Utskrift från www2.yimby.se
....

Replik på Dagens Nyheters ledare 13/4 2008

 
Replik på Dagens Nyheters ledare 13/4 2008 (Yimby har även besvarat den tidigare här).

Artikelförfattaren redogör för Stockholms arkitektoniska missar och mästerverk.
Enligt egen åsikt, framhåller författaren historiska samt samtida byggnadsprojekt som försämrat respektive förbättrat stadens utseende. Vidare uppmärksammas lyckade protester som hindrat att byggnadsprojekt fortskridit, mot politikernas vilja.

Artikelförfattaren vänder sig emot en nybyggnation och ombyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Nybyggnadsplanerna anses icke nödvändiga och riskerar att förstöra inte bara biblioteket utan även omkringliggande miljöer. Stadsbiblioteket måste skyddas innan några ytterligare beslut fattas menar skribenten.Argumentationen bygger till stor del på de två retoriska medlen, pathos och ethos medan litet utrymme lämnas åt faktaargumenten, logos. ”Besökare från hela världen slås av Stockholms unika skönhet - de beklagar inte avsaknaden av spektakulära lösningar från det senaste kvartsseklet”, kan sannerligen inte ses som en hänvisning till fakta utan baserar sig på skribentens uppfattning om hur han eller hon tror att turister uppfattar Stockholm. Ett ytterligare steg i denna känslostinna argumentation är de starka värdeord och utryck som laddar artikeln.

Författaren skriver om att risken för att ”rycka sönder proportionerna” och använder ord som ”klumpig hotellkoloss” och ”mäktiga rotundan”. Ett av huvudargumenten är att ”Stockholm inte är behov av någon spektakulär arkitektur”. Detta är möjligen sant, behov av spektakulära ting, vad det än gäller kanske sällan är absolut nödvändigt. Detta motsäger dock inte andra anledningar till att bygga sådan arkitektur. När ytterligare kritik vänds mot biblioteksbygget åberopar författaren erkända personers namns åsikt, så som Horace Engdahl, som ofta ingjuter stor respekt hos massan. Detta får ses som ett klart ethosargument och fortsätter i samma anda då artikelförfattaren försöker invagga läsaren att känna samma stolthet som han eller hon uppenbarligen känner över sin stad.

Logos argument finns dock utan större anknytning till frågan om stadsbiblioteket eventuella ombyggnad. Författaren menar på att helhetsmiljön kring Odenplan kommer att förändras om ändringen sker. Vidare påpekar författaren att ”politiker kommer och går” och att staden lever vidare. Snarast plattityder men det första påståendet om att miljön kommer att ändras behöver inte ses som en försämring av stadsmiljön. ”Stadens miljö kan förändras mycket snabbt”, är ett påstående som i denna artikel som tycks initiera att det genast måste bli det till sämre. Ytterligare stöd för denna tanke ges när nästa stycke, efter citatet ovan, handlar om rivningarna av Gamla Klara. Ett rivnings- och nybyggnadsprojekt som gemene man sällan haft mycket till övers för. Den frigör en rädsla hos läsaren att samma misstag kan ske igen. Vidare påpekas hur folket faktiskt kunde stoppa de än mer långtgående planerna att riva vidare i gamla klara. Argumentationen inger en känsla att det återigen är dags att sätta ned foten.

Nej, problemet finns inte innanför tullarna menar författaren, utan i förorternas miljonprogram och i city. Här är också ett sökande ut till gemene man då de flesta ser dessa arkitektoniska projekt som mer eller mindre misslyckade. Huvudproblemet i argumentationen kring en fråga om Stadsbibliotekets framtid är just den att det handlar mest om tycke, smak och estetiska preferenser. Där av blir det svårare för en mer faktaunderstödd argumentation.Däremot ställs jag frågande i det faktum att skribenten endast något stycke tidigare hårt kritiserat de nysatsningar som faktiskt skett i city kring Norra Bantorget. Sannerligen märkligt att i ena stund kritisera de nya projekt som faktiskt gått i lås och sedan mena på att det behövs fler nysatsningar i samma område. Än en gång är det en fråga om personligt tycke och smak från skribenten, en smak som uppenbarligen inte delas med den jury som röstat fram det vinnande förslaget för stadsbiblioteket.

Skribenten har till viss del utelämnat intressant fakta. Det ter sig exempelvis lite märkvärdigt då det faktum att stadsbiblioteket samt stadshuset möttes av stark kritik när de började byggas, inte tas med. Detta får mig att reflektera över hur skribenten tänker kring hur ny djärv avantgardistisk arkitektur växer fram. Skribenten är mäkta stolt över Ragnar Östros och Gunnar Asplund som var banbrytande för sin tid. Men menar han eller hon verkligen att en stram hårt reglerad byggnadspolitik är medlet för Sverige för att nå nya stora internationella framgångar på arkitekturens arena. För mig verkar detta föga troligt och personligen tror jag mer att skribenten menar att vi ska nöja oss med de nationalmärken vi har. Detta finner ytterligare stöd längre ner i artikeln; ”De är en del av den felaktiga tron att Stockholms innerstad måste begåvas med nya landmärken som övertrumfar de platser och byggnader vi lärt oss att uppskatta mest”. Mer tveksamt är att artikelförfattarna lämnar det behov som gett upphov till frågan, nämligen det att stadsbiblioteket behöver mer utrymme. Några egna alternativ om hur och var biblioteket ska byggas nämns ej i artikeln. Inte heller lyfts någon av de andra fem bidragsfinalisterna fram.  Utbyggnaden och nybyggnaden ska inte behöva ske menar skribenten utan förklaring till hur denna slutsats dragits. Den stora internationella arkitekttävling som röstade fram bidraget döms ut och skribenten tycks initiera att det är just dem som är de ”arkitekter och politiker som lider av sensationssjuka” som skribenten skriver om.Rubriksättaren skulle kunna ha valt en mer lämplig rubrik än ”Rädda stadsbiblioteket!”. Den är missvisande på flera vis. För det första handlar inte artikeln om en räddning av biblioteket, dess existens är inte hotad. Möjligen skulle rubriken kunnat användas om det var tal om att riva byggnaden eller om den var i behov av renovering (vilket den i ju för sig är, dock inte enligt skribentens åsikt). Om rubriksättaren ville använda liknande överskrift skulle jag rekommendera ”Bevara stadsbiblioteket som det alltid varit!”. Detta är dock också missvisande då artikelförfattaren värnar om att bevara kringliggande miljöer och sträcker sig dessutom till att vilja bevara hela innerstaden i dess mer eller mindre nuvarande existens. Det är främst i denna övergripande argumentation i artikeln som får mig att reagera. Det må vara så att det vinnande bidraget faktiskt inte skulle vara den bästa lösningen, skribenten kanske har rätt. Däremot är det en oroande” bevarandekonservativ” tanke att en levande stad som Stockholm ska bromsas upp och snarast konserveras i sin nuvarande form. Det är sannerligen en pessimistisk idé då den uttrycker att bättre arkitektur än dåtidens kommer vi knappast kunna se i framtiden, så det är lika bra att trycka på pausknappen.

Självklart måste vi värna om Stockholms arkitektoniska arv. När politiska vindar vänder är det ibland risk för att drastiska ändringar görs i stadsplaneringen. Då gäller det att media och stadens invånare reagerar snabbt och inte väntar till att sedan vara efterklok. Detta gäller även omvänt om politikerna ligger på latsidan måste folket driva på stadens utveckling. Problemet är att folket, med några få undantag, nu endast klagar när en faktisk förändring ska ske. Utan att personligen behöva ta ställning till varken Badringen, Clarion Hotel och Odenplans nu nekade galleria känner jag en viss naivitet i nejsägandet.
 
Lite av samma tanke som när barn vägrar att är äta sin mat. - ”Nä! jag vill inte äta” – Men du måste äta för att bli stor!”. ”Blä!”. Nej, kanske vill inte de notoriska nejsägarna att Stockholm ska växa; ”jag vill inte bliva stur” som Pippi Långstrump sa. Men Stockholm behöver expandera för att klara tillväxten och inflyttningen i staden. Att packa in en stad i gladpack gör inte att en stad bevaras för evigt utan snarare att den möglar långsamt. Att avvisa förslag och förändring kan vi från barnsben göra i en handvändning, det är bara räcka ut tungan. Men det är vad vi borde göra istället  den konstruktiva kritiken som jag efterfrågar i diskussionen kring Stockholms framtida stadsplanering. Det tycker jag snarast att man kan kräva av Sveriges största dagstidning.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Högström (23 April 2008 21:09):
Väl rutet broder. När Dagens Pravda ägnar sig åt en "hit men inte längre" retorik så undrar man om de vill värva fler Sverigedemokrater som prenumeranter. En konserverad stad föder en konservativ befolkning, kebaberian skymmer korvkiosken lika lite som nya hus skymmer gamla. En arkitektonisk dialog gör att summan blir större än enheterna.
 0
Oscar A (23 April 2008 21:33):
Ända sedan jag läste ledarsidan väntade jag på en reaktion från yimby - och här kom den.
Känner att jag måste påpeka, vilket också delvis görs i artikeln, att Stockholms arkitektoniska arv och charm måste värnas. Därför var jag starkt emot badringen på Riddarfjärden. Märk väl "på Riddarfjärden". Vore intressant att höra andra medlemmars åsikter här på YIMBY om badringsförslaget för Riddarfjärden!
En tillbyggnad av stadsbiblioteket är jag inte i sig negativ till utan tvärtom. Men att bygga någon förortsliknande koloss intill Asplunds mästerverk, nej tack! Om den nu kommer att ha en sådan karaktär?
Clarion hotel ser jag däremot som väldigt lyckat. Hade dock gärna fått vara högre.
I allmänhet tycker jag att utmanande byggnader bör koncentreras till de områdåden som äntligen kommer bli innerstad. Jag tänker på Värtan, Norra stationsområdet och de delar av Kungsholmen som skall få stad. Där finns det goda möjligheter till spektakel utan att bryta med Stockholms charm.
Jag tycker att man mer bör se Stockholm som uppdelat i stadsdelar - stadsdelar med olika charm. Gamla stan har sin, Östelmalm sin o.s.v. Dess charm bör man inte ändra men att i dagens city, Värtan eller någon annastans bygga skyskrapor skulle inte förstöra charmen i Gamla stan eller på Östermalm. Så bygg nytt men tag stadsdelen och omgivningen för byggandet i beaktande!
 0
Martin (23 April 2008 21:40):
Vem har pluggat retorik? ;)
 0
Martin (23 April 2008 21:41):
"Känner att jag måste påpeka, vilket också delvis görs i artikeln, att Stockholms arkitektoniska arv och charm måste värnas."

Oscar, då kan du inte vara så positiv till detta?

http://stockholm.city.se/nyheter/2008/04/23/Har_vill_p..
 0
Martin (23 April 2008 21:45):
Måste kommentera igen.

"Jag tycker att man mer bör se Stockholm som uppdelat i stadsdelar - stadsdelar med olika charm. Gamla stan har sin, Östelmalm sin o.s.v. Dess charm bör man inte ändra men att i dagens city, Värtan eller någon annastans bygga skyskrapor skulle inte förstöra charmen i Gamla stan eller på Östermalm. Så bygg nytt men tag stadsdelen och omgivningen för byggandet i beaktande!"

Detta håller jag med om, och det är väl ungefär så man har tänkt i Paris med La Defense. I vissa delar av Paris är det stenhårt med regler för vad som får byggas/ändras/rivas och så vidare, medan man i andra områden är mer tillåtande. Detta tycker jag även att Stockholm borde ta efter. I vissa områden ska det vara stenhårt, som Östermalm, Gamla stan, vissa delar av Söder osv, medan det i andra delar kan vara lösare "regler".
 0
Anders Gardebring (23 April 2008 21:59):
Oscar A:
Yimby svarade redan samma dag:
http://www.yimby.se/2008/04/bevarandefundamentalism-h_..
 0
Niklas (23 April 2008 22:12):
Martin:
Mycket bra. Detta skulle kunna avdramatisera det hela med hur "farliga" skyskrapor är t.ex.
Till exempel skulle sådana kunna tillåtas i helt nybyggda stadsdelar (Norra Station, Västra Kungsholmen, Hjorthagen, Liljeholmen, Hammarby Sjöstad osv) samt de delar av stan där man läker urbana sår, som t.ex spårområdet i city.
 0
Johan Brunzell (23 April 2008 23:16):
Bra skrivet!

Får DN ta del av kommentaren på något vis?
 0
Linda (23 April 2008 23:24):
Att stadsdelarnas "charm" förloras vid nybygge är nog ingenting som vi behöver oroa oss i dagens läge. Att över huvud taget få tillstånd att bygga samtida arkitektur i stockholm är svårt nog. Att oroa sig för att det ska byggas arkitektur som inte är platsspecifik och anpassad till stadsdelen, kvarteret och stadens helhet är i min mening en pessimistiskt och irrelevant. Vid jurybedömningar är detta alltid en viktig aspekt som tas in. Jag tror att det är större fara att Stockholm blir en förlegad stad jämfört med andra städer i Europa om man inte vågar tillåta djärvare och modernare, men inte desto mindre respektfulla nybyggnationer.
 0
Martin (24 April 2008 00:07):
Dessutom får vi ju inte glömma att det redan har byggts en massa byggnader som är av mer urban karaktär. Ett exempel är ju klustret vid Västerbron med DN-skrapan mm. Som nämnts tycker jag också att västra Kungsholmen skulle passa för lite mer moderna och mer urbana byggnader av modernt snitt. Det finns redan idag flera högre byggnader där, exempelvis St Görans gymnasium och massa andra fula betongklossar. Det finns liksom inte så mycket i omgivningen som kan "förstöras", som hade varit fallet i Östermalm ex.
 0
Dr Evil (24 April 2008 00:29):
En byggnad står i säkert 100 år. Det är inte fel att stöta och blöta vissa förändringar. Håller med Oscar i stadsdelstänkandet. Intressant arkitektur är det ont om i Stockholm, men placera den på rätt plats tack.
 0
Dr Evil (24 April 2008 00:30):
"Att packa in en stad i gladpack gör inte att en stad bevaras för evigt utan snarare att den möglar långsamt."

Öh, hur var det själv med logos-delen då?
 0
Oscar A (24 April 2008 21:53):
Vad roligt att få en del medhåll i stadsdelstänkandet som jag skrev om ovan.
Som Stockholmare har ni säkert märkt rivningarna vid Östermalmstorg som pågår för fullt i dagsläget. Personligen hoppas jag att man har tillämpat vissa begränsningar i planerna för det kommande nybygget för att inte förstöra den charm som Östermalmstorg faktiskt har. Hur skulle ett glaskomplex te sig där? I många fall tycker jag sådana byggnader är väldigt tilltalande, men på Östermalmstorg, icke. En byggnad som samtidigt skiljer sig ifrån de närliggande men ändå passar in i sekelskiftsbebyggelsen är att föredra. Hur ska man då få nybyggnationen att passa in utan att bidra till att skapa ett enformigt Östermalmstorg?
Tag byggnaderna på Strandvägen som ett gott exempel på varierande bebyggelse som dock har vissa gemensamma drag vilket gör att de passar i miljön och tillsammans skapar en väldigt charmig del av Östermalm.
Kanske underlättar ”den icke-enformiga anpassningens” skapande genom att använda material likt det i närliggande byggnader. Saluhallen är dock ett gott exempel, på där Isak Gustaf Clason och Kasper Salin, i tegel, lyckats uppföra en byggnad som verkligen passar in och som idag är en viktig del i Östermalmstorgs charm.
Och så slutligen, någon som vet vad som skall byggas?
 0
Anders Gardebring (24 April 2008 21:58):
Ja Oscar. Jag vet vad som skall byggas:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​1/​peab-​och-​ncc-​i-​skamvran_​41.​.​

Jag hade nog föredragit något i glas före det där... Själv tycker jag att egentligen två saker kan passa där. Antingen något modernt och arkitektoniskt intressant, eller en pastisch på befintlig arkitektur. Att stoppa in ett trist kontorshus utan någon som helst finess känns däremot inget vidare.
 0
Oscar A (24 April 2008 23:01):
Tragiskt bygge..
 0
Peter (26 Mars 2011 04:20):
Har aldrig hört mer bullshit i hela mitt liv, försök att anpassa dig efter din kapacitet din tönt. Sverigedemokraternas insteg i riksdagen var ett stort steg för Sverige.
 0
Peter (26 Mars 2011 04:24):
Förresten, sluta kötta sönder andras åsikter, citatet ”Stockholm inte är behov av någon spektakulär arkitektur” tyder ju inte på någon spektakulär förmåga att återge andras åsikter. Snarare på en ignorans och på en typ av självgodhet som kommer att straffa sig. Skribenten är helt enkelt tragisk...
 0
Peter (26 Mars 2011 04:25):
Jaha, om inte piken gick fram, lär dig svenska...
 0
Niklas Öhrström (26 Mars 2011 20:44):
Peter:
Det framgår inte vem du angriper (skribenten?). Det framgår heller inte vad du vill ha sagt. Återkom gärna när du vet vad du vill ha sagt, och då med en mer strukturerad text. Ytterligare ett tips: Innehållet i din text går bättre fram om du koncentrerar dig på detta istället för personangrepp.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter