Utskrift från www2.yimby.se
....

En avveckling av Saltsjöbanan – är det verkligen rätt väg att gå?

 
Svenska Dagbladet skriver i en artikel att tjänstemännen på SL vill låta Saltsjöbanan vända vid Sickla, istället för att gå hela vägen in till Slussen. De resenärer som ska åka hela vägen in till stan ska ta tvärbanan till Gullmarsplan, där de byter till t-bana. Denna idé motiverar man från SLs sida med att endast 3% av resenärerna under rusningstid har Slussen som slutmål. Ett påstående som i bästa fall kan ses som en halvsanning, och som tyder på att man från SLs sida feltolkat det egna beslutsunderlaget.

Siffran 3% stämmer med största sannolikhet. Det är knappast troligt att särskilt många resenärer har Slussen som slutmål. Slussen är nämligen en knutpunkt för lokaltrafiken, där två t-banelinjer – röd respektive grön linje – strålar samman, tillsammans med Saltsjöbanan och ett stort antal busslinjer, däribland två blåbusslinjer. De flesta resenärer som stiger av vid Slussen gör det för att byta till någon annan linje, eller något annat trafikslag. Så är det med alla knutpunkter. De resenärer som stiger av där ska vidare till någon annan destination. Det gäller för Slussen, det gäller för Gullmarsplan, det gäller för Centralen. Listan kan göras lång.

Problemet är att tjänstemännen på SL verkar ha tolkat denna siffra som att bara 3% av resenärerna på Saltsjöbanan ska åka hela vägen in till Slussen. Och att man utan större svårigheter därmed kan kapa den vid Sickla och hänvisa resenärerna till en omväg via Gullmarsplan, Årstaberg eller Liljeholmen. Alternativt kan folk åka med de sk ”direktbussar” som genom trafikstockningarna vid Stadsgården ska stånga sig fram den sista biten till Slussen, vilket tar tid i rusningstrafiken.

I vilket fall som helst kommer det att medföra uppemot 20 minuter i extra restid för de kollektivtrafikanter som bor utmed Saltsjöbanan, och som måste åka via Slussen eller Centralen för att ta sig till sin slutdestination. Och gissningsvis är det betydligt fler än bara 3% som berörs. Hur kommer de att anpassa sig till detta? En inte allt för långsökt gissning är att många kommer att börja åka bil istället, eftersom kollektivtrafiken inte längre är ett fungerande alternativ.

Det här är en väldigt tråkig utveckling för Stockholm, och ett misstag som vi förmodligen kommer att ångra i framtiden. Sett från Yimbys sida är detta alternativ inte realistiskt, och det ligger inte i linje med den stadsutveckling som vi förespråkar. Stockholm växer, och Nacka/Värmdö är en del av Stockholmsområdet med hög inflyttning. Behovet av kapacitetsstark och väl fungerande kollektivtrafik kommer att öka, inte minska. Då kan detta bli ett misstag som står staden dyrt.

För att belysa skillnaderna mellan dagens upplägg, och tjänstemannaförslaget från SL: Att åka med Saltsjöbanan mellan Slussen och Sickla tar inte särskilt lång tid i dagsläget. Det handlar om endast en mellanliggande hållplats, nämligen Henriksdal, som geografiskt sett är var den nya ändhållplatsen skulle ligga. En resa som tar 5-7 minuter. Det är ungefär en femtedel av den tid som bussarna tar på sig att tillryggalägga samma sträcka under rusningstrafiken. I framtiden skulle det gå ännu fortare, vi talar om 3-5 minuter. För tågen alltså, inte för bussarna. Stadsgården är en propp som vi inte bygger bort i första taget.

Tvärbanan från Sickla udde (nuvarande ändhållplats) till Gullmarsplan tar i nuläget ca 10-12 minuter. Förmodligen mer när man väl har förlängt linjen så att den ansluter mot Saltsjöbanan, eftersom den hållplatsen hamnar borta vid Henriksdal. Sedan ska resenärerna byta från spårvagn till t-bana vid Gullmarsplan. Gullmarsplan är redan idag en hårt belastad knutpunkt med mycket trängsel. Kapaciteten går inte att öka, så hur resenärerna från Saltsjöbanan ska få plats är lite av ett mysterium. Det tar inkl. det obligatoriska köandet (tänk på att folk måste ha tid på sig att krocka med varandra i de dubbelriktade spärrarna) runt 5 minuter till. Sedan tar t-banan beroende på trafiken 5-7 minuter (eller mer, om man har otur) på sig in till Slussen. Totalt hamnar vi på kanske 20-25 minuter i restid.

Vill vi få folk öster om stan att i ännu större omfattning ta bilen så är nog detta förslag ett steg i rätt riktning. Vill vi däremot att kollektivtrafiken ska bli ett bättre alternativ än just egen bil är detta ett rent vansinnesförslag. Gör om, gör rätt.

Vi hoppas från Yimbys sida att politikerna i Nacka är villiga att slåss för Saltsjöbanan, om nu inte politikerna i Stockholms kommun förstår dess värde. Det tror vi dock att de gör, men ännu inte insett vad detta förslag skulle få för konsekvenser för kollektivtrafiken i sydöstra Stockholmsområdet.

(DN)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Marre (26 Augusti 2008 15:25):
Ja, detta är ett helt vansinnigt förslag. Hellre borde man dra Saltsjöbanan i en tunnel ungefär under Åsögatan med en station norr om Nytorget som sedan kan bli bytesstation till Blå Linjen när den förlängs mot Nacka.

Och restiden blir nog mer än vad du beskriver: 5-10 (byte/väntan i Sickla) + 15 (Sickla-Gullmarsplan) + 5 (byte) + 5 (Gullmarsplan-Slussen) = 30-35 minuter totalt.
Dessutom tillkommer två nya byten med allt vad det innebär av krångel, risk för missade anslutningar och beroende av ytterligare ett trafikslag som skall fungera.
 0
Jonas L (26 Augusti 2008 16:13):
Efter att ha läst igenom beslutsunderlaget är det, för mig, helt obegripligt hur tjänstemännen har kommit fram till att det vore en god ide att kapa saltsjöbanan vid henriksdal. (Eller den nya stationen Danvikstorg)
Känns lite som att fan har läst bibeln här. Man har en uppfattning klar för sig (man vill inte ha kvar spår till slussen) och så har man försökt hitta stöd för detta i materialet.
Utan att lyckas i mina ögon. Några trovärdiga konsekvensutredningar från SL tjänstemännens sida som ger svar på hur Gullmarsplan skall svälja alla nya resenärer om detta förslag genomförs har inte heller framkommit.
Gör om - Gör rätt!
 0
Marre (26 Augusti 2008 16:32):
För att förtydliga mitt förra inlägg: den tunnel jag föreslog skall givetvis fortsätta från Nytorgskvarteren till en ändhållplats vid Slussen.
 0
Magnus Orest (26 Augusti 2008 16:51):
Marre, jag tror att man med detta förslag ska koppla ihop Tvärbanan och Saltsjöbanan, dvs att den senare konverteras till spårväg. Så det blir inget byte i Sickla, därför räknade jag inte in den tiden. Men det bör i vilket fall som helst innebära en hel del extra restid för resenärerna på Saltsjöbanan. För att inte tala om den stress som en extra omstigning innebär.
 0
Anders Anttonen (26 Augusti 2008 17:18):
Trodde först att det var ett skämt, men det verkar som om våra landstingspolitiker tänker göra Nackaborna spårbundenlösa.
Den dagen Saltsjö Bana får terminus i Henkadal tror jag att den snart läggs ner. Hemska tanke! Låtom oss protestera!
Gata Lindhagens 100 var adressen.
 0
Leonardo Frithunanthz (26 Augusti 2008 17:38):
Nää, finns det verkligen folk som på fullaste allvar vill göra det här?
Nää... Nu kan jag tycka synd om både Nacka och Värmdöborna.
 0
Niklas (26 Augusti 2008 17:46):
Men... Bussar är ju sååååå flexibla.
Det måste vara ett skämt. Trodde vi lämnat 50- och 60-talen bakom oss. Trodde att oljan var en ändlig resurs.

Om man nu diskuterar denna linje tänkte jag framför min åsikt här:

Det rimligaste verkar ju att förlänga tvärbanan vid Sickla över (under?) Saltsjön mot Ropsten så får vi en komplett ring i light rail.

Saltsjöbanan bör naturligtvis uppgraderas till light rail och tvåspårighet längs hela sträckan. Det är rimligt att tvärbanan möter tvärbana öst (nuvarande Saltsjöbanan) vid Dandvikslösen. Vagnparken på tvärbana öst bör vara den samma som på tvärbanan men i rusningen bör man köra med 3 vagnarståg (på tvärbanan går idag max 2 vagnarståg då perrongerna inte räcker till).
 0
Björn Nilsson (26 Augusti 2008 18:32):
3%-argumentet är intressant. Överför det till andra trafikknutpunkter: Med tanke på att det förmodligen bara är någon promille av de resenärer som stiger av vid Stockholms central som har just Centralen som slutmål kanske man kan lägga ner den och bygga några maffiga höghus där i stället?

Allvarligt talat: det är klart att trafiken från öster (som väl redan är på gränsen till trafikinfarkt) måste ha en smidig förbindelse in mot Stockholms centrum. Befolkningen utåt Värmdöhållet lär inte sluta att växa och här finns det väl plats för grandiosa trafikprojekt. Skulle det fungera att lägga spåren i en kasun från Nacka under Strömmen till Nybroplan, och sedan ha spår som fortsätter till Sergels torg? Centralare avsläpp än så kan man väl inte få? (Jaja, det är säkert något fel med det förslaget, men man får väl spåna i alla fall?)
 0
P-O (26 Augusti 2008 19:34):
Detta förslag kan ju nästan inte tolkas som något annat än ett aprilskämt. Omstigningen vid Gullmarsplan är ju redan idag smått kaotisk. Senaste ombyggnaden av Gullmarsplan gjordes ju knappast speciellt smart eller med någon tanke på att framtiden skulle kräva ökad kapacitet. I takt med att fler och fler nu flyttar in i Sjöstaden blir trycket hårdare och hårdare på tvärbanan, vilket jag själv märkt av de senaste åren. Och det är faktiskt långt ifrån färdiginflyttat här även om många tycks tro det. Om det finns något positivt med förslaget så skulle det vara att det är rätt åt KSSF (Kommittén för bevarande av Storstockholms Sydöstra Friluftsområden) som motsatt sig Danvikslösen och konvertering av Saltsjöbanan till tvärbana, bland annat med argumentet att det är onödigt att koppla ihop den spårbundna infrastrukturén mellan Nacka och Stockholm eftersom sjöstadsborna gott kan fortsätta att åka via Gullmarsplan. Den mossiga gubbkommittén lyckades dessutom lägga fram ett helt fantastiskt otidsenligt motförslag till Danvikslösen komplett med trista likadana punkthus och utströsslade diverse idrottsanläggningar. Stad, vad är det??? Dessutom, vilket är allra mest bisarrt, tycker de att Värmdövägen kan förläggas i två våningar (!) runt Henriksdalsberget för att öka trafikkapaciteten. Ja hurra, det skapar ju trevlig boendemiljö!
 0
Johan Eriksson (26 Augusti 2008 19:38):
Ja nu var jag lite för ivrig och skrev om detta typ ett dygn för tidigt. Jag har en del kommentarer till det ni skrivit sedan dess men för att det inte ska bli helt galet så lägger det jag initialt skrev här också, och senare ikväll plockar jag upp tråden där den är då s a s. Hoppas ni hänger med även om det blir en del upprepningar/dubbelinlägg!
-----------------------------------------------------------

Stockholm växer och förtätas och det är bra men i en växande stad fastnade jag i texten här ovanför för denna fras: "...I spårvagnsfrågan har man ju nu glädjande nog helvänt... -har den verkligen det??? läs då det här: http:​/​/​www.​svd.​se/​stockholm/​nyheter/​artikel_​1598411.​svd

SLs styrelse vill korta av Saltsjöbanan (som idag inte är en traditionell spårväg men som iaf tills väldigt nyligen var/är tänkt att konverteras till spårväg modell tvärbanan) och som sedan 1893 gått in till Slussen till Sickla där trafikanterna vackert för byta till buss!

Vi har alltså att göra med ett trafikbolag som (åter igen som jag ser det) inte vill bedriva spårtrafik för att de inte är kapabla nog att tillsammans med Sthlm och Nacka Stad finna en vettig lösning på "Danvikslösen-problemet", eller ta ett beslut (nån gång) om en förlängd T-bana från Kungsträdgården till Nacka! Och vem vinner på det tro? -jo massbilismen igen!

För att spara pengar och för att man inte kan ta sig samman och fatta långsiktiga beslut så är det enklare att strunta i alltihop och lägga ned denna avgörande delsträcka och det med besked: "SL sätter ned foten" = precis som förra gången i början på 70-talet då SL ville kägga ner hela Saltsjöbanan (därav luckan i början av linjenummerserien 400-bussarna). Den gången gick det inte därför att politikerna sa ifrån och stackars SL fick tänka ut ett nytt sätt (det nuvarande) för en fortsättning och Staden fick bygga nya viadukter över Folkungagatan vid Tegelviken. Dessa viadukter från 1976 behövs alltså inte längre utan man var istllet inne på en tunnel. När det sedan visade sig att det inte gick pga dåliga grundförhållanden föreslogs istället en dubblering av viadukterna så att man fick rum med dubbelspår. Nu verkar man inte veta vad man vill och backar ända ut till Sickla...

Det är självklart att SB under en ombyggnadsperiod/byggande av Danvikslösen måste stängas av, men utan någon som helst garanti för en återförlängning till Slussen påminner detta starkt om den masslakt av spårvägar och järnvägar som pågick i Sthlm och globalt från 1940-talet fram till 80-talet!

"Dra SB till Gullmarsplans T-bana istället då" (när den konverterats till tvärspårvägsstandard) säger en del då, jovisst skulle det tekniskt kunna gå men T-banan har inte mer kapacitet Gullmarsplan-Slussen och vem (merparten) vill åka en omväg???

Ett växande Nacka (och Sthlm) behöver en T-baneförlängning snarast och tills dess ett sådant beslut är färdigt och finansierat så motverkar en avkortning precis allt man påstår sig vilja uppnå: en övergång till mer kollektivresande, en bättre miljö osv. Faktum är att i en växande region som vår så behövs både en T-förlängning och Saltsjöbanan oavkortad!
 0
Daniel Jonsson (26 Augusti 2008 20:41):
Året är 2008 och SLs tjänstemän vill... riva spår. Och ersätta med buss. Det måste ju ha varit en pressrelease från 1968 som blivit försenad bara.

Nacka har 84 000 invånare. Utanför Nacka ligger Värmdö som har 37 000 invånare. Båda växer så det knakar. Det är inte läge för såna här dumheter; det behövs mer spår, inte mindre.

Nacka har f ö en fin PDF med massa bilder om hur Danvikslösen var tänkt (innan de här dumheterna alltså) på sin sajt: http:​/​/​infobanken.​nacka.​se/​www/​bo_​bygga/​planer/​pagaend.​.​
 0
Jonas L (26 Augusti 2008 21:14):
Precis!
60-talet ringde, de vill ha tillbaka sin trafikpolitik...
 0
Daniel Jonsson (26 Augusti 2008 21:28):
DN har en artikel uppe nu, det ska tydligen utredas ytterligare:
http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​820​80​1

Nackas starke man Erik Langby (m) säger: "Att ersätta spårtrafik med bussar är alldeles bakvänt", och det har han ju helt rätt i.
 0
Simon Hellström (26 Augusti 2008 21:38):
Ok, jag måste vara dum men jag har inte fattat en ganska central sak.

Varför vill man överhuvudtaget koppla loss Saltsjöbanan från Slussen? Som jag har fattat det (har aldrig rest med SSB) är de ju redan anslutna till varandra? Vad är det då exakt man skulle tjäna på att lägga ner sträckan?

Varför inte bara helt enkelt bygga ihop dem nånstans kring Henriksdal/Lugnet och låta det vara bra där? Så kan de som vill åka till Slussen göra det, och de som vill till Gullmarsplan kan åka Tvärbana.
 0
Patrik S (26 Augusti 2008 21:39):
Något som förvånar mig är att man inte nämner möjligheten att dra in den spåvägsombildade Saltsjöbanan till Slussen genom att anlägga den på Stadsgårdsleden. Trafikleden är bred och området tråkigt och fult, mycket p g a all biltrafik. I samband med planeringen av nya Slussen kan man planera för spårtrafik, kanske vore ytterligare förlängning intressant? Södra länken leder nuförtiden effektivt trafiken in och ut ur området, och leden behövs därför inte på samma sätt som förr.
 0
Björn Nilsson (26 Augusti 2008 21:55):
Vad jag har hört så är Saltsjöbanans spår och rullande materiel rätt slitna och det behövs en ordentlig upprustning inom en inte alltför avlägsen framtid. För politiker som vill bli av med banan vore detta naturligtvis chansen att säga att "vi lägger ner banan och köper fina bussar för pengarna istället". Det kanske blir så att man måste köra bussar från Saltsjöbaden/Solsidan ett tag hur det än bestäms, men i så fall måste det organiseras så att bussarna inte permanentas.

En originell aspekt som jag inte vet om någon nämnt är att Saltsjöbanan kör både överklassen (fina pajsare från Saltsjöbaden) och underklassen (mindre fina pajsare från Fisksätra), och de samsas på samma tåg utan att börja slåss (tror jag i alla fall).
 0
Magnus Orest (26 Augusti 2008 22:05):
Personligen tycker jag att alternativet att dra banan över Stadsgårdsleden känns väldigt intressant. Jag har lekt lite med tanken på hur det skulle se ut om den fick gå på en högbana ovanför bilvägen, som hade hållplatser vid terminalerna. Visst, tror säkert att skönhetsrådet och stadsmuseet går i taket och tycker att man måste bevara den unika bergväggen i befintligt skick. Men i övrigt borde det alternativet utredas.
 0
Christoffer (26 Augusti 2008 22:14):
Fantastiskt puckat förslag. Nu har ansvariga f*n överträffat sig själva. Utbyggnaden av Hammarby Sjöstad-Saltsjöqvarn-Finnboda-Kvarnholmen som på tiotalet års sikt kommer att generera massor med nya resande. Och alla dessa skall åka.... buss!? Lägg till detta framför allt Värmdös expansion från fritidshusboende till permanent dito. Personer som säkert har råd med både en och två bilar och tvingas använda dem om inte kollektivtrafiken funkar.

Jag åker både tvärbana och byter vid Gullmarsplan idag. Tvärbanan är knökfull i rusningstid och Gullmarsplan är värre än T-centralen. Ibland blir det bara ack så tydligt att ansvariga själva tydligen inte åker kollektivt.

Om det nu inte GÅR att bygga tunnel genom Katarinaberget så känns det i sammanhanget ändå bättre att låta tvärbanan gå PÅ Stadsgårdsleden (bilarna måste i sammanhanget anses sekundära), alternativt låta den gå Bondegatan/Renstiernas Gata/Katarinavägen liknande 2:ans nuvarande sträckning.

Jag blir mer och mer sugen på att flytta till Malmö. Där finns uppenbarligen både större visioner och mer ork att genomföra dem.
 0
Daniel Jonsson (26 Augusti 2008 22:36):
Patrik S: Det är sant, det är ju faktiskt t o m bussfil hela vägen. Bara att köra ju!

Björn Nilsson: Ja, Fisksätra är ju ett integrationsprojekt om något! Ryktet gör gällande att folk (gymnasieungdomar) gärna går en bit för att kunna kliva på på "rätt" station :)
 0
Johan Eriksson (26 Augusti 2008 23:30):
-Kanske t o m "Victor" vågar åka SB då? ;-)

"Vi (SL) älskar spårtrafik, även om bussen kan vara bättre om man ser det ur nyttosynpunkt."(!) -hette det i DN 2007-03-19: http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​630​0​69.​.​

"Älskar" -det är rent struntprat av SL, de startade sin verksamhet 01.01.1967 och 02.09. samma år lades innestadsspårvägen ned och en infrastruktur med tex vagnar endast 15-21 år gammal, en 11 år gammal/ny Söderhall m m till ett sammanlagt värde av ca 12 miljarder i dagens penningvärde skrotades och bränndes helt sonika upp! Sedan dess har det bara fortsatt, SL ville lägga ned allt som gick på spår förutom deras underutvecklade T-bana men politikerna räddade både Nockebybanan, Södra Lidingöbanan (men inte den Norra som lades ned 1971), delar av Roslagsbanan (men delen Kårsta-Rimbo lades ned så sent som 1981) och Saltsjöbanan.

Varje försök att ens yttra ordet "spårväg" i deras närvaro har enkom möts av hån och förakt medan trenden vände i och med att Edmonton, Canada öppnade 1978 och här i Europa var Utrecht, Holland först ut 1983. Bägge dessa mfl har dock karaktären av förortsbanor mer än traditionell "gatuspårväg" men sedan Nantes, Frankrike (åter)öppnade 1985 har trenden definitivt vänt och dessa fransoser har sedan dess åstakommit detta: http:​/​/​www.​amtuir.​org/​0​5_​htu_​tw_​france_​new/​0​5_​htu_​tw_​f.​.​ -och fler är under byggande just nu därför att de fattar att de behövs och för att de vill.

SL däremot vill inte och det bör poängteras att vare sig Djurgårdslinjen eller Tvärbanan är en produkt av SLs egen vilja utan bägge är politiska beslut fattade över huvudet på dem, samma sak gäller den nu beslutade -efter 17 år- förlängningen av DjL till Centralen och Kungsholmen!

Vi kan inte längre ha ett så här direkt kontraproduktivt "trafikbolag" som tjänstemannamässigt och väldigt besser-wisser-aktigt styr och ställer och sabbar Sthlms framtid. Deras egen utredare av spårväg på stomnätet fick häromåret (2006) först banta sin utredning till att bara gälla linje 4 (ty annars hade det blivit för mycket på en gång för dessa "proffs"), sedan stoppades denna 4an-utredning i byrålådan men "någon" läckte till media och då fick SL tillstå att de faktiskt utrett frågan. Utredaren själv tröttnade dock på det "anti-spårvägsklimat" som rådde i SLs korridorer och lämnade frivilligt det uppdraget för ett annat där hans kunskaper uppskattades. -jag tycker det säger allt!

I de otroligt resurskrävande utredningar "Region- och Trafikplanekontoret" (RUFS) år efter år spottar ur sig för dyra skattepengar är 4ans konvertering fortfarande ett osäkert "framtidsprojekt" och det finns inga konkreta beslut på att göra om Sveriges mest belastade busslinje (4an) till spårväg. Ska man skratta eller gråta? Oavsett är de hög tid att inse att SL gravt missköter sina uppdrag, att det är dags för ett rejält ifrågasättande av vad de egentligen pysslar med, -det är mer än övertydligt att SL inte vill ha spårvägstrafiken och nu måste vi "sätta ned foten"!
 0
Gustav Svärd (26 Augusti 2008 23:33):
http:​/​/​hem.​bredband.​net/​torkel120​/​hammar.​jpg
Länk till en bild jag gjorde för ett annat forum men som även passar här. Mina tankar verkar ha gått i samma spår som Niklas: Uppgraderad SSB + Tvärbanering + Blåa till Nacka. Självfallet med exploatering kring stationerna som kan motivera denna utbyggnad (ute i Nacka).
 0
Eric Thärnström (26 Augusti 2008 23:47):
Jag förstår ingenting. Jag vill att någon talar om för mig vad som är på gång. Jag vill ha det punktat, jag vill ha det kort och konsist.

1. Vad har vi idag?
2. Vilka är det som kommer med ett förslag?
3. Vad är det för förslag?
4. Vilka känner vi till som är för respektive emot?

Så objektiva bedömningar som möjligt, tack. Sen kan vi diskutera vad det finns för motiveringar för förslaget (objektivitet, fortfarande). Därefter kan vi radda upp motargumenten, och om vi vill hårddra det så kan vi väl skriva in dem i ett debattinlägg.

Men sansat!
 0
Daniel Jonsson (27 Augusti 2008 01:30):
Alltså; om det är så att SL verkligen hatar spår som antyds här -- borde man inte låta dem ta hand om bussen och tillsätta en annan huvudman för spåren? Så kan de konkurrera lite.
 0
Johan Eriksson (27 Augusti 2008 03:06):
Jättebra förslag Gustav Svärd med ett undantag:

T-banan behöver inte gå via Djurgården, det blir dels för dyrt för en så säsongsbetonad uppgift, dels underminerar det en uppgraderad Djurgårdslinje/linje 5. En modern spårvägslinje trafikerad av långa spårvägståg klarar det galant medan en T-station är som gjord för att SL & Company ska komma med sina "besparingsåtgärder" som klassikt argument för nedläggning a la 60-talsretoriken. Med Gustavs förslag fortsätter dessutom banan i tunnel under vattnet till Danvikslösen och Djurgården kan på så sätt nås från Nackasidan och kopplas ihop med spårsystemen (TvB och SB) där, smart! :)
---

"Jaha det var ett bittert inlägg" kanske ni tänker om min långa drapa ovan och visst, så kan det vara men sanningar gör ofta ont att höra på och jag är den förste att önska att läget vore annorlunda hos SL och i Sthlm. Nu är verkligheten inte så och det är bl a därför yimby tillkommit, för att visa på en annan utveckling som inte bara är möjlig/realistisk utan ett måste om inte Sthlm trafikmässigt ska kollapsa.

Jag mfl har försökt med alla tänkbara argument genom åren för att påverka SL. Argument som är verklighet i de flesta progressiva städer med medel världen över men som bara inte biter på den Berlinmur av 60-tals argument SL klamrar sig fast vid. Har provat en överdos ödmjukhet och "vända andra kinden till" osv i kamp för en bättre kollektivtrafik under åren men det går bara inte in, SL vet alltid bäst och de är klart ljusskygga för en öppen demokratisk debatt. Man får leta länge efter någon som suckar och stönar å det grövsta så fort visioner kommer på tal som ligger utanför deras T-bana+buss-älsklingar och som Christoffer ovan antyder så så har jag mfl nästan gett upp medan tex Malmö nuförtiden vill ha spårvagnar!

Listan över SLs ointresse/ovilja att lösa de mest fundamentala saker som tex linjenumrena i T-banan (finns på stationsdisplayerna men inte på tågen eller på kartorna, eh?) skulle kunna bli olidligt lång så jag bespar er från det men det får en onekligen att starkt fundera över vad SL egentligen vill? -Om inte de ens vill Sthlms bästa, vem/vilka ska då få dem att tänka proggresivt???
 0
L-Å (27 Augusti 2008 10:09):
Här är en sida som har förslag på kollektivtrafiklösningar för området: http:​/​/​www.​xn-​-​stadsgrden-​65a.​com/​tunnel.​htm

(Tryck gärna på sidorna Start och Danviklösen i menyn också.)
 0
Marre (27 Augusti 2008 12:51):
En förlängd blå linje bör dras via östra Södermalm, som ju är innerstadens sämst spårförsörjda och otillgängliga område.

Mellan Kungsträdgården och Söder kunde man ha en station på Skeppsholmen med gångtunnel till Djurgården, eller om det vore för komplicerat/dyrt en skyttelfärja eller öppningsbar gångbro.
Är inte alls säker på att spårvagn klarar trafiken till Djurgården under högsäsong, att ta bussen dit idag är ju en mardröm med trängsel och oändlig restid.
 0
Anders Gardebring (27 Augusti 2008 13:11):
Enligt uppgift i media ställer sig socialdemokraterna i Stockholm positiva till en delvis avveckling av saltsjöbanan och ersättingsalternativet bussar:
http:​/​/​www.​sr.​se/​cgi-​bin/​stockholm/​nyheter/​artikel.​asp.​.​

Tyvärr är det inte första gången som Lars Dahlbergs spårvägstveksamhet gör sig gällande:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​2/​socialdemokraterna-​sallar_​.​.​

Spontant undrar jag hur pass förankrad Dahlberg är inom sitt eget parti? För bara en dryg månad sedan gjorde socialdemokraternas klimatrådslag, med Carin Jämtin i spetsen, ett utspel om en fördubbling av kollektivtrafiken:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​7/​socialdemokraterna-​vill-​f_​.​.​

Eller menar man att det är en massa fler bussar som skall sättas in? I så fall får man nog tänka om då så många bussar omöjligen får plats.
 0
Joakim Runnedal (27 Augusti 2008 13:22):
Jag är mest förvånad över att man inte ryter till från Nacka över att först få se Saltsjöbanans högre resandekomfort nedgraderad till Tvärbanans obekväma plåtlådor, och nu det senaste, att helt tappa spårförbindelsen med innerstaden. Vad är det för mesar som bor därute egentligen?
 0
Joakim Runnedal (27 Augusti 2008 13:25):
Tvärtom borde de kräva en utbyggd och upprustad Saltsjöbana, fler grenar ute i Nacka/Värmdö, och dubbelspår in till stan!
 0
Anders Gardebring (27 Augusti 2008 14:13):
Joakim:
Politikerna i Nacka har visat sig såga planen.
Att Saltsjöbanan skulle ha högre resandekomfort än tvärbanan ställer jag mig väldigt tveksam till. Min upplevelse är snarare den motsatta.
 0
Eric Thärnström (27 Augusti 2008 14:18):
Saltsjöbanan
Det känns ändå rätt tryggt när man läser SR's artikel. Framför allt den detaljen att moderaterna skickar tillbaka förslaget m.a.a. restiden, och inte besparingen. Att socialdemokraterna bara ser besparingen känns ju inte vidare ideologiskt korrekt, om man frågar mig. Men då har vi ändå majoriteten från Stockholm som i alla fall inte tycker om det aktuella förslaget, och kommunalråd i Nacka som förstås vill ha Saltsjöbanan kvar. Känns rätt tryggt.

Vad gäller T-bana via Djurgården
Jag tycker fortfarande att man ska baka ihop biltrafiken och T-banorna i en och samma tunneldragning för Östra Länken, förutsatt att den går mellan Djurgården och Henriksdal/Finnboda. Då får vi vår ringled till biltrafiken och vi får en tvärbanelösning för tunnelbanan. Båda minskar belastningen på centrum.
 0
Anders Gardebring (27 Augusti 2008 14:22):
Vi har nu från Yimbys sida mailat Lars Dahlberg för att se om vi kan få ett förtydligande kring de tankar som socialdemokraterna i Stockholm har.
 0
Magnus Orest (27 Augusti 2008 14:23):
Anders, vi kanske borde fråga Jämtin om hur hon ser på saken? Dahlberg känns som en klassisk bilkramare som föredrar förorten framför staden just därför att han avskyr att åka kollektivt. IMHO hör hans idéer och resonemang hemma på ett museum, inte i politiken - det var dessa idéer som en gång i tiden skapade den segregerade stad vi har idag.
 0
Magnus Orest (27 Augusti 2008 14:25):
Joakim, komforten är inte mycket att hurra för. Saltsjöbanan använder samma vagnar som de äldre som går i t-banan, med hårda och obekväma säten och dåligt benutrymme. Så A32:or (vagnarna på Tvärbanan) vore ett lyft. Men det viktigaste är ju ändå turtäthet och restider.
 0
Jan Wiklund (27 Augusti 2008 14:44):
Magnus: Har du info om Dahlberg på den punkten?

Annars är ju SL:s klassiska policy att vilja ha så få olika system som möjligt - Saltsjöbanan faller utanför ramen och ska därför bort. Om det är bra eller dåligt ur resenärernas synvinkel hör inte dit, det är byråkratiskt komplicerat och det avgör saken.

Vi kanske av den anledningen bör uppgradera Saltsjöbanan till t-bana och dra den vidare genom stan och ut på andra sidan? Antingen som en av flera sydgrenar av blå linjen, eller som en en av flera sydgrenar av en ny t-bana under Essingeleden?
 0
Magnus Orest (27 Augusti 2008 14:49):
Jan, besök Dahlbergs sida: http:​/​/​www.​s-​info.​se/​page/​default.​asp?​id=​1184

Där hittar du stöd för förbifarten, och sedan har han uttalat sig positivt i massmedia om förslaget att klippa Saltsjöbanan vid Sickla. Jag hoppas att det inte är sossarnas officiella syn på saken, utan hans högst personliga.
 0
Leonardo Frithunanthz (27 Augusti 2008 14:51):
Jan: Den bästa vägen är nog samexistens. Saltsjöbana/Tvärbana OCH T-bana. INTE enbart t-bana. Det enbart tunnelbaneinriktade med satellitförorter utslängda som klumpar hör till det förflutna...

Jag är för tunnelbanan. Jag är för saltsjöbanan. Jag är för tvärbanan. Jag är för alla befintliga banor som vi har i länet. Men att tänka sig tunnelbanan som någon form av universallösning funkar inte, i synnerhet inte i sektorn Nacka/Värmdö som växer extremt kraftigt nu.
Dessutom har vi idag inte lika mycket pengar som i det förgångna när vi kraftigt byggde ut vår tunnelbana. Att bygga tunnelbana är mycket dyr.
Att enbart ha tunnelbana och bussar dit - där det inte ens finns pendeltåg - vore naivt och bakåtsträvande.
 0
Anders Gardebring (27 Augusti 2008 14:58):
Leonardo skriver:
"Det enbart tunnelbaneinriktade med satellitförorter utslängda som klumpar hör till det förflutna..."

Det här är något som iaf jag upplever det som att den borgerliga majoriteten har förstått och nu annammat, medan socialdemokraterna och miljöpartiet lever kvar i den modernistiska planeringsidén. (Miljöpartiet vill förvisso ha spårvägar, men verkar livrädda för slutna kvarter och hus högre än 5 våningar). Vänsterpartiet vet jag inte riktigt var de står, har inte sett så mycket av dem i debatten.

Hursomhelst så hoppas jag innerligt att även vänstersidan i politiken ändrar sig i den här inställningen, det finns ingen som helst anledning att hålla kvar vid den.
 0
Joakim Runnedal (27 Augusti 2008 15:09):
Att behålla och bygga ut Saltsjöbanan och låta Tvärbanan istället gå över till Djurgården är en utmärkt lösning. Se Gustav Svärds inlägg ovan: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​8/​en-​avveckling-​av-​saltsjob_​.​.​
 0
Dan Edholm (27 Augusti 2008 16:13):
Håller med Joakim (och övriga inlägg på den linjen). Eftersom det är många olika trafikslag som ska lösas kanske inte allt kan ske på ett bräde. Något som inte diskuterats är gyttret med flerfiliga vägar vid Danvikslösen. Detta område har ju goda grunder att bli attraktiv tät stad inom kort och förtjänar något bättre. Mycket måste lösas i en samordnad plan, men allt behöver inte byggas samtidigt. I icke nämnd byggordning:

A. Tvärbanan från Danvikslösen i tunnel över Saltsjön mot Djurgården, Gärdet (där jag gärna ser lite byggkranar) och Hjorthagen. Tunneldragningen skulle effektivt kunna samsas med byggnaden av Österleden. Med anslutning till Universitet blir tvärbanan sedan en ringled.

B. Uppgradera Saltsjöbanan, Magnus förslag om högbana ovanpå stadsgårdsleden låter kanon. Viktigt här är att kapaciteten är hög - planera för nya tåg. Fler spårgrenar kan komma att läggas i Nacka i framtiden. De flesta ska vidare genom eller till city varför Gullmarsplan är en idiotisk knutpunkt. De som vill söderut kan byta till Tvärbanan som naturligtvis dras fram till Saltsjöbanan vid Danvikslösen.

C. Tunnelbanans blå linje förlängs via Skeppsholmen till en ny station centralt på östra Södermalm. Vidare dragning kan ske till Skanstull och vidare västerut varefter t-banan samsas med gång och cykel (och ev mindre bilväg) på ny högbro (t-bana i undervåning) över mot Årsta. Broläget på lämpligt ställe mellan Årstabron och Skanstullbron. Därefter kan linjen dras via nyetableringen på Årstafältet, Örby och till Älvsjö som utgör en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i syd (med pendeltåg och kommande spårväg syd.
 0
Jan Wiklund (27 Augusti 2008 17:24):
Leonardo: T-bana behövs förstås bara om det behövs hög kapacitet.

Men med RUFS' alternativ centraliserat, som vi väl förespråkar (?), kommer det att behövas hög kapacitet i det halvcentrala bandet. Och det är redan idag lite fnuttigt att låta blå linjen sluta där den gör. Den borde åtminstone inkludera Sofia.

Om nästa T-banelinje ska gå just där Saltsjöbanan går är jag inte säker på. Jag lanserade det mest som en idé för att SL:s byråkrater ska slippa det de fruktar mest av allt: många olika system att hålla reda på.
 0
Johan Eriksson (27 Augusti 2008 20:38):
En Pdf om: "SL Kapacitetsstark kollektivtrafik i ostsektorn – en idéstudie. Slutkoncept augusti 2007": http:​/​/​infobanken.​nacka.​se/​www/​bo_​bygga/​pdf/​kapacitets.​.​
 0
Johan Eriksson (27 Augusti 2008 21:17):
Marre: Hur kan du jämföra dagens bussar med plats för 85 personer med en modern tvärbanevagn som tar 211 och kan gå parkopplade vilket ger plats för 422 passagerare? -det är 2 helt olika fordon och ja, spårvagnar klarar lugnt topparna. Däremot är det avgörande att de ges signalprioritet i alla korsningar och egna körfält absolut så mycket som möjligt!
(tvärbanevagnen är ett räkneexempel och inte den enda möjliga vagntypen, det finns andra med, tex: http:​/​/​www.​se.​alstom.​com/​home/​products_​services/​transp.​.​)
---
Flera av er är inne på T-bana som bästa frälsare från alla problem men i ärlighetens namn påminner det lite väl mycket om när den röda och blå T-banan planerades med följden att tex Zinkensdamm förvisso fått en T-station men bor du uppe på Skinnarviksringen/Lundagatan övre eller längst bort på Krukmakargatan så måste du ändå långt. Detta exemplifieras tydligast med T-station Gärdet som planerarna då trodde skulle räcka gott och väl men i verkligheten blev området inte riktigt betjänt förrän stombusslinje 1 (åter)kom i Värtavägen.

Alltså en T-bana med stn vid Nytorget och/eller Sofia underminerar framtida konvertering av stombusslinje 2 till spårväg (en av Sveriges fem hårdast belastade busslinjer) enligt gängse normer och ger längre restider till/från Nacka och det var väl just det vi ville undvika!?

Tror därför på en T-bana direkt Kungsträdgården-Danvikslösen, alternativt med en mellanstation vid Tegelviksplan/Masthamnen om/när bostäder byggs där (vilket är på gång enligt "Mitt i Södermalm") även om en sådan skulle hamna något nära en stn vid Danvikslösen. Den skulle iaf täcka det "östligaste" av östra Söder men för eller senare behövs spårväg på 2an ändå, på mornarna är bussarna redan proppfyllda efter 3 hållplatser!

T-bana direkt mot Nacka, Saltsjöbanan till Slussen och Tvärbanan via tunnel över Djurgården-Radiohuset-Frihamnen-Ropsten- och vidare i en ring mot Universitetet och Solna stn dvs den Tvärbana som nu ska byggas dit. Förläng även den uppgraderade Djurgårdslinjen/linje 5 genom tunneln till en gemensam terminal vid Sickla för alla dessa trafikslag + 400-bussarna och infartsparkering hoppas jag....
 0
Erik (27 Augusti 2008 22:37):
Vedervärdigt nonsens, siffran 3% är som gripen ur luften. Att SL vill gå från spårbunden trafik till bussar konstaterar bara vad jag redan visste. Att de är fullkomligt inkompetenta!
All denna handlingskraftig dumhet, var kommer den från?
 0
Dan Edholm (27 Augusti 2008 22:45):
Johan. Det låter iofs ganska bra. Men om 2an är så belastad, vad sägs om avlastning i form av tunnelbana vid Sofia. Det lär ju inte bli mindre trafik när områdena väster och söder om byggs ut. Jag tänker mig något i stil med riktigt höga bostadshus, resturanger med oslagbar utsikt och riktig innerstadskaraktär för området kring Danvikslösen. Blå tunnelbana vid Sofia kan sedan dras söderut, österut eller både och.
 0
Johan Eriksson (28 Augusti 2008 01:22):
Erik: Ja du den som det visste... En blandning av det faktum att det åtminstone tidigare inte funnits någon inriktad utbildning i ämnet "Kollektivtrafik" utan bara i ämnena "tåg" eller "väg", och en alltför naiv inställning till framtiden där man ligger lågt så länge som möjligt och sedan enligt klassiskt svenskt manér slår på storsläggan med stora dyra T-baneprojekt men ingenting däremellan. Det handlar inte om att vara "smart" utan enkom om att uppfylla vissa uppställda "kriterier" vilket också är rätt naivt och skulle aldrig ske i någon av Vägverkets projekt. Nä jag fattar inte heller.....
---
Dan Edholm: Tycker iofs att svaret redan finns i mitt förra inlägg men vad jag fikar efter är att resenärerna finns längs flera punkter och inte vid ett givet centrum eller vid en enskild plats. Om T-blå förlängs så kommer den att gå djupt varvid en station vid Sofia kommer att likna Rådhuset fast under Vita bergsparken, med långa tidsödande ramper upp mot olika håll som äter upp den eventuella tidsvinsten med T-banan. Om ni inte tror mig så gör följande experiment:

Åk 2 personer och starta en resa med utgångspunkt Kungsholms torg med destination Molins fontän i Kungsträdgården. Den ena tar T-banan och den andra tar buss 62 och se sedan vem som kommer fram först....? -svaret är enkelt såvida inte Condoliza Rice typ är i stan! ;-)

Vad man även riskerar är vad man kan kalla "Hornsgatsexemplet": En T-bana finns mellan Slussen och Hornstull med mellanliggande stationer men ingen direktgående busslinje ovan jord som går hela Hornsgatan där merparten av näringen finns! = Om SL fått för sig att vi ska tvingas ner under jord på en viss sträcka så blir det klart knepigare för den som ska åka korta avstånd.

I fallet med Blå linje till Nacka tror jag som sagt mer på en snabb T-förlängning från Kungsan så rakt och direkt som möjligt främst för att locka flest resenärer, inte minst de bilburna. Om Saltsjöbanan blir spårväg tror jag att en mycket attraktiv lösning vore (dubbelspår förstås) att vika av från en station vid Åsöberget/Tegelviken (inte "Londonviadukten"
-det är ytterligare ett exempel på att SL inte ens kan acceptera vedertagna stadsdelsnamn utan kokar ihop nåt själva, i detta fall den korta delen av Stadsgårdsleden mellan Folkungagatan och vattnet!) och från Tegelviken bygga en ny viadukt mot Folkungagatans nordsida så att SB kan fortsätta denna gata till Renstiernas gata-Tjärhovsplan-Katarinavägen till Slussen. Och vem vet, kanske vidare längs Skeppsbron mot City....
 0
Jan Wiklund (28 Augusti 2008 09:52):
Jag förstår inte synpunkten att t-bana och spårvagn står i strid med varandra. Det är en gammal SL-idé! I en tät stad behövs båda.

Som jag har påpekat tidigare räknar RUFS, Sthlms regionplanering, med möjligheten att lägga det mesta av framtida tillväxt nära centrum, dvs i det som idag är närförorter. En bra idé. Men det kräver spårkommunikationer av många slag. Spårvagn är inte nog. Den behöver kompletteras med t-bana för snabba transporter.
 0
Leonardo Frithunanthz (28 Augusti 2008 12:39):
Jan: Det är du som får de att stå i strid med varandra.

Du skriver: "Som jag har påpekat tidigare räknar RUFS, Sthlms regionplanering, med möjligheten att lägga det mesta av framtida tillväxt nära centrum, dvs i det som idag är närförorter. En bra idé. Men det kräver spårkommunikationer av många slag. Spårvagn är inte nog. Den behöver kompletteras med t-bana för snabba transporter."

Än en gång- tunnelbana. Och tänk om det inte går med tunnelbana? Tänk om vi inte har tillräckligt med pengar? Det är mycket dyrt att bygga tunnelbana.
Sedan bör tunnelbana enbart läggas om det finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag och stora flödesmönster för annars riskerar det att bli en flopp!
 0
Jan Wiklund (28 Augusti 2008 12:52):
Leonardo:
Uppenbarligen anser dom sig ha råd att bygga en massa motorvägar. Använd dom pengarna till kollektivtrafik istället.

Jag är överens med dig om det där med befolkningsunderlaget. Frågan är dock var gränsen går. Idén bygger givetvis på att Stockholm växer, och om vi utgår från RUFS' alternativ koncentrerad betyder det att innerstad växer fram i närförorterna. Dvs befolkningsunderlaget växer. Men hur mycket behövs?

Kanske har det med definitionen på t-bana att göra? Vad är t-banestandard? Jag skulle vilja påstå att det innebär helt planskilda spår, varken mer eller mindre. Och det tycker jag att vi ska ta oss råd till. Det innebär t.ex. att man kan köra tåg automatiskt och slippa förarkostnader samtidigt som man kan ha mycket hög turtäthet.

Och återigen: kanske inte just Saltsjöbanan är bästa sträckning för sådana spår. Kanske går den rimligaste fortsättningen för blå linjen söderut alt fortsättningen österut för en ny linje genom ett tätare Årsta ungefär längs Värmdövägen. Det får någon räkna på.
 0
Göran Grahn (29 Augusti 2008 14:43):
Detta är bara ytterligare ett steg i SL:s sedan 1967 tillämpade strategi, nämligen att tillskapa en kollektivtrafik som innebär så många byten som möjligt. Detta är uppenbart i Ropsten, Gullmarsplan, Alvik m.fl. Man har även ihärdigt försökt tidigare att kapa Roslagsbanan vid Roslags Näsby. Man gör därmed kollektivtrafiken så oattraktiv att folk tar bilen istället. I fallet Saltsjöbanan är man naturligtvis livrädd för att Tvärbanan skall komma in till Slussen och att det skulle komma krav på att den skulle kopplas till Djurgårdslinjen via Skeppsbron, vilket ju vore mycket bra. Strategin är ju givetvis att man till varje pris vill slösa bort alla pengar på en T-bana till Nacka och att alla där skall byta för att komma vidare.

Jag undrar om bilister skulle uppskatta följande scenario för resa till Lidingö:

Åk med en skrotbil till Ropsten, med denna kan man dock inte köra över till Lidingö, utan man måste vänta 25 minuter utomhus i snöstormen för att åka med en annan skrotbil vidare till Lidingö. Detta skulle givetvis aldrig accepteras av bilisterna, men det är just situationen för samtliga kollektivresenärer till Lidingö. Begreppet "skrotbil" syftar på skicket och åldern på en del SL-fordon.
 0
Anders Gardebring (29 Augusti 2008 15:51):
Göran:
De nya tunnelbanevagnarna är ju förvisso väldigt fräscha och de gamla vagnarna är snart helt utfasade. (Tidplanen har till och med snabbats upp).
Däremot är ju Lidingöbanans vagnar bedrövligt gamla. Den äldsta vagnen i reguljärtrafik är från 1944! Den är 64(!) år gammal.

Så här ser andra fordon från 1940-talet ut:
http:​/​/​hembyn.​kaoos.​se/​haggstroms/​buss_​1_​1944.​jpg
http:​/​/​www.​sff.​n.​se/​images_​aktu_​20​0​7/​20​0​7-​0​9-​30​_​0​0​2-​10​.​.​
http:​/​/​www.​hemsida.​net/​volvo140​/​images/​a_​historiabild1.​.​
http:​/​/​web.​djurgardslinjen.​se/​vagnhallen/​typbild/​sl_​x4.​.​

På 1940-talet kördes det fortfarande ånglok i Sverige.

Nåja. Om inte annat så avkunnar det ju ganska snabbt domslut över argumentet att bussar är billigare i inköp. Det är förvisso sant, men visa mig en buss i reguljärtrafik som är 64 år gammal...
 0
Göran Grahn (1 September 2008 11:51):
Anders:

Ja, förvisso är ju tunnelbanevagnarna fräscha men när man åker buss 76 ner mot staden som jag oftast gör så får man hålla tillgodo med skrotfärdiga bussar som har säten som är svarta av smuts och har lösa detaljer som skramlar när bussen masar sig fram i hamnområdet. Man får verkligen hoppas att den nya spårvägen snabbt byggs ut till Ropsten så att vi lidingöbor åter kan få en direktförbindelse till innerstaden. Ingen människa har något ärende till Ropsten mer än att stå och frysa, så det vore ju en intressant jämförelse med SL:s beräkningar för Saltsjöbanan till Slussen. Om man följer det sättet att räkna borde Tunnelbanan till Ropsten snarast läggas ned.

Mycket bra jämförelse med bussarna från 40-talet, vagnarna är verkligen eländiga nu. När Madridvagnen var ute förra året kände man verkligen vilket bra skick banan är i och hur dåligt de gamla vagnarna går. När museivagnen från 1914 var uppe för några år sedan gick till och med den mjukare och tystare, men vi får ju ständig veta via propagandan vilken spjutspets SL är inom tekniken och att vi har världens bästa kollektivtrafik.
 0
Daniel Jonsson (30 September 2008 10:00):
Livslängden är ett stort problem på dagens bussar; den ska vara 16 år sägs det, men de långa blå Scania Omnicity-ledvagnarna som köptes in för stombussprojektet har redan börjat skaka sönder så till den milda grad att en skrotats vad jag förstår. Och säkerhetsutrustning som kameran som ger föraren överblick över den bakre dörren försvann för flera år sen.
 0
Anders Gardebring (30 September 2008 10:42):
Daniel:
Ja, jag har noterat att den andra typen av stombuss (som går på linje två och tre) har börjat köras även på linje fyra ibland. Jag har inte sett någon på linje ett ännu dock, där verkar det fortfarande vara Scania Omnicity som går. Slitaget, speciellt på linje fyra, måste ju vara enormt, men det verkar ju helt klart vara uppenbart att spårvagnar, om än dyrare i inköp, går på plus sett till hela livslängden.
 0
Magnus Orest (30 September 2008 15:19):
Angående blåbussarna kan man ju ställa sig frågan om de bussarna ens är avsedda att köras i en miljö som Stockholms. Att köra bussar med i det närmaste obefintlig fjädring på den här stadens dåliga vägar ser jag som ett sanslöst dåligt beslut.

Tjälskott, lappningar, potthål och broskarvar är vad som tagit knäcken på de bussarna. Problem som inte ens existerar för spårburen trafik.
 0
Anders Gardebring (30 September 2008 15:27):
Ja. Bekväma är de ju då inte. De gamla spårvagnarna med anor från 40-50-talet som jag växte upp med i Norrköping var klart bekvämare, och så rycker de inte så förbaskat!
 0
Daniel Jonsson (23 Mars 2009 14:25):
De bussar från Volvo och MAN som trafikerar Linje 4 är biogasbussar från Söderhallen, som är det enda bussgaraget med tillgång till biogas. Fyran hörde från början till Hornsbergsgaraget, men Söderhallen har fått utbilda alla sina chaufförer på den så de kan gå in och förstärka med några turer om dagen där -- det borde säga en del om hur trafikerad den linjen är. Linje 1 är forfarande bara Hornsberg, så det går bara etanolbussar där (och eventuellt en diesel på dispens, om jag inte har fel).

I det här konceptet med "tänk spårvagn, kör buss" ingick ju från början idén om att vägarna bussen körde på skulle hållas i ett sådant skick att bussen inte behövde så mycket fjädring. Tänk långa boulevarder med reserverade kollektivtrafikfält belagda med betong. Såna vägar är de avsedda att gå på. Den delen av planen sparade man dock in på i Stockholm.

I städer utomlands där det är samma huvudman för gatuhållning och kollektivtrafik sägs det fungera bättre, det är mycket billigare att lappa hål i vägar än att byta ut en busspark i förtid.
 0
Mats G (23 Mars 2009 19:10):
Det är nästan lika kul som skrämmande att SL verkar ha tolkat sin egen undersökning fel, på grund av en klantigt ställd fråga. Tror de på fullaste allvar att merparten av resenärerna på Saltsjöbanans rusningsturer västerut kliver av innan Slussen!? Haha! Det är ju för tusan bara att ställa sig i tåget och åka med en morgon
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter