Utskrift från www2.yimby.se
....

Lästmakargatan görs om

 
Lästmakargatan är en gata som trots sitt läge mitt i city har en karaktär av bakgata. Fastighetsägaren för tre av byggnaderna på Lästmakargatan har nu bestämt sig för att bygga om och rusta upp sina byggnader och i enlighet med det regelverk som numera (glädjande nog) gäller för Stockholms innerstad så kommer det att innebära en mer levande gatumiljö med tillskott av butiker i bottenplanen, samt att flera nya bostäder uppförs.

Att läsa från Stadsbyggnadskontoret startpromemoria för projektet är en ren fröjd:

"Stadsbyggnadskontoret bedömer att Fabeges önskemål delvis är intressanta [...].
En förutsättning är att projektet medför intressantare bottenvåningar och ett tillskott med bostäder.
[...]
En upprustning av kvarteret Bocken kan ingå i stadens strategi att fortsätta förnyelsen av City. Målet är att minska de nackdelar som uppkom vid efterkrigstidens rivning av stadskärnan och skapandet av ett för sin tid modernt stadscentrum med långt driven funktionsuppdelning.

Vid varje planändring i city är avsikten att beakta följande övergripande
intressen:
 • mer mångsidig användning av bebyggelsen och tillskott av verksamheter
  som motverkar att stadskärnan avfolkas vid stängningsdags, dvs. fler
  bostäder, hotell, biografer m.m.
 • upprustade och attraktiva offentliga miljöer bl.a. genom att mörka prång och
  otrygga platser görs om
 • mer levande gatumiljöer skapas bland annat genom att bygga bort slutna
  bottenvåningar och ersätta med fler entréer, butiker, serveringar och andra
  öppna verksamheter
 • att stadskärnan kan fortsätta att utvecklas som ett dynamiskt, kreativt
  centrum för näringsliv och handel"
I projektet finns flera påbyggnader med. Stadsbyggnadskontoret kommenterar i startpromemorian detta såhär:

"Påbyggnaderna är tänkta att i höjd motsvara de nyligen genomförda om- och påbyggnaderna i de angränsande byggnaderna i kvarteren Stuten och Jericho. Dessa påbyggnader är karaktärsskapande för en intressantare stadsmiljö med en varierad taksilhuett(vår fetning) dvs. med högre partier respektive delar som är väsentligt lägre."

För en Yimbyit är denna positivism till en ökad höjd och mer varierad taksiluett i city glädjande läsning. Vågar vi hoppas att stadsbyggnadskontoret också tänker om angående Norra Stationsområdet?

Samrådsredogörelsen innehåller en del kritik:

Länsstyrelsen oroar sig för "skalförskjutningar" i kontrast mot riksintresset Stockholms innerstad. Varför en "skalförskjutning" nödvändigtvis skulle vara negativt för riksintresset redovisas inte. Väl värt att minnas är att kvarteret befinner sig intill kvarteret Jericho som redan fått ökade bebyggelsevolymer. Ett kvarter bort ligger också de avsevärt högre (60 meter) Kungstornen. Ännu ett kvarter bort finns Hötorgshusen (72 meter).

Stockholms stadsmuseum är, inte oväntat, kritiska. Man föreslår ett avstyrkande av planerna men skriver också att förändringar "är möjliga", förutsatt att de tar fasta på byggnadernas "karaktärsdrag" och inte påverkar stadsbilden "negativt". En tolkning av detta blir, ingen påbyggnad och fortsatt 70- och 80-talskaraktär på bebyggelsen. Frågan är då vilka förändringar som blev kvar?

Skönhetsrådet ställer sig inte negativ till alla förändringar, men avstyrker ombyggnaden av Bocken 46 (tegelbyggnaden på bilden ovan) samt de ökade höjdvolymerna.

Kulturförvaltningen säger:
"Planförslaget innebär en påtaglig skal- och volymförändring vid Lästmakargatan. Påbyggnaderna i en till tre våningar kommer att ge stora konsekvenser för gatubilden och stadsbilden i närområdet."

Från Yimbys synvinkel är detta tvärtom naturligtvis mycket positivt.

Stadsbyggnadskontorets svar på kritiken är mycket glädjande, och kan knappast tolkas på annat sätt som iaf ett visst uppvaknande i synen på staden:

"Stadsbyggnadskontorets ståndpunkt är att city ska vara en föränderlig plats där hänsynen till befintliga byggnaders karaktärsdrag inte har lika stor betydelse som i stadsmiljöer av mer allmänt accepterat kulturhistoriskt värde."

Det är bara att gratulera stadsbyggnadskontoret till en utmärkt bedömning. Naturligtvis kan inte kulturhistoriska värden bortses från, men de måste också avvägas mot andra aspekter och ställas i proporition till dessa. Det är här som Stockholm under många år har haft ett problem där man hellre bevarat än vågat prova något nytt där det inte längre fungerar något bra.

Jämfört med befintlig bebyggelse längsmed Lästmakargatan blir den nya bebyggelsen 1-3 våningar högre. Minst 20 lägenheter tillförs.

Så hur kommer då kvarteret att se ut i framtiden?Som synes är det en ganska stor förändring. Skalan i hela kvarteret ökas och bottenvåningarna öppnas upp för affärer. Lästmakargatan smalnas bitvis av, vilket gör att byggnaderna både får ökad höjd samtidigt som gatan smalnas av, vilket förhoppningsvis kan göra mycket för stadskänslan.Bygget är i full gång, så här såg det ut för ett par dagar sedan:

Alla handlingar finns här för den som är intresserad.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ek (6 Augusti 2008 02:09):
Det låter även fortsatt bra i planbeskrivningen:

"Diskussioner förs om att Lästmakargatan ska få en gatubeläggning som tydligt visar att gatan i första hand är tänkt för annat bruk än fordonstrafik. Viljan är således att förändra beläggningen så att skillnaden mellan gångbana och körbana miskas och gaturummet även genom en beläggningsförändring får en mer inbjudande framtoning."

Det är bara att gratulera!
 0
Eric Thärnström (6 Augusti 2008 03:24):
Personligen tycker jag att det är strålande med en sådan inställning som Stadsbyggnadskontoret helt plötsligt fått! Om jag sponsrar Yimby, finns det då en möjlighet att skicka en "dagens ros" eller liknande till Stadsbyggnadskontoret för just detta ärende? Sånt här beteende måste uppmuntras!
 0
Martin Ek (6 Augusti 2008 03:32):
Frågan man ställer sig är förstås ifall det är vi som har fått dem att ändra uppfattning... Skicka med lite skumpa och choklad också Eric!:D
 0
Eric Thärnström (6 Augusti 2008 03:51):
Tanken var ju annars att Yimby skulle skicka rosen... Men visst! Får jag adressen och handläggarens namn, så! Sen lite önskemål om vad det ska vara för nånting, vad som ska skrivas i hälsningen, o.s.v.. Jag är väldigt seriös just nu.

Kul att se att man har med lite förändringar i fasaden också, för variationens skull.
 0
Hans Berglund (6 Augusti 2008 08:56):
Positiva nyheter. :)
 0
Albin Törnberg (6 Augusti 2008 09:42):
Herre jösses.

De där punkterna man angivit låter ju som ett nytt Yimby-manifest. Det är väl inte första april än?
 0
Jan Wiklund (6 Augusti 2008 10:44):
Får jag påminna om att Stadsbyggnadskontoret med Jan Inghe i spetsen faktiskt var en av dem som inledde vändningen från glesa förorter till tät innerstad på 80-talet. Det har inte gått fort, men så har de också haft många att slåss emot.

Så om man ska försöka bedöma kraftfältet så står Stadsbyggnadskontoret på vår sida. Inte mer än de som offentlig byråkrati har lov att göra, men dock.

Ju mer vi engagerar oss, desto mer har våra vänner på Stadsbyggnadskontoret att peka på som stöd för deras uppfattning. Och desto mer vågar de. De har inte råd att ligga i framkanten, men de kommer - sålänge styrkeförhållandena är som de är - att ligga ett stycke efter, långt före de flesta politiker.
 0
Anders Gardebring (6 Augusti 2008 10:58):
Ja. Det är väl värt att påpeka det som Jan här tar upp. Det är sällan stadsbyggnadskontoret som sätter stopp för stadens utveckling. Det är kanske lätt att tro när man studerar plandokument, men desto fler planprocesser man följer, desto tydligare blir det att startplanerna oftast är bättre än det som blir slutresultatet. Både Norra Stationsområdet och Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen är tydliga exempel på detta. Naturligtvis är det ett resultat av bakåsträvande remissinstanser och sega regelverk. I det här fallet verkar det dock i stort sett vara originalplanen som nu implementeras. Mycket glädjande!
 0
Mikael Hörnlund (6 Augusti 2008 12:04):
Skönt att något görs åt detta i City! Äntligen! Väldigt positivt att läsa att Stadsbyggnadskontoret äntligen börjar inse det positiva med att ha en varierad taksilhuett.
 0
Johannes Hulter (6 Augusti 2008 13:16):
Ett rejält steg i rätt riktning! Som andra varit inne på är det oerhört viktigt att ge de progressiva krafterna på SBK ordentligt stöd och uppbackning. Den diskursiva kampen fortsätter...
 0
Jörgen (6 Augusti 2008 13:28):
Håller med om att det är en klar förbättring.

Men jag har en viktig invändning: Arkitektoniskt trampar man på i den invanda nyfunkisens fotspår. Det är ju trist, som om allt annat vore omöjligt. Är inte detta svartvit nyfunkis, vad är då svartvit nyfunkis?
 0
Eric Thärnström (6 Augusti 2008 14:08):
Det är nyfunkis, men den har implementerats på rätt sätt. Dels har vi de praktiska fördelarna med oss här: Nära gatan, ett (mer) levande och öppet entréplan och en ökad höjd. Dels har vi de arkitektoniska fördelarna: Området domineras inte av nyfunkis, så alltså utgör den här nyfunkiskåken en minoritet. Yimby har inte ett allmänt hat mot nyfunkisen i sig, men vi söker arkitektonisk variation, och det har man väl på något sätt med sig när man renoverar i äldre områden på det här sättet.

Ingen som känner för en ros?
 0
Anders Gardebring (6 Augusti 2008 14:12):
Precis. Eric har här en mycket god poäng. Om nyfunkis inte finns i ett område gör inte ett tillskott av sådan någonting, tvärtom så vitaliserar det området. Däremot är ju t.ex. Hammarby Sjöstad i fullkomligt skriande behov av något annat än nyfunkis...
Sedan vet jag inte om jag skulle kalla det här nyfunkis riktigt. Visst finns det likheter men jag tycker ändå inte riktigt att det fungerar som beskrivning på detta, speciellt inte den svarta fasaden ut mot Regeringsgatan. Den andas storstad, inte Hammarby sjöstad.
 0
Johan Eriksson (6 Augusti 2008 14:38):
Ja det var ju värst vad man kan bli uppåt på dessa sidor för det här var ju mycket positivt för Sthlm för omväxlingens skull, jämför med det mycket närliggande kv Oxen Större ett stenkast härifrån och fantasilösheten där, och glädjs!

Min enda kritik, eller snarare förslag är att man fullföljer förslaget med stensättning på gatan för att ge den en lugnare karaktär alternativt gör som det var tänkt på det glada 60-talet: återvändsgata från Regeringsgatan och vändplanen är ju ganska givet och sedan gågata i den branta backen ned mot Norrlandsgatan. Det senare skulle kunna bli en välkomnande "port" till det nya till skillnad från dagens minitrottoarer och gatan som snabb smitväg för taxi mfl. Men det går ju att ordna och verkar ligga i projektets ambitioner...
 0
Patric Nilsson (6 Augusti 2008 17:41):
Anders:

Jag håller med om att det är den svarta fasaden och det material de kommer att använda som är det snyggaste med projektet.

Stadsbyggnadskontoret har skött sig här, trots de ovan nämnda invändningarna från olika konservationister så verkar det som de har stått på sig. Definitivt för rosen Eric.

Min enda invändning är att jag tycker att 20 bostäder är lite tunnt, speciellt i detta extremt centrala läge. Hade gärna sett att de höjt den svart/vita byggnaden vid Regeringsgatan med ca 5 våningar bostäder. Huset är så snyggt att det inte gjort något om det blivit ännu mer av ett utropstecken.
 0
Alexander Larsson (6 Augusti 2008 20:46):
Vad glad man blir! Att Stadsmuséet är negativa till ombyggnaden är ju skrattretande, men inte direkt förvånande. Det finns allt för många döda bakgator som kan livas upp, vilket nu alltså är på gång. Positivt!
 0
Anders Gardebring (7 Augusti 2008 14:42):
Här finns lite mer, på Strategisk arkitekturs sida (firman bakom utformingen)
http:​/​/​www.​strategiskarkitektur.​se/​Projects.​aspx?​type=​.​.​
 0
Marre (11 Augusti 2008 17:26):
Hade varit roligare om man skippat nyfunkisen och istället byggt något i stil med det snygga huset till höger (det med SevenEleven på hörnet)... Varför kan man inte bygga sånt idag?
 0
Anders Gardebring (11 Augusti 2008 18:19):
Marre:
Nja, det håller jag nog inte med om. Huset med 7-11 finns redan, bättre då att uppföra något nytt som får blanda in sin tid i det gamla. De områden som främst har behov av hus med äldre arkitektur är helt nybyggda områden, där arkitekturen riskerar att bli på tok för monoton om man endast uppför den för tillfället populära stilen. Att bygga nya kvarter enkom i sekelskiftespastisch är i mina ögon precis lika fel som att bygga nya kvarter enkom i nyfunkis. Leve blandningen!
 0
Ragnar Lind (11 Augusti 2008 23:02):
Bra att man bygger om, men är det inte väl kantigt? Finns det inga runda former numera? Svarta fasader, finns inte de överallt, nästan vart man än vänder sig? Fick vi inte nog, då på 60- och 70-talen? Här hade nog en pastish varit bättre, det vimlar ju inte precis av sekelskifte i dessa kvarter (även om det just här råkar finnas ett hus kvar mittemot).
Men bra med affärer etc i bottenplanen, det ger urbant liv, den kantiga arkitekturen till trots. Men varför bara 20 lägenheter?
 0
Eric Thärnström (12 Augusti 2008 06:58):
Jag tycker att man ska glädjas åt att huset flyttar fram sina fronter mot gatan. Man ska glädjas åt de praktiska förändringar som blir på huset. Jämförande före och efter så finns det en hel del förbättringar, och det ska vi inte glömma bort att påvisa. Visst, en del kan tycka att arkitekturen inte är i topp, men det här är väl inget ovanligt bygge i sig, ellerhur? Av den anledningen kan man inte kräva alltför mycket av byggherren att försöka skapa något arkitektoniskt minnesmärke. Det här är ett vanligt samtida hus.
 0
Martin Ek (12 Augusti 2008 13:37):
Jag kanske är lite gamaldags av mig, men jag tycker att arkitekturen ser väldigt intresant ut. Man ska inte glömma att se till helheten och jag tycker att huset passar bra in i omgivningarna.
 0
Ragnar Lind (12 Augusti 2008 17:51):
Nej, det kanske är jag som är gammaldags av mig, tycker den stela arkitekturen mest påminner om ett industriområde i en förort och inte en central gata i en huvudstad. Är det detta som är samtida modern arkitektur? Nej, inte behöver man skapa arkitektoniska minnesmärken, men... För mig ser detta ut som 60/70-tal i ny förpackning. (Frånsett butikerna i bottenplanet, förstås)
 0
Anders Gardebring (12 Augusti 2008 18:48):
Ragnar:
Själv tycker jag att den svarta fasaden ut mot Regeringsgatan väldigt mycket signalerar just central gata i huvudstad. Den drar lite åt det monumentala hållet, vilket jag starkt gillar.
 0
Ragnar Lind (12 Augusti 2008 19:13):
Jag har tittat lite extra på bilderna före & efter samt på utsikter från eniro. Tycket rent av att det ser bättre ut före. Mer stockholmskt på nåt sätt. Här finns ju variation. Det verkar ligga en del äldre hus lite längre ned på gatan. Ska de rivas? Hade det inte räckt med att få till butikslokaler i bottenvåningarna, bättra på kontakten med gatan, samt att snygga upp det fula hörnhuset? Där skulle man också kunna bygga på en del bostadsvåningar.
 0
Anders Gardebring (12 Augusti 2008 19:26):
Ragnar:
Nej. De äldre husen skall inte rivas.
I övrigt kan jag bara konstatera att vi här tycker olika! :)
 0
Joakim Runnedal (20 Augusti 2008 02:49):
Tycker glaspåhänget som gjorde för några år sedan på fastigheten tvärs över Regeringsgatan blev mycket lyckat. Inklusive den nya rulltrappan och hissen där. Återstår att se hur det nu aktuella bygget kommer att påverka helhetsmiljön i området. Är försiktigt positiv.
 0
Anders Gardebring (20 Augusti 2008 10:42):
Joakim:
Ja, jag håller helt med där. Förändringen blev mycket positiv. Om jag inte missminner mig så skall det skapas en koppling ner mot Kungsgatan även i det här nya bygget.
Jag gillar klart de nya högre byggnadsvolymerna i sig själva också, det skapar en mer storstadsmässig miljö.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter