Utskrift från www2.yimby.se
....

Stadsmässigt i Huvudsta

 
Stadsmässiga förtätningsförslag börjar att synas i nyproduktionen då och då. Nyligen skrev vi om en utmärkt förtätning i Sollentuna, nu har turen kommit till Huvudsta. Det är i närheten av Postens huvudkontor (ibland liknad vid en finlandsfärja), invid området där statens bakteriologiska laboratorium (SBL) tidigare låg som man nu planerar en förtätning.Merparten av de befintliga byggnaderna i området är ritade av arkitekten Gunnar Asplund och byggnadsminnesförklarades 1995. Det är därför extra roligt att se att man nu planerar en förtätning just här, det visar på en förståelse för att en byggnadsminnesförklarad byggnad kan fungera utmärkt i ett nytt sammanhang.

Förslaget har ritats av AIX Arkitekter som i ett parallellt uppdrag mot Equator Stockholm AB och Wingårdh arkitektkontor ritade det vinnande förslaget. Och det är tur det.

Equators förslag innehåller förvisso ett 35-våningshus men som en trist solitär i bästa Corbusier-stil och området är också i övrigt undermåligt ur en urban synvinkel med parhus i lösa former.

Wingårdhs förslag består av två avlånga enorma huskroppar i bästa miljonprograms-stil.Wingårdhs förslag i synnerhet måste ju ses som ytterst märkligt. Ibland undrar man om arkitektkontoren glömmer bort att det faktiskt skall leva människor i områdena de planerar.

AIX Arkitekters förslag är en solklar vinnare:Tydliga gaturum och kvarter skapas här och staden får krypa in i det nya området som inramar Asplunds byggnader. Både bostäder och kontor planeras liksom affärsytor i husens bottenplan.

En del finns (som nästan alltid) att anmärka på. Den märkliga rädslan för att sluta kvarter finns även här där endast de kvarter som finns närmast i bild är slutna medan de längre bort lämnas öppna. Likaså kan höghuset utan några större problem göras dubbelt så högt och gärna kompletteras med ett till. Det är likväl ytterst glädjande att man faktiskt lagt in en högre byggnad för att bryta av den monotona byggnadshöjd som brukar dominera i de flesta planförslag.
Ett annat problem med förslaget är att det inte kommer att öppna för genomfartstrafik i tillräckligt stor grad vilket kan göra det svårt för affärsverksamheter att få ett gott underlag.

Hela planförslaget kan läsas här.

Samrådssynpunkter kan lämnas fram till den 11 juni och skall skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Solna Stad
171 86 Solna
eller stadsbyggnad@solna.se
Ange ärendets diarienummer: SBN 2007:412

Yimby uppmanar alla stadsvänner att inkomma med synpunkter på förslaget, våra röster behövs, motståndarna kommer att göra sina hörda.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (12 Maj 2008 00:44):
Spontant så undrar jag vad Wingårdh egentligen pysslade med när de ritade det där...
 0
Håkan (12 Maj 2008 01:43):
Jo, är ju som du skriver verkligen typiskt miljonprogram à la Nybohov eller Västra Skogen, bara att det är organiskt och ritat på dator. AIX plan är feg men fortfarande positiv för området. Synd att ingen vågade koppla in några nya vägar, ser onekligen ut som en ganska isolerad plats det där.
 0
Niklas (12 Maj 2008 09:27):
Regel nummer 1 när man bygger så pass centralt som detta område faktiskt är, är att inte bygga fast sig i förorts- eller barriärtänk. Vad är egentligen tanken bakom Wingårdhs plan som i stort sätt bygger upp en lång och hög barriär och konserverar gulområdet mot motorvägen (jag vill inte kalla detta för grön område då det är närmast ökenartat och obesökt pga motorlederna).

AIX's förlag verkar vara det enda rätta men det är inte tillräckligt. Varför har man t.ex inte bebyggt grönplätten vid Gunnar Asplunds allé? Det kommer knappast att fungera som en bra stadspark då endast lös bebyggelse omger den.

Håkan:
Någon bro med t.ex spårvagn över till det kommande Norra Station skulle koppla ihop områdena bättre. Men det bästa vore förstås om man kunde få ner Essingeleden under jorden.
 0
Mikael From (12 Maj 2008 09:50):
Ang. Wingårdhs byggnad. När man åker med Ryanair bussen från Paris till Luton, kan man inte då se en liknande byggnad skymta långt ut i förorten? För övrigt gillar jag det vinnande förslaget, även om det kunde exploateras hårdare. Tyvärr är jag rädd för att med den nuvarande utformningen kan detta bli en rät ödlig plats eftersom hela området är n åtevändsgränd.
Att överhuvud taget tänka på att bygga parhus i det här området gör mig minst sagt konfunderad.
Vad gäller Essingeleden tror jag inte att det är realistskt att vi i åra liv kommer att få uppleva en nedgrävning...
 0
Gustav Svärd (12 Maj 2008 10:21):
Håller med de tidigare skribenterna. AIX förslag är en självklar vinnare. En högre exploateringsgrad hade varit bra, slutna kvarter i delen närmast Västra Skogen likaså. En bro över spåren till KI och en till bro över spåren i riktning Solna Centrum hade gjort hela platsen långt mer integrerad i övriga staden istället för den avskiljda enklav det ser ut att bli med de kontakter ut som finns i planen idag (bygga broar över dom spåren är inte enklaste att få gjort - får ju inte störa trafiken alls under byggnadstiden ens).

@Mikael - London till Luton, menar du väl? :)
 0
Mikael From (12 Maj 2008 10:28):
Sorry, fel av mig... Beauvais menade jag!
 0
Mikael Hörnlund (12 Maj 2008 10:33):
Det var värst vad arkitekterna verkar ha varit bakis när de satt och klickade runt i Autocad den dagen hos Wingårdhs. :-)
Kanske dags för en inlaga från Yimby? Plus att andra som läser och har synpunkter på området mailar till Solna Stad.
 0
Anders Gardebring (12 Maj 2008 10:37):
Mikael:
Som jag skrev, vi uppmanar alla att skicka in sina stadsvänliga synpunkter :)
Och jo, vi klurar just nu på att kanske skicka in en inlaga på detta, det är inte så mycket som behövs fixas för att få ett alldeles utmärkt förslag.
 0
Marre (12 Maj 2008 11:32):
Hade det i detta fall inte varit bättre att faktiskt riva hela rasket och bygga något nytt, tätt och stadsmässigt som inte behöver rätta sig efter SBLs glest utspridda fabrikslokaler?

Varför inte bygga en stadsstruktur som går att koppla samman med intilliggande områden, tex Norra Station, Solna, Västra Skogen (också det ett område i akut behov av förtätning)? Och i en framtid även med Vasastan via överdäckade spår vid Tomteboda?
 0
Mikael Hörnlund (12 Maj 2008 12:06):
Låter bra det Anders.. :)
En idé, vet inte om den är bra eller dålig.. Men, en idé vore kanske att lägga upp en slags lathund eller mall för alla som vill skicka in en inlaga om något projekt. En mall att tanka hem härifrån och sedan är det bara att fylla i själv vilket område/projekt det gäller. Alla kanske inte vet vad eller hur de ska skriva en inlaga. Fick Yimby upp en mall att tanka hem, då kanske det skulle leda till att fler personer får sin röst hörd. Någon som gillar idén?
 0
Gustav Svärd (12 Maj 2008 12:24):
@Marre - håller egentligen med, men tror att de gamla byggnaderna lär vara skyddade. Finns mycket man skulle kunna göra med området. T.ex Essingeledens av/påfarter från Solna och en överdckning av spåren västerut (med tillräckligt utrymme under för 4-spårigt minst)
 0
Anders Gardebring (12 Maj 2008 12:47):
Byggnaderna är som sagt byggnadsminnesförklarade. Som det står på plansidan:

"Merparten av byggnaderna inom området är ritade av arkitekten Gunnar Asplund, och området ses som ett av landets viktigaste byggnadsverk från den modernistiska epoken."

Jo den modernistiska epoken är det allt...
 0
Gustav Svärd (12 Maj 2008 13:26):
Men alla de gula husen i skissen är väl inte Asplund? För ärligt talat ser det ut som vilket industri/kontors-område som helst. iaf på flygbilden. Kanske anses historielöst av vissa att inte spara alla befintliga byggnader i Stockholmsområdet, men den ståndpunkten står jag för. Riv fler av de gamla husen (exempelvis det närmast rondellen i överkant) och bygg högre/tätare med fler vägar som sitter ihop med omgivande strukturer.
 0
Hans Berglund (12 Maj 2008 14:21):
Varför man skulle behöva spara dom kåkarna kan jag inte se. Dom ser ut som vilka trista skokartonger som helst. Sådana som det finns så gott om här. Har någon sett Asplunds hus här på lite närmare håll? AIX förlaget är under omständigheterna bästa förslaget iallafall.
 0
Johan Eriksson (12 Maj 2008 14:37):
Wingårdhs verkar snarare ha varit på raveparty inklusive de 60-tals små runda piller som tydligen är popis där och som ska vara "sinnesutvidgande" ;-) -inte går det att ta på allvar iaf även om man visst kan sakna en viss "lekfullhet" bland alla modernistlådor emelanåt!

Asplund är inte per automatik helgonförklarad bara för att han satt sitt namn på ett par kartonger, -han har gått och blivit kult och sen verkar själva arkitekturen spela mindre roll!

Mikael Hörnlund: Den här idéen med ett slags "rundmail" tror jag mycket på, om de som känner sig träffade skriver ett stycke, ett textblock, var så behöver det varken bli för långrandig eller gnälligt från "oss" samtidigt som man känner att man konkret kanske kan bidra med något som senare också kommer fram till rätt berörda personer!?

-och sedan kanske en sådan "mall" för ett rundmail kan återkomma vid annat tillfälle då det starkt känns som att man vill kommentera?
 0
Anders Gardebring (12 Maj 2008 15:37):
Viktigt att komma ihåg om inlagor. De kan vara hur korta som helst! Yimby:s inlaga om norra stationsområdet (som snart kommer presenteras här på siten) är ganska lång och omfattande men en inlaga kan vara på bara en sida. Det finns ingen specifik formalia man måste följa utan det räcker med ett kort dokument där man beskriver sin åsikt och sina tankar och så skickar man in det.
 0
Gustav Svärd (12 Maj 2008 15:48):
Ja, inlagor är rätt så formalielösa. Ens namn & kontaktuppgifter, ärendets nummer och vad man tycker om det: klart! På Stockholms SBK:s sida finns dessutom en liten webb-applikation för detta direkt på ärendenas hemsidor.
Tror det verkligen skulle uppskattas på SBK o.dyl. avdelningar att få lite uppskattande inlagor ibland, eller till och med inlagor som vill åt andra håller än "bygg inget nära nån"-folket som alltid hör av sig.
 0
Olle J. (12 Maj 2008 16:08):
Wingårdhs förslag: är inte det något som påminner starkt om Le Corbusiers planer för Södermalm, riva rasket och ersätta allt med några långa, höga maskar i ett parklandskap?
 0
Gustav Svärd (12 Maj 2008 16:13):
När du säger det så, ja jag ser ett klart samband. Wingårdhs version är ute mer mjukt slingrande och böljande i höjdled, men visst är det samma princip.
 0
Martin (12 Maj 2008 17:12):
Horribelt förslag från Wingårdhs.
 0
Olle J. (12 Maj 2008 17:22):
GS: Om Le Corbusiers förslag genomförts fullt ut hade antagligen bostadsrätter på Södermalm varit mycket, mycket billigare. Troligen i paritet med priserna för ett östtyskt plattenbau - det hade la varit bra?
 0
Ragnar Lind (12 Maj 2008 17:39):
Jo, jag har också sett bilderna på Le Corbusiers förslag - det gällde väl dessutom hela innerstan, inte bara Söder? Tänk, att någon kan komma med något liknande nu, om än lite uppmjukat!
 0
Olle J. (12 Maj 2008 18:00):
Ja, om jag inte är helt fel ute var det åtta långa höghus för hela stockholms innerstad, tre av dessa på södermalm.
 0
Niklas (12 Maj 2008 18:01):
Ok. Det kanske är svårt att gräva ner Essingeleden och spåren.
Men jag tror att man delvis skulle kunna överdäcka spåren mot Norra station. Låt säga att man börjar med en 100-150 meter bred överdäckning (som sedan i framtiden kan utökas) över spårområdet. Plötsligt skulle då området hänga ihop med innerstaden.

Utöka planområdet söderut mot Karlbergs slottspark (så att den blir inramad av kvarter). Essingeleden skulle kunna få vara kvar ovanför kvarteren men med kraftigt bullerskydd och eventuellt avgasskydd (man skulle kunna tänka sig ett tak som hindrar avgaserna att komma ut i den nya stadsdelen). Överdäckning skulle vara aktuellt där Essingeleden idag går på mark.

Just i detta område är det viktigt att stads/kvartersstruktuerna får vara överordnade motorvägs/järnvägsstrukturerna (just nu råder tyvärr motsatsen). I annat fall kommer Solna aldrig att kunna integreras med innerstaden.
 0
Olle J. (12 Maj 2008 18:09):
Tillägg,
ett mkt enkel skiss över Le Courbusiers förslag:
www.stadsmuseum.stockholm.se/media/bilder/pressmeddelanden/8_2.jpg
 0
Niklas (12 Maj 2008 20:26):
I planförslaget står det knappt någonting om kollektivtrafik. Det enda tillskottet verkar vara att man drar om en busslinje så att den istället ska gå igenom området. I planförslaget finns det sju sidor om stadsdelens biltrafik. En sida är använd för kollektivtrafik.

Det är det här småduttandet som gör att nya områden blir små bostadsenklaver som inte integreras med staden. Vill man på allvar bygga en riktig innerstad är det inte OK att dra om en busslinje (som inte direkt går mot innerstaden) och hänvisa till en tunnelbanestation nästan 1 km bort (med en uppgång och en av Europas längsta rulltrappor). Man måste självklart planera för ny kollektiv infrastruktur.
 0
Mikael From (12 Maj 2008 23:39):
Olle J: Tack för den skissen, jag kan tänka mig att världen tio år senare hade haft svårt att acceptera ett Stockholm med en svastika, stor somm Södermalm, synbar från månen...
Ang. överdäckning av spårområde. Tomteboda är nog ett av de större såren i staden och det gör ont att se det område som här går fullständigt till spillo. Om man studerar området så har jag mycket svårt att se att man skulle kunna lyckas med att överdäcka området eftersom det skulle innebära en landhöjning med åtskilliga tiotals meter. Återstår då att gräva ned spåren vilket inte lär vara ekonomiskt försvarbart inom en överskådlig tid. Vad gäller Essingeleden så såg jag ngnstans ett riktigt bra förslag där man (som jag minns det) glasade in körfälten från Karlberg och bort till Fredhällstunneln (inte helt säker på omfattningen här, måste leta efter förslaget). En sådan lösning hade varit helt överlägsen nedgrävning (om man inräknar de ekonomiska aspekterna) men jag vet inte vad som hände med det. Jag kan tänka mig att om denna inglasning skulle ske här så skulle vägverket vara tvungen att glasa in samtliga bullriga vägar i Sverige som passerar tätort vilket inte skulle vara genomförbart.
 0
Eric Thärnström (13 Maj 2008 02:35):
Jag vet inte om det har publicerats något om det här, men det finns ett översiktsplanförslag ute nu rörande Norra Station. stockholm.se, Trafik & Stadsplanering, Större projekt, Norra Stationsområdet.
Det förslaget inkluderar en nedgrävning av Essingeleden från Norrtull och bortom Solnavägen, vilket är uppemot 600 meter övertäckt väg. Självklart, hushöjden i förslaget styrs av brandstegen (cirka 6 våningar), men man får se det ur flera perspektiv: Det överbryggar en stor barriär och kopplar ihop Solna och Stockholm. Det bygger också upp en viss kvartersstruktur som man kan jobba vidare på. Sen är det ett översiktsförslag, så det finns inget som säger att det kommer att se ut precis så, men det visar ju på trenderna. Där finns också en tunnelbana som man eventuellt kan bygga ut. Något att reflektera över: En motorväg behöver inte vara ett hinder, och några hundra meter hit eller dit är bara en fråga om stora eller större investeringar.

Det vore lite kaxigt att bygga vidare på komplexet vid Asplunds över spårområdet och låta det växa. Med tiden kommer en bro, och sen ännu mer överbyggnad... Och till sist har man läkt järnvägens s(p)år. Lite väl idealiserat kanske, men drömma får man ju.

För övrigt anser jag att Huvudsta ska kopplas ihop med Kungsholmen. Bygg vidare på spårvägen vid Liljeholmen och gör något vettigt med Karlbergs Slottspark (som att byta namn, t.ex.).
 0
Gustav Svärd (13 Maj 2008 11:17):
Vi har publicerat lite om det här, men mycket mer kommer; Yimby har gjort en inlaga om just NorraStation som skickats in för inte länge sedan. Tror du är inne mycket på samma spår som vi som skrev. Mer om yimbys inlaga kommer så klart finnas på yimby.se.

Att steg för steg bygga över spårområdet kan va en idé. Börja med en väg mellan Huvudsta och KI (kanske -) och tillåta överdäckning längs denna väg så kan det byggas när det finns ekonomi i det.
 0
Dr Evil (13 Maj 2008 13:02):
Ser schysst ut.
 0
Axel Strandell Erstorp (13 Maj 2008 14:16):
Det ser bra ut. Undrar också vad Wingårdh håller på med egentligen :> Skulle dock gärna se ännu lite fler hus i AIX förslag! menmen steg för steg. Är det någon som har koll på en bra sida där man kan läsa om miljö vänliga lösningar i skyskrapor? luftkonditionerings system, hissar osv.. ?
 0
Stourley Kracklite (13 Maj 2008 15:23):
Alltid lika roligt att läsa alla besserwisseramatörer här inne. Ni behöver förresten inte undra vad Wingårdh håller på med, det är bara att ringa och fråga. Gert har nummer 070-8101370. Han är dessutom i Stockholm idag, hans utställning har vernissage på Arkitekturmuseet kl 17.00. Då kan ni till och med fråga honom IRL (om ni nu vågar det, era nördar). :-]
 0
Johannes Hulter (13 Maj 2008 15:42):
@ stourley: nej pär, nu får du lugna ner dig lite...
 0
Lasse (13 Maj 2008 16:47):
Pär (Storney), jag läste någonstans att du skulle skriva om Yimby. Har du någon länk till detta? Det vore kul att läsa vad du har för saklig kritik mot Yimby istället för tramset du skriver under dina alter egon. Det måste vara något med Yimby som tär dig inombords.
 0
Niklas (13 Maj 2008 18:47):
Angående överdäckning:
Områdets läge är ju egentligen idealiskt, då det är inklämt mellan Vasastan, Norra Station, Kungsholmen och Solna. Det gäller bara att se till att man utnyttjar detta läga på bästa sätt så att området kan få utvecklas till stad.

Det borde inte vara något problem att på sina ställen däcka över Bålstalinjen norr om området vid Huvudsta. Anledningen är att den redan löper i ett dike. Detta området har redan en halvurban prägel, som skulle kunna tåla en hel del ytterligare förtätning.

Sedan angående Asplunds mästerverk: Jag har svårt att se bevarandevärdet i detta. Har det att göra med att arkitekten är känd och att det är äldre än 50 år? Varje hus för sig är kanske okej (om man gillar den typen av arkitektur), men området som sådant är riktigt fult, ourbant och människoovänligt.

För mig får man gärna riva dessa hus. Eventuellt skulle man kunna spara huset med skorsten (för att blidka bevarandeivrarna).
 0
Eric Thärnström (13 Maj 2008 22:53):
Gustav Svärd
Jag funderade förut på om det kan vara möjligt att koppla ihop Storgatan på västra sidan och Solna Kyrkväg på östra sidan om spåren för att få någon sorts axel där. Problemet med den tanken är bara järnvägsbron som reser sig upp och svänger av västerut. Den bron kommer att vara ett stort problem vid en eventuell överdäckning, eftersom den är nödvändig p.g.a. höjdskillnaden. Jag kan inte se en lösning på det problemet än.
Dock borde man kunna utvidga över det stora spårområdet och kanske få till en bro rakt mot det Karolinska Institutet. De borde ju inte kunna klaga på bebyggelsen, när de nu blickar ut över 20 järnvägsspår.

Angående Wingårdh
Det kan alltid diskuteras fram och tillbaka huruvida hans verk är estetiskt tilltalande eller frånstötande, men det gemene man borde titta lite närmare på är hans nya små detaljer. Efter att ha sett House of Sweden kan jag fortfarande inte släppa glasrutorna med träådringsmotiv, även om husets helhet lämnar en del att önska. Å andra sidan är Clarion Hotel Sign en bra helhetslösning med en avskärmning från det smutsiga spårområdet, men också en markerande gräns om man beslutar sig för att göra ett Central Park av området. Man får uppskatta Wingårdh för att han driver konsten inom arkitekturen vidare. Men även Solen har sina fläckar, så därför behöver man ju inte göra misstaget att älska alla hans verk, bara för att de är hans.

På samma sätt som jag tycker att man borde dra om gränserna för vad Asplunds hus är värda, så att man kan sopa bort lådorna i Huvudsta. Samma sak med Arkitekturskolan. Resonemanget "Kåken är unikt ful, och just därför måste vi ha den kvar!" håller inte för mig. För det är inte en fråga om oenighet huruvida den är ful eller ej, utan bara en enkel fråga om nostalgi.
 0
Anders Gardebring (13 Maj 2008 23:01):
Eric:
Angående Wingårdh så är det ju som du säger. Själv gillar jag Clarion Sign starkt. House Of Sweden har jag aldrig sett (annat än på bilder) så den kan jag inte uttala mig om. Men bara för att jag gillar Sign behöver jag inte gilla Wingårdhsbrutalism à la Huvudsta..
 0
Lasse (14 Maj 2008 07:45):
Det är inte Gert personligen som ritar alla tävlingsförslag. Och ett tävlingsförslag är ett tävlingsförslag, det gäller att få en knorr på det hela. Så man ska inte ta allt så allvarligt (det är juryns jobb).
 0
Gustav Svärd (14 Maj 2008 09:31):
Eric Thärnström
Ungefär så jag tänkte också. Hade varit bra med en kontakt där, men järnvägsbron går ju inte att ta bort hur som helst. Kontakt rakt in i KI kunde nog vara en bra lösning, men då kanske folk i närheten börjar skrika om smitvägar (är väl ändå det som är idén? nya kontakter = nya trafikmönster). Visst kan dom klaga på utsikten! Spårområdet är säkerligen "unikt" och av stort kulturvärde som bara krävs att folk utbildas att tycka om den.
 0
Gustav Svärd (14 Maj 2008 09:31):
Trippel-post. fick felmedelanden
 0
Gustav Svärd (14 Maj 2008 09:57):
Trippel-post. fick felmedelanden
 0
Anders Gardebring (14 Maj 2008 10:43):
Oh ja. Tågspårs "kulturhistoriska värde" skall inte underskattas! Det har ju hörts högljuda protester från flera håll mot förslagen att däcka över spårsåret i city och bygga ovanpå.
Det handlar alltså inte om husens höjd eller något sådant utan specifikt att däcka över spårområdet.
Ja det är synnerligen en märklig värld vi lever i.
 0
Eric Thärnström (14 Maj 2008 22:47):
Angående historiska värden
Jag undrar hur många anti-byggnationsaktivister som gått till historien. Jag känner inte till något bygge som är kännt just för att det aldrig blev av. De som försöker stoppa utvecklingen för att ta "kulturhistorisk hänsyn" gör de framtida historikerna arbetslösa. Det kostar multum att skriva historia, och det krävs förändringar för att det inte ska bli vita sidor i historieböckerna. Folk måste börja förstå att vi försöker skriva ny historia åt dem.

Niklas
En överdäckning mot norr känns väldigt rätt. Det är ju ändå en del av Solna, och borde kopplas dit i första hand.

Angående överdäckning
Postens färja borde få en bättre integrering med området, också. Den ska inte tro att den kommer undan bara för att den råkar ligga på en lite lummig kulle. Det är kanske extra intressant att bygga på den östra sidan om Färjan för att få underlag till en koppling med KI.

Området söder om Posten ser väldigt romantiskt ut... för den som jobbar på Vägverket. Det känns som att Pampaslänken och Essingeleden kunde ha utformats på ett lite smidigare sätt.
 0
Anders Gardebring (14 Maj 2008 23:01):
Eric:
Visst är det så. Jag tror också att det finns en grundläggande skillnad i synen på världen. Anti-byggnationsaktivister (Nimby:s) är pessimister medan Yimbyister är optimister och visionärer. Vi tror på den inneboende kraften hos människor och vi tror på utveckling och framsteg helt enkelt. En nimbyist tror att ingenting någonsin kan bli bättre och att en förändring tvärtom alltid kommer att göra att saker och ting blir sämre.
 0
Theodor Adolfsson (15 Maj 2008 16:38):
Nu skulle nog inte särskilt många hålla med om att jag har en särskilt positiv livssyn :)
 0
Anders Gardebring (15 Maj 2008 16:46):
Theodor:
Man kan ju vara optimist på synen på förändring men pessimist i relation till den situation som idag råder...
 0
Eric Thärnström (15 Maj 2008 17:03):
Man får väl ändå förstå nimbyister som vill bevara det gamla för att det är vackert, och andra som inte vill förändra sin trivsamma miljö nämnvärt. Det finns ju en risk för att det går åt helvete. Men samtidigt: Då har man tappat tilltron till människor. När man bygger så är det ju sällan för att det ska bli sämre, eller fulare, så det är en ganska löjlig uppfattning att allt nytt blir sämre. Vidare förfaller ju det gamla. Man kan inte bevara allt konstant. Det står mellan underhåll och förnyelse, och från fall till fall så är det andra lämpligare än det ena.

Jag skulle vilja säga att det är allmänt dumt att polarisera, och det är väl till viss del tur att nimbyisterna finns, men en annan skulle självklart bli gladare om yimbyisterna hade haft mer att säga till om än nimbyisterna.
 0
Mikael Hörnlund (19 Maj 2008 10:37):
Inlaga inskickad.. Uppmanar andra att göra likadant..
 0
Anders Gardebring (19 Maj 2008 13:13):
Härligt Mikael! :)
 0
Mikael Hörnlund (19 Maj 2008 15:30):
Hmmm, vid närmare titt på Solnas hemsida finns detta PDF dokument upplagt... Ser inte likadant ut som AIX. Vad är det som gäller månne?
http:​/​/​www.​solna.​se/​upload/​ChJ/​Projekt/​Asplund/​LA58%20​.​.​
 0
Eric Thärnström (19 Maj 2008 20:40):
Det är de facto samma som AIX förslag. Möjligtvis någon detaljändring, men det är ändå i stora drag detsamma, om man kollar riktigt noga. Man luras nog av de "höga" täta fasaderna mot Asplunds lådor. Men sådär ser det ut.
Intet nytt under solen. Man har tydligen sett Equators småhus och Wingårdhs längor, men konstaterat att man nog bör göra som vanligt: "Nyfunkis med blåsiga uppbrutna kvarter i vissnande grönska".

Värt att notera:
-"Skogsklädd bergkulle"
-"Pelouse - Central äng". Lite kupering, någon?
-"Grönt torg" med genomfartsvägar
-"Hårdgjord yta"...

Man känner sig lite lätt lurad.
 0
Anders Gardebring (19 Maj 2008 21:05):
Jag funderar på om inte Yimby borde lämna in en inlaga på den här?
 0
Mikael Hörnlund (19 Maj 2008 21:23):
Anders:
Definitivt att Yimby borde lämna in en inlaga..
 0
Eric Thärnström (20 Maj 2008 00:09):
Kan jag hjälpa till med något?
 0
Leonardo Frithunanthz (20 Maj 2008 00:18):
Eric: Varsågod och hjälp till om du vill. :-)
 0
Eric Thärnström (20 Maj 2008 00:41):
Lindriga kunskaper i CAD och ett uns god smak kan bistås.
 0
Anders Gardebring (20 Maj 2008 01:06):
Ok. Jag sätter upp en lista. Den som vill vara med, skicka ett mail till info at yimby punkt se.
 0
Gustav Svärd (20 Maj 2008 11:44):
Antar att vissa av oss per automatik är föranmälda? ;)
Denna rädsla för slutna kvarter och idén med det "gröna torget" visar mest på att inte är intresserade av urbant byggande, utan gör lite gran för att få plats med mer bara.
 0
Eric Thärnström (22 Maj 2008 17:48):
(Hur sköts kommunikationen? Angående inlaga)
 0
Anders Gardebring (22 Maj 2008 17:48):
Eric:
Via epost. Du skall ha två mail i din inbox...
 0
Per (10 Oktober 2008 11:36):
Är det verkligen bästa förslaget?

Nu ser det ut som det diskuteras mest om Wingårds design än projektet! Tycker AIX förslag är rent "fegt" och "tråkigt". Det ser ut som en typisk kvarterområde med tråkiga lådor.

Personligen tycker jag Equators förslag bäst! Spännande, vågad och intressant!
 0
Anders Gardebring (10 Oktober 2008 12:49):
Ja Per. AIX förslag är utan tvekan bäst. Inte bra, men bäst av de tre. De andra två förslagen ser kanske kul ut på håll, men kommer att upplevas som allt annat än stad när man väl är där. Eftersom Yimby är urbanister (vi förespråkar stadsmässighet i den storskaliga nyproduktionen) är således valet inte svårt.
Läs gärna vårt yttrande här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter