Utskrift från www2.yimby.se
....

City skriver om parkeringsnormen

 
Tidningen City skriver idag om den höjda parkeringsnormen vid nybyggnation i Stockholm. Gustav Svärd från Yimby säger:

"Krav på fler parkeringar påverkar hur nya områden utformas, vägarna byggs för fler bilar och kollektivtrafiken dimensioneras för färre resenärer. Det är påtvingad massbilism. I ett villaområde är det naturligt, men det fungerar inte i en stad. Där är kollektivtrafiken och de egna benen grunden för hur folk tar sig fram. Det är både bekvämt och miljövänligt och kräver dessutom mindre utrymme än biltrafik. I dag har staden miljömål om att minska trafikutsläppen, dessutom vill många Stockholmare bo i en stad för att ha nära till allt, så varför kräver man då och subventionerar att allt nytt byggs kring bilen?"

Att parkeringsnormen har höjts är ett problem för oss som vill att det byggs just stad. Allas ägande av en egen personbil går nämligen inte ihop med att bygga täta och urbana stadsmiljöer. Det går inte heller att kombinera med de politiska visionerna om en förtätning av Stockholm.

Den extrema utspridningen av Stockholm (som är till ytan större än Paris) är ett direkt resultat av att man har byggt för bilen, varför en förtätning, per definition, måste innebära att man inte i samma utsträckning bygger för bilen utan räknar med att människor i större utsträckning tar sig fram med kollektivtrafik. Bilarna tar helt enkelt för mycket fysisk plats för att det skall vara möjligt att få täta och välfungerande urbana miljöer (såvida inte enorma bilköer är någonting man eftersträvar). I Stockholms innerstad äger idag mindre än hälften av invånarna en egen bil. Längre ut är andelen högre, vilket är fullt naturligt. Boende i gles miljö gör att man behöver bil, medan man just i en stad inte alls i samma utsträckning har det behovet. Inte ens hälften av de boende i Stockholm mellan 18 och 30 år har ett körkort. Därför det ter sig ganska märkligt att man nu höjer parkeringsnormen för byggande i stadsmiljöer och anpassar byggnationer efter att nästan alla skall äga en bil.

"- Att bygga parkeringar i marknivå är inte speciellt dyrt. Men om det behövs ett garage blir det dyrare. Det händer att byggarna tar bort en våning från planerna för att slippa bygga parkeringsplatser, säger Tommy Jönsson på Stadsbyggnadskontoret.

De skärpta kraven leder också till att nya lägenheter blir dyrare. Att bygga en p-plats i garage kostar i dag upp till 400 000 kronor per plats. Eftersom betalningsviljan inte är tillräckligt stor slås priset ut på alla lägenheter – även hos dem som saknar bil."

Mikael Söderlund drar tyvärr fel slutsatser när han säger:

"- Vi vill att folk ska åka kollektivt till jobbet och inte åka bil varje dag. Vi har haft problem med för få parkeringsplatser i många stadsdelar. Men miljön blir inte bättre för att folk snurrar runt och letar parkeringsplatser."

Det finns anledningar till att människor gärna åker bil. Inte sällan är denna anledning dåligt fungerande kollektivtrafik. Att se över möjligheterna till förbättrad kollektivtrafik, ökad turtäthet och öka attraktiviteten (exempelvis genom att bygga om den överbelastade bussline fyra till spårväg) är klart bättre vägar än att bygga för mer bilism i stadsmiljön. En viss del av stadsborna kommer alltid att behöva egen bil av ett eller annat skäl, men målet bör vara att sträva efter att så få som möjligt skall behöva en egen bil i staden. Vi hoppas att stadsbyggnadsborgarrådet kan tänka om i den här frågan. Visionerna om förtätning kräver nämligen det.

En höjd parkeringsnorm leder till en sämre sammanhängande stadsbild, fler barriärer, sämre utbud och service, färre lägenheter och också en mindre utbyggd kollektivtrafik.

Är det rätt väg för Stockholm att gå?
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jacob (10 Mars 2008 13:20):
Det här var strålande. Parkeringsnormen har jag haft i tankarna länge, och äntligen uppmärksammas den!
 0
Gustav Svärd (10 Mars 2008 14:01):
Fin vidareutveckling av tankarna här. Å fin bild på ett av Stockholms "LA-moments".
 0
Daniel Jonsson (10 Mars 2008 15:07):
En del av problemet är ju också att gatuparkering är billigare än garageparkering, så det finns inte så stor betalningsvilja för garage. Särskilt vad gäller boendeparkering. Vi har ett system där boendeparkeringen tar alla platser vid kanten och leveranser, taxi och andra viktiga samhällsfunktioner som t ex ambulanser måste dubbelparkera och stanna på övergångsställen och i korsningar. Bussarna kan oftast snirkla sig förbi (det är annars ändå bara 50-60 pers som gärna väntar).

Målet måste vara att flytta så många parkeringsplatser som möjligt under jorden eller iaf in under tak och ta bort en del, så vi frigör mark för människor, kollektivtrafik, uteserveringar, leveranser, återvinningsstationer och annat som är viktigt. Även fler dyra 2h-parkeringar vore bra i områden med affärer tror jag.

Jämför Narvavägens och Valhallavägens alléer med Karlavägens för ett exempel på hur mycket trevligare det blir om man inte parkerar bilar överallt så fort det blir en lucka mellan andra saker.

Nej färre parkeringsplatser är vad vi behöver. Färre och inte så synliga. Och prissatta så det finns nån ledig för dem som faktiskt behöver dem.

Nånting säger mig att det inte kommer hända över en natt. :)
 0
Mikael Hörnlund (10 Mars 2008 15:09):
Återigen har politkerna fastnat i 50-talets massbilism tänkande. Då var det husen i City som skulle rivas för bilarna, och garage skulle byggas i City. Under 70 talet skulle breda leder byggas härs och tvärs genom staden. Allt för att bilarna skulle få plats…Trodde man..
Nu sitter vi här med facit i handen med en stad full av omänskliga barriärer som kommer att ta väldigt lång tid att rätta till. Och nu kommer nästa dråpslag för Stockholm, mer parkeringsplatser genom att höja parkeringsnormen.

Återigen uppmanar polititkerna till massbilism som i sin tur skapar barriärer, trafikghetton, dyra lägenheter, mer områden byggs, vi får mer förort och hus i park byggen.
Trist utveckling och defintivt fel håll att gå. Och var tog politikernas prat om att minska koldioxidutsläppen vägen?
Jag är ganska trött på politikernas “den ena handen vet inte vad den andra handen pysslar med” politik.
 0
Anders P (10 Mars 2008 15:22):
"Men miljön blir inte bättre för att folk snurrar runt och letar parkeringsplatser."

Har hört detta många gånger förrut. Varför inte se till så att färre bilar konkurerar om platserna? Man kan kanske införa flytande priser i kollektivtrafiken för att jämna ut belastningen över dagen. En kupong under lågtrafik, två kuponger för vanlig trafik och tre för högtrafik.

Finns det någon statistik på hur mycket p-platser parkeringsnormen krävt?
 0
Torre (10 Mars 2008 16:41):
Jasså så Stockholm är större till ytan än Paris!?
 0
Dr Evil (10 Mars 2008 16:44):
Kan bara instämma. Parkeringsnormen har jag nämnt ett par gånger (jo, jag var först även med det...) och den är helt åt pepparn.

Det lustiga är att de som styr nu är mycket mån om att markanden skall styra och tillgång och efterfrågan sätta priset. Mikael Söderlund hänvisar också till kvadratmeterkostnad lite då och då när han argumenterar. Vad blir då kvadratmeterkostanden för en p-plats i Stockholm? Skyhög. Och vem vill betala detn "reella" kostnaden? Ingen. Därför så subventioneras p-platser i realiteten.

Mikael H: politikerna är olika varje mandatperiod som du vet och den här gången är det bilälskarna som styr.
 0
Niklas (10 Mars 2008 16:55):
Jag håller med om att parkeringsnormen absolut måste sänkas istället för att höjas. Men i inlägget förekommer en uppgift som återkommer då och då, och som jag tycker ät lite konstig: "...Stockholm (som är till ytan större än Paris)...". Vad är det egentligen som är större? Är det kommunen? I så fall är inte jämförelsen riktigt relevant pga att Paris kommun i stort sett omfattar hela Paris innerstad. Stockholms kommun består till största delen av förorter. Det är ganska naturligt att Paris då är mycket tätare eftersom Paris är mer än 5 gånger större än Stockholm och följdaktligen bör ha en stor innerstad. Man skulle kunna jämföra Storstadsstadsregionerna. Då har Paris drygt dubbelt så stor yta som Storstockholm men drygt 6 gånger högre befolkning enl: http://sv.wikipedia.org/wiki/Paris och http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n . Jag tycker det är bättre att jämföra med Köpenhamns hovedstadsregionen vars befolkning blott är lite mindre än Storstockholms men vars yta bara är 40 % av Storstockholms.
 0
Theodor Adolfsson (10 Mars 2008 16:55):
Torre: "Jasså så Stockholm är större till ytan än Paris!?"
Om man jämför Paris' innerstad med Stockholms kommun så är det förstnämnda hälften så stort men har en befolkning som är nästan tre gånger större, enligt Wikipedia.
 0
Dr Evil (10 Mars 2008 17:05):
Med höjd parkeringsnorm leder till:

1. fler kommer ha bil eftersom dom kan det.
2. Fler kommer att åka bil
3. Efterfrågan av kollektivtrafik ökar inte i den utsträckning som den borde.

Således: de som inte har bil missgynnas av de som har bil eftersom de löser sin transport med bilen och kräver inte bättre kollektivtrafik.
 0
Theodor Adolfsson (10 Mars 2008 17:05):
Niklas: "Jag tycker det är bättre att jämföra med Köpenhamns hovedstadsregionen vars befolkning blott är lite mindre än Storstockholms men vars yta bara är 40 % av Storstockholms."
Fast man kan fråga sig hur vettigt det är att räkna in den till ytan jättestora kommunen Norrtälje i Storstockholm. Om man tar bort den så blir skillnaden betydligt mindre.
 0
Dr Evil (10 Mars 2008 17:09):
"- Vi vill att folk ska åka kollektivt till jobbet och inte åka bil varje dag. Vi har haft problem med för få parkeringsplatser i många stadsdelar. Men miljön blir inte bättre för att folk snurrar runt och letar parkeringsplatser."

Mikael Söderlund sitter ju i trafiknämnden. Man kan undra om han har hamnat på rätt plats med ett sådant uttalande som visar att han inte har koll på orsak och verkan.
 0
Niklas (10 Mars 2008 17:50):
Theodor: Det har du rätt i. Storstockholm utan Norrtälje kommun har en densitet på ungefär 430 inv/km2 medan Hovedstadsregionen har en densitet ungefär 690 (uträknat efter siffror från wikip).
Enligt dessa siffror kan vi se att Köpenhamn är en klart mer urban stad Stockholm. Jag tycker att detta är en bättre jämförelse eftersom Köpenhamn och Stockholm är ganska jämnstora befolkningsmässigt. Den stora skillnaden mellan de båda städerna är att Stockholm är betydligt mer utspridd. Därmed inte sagt att Köpenhamn är optimal. Där finns i Köpenhamnsområdet stora utbredda villaområden som tar stor plats och som kräver bil. Husen ligger generellt tätare än i Stockholms villområden (ta gärna en titt på google earth och jämför Fredriksberg med Bromma/Enskede) men det är inte frågan om s.k Townhouses, utan tät villabebyggelse.
 0
Mikael Hörnlund (10 Mars 2008 18:58):
Dr Evil:
På 50 talet var det sossarna som körde sitt hybris race, idag moderaterna. Det måste då betyda att vi "alltid" kommer att få samma sorts kärlek till massbilismen? *med viss ironi*
 0
Dr Evil (10 Mars 2008 19:17):
Mikael Hörnlund: nu var iof 50-talet en annan tid med andra ideer om framtiden. Bilen var en central del i människors förflyttning och framförallt frihet. Men det är nya tider nu, men det har moderaterna inte riktigt tagit in, det kanske sossarna inte heller har, men nu är det moderaterna som styr.

Höjd parkeringsnorm är ett stort tankefel om man skall skapa urban miljö.
 0
Anders O (10 Mars 2008 19:21):
Vet inte hur man kommit fram till att Sthlm skulle vara större än Paris? Kan inte påstå att Paris är speciellt litet eller bilfritt. Möjligen är Sthlm mer utspritt men det kommer till stor del att vi har en skärgård (både Saltsjön och Mälaren) som letar säg ändan in i city och gör staden så vacker.

Normen för hur många garageplatser platser ju måste motsvara den verkliga mängden bilar som de boende i området kan förväntas äga. Idag byggs det oftast för lite garage och istället blir bara ett parkeringskaos och trångt på gatorna. Kan man minska antalet parkeringsplatser på gatorna så skapar man ju mer utrymme för t.ex. spårvagnar och bussar.

För att parkeringar inte ska ta värdefull mark så är det ju bättre att det byggs garage under husen. Kostnaden måste ju naturligtvis belasta garagehyran och inget annat. Som tur har jag själv tillgång till eget garage som inte bara ändvänds till bilen. Olika hobbyjobb, repa möbler, förvara diverse saker som inte får plats i förrådet m.m.
 0
Mikael Hörnlund (10 Mars 2008 19:37):
Dr Evil:
Visst är det så att det är ett stort tankefel med parkeringsnormen, men faktum kvarstår att bilen fortfarande är en central del i människors förflyttning och frihet, oavsett partifärg på tröjan...
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2008 21:48):
Anders O: Du tänker fel.
Bygger du mer parkeringsplatser kommer du att få mer bilar. Det blir billigare att äga en bil eftersom priserna för parkeringsplats går ner. Blir det lättare att hitta parkeringsplats tar man oftare bilen. Det är väldigt uppenbara orsak- och verkansförhållanden.

"Normen för hur många garageplatser platser ju måste motsvara den verkliga mängden bilar som de boende i området kan förväntas äga."
Hur många bilar de boende kan förväntas äga är direkt sammankopplat med hur man väljer att utforma nybyggnation. Bygger man tät stad med väl utbyggd kollektivtrafik och få parkeringsplatser kan man räkna med mindre bilägande, bygger man glest med dålig kollektivtrafik och många parkeringsplatser kan man räkna med hög andel bilägande. Att bygga många parkeringsplatser kommer naturligtvis inte ge mer utrymme till kollektivtrafik då det blir fler bilar på vägarna i staden. Man köper inte en bil för att låta den stå i garaget hela tiden.

Sedan har du naturligtvis rätt i att garage inte skall byggas i markplan. Marken i stadsmiljön är allt för värdefull för att slöas bort på parkeringsplatser. Den skall bebyggas eller vara stadspark.
 0
Niklas (10 Mars 2008 21:50):
Anders O.

"Vet inte hur man kommit fram till att Sthlm skulle vara större än Paris? Kan inte påstå att Paris är speciellt litet eller bilfritt. Möjligen är Sthlm mer utspritt men det kommer till stor del att vi har en skärgård (både Saltsjön och Mälaren) som letar säg ändan in i city och gör staden så vacker. "

Paris kommun är mindre till ytan än Stockholms fast med en befolkning som är tre gånger så stor. Jämförelsen är inte helt bra eftersom en kommun definieras utifrån gränser som är politiskt fastställda (t.ex har Kiruna kommun 1000 ggr större yta än Stockholms kommun men bara en 34:e del av Sthlm:s befolkning. Detta säger inte så mycket om Kiruna stads utspridning). Tittar vi däremot på storstadsområdet (typ influensområdet eller pendlingområdet) ser vi att Stockholmområdet (jämfört med t.ex Köpenhamnsområdet) är väldigt utbrett med långa pendlingsavstånd.

"Normen för hur många garageplatser platser ju måste motsvara den verkliga mängden bilar som de boende i området kan förväntas äga. Idag byggs det oftast för lite garage och istället blir bara ett parkeringskaos och trångt på gatorna. Kan man minska antalet parkeringsplatser på gatorna så skapar man ju mer utrymme för t.ex. spårvagnar och bussar. "

Bygger man fler parkeringplatser genererar det fler bilar eftersom det blir billigare att inneha en sådan. Då är det bättre att underlätta för kollektivtrafik i en stad eftersom den är mångdubbelt mer yteffektiv än bilen. Detta borde ske i samtidigt som man kraftigt begränsar möjligheten att parkera på gatorna. Då försvinner incitament att skaffa bil om man bor i stan och vi blir av med en hel del köer. De som parkerar på gator i stan idag verkar inte förstå att deras bil upptar en värdefull yta på kanske 10-15 m2. Jämför med vad kvadratmeterpriset för tomter i Stockholms innerstad så förstår man hur vissa bilister i innerstaden idag blir subventionerade av oss andra.

"För att parkeringar inte ska ta värdefull mark så är det ju bättre att det byggs garage under husen. Kostnaden måste ju naturligtvis belasta garagehyran och inget annat."

Kostnaderna för ett innergarage är väldigt höga. Upp till 400 000 kronor per plats (enligt artikeln). Om vi sätter upp en norm för hur många garage man måste bygga per lägenhet betyder det väldigt stora kostnader. Om hyresgästerna verkligen betalade marknadspriset för sådana parkeringar skulle vi stå med en massa tomma inomhusparkeringsplatser i innerstan eftersom ingen är villig att betala för dem. Eftersom politiker förmodligen skulle tycka att det vore slöseri med parkeringsplatser som inte används, skulle säkerligen någon form av subventionering av dessa platser införas med ökad bilism som följd.

Nej då är det mycket bättre att slopa parkeringsnormen och låta marknaden (byggbolag) avgöra hur många p-platser som ska byggas (alltså så många som de tror att de kommer kunna sälja).
 0
Peder (10 Mars 2008 22:48):
Tack för förtydligande om att slopa parkeringsnormen ...

t ex bra att Stockholmarna anpassar sina liv till nybyggnation Ej tvärtom, staden behöver inte justera hus till alla behov valet är fritt för de som flyttar in till city att bo maximalt tätt 100% och trängas med eller utan bil. Fler parkeringar i city kan ju resultera i att många fler människor köper fler bilar

// Sorry Volvo Stockholm ska inte sponsrar bilindustri längre
med bygga fler parkeringsplatser
 0
Erik Sandblom (11 Mars 2008 01:36):
Enkelt uttryckt, om alla p-rutor är upptagna så är de för billiga, inte för få. Avskaffa parkeringsnormen. Låt byggherrarna bygga så få eller så många p-rutor dom vill.

Malmö och Göteborg går åt andra hållet, färre p-rutor.

http://www.ecoprofile.se/1002_879_Malmo_och_Goteborg_s..
 0
JOCA (11 Mars 2008 02:14):
Börjar närma sig fanatism det här. Vadå Stockholm sponsrar bilindustrin genom att bygga parkeringsplatser...?
Är det inte lika bra vi sätter upp barrikader istället för tullarna, så har vi inga bilar alls i stan. Då ska väl några bli nöjda då...
Sen fattar jag inte... jag har nog inte träffat någon som säger: "Oj, här fanns det så gott om parkeringsplatser, så nu köper jag en bil (till)!". Tsss....
 0
Christian (11 Mars 2008 02:37):
JOCA: jag har nog inte träffat någon som säger: "Oj, här fanns det så gott om parkeringsplatser, så nu köper jag en bil (till)!". Tsss....

Nej men jag har träffat många som sagt "jag orkar inte ha kvar min bil, kostnaderna börjar bli för höga och det är ett helvete att ständigt hitta parkering" Jag sålde själv min bil för några månader sedan och parkeringseländet var en av anledningarna till att jag nu åker kollektivt.
 0
Dr Evil (11 Mars 2008 05:52):
Mikael H: absolut är den det. Bilpool är en bra lösning när man bor i city, då delar man på bilen, istället för att varje familj skall ha en bil.

Jag ifrågasätter också den nya normen: förväntar majoriteten i stadshuset sig att varje hushåll skall ha en bil? Det är ju inte så idag. Det är många hushåll som aldrig haft en bil och som aldrig kommer skaffa en.
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2008 10:33):
Dr Evil: Parkeringsnormen nu närmar sig väl 1 per hushåll. I verkligheten är det mindre än hälften av hushållen som faktiskt har en bil...
Om vi förtätar Stockholm och förbättrar kollektivtrafiken går den siffran ner än mer.
 0
Gustav Svärd (11 Mars 2008 10:50):
@JOCA - ja, en del här verkar var ganska kompromisslösa i sin inställning om bilarna. Lite tråkigt det, nyanser ger en intressant debatt medans ställa dogman mot varandra ger sällen något konstruktivt. Att förbjuda biltrafik är orealistiskt och IMO rätt så dumt. Att ha en del bilfria gator kan vara succé (Drottninggatan, Ströget), men på de flesta gator behövs möjligheten att köra bil/buss/lastbil. Men måste alla ha egen parkeringsplats? nej.

Som DrEvil säger är bilpool en bra idé, ger tillgänglighet till bil utan att alla måste ha egen bil. Kör man varje dag är det inte så smart kanske, men det är många tusental som inte kör varje dag. Kör man bara par-tre gånger per år kan hyrbil vara en bra lösning. Dessa tillsammans får ner behovet av parkering till långt under 1 per hushåll. Jag tänker inte skaffa körkort&bil så länge jag bor i en storstad (vilket är hur jag vill bo), så varför tvinga att det byggs en parkeringsplats för mig?

Argumentet att bil är en grundläggande del i människors frihet ställer jag mig helt frågande till. Hur ger bilägande frihet i en storstad? frihet att ha en stor löpande utgift som för många är onödig? I likhet med ungefär hälften av unga stockholmare har jag inte ens körkort och känner ingen förlust av frihet med det. SL tar mig överallt i Stockholm, för längre resor finns bussar/tåg/plan/färjor.
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2008 10:57):
Det märkliga är också att trots att så mycket annat idag baseras på marknadsekonomi, tillgång och efterfrågan, så hålls parkeringsnormen uppe av ett planekonomiskt system där politiker i förväg bestämmer hur många parkeringsplatser som kommer att behövas. Det försvårar tyvärr också en god urban stadsbyggnad då man för att hålla parkeringsnormen uppe måste bygga glesare än vad som annars skulle vara möjligt.
 0
Johan Eriksson (11 Mars 2008 11:57):
Daniel Jonsson: Den här formuleringen är mer föraktfull än den kan verka: "Bussarna kan oftast snirkla sig förbi (det är annars ändå bara 50-60 pers som gärna väntar)" = Det är just detta överslätande synsätt som nedvärderar kollektivtrafiken och sätter den på 2a andra plats i gaturummet. Detta "snirklande" är oerhört tidsödande om man lägger ihop alla gånger en buss behöver göra det varje dag! Dessutom är de vanliga mittrefugerna/övergångsställena något som förvisso är trafiksäkert men eftersom bilisterna inte respekterar 10 meters gränsen för parkering både före och efter övergångsställena så "fastnar" bussarna mycket ofta och måste saktna ner och "snirkla" sig. Bussens berömda "flexibilitet" är verkligen till bilisternas fromma men i samma sekund den blev standard slutade den i allt högre grad att respekteras!

Om vi för en stund gör tankeexprimentet med spårväg istället så har de varken mittrefuger eller det här problemet utan det går fort i korsningarna utan skrymmande hinder och signalprioritering. Receptet är alltså refuger utanför spåren på var sida istället för "falsk säkerhet" stående i mitten!
---
Om gatornas utrymme kan man ställa denna retoriska fråga: Är det antalet fordon eller antalet människor vi vill kunna förflyta, och vilket trafikslag vinner då lätt kampen om att vara minst skrymmande?

Ungefär något liknande kan man fråga sig om parkeringsplatsernas utbyggnad, och faktum är att nya snedställda P-platser redan stjäl plats från redan beslutade och antagna trädplaner, ett exempel: Åsögatan mellan Östgötagatan och Södermannagatan vars nuvarande norrsida numera är allt annat än grön!
 0
Marre (11 Mars 2008 13:46):
Tycker bilmotståndet hos vissa här har klara paralleller till det utopiska tankesätt som ligger bakom funktionsseparerade förorter. En trosviss föreställning om att man kan lägga människors beteende tillrätta enligt senaste samhällsdogm genom att besluta att "här skall ni bo, här skall ni jobba och här skall ni göra era inköp". Och "här skall ni köra bil".

Är absolut ingen bilfanatiker själv, men det ÄR redan krångligt och dyrt att ha bil i innerstan och jag avstod därför själv från att ha bil när jag bodde där. Att göra det ännu krångligare och dyrare leder bara till att man driver vissa kategorier människor (främst småbarnsfamiljer) från innerstaden. Skall det t ex vara praktiskt taget omöjligt att bo i innerstan och jobba i Täby eller Nacka?

Man får vara lite realist när man planerar nya stadsdelar (och hanterar gamla). Se bara på Hammarby Sjöstad, där trodde man att det skulle flytta in främst "aktiva 40-talistpensionärer utan bil", och strunatde i att bygga dagis, skolor, parkeringshus. Men istället fick man 60/70-talister med småbarn och bil.
 0
Johan Eriksson (11 Mars 2008 14:14):
Marre: Det är inte utopiskt att vilja minska bilismen i innerstan med 35%, -nästan lika hög siffra fanns med i Dennispaketet på sin tid men då måste ju förstås en fullbordad motorvägsring först fullbordas innan man eventuellt kanske möjligen på allvar vill förbättra för kollektivresenärerna och ge bilisterna ett attraktivt alternativ. Alltså: motorvägar först och (eventuellt) spårvagnar sedan (många menar ledbussarna räcker) och under tiden förbättras det enkom för de som redan äger merparten av gaturummet!

Det finns som sagt ett alternativ till bara "piska" mot bilisterna och utan en attraktivt "morot" kommer bara dagens dåliga vanor med allt för många som färdas en och en i sin bil fortsätta. Problemet är dock (fortfarande) att inget parti driver spårvagnar på hela stomnätet så att det just bildar ett fungerande "nät" som lockar (givetvis måste även förorterna få kompletterande spårförbindelser och på så sätt ingå i "nätet"!).

I Hammarby Sjöstad har man inte alls struntat i bilismens behov och där finns visst parkeringshus. Tvärtom har man tagit överdriven hänsyn till att bilisterna måste få köra in på varenda tvärgata fram till porten, -och detta på bekostnad av en farlig trafiksituation då bilisterna med gällande planering bara måste få korsa Tvärbanan vid varje korsning istället för att spårvägen bildade sammanhängande reservat där bilisterna vackert får köra till nästa rondell och sedan tillbaka så att spårvägen slipper krypköra och istället blir lite snabbare läs: attraktiv!
 0
Gustav Svärd (11 Mars 2008 14:20):
Behöver man bil för att man har småbarn? Sen när? Bor man så att man har nära till dagis/skola/sjukvård/daglivaruhandel & enkel kommunal transport till arbetet så behövs det väl ingen bil i det dagliga livet? Dessa förutsättningar finns i innerstan och i en del förorter.

Det verkar dessutom som du har missförstått oss helt i grundfrågan, Marre. Vi vill inte göra det omöjligt att äga bil i innerstan. Vi föreslår inte att man förbjuder bilar i innerstan. Vi vill inte ta bort alla befintliga parkeringsplatser (eller ens ett nämnvärt antal). Vad vi vill är att det i nya områden inte FÖRDUBBLAS antalet parkeringar jämfört med innerstan. Som det står i artikeln har detta krav redan resulterat i att det byggs färre bostäder!
Parkeringsnormen på 1,0 är helt orimlig. 0,5 eller så hade jag förstått, eller varför frikoppla det helt och låta parkeringarna byggas i den takt det finns ekonomiskt underlag, eller varför inte anpassa så att normen sätts olika med hänsyn till närhet till spårbunden kollektivtrafiks hållplatser/stationer?
 0
Stefan Eklöf (11 Mars 2008 15:25):
Det verkar vara lite si och så med förståelsen för att man kan tänkas vilja ha bil när man bor i innerstan. Jag tillhör själv dessa förhatliga individer, något som väcker förvånansvärt stor oförståelse ibland. "Bor man i stan behöver man ju inte bil". Så jag tänkte för den som är intresserad berätta lite grann om hur jag, och säkert många med mig, resonerar.

Men låt mig först säga att jag håller med om det mesta som sägs här. För mycket av stadsplaneringen har hittills kretsat kring bilen och jag tycker inte att parkeringsnormen ska utökas. Man bör sträva efter att få ner biltrafiken och förbättra kollektivtrafiken. Med det sagt tycker jag att en del kommentarer här har en lite väl idealistisk hållning till bilismen som enbart något ont, jag tror att man gör klokt i att lyssna på hur folk vill ha det och hur de faktiskt lever sina liv.

Det är väldigt jobbigt och dyrt att ha bil när man bor i stan. Parkerar man på gatan är det svårt att hitta parkeringsplatser, att cirkulera runt och leta en halvtimme för att hitta en plats som ligger en kvarts promenad från hemmet är inte ovanligt. För detta betalar man 500 kr i
månaden plus någon böter då och då för att man helt enkelt ger upp och chansar lite för nära en korsning. Till detta tillkommer givetvis många andra kostnader i samband med bilägandet, och på sistone har ju biltullarna tillkommit. En annan jobbig grej är att man måste kallstarta bilen minst en gång i veckan för att flytta den på städnätterna (som oftast inte utnyttjas).

Till slut tröttnade jag på parkeringssituationen och lyckades med lite tur få tag i en garageplats 10 min promenad hemifrån som jag betalar 900 kr/mån för (ovanligt billigt men ovanligt dålig plats).

Att ta sig till jobbet med bil en vardag tar ungefär lika lång tid som att åka kommunalt för mig, och är förutom betydliga merkostnader förenat med stor portion frustration sittandes i köer. Därför tar jag bilen till jobbet någon gång i månaden bara, i samband med att man ska göra något speciellt direkt efteråt.

Man kan alltså konstatera att det redan nu inte är någon dans på rosor att ha bil inne i stan; svindyrt och tokkrångligt. Så, varför har jag det? För att kunna besöka släktingar och vänner på helgerna, göra utflykter, semestra, ägna mig åt fritidssysselsättningar som kräver mobilitet. Allt detta finns för det mesta bortom kollektivtrafikens räckvidd. Dessutom händer det att jag åker ut till något köpcentrum, men det händer inte så ofta (eftersom jag föredrar att shoppa i den urbana, täta och månfacetterade staden). Bilen ger mig alltså frihet att när som helst kunna göra allt detta. Skulle jag tvingas hyra bil skulle det förmodligen inte bli av, likaså om jag var med i en bilpool.

Vad vill jag säga med detta?
1. Jag tror många som bor inne i stan inte "behöver" den för att ta sig till sitt jobb/affär/dagis (även om de också finns). För dessa hjälper inte den bästa kollektivtrafik i världen.
2. Privatbilismen är en del av vårt samhälle, och många potentiella invånare till den urbana staden kommer att ha bil, så är det bara (dessa bilar kanske i framtiden är drivna på mer miljövänliga bränslen?)
3. Jag tror att bilen är en del av det urbana livet som många här eftersträvar. Hur levande och spännande skulle innerstaden vara utan privatbilar?
4. Folk som bor inne i stan har inte bil för att det är bekvämt. Trots att det är krångligt och dyrt tycker många att det är värt det.
5. Vilka är det som ska bo i den täta staden vi vill bygga? Är vi beredda att utesluta stora grupper av människor med fritidsintressen och eller jobb som utövas utanför innerstaden? Kanske är vi det, men jag undrar hur stor marknaden kommer att bli för denna stad.
 0
Emil Frodlund (11 Mars 2008 16:21):
Intressant att Yimby tar upp problematiken. Stockholms innerstad har ett subventionerat system för boendeparkering. Vilket innebär att på en normal innerstadsgata som exempelvis har 30 000 passager (fotgängare, kollektivresenärer, privatbilar, varutransporter, yrkesfordon, cyklister) per 100 m upplåter idag 25% av gatuytan till 50 parkeringsplatser. Av dessa är oftast 3/4 boendeparkering vilket ger ca 25 stillastående skattesubventionerade bilar som hela dygnet blockerar för varutransporter (som oftast hänvisas till cykelfälten eller blockerar för bilar och bussar). Enligt vår statistik är gående i klar majoritet av trafikslagen över de innerstadsgator vi studerat. De gående genererar klart per ytenhet mest tillväxt för stadsområdets näringsidkare. Jämför exempelvis Drottninggatan med Vasagatan.
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2008 17:03):
Stefan Eklöf:
Vad det handlar om är som sagt att parkeringsnormen inte bör öka till den smått absurda nivå på 1.0 som nu ligger såvitt jag förstått det. Sanningen är ju nämligen den att situationen på bilar i innerstaden ligger någonstans runt drygt 0.4. Varför bygga drygt dubbelt så många parkeringsplatser som det finns behov av idag? Vad det kommer leda till är naturligtvis att fler skaffar bil, bara inte de som verkligen måste ha en bil. Resultatet blir att det blir fullständigt omöjligt att bygga stad, och vi får istället den utspriddhet som råder i större delen av den mycket bilberoende Stockholmsregionen.

Man kan dra upp vilka skäl som helst för att äga en bil, flera av dem fullt föreståeliga.

Det ändrar dock inte på ett mycket grundläggande och basalt faktum. Räknar man med att varje hushåll i staden skall ha en bil så blir det per definition ingen stad då bilarna tar för stor plats. En parkeringsnorm på 1.0 är inkompatibel med byggandet av en tät och urban stad.

I en mycket tät stadsmiljö som Manhattan ligger bilägandet på runt 0.25, och de har ändå mycket stora problem med stora bilköer och stillastående trafik.
 0
JOCA (11 Mars 2008 18:16):
@Stefan Eklöf - bravo, balanserat skrivet.
 0
Dan (11 Mars 2008 19:02):
"jag undrar hur stor marknaden kommer att bli för denna stad."

Återigen har man väldigt svagt företroende för efterfrågan på bostad i stockholms innerstad. 600000 personer kommer bege sig mot sthlm innan 2030, kvadratmeterpriserna är skyhöga och inget tyder på något ras, konjunkturnedgång eller ej. Men om vi inte dubblar antalet poarkeringsplatser så kommer inte en människa att vilja bo där. Jojo. Herregud, marknaden är så stor som marknaden bestämmer, dvs människor som flyttar till Stockholm. Och jag tror jag kan säga att jag VET att det inte är någon som flyttar till sthlm för att köra bil överallt.
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2008 19:18):
Som sagt. 25% äger bil på Manhattan. Men i den hemska hålan vill ju ingen bo... Eller hur var det nu? ;)

Tyvärr ser dock en del det här som en svart eller vit fråga. Antingen inga bilar alls eller så skall alla kunna köra bil. Sanningen ligger ju såklart någonstans mittemellan...
1.0 i parkeringskvot är dock lika med att alla hushåll skall ha bil och det var ju kanske ingen bra idé...
 0
Anders O (11 Mars 2008 19:37):
Marre och Stefan Eklöf: Bra inälgg!!!

Stockholm är inte Bullerbyn! Bor man i en storstad får man acceptera ett visst mått av biltrafik. Det är väl inget konstigt med att det ställs krav på att den som bygger hus också måste lösa parkeringsfrågan för de som ska bo i huset. Allt kan inte bara lösas av marknadskrafterna. Det finns det gott om misslyckade exempel på. Alltså bygg garage under husen så att inte gatorna tas upp av endast parkerade bilar.

Var kom det här med 1.0 ifrån? Har sökt på Sthlm stads hemsida m.m. och inte hittat något om 1.0. Det som finns är protokoll från 2005 där man pratar om 0.55. Artikeln i City nämner inga siffror. Fakta tack.

Kostnaden för garage måste naturligtvis betalas av dem som hyr garagen och ingen annan. Dessutom är ofta garage rätt inkomstbringande för bostadsrättföreningar som hyr ut till externa.
 0
Dr Evil (11 Mars 2008 20:59):
"Var kom det här med 1.0 ifrån? Har sökt på Sthlm stads hemsida m.m. och inte hittat något om 1.0. Det som finns är protokoll från 2005 där man pratar om 0.55. Artikeln i City nämner inga siffror. Fakta tack. "

Alliansen har som strategi att hellre än att sätta kontroversiella beslut på pränt så tar man det den muntliga vägen direkt med handläggare, planerare och byggare. Jag har själv hört från ett par olika moderater att "vi ser helst att parkeringsnormen går upp mot 1". Det är så nära ett beslut man kan komma utan att ha det på papper. Alla som arbetar med byggnadsfrågor i stockholms stad vet att perkeringsnormen har höjts, utan att det behöver stå på ett papper.

Det är möjligt att det finns på papper, men det förvånar mig inte om det inte finns...
 0
Dr Evil (11 Mars 2008 21:05):
Anders O: har du läst inläggen i tråden eller?

- p-platser på gatan är subventionerade genom att den verkliga markkostnaden inte tas ut. Bra eller dåligt, det spelar ingen roll, det är fakta.

- att bygga garage är svindyrt, läs originalartikeln i city: "Att bygga en p-plats i garage kostar i dag upp till 400 000 kronor per plats"

- de som inte har bil subventionerar de som har bil. artikeln i city: "Eftersom betalningsviljan inte är tillräckligt stor slås priset ut på alla lägenheter – även hos dem som saknar bil. "

- många bilar i en stad leder till sämre lokaltrafik eftersom efterfrågan på bra lokaltrafik minskar.

- är det lätt och billigt att ha bil i en stad så kommer folk också att ha det, eftersom det är just lätt och billigt.

Sedan kör du med ful-argumentation: "Bor man i en storstad får man acceptera ett visst mått av biltrafik" skriver du. Ingen här motsäger det, så varför skriver du det?
 0
Oskar Sirland (11 Mars 2008 22:47):
Jag tycker vi skall tona ner det politiska snacket, YIMBY har ingen utsatt politisk riktning och det vore bra om man i så stor utsträckning som möjligt höll politiska åsikter till sig själv om de inte kan utbringa fakta.
 0
Anders O (11 Mars 2008 22:54):
Dr Evil:

Ja jag har läst tråden!!

När 1.0 börjar användas nästan som fakta så är ju en illa underbyggd debatt. Sen verkar ju vad du har hört av någon Moderat mera som hörsägen än verkligt uttalande från någon i ledande ställning inom Moderaterna.

Om du läser vad jag skriver så är det de som hyr garagen som ska betala. Idag finns det knappast några lediga garage i Sthlm speciellt inte i innerstaden. När St Eriks garaget vid St Erikplan invigdes gjorde jag ett överslag på och jämförde byggkostnaden, driftkostnader med vad de tar för hyra. Marginalen mer än 30% så det knappast någon ekonomisk risk att bygga garage.
 0
Erik Sandblom (12 Mars 2008 00:20):
Anders O, om parkeringen är lönsam och finansieras av de som parkerar, varför anser sig politikerna tvungna att kräva fler parkeringar?
 0
Niklas (12 Mars 2008 00:56):
Håller helt med Erik. Ta bort normen för hur många p-platser som ska byggas. Denna fråga kan gott marknaden hantera.

Låt säga att ingen (eller väldigt få) i område A ämnar äga någon bil eller är beredda att betala kostnaden för att förvara någon bil. Varför ska man då tvinga byggbolag som tänker bygga i detta område att bygga en massa p-platser? Är inte byggbolaget mer kapabelt att såt för denna kalkyl.

Om man ställer sådana krav kommer detta att leda till att:
1. Byggkostnaderna blir för höga sett till läget och byggföretagen bygger någon annanstans eftersom de kalkylerar med att projektet inte betalar sig.
2. Byggkostnaderna blir höga och driver upp boendekostnader.
3. Överskott på p-platser -> Billigare att äga bil i innerstan. Allt fler skaffar bil och innerstadsgatorna täpps så sakteliga igen. Detta sker på bekostnad av kollketivtrafikens framkomlighet. Trafiken flyter långsammare och alla blir förlorare.

Att politker går in och detaljstyr sådant som marknaden kan och bör sköta, är dåligt för samhället. Det finns en massa liknande exempel runt om i världen där det gått käpprätt åt h.v.t. Det är för mig en paradox och gåta att moderater i denna fråga förespråkar planekonomi.
 0
Dr Evil (12 Mars 2008 13:27):
"Parkering för bostäderna skall ske i garage under mark och gällande parkeringsnorm är 1,0 bilplatser per lägenhet."

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR: E2007-006-02043

det här är ett utlåtande för en nybyggnation, har ännu inte hittat policybeslutet, men jag söker vidare.
 0
Dr Evil (12 Mars 2008 13:31):
Jag tycker det har blivit rundgång i frågan, tidningen city har en artikel som handlar om att parkeringsnormen har höjts. Efter ca 20 debattinlägg börjar några ifrågasätta fakta, det som artikeln tar upp. Klaga inte på mig, klaga i så fall på tidningen city. Eller ta själv reda på något som motsäger det som tidningen rapporterar om.

Ang politik. Det kan vara värdefullt att få veta hur politikerna resonerar, stadsbyggnad är inget annat än 100% politik eftersom det är politiker som tar beslut i nämnder om vad som skall byggas eller inte. Nu är det moderater som styr, då blir det naturligt att de får klä skott för det som händer, nästa gång kan det vara sossar. Det går inte att hålla politik utanför den här frågan, därför är det meningslöst att klaga på politiska uttalnaden.

Agitation däremot skall man hålla kort, då har bloggen blivit en valrörelse.
 0
Gustav Svärd (12 Mars 2008 21:04):
Fint jobbat med att hitta tjänsteutlåtandet där. Dom e inte så kul att tragla genom alltid :P

Sakfrågans politiska dimensioner är något som måste komma fram här på yimby.se, för hur annars kan vi påverka något i den riktning vi vill? Men yimby är och förblir politiskt obundet. Vi handlar om en sakfråga: stadsbyggnad. that's it and that's all, we do it for the love of the city.
 0
Oskar Sirland (13 Mars 2008 02:37):
"Agitation däremot skall man hålla kort, då har bloggen blivit en valrörelse."

Det vore ju bra, det jag oponerade mig emot var faktumet att du skrev "att du hört" och jag tycker inte att det är ett bra argument i en debatt om sakfrågor. Frö övrigt hoppas jag att politiska strömmar kan hållas utanför debatten så långt det går, jag med andra YIMBY kollegor klarar det fast vi har olika bakrund och jag anser att andra också bör klara det. Jag säger inte detta för att klanka ner på någon utan för att försöka hålla debatten så saklig som möjligt (självklart kan man förankra idéer och förslag i befintliga utredningar och forskningar, oberoende av politisk bakrund).
 0
Dr Evil (13 Mars 2008 11:23):
Det är skillnad mellan "jag har hört" och "jag har själv hört". Jag hade alltså hört det själv med mina egna öron. Men sen om man tror på vad jag skriver är en annan fråga...
 0
Jinny (24 Maj 2008 00:13):
Stockholm är inte större än Paris till ytan. Get your facts right.
 0
Gustav Svärd (24 Maj 2008 00:33):
Paris - 86,9 km²
Stockholm - 188,06 km²

The facts are what they are.
 0
Akmal Safi (6 Juni 2009 18:37):
En bra artikel som visar på hur människor i stadsfullmäktige saknar vision och grundläggande kunskap om hur en innerstad ska utvecklas hållbart. Alla stadsplanerare är överens om att fler parkeringsplatser ger upphov till fler bilägande och därmed mer bilism. Mer bilism = ej hållbar utveckling.

Det enda parkeringsalternativ som borde uppmuntras ärgatuparkeringar. Detta ger stadsgator liv och rörelse och ökad trygghet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter