Utskrift från www2.yimby.se
....

Alternativ för alternativs skull?

 


Den sträckning av tunnelbanans gröna Linje från Odenplan till Karolinska sjukhuset som Yimby tidigare har skrivit om planeras just nu av SL. Den politiska enigheten är stor i frågan, och Yimby menar att tunnelbanedragningen är en förutsättning om man skall kunna uppnå de visioner som man har (eller borde ha) för området.

SL/Landstinget har gjort en förstudie om den nya dragningen. I denna förstudie har någonting mycket märkligt kommit fram. I båda förslagen planerar man en uppgång vid Karolinska Institutet, där också entrén för det nya Karolinska sjukhuset kommer att ligga. Det är självklart att en uppgång skall finnas där, annars vore en stor del av poängen med dragningen förlorad.

Det märkliga är de två alternativ som man planerar för den andra uppgången. Att båda uppgångarna i det ena alternativet ligger i Solna är inte ett problem i sig. Kommungränser betyder ytterst lite för hur människor rör sig i stadsrummet. Vad som är djupt problematiskt är hur stationen (och dess uppgångar) ligger i förhållande till området i stort, och för en framtida vidare dragning norrut av den nya tunnelbanegrenen.

Det södra alternativet, som yimby förespråkar, är att placera uppgången vid Torsplan, i den nya stadsdelen. (Denna plats är där Solnabron idag kommer in i innerstan). Dennna plats är i kärnan av den nya stadsdelen. En annan finess med detta alternativ är också hur tunnlarna hamnar. Det blir en snävare sväng från Odenplan, men tunneln riktas norrut i en vinkel som enkelt möjliggör vidare dragning till Solna Station (och den nya Arenastaden).

Det norra alternativet har sin uppgång i mitten av nuvarande KS. Ett läge som inte riktigt kan mäta sig med det södra alternativet. Vad som kanske är än viktigare är hur tunnlarna dras i detta alternativ. Ett alternativ som försvårar en vidare utbyggnad av tunnelbanan. Detta då det blir en vid sväng från Odenplan som avslutas med en station som riktas ut mot nationalstadsparken, istället för vidare in mot Solna. Varför skapa ett alternativ som i praktiken bygger in oss i ett hörn?

Alternativen står således mellan en uppgång vid den nya stadsdelen, som dessutom kan nyttjas av boende och arbetande i Vasastan, eller vid Karolinska sjukhusets nuvarande placering, uppe på en höjd i områdets utkant.

Just vidare planering av infrastrukturen är någonting som man måste tänka på redan nu. Det har lyckats mycket väl i Stockholm tidigare (t.ex. de fyra spåren mellan Slussen och Centralen). Varför inte göra detta även i nutid? Om Solna gärna vill ha fler tunnelbanestationer så bör det med det södra alternativet gå att lägga en station där Solna kyrkväg möter Solnavägen (en plats som det finns stora möjligheter att utveckla), innan denna gren fortsätter mot Solna Station/Arenastaden.

Att frågan ens diskuteras inom SL är ytterst märkligt. Den samhällsekonomiska vinsten med en tunnelbanestation som kan utnyttjas av boende och arbetande i en helt ny stadsdel, som planeras att byggas tätt (för att vara Stockholm), tillsammans med arbetande och boende i en befintlig stadsdel, måste vara långt mer samhällsekonomiskt lönsam än den utkantsplacering som en uppgång vid "gamla" KS innebär.

Tyvärr verkar en del av den kritik som Stockholm riktar mot SL, och den ställning som Solna stad tar i förhållande till SL, handla om prestige om i vilken stadsdel som uppgångarna läggs. Det är att missa målet. Både Stockholm och Solna tjänar stort på en dragning som både möjliggör en uppgång vid Torsplan och en vidare dragning ut mot Solna station.

Yimby:s förhoppning är att både Stockholm och Solna kommer att kräva det södra alternativet. Inte av prestigeskäl, utan för att det är ett bättre alternativ för alla parter.

(DN, SVT)

Fotnot: Yimby påpekade i sitt yttrande om Norra Stationsområdet att den nya stadsdelen bör försörjas både med tunnelbana och spårväg. Att som nu eventuellt är aktuellt enbart försörja den nya stadsdelen med busstrafik är naturligtvis helt oacceptabelt.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Oscar Fredriksson (20 Juli 2008 10:43):
Jag blev mycket överraskad av förslaget kring uppgångarnas placering och kan inte annat än instämma i ovanstående inlägg. Själva poängen med att bygga ut tunnelbanan är ju att binda samman de nya stadsdelarna och underlätta resandet och detta kräver givetvis en uppgång på denna sida Solnabron. Det finns dessutom som påpekas ovan ytterligare skäl att välja detta alternativ om man ser i ett längre perspektiv. Vi får väl hoppas att förnufet segrar...med hälp av lite opinionsbildning och påverkan i rätt riktning.
 0
Gustav Svärd (20 Juli 2008 12:21):
Just Solnabron är egentligen inte intressant för hur stationen placeras eftersom den kommer försvinna iom att man däckar över och bebygger hela området. Men visst skulle det hjälpa att binda ihop området med befintliga innerstan.
 0
Anders (20 Juli 2008 15:07):
Angående det här med att svängen riktas ut mot nationalstadsparken. Vad är det som säger att man inte kan "böja" tillbaka spåren in mot Solna?
 0
Gustav Svärd (20 Juli 2008 15:23):
Jo visst kan man göra det. Men vilka blir konsekvenserna? En uppenbar är längre tunnlar, vilket innebär dyrare att bygga, dyrare att underhålla och längre restider. En annan är var och i vilken riktning den svängen tar slut, en station innan Arenastaden/Solna Station blir klart svårare att å plats med på bra plats.
 0
Niklas (20 Juli 2008 16:41):
Att Solna stad stöder det norra alternativet är anmärkningsvärt.

Just nu pågår en massa urbaniseringsprojekt i Solna. Vilken är visionen med dessa projekt? Naturligtvis måste det vara att skapa ett sammanhängande stadsrum som hänger samman med innerstaden. Ändå planeras många av de nya områdena som enkilda och mer eller mindre isolerade enklaver. I följande artikel: (http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​80​6291) pratar man om Solnas och Stockholms STADSGRÄNS som kommer att skära rakt igenom Norra Stationsområdet. Tror de på alvar att det är frågan om två städer?

Solna bör istället se till helheten. Detta skulle gagna Solna bättre om det såg sig självt som en del av Stockholms innerstad.
 0
Niklas (20 Juli 2008 16:51):
En andra station vid Solna kyrkväg vore ypperligt!
 0
Johan Eriksson (20 Juli 2008 17:00):
Hej o hå, den här tråden är en av anledningarna till att man blir gammal snabbt i den här stan och varför vi efter nästan 17 år la ner lobbyprojektet "Cityspår" (som iofs betyder spårväg på stomnätet och inte verkade för någon T-baneförlängning även om några sådana givetvis också behövs]. Nu blir det spårvagnar på 5an iaf (till att börja med?) så Cityspår har s a s delvis uppfyllt sitt syfte men det finns en annan anledning till min "tröttma" och det kan inte bli tydligare än KI/KS-uppgångarna: SL är naturligtvis inte bara men till för stor del uppenbarligen inkompetenta och dessutom besser-wissrar som av princip aldrig har fel!

Att de nu tar fram detta idiotförslag understryker det jag säger samtidigt som det är minst sagt tärande med en organisation som sprutar ur sig så oerhört många skattefinansierade utredningsförslag som alldrig kommer att förverkligas, eller ens har en chans till det, bara för att de tvunget ska ha ett "alternativ". De som jobbar med dessa frågor på SL är troligen "kompetenta" sett till betyg/utbildning och kanske t o m bland de bättre i landet vad vet jag men det säger isaf väldigt mycket om ambitionsnivån.

Finns ingen anledning att gnälla på SL i evighet förutsatt att de skärper sig men det gör de aldrig så vad ska man göra/säga? Hade man orken/lusten skulle det gå att göra så många sådana här likande SL-trådar att det skulle fylla hela denna blogg och några till om man bara tog de senaste 20 åren, dvs halva SLs verksamhetsperiod och listade dem. Vill inte bråka, inte skapa konfrontation eller agg, tvärtom men som yimby ovan skriver så har ord som "märkligt" och "prestige" blivit standard honnörsord inom ett företag som är satta att planera och serva för oss "kunder".

41 år efter innerstadsspårvägens förtida nedläggning finns ännu ingen modern (året runt-)linje innanför tullarna och anledningarna är givetvis många. En av dem som varit klart avgörande är att SL startade sin verksamhet 1967 med att skrota en infrastruktur i 6-10 (beronde hur många linjer du räknar) miljardersklassen och sedan startat ett korståg mot kvarvarnde förortsbanor men för bussar i alla lägen vid sidan av den överskattade T-banan. 1988-90 kom den första "nya" utredningen av spårväg men det togs aldrig på allvar av beställaren SL och inför stomnätsplaneringen så hade SL på 30 år pådylat politikerna så mycket busspropaganda att inget annat alternativt kunde framstå som rimiligt. Man skapade en "ond cirkel" där vissa tveksamma politiker (inte (s) dock som redan sedan länge funnit sin eviga kärlek för bussar och hat mot spårvagnar) i förvisso demokratisk ordning beställer svar från SL om spv men då de byggt hela sitt företags grundideologi på bussar (något annat skulle vara "illojalt mot företaget") så fick de framsynta politikerna tillbaka ett svar som bara talar om den stora kostnaden men aldrig om spårvägens möjligheter och fördelar. Tänk vilken mycket bättre stad Sthlm hade varit idag om man börjat den långa processen med spv 1990 istället, då hade iaf 4an och 5an men kanske också 2an varit spårvägslinjer nu!......

Kortfattat försöker jag säga att varken Sthlm eller skattebetalarna längre råd med några självupptagna tjänstemän som drömmer ihop orealistiska T-baneuppgångar, är spårvägsfientliga till mer än bara 5an men som har oproportionellt för mycket makt för att driva igenom ogenomtänkta förslag som vi sedan måste leva med för tid och evighet.

Uppgång vid Torsplan/Norra station handlar det om nu av ovanligt uppenbara skäl och jag undrar om yimby tänkt kontakta SL i detta "kunna-men-inte-vilja"-ärende?
SL (mfl): Tanken har inte slagit er in att jättebra T-bana till trots så har redan stombusslinje 3 idag en hög belastning och staden växer som sakt inåt inkl växande trafik. Med en principinriktning på spv även på linje 1-4 så kan det viktiga nuv KS-entré-området (men alltså inte lika viktigt som Alt 2 KI/Torsplan) i framtiden betjänas av komplementet spårväg på linje 3???......
 0
Johan Eriksson (20 Juli 2008 17:07):
-och 3an som spårväg kan då, precis som bussen idag, fortsätta att gå upp till det som nu är KS-entré, som även fortsättningsvis behöver en bra kollekktivtrafik men inte nödvändigtvis en (felplanerad) T-uppgång men däremot fullgod trafikservice i form av moderna spårvagnar! -skulle det stå ;-)
 0
Daniel Jonsson (20 Juli 2008 18:13):
Jag har fått intrycket av att SL tänker sig nuvarnade KS som en bussterminal, en de vill satsa ganska mycket på. Trafik från närområdena norr om stan som idag går till Odenplan skulle då kunna gå dit istället. Kanske är det därför de vill ha dit en tunnelbana.

Men det är självklart lite omvänt att dra spår dit bussarna är, brukar inte busslobbyn tjata om hur flexibla bussar är jämfört med spår? Här är en chans för dem att visa vad de kan.
 0
Anders Gardebring (20 Juli 2008 23:39):
Det verkar ju oerhört korkat att planera en tunnelbanedragning i 2-miljardersklassen utifrån var man vill lägga en bussterminal, när man lika gärna kan lägga bussterminalen (som ännu inte är byggd) på en plats som möjliggör en placering av en station i den nya stadsdelen.
Berget (tbanan) skall tydligen komma till Mohammed (bussterminalen) i SL:s vision...
 0
Johan Eriksson (20 Juli 2008 23:47):
Vad är detta för lekstuga? -måste det till beslut/påtryckningar i Kfm på varenda enda punkt kollektivtrafikens infrastruktur ska byggas ut på ett vettigt sätt därför att SL inte kan tänka om eller ens tänka klart? Det bådar illa med en så viktig part så ute i det blå att man undrar om de i detta fall glömt att deras kära bussar har ratt!?
 0
Anders Gardebring (21 Juli 2008 00:07):
Tyvärr så känns det som att all kollektivtrafik i Stockholm planeras utifrån en lokal horisont. Det saknas i väldigt stor grad ett helhetsgrepp. Nu har man ju börjat få kalla fötter angående saltsjöbanan till tvärbana-bygget in till Slussen eftersom man kanske bygger tbana till Nacka i framtiden. Men några beslut kan man inte ta utan man står och velar och risken är väl att det blir pannkaka och ingenting av det som vanligt. Det är faktiskt dags att politikerna sätter ner foten nu och tar ett grepp över trafiksituationen och pekar ut riktningen. Skall staden kunna fortsätta att växa behöver det göras en ordentlig satsning på den spårburna kollektivtrafiken, och det helst redan igår.
 0
Eric Thärnström (21 Juli 2008 07:22):
Kan vi från Yimby's sida göra något för att påverka Solna Stad? Det är ju där problemet ligger just nu. Om Stockholm och Solna är överens om det södra alternativet så har väl inte SL så mycket att sätta emot.
 0
Anders Anttonen (21 Juli 2008 09:30):
Tack. Hade själv planer på att publicera detta i YIMBY.
Naturligtvis är det det sydliga alternativet som ska eftersträvas. Min tanke är att linjen ska gå till Rinkeby. Det mesta av sträckan ligger ju redan utlagd med räls.
Mitt förslag:
Från Karolinska går sträckningen till Solna C, delar spår med "Akallan" till Hallonbergen och där tar "ursprungslinjen" till Rinkeby som den gick innan -85. Jag har saknat den sträckan. Det skulle också vara tänkbart med en ny station med utgångar mot Stora Ursvik och Norra Rissne, vid SEB-palatset på sträckningen.
Fördelarna med detta förslag är:
- Sträckan Rinkeby-Hallonbergen öppnas igen, med en ev station i mellan, "St Ursvik".
- Boende i Solna och på Järvafältet får två t-banelinjer in till City, via Odenplan eller Fridhemsplan.
- Sträckan Hallonbergen-Solna C får fördubblad trafik.
-Allt som behöver sprängas är 2-3 km tunnel, allt annat är färdigt.
- Både Hallonbergen och Rinkeby stationer är byggda för en ytterligare linje. Har tre spår.
 0
Erik (21 Juli 2008 09:58):
Märkligt att ingen kommenterar Solna Kommuns "förhandlingsinvit" i DNs artikel. Håkan Ekegren säger:

"Det kanske är så att en uppgång vid Torsplan skulle vara bra om man förlänger tunnelbanan till Solna centrum. Det vore kanske en bra kompromiss, säger kommunalrådet Anders Ekegren (fp), högste ansvarige för stadsbyggnadsfrågor i Solna."

Varför tror Solna att de har en stark förhandlingsposition gentemot Stockholm?
 0
Mikael Hörnlund (21 Juli 2008 11:01):
Politiskt rävspel och taktik månne?
 0
Anders Gardebring (21 Juli 2008 11:11):
Det intressanta där är väl också vilken enormt kortsiktig inställning Solna har i det här fallet. Man är väldigt sugen på att få tbana till Solna Station. Och då kräver man besked redan nu. Får man inte det så skall det suras och avkrävas en station vid "gamla" KS som sedan försvårar den station som Solna egentligen vill ha...
 0
David T (21 Juli 2008 12:05):
Anders A, din idé för en fortsättnig av gröna linjen är intressant. Att utnyttja existerande spår till att utöka trafiken är förmodligen den mest prisvärda kollektivtrafiken man kan få.
Dock vill man ofta undvika att blanda två linjer, eftersom det ger mycket störningar, eller rättare sagt fortplantar störningar i systemet.
Min idé är att ta gröna linjen till Västra skogen, och bilda en knutpunkt där, varpå linjen övertar den blå linjen mot Husby och den återstående blå grenen i sin tur kan förgrenas vid Solna C mot Arenastaden. Detta skulle medföra lika mycket nya spår som att dra den gröna linjen till Arneastaden direkt, ungefärligt. Eventuellt är det dock den branta svängen vid KS-Västra skogen som är akilleshälen. Alltför tvär och kanske omöjlig?
 0
Johan Eriksson (21 Juli 2008 12:34):
David T: Att den gröna linjen går in på den blå är en sak och det låter sig göras. Den gröna kan sedan fortsätta parallellt med vad som nu är linje 11 mot Akalla om man vill det, eller mot Arenastaden/Solna station om det blir möjligt. Att däremot ersätta en av Järvabanans blå linjer med en av de gröna som du föreslår låter sig inte göras av trafikteknniska skäl, visst går det säkert men ger flera minus i form av driftskänsligare trafik när en linje från ett system(I) perfekt tidsmässigt ska synkas in på ett annat system(III). Dessutom missar man mycket av kapaciteten som nu finns på blå om det blir en linje färre ner till Kungsträdgården och jag är tämligen övertygad om att SLs tekniker, med rätta denna gång, högljutt och med giltiga skäl skulle protestera. Alltså: Lägg till T-linjer men inte mixtra för mycket med det befintliga är mitt stalltips.
 0
David T (21 Juli 2008 13:54):
Johan, du missförstår mig lite. Grön och blå linje bör inte trafikera samma spår på något sätt, just för att det som du säger är "svårt att synka", och det tror jag de flesta håller med om.
Däremot skulle man kunna ändra på om ett spår trafikeras av grön ELLER blå linje, om det medför några vinster.
Jag menar heller inte att reducera antalet blåa grenar/linjer, utan att den blå, som sagt, bör förgrenas vid Solna C.

Ett problem som SL brottas med oavsett hur T-banan ska förlängas från Karolinska är kapaciteten på den gröna linjen. Under högtrafik går det redan fullt antal tåg från Alivk och genom hela stan. De nya tågen från Karolinskagrenen gör att vart tredje tåg från Alvik måste stanna vid Odenplan eller fortsätta nånannanstans. Jag tycker att man borde bygga en liten snutt Odenplan - Tekniska Högskolan så att vart tredje tåg från Hässelby/Alvik åker dit och vänder, med timad anslutning vid Odenplan till tågen från Karolinska-grenen. Detta kräver separata perronger vid Odenplan, SL tycks tyvärr försöka komma undan med tre spår på Odenplan, vilket gör att man bygger in sig lite. Kortsiktigt:-(
 0
Niklas (21 Juli 2008 16:29):
David T:

Detta kanske inte hör till denna tråd. Gröna linjen har spräckt kapacitetstaket. Problemet är att tre linjer samsas om samma spår. Som jag ser det finns det två alternativa lösningar på detta problem:

1. Låt Skarpnäckslinjen gå i en separat linje norr om Gullmarsplan, väster om de andra gröna linjerna. Låt den passera Södra Station vid Rosenlundsgatan/Ringvägen och ytterligare en knutpunkt vid Zinkensdamm. Dra linjen i en tunnel under Riddarfjärden (alternativt på en breddad Västerbro, likt Tranbergsbron) och gör en knutpunkt vid Thorildsplan. Därifrån går linjen norrut och förenas med Akallalinjen vid Västra skogen.

2. Låt Hagsätralinjen gå öster om den gröna linjen (mot Sofia). Gör en station vid Hammarby sjöstad/Norra Hammarbyhamnen och ytterligare en knutpunkt mot Saltsjöbanan någonstans vid Vikinglineterminalen/Londonviadukten/Ersta. Gör en station vid Skansen/Gröna Lund och dra linjen förbi Karlaplan, Gärdet och KTH. Gör sedan en station vid Norrtull och låt linjen få knutpunkt vid KS. Sedan kan linjen förenas med Hjulstalinjen vid Västra Skogen.

Naturligtvis kommer detta aldrig förverkligas då vi saknar visionärer och SL-folket tror att vi kan lösa våra transportproblem med lite extrabussar. En sak som i hög grad skiljer en riktig stadsstruktur från de strukturer som finns i våra monotona överplanerade bostadsområden från 60- och 70-talet, är att man för det mesta har många alternativ att, till fots, ta sig från punkt A till B (mer frihet åt individen mao). Detsamma borde gälla i kollektivtrafiken. Det är väldigt dumt och sårbart att låta ALLA T-banelinjer samt ALLA pendeltågslinjer (OK inte den glest trafikerade Gnestalinjen) passera samma station.
 0
Anders Anttonen (21 Juli 2008 19:54):
Niklas: Kul med lite visioner iaf.Men: Skarpnäckslinjen skulle få väldigt svårt att korsa Söderledstunneln under Södermalm (Eller hur djupt hade du tänkt dig att den skulle gå, denna Skarpnäckslinje?)Fatbursparkens gamla sjöbotten skulle göra projektet etter värre.Hagsätratunneln mot Hammarby Sjö och Norra Hammarbyhamnen skulle bli en formidabel bergochdalbana. Skulle tunneln börja redan vid Enskede Gård? Dessutom ligger Södra Länken på 20-30 meters djup. Hur nästla sig förbi den biltunneln? Kanske "Hagsätrans" resenärer vill till Hötorget och inte till Karlaplan. En intressant fråga till: Hur skulle station Gullmarsplan utformas ifall den östliga Skarpnäckslinjen ska abrupt västerut under Södermalm och den västliga Hagsätralinjen ska abrupt österut och dessutom gå under såväl Hammarby sjö som Strömmen. Gullmarsplans station ligger VÄLDIGT högt över havet..... Från Farstalinjens plattform (ytlig) ner till Skarpnäcks och Hagsätralinjernas plattform(ar) skulle det bli en synnerligen spektakulär rulltrappsresa, förbi Södra Länken, troligen. Varken "Hagsätran" eller "Skarpnäcken" verkar passera City (T-Centralen, Kungsträdgården, Stureplan och Hötorget)och bytet vid Gullmarsplan, Zinkensdamm, eller Karlaplan för att komma dit känns inte särskilt attraktiva.
MVH.
 0
Niklas (21 Juli 2008 21:13):
Anders A:
Jag ska försöka svara på dina frågor:

"Skarpnäckslinjen skulle få väldigt svårt att korsa Söderledstunneln under Södermalm"
Nja. Den skulle ju passera väster om Nynäsvägen redan i höjd med Gullmarsplan (parallellt med Farstagrenen), varifrån den skulle dras i en separat bro över Årstaviken och dyka ner i en tunnel några hundra meter väster om Eriksdalsbadet.

"Fatbursparkens gamla sjöbotten skulle göra projektet etter värre."
Ja. Fatburen sträckte sig ända bort till Rosenlundsgatan. Kan förstås försvåra ett sådant bygge. Dock ligger järnvägsspåren (i detta område) i tunnel (överdäckade) i området. En liknande lösning kanske skulle kunna vara möjlig för T-banan.

"Hagsätratunneln mot Hammarby Sjö och Norra Hammarbyhamnen skulle bli en formidabel bergochdalbana (...) Dessutom ligger Södra Länken på 20-30 meters djup. Hur nästla sig förbi den biltunneln?"

Om vi väljer Hagsätraalternativet skulle man låta linjen gå ner i tunnel i höjd med Globen. Dess platform vid Gullmarsplan skulle ligga något söder om de andra plattformarna cirka 20-25 meter längre ner (som jämförelse: Östermalmstorgs T-bana ligger 38 meter under marken). Gullmarsplan ligger (enl eniro cirka 35 meter över havet). Känner inte till Hammarbykanalens djup men skulle tippa på att nivåskillnaden mellan Gullmarsplan och stationen vid Hammarbysjöstad borde vara runt 40-60 meter (fallhöjd utslaget på cirka 1 km). Vet inte om detta vore praktiskt/tekniskt genomförbart.

"Varken "Hagsätran" eller "Skarpnäcken" verkar passera City (T-Centralen, Kungsträdgården, Stureplan och Hötorget)och bytet vid Gullmarsplan, Zinkensdamm, eller Karlaplan för att komma dit känns inte särskilt attraktiva."

Detta är väldigt viktigt: City är idag den överlägset mest attraktiva delen. Varför förhåller sig det så? En del av förklaringen är just trafikplaneringen, att man koncentrerat alla linjer till en och samma station (att det blir mycket folk på en och samma plats kan var och intyga som inhandlat julklappar i trakten kring Åhlens och Gallerian runt den 20 december). Om spårtrafiken istället bestod av ett "grid" i innerstaden (så som den ser ut i t.ex NY , Paris, London, Berlin, Hamburg, Madrid, Köpenhamn etc.) skulle även attraktiviteten hos de olika stadsdelarna jämnas ut.

Om vi planerar efter hur resemönstrena ser ut idag, istället för att planera för hur de skulle kunna se ut imorgon kommer vi att hamna i ond cirkel som utarmar de delar av innerstaden som inte ligger mest centralt. Om vi dessutom vill att innerstaden ska växa är det helt avgörande att de delar som idag ligger i stadens utkant (ex Norrtull, Sös, Hornsberg) uppgraderas med bättre kommunikationer och en egen centralitet. Om innerstaden bara har en kärna har jag svårt att se att den skulle kunna expandera speciellt mycket (då blir det istället en massa sprawl i takt med att regionens befolkning ökar).
 0
Anders Anttonen (22 Juli 2008 10:28):
Niklas igen:
Jodå, det finns poänger med dina nätverksdragningar.
Kul att du tog upp "grid".
Grid nätverk kräver ett par saker:
-En fungerande ringbana (Berlin, London, Moskva, Madrid,
Paris, Hamburg. Visserligen har Paris och Hamburgs ringbanor
delats till två halvor) Det kan bli för många byten utan
ringbanor.
-Fler än 1 viktig huvudjärnvägsstation. De flesta städer med
grid nätverk har flera säckstationer och metrolinjer som
förbinder dessa. Berlin är ett litet undatag eftersom dom
byggde en helt ny Hauptbahnhof för ett par år sedan. De
viktigare stationerna ligger dock utefter Stadtbahn.

New York utelämnade jag i denna kommentar,
eftersom Manhattan är en långsmal ö och kräver egna lösningar. Deras koncept var att bygga Subways under de nordsydliga avenyerna, samt linjer som korsar dessa.
Jag känner en stor vördnad för N.Y´s network, världens största!

Stockholm är en unik stad som kräver unika lösningar.
Ibland har vi lyckats och ibland har vi misslyckats.
Jag anser att Stockholm har ett relativt bra spårnät,
(Europas sjätte största t-banenät) men mycket kan göras bättre. Genom att bygga en t-ringlinje, t ex.

Alla:
Glöm inte att skicka in förslag till årets
(neon)skylt i November.
Regler och hur man gör kan läsas på Stadsbyggnadskontorets hemsida. http:​/​/​www.​stockholm.​se/​OmStockholm/​Forvaltningar-​och-​.​.​
 0
Jan Wiklund (23 Juli 2008 21:52):
Håller också med Niklas. T-linjer på tvärs och diagonalt, för att skapa fler lägen med T-centralens centralitet, är nödvändigt. Exakt var de ska gå kan diskuteras. Det här förslaget - http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​allmanningar/​kollektivtra.​.​
lanserade vi i princip redan 1990 och fick positiv respons på från alla utom regionpolitiker, -planerare och SL.

Fler förslag skulle behövas, för att få igång debatten!
 0
Mikael Hörnlund (23 Juli 2008 21:54):
Jan:
Länken funkar inte..
 0
Jan Wiklund (23 Juli 2008 21:57):
Jag har märkt det, och försökt rätta men rättningsmekanismen fungerar inte. Returtangent blir %20. Rätt länk ska vara
http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​allmanningar/​kollektivtra.​.​
 0
Jan Wiklund (23 Juli 2008 22:00):
PS om nån kommer med förslag länkar vi gärna från http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​Dokument/​projekt.​html
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter