Utskrift från www2.yimby.se
....

Visionslöst av Nordin

 


Sten Nordin har idag ett debattinlägg på DN Debatt där han skriver om Stockholms framtid och utveckling. Nordin skriver:

"Förra gången Stockholmsregionen stod inför en brytningstid vågade dåtidens entreprenörer och beslutsfattare lita på sin egen förmåga att hantera den osäkra framtiden. Med skicklighet, och säkert en del tur, växte städerna och grundades framgångsrika företag.
[...]
Vi måste på samma sätt som för 150 år sedan våga, orka och klara av att fatta beslut även när osäkerheten är stor. Vi måste lita på vår förmåga att hantera att vi inte i dag känner till hur världen kommer att se ut i morgon. Men vi vet tillräckligt mycket för att redan i dag börja bygga en region som om 150 år kommer att blomstra på samma sätt som i dag.
[...]
Hur blir vår region attraktiv i framtiden? Vilka krav ställer morgondagens företag? Vad behövs för att människor ska välja att leva och arbeta i Stockholm? Vår framgång hittills bygger på att vår region är rörlig, internationell och innovativ. Vi ska fortsätta bygga vår region med dessa tre värden.
[...]
När vi har internationella gäster på plats får vi ofta höra hur vacker vår region är. Vi konkurrerar redan ut andra världsstäder med vår miljö och vår trygga stad. "

Detta låter onekligen mycket positivt. Visionärt och framsynt kan man tycka.

Vad är då vårt finansborgarråds viktigaste recept för att bygga vidare på vårt varumärke som en trygg och miljövänlig stad i framkant? Vilka framsynta beslut är det som vi måste våga fatta?

Här verkar Nordins framtidsvisioner tyvärr bli något torftiga. Det viktigaste receptet är tydligen att vi måste utöka flyget på Arlanda flygplats:

"Flygets roll blir allt viktigare och för att hävda vår regions och vårt lands styrka måste Arlanda ges möjligheter att utvecklas vidare. Nuvarande utsläppstak förhindrar den tillväxt i internationella direktlinjer som krävs för att vi på allvar ska kunna konkurrera med andra världsstäder.

En viktig uppgift är att begränsa landstransporter till Arlanda som genererar utsläpp så att flygtrafiken kan växa utan att klimatpåverkan blir större. Men det räcker inte. Staten måste agera så att utsläppstaket är i harmoni med de bullerbegränsningar som finns runt flygplatsen. Att behöva flyga i sick-sack in till Arlanda med anledning av dagens bullerregler kan inte försvaras om det innebär att flygplatsens utveckling hämmas genom att antalet flygningar på det här sättet hålls nere."

Nordin har naturligtvis rätt i att det idag släpps ut onödigt mycket i och kring Arlanda. Mycket kan här göras både i form av hur inflygningar hanteras och transporter till och från flygplatsen. Men det är onekligen visionslöst att utföra dessa förbättringar enkom i syfte att kunna behålla de utsläppsnivåer som idag råder runt flygplatsen. Målet bör naturligtvis vara att få ner utsläppen kring Arlanda, inte bara att undvika att de ökar. Nordin vill i sitt inlägg ge intrycket av att vara en visionär och framåtblickande politiker. Tyvärr är det inte visionärt att göra mer av det som vi redan gör. Visionärt är det att tänka i nya banor, komma med nya idéer och använda sig av nya angreppssätt för att lösa ett problem.

Vad bör vi då göra? Att minska flyget från Arlanda, utan att erbjuda alternativ, är naturligtvis problematiskt. Vad Nordin missar är just att det finns alternativ. Alternativet heter tåg.
Redan idag är tåget en konkurrent på trafiken mellan Stockholm-Malmö/Köpenhamn och Stockholm-Göteborg. Tåget saknar dock idag reella möjligheter att öka sin konkurrensandel nämnvärt på grund av en mycket svår spårbrist. Vill Nordin vara visionär och framsynt bör han således propagera för att denna brist måste åtgärdas. Vidare bör Stockholms stad och Nordin kräva av regeringen att det byggs en höghastighetstågslinje mellan Stockholm-Malmö (via Nyköping/Skavsta, Norrköping och Linköping) och Göteborg. Det skulle kraftigt öka konkurrenskraften hos tåget och i realiteten slå ut inrikesflyget i sydsverige, liksom flyget till Köpenhamn. Med den troliga utvecklingen på bränslepriser för flyget kan på lite sikt hela Nord- och mellaneuropa bli intressant, förutsatt att tågutvecklingen fortsätter i nuvarande takt. Att Nordin inte ens med en stavelse nämner denna utveckling, och de möjligheter de innebär, är beklämmande.

Ingen krånglar sig ut till en flygplats med på guldvåg vägda väskor, ställer sig i en lång incheckningskö, ställer sig i en lång säkerhetskö, väntar en timme eller två i en avgångshall, för att sedan klämma sig in i ett trångt plan för att sedan när man landar igen stå och vänta på väskor (som kommer fram om man har tur) för att slutligen sätta sig på en buss eller ett (oftast) långsamt tåg för att ta sig någonstans där det är meningsfullt att vara, när man på kortare tid bekvämt kan åka från en stadskärna till en annan med ett bekvämt höghastighetståg. Att de flesta nya tåg av den här typen också har tillgång till både eluttag och internetuppkoppling, något som är ytterst ovanligt på flygplan, bidrar också till tågets attraktivitet. Att jobba på flyget är det få som gör, det är trångt, motorerna väsnas och elen i laptopen tar snabbt slut. På tåg är det däremot mycket vanligt att se resenärer som arbetar. Nordin verkar här helt ha missat den formliga explosion som höghastighetstågen nu upplever på kontinenten där just flyget på många sträckor helt har slagits ut. För att Stockholm skall ha någon som helst chans att mäta sig med andra Europeiska storstäder måste vi knytas ihop med detta nätverk av höghastighetslinjer. Utan en sådan koppling förstärks vår roll som en stad i utkanten.

Men det verkligt långväga flyget då? Ja, det är naturligtvis svårare att ersätta med tåg. Men med höghastighetslinjer ner till Göteborg och Malmö, och vidare ned på kontinenten, får vi bort inrikesflyget i sydsverige, och således plats för fler långväga flyg utan att behöva öka mängden flygningar. Vi kan alltså både öka antalet långväga flyg, samtidigt som utsläppen minskar.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (3 Augusti 2008 01:28):
Själv åkte jag tåg från Sthlm till Köpenhamn nyligen.
Det är ju faktiskt löjligt bekvämt o trevligt jämfört med att flyga.
 0
Martin Ek (3 Augusti 2008 01:44):
Kan inte vi från Yimby skriva ihop en debattartikel om H-tåg? Jag tror inte att det är många svenskar som går omkring och tänker på att tåg kan konkurera ut flyg även ut i Europa (Sten Nordin en av dem). Vi måste helt enkelt skapa en diskussion.
 0
Eric Thärnström (3 Augusti 2008 02:28):
Håller med Martin. Kanske en replik till Nordin? Eller en helt fristående artikel som startar en ny debatt.
 0
Anders LP (3 Augusti 2008 05:22):
Av statens anslag gick 24,7 miljarder kronor till forskning och utveckling under 2007 vilket motsvarade 0,08 procent av BNP. En höjning av anslaget till 1,0 procent av BNP skulle ge 30,74 miljarder kronor i forskningsanslag

Hmmm............
 0
Anders LP (3 Augusti 2008 07:00):
Endast 15% åker tåg till Arlanda och ungefär hälften av utsläppen kommer från biltrafiken. Om t.e.x Banverket och inte det privatägda företaget A-train drev järnvägen skulle vi kunna ha attraktiva pendeltågsförbindelser och öka det kollektiva resandet. Då skulle man kunna uttöka antalet flyg utan att slå utsläppstaket och därmed öka regionens konkurrenskraft utan att behöva vänta i åratal på nya höghastighetslinjer. Hur vanligt är det med järvägsstationer där man får betala för att stiga av?

Tänk Gardemobanen! Ibland kan Norge ha bättre priser än Sverige.
 0
Björn Nilsson (3 Augusti 2008 07:48):
Det var tjatigt många "vi" i Nordins artikel. "Vi" som skall göra det ena eller andra. Undrar vilka dessa "vi" egentligen är?

Jag fäste vid mig att han åberopade som föredöme en tid när Stockholm styrdes av en liten grupp storpampar. Långt före det demokratiska genombrottet alltså. Den som vill veta mer om den tiden och Stockholms explosiva utveckling från ungefär 1850 kan läsa Hossein Sheibans 'Den ekonomiska staden'. Staden drevs efter vad som idag skulle kallas nyliberala principer fram mot slutet av 1800-talet, tills krascher och sociala problem tvingade fram en socialliberal politik som inte litade till att "marknadskrafter" skulle lösa problemen. Där har vi nog en del att lära även idag.

Att åka tåg är trevligare än att flyga. För vem vill bli behandlad som en kriminell bara för att man gör en resa?
 0
JOCA (3 Augusti 2008 11:48):
Jo, men det är lika många "vi" i YIMBY. "Vi" tycker ditt och "vi" säger datt...!
Och vänta bara, snart kommer säkerhetskontrollerna på tågen också.
Det är ett jäkla tjat om att ta bort inrikesflyget... kommer aldrig att hända. Tåget är inte ett alternativ om jag t.ex. åker från Kiruna till Malmö via Stockholm. Eller om jag vill åka till en annan kontinent från Stockholm via Köpenhamn. Not gonna happen! att jag tar tåget då. Krångel med väskorna eller inte.

Så jag ger inte mycket för de visionerna.
 0
Anders Gardebring (3 Augusti 2008 12:09):
JOCA:
Vad exakt i begreppet "sydsverige" var det som du missade? Senast jag kollade tillhörde inte Kiruna sydsverige.

"Det är ett jäkla tjat om att ta bort inrikesflyget... kommer aldrig att hända."

Nej, det har vi väl aldrig påstått heller? Däremot kan inrikesflyget slås ut på korta och medellånga sträckor. Du får gärna annars förklara varför Sverige skulle vara annorlunda än resten av världen där det är precis vad som nu har hänt på många sträckor där man infört höghastighetståg. Du får också gärna förklara varför du själv skulle föredra att spendera längre tid på att flyga än kortare tid på ett tåg.
 0
Eric Thärnström (3 Augusti 2008 12:13):
Angående tågtrafiken till Arlanda
Man kan ju alltid börja med att ta bort avgiften för att man överhuvudtaget åker in på Arlandas station. Antingen det, eller så inför man en tull för biltrafiken också. Det skulle nog påverka mer än man tror.

Angående tågtrafik vs. flygtrafik
SJ har otroligt mycket kvar att lära vad gäller service och komfort. Jag efterfrågar ett privat alternativ för att driva en hälsosam konkurrens i förbättringssyfte. Då måste SJ förbättra antingen komforten eller priset, vilket borde ses som en stor vinst för tågtrafiken i sig.

Angående politiken på 1850-talet
År 1856 bestod halva statsbudgeten av anslag till järnvägarna. Det skulle bli järnväg i Sverige, och så blev det: 8 år senare bands Stockholm, Göteborg och Malmö ihop av järnväg. Man kan säga vad man vill om deras politik i övrigt, men det som gjordes då inom järnvägen är ovärderligt även i dessa dagar.
 0
Johan Eriksson (3 Augusti 2008 12:20):
...Och det är så oansvarigt, ett sånt hån mot både Sthlm stockholmarna och allt vad miljö buller och bostadsbrist heter av (M)auderaterna att låta Bromma "city" flygplats vara kvar i hundra år till (känns det som iaf i miljösammanhang)!!! :(

Nordin och (m) har svängt om spårvägens behov i Sthlm vilket ju är positivt och man kunde önska att det fortsatte i samma stil ang höghastighetståg men här är istället älsklingen flyget ideologiskt odödlig och de vill på fullt allvar få oss att tro att Sveriges ekonomi hänger på om några chefer kommer lika snabbt ut till Bromma som till Londons City Airport i Docklands! -är de säkra på att landet inte kunde gå lite bättre om vi la flygplatsen i Humlegården?

Ser förstås ett visst behov av (ett miljövänligare) flyg men det gör inte Alliansen utan tvärtom sänder de ut en signal som säger att det är helt okey att skita ner stan tills nästa omförhandling 2030 (rätt år hoppas jag!? Att företagsledare har större rätt än andra att skita ner och sist men inte minst så måste all kommunikation/telefonerande/lyssnande upphöra varje gång dessa självutnämnda gudar går in för landning tvärs över Södermalm = stäng fönstret och njut av sommarens luft!

Tror människan som varelse är för korkad för att "mota Olle i grind" då vi ständigt väntar till den absolut sista sekunden innan vi agerar för diverse uppenbara katastrofer (Parentes: nu kommer ett Brommaplan till och jag hör inte tv:n som står 3 meter i från mig) och jag tror tyvärr det behövs en större olycka (nä nu kommer ett plan till så man knappt hör sina egna tankar) typ att ett plan störtar på Långholmen (igen) eller i Tanto för att folk ska få upp ögonen för det vansinniga med en flygplats så centralt och där det dessutom skulle behövas bostäder istället!

Som sagt, just därför att Sthlm och Sverige ligger där det ligger så behövs TGV-liknande tåg på nya rakare banor byggas hit bums så min enkla tanke är att om nu Nordin gillar de små spårvagnarna så borde han kanske åka till Frankrike/Spanien/Tysklland mfl och prova "de stora spårvagnarna", vem vet han kanske svänger i frågan när han fått sin drink serverad i 515 km/t? ;-)

(3 flyg hann starta/landa och ta en repa över det tättbefolkade Södermalm under den korta tid det tog mig att skriva detta en helt vanlig söndag!)
 0
Erik Sandblom (3 Augusti 2008 13:49):
Angående Arlandas utsläppstak så är det just Arlandas ustläppstak, ingen annans. Tidigare har politiker sagt att SL ska betala extra till Arlanda för att få köra pendeltåg dit. Självklart är detta alldeles baklänges, det är Arlanda som ska betala till SL, så att Arlanda därmed kan sänka sina egna utsläpp.

Samtidigt kan det möjligen vara positivt att Sten Nordin inte nämner Bromma. Moderaterna kanske håller på svänga långsamt, och vill bygga bostäder på Bromma?
 0
Niklas (3 Augusti 2008 18:56):
Johan:
Bromma är ju intressant i sammanhanget. Nordin pratar om att piloterna måste sick-sacka sig till inflygningen. Hur stor del har Bromma flyplats i detta? Så vitt jag vet så är inflygningen till bana 12 (den över Västerort) till Bromma precis i vägen för Arlandas inflygning till banorna 01R och 01L (sydlig inflygning till Arlanda).

Erik:
Vi kan väl hoppas på lite mer än bostäder på Bromma flygplats' område. Lite blandad stadsbebyggelse är vad jag skulle förorda.
 0
Oscar A (3 Augusti 2008 23:22):
Flyget är för Stockholm väldigt viktigt varför Bromma bör finnas kvar och Arlanda utvecklas.
Det handlar inte om att bygga ut Arlanda för att öka inrikeskapaciteten utan det är just för långflygningar. Längre bort än Danmark förlorar ju tåget stort jämfört med flyget. För Stockholms näringslivs framtid är Arlandas utveckling en faktor som påverkar varför vi, trots växthuseffekten, måste våga bygga ut Arlanda. Men för resor till Göteborg och dylikt skall det vara höghastighetståg!
 0
Erik Sandblom (3 Augusti 2008 23:35):
Oscar, mycket av Arlandas och Brommas kapacitet går åt till inrikesflygningar söder om Sundsvall. Genom att föra över dessa resor till snabbare tåg, så uppstår ledig kapacitet på Arlanda. Denna lediga kapacitet kan, om man så önskar, användas till ökad flygtrafik på långflygningar.

Flyget är viktigt för Stockholm, ja, men livkskvalitet är också viktigt. Därför måste man sänka bullret och erbjuda en långsiktigt hållbar livsstil.
 0
Martin Ek (4 Augusti 2008 13:18):
Om jag har förstått det hela rätt så kommer man - med h-tåg - snarare kunna åka tåg till södra Tyskland och Frankrike snabbare än med flyg. Med flyg behöver man ta sig till och från flygplatserna och checka in i god tid osv. Tågstationer finns centralt i städerna och det är i pincip bara att kliva på och visa konduktören sin biljet.

Det flyg som ska flygas är väl i så fall interkotinentala flyg (och norr ut). Och jag tror inte att vi behöver utökad flygplatskapacitet för att täcka det.
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2008 13:34):
Martin:
Precis. Det Sten Nordin missar är att se i två steg. Han ser att det är ont om plats på Arlanda, alltså behöver det gå fler flyg därifrån. Det är precis samma fel som många politiker gör när de ser fulla vägar. Vägarna är fulla, alltså måste vi bygga fler och större vägar. Det är ett väldigt ensidigt och kontraproduktivt sätt att se på saker och ting och det handlar bara om att köra på i gamla vanliga spår, inte om att tänka nytt och stort, vilket ju Nordin i sitt debattinlägg menar att vi behöver göra. Visst behöver vi naturligtvis ibland bygga nya vägar eller landningsbanor, men man får inte förutsätta att så är fallet innan man också tittar på vilka alternativ som finns.

I Stockholms fall är höghastighetsbanor ner till kontinenten inte bara ett alternativ. Det är en fullständigt vital del i huruvida Stockholm överhuvudtaget skall vara intressant för investererare och för inflyttande i framtiden. Tågets del av resandet kommer att öka på bekostnad av flyget nere på kontinenten. Vi ser redan trenden och den ser ut att fortsätta. Folk kommer att upptäcka att det är mycket enklare och bekvämare än att flyga. Vem vill trassla sig upp hit i ett flygplan då?

Det första steget på denna bana bör naturligtvis bli ostlänken, som knyter samman Nyköping/Skavsta, Norrköping och Linköping med Stockholm på ett helt nytt sätt, samtidigt som vi får snabbare tillgång till en annan flygplats, Skavsta, samt också redan där får snabbare restider ner till Malmö/Köpenhamn, Göteborg och kontinenten.

Jag har svårt att se att det idag finns något infrastrukturprojekt i Sverige som kan ge ett större potentiellt utfall för de spenderade kronorna.
 0
Martin Ek (4 Augusti 2008 13:39):
Det där om att politikerna tänker ensidigt bör också tas med i en eventuell debattartikel.
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2008 13:41):
Yimbymedlemmar får gärna ge sig in i diskussionen i forumen:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​59&page=​0​
(Du måste vara inloggad innan du klickar på länken)
 0
L-Å (4 Augusti 2008 19:59):
Erik Sandblom:
"Angående Arlandas utsläppstak så är det just Arlandas ustläppstak, ingen annans. Tidigare har politiker sagt att SL ska betala extra till Arlanda för att få köra pendeltåg dit. Självklart är detta alldeles baklänges, det är Arlanda som ska betala till SL, så att Arlanda därmed kan sänka sina egna utsläpp."
Det är väl Arlanda Express som vill ha betalt av SL, inte Arlanda (och inte Luftfartsverket)? AE har goda skäl att ta betalt, men det är klart att Arlanda skulle ju kunna betala stationsavgiften för SL-trafiken. Det är inte alls omrimligt om detta är till gagn för flygplatsen.
 0
Tommy Hallberg (4 Augusti 2008 22:10):
Jag är en yimbyist som håller till 100% med Sten Nordin det är ganska otroligt då jag är långt ifrån den blåmoderat han är.

Det jag håller med han i är att JA utsläppstaket HÄMMAR Arlanda och att det är inte gagn för Stockholm och närliggande regioner i allmänhet. Det andra är att JA förstatliga Arlandabanan då det gagnar Arlanda allt som gagnar Arlanda gagnar Stockholm, vår region och land i största allmänhet. Går det bra för Arlanda går det bra för Sverige och Stockholm, hurdå tänker ni jo det är såhär landets bnp ökar med över 2% om resandet till/från Arlanda ökar med 3,2 procent. Ökar resandet mer så ökar vår bnp med en halv procent per tiotusende resenär. Otroliga siffror detta är ingen bluff. Arlandaindex är ett nav regering, banker, näringsliv använder Arlandaindex för att mäta av den svenska ekonomin. Bara nästan en halvprocents ökning ger ytterliggare 1.8 miljarder in i statskassan. Arlanda är VIKTIG mycket VIKTIG. Det fattar Sten Nordin, sossarna och även miljöfascisterna turligt nog om inte alla tyvär. Det fattar inte alla tydligen ser jag här. Jag kommer få mycket spott och spä för detta men jag säger sanningen för ni FATTAR inget verkar de som.

Det är ju upprörande att sitta och läsa av att ni tror att inrikesflyget kan helt ersättas av tåget. Då säger jag ÅK till Spanien, Japan, jag har vart där de har väl europas och asiens modernaste tåg och kollektivtarfiksystem men deras inrikesflyg lever kvar mer än någonsin det utvidgas till och med. SJ är ett förbannat skämt i mina ögon. En lirare här inne sa att man blir behandlad som en kriminell nej fel man blir behandlad som vi behndlar alla andra av våra medmänniskor nämligen misstänksamt och av vördnad då vi ska få en flygresa av säkerhet. SJ behandlar sina kunder som bagage man köper en biljett för att sen få själv gå på räls, ordagrant. Vi ska inte gagna andra flygplatser såsom skavsta och norrköping då det är andra regioner och län. Miljön sägs gå i första hand det är ju ganska skrattretande då flygets utsläpp inte motsvarar ens en tiondel av våra oljepannor i våra folkhem läs på vattenfall och eons hemsidor. Otroligt ja men sant. Flyget ska inte straffas det ska utvidgas mer än någonsin om vi ska ha våra skyskrapor i Stockholm vår högkonjunktur vårt offensiva byggnation av bostäder i länet så måste vi ha en flygplats som utvidgas för varje år det syns i den svenska ekonomin.

Det är TUR ändå att vi har politiker som ser detta och förbifarten borde ha byggts för 30 år sen för då hade man kunnat sprängt bort essingeleden och byggt ännu mer runt omkring där det är förbjudet att byggas idag.

Jag är FÖR en RADIKAL utvidgning av flyget JA jag är en visionär såsom Sten Nordin är synd bara att denna lobbygrupp inte ser detta uppenbara. Tåg behös men flyget behövs mer. En sak till jag är inte miljövän för fem öre för jag är en sann yimbyist och då menar jag att jag är för en grovexploatering av länets alla delar från södertälje till norrtälje.

Ska vi ska sverige ska vår huvudstad vara ett föredöme för resten av denna grovkapitalistiska värld när det gäller miljön NEJ FAN HELLER att vi lilla sverige med 9 miljoner invånare ska vara i bräschen. Har det tagit oss längre nej det är också en hämmande utveckling se på dubai, new york, san francisco, shanghai, beijing. Jag har laddat ner deras översiktsplaner för tjugo år framöver de har en bild av sig själva att bli störst bäst och vackrast det ska vi också få ha. De är inte miljövänliga men det kan man inte vara om man propagerar som vi gör.

Anders Gardebring med company, jag har hållit med i allt som ni har propagerat i från tvärbana, till arenastaden med allt annat men NEJ inte detta ni har fel. Jag vet personligen av egen erfarenhet av detta att såhär ligger det inte till. Tåget behövs ja det är nödvändigt för pendlare men det är inte ett komplement för vår ekonomi och i det stora hela för vår välfärd vår vision om stockholm. Ni tänker på Miljön ja ja läs detta då så kan jag själv skicka över vår miljöpolicy som högermaffian reinfeldt har påtvingat oss att följa.

En miljöfascist jag pratade med på naturskyddsföreningen sa till mig då jag visade upp min vision om Stockholm på print. Ett skyskrapsbygge med 85 man släpper ut lika mycket koldioxid, kolioxid och svaveloxider som en vanlig stockholms bildag och det är av ett bygge av en skyskrapa tänk då all byggnation som byggs nu sa han vad gifter det släpps ut han var med andra ord en nimby eller som han själv sa en bevarare. Det som ingick i byggandet av en skyskrapa då menade han en byggnad som var över 50 meter hög var marktransporter, transporter av arbetarna till/från jobbet, luncher, toabesök, ja allt. Vi propagerar för en stark förtätning utbyggnad exploatering av Stockholm jag håller med er men det är en mycket starkare miljöpåverkan än flyget. Är ni fortfarande yimbysar
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2008 22:52):
Tommy:
Jag blir något förvånad av ditt utbrott(?). Ingenstans står det att inrikesflyget helt kan ersättas av tåget! Det står att det kan göra det på vissa sträckor. Det är exakt vad som just har hänt på flera korta och medellånga sträckor på kontinenten. Andra här kan säkert fylla på med bra länkar, annars får jag ge mig ut och leta reda på dem igen.

Ingenstans står det heller att inte Arlanda är viktig. Tvärtom står det uttryckligen i inlägget:

"Att minska flyget från Arlanda, utan att erbjuda alternativ, är naturligtvis problematiskt"

Och det är det. Men som det också står så finns det fullt realistiska alternativ för viss trafik. Däremot naturligtvis inte all trafik, vilket, återigen, är precis vad som står i inlägget.

Du har helt rätt i att SJ fungerar uselt. Jag har ingen som helst förståelse för hur det har med saken att göra? SJ kommer att avregleras och konkurrensutsättas i enlighet med EU-beslut så det är ett övergående problem. Dessutom är det inte alls säkert att nya höghastighetståg drivs i SJ:s regi. Att använda SJ som argument mot höghastighetståg är som att använda ett dåligt bussbolag som argument mot att bygga en väg.

Jag har själv åkt höghastighetståg i både Kina (Maglevteknik) och Japan (shinkansen) och förundrats över dessa fantastiska system. Oerhört bekväma, oerhört snabba och punktliga. Att flyga samma sträcka hade i vissa fall tagit längre tid och i något enstaka fall tagit något kortare tid, men den där missade halvtimmen var enkel att förhandla bort ställd mot bekvämligheten med tåget.

Spontant får jag känslan av att vi någonstans trampat på en öm tå, och att du överreagerar. För mycket av det du skriver i inlägget ovan är ingenting som jag känner går att utläsa ens med den största av vilja ur bloggposten.

För övrigt är en sann yimbyist miljövän. Det går hand i hand med förtätning och stadsmässigt byggnade. Så oavsett om du vill det eller inte så är även du miljövän Tommy i den aspekten att du vill se en förtätad stad.

Nej. Nordin är i frågan om Arlanda ingen visionär. Han ser nämligen flyget som en isolerad företeelse, inte som en del av en helhet. För att göra det bästa för Stockholm behöver vi se helheten. Och helheten är att bra tågförbindelser kan frigöra kapacitet på Arlanda för just de nya flyglinjer som vi behöver. Att satsa på svenska höghastighetsbanor. Det är visionärt! (och också fullt realistiskt vilket bl.a. planeringen för ostlänken visar)
 0
Eric Thärnström (5 Augusti 2008 00:44):
Utsläpp per sektor i Sverige mellan 1990 och 2006:
http:​/​/​naturvardsverket.​se/​sv/​Klimat-​i-​forandring/​Utsl.​.​
Notera att utsläppen inom bostads- och lokalsektorn minskat hela tiden under denna period, medan inrikes transporter ökar kontinuerligt.

Sveriges utsläpp år 2006. Längst ner på sidan finns ett kalkylblad med samma statistik för perioden 1990-2006.
http:​/​/​naturvardsverket.​se/​sv/​Klimat-​i-​forandring/​Utsl.​.​
Notera andelen utsläpp från "Inrikes transporter - Vägtrafik" som utgör ungefär en tredjedel av alla utsläpp. Notera också att "Bostäder, lokaler och förbränning inom areella näringar" utgör en fjärdedel av vägtrafikens utsläpp.
Vidare kan vi göra en liten jämförelse: Studera "Inrikes transporter - Inrikes flyg" och "Inrikes transporter - Järnväg". Hur många resenärer har vi inom inrikesflyget? Hur många på våra järnvägar? Hur mycket utsläpp per resenär inom vardera sektor?

Naturligtvis måste vi ha kvar flyget. Naturligtvis är Arlanda viktigt för Sveriges ekonomi. Naturligtvis tycker vi om våra (framtida?) barn, och vill kunna säga att "Vi försökte i alla fall hejda våra utsläpp...". Jag förstår inte vad som skulle vara så orimligt med att försöka minska inrikesflyget på Arlanda och istället öka utrikesflyget. Det känns ju inte som att det är inrikesflyget som boostar vår ekonomi. Om vi kan öka tågens kapacitet och hastighet så att fler väljer tåg framför flyg vid inrikes resor så ger det mer utrymme för det viktigare utrikesflyget.

En annan grej som glöms bort i det här är godstrafiken. Den skulle gynnas avsevärt av en ökad tågkapacitet. Det skulle också, i sin tur, göra mycket för utsläppsstatistiken när lastbilarna på vägarna minskar.

Flyget i dess nuvarande form kommer, om utvecklingen fortsätter som den gjort, att antingen krascha p.g.a. säkerheten eller miljön. Skenande bränslekostnader sliter vingarna av många flygbolag, vilket även snedvrider konkurrensen. Lågprisflyget kommer att påverkas negativt, vilket vi redan sett, och detta kommer även att påverka resenärantalet negativt. Det är rätt kul att läsa om "visioner" som ska hålla i 150 år. Så länge kommer inte flyget i sig att hålla med den nuvarande utvecklingen.
 0
Erik Sandblom (5 Augusti 2008 11:23):
Här ser man vilken marknadsandel tåget har gentemot flyget på några olika sträckor i världen.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​posts.​asp?​forum_​id=​920​&topic_​.​.​
 0
Tommy Hallberg (5 Augusti 2008 11:48):
Visionärt av Sten Nordin.

ABSOLUT, han är politiskt inkorrekt då miljöfascisterna förespråkar en ökning av tåg. Han förespråkar att utsläppstaket försvinner håller till 1000% med han i det. BRA att han säger det många vill höra. Se idag tisdag 5/8 hela sydsveriges tågbanenät står still har jag hört efter stormen de tar flyget till stockholm hur vet jag detta jo jag själv har anställda därnere som behöver vara i stockholm idag och då tar de flyget istället för tåget.

Ostlänken skulle vara ett bra komplement OM man slutade med att dalta med kommunerna såsom trosa, nyköping, osby mjölby osv. Dessa små samhällen finns ingen vinning av att stanna i då försvinner själva målet om man ska stanna i vartenda samhälle som vagnhärad, nyköping mjölby osby landvetter osv.

ska inte ostlänken vara en snabb LÄNK till södra sveriges städer så är inte fallet om så vore det så ska det gå nonstop till Norrköping linköping och direkt ner till gbg eller malmö. INGA stopp däremellan. det förloras i tid. Den dagen Ostlänken om prioriteras och fokuserar på städer med alltså städer inte landsbygden som vagnhärad nyköping oxelösund osv då kommer ostlänken uppfylla en mening.

Sten Nordin ska vi tacka för att ha i stadshuset då han ser vad stockholm står inför. Han tar sitt ansvar som stockholms man och säger som det är i sin kolumn, att vissa blundar för sanningen o de är inte mer än oklokt då GRUNDEN alltså GRUNDEN för ett stockholm i välfärd och i välstånd är ekonomin. Ekonomin ligger inte bara i kapitalet utan per definition i tid och rum.

Vi stockholmare ska strunta i ostlänken det är bara larv och koncentrara oss på våran backyard såsom citybanan och tysta ner nejsägarna som klagar på att det blir för mycket trafik i vasastan och odenplan, ulf johansson har ju redan fått igenom att en galleria inte ska byggas under odenplan och transporterna ska gå andra längre vägar för att boende inte orkar höra lastbilarna dag som natt. Ett ord till dem FLYTTA. de är ju riktiga idioter ju som vill gömma o bevara stockholm som den lilla bondhåla den ändå tyvär är. Nimbyismen i stockholm är utbredd de är en egen lobbygrupp med miljöfascisterna som inte vill att stockholm ska ökas så mycket mer och som inte vill att det byggs så mycket mer. De är PROBLEMEN med denna bondhåla som de tror sig bo i och man kan ju inte klandra dem heller kanske för stockholm har ju metaliteten som en bondhåla. Men det är dem vi ska ta debbatten med inte mig eller vi som står bakom Sten Nordin till tusen vad gäller denna fråga för det gör jag och ja jag är en yimbyist som går mot strömmen vad gäller miljön.
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2008 12:06):
Ostlänken kommer att knyta samman Nyköping/Norrköping/Linköping med Stockholm och göra det till en integrerad region. Det innebär att man kan dagspendla mellan alla dessa orter vilket gynnar Stockholm. Det här är väl samhällsekonomiskt utrett. Att välja att blunda för det kan man naturligtvis göra, men det ändrar inte fakta. Ostlänken gynnar Stockholm, något som även våra lokala Stockholmspolitiker behöver vakna upp och inse.
Att det är ett problem att stanna på en massa småorter håller jag helt med om, och här behöver regeringen förstå att höghastighetståg är någonting annat än regionaltåg. De mindre orterna skall naturligtvis trafikeras med regionaltåg. Regionaltåg kommer framöver att kunna köra i 250km/h vilket trots allt innebär att snabba tåglänkar kan skapas från huvudstationerna som bör trafikeras av hh-tåg med minimihastighet av 320km/h men helst i 360, vilket de nya franskutvecklade AGV-stågen stöder.

Lite länkar:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​satsa-​pa-​storstaderna_​571.​.​.​
http:​/​/​di.​se/​Nyheter/​?​page=​/​Avdelningar/​Artikel.​aspx%3.​.​
http:​/​/​www.​nyteknik.​se/​nyheter/​fordon_​motor/​jarnvag/​ar.​.​
http:​/​/​flygtorget.​se/​Aktuellt/​Artikel/​?​ID=​5597

Att "tysta ner" nejsägare leder ingen vart. Istället skall vi argumentera och påvisa varför argumenten är felaktiga.

Tommy. Du skriver att "miljöfascisterna" förespråkar en ökning av tåg. Det må så vara, men även näringslivet förespråkar det. Fråga bara Stockholms handelskammare som uttryckt ett kraftfullt stöd för utveckling av både tåg- och väginfrastrukturen, inklusive höghastighetståg.

Jag förstår inte varför du är så fientligt inställd till tåg? Låt flyget och tåget konkurrera säger jag. På korta och medellånga sträckor kommer tåget att vinna om inte Sverige fungerar väldigt annorlunda mot alla andra länder i världen (och så verkar inte vara fallet om man tittar på tågets utveckling i Sverige hittills).

Yimby stöder satsningen på höghastighetståg. Det är officiell policy från nätverket sedan dag ett.
 0
Erik Sandblom (5 Augusti 2008 12:46):
Tommy, det är väl ändå orimligt att påstå att alla tåg kommer stanna på alla stationer. Så har det aldrig varit, och så kommer det aldrig bli. Det är som att påstå att X2000 stannar på alla pendeltågstationer. Så är inte fallet, om du nu trodde det!
 0
Martin Ek (5 Augusti 2008 13:16):
Yimby är väl lite av ett miljö-nätverk, i och med att själva tanken från början var att man såg två prolem med den utbredda staden (alltså stad och stad, men ni vet vad jag menar) och motståndet mot att bygga nytt. 1: Den orsakar mycket pendling och då det inte finns befolkningsunderlag för mycket spårbunden (miljövänlig) trafik tar folk den bekväma bilen(=inte bra). 2: Den kräver mycket mer yta (=orörd skog) än tät stad.

Rätta mig om jag har fel.

Sen en fråga till dig Tommy: Hur mycket tid tillbringar du i Stockholm?
 0
Johan Eriksson (5 Augusti 2008 14:02):
Tommy Hallberg: Vad är en "miljöfacist"? -en som vill att planeten ska duka under lite senare än vanliga med (lite sunt segt svenskt lagom ta det lugnt vi löser det på sikt) "miljötänkande"? Om man använder mörkbruna benämningar från tyskt 30-tal på det faktum att det med nuvarande miljöutveckling går åt helvete för oss alla i rasande fart globalt är att politisera för hårt och definitivt fel språkbruk för det du vill ha sagt eller det kanske inte spelar dig (eller dina barn om du har) någon roll hurvida man kan andas eller inte öht inom en snar framtid?
 0
Niklas (5 Augusti 2008 14:42):
"Men vi vet tillräckligt mycket för att redan i dag börja bygga en region som om 150 år kommer att blomstra på samma sätt som i dag."
Ska man inte ha lite högre ambitionsnivå än så? Tänk om man sa så för 150 år sedan.
 0
Tommy Hallberg (5 Augusti 2008 15:40):
Det är ju roligt att man är inkorrekt från det snedvridna etablissemanget härinne när det gäller miljötänkandet:). Gardebring vill jag säga att Näringslivet är där jag jobbar.

Miljötänket är ett måste tyvär men ej samhällsekonomiskt effektivt. Inte än. Ostlänken ska ju vara ett effektivt alternativ till korta inrikes resor vilket är ju bra men när man har en vision somden fjärde storstadsregionen har att vagnhärad, oxelösund, nyköping, mjölby, osby med flera döda orter ska vara en del av ostlänken då utelir själva meningen med länken.

Vi förespråkade att gå in och investera om man tog bort dessa orter från ostlänken och köra höghastighetstågen NONSTOP från centralen till norrköping/linköping oh sen NONSTOP till gbg eller hbg, eller malmö men nej de ville ha med dessa onödiga stopp på dessa platser och då drog vi oss ur. Vilket har förhalat detta ännu mer. Vi drog oss ur då det är förlorad tid att ta med dessa stopp då det går regionaltåg mellan dessa platser. Det är bra att vi håller med varandra att dessa orter blir en belastning på ostlänken istället för en tillgång. Erik sandblom om du kan läsa det jag skrev tidigare så ja det blir som ett pendeltåg med stopp på varje plattform, länkens paragrafryttare har det kravet.

Jag med kollegor är inte mijljövänner för fem öre vi investerar i det som ger en ekonomisk vinning. ostlänken skulle ha vart en ekonomisk vinning om våra experter hade fått igenom det vi propagerade för ett år sen men nej det blev kalla handen.

Till martin ek:en så vill jag säga att jag är född i innerstaden uppvuxen i innerstaden bott i innerstaden och bor och arbetar i innerstaden tio av tolv månader, och ja det är sthlm jag paratar om. HURSÅ om jag får fråga och är det inte en ganska fräck fråga att ställa om inte ohyfsad, dum fråga är det iallafall.

johan ericson. Miljöfascister är sådana människor i våra ögon som sitter i miljöpartiet och i olika miljögrupper och natuskyddsföreningen. De är dem största maffiamänniskorna med nuvarande högermaffian i regeringen.

Ni vet kakan är liten att dela då regeringen tar ut 3& av bnp till inrastruktur satsningar då uteblir mycket annat som är viktigt och då pratar jag inte om satsningar som ger en vinning till stockholm utan mycket fokus hamnar i norrland med utbyggnad av järnvägarna däruppe och det stundande kirunaprojektet. Men även i västsverige. Det är sådant som är mycket viktigt i dessa regioner att få en större del av kakan. Stockholm har hamnat på efterkälken ja, på grund av uteblivet ansvar och fel invetsteringar. Det gäller Flyget, tåget, vägar.
 0
Martin Ek (5 Augusti 2008 15:47):
Ursäktar väl för fräckheten, men om jag inte missminner mig var du rätt fräck mot Gardebring på forumet...

Att tillägga från mitt håll är att Jönköping borde ses som ett naturligt stopp på hh-banan.
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2008 15:50):
Tommy:
Tja. Vad kan jag säga. Jag tycker att din konfrontativa ton och inställning är trist. Det skulle vara kul om du ville föra en saklig debatt istället för att raljera. Nu blir det mest dålig stämning istället för en intressant och saklig diskussion.

Du ser problem där jag föredrar att se möjligheter. Ja, det är ett problem om Ostlänken skall stanna på alla småorter (vilket jag dock knappast tror är aktuellt. X2000 stannar inte på alla småorter så varför skulle framtida tåg?). Då har man två val. Antingen blir man bitter och säger att då skiter jag i det, eller så fortsätter man att propagera för ett tågen stannar på färre orter. Jag vet ju vilket alternativ jag väljer...
 0
Erik Sandblom (5 Augusti 2008 16:02):
Tommy, ibland kan kommuner gå in med pengar till en järnväg. Som motprestation kräver man att en station byggs, och att ett visst antal tåg stannar där. Men det är inte samma sak som att kräva att samtliga tåg ska stanna, det måste du ha missförstått. Det faller på sin egen orimlighet.
 0
Tommy Hallberg (5 Augusti 2008 16:04):
Det är klart att jag försvarar mitt arbete och passion för ett bättre stockholm, det är olika syn vi ser på det men jag hoppas att ostlänken blir en bra tillgång för stockholm såklart. Allt som gynnar hemstaden ska vi ta vara på. Det som jag tycker är fel är att beslutsfattarna med torstensson inte ser dessa möjligheter som närlingslivet ser med mälarrådet. Potentialen kommer att tappas om det blir den ostlänk som är till grund nu. Det är östergötland som har bestämt mest hur denna länk ska se ut.

Möjligheterna för ostlänken finns men har inte tagits tillvara på rätt sätt. Läste att trosaborna med nyköping vill dra den längs med motorvägen för miljöns skull. står på ostlänkens hemsida. Det är då feltänkt då tåget ska gå så rakt som möjligt med så hög hastighet och så lite stopp.

Det är fler tåg projekt jag tycker är lika viktigt om inte viktigare som hastighetståg till oslo, kustbanan upp till norrlands kuststäder och så vidare. Citybanan är ju bra att det startar efter många turer. Hoppas att bygget börjar nu till hösten som planerat.
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2008 16:15):
Tommy:
Det är klart att du skall försvara ditt arbete och din passion. Jag tror dock inte att jag är den enda här i tråden som tycker att ditt sätt att uttrycka dig är onödigt konfrontativt. Ditt senaste inlägg känner mer nyanserat (och det menar jag inte för att du uttrycker viss positivitet till tåg utan pga tonen i kommentaren).
Jag tycker att det är trist om vi skall bråka inbördes inom nätverket bara för att det finns olika åsikter. Sådana bör kunna luftas och argumenteras med god ton.
Så, med förhoppning om en god fortsatt diskussion! :)

Sedan, i slutändan, kan jag ändå inte låta bli att känna att hela den här diskussionen har varit ett missförstånd någonstans. Det enda som det ursprungliga blogginlägget handlar om är att man bör ta med även tåget i tankarna när man planerar för Arlanda.
 0
Martin Ek (5 Augusti 2008 16:32):
Borde inte ostlänken gå till Arlanda som slutstation förresten? Dels skulle det öppna upp för en snabbare förbindelse mellan Arlanda och Centralen och dels skulle det kunna bli en naturlig bytesplats för resande som ska öster/norrifrån till södra Sverige (som då slipper byta vid Centralen). Var bara en idé jag fick...
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2008 16:53):
Martin:
Snabb förbindelse mellan Arlanda och Centralen finns ju redan i och med Arlanda Express. Nyttan skulle väl i så fall vara att låta de nya hh-tågen gå vidare från Stockholm Central till Arlanda, men då i hastigheten 200km/h (eller om spåret kanske går att uppgradera till iaf 250km/h).
Kanske skulle man kunna låta vissa av tågen fortsätta dit (inte minst om man planerar att utvidga med andra verksamheter kring Arlanda).
 0
Tommy Hallberg (5 Augusti 2008 17:04):
Konfrontativt är det inte utan ärlighet.

Vi tappade tråden i debattens hetta och kom av oss och in på annat sekondära saker. Arlanda är ett nav i mycket och jag håller med att kollektivtrafiken måste byggas ut omgående till Arlanda så i får ner marktransporterna till Arlanda. Ju mindre folk åker taxi, privat bil till Arlanda desto bättre för Arlanda.

Arlandabanan propagerar jag för att den ska förstatligas eller att staten äger Arlandabanan och A-train underhåller Arlandabanan. Alternativt att staten äger 51 procent och reglerar priserna så gemene man har råd, vilja att åka Arlanda Express för det är bekvämt, snabbt och behändigt. Ett yttrande i detta kommer jag personligen att göra och där har Sten Nordin rätt som tyckte detta att det är något som orde göras omgående.

Till Martin Ek. Ett mycket klokt förslag. Tanken är perfekt och borde verkligen gå att genomföra. Kommer personligen ta upp dessa två förslag så att vi kan få ett gehör av att folk vill ha en förbättrad kollektivtrafik till olika nav i regionen. Det är av största vikt att ha ett komplement gentemot taxi och prviatbilismen på ett sätt som går att lita på.
 0
Eric Thärnström (5 Augusti 2008 18:00):
Tommy Hallberg
Får man vara lite fräck att fråga: Vad är det för företag du driver? Du har nämnt dina anställda, och säger att du har varit med i arbetet kring Ostlänken (som representant för en extern part, antar jag). Vad är det för företag eller verksamhet du driver?

Btw: Infrastruktursatsningarna från Staten (för all infrastruktur) uppgår till runt 37 miljarder, vilket motsvarar ungefär 1,2% av BNP.
 0
Martin Ek (5 Augusti 2008 18:15):
Du ställer frågan som alla vill veta svaret på men som ingen "vågat" ställa Eric!
 0
Erik Sandblom (5 Augusti 2008 18:21):
Tommy, det behövs inga förstatliganden för att Arlanda ska kunna klara sitt utsläppstak. Vill Arlanda få ner utsläppen från marktransporterna är det inte konstigare än att man t ex höjer p-avgifterna samtidigt som LFV/Arlanda betalar en slant till A-train mot att A-train slopar stationsavgiften.
http:​/​/​www.​sj.​se/​sj/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​4685&a=​26675
 0
mhean (5 Augusti 2008 20:12):
Tommy, beträffande Landvetter så har du missförstått det. Tanken är att Götalandsbanan som Ostlänken ska anslutas till ska gå under flygplatsen Landvetter, inte nödvändigtvis genom orten Landvetter. Precis som Arlandabanan gynnar Stockholmsregionen så skulle det vara mycket bra för Västsverige om Götalandsbanan gick under Landvetter flygplats. Sen ska inte höghastighetstågen stanna där utan det ska vara en station för västsvenska flygresenärer och pendlare.

För Västsveriges del är det viktigt att få till en dubbelspårig Götalandsbana så att Borås och Jönköping kan knytas närmare Göteborg (eller tvärtom om man så vill) förutom då att det hade varit kanon att kunna åka mellan Sveriges två största städer på ca 2 timmar.
 0
Johan Eriksson (5 Augusti 2008 23:26):
Tommy: Så här skriver du: "Jag med kollegor är inte mijljövänner för fem öre". Innan du försöker sätta mig i något specifikt politiskt sammanhang så vill jag fråga dig: -har du något val?

Det är urtöntigt att politisera miljön, det gör bara såna här flashare som Tommy som verkar tro att man kan välja hurvida man kan andas bra luft eller inte, att man kan komma undan, att det skulle vara ett frivilligt val typ var/hur staten väljer att satsa våra skatte medel, "jag vill ha mer satsningar på skolan och äldrevården men miljön kan ni göra som ni vill med för jag bryr mig inte, jag andas inte och inte mina barn heller och vi kommer inte att vilja i framtiden heller så gör vad ni vill" -typ,

Tommy det går inte att ta dina uttalanden på allvar för du är en naiv oansvarig blindbock om du missat detta sekels största utmaning/problem men om du inte har tillgång till media eller aldrig går utanför dörrn så kan jag påminna dig om att det är miljön!
 0
Eric Thärnström (6 Augusti 2008 03:45):
Innan vi brusar upp oss alltför mycket i onödan... Så vill jag veta vad Tommy Hallberg driver för företag/verksamhet (alltid kul med nya perspektiv) och hur du varit inblandad i Ostlänken. Kom ihåg att vi är överens om att höghastighetstågen absolut inte borde stanna på småorterna, att detta är en del av regionaltrafiken. Vi är alla positiva till att Ostlänken överhuvudtaget byggs, men vi har ju också synpunkter på den.

Sen en annan fråga som många av oss säkert vill ställa till Tommy Hallberg: Hur är din syn på "miljöfacister" och "miljömaffian" förenlig med ditt deltagande i nätverket Yimby? Som tidigare nämnts så ingår miljöaspekterna som en självklar del i Yimby's policy. Jag är väldigt intresserad av hur du, Tommy, ser på saken.
 0
Johan Eriksson (7 Augusti 2008 14:14):
Ja ber om ursäkt om jag brusat upp i onödan men det är också symptomatiskt av denne Tommy att inte svara på den bristande logiken ang miljön i hans resonemang, m a o när det blev för svårt att svara på hurvida han (och ev familj) har något behov av ren luft öht så tystnar det..... -alltid samma sak, först lite skrik o gnäll men "kritikern" kan oavsett inte fullfölja sitt resonemang utan fegar ur så fort det blev allvar, som sagt typiskt!
 0
Björn Nilsson (7 Augusti 2008 19:07):
Är man tillväxttaliban eller marknadsmulla som Hallberg bör man nog undvika att skälla folk för miljöfascist - åtminstone om man inte förstår att den enda rimliga tolkningen av "miljöfascist" är att det handlar om en person som är miljöintresserad och dessutom förespråkar en korporativ samhällsmodell. Pratet om att tysta meningsmotståndare låter inte särskilt trevligt och borde inte förekomma på en blogg med livlig men för det mesta civiliserad debatt. Är Hallberg äkta vara, eller är det en provokatör?
 0
Niklas (7 Augusti 2008 19:46):
Björn:
Hallberg är nog varken "tillväxttalliban" eller "marknadsmulla" (även om han nog gärna ser sig som en sådan). Snarare låter det som han är förspråkare av planekonomi. Hur marknadsmässigt är det att exploatera hela länets yta (6500 km2) då där endast bor knappt 2 miljoner (mellan 2 och 3 mljoner om ett tiotal år)? Vi skulle få dras med en stor mångd tomma hårdgjorda ytor som skulle kosta en massa pengar att i ordningsställa och som inte kommer kunna generera några pengar.

Man får lite grann intrycket att Hallberg vill att Stockholm var en annan stad med befolkning på 20-30 miljoner. Men inte ens då skulle det vara befogat att exploatera hela länet.
 0
Niklas V (19 Augusti 2008 20:10):
Jag tågluffade runt europa i sommar och tog på vägen hem tåg på sträckan Berlin-Stockholm. Det tog 12 timmar (inklusive 2 byten). Men om medelhastigheten på hela sträckan vore samma som medelhastigheten på delsträckan Berlin-Hamburg (som inte ens är en av de snabbaste sträckorna i Tyskland) så skulle resan tagit 6 timmar. Om medelhastigheten skulle varit samma som på sträckan Marseille-Paris med TGV så skulle det tagit 4 timmar (och det finns numera snabbare tåg än så)
Ordentligt snabba snabbtåg kan alltså lätt konkurera med flyg minst så långt söderut som Berlin, för att inte tala om inrikes.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter