Utskrift från www2.yimby.se
....

Spårväg över Djurgården

 
Dagens Nyheter skriver idag om det förslag från Naturvetarna och samhällsvetarna på Stockholms universitet som vi skrev om i januari.
Förslaget går ut på att man skall bygga en ny spårvägslinje från Djurgården under Saltsjön till Danvikstull.

I deras förslag finns också en sammankoppling mellan djurgårdslinjen och Ropsten, något som vi själva förordar i vår inlaga till stadsbyggnadskontoret om Hjorthagen/Husarviken.

Att Stockholm behöver bygga mer spårtrafik har varit uppenbart i många år nu, frågan är när politikerna skall inse det? Stockholm kan inte lösa sina transport- och kommunikationsbehov enkom med bilvägar...

Förslaget bör utredas vidare, och man bör också ta i beaktande alternativet att förlänga blå linjen från Kungsträdgården som ett alternativ till Saltsjötunneln.

Centerpartiet på Kungsholmen föreslår en förlängning av den framtida spårdragningen till Norrmalmstorg upp till den nya stadsdelen Lindhagen på Nordvästra Kungsholmen.
Ett utmärkt förslag som vi gärna ser att det lyfts upp!

DN Stockholms förstasida finns just nu en omröstning. Spårvagnsalternativet leder stort med 67% av rösterna.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (5 Februari 2008 12:34):
På lång sikt ser jag personligen helst att både Blå linjen förlängs till Nacka och Tvärbanan får en östlig kontakt (och därmed blir en ringlinje).
Lindhagsspårvagn anser jag vara en självklarhet. Hjorthagen-Lindhagen som framtida linje 5? Få som skulle åka hela vägen så klart, men så är det redan på flesta buss/spårvagnslinjer...
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2008 12:44):
Tyvärr har man ju fortfarande inte lärt sig hemläxan. Man planerar nya kvarter och sedan drar man in kollektivtrafik.
Kollektivtrafik, spårbunden om underlag finns, borde ingå som en självklar och viktig parameter i alla planerade bostäder av flerbostadshus-typ liksom kontor.
 0
Leonardo Frithunanthz (5 Februari 2008 13:09):
Jag delar Gustavs åsikt. Många är emot en tvärbanedragning under/över saltsjön för att de tror att det skulle hämma den blåa linjens framtida dragning mot Nacka. Men en sak behöver inte alls utesluta det andra. Som jag ser så vore det optimala att man både drog T-banan till Nacka och att Tvärbanan förlängdes över/under Saltsjön. Som sagt, en sak behöver inte utesluta något annat, och med tanke på att befolkningen i Nacka/Värmdö-området beräknas växa kraftigt så bör man redan nu avsätta pengar för dessa två satsningar. Det bor redan idag nästan 37 000 i Värmdö och över 84 000 i Nacka!!!
Alltså, drygt 121 000 invånare. Alltså, nästan ett helt Jönköping! Sedan att Jönköping inte har en välfungerande kollektivtrafik är en annan femma och det ligger utanför YIMBYs sfär...

Makthavare! Om ni läser det här, tänk! TÄNK!

Gud nåde om man begår gamla misstag att bygga allt och ... SEDAN- oftast långt efteråt (tänker på t.ex. Skarpnäck som byggdes på 80-talet men fick t-bana 1994!) - BRA kollektivtrafik.

Att tro att Nacka och Värmdö fungerar och mår bra av en Saltsjöbana och lokalbussar är att tro fel. Rejält fel. Om det är så många problem redan idag, hur kommer det att bli om 22 år (Vision 2030) om ingen tvärbana eller t-bana har byggts ditåt?
 0
Leonardo Frithunanthz (5 Februari 2008 13:13):
Tänk och Gör något! NU.
 0
Niklas (5 Februari 2008 13:32):
Håller helt med Gustav. Att tvärbanan får bli en ringlinje är perfekt. Tyvärr kan den i kapacitet inte konkurrera med tunnelbanan som är sk "rapid transit"-typ, dvs utan sammanblandning av andra trafikslag och därför relativt driftssäkert.
Spårvägar ska ses som alternativ då bussar inte räcker till kapacitetsmässigt, typ 4:an och 7:ans förlängning. Under en lång tid har SL av någon anledning föredragit att dra busslinjer istället för spårlinjer. Anledningen är att det är "mer flexibelt" och man kan anpassa linjerna efter det "faktiska behovet". Men det är här som Anders' synpunkt är viktig: Man borde ha som regel att planera in spårtrafik då man bygger nya stadsdelar, inte bara för möta behovet, utan lika mycket för att det ökar attraktionskraften och skapar kontinuitet i området. Något liknande kan man tyvärr inte åstadkomma med busslinjer (som kan dras om efter beslut).
 0
Niklas (5 Februari 2008 13:38):
Jag har läst någonstans att om man tog bort tunnelbanans gröna linje söder om Skanstull och ersatte med bussar, skulle man få sätta in en fullsatt buss var 8:e sekund över Skanstullsbron i rusningtrafik.
 0
Emma Ström (projektledare För Utredningen) (5 Februari 2008 15:09):
Artikeln i DN missade tyvärr att trycka på det som ni nu diskuterar. När vi utredde miljökonsekvenserna av en östlig förbindelse utgick vi från det faktum att utbyggnader av vägnätet oundvikligen genererar ökade trafikvolymer (detta med stöd i teorier som Black hole theory och Downs Thompson paradoxen). Den spårvägsförbindelse vi föreslår är att betrakta som en del i en större kollektivtrafiksatsning i Stockholm, ensamt kan denna sträcka inte möta framtidens transportbehov.
Vi anser även att det är av stor vikt att påpeka att kollektivtrafiken riskerar att förlora stort i marknadsandel mot bilismen om inte omfattande satsningar på kollektivtrafiken görs. Med hänvisning till miljömålen samt de transportpolitiska målen är det lika skrämmande som förvånande att inte större paketlösningar för kollektivtrafiken tas fram.
 0
Mikael From (5 Februari 2008 15:24):
Själv tycker jag inte att spåvägsdragningen utesluter österleden. Det är ett faktum att hur bra allmäna kommunikationer vi har så kommer vi fortfarande behöva bilen. Det är inte rimligt att för att ta sig från Nacka till Värtahamnen måste man antingen köra runt hela staden eller genom hela staden. Inom översiktlig tid så kommer Värtahamnen att bli ett stort befolkningscentrum och med väldigt mycket arbetsplatser så att trycket kommer att öka ännu mer. Jag är ingen motorvägskramare i vanliga fall men öserleden är så uppenbart behövlig och borde inte avfärdas med slentrianargument mot nya vägar.
 0
Leonardo Frithunanthz (5 Februari 2008 15:24):
Hej Emma!!

Kul att du hittade hit! :-)

Visst är det så som du skriver. Det måste bli en del i en större kollektivtrafiksatsning i StorStockholm. Det vore naivt att tro att den ensamt skulle kunna möta framtidens trafikbehov, i synnerhet när man betänker att det östra området är en väldigt expansiv sektor. Det måste göras omfattande kollektivtrafiksatsningar redan nu. Nu. Nu måste det finnas finansiering och gärna väldigt snart bör det börja byggas, men knappt något händer. Om vi i praktiken vill ta klimatförändringarna på allvar som vi gör i teorin (enkäter, intervjuer, uppgång för ekosaker, mm...) och om regeringen inser på fullaste allvar faran med mer föroreningar och dålig stadsplanering så bör den redan nu ta tag i ratten och styra landet och huvudstaden rätt.

Det är som du säger, skrämmande och förvånande. Jag anser att vi bör blicka utåt, mot utlandet och lära oss hur man gör när man tar fram stora paketlösningar för kollektivtrafiken, men nej då...Kul att du nämner teorier som är bekanta för en... :-)))

Ha det bra och tack så hemskt mycket till er allihopa för det ypperliga ättearbetet!!!
Eloge till er.
 0
Marre (5 Februari 2008 15:51):
Skall spårvägstunneln byggas så bör man göra det samtidigt som man bygger Österleden, på samma sätt som man byggt motorväg och järnväg i tunneldelen av Öresundsförbindelsen. Som eget projekt har jag rätt svårt att se ekonomin det.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2008 16:15):
Jag tycker det är viktigt att ha en annan parameter i åtanke.
Även om alla bilar var miljövänliga elbilar som gick på förnyelsebar energi skulle vi fortfarande få utglesad och ovänlig stad, motorvägsghetton, barriärer och så vidare. Jag vill helt enkelt inte bo så, och det är det många andra som också inte vill. Idag satsas i princip bara för bilisterna, varför satsas inget för oss som vi åka kollektivt och bo i en tät stadsmiljö?

Svar till Mikael From:
I inlägget nämns som du ser inte Österleden. Inlägget handlar om spårsatsningar som behöver göras. De behöver inte nödvändigtvis ställas mot varandra. En viss biltrafik kommer alltid att finnas. Men dagens situation där man bara bygger bilvägar håller inte.
 0
Emma Ström (5 Februari 2008 16:19):
Åh man tackar för det!
Ja, det är om inte pinsamt att transport- och miljömålen är så tröga att omsätta i praktik. Förhoppningsvis kommer detta att ändras i och med att de som utbildade sig på 60 talet (bilkramargenerationen) går i pension men det är förstås ingen garanti. (Får man skriva så förresten, eller blir det ”köttberg”- varning?)
Ja, vi har verkligen mycket att lära av det som händer i Europa. Jag har själv studerat i Bordeaux där en omfattande satsning på spårvagnar i princip räddade staden. Inte bara har stadens miljöer trafiksanerats till fördel för fotgängare, cyklister och grönska, staden har också fått ett rejält ekonomiskt uppsving till följd av satsningen. Idag profileras Bordeaux som en modern, exklusiv och miljöprofilerad stad - en stad för det goda livet. En viktig del i genomförandet var tydliga mål men också statligt stöd (något som i Sverige idag nästan bara ges till vägprojekt).
 0
Emma Ström (5 Februari 2008 16:22):
Frågan är om vi ens har plats för billiknande fordon? Oavsett drivmedel. Bilar är så fruktansvärt ytineffektiva och vägar, precis som Anders skrev, barriärskapande.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2008 16:38):
Välkommen att gå med i Yimby Emma om du inte redan gjort det. Du verkar ha sunda åsikter :)
 0
Mikael From (5 Februari 2008 16:40):
Anders: Du hänvisade till omröstningen på DN där byggnation av spåvägsförbindelsen ställdes mot byggnation av österleden och därför tog jag upp detta.
En ringled för en relativt stor stad som Sverige är ett måste och får inte blandas ihop med diskussionen om Förbifart Stockholm (förbifarten har jag all förståelse för att man motsätter sig)
 0
Thomas Karlsson (En Av "spårutredarna") (5 Februari 2008 16:44):
Jag är en utav de studenter som gjort utredningen. Det är kul att det blir en diskussion kring detta, det är viktigt. Framförallt just nu när en ny regionplan för Stockholmsregionen håller på att tas fram. Några tillägg till det som jag anser att DN missade och som är viktigt att lyfta fram.
Stockholmsregionen behöver enligt Cederchiölds trafikpaket över 100 miljarder för nödvändiga satsningar, i realiteten finns kanske hälften av dessa ofantligt stora summor. Med vårt förslag utnyttjas den befintliga spårstrukturen. Flera olika redan befintliga spårsystem (Djurgårdslinjen, Tvärbanan, Saltsjöbanan) sammanlänkas och kan därmed utnyttjas effektivare. Djurgårdslinjen moderniseras (vilket SL redan planerar) och det som vårt förslag tillför utanför redan gällande planer är själva spårtunneln, som genom sin placering kopplar samman spåren på båda sidor om saltsjön där avståndet dem emellan är som kortast. Enklaste, billigaste och snabbaste sättet att förbättra Stockholms kollektivtrafik. Varför göra saken krångligare än så. Även Emmas synpunkter är minst lika viktiga.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2008 16:57):
Thomas! Det du skriver är ju banne mig sant. Jag har inte riktigt satt in det i det stora perspektivet förut men nu ramlade poletten ner. Förslaget är ju faktiskt genialiskt!

Jag tror att man bör jobba vidare med en alternativ lösning också, nämligen att kombinera Österleden och en spårförbindelse i samma tunnel. Titta på båda alternativen helt enkelt och se om man kan hitta någon dragning som fungerar.

Att bara bygga Österleden är i mina ögon förkastligt eftersom det inte pareras med kollektivtrafik någonstans, vilket jag tycker borde vara ett krav. Däremot att göra en kombinerad väg och spårtunnel tycker jag skulle kunna fungera.
 0
Jonas Frejd (5 Februari 2008 17:11):
Hej och välkomna kära studentkollegor! (Emma och Thomas) Jag vill passa på att gratulera till ett mycket väl genomtänkt och bra förslag, och jag håller med er i alla avseenden.
Och precis som Mikael och Anders är inne på så ser jag det som ett måste att bygga Österleden och då bör självklart spårtrafik och trafikled utnyttja samma tunnel (om det skulle bli det) av alla självklara aspekter såsom ekonomi, miljö och att göra minsta möjliga inverkan på det aktuella området i övrigt.
 0
Thomas Karlsson (En Av "spårutredarna") (5 Februari 2008 18:33):
Det finns idag redan ett spårreservat i samma tunnelkorridor som den planerade vägtunneln. Att kombinera dessa två (spår o väg) i en gemensam tunnel kan tyckas rationellt, men jag är väldigt tveksam.

Om man låter kollektivtrafiken få utvecklas på bilens villkor och följa den sträckningen missar vi en hel del a själva poängen med kollektivtrafiken. Det blir en mycket lång tunnel (ca 5 km tror jag) och saknar helt stationer förutom i nacka och ropsten då. Med en sådan lösning blir spåret en oattraktiv dragning utan kontakt med viktiga målpunkter som besöksområdet på djurgården och östermalm/stenstaden. Om nu kollektivtrafiken ska tvingas följa vägdragningen är det sannolikt ur alla hänseende mer effektivt, ekonomiskt, miljövänligt att helt enkelt låta det ske med en stombuss. Men den saknar i all väsentlig grad den fördel vårt spårförslag ger.

Thomas Karlsson
tk.mail@spray.se
 0
Thomas Karlsson (5 Februari 2008 18:38):
För er som vill diskutera spår och annat trevligt med mig och Emma kan besöka onsdagens (6 feb) mötesplats med Föreningen för samhällsplanering, där just YIMBY ska presentera sig. Jag och Emma ska sälja lite dryck och förhoppningsvis även mackor. Platsen är WSPs lokal vid Gullmarsplan

Väl mött!
 0
Thomas Karlsson (5 Februari 2008 18:46):
Lite info som förtydligande till ovan inlägg

Plats:
WSP Analys & Strategis lokaler på Arenavägen 21 i Globenområdet.
Programmet:
17:30-18:00 Samling och mingel samt möjlighet att köpa enklare tilltugg samt vin/öl mm.
18:00-19:00 Presentation från YIMBY
19:00- Möjlighet att stanna för ytterligare diskussioner
 0
Joakim (5 Februari 2008 20:14):
Vad jag förstår så försöker Stockholms Stad nu försena/förhala utbyggnaden av Djurgårdslinjen till Centralen. Det är inte alls bra, det är väldigt viktigt att förlängningen blir av till 2010 som landstinget vill. Först då skulle vi få moderna spårvagnar i innerstaden igen och det skulle öppna dörren för andra projekt som förlängning till Kungsholmen, Nacka och Spårvagn på linje 4

Jag hoppas att alla intresserade lobbar och skriver till lokala politiker för att förtydliga hur viktigt det är att detta projekt blir av. Skriv till Mikael Söderlund och tryck på, han verkar vara svalt inställd til spåväg tyvärr.
 0
Björn Nilsson (5 Februari 2008 21:37):
När jag läste artikeln i DN tänkte jag direkt: om ett projekt i den här stilen genomförs någorlunda snabbt kanske det kommer i drift innan den stora trafikinfarkten utbryter vid Slussen! Just trafikströmmarna från de östra områdena in på Söder är ju en jäkla huvudvärk i och med att Nacka, Värmdö etc. blir allt tätare befolkade. Då vore det bra om man kunde få över en del av resenärerna till norra sidan av stan utan att de behöver trängas vid Slussen. Dessutom måste ju Slussen ändå rivas och byggas om (ju snabbare desto bättre, helst före nästa högvatten) och det behövs alternativa vägar för folk under byggperioden. Hur vore det med en snabbfärja mellan Nacka och någonstans i Värtan och/eller Nybroplan under byggperioden?
 0
Anders Ohlsson (5 Februari 2008 22:03):
Tycker det hela är en bra idee med en spårvägstunnel istället för vägtunnel. Dock måste jag ställa samma fråga som Niklas gör här ovan. En tunnelbanelinje skulle ge mycket bättre kapacitet och är dessutom snabbare. Detta skulle göra det attraktivare för pendlare. Dessutom kan nog kapaciten behövas om Nacka - Värmdö fortsätter att expandera. Dessutom kommer ju ombyggnaden av Slussen som nämns här ovan. En tunnelbanelinje från Nacka skulle kunna ansluta till övriga tunnelbanenätet vid t.ex. Karlaplan eller Östermalmstorg.
 0
Gustav Svärd (5 Februari 2008 23:10):
^Tunnelbanan till Nacka finns sedan länge med i regionplanen. Den blir en naturlig förlängning av Blåa linjen. En del verkar vilja att den på väg mellan Kungsan och Nacka ska svänga förbi Slussen! Är det inte det vi vill undvika? Att allt ska till Slussen? kontakt in till söder kommer ändå finnas med byte till Saltsjöbanan.

Självklart är en Tunnelbanelinje mycket kapacitetsstarkare är en spårvägslinje, och i min mening är det självklart att Blåa till Nacka bör byggas. Detta förtar inte på något sätt idén att bygga ihop Tvärbanan öster om stan, de två nya passagerna under Saltsjön skulle komplettera varandra. Det är inte en fråga om antingen eller, båda behövs.
/vilket även projektgruppen som gjort förslaget poängterat, Tvärbanetunneln måste vara en del av en större kollktivtrafiksatsning.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2008 23:51):
Joakim, var har du hört dessa mycket oroande uppgifter om att spårvägsutbyggnaden riskerar att förhalas/försenas?
Det är extremt olyckligt om så är fallet!
Jag har skickat mail till Mikael Söderlund, vi får se om vi får något svar. Frågan måste i så fall lyftas och högljuda protester sättas igång!
 0
Leonardo Frithunanthz (5 Februari 2008 23:57):
Protester? Ja, då ska vi sannerligen protestera!

Alla måste YIMBYs måste vara med, vi snackar om en investering för staden, för framtiden! Det här angår alla, det handlar inte om någon lyxgrej för vissa få.

Alla YIMBYs måste demonstrera ifall spårvägsförlängningen förhalas eller skjuts upp. Jag hoppas att de som är medlemmar läser det här! OM det skjuts upp måste alla med! Alla ska med och demonstrera!
 0
Mikael Hörnlund (6 Februari 2008 13:42):
Mer spårvagn säger jag.. I Solna, där jag bor så planeras det för fullt för spårvagnen, men tyvärr, och jag är inte förvånad, så finns det krafter mot spårvagnen, jodå, det är några boende som har sagt sitt att spårvagnen bullrar och detta har de påtalat för politikerna och det resulterade i att de planerar att dra spårvagnen under Ankdamsrondellen?! En spårvagn som bullrar och dra den 150 meter i tunnel under en rondell?! Alla som åkt på Frösundaleden vet hur tjockt det är med bilar där, och jag undrar vad som buillrar mest? Hmmm...Inte nog med det, det finns mer bevis på total avsaknad av planering här i Solna när det gäller bilar, spårvagnar, Solna City.. Återkommer om detta...
 0
Albert Elfv (6 Februari 2008 13:58):
Gör det mikael! jag bor i närheten av frösundaleden och blir smått deprimerad varje gång jag tvingas traska igenom ett hav av motorvägstrafik när jag ska gå till solna c.
 0
Gustav Svärd (6 Februari 2008 14:12):
Seriöst? Några få klagar på ljudet från spårvagnen och direkt ger politikerna/sbk med sig och bygger en tunnel under rondellen? va f*n! Här kunde spårvagnen svänge genom mitten av rondellen som vissa av oss sett på flera platser i Europa (nya och gamla dragningar) vilket ger en tydlig signal om att spårtrafiken är högt prioriterad. Dessutom - vaddå för oljud? och då menar jag inte jämfört med Frösundaleden, utan över huvud taget. Tvärbanans A32:or låter en del ibladn men det är för att det va helt ok när man valde modell. Moderna vagnar såsom de vi hade på besök i somras och förra sommarn på Djurgårdslinjen låter... inte alls. Verkade va ungefär samma ljudnivå som en bil när dom åkte förbi.

lägg inte pengarna på en unnel där för att slippa oljud, lägg dom på studier för nästa förlängning av Tvärbanan!
 0
Anders Gardebring (6 Februari 2008 14:16):
Finns det mer information om detta? Känns som Yimby bör lämna in en inlaga om detta!
 0
Niklas (6 Februari 2008 14:32):
När det gäller tvärbanan är jag för att man separerar den från annan trafik så mycket som möjligt dels för att den kommer att få en lång dragning och kräver driftssäkerhet, dessutom ska den fungera som komplement till pendeltåg och tunnelbana. Fördelen med light rail är bland annat att det är billigt att anlägga. Bygger man en dyr tunnel så går man tyvärr miste om den fördelen. Däremot tycker jag att man kan anlägga den på viadukter här och var.

Vad gäller spårvagnslinjer (som inte räknas som light rail enligt wikipedia) som korsar de centrala delarna av stan (alltså t.ex den kommande förlängningen av djurgårdslinjen och 4:an konvertering) bör den till 100% ligga på gatunivån. Ska de grävas ner så kan man lika gärna bygga tunnelbana.
 0
Gustav Svärd (6 Februari 2008 14:41):
Light Rail har du helt rätt i att det handlar om att även vygga mycket trafikseparerat för att få full effekt i fråga om t.ex. genvägar och inte fastna i trafikplatser. Att bygga en tunnel vid en mycket hårt traffikerad väg kan alltså vara motiverat, men fråga är om kostnaden motvieras och vad man väger in i beslutet. Handlar det om att spårvagnarna kommer fastna i trafiken där hela tiden (även med signalprioretering) eller handlar det om att ett fåtal grannar tror moderna spårvagnar låter lika mycket som spårvagnarna gjorde för 50-60 år sedan?
 0
Lars Hansson (6 Februari 2008 14:43):
Här borde de istället gräva ned Frösundaleden och låta tvärbanan passera Solna C på normal gatunivå. Det fanns väl planer på det i början men skippades eftersom det var för dyrt.
 0
Richard Jacobsson (6 Februari 2008 19:36):
Frågan om Djurgårdslinjens förlängning (i närtid) kan komma att avgöras den här veckan då, enligt informationen på SL:s projektfönster för Djurgårdslinjen, man (SL) kommer att träffa "höga representanter" från Stockholms stad. Ryktesvis så är Söderlund och Axén-Olin under hårt tryck från Stockholms handelskammares lobbyist Anna Wersäll att stoppa dessa, enligt handelskammaren, vansinniga planer. En liten sammanfattning av vad borgarrådet Mikael Söderlund (m) sagt om Djurgårdslinjens förlängning hittintills:

---

Dagens Nyheter 20070425
Stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund (m) är mycket skeptisk till en spårvagnslinje mellan Norrmalmstorg och Centralstationen. Han är inte överens med partikamraten och SL-ordföranden Christer G Wennerholm om att det är lämpligt att använda Stockholms gatunät för spårvagnstrafik.

- Jag förstår att det finns ett värde med spårvagnar, men det återstår för SL att övertyga mig och trafikkontoret om att det är praktiskt möjligt att ta utrymme i anspråk för en spårvagnslinje mellan Norrmalmstorg och Centralstationen, säger Mikael Söderlund.

- Jag är öppen för diskussioner, men jag vill påminna om att korsningen Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan redan i dag har en mycket besvärlig trafiksituation och att Sergels Torg mer eller mindre påminner om en schweizerost. Jag har svårt att se spårvagnsspår i det området, säger Söderlund.

- Det återstår för SL att argumentera på ett sådant sätt så att staden, ur trafik- och framkomlighetssynpunkt, kan säga ja. Ännu har varken jag eller trafikkontoret tagit del av en tänkbar trafiklösning. Och jag vill påminna om att staden är väghållare, inte SL, betonar Söderlund.

---

Dagens Nyheter 20071219
Stockholms stad har ännu inte godkänt planerna och socialdemokraterna i SL:s styrelse vill därför stoppa projektet.

- Vi kan inte gå ut och erbjuda trafikföretag att bygga och trafikera en spårvägslinje om vi är osäkra på hur staden ställer sig. Just den osäkerheten kan betyda att företagen vill ha en mycket hög riskpremie, säger oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg (s). Han betonar att partiet i det här fallet inte har något principiellt att invända mot en OPS-lösning där näringslivet deltar i finansieringen. Men han är orolig för att stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) har en annan syn än sin partibroder Christer G Wennerholm i landstinget.

De borgerliga och miljöpartiet i SL-styrelsen är dock överens om att fortsätta spårvägsprojektet. Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm, som är ordförande i SL-styrelsen:

- Det är helt naturligt att staden inte kan godkänna allt detta utan att ha gjort de utredningar och de planer som krävs. Det är klart att vi vet att de borgerliga i Stadshuset är positiva. Om vi inte visste det skulle vi inte driva den här frågan.

---

Dagens Nyheter 20071227
Den borgerliga majoriteten i SL-styrelsen beslöt i tisdags, med stöd av miljöpartiet, att gå vidare med spårvagnsprojektet, även om Stockholms stad ännu inte gett klarsignal. Socialdemokraterna vill, som DN skrev i förra veckan, vänta tills klarhet skapats. Trafik- och stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) i Stockholm är aningen skeptisk.

- Att tala om invigning 2010 är inte realistiskt. Jag har i grunden en positiv inställning, men med nuvarande trafiksituation och med hänsyn till planerad gatu- och byggverksamhet i innerstaden de närmaste åren får en ny spårvagnslinje vänta. Och jag vill påminna om att staden är väghållare, inte SL, säger Mikael Söderlund.

Hans avståndstagande blottar en spricka i moderattoppen, även om Christer G Wennerholm försöker tona ned den:

- Vi har olika roller. Min är att utveckla kollektivtrafiken, och i grunden tror jag att vi båda har uppfattningen att en spårvagnslinje till Djurgården och Värtan är en möjlighet och i en framtid kan ingå i ett större nät.

Rolf E Alm på Bombardier suckar.

- För oss som vill bygga och driva linjen blir situationen förvirrande. Hur ska vi förhålla oss till upphandlingens stoppdatum och den tänkta driftstarten 2010, när politikerna inte tycks vara överens?
 0
Richard Jacobsson (6 Februari 2008 19:48):
Vad som är "light rail" eller ej kan diskuteras in absurdum. Vad som är klart är att wikipedias definition är mycket snävare än den som används av den internationella kollektivtrafikunionen (UITP):
(http://uitp.org/Public-Transport/light-rail/index.cfm)

En rekommendabel sida på svenska om light rail/spårväg från Trivector Traffic AB:
(http://www.lightrail.se)
 0
Mikael Hörnlund (6 Februari 2008 21:32):
Jag ska berätta mer om Solna inom kort, ganska mycket att sammanfatta, kommer förhoppnigsvis i morgon...
 0
Fredrik Jansson (6 Februari 2008 21:48):
Jag flinar lite över mångas besatthet över spårvagnar....
Samma visa på skyscrapercity....

Visst de tär trevligare att kunna färdas till sitt destination samt kunna få uppleva omgivningen i annat sätt i jämförelse med tunnelbanan!
Men tja blir lite för mycket med t-banan, bussarna, pendeltåget, spårvagnarna o båttrafiken (min åsikt bara)

Bättre på att spendera på något mer aktuellt som bostadsbristen i Stockholm, när det blivit en mindre tryck på bostadsköerna så kan man väl satsa på såna här grejer....eller?
 0
Niklas (6 Februari 2008 22:31):
Lars: Jag tror inte på att gräva ner Frösundaleden. Istället borde den göras om till någon slags aveny (med spårvagnstrafik) inbäddad i en kvartersstruktur. För att få ner trafikvolymerna till en nivå som passar en aveny kan man underlätta för genomfart någon annanstans (kringled). Eller så ser man till att kollektivtrafiken har tillräcklig kapacitet och är tillräckligt attraktiv.

Fredrik: Du vill att man ska bygga fler bostäder och det är ju bra. Men ökad befolkning kräver att infrastrukturen byggs ut. Då har vi ett val: Ska vi satsa på bilism eller kollektivtrafik? Det passiva valet är bilism, eftersom om inga satsningar görs på kollektivtrafik kommer invånare känna sig tvugna att använda bil för att ta sig fram. Vad gäller tätbebyggda områden är det ett faktum att kollektivtrafik är betydligt mer yteffektivt, ekonimiskt, och miljövänligt än bilåkande. Då är frågan, vilken sorts kollektivtrafik ska vi då satsa på. Tunnelbana har den fördelen att de har väldigt hög kapacitet tack vare att dess trafik är helt separerad från annan trafik (en. rapid transit). Tyvärr är det dyrt att anlägga en tunnelbanelinje. Nästa alternativ är light rail, som till stor del är trafikseparerad men ibland har liknande sträckning som en spårvagn (t.ex tvärbanan). Den är betydligt billigare att anlägga men är svår att ha mitt inne i en stad pga att den kräver ganska mycket plats. Sedan har vi spårvagn som är billig att anlägga och praktisk inne i en stad. Fördelen gentemot bussar är att den har betydligt högre kapacitet. Om man planerar en ny stadsdel har man enligt min åsikt två alternativ: Om området kommer utgöra ett viktigt centrum är det bäst att bygga tunnelbana, annars får det bli spårvagn/light rail. Bussar har inte den kapacitet som krävs för helt nya stadsdelar.
Sedan nämnde du en viktig aspekt. Kollektvtrafiken ska vara trevlig att använda. Det finns studier som visar att kollektivtrafik som är estetiskt tilltalande används i högre grad än om den inte hade varit det. Visst vill vi att stadsborna ska använda kollektivtrafik istället för bil. Ja låt oss då satsa på spårvagnar.
 0
Anders Gardebring (7 Februari 2008 00:42):
Fredrik Jansson:
Vi har redan idag stor underkapacitet på kollektivtrafiken i Stockholm. Det är faktiskt ganska löjligt egentligen. Att åka tunnelbana i rusningstid i Stockholm är extremt trångt, och påminner om hur det var att åka i rusningstid i Tokyo när jag var där 2005. Deras tåg går dock en gång per minut och det är 20 gånger så många människor ungefär.

Mikael Söderlunds så kallade "argument" mot att dra spårvagn är mest tragiska.
"men det återstår för SL att övertyga mig och trafikkontoret om att det är praktiskt möjligt att ta utrymme i anspråk för en spårvagnslinje mellan Norrmalmstorg och Centralstationen"
Här visas på en grundläggande och tråkig inställning nämligen att biltrafiken per automatik får gå före, trots att spårtrafiken faktiskt har mycket mer kapacitet per fordon. Vi har dessutom redan dedikerade bussfiler över delar av sträckningen. Söderlund har en hel del bra visioner om förtätning och stadsförnyelse, men hur skall de kunna förverkligas om det bara satsas på biltrafik? Det här är något som stadsborgarrådet måste insé. Att de två går hand i hand och det går inte att göra den ena utan den andra. Iaf inte om resultatet skall bli bra.
 0
Gröndahl (7 Februari 2008 01:37):
Söderlund uttalade sig förra året om sina planer för Klarabergsgatan... och spårvagnar verkar inte riktigt passa in i den söderlundska, lattesörplande idyllen.

"Trafikpulsådern Klarabergsgatan vill han förvandla till en trädplanterad, betydligt lugnare stadsboulevard med uteserveringar och fler bostäder på taken runt omkring."
(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=636737)

Det ena utesluter inte det andra säger jag som har den hemtrevligt rasslande tvärbanan utanför köksfönstret.

Och det här med att bygga bostäder på taken... [skakar på huvudet] Riv fula kontor och bygg nya bostäder i stället.
 0
Richard Jacobsson (7 Februari 2008 13:38):
Anders Gardebring:
Det är knappast förvånande att Söderlund kommer med ihåliga argument när man tar emot råd från Stockholms Handelskammare som har en stark pro-bilistisk inställning i trafikfrågor.

(&<a href="http://www.chamber.se/se/naringsplitik/kommentarer/detalj/Default.asp?Id=167">http://www.chamber.se/se/naringsplitik/kommentarer/det..;/a>)

Det finns dock moderater i stadshuset som uttalat sig positiva till en förlängning av Djurgårdslinjen i andra sammanhang, men den överhängande risken är att frågan ej kommer att behandlas i kommunfullmäktige...
 0
Gustav Svärd (7 Februari 2008 13:44):
Mycket oroande att moderaterna i stadshuset är emot spårvagnen. Särskilt som handelskammarens argument faller ganska lätt, i de städer runt om i Europa man dragit nya linjer på affärsgator har det ju förbättrat för butikerna!
Jag förstår faktiskt inte vad handelskammaren har emot linjen med tanke hur de som köper i butikerna tar sig dit. Hur många åker bil till butiker på Hamngatan, hur många åker kommunalt?

Kan detta var läge för Yimby att försöka en första protestaktion? gärna då tillsammans med andra organisationer som vill ha spårvagnen. Samla in en namnlista och gå i stor trupp för att överlämna denna vid Stadshuset...
vilket dessutom skulle tydligt visa att Yimby inte är ditto-heads åt Mikael Söderlund.
 0
Richard Jacobsson (7 Februari 2008 13:46):
Handelskammarens remissvar till SL under hösten 2007:
(http://www.chamber.se/se/naringsplitik/remissvar/detal..)
 0
Anders Gardebring (7 Februari 2008 13:55):
Det är olyckligt att jag fått nys om detta först nu då det kommer vara en grej om Yimby i nästa nummer av deras tidning. Spårvagn är inte nämnt i dagsläget i den men jag skall kolla om det gått till tryck än eller om det går att få in.
 0
Anders Gardebring (7 Februari 2008 14:01):
Jag kan också tillägga att jag nu tråkigt svar från stadsbyggnadsborgarrådets sekreterare i det här ärendet som verkar luta åt att bygget i dagsläget inte blir av på grund av det redan sker så mycket i innerstaden och att man måste ta hänsyn till alla trafikslag. Det här är svaret jag har fått:

Hej Anders,

Tack för ditt brev, Mikael Söderlund har bett mig besvara det.

Givetvis är Stockholms stad för kollektivtrafiklösningar så som spårvagnar. Dock måste trafikkontorets syn på nyexploatering också tas i beaktan. Staden kommer att vara en stor arbetsplats och framkomligheten är redan idag begränsad, inte minst längs hamngatan. Med en spårväg på hamngatan finns det dessutom risk för att man måste förbjuda vänstersväng något som skulle vara förödande för trafiken.

Vi ser positivt på en spårväg från Djurgården till Centralen om den även kopplas ihop i ett större sammanhang. I dagsläget anser vi dock att det finns viktigare spårprojekt som bör prioriteras samt att många frågetecken kring djurgårdslinjen fortfarande måste rätas ut. Bärigheten vid Sergels torg, depåspår, vändplan vid centralen, trafiklösning vid hamngatan etc. är några frågor som staden fortfarande inte har tillfredsställande svar på.


Finns en positiv sak iaf, nämligen:
Vi ser positivt på en spårväg från Djurgården till Centralen om den även kopplas ihop i ett större sammanhang.


Och en koppling i ett större sammanhang vill vi ju verkligen ha. Dock är ju ett bygge nu knappast en stoppkloss för att senare sätta den i ett "större sammanhang".
 0
Richard Jacobsson (7 Februari 2008 14:52):
Av svaret från Söderlunds sekreterare kan man dra slutsatsen att de inte än fått någon presentation av SL över de aktuella planerna, alternativt att de ignoreras vilket inte är förvånande då stadens tjänstemän ej fått tillåtelse att delta i den referensgrupp som SL skapat. I den aktuella lösningen förutom linjen Centralen - Waldemarsudde finns även en högtrafiklinje Centralen - Värtan (korsningen tegeluddsvägen/lindarängsvägen) som trafikerar det som tidigare enbart ansågs vara "depåspår", med möjlighet till den framtida förlängning till Ropsten som finns i programsamrådet för Värtan/Hjorthagen området. En sinnrik vändslinga finns dessutom inritad vid Bolinders plan. För att kunna upprätthålla den trafiken kommer det krävas 16 ledspårvagnar (som jämförelse finns det idag 22 ledspårvagnar för Tvär- och Nockebybanan).
 0
Martin Nyberg (10 Februari 2008 17:35):
Jaha, det verkar bli som jag trodde... I något förstudiesamrådsdokument till centralenförlängningen finns det en brasklapp som i princip säger såhär: "om det blir för krångligt skiter vi i alltihop". Och nu drar politikerna till med att "det blir för krångligt"!

Men då skiter vi väl i Hamngatan då, eftersom det är där det verkar som krångligast för bilkramande politiker. Dra förlängningen via Stureplan, Kungsgatan och Vasagatan istället! Där har det ju gått spårväg en gång redan, och dessutom finns det redan bussfiler på större delen av sträckan. Plats för vändslinga finns det precis söder om Centralen där det finns en före detta park (där träden numera är målade på betongväggen) under alla viadukterna ("Söderkopplet" heter en av dem enligt eniros kartor).

En fördel av den sträcknignen är att den lätt som en plätt går att förlänga, både västerut på Kungsholmen, norrut mot Norra station och Karolinska, samt söderut till Slussen och Sofia. Det kan man inte säga om idén med ändhållplats på Klarabergsviadukten. Förutom att det är omöjligt att svänga ut på Vasagatan därifrån är det också onödigt krångligt att ta sig ut på Kungsholmen.

Fördel nummer två är att man sprider ut bytena till fler ställen, istället för att ännu mer belasta T-Centralen. Med Kungsgatesträckningen byter man ju till röd-tuben vid T-Östermalmstorg, till Gröna tuben vid T-Hötorget, och till blåtåget och pendeltågen vid Citybanans blivande uppgång vid Kungsgatan/Drottninggatan. Med förlängning ut på Kungsholmen och exempelvis Essingeöarna kan man få ännu fler omstigningsmöjligheter med tuben på Fridhemsplan och Tvärbanan ute på Stora Essingen.

Ytterligare en fördel med en sträckning längs Kungsgatan är att den inte dubblerar en redan befintlig spårsträckning. Både Åhléns vid Klarabergsgatan och Gallerian vid Hamngatan har ju redan egna T-banestationer. ;-)
 0
Dennis (12 Februari 2008 01:40):
Har en fråga om förslaget att bygga Österledens tunnel. Varför måste spårvägen dyka ner i tunneln vid Ropsten? Varför kna inte flera linjer dyka ner där det passar spårlinjerna. Till ex. att spåren från Djurgårdslinjen kan dela sej vid Djurgårdsbron och sticka förbi Tekniska Museet vidare mot Kaknästornet och där omkring dyka ner i "Samtunneln" och där börja dela spår från linjer som kanske kommer från Ropsten.

Jag hoppas också att vägtunneln blir avgiftsbelagd så underhållet betalas direkt av användarna. Spårdelen blir ju, förstås, ansvaret på SJ för underhållet, inte vägverket.

Dennis
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter