Utskrift från www2.yimby.se
....

Hornsgatans dåliga luft åter på tapeten

 
Ännu en gång är Hornsgatans dåliga luft uppe på tapeten.
Svenska Dagbladet skriver idag om att de boende på Hornsgatan flaggar med vita lakan från sina fönster för att politikerna ska uppmärksamma den dåliga luften på Hornsgatan.

Gunilla Eldh är en av de som hängt ut vita lakan från sitt fönster, hon började med det för en vecka sedan.

"Det har redan blivit svart på den del som ligger på fönsterblecket. Det är väldigt äckligt och sotigt, säger Gunilla Eldh."

Gunnilla bestämde sig för att hänga ut lakan som en protest när hon fick reda på att Hornsgatan är en av de 10 smutsigaste gatorna i hela Europa.

Dag Frostmats som också bor på Hornsgatan säger:
"Det har protesterats mot den dåliga luften på Hornsgatan i 20 år men det har inte hänt något"

Varför har det inte hänt något? Det är det som vi ställer oss undrande till. Det är vida känt att partiklarna i bilarnas avgaser ger upphov till hjärt- och kärlsjukdomar men ändå har det inte gjorts något. Under tiden har motortrafiken på Hornsgatan fortsatt oförtrutet utan att någonting har gjorts. Halvmesyren blåbuss 4 kallar vi inte för någon riktig åtgärd. Det finns redan färdiga studier om en konvertering av fyran till spårväg, och det har föreslagits många gånger både från allmänheten och politiker. Vad väntar vi på? Att fler människor som bor eller tvingas gå genom området ska dö i någon hjärt- och kärlsjukdom?

Yimby förstår Gunilla och Dags oro helt och hållet. På Hornsgatan är trafiken stor och där går fyran som är Europas mest belastade busslinje, en föga smickrande hög placering för området som om det inte vore nog. Det är uppenbart att fyran måste konverteras till en spårvägslinje, Yimby har påtalat det flera gånger och situationen på Hornsgatan understryker detta faktum.

Med den nya spårvagnslinjen skulle många tidigare bilister gå över till att använda spårvagnen (erfarenhet från andra platser visar oss detta). Fler passagerare skulle få plats på den idag överbelastade fyran då en spårvagn motsvarar 3-4 bussar. Spårvagnens eldrift gör den dessutom miljövänlig samt att den är också snabbare än en buss.

Ge ditt stöd till spårvagnens återinförande i Stockholms innerstad.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (19 Februari 2008 18:19):
4:ans konvertering till spårvagn är bra och nödvändig men för att lösa detta problem krävs betydligt mer insatser. Med risk för att låta tjatig: All trafik i detta område koncentreras till en enda väg. Områdena runt vägen är byggda sent 60-tal så vitt jag vet. Dessa verkar väl följa den tidens byggideal: Ska man från punkt A till B har man en väg att välja på. I kontrast har vi kvartersstaden där man har fler valmöjligheter när vi tar oss från punkt A till B.
I detta fall skulle man kunna skapa två parallellgator till Hornsgatan. Bind ihop Hornsbruksgatan med Brännkyrkagatan genom att splitta upp kvarteret plankan i två mindre kvarter. Det skulle kunna gå eftersom det redan är uppbrutet med en gångtunnel på ena sidan och helt öppet på andra.
På Tantos norra sida skulle en gata anläggas som går till Ringvägen. Samtidigt skulle man minska bilattraktiviteten på Hornsgatan genom att reservera mittenfälten för spårvagn (kantade av alléträd). Det gäller att få fler att välja kollektivtrafik samt att sprida ut den biltrafik på fler gator.
 0
Anders Gardebring (19 Februari 2008 18:30):
Visst har du rätt Niklas!
Men hur sugna de är på ändringar i kvarteret plankan vet vi ju...
 0
Niklas (19 Februari 2008 18:51):
Nej förstås.
Mitt förslag är inte 100% igenomtänkt heller. Generellt är jag inte jättepositivt inställd till rivningar. Men i detta fall anser jag att kvarteret plankan + 60-80 talsbebyggelsen söder om Hornsgatan är en total stadsplaneringsflopp. Dessa områden borde vara goda kandidater till att rivas för att sedan ersättas av något stadsmässigt bättre.
Problemet med de boende är ju alltid ett problem. Men området är ju glest befolkat så de som drabbas är per yta inte så många. Om det är frågan om hyresrätter skulle de kunna erbjudas (tillfälliga eller permanenta) lägenheter annorstädes men centralt (alltså nybyggda i t.ex Norra Station, Hjorthagen eller kanske någon ny stadsdel söder om Ringvägen). När det nya området är klart skulle de kunna erbjudas lägenheter i detta nya område (är det inte så man gör i och med Järvalyftet?).
 0
Gustav Svärd (19 Februari 2008 18:59):
Håller med dig Niklas att dom kvarteren inte är så bevaransvärda. Skulel dessa rivas och nytt byggas måste kraven på det nya vara höga: urbant och tätt. Klart fler bostäder än dagens bebyggelse och annan verksamhet inblandad. Den där vägen i Tantos norrkant tänkte jag på själv när jag gick förbi Hornstull idag.
Självklart är dessa tankar och idér inte 100% genomtänkte, men som en start för disskusion funkar de utmärkt. Inte så med 4an som spårvagn, den idén ÄR genomtänkt, utredd och bör genomföras snarast.

/till dom som blir upprörda av att vi kan tänka oss riva andras hem: Jag går helt med på mitt eget områdes rivning om det ersätts med bättre (mer urbant), och det är här jag bott hela mitt liv (sen bara par år efter husen stod klara).
 0
Johnny (19 Februari 2008 19:32):
Anledningen till att trafiken i Stockholm är koncentrerad till vissa huvudstråk är att ett annat miljömål ska uppfyllas: BULLER. Stockholm stad har gett bidrag till bullriga gator som Hornsgatan för ljudisolerande förbättringar. Om man halverade trafiken på hornsgatan sjunker ljudnivån 3 dB (knappt hörbart) men man får en ny gata med samma bullernivå, och detta innebära ännu mer kostnader och tjocka fönster.

Sen är det intressant att ingen debatterar de MYCKET högre partikelhalterna som finns i tunnelbanan och som kommer från annan spårbunden trafik. Värre än Hornsagatan. Bor själv i närheten och är intresserad av hur mycket som faktiskt kommer in i lägenheten - inte hur mycket som finns vid mätstationen i korsningen vid Zinken.
 0
Dr Evil (19 Februari 2008 19:58):
Johnny: vad är din poäng då?
 0
JOCA (19 Februari 2008 21:13):
Istället för att hänga ut lakan som blir skitiga... och andas in luften som inte duger att andas in... om man nu verkligen menar vad man säger - så kan man faktiskt flytta. Det står en fritt att göra det. Jag menar, om man verkligen är orolig, varför stannar man kvar i ett sådant skitigt område?

Och, förresten vadå "inte hänt något"...? Vad är det som skulle ha hänt, varför kan man inte skriva om det? Lite som Niklas beskriver - parallellgator etc. Jag menar, om man nu har protesterat i 20 år, varför har man inte förstått att det inte tar skruv? På 20 år hinner man ju t.o.m. bli riksdagsman. Om man verkligen är orolig.

Ja, ja... jag vet... jag är lite motvalls :)
 0
Daniel Jonsson (19 Februari 2008 21:17):
Varför man ska ha sådana där gränsvärden om åtgärdspaketet när de överträds går ut på att notera att de har överträtts och nöja sig med det hajar inte jag riktigt. Det vore mer hjälpsamt med ett (kanske högre) gränsvärde som gjorde att gatan automatiskt stängdes ned för biltrafik, kan man tycka.
 0
Mattias Källman (19 Februari 2008 22:04):
Faktiskt ett vettigt användande av skynken också. Luften gör dem ju rejält skitiga, vilklet för hem poängen ordentligt.
 0
Dr Evil (19 Februari 2008 22:31):
De som har makten i Stockholm bor inte själva på Hornsgatan...
 0
Dr Evil (19 Februari 2008 22:32):
Jag skulle inte ens udner pistolhot promenera på Hornsgatan. Det är en gudsförgäten gata.
 0
Björn Nilsson (19 Februari 2008 22:38):
Angående kvarteret Plankan, Hornsbruksgatan och Brännkyrkagatan så kan man notera att en gång i tiden ingick Hornsbruks- som en del av Brännkyrkagatan. Det var byggandet av Plankankvarteret som gjorde att gamla Brännkyrkagatan klipptes av. Att öppna gatan igen är väl möjligt men då har man en nivåskillnad mellan gården inne i Plankan ner till Varvsgatan och Hornsbruksgatan som är besvärlig. Nu är det trappor där, eller också kan man ta gångbron över till Högalidsparken.
 0
Niklas (19 Februari 2008 23:19):
Björn: Jag misstänkte att det måste ha varit så en gång i tiden.
Vad gäller mitt lilla "förslag": Jo det finns säkert en massa komplicerande detaljer. T.ex varför skulle bilister välja brännkyrkagatan? Vart leder den? Hur skulle man dra om den så att bilister väljer den istället för Hornsgatan. Hur mycket av den gamla bebyggelsen på Götgatspuckeln skulle få stryka på foten. Hur pass bättre blir luften i området om trafiken bara flyttar en parallellgata bort? etc.

Jag tror att man måste ha fler parallellgator i åtanke för att kunna lösa problemen. Analysen måste ta sin utgångspunkt i hur det ser ut i resten av staden. Sveavägen är också hårt trafikerad och inte skitigast i Europa. En viktig skillnad är att här finns det några alternativvägar i form av St.eriksgatan och eventuellt Cederdalsgatan. St.Eriksgatan ligger på "betryggande avstånd" från Sveavägen, varför avgaserna sprids över ett större område.
Även geografin spelar roll: Götgatan ligger omgivet av "höjder" som gör att avgaserna inte har någonstans att ta vägen. I själva verket är gatan mkt dåligt lämpad för biltrafik överhuvudtaget. Ett alternativ här vore att helt och hållet hänvisa bilisterna till södermälarstrand eller (forthcoming :)) Tanto-eriksdalsboulevarden. Naturligtvis bör i så fall båda dessa vägar utformas som just boulevarder med alléträd kantade av kafér. Den placeringen är bättre eftersom de ligger mer öppet vid vatten.


Vad gäller nivåskillnaden vid Plankankvarteret som Björn tar upp så är det inte ett avgörande problem. Brännkyrkagatan skulle kunna behålla samma nivå som dagens Hornsbruksgatan. Bakgårdarna i det uppdelade kvarteret Plankan skulle kunna behålla sin högre nivå. Jämför Kungsgatan som ligger under Brunkebergsåsens marknivå.
 0
Johan Eriksson (19 Februari 2008 23:20):
Det är något symtomatisk (i Sthlm) över att börja diskutera rivningar och gatubreddningar så fort trafikförbättringar kommer på tal, det slirar iväg nästan omgående i en överdramatisering av "problemet" som finns på gatan oavsett hustyp och några rivningar är verkligen aktuella eller realistiska inom rimlig tid. En av lösningarna är däremot spårväg på Sveriges tyngst belastade busslinje -4an- med +62.000 resande per dag! (Tvärbanan har inte ens hälften). En miljövänlig attraktiv kapacitetsstark handikapanpassad spårväg skulle otvivelaktigt stimulera många bilister att resa kollektivt och på så sätt byter många frivilligt färdmedel varpå trafiken och utsläppen minskar! En spårvagn håller sig på sina spår och kräver mindre "vingelmån" än dagens stombussar varpå tillräcklig plats, trots att det är trångt på sina ställen, redan existerar och är fullt realistiskt genomförbar. Det här handlar precis som med stomlinje 5 till Centralen om att ha politiskt mod, miljö- och stadsmässigt vett samt realistiska trafikambitioner, men där fallerar Söderlund som sagt.....
 0
Niklas (19 Februari 2008 23:29):
Johnny: Om det är som du skriver så är det skrattretande. Bullergränsvärdena är uppåtväggarna galna. Man måste få göra undantag från dessa i en storstad som Stockholm. Om man inte giller buller så hade man förmodligen bosatt sig någon annanstans. Reglerna har förmodligen goda intentioner, men i detta fall har de med all tydlighet fått motsatt effekt.

Är Sverige fortfarande så pass agrart att vi inte vet bättre än att fastställa bullernormer som skadar en stad på detta vis?
 0
Niklas (19 Februari 2008 23:42):
Johan: Jo självklart måste man göra detta. Men det löser inte problemet. 4:an slukar resenärer från Gullmarsplan som ska inåt stan. Gissningsvis kommer bilarna på Hornsgatan in till stan från E4:an. Spårvagn 4:a är nog inget alternativ för dem. Man måste förmå dem att inte ta bilen till jobbet, alternativ se till att de kan ställa bilen någonstans utanför stan.

Nu håller man som bäst på att förtäta och urbanisera vid Liljeholmskajen, Gröndal och ut mot Midsommarkransen. Jag läste någonstans att det var tänkt att förlängningen av Liljeholmsbron ut mot Midsommarkransen skulle utformas som en stadsgata. Detta kan vara dömt att misslyckas eftersom det är den enda genomfartsgatan i området mot Södermalm. Det är risk att man får samma problem där som har idag på Hornsgatan. Då hjälper heller inte några parallellgator på Söder. Komplicerat...
 0
Gustav Svärd (20 Februari 2008 00:05):
@Johan E - Att göra 4:an till spårvagn är steg 1. Omdaning av västra söders betongförorts-planering är inte tryckande och inte alls lika självklart. Att INTE göra 4:an är i min mening rätt så oförsvarligt.
 0
Erika (20 Februari 2008 00:08):
Ni på yimby är bra på att bevaka SvD men lite sämre på DN, tycker jag! Just nu har DN en artikelserie om Brommaflygets framtid. Mycket intressant! http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=744224
 0
Johan Eriksson (20 Februari 2008 00:44):
Niklas: jag tror vi delvis är överens och jag skrev "en av lösningarna", givetvis finns det fler! En annan enkel är en kompletterande länk Hornstull-Liljeholmen och Tvärbanan där samtidigt som 4an blir spårväg. Då kan en kompletterande linje som utgår från Årstabergs pendeltågsstation ersätta nuvarande buss 77 mot Fridhemsplan, och en sådan kort ny länk kan förstås också användas av linje som från Liljeholmsbron följer 4an österut! Tycker även att det är notabelt att SL sedan 1967 inte kör någon busslinje längs hela Hornsgatan utan vägrar ovanjordisk paralleltrafik med T-banan trots att det är på gatan näringen finns!
 0
Johan Eriksson (20 Februari 2008 00:47):
Slutet där skulle vara: Tycker även att det är notabelt att SL sedan 1967 inte kör någon busslinje längs hela Hornsgatan utan vägrar ovanjordisk paralleltrafik med T-banan trots att det är på gatan näringen finns! (Ursäkta mig!)
 0
Niklas (20 Februari 2008 01:02):
Jo vi är överens (och du är ursäktad :) ). Hela området: västra Södermalm-Liljeholmen-Gröndal verkar vara synnerligen känsligt för biltrafik och synnerligen väl anpassad för snar-framtida spårvägstrafik. För att skydda just denna del av staden skulle man kunna använda sig av en högre nivå på trängselskatten (för just denna infart) och på så sätt styra bort bilarna från Liljeholmsinfarten. Detta måste förstås ske parallellt med en spårvagnskonvertering av 4:an, men även en spårvägslinje Midsommarkransen-Hornstull-Slussen.

Men detta med trängselskatten borde väl kunna göras ganska snabbt (som en nödlösning iaf).
 0
Johan Eriksson (20 Februari 2008 01:45):
 0
Niklas (20 Februari 2008 02:33):
Jo. Alla vet ju att trängselskatterna inte ger några intäckter att tala om (ändå så protesteras det vilt att inga av intäckterna satsas på kollektivtrafik, när det ändå inte finns något att investera).

Trängselskatternas förtjänst är främst att styra om trafik. Problematiskt dock att bara 3 av 4 behöver betala. Men låt säga att man vid Liljeholmen drar en skatt som är 2-3 gånger högre än de andra snitten. Man skulle få kompensationshöja lite vid thorildplansinfarten för att förhindra förhöjd trafik över västerbron (detta skulle kunna bli en smitväg).

Varför väljer bilister att ta bilen via Hornsgatan? Är det så att kollektivtrafiken inte är ett alternativ för dem idag?
Jag kan inte komma på någon annan destination än just innerstan om man väljer att åka in via Hornsgatan (om man kommer söderifrån från E4:an). Detta betyder att det redan idag finns relativt bra kollektiva färdmedel som alternativ (nästan oavsett vilken destination man har i innerstan). Om man höjer skatten tillräckligt just där, kommer fördelarna med kollektiva färdmedel att väga mycket tyngre än fördelarna med att ta bilen.
 0
Niklas B (20 Februari 2008 08:48):
Jag tycker inte att man ska behöva acceptera buller och avgaser bara för att man valt att bo i en storstad. Det finns alltid saker man kan göra för att minska t.ex. avgaserna. I Europa fins massor av städer som är större och har mer trafik än Stockholm, men där man ändå lyckats skapa fler buller- och avgasfria torg, parker och gågator än vad Stockholm har. Det är märkligt tycker jag.
 0
Jan Wiklund (20 Februari 2008 11:49):
Det är ett problem med bristen på alternativvägar. Liksom det är ett problem med de ofta mycket höga hastigheter trafiken har mellan Zinkensdamm och Hornstull pga den nästan totala frånvaron av korsande gator. Hornsgatan är nästan lika myckeet trafikled som gata, vilket inte skulle behöva vara fallet.

Jag vet att man nog skulle bli lynchad om man föreslog en alternativgata mellan Hornstull och Ringvägen, i kanten av Tanto, och förband denna med Hornsgatan genom flera tvärgator. Men bortsett från spårvagn på linje 4 är det nog det enda som skulle hjälpa. Förutsatt då, förstås, att kapaciteten på Hornsgatan minskar minst lika mycket som den nya gatan ökar kapaciteten.

Rivningar är jag helt emot. Rivningar innebär deportation av människor. Alltför många har dött eller blivit psykiskt sjuka av sådant för att det ska vara försvarbart.
 0
Jan Wiklund (20 Februari 2008 11:51):
PS. Ytterligare en alternativgata skulle kunna vara en fortsättning av Folkungagatan över Årstabron. Speciellt om man bygger tät stad fram till Tvärbanan borde det vara något som kan göra en minskning av kapaciteten på Hornsgatan möjlig.
 0
Niklas (20 Februari 2008 14:24):
Jan: Där har vi kanske en viktig del av en lösning, alltså förlängning av Folkungagatan. På detta sätt betraktar vi inte Södermalm som en isolerad stadsdels-ö som sammanlänkas med resten av stan med några fåtal broar. På detta sätt blir Södermalm istället en integrerad del i en större stadsdel: Södermalm-Årsta-Liljeholmen. Ett problem är att gatan skulle ligga på gångstråket, Södermalmsallén. Risk finns för protester mot kovertering till gata.
 0
K V (20 Februari 2008 16:43):
Ett sätt att minska trafiken på Hornsgatan är att bättre få ner den till söder mälarstrand vis slussen och hornstull. Söder Mälarstrand bör däcka över så att man kan bebyggas ovanpå - det gäller på båda sidor slussen.

Situationen vid Långholmsgatan och Hornsgatan kommer att vara hopplöst så länge trafik från västerbron, söder mälarstrand, hornsgatan och linjeholmsbron möts där. Såväl västerbron som lijeholmsbron borde gå ner i tunnel på södermalms sidan (förmodligen dyrt och svårt). Det kan lösas på samma sätt som vid det nybyggda området vid drottningholmsvägen mellan thorildsplan och fridhemsplan.
 0
Björn Nilsson (20 Februari 2008 18:05):
Jag tog med kameran och gick ut för att dokumentera lite i samband med vad Niklas (2008-02-19 23:19) skriver. Är inte säker på att jag förstod hela kommentaren, men jag misstänker att han skulle få praktiska erfarenheter av missfirmelse, olaga hot och eventuellt ringa misshandel om han försökte sälja idén till folket som bor i Plankan! Den som vill titta på bilderna har dem här:

http://bjornholm.blogspot.com/
 0
Niklas (20 Februari 2008 23:42):
Björn: Tack för bilderna.
Som sagt att bygga en Brännkyrkagata skulle nog inte lösa de problem vi diskuterar här. Tanken var att låta gatan gå i ett dike under bakgårdsnivån. Naturligvis skulle man inte märka att det var ett dike från gatan sett då innergårdarna skulle vara stängda på precis samma sätt som man inte känner sig befinna sig i ett dike på Kungsgatan. Brännkyrkan ännu längre västerut är ett stort problem. Det stora problemet är inte Wirwachska malmgården (som ska bevaras), eftersom vägen går vid sidan av denna. Det verkliga problemet är området med punkthus som effektivt dödat stadslivet i denna stadsdel.
 0
Niklas (21 Februari 2008 00:16):
Jan: Rivningar är naturligtvis den sista utvägen. Men i detta fall måste man ta in i beräkningen hur många som dödas av avgaser.
Med god planering skulle rivningar och återurbanisering kunna bli ganska lyckat om detta skedde i Plankan, bebyggelsen närmast östre Brännkyrkagatan, nästan all bebyggelse mellan Hornsgatan och Tanto, en del bebyggelse mellan Rosenlundsgatan och Ringvägen och söder om Magnus Ladulåsgatan. Sedan skulle man integrera detta med en sy stadsdel på ett delvis utfyllt årsta holmar samt ny stadsdel vid nuvarande Årsta (som förtätats).
 0
Johan Eriksson (21 Februari 2008 06:20):
Som sagt, oavsett ny eller gammal bebyggelsetyp så är problemet dålig luft/avgaser! så det måste bli det som måste tacklas först.........
 0
Björn Nilsson (21 Februari 2008 12:17):
Man kan flytta saker (bilar) hit och dit. Om man inte ger sig på grundproblemet (många bilar alltså) är det bara problemet som flyttas några meter. Mindre bildar på Hornsgatan - fler någon annan stans. En bakgrundsidé i många sådana förslag gissar jag är att mängden bilar är densamma, men då bilkaravanerna växer kommer (trots mindre nedsmutsning från varje enskilt fordon) den totala mängden miljöförstörelse att öka.
 0
Niklas (22 Februari 2008 17:35):
Johan: Naturligtvis men om man ser en stadsstruktur som koncentrerar bilarna på detta sätt borde man fundera på en ordentlig omstrukturering istället för för bara ad hoc-lösningar.

Björn: En stad mår naturligtvis bättre av så mycket kollektivttrafik och så lite biltrafik som möjligt. I fallet med Hornsgatan så är denna del extra känslig för biltrafik eftersom (som jag beskrev i ett tidigare inlägg) avgaserna gärna ligger kvar. Att flytta trafikströmmar är därför en kortsiktig lösning. Nu har vi ju investerat en massa pengar i ett vägtullssystem. Dess hela potential borde utnyttjas så att just infarten mot söder får lite högre avgift.

I det långa loppet så krävs självklart att vi ersätter bilen med något annat i stadstrafik.
 0
Johan Eriksson (23 Februari 2008 00:26):
Niklas: Nej, i det korta loppet så krävs självklart att vi ersätter bilen med något annat i stadstrafik, därför att miljön i dubbel bemärkelse håller på att ta slut nu!

Men visst vore det härligt om man kunde göra något mer genomgripande av de tråkiga stadsmiljöerna längs Hornsgatan, absolut, men trafik- och arkitekturproblemet behöver inte nödvändigtvis åtgärdas parallelt i detta fall även om det vore välkommet.
 0
Niklas (23 Februari 2008 17:08):
Johan: Jag tror du missförstod mig en smula (och jag kanske inte uttryckte mig tydligt nog). Det jag menade var att man i korta loppet (inom närmsta halvåret) bör höja trängselskatten för just den inpassagen vid Liljeholmen och lite mer vid de närmsta inpassagerna. Detta får förmodligen följden att:
1. Bilister väljer en annan infart och undviker infart genom Hornsgatan.
2. Bilister väljer kollektiva färdmedel.
Följden blir totalt sett att mängden avgaser minskar. Den största minskningen sker vid Hornsgatan (vilket är önskat). Detta kan man åstadkomma med ganska enkla medel eftersom vi redan investerat i trängselskattsstrukturen. Det gäller bara att utnyttja dess fulla potential.

I det långa loppet bör man göra något åt själva vägstrukturen så att bilister:
1. Självmant väljer kollektivtrafiken framför bilen (genom att gynna kollektivtrafiken ekonomiskt)
2. Om de tar bilen, inte blir uppmuntrade att åka på samma väg (för att undvika att alla avgaser släpps ut på ett enda ställe)
 0
Johan Eriksson (14 Mars 2008 12:34):
Enligt DN idag 14.03. så vill dessa moderater inget annat än att släppa in ännu fler bilar i innerstan med hjälp av elektroniska hastighetsskyltar -även på Hornsgatan om jag förstått rätt- och alla andra åtgärder så som träd, riktiga cykelbanor, fartdämpande åtgärder, bättre framkomlighet för bussarna etc kan vi glömma med detta mycket traditionrika bilparti:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=751874

Ser ut som 4 år till i sjön för oss som vill se en mer samtida europeisk stad inkl moderna spårvagnar, tyvärr kommer det bara ett stort "suck" ur mig angående detta.....
 0
Niklas (28 April 2009 02:16):
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​farre-​korfalt-​kan-​ge-​hornsgatan.​.​

Bra åtgärder i rätt riktning, men det känns som lappa&laga-åtgärder. Fler träd behövs och visst behöver fotgängarna mer plats.

Det står även:
"Varför inte stänga av Hornsgatan från biltrafik eller privatbilar eller tung trafik?

– Det går bara i teorin. Det finns inga alternativa gator som ersätter Hornsgatan. På sikt vill vi leda bort en del tung trafik till Söder Mälarstrand. Men det går inte så länge bygget av Citybanan påverkar trafiken där, anser Ulla Hamilton."


Men bygg då alternativa gator! Det skulle vara trevligt att göra om Södermälarstrand till ett stadsstråk, men det lär bli svårt om all tung trafik ska förläggas dit permanent (trafikseparering). Förläng istället Maria Bangata norr om Tanto fram till Liljeholmsbron. Skapa fler tvärgator mellan parallellgatorna så att hastigheten på dessa minskar. Det är självklart att det blir problem om endast ett alternativ finns för flödena. I en fungerande stad finns det alltid alternativ.
 0
Gustav Svärd (28 April 2009 07:01):
Håller med om de åtgärderna, Niklas. Jag skulle lägga till att göra om två fält på Hornsgatan till kollektivtrafikfält med spår för 4an.
 0
Daniel Jonsson (28 April 2009 14:25):
Hur mycket tung trafik går egentligen Hornsgatan utöver 4an? Och är verkligen Söder Mälarstrand ett möjligt alternativ för dem? Den mesta tunga trafik som går på Hornsgatan jag ser är typ distributionsbilar, och de måste ju köra till affärer och caféer där de ligger.
 0
Niklas (28 April 2009 15:05):
Om man nu anser att samma trafikmängd bilar i fortsättning blir det svårt med spårvagn. Då krävs alternativvägar eller att man accepterar mindre total bilkapacitet.
 0
Johan Eriksson (28 April 2009 18:15):
Några paniklösningar på enbart Hornsgatan kommer att få märkliga effekter troligtvis mer köbildning. Man kan inte hålla på så här och "dutta" lite här och lite där vartefter problemen blir akuta utan det måste till en helhetslösning inkl spårvagnar, träd, riktiga cykelbanor, körfältsminskningar osv på alla större huvudgator. Annars blir det en väldig obalans och åtgärder på Hornsgatan blir bara ytterligare ett exempel på att Stadens oförmåga ovilja och inkompetens att genomdriva helhetslösningar för hela innerstan = Sveriges mest belastade trafikområde!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter