Utskrift från www2.yimby.se
....

Ny studie: Förläng djurgårdslinjen i en tunnel under Saltsjön

 
Naturvetarna och samhällsvetarna på Stockholms universitet förordar i en tvärvetenskaplig studie en östlig kollektiv trafikförbindelse i form av en förlängning av Djurgårdslinjen från Djurgården under saltsjön till Danvinkstull.

"Vi har kommit fram till att vår spårvagnsdragning bättre uppfyller miljökvalitetsmålen än Vägverkets alternativ i (väg)tunnel" säger Thomas Karlsson, samhällsplanerare och yimbymedlem.

I studien konstaterar man att en östlig kollektivtrafikförbindelse är en absolut nödvändighet för att kunna utveckla Stockholms infrastruktur.

Inslag i SVT ABC (cirka 3 minuter in i inslaget)

Rapporten kommer att presenteras på Stockholms universitet nu på fredag.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erika (17 Januari 2008 02:22):
Såg just inslaget, vad spännande! Lycka till på fredag!
 0
Leonardo (17 Januari 2008 03:50):
Måtte det här bli verklighet!

Kärra SU-kollegor, låt er ej trampas!

Stå fast vid projektet och se till att det förr eller senare förverkligas!

(jag hoppas att Thomas & de andra 17 som gjorde arbetet läser det här blogginlägget).
 0
Lasse (17 Januari 2008 07:28):
Jag är skeptisk. Känns som att jämföra äpplen med päron, bilförbindelsen och den här spårvagnslänken är ju väldigt olika. Bilvägen skulle bli ett snabbt sätt att ta sig runt innerstaden. Det skulle spårvagnslänken tyvärr inte bli. Djurgårdslinjen är ju en typisk spårvagnslinje med flera hållplatser, någon snabb och effektiv transportlinje för längre rörelser kommer den aldrig att kunna bli. Därmed inte sagt att den skulle ha noll och intet värde. Men mest som lokal trafiklösning. Och är det då motiverat att bygga en dyr tunnel? Nja, kanske. Men satsa i första hand på att bygga Österleden, den kan ju ta busstrafik också.
 0
David (17 Januari 2008 12:30):
Oavsett detaljfrågor, så är det intressant!
 0
Marre (17 Januari 2008 14:43):
Håller med Lasse, Djurgårdslinjen kan inte ta de trafikmängder det handlar om.
Bygg istället ut blå t-bana från Kungsträdgården till östra Södermalm (som ju idag saknar vettig kollektivtrafik) och vidare mot Nacka OCH bygg Östra länken för biltrafiken.

Att hänvisa till övergripande miljömål i detta fall är som att neka en cancersjuk strålbehandling med hänvisning till målsättningar om att mindra landstingets totalutsläpp av radioaktivitet.
 0
Gustav Svärd (17 Januari 2008 19:12):
Håller helt med om att Djurgårdslinjen är fel linje att dra i tunnel under vattnet. Mitt eget förslag är att dels dra vidare Blå linjen mot Nacka via Skeppsholmen/Djurgården, och dels dra en tunnel för Tvärbanan i samband med Österleden så att Tvärbanan in te viker av in mot slussen utan går vidare mot Ropsten(-Universitetet-SolnaStation).

Sen är så klart grafiken felgjord. Österleden skulle sitta ihop med Södra Länken ungefär vid Henriksdalsberget, inte vid Hammarbykullen.
 0
Gustav Svärd (19 Januari 2008 21:30):
Jag var där vid presentationen igår. Mycket intressant och väl genomarbetet med tanke på tid/resurser. I publiken satt en hel del politiker (bl.a. Stella Fare) och minst en tjänsteman från trafikkontoret (framgick vid frågestunden på slutet). Kul var att mottagandet var överlag mycket positivt till idén och många av frågorna handlade om pasagerarsiffror och ekonomiaspekter. vilket så klart inte var vad studenterna hade analyserat, så det är en MiljöKonsekvensBeskrivning och inte ett färdigutrett förslag redo för beslut i kommunfullmäktige. Men bara att det var i stort sådana frågor... tyder som jag ser det på att det inte var så stora frågetecken om huruvida denna öster-spår-leden skulle vara klart mer miljövänlig än en motorvägstunnel.

Självklart sade studenterna själva också att kapaciteten hos spårvägen inte skulle räcka för framtida behov för Nacka/Värmdö. Dom påpekade att det behövs fler investeringar i kollektivtrafiken för det (såsom Blå linjen från Kungsan till Nacka).
 0
Richard Ahlsröd (2 Februari 2008 12:33):
Jag tycker det här förslaget är ett kortsiktigt och enkelt förslag på en lösning som inte är långsiktigt hållbar. Spårvagnar i all ära men det kan inte klara den kapacitetsökning som krävs för framtiden. Det enda hållbara alternativet är i min mening Tunnelbana som kan transportera en mycket större mängd passagerar snabbare än spårvagnar kan. Mitt förslag är att dra tunnelbana under saltsjön ut till Nacka och bygg en tunnebanering runt centrala stan!
 0
Thomas Karlsson (Spårutredare) (5 Februari 2008 19:19):
Som en utav utredarna av spårförslaget kanske jag ska försöka besvara en del av synpunkterna som har kommit fram här.

Ni har rätt i att detta inte är en helhetslösning, det har även vi insett. (Några sådana existerar överhuvudtaget väldigt sällan.)Däremot är det viktigt att skapa förutsättningar för en mer flexibel kollektivtrafik där resenärerna inte tvingas in till ett city de kanske inte har för avsikt att besöka. Idag är sthlms trafiksystem allt för radiellt uppbyggt. Vårt förslag tar cirka 6000 resenärer i timmen med en rimlig trafikmängd. Det går att få upp till ca 10000, men då med mycket tät trafik. Den kapacitetet är fullt tillräcklig. Däremot är sannolikt en T-bana till Nacka via SLUSSEN nödvändig. En T-bana via Djurgården leder till ytterligare radiellt system och att alla de som ska åka gröna/röda linjen söderut får en klart sämre resväg och därmed ökar den onödiga trafikbelastningen vid T-centralen ytterligare. Vår spårförbindelse avlastar dessutom dagens överbelastade tunnelbana kring slussen - city.

Kostnadsaspekten är viktig, när det finns två(tre)spårvägssystem endast 1000 meter från varandra ÄR det ekonomiskt och rationellt att sammankoppla just dessa för att skapa en bättre kollektivtrafik. Vi måste tänka smart och utnyttja det vi redan har, av de nödvändiga satsningarna för Stockholmsregionen finns pengar till knappt hälften.

Väg och spår är som ovan nämnt två skilda system, men har i huvudsak den gemensamma funktionen att förflytta personer från punkt A till B. I det avseendet måste överväganden göras kring kostnader, miljöhänsyn, tillgänglighet, utrymme mm mm. Att i en storstad transportera människor oftast en och en i en stor plåtlåda som dessutom förstår miljön, leder till trafikskador och trafikdöd, tar viktigt stadsutrymme såväl i drift som parkerad, skapar hälsoskadliga stadsmiljöer kan inte vara den bästa lösningen. I rusningstrafik är nära nog 80 procent av alla sittplatserna i bilarna tomma på vår mest belastade väg: Essingeleden, Skulle detta vara en siffra för kollektivtrafikens beläggning skulle en sådan linje läggas ner omedelbart. Ska vägtrafiken vara framtidens transportmedel i en storstad måste vi först börja med att fylla sittplatserna - och då behöver vi knappast inte någon österled längre. Däremot är vägtrafiken viktigt för nyttotrafiken, transporter av varor etc som kollektivtrafiken inte klarar. Men med en överföring till spår av persontransporterna kan denna trafik ges en hög framkomlighet på befintliga vägar och gator.

Tror inte jag fick med allt, men en hel del
Thomas Karlsson
tk.mail@spray.se
 0
Abders P (8 Februari 2008 23:55):
Thomas, det finns problem med att dra T-banan via slussen istället för via Skeppsholmen/Djurgården. Dels skulle det uppenbarligen vara väldigt dyrt att bygga och dels skulle det innebära en allt för lång restid för resande in mot city. De flesta pendlar till City och norrut, inte Södermalm.

Sen finns det ju redan saltsjöbanan/bussar som man kan byta till om man vill till slussen.

Radiellateten har fördelar. Man kan snabbt ta sig in och ut mellan förort och innerstad. Nätet är också mycket enkelt att överskåda, trots sin storlek. Däremot kan man gärna bygga ihop tvärbanan med djurgårdslinjen sedan dra vidare mot ropsten/lidingö för att få en större tvärbana med fler bytespunkter. Men för att tvärbanan ska bli mer tillförlitlig och snabbare bör man kanske satsa på lite planskilda korsningar, alternativt tunnel under bebyggelse. Jag tänker då på sträckan mellan Alvik och Gullmarsplan.

Som sagt, jag tycker att det är viktigare med en snabb förbindelse mellan Nacka och T-Centralen än att inkludera en dyr station vid slussen. Vid T-Centralen kan man, förutom att byta till vilken t-bane linje man vill, även byta till tåg, swebus och pendeltåg. Centralstationen blir nog inte överbelastad eftersom Citybanan ska ha en uppgång till blåa linjen och en annan till röda/gröna linjerna. Detta minskar det långväga springet. Tycker dock att södermalm kan få en-två stationer öster om slussen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter