Utskrift från www2.yimby.se
....

Delta i opinionsarbetet för större tågsatsningar

 
Miljöförbundet Jordens vänner har just nu en mailkampanj för att påverka finansminister Anders Borg om vikten av att satsa på tågutbyggnaden i Sverige.

"Under september skall regeringen slå fast hur mycket pengar som skall satsas på vägar och järnvägar de kommande tio åren. Medan andra europeiska länder satsar stort på järnvägen vill finansministern skjuta många viktiga spårinvesteringar flera årtionden framåt. "

I kampanjen uppmanas Anders Borg att fördubbla tåginvesteringarna. Vi har tidigare skrivit om vikten att öka investeringarna i tåg i Sverige, bland annat här, där miljöminister Anders Carlgren utalar stöd för stora satsningar på tågen. Anders Borg, som i realiteten sitter med mycket av makten i frågan, har dock en avsevärt kallsinnigare inställning i frågan.

Inställningen är märklig.

I SIKA:s prognoser för 2010 räknade man med att ökningen av personbilstrafik 1997-2010 skulle bli 29%. Andra kvartalet 2007 hade den ökat med 15%.

I prognosen för tåg för samma period (fram till 2010) räknade man med en ökning på 26%. I kvartal två 2007 hade tåget i verkligheten ökat med hela 41%. Trots sin styvmoderliga behandling med stor kapacitetsbrist som leder till förseningar och inställda tåg.

För flyg vara prognosen 23%, utfallet 6%.
För buss 8%, utfallet 16%.


Trenden är tydlig. Ändå vill finansministern ta pengar från järnvägen och lägga på väg, trots att trenden går åt motsatt håll. Hur detta samhällsekonomiskt kan rättfärdigas är svårt att se. Vägs miljöaspekten in blir det än svårare, inte minst med de stora kostnader som miljöpåverkan ger. Priserna på fossila bränslen och energi ökar också. På bara några år har priset på olja femdubblats. Dessa faktorer borde finansministern kunna se, men gör det uppenbarligen inte.

Både väg- och järnvägsnät är eftersatt i många delar av landet, många vägar behöver repareras och rustas upp, och järnvägsnätet behöver både repareras och också byggas ut kraftigt. I detta läge vill alltså finansministern minska järnvägsinvesteringarna, trots att Sveriges budgetöverskott för 2008 räknas bli det största någonsin, 163 miljarder kronor.

Pengarna vill regeringen använda för att betala av på statsskulden. Det är naturligtvis ett lovvärt initiativ, men om vi inte har en fungerande infrastruktur brakar landets ekonomi samman. Att vi har en låg statsskuld spelar i ett sådant läge mycket liten roll.

Miljöförbundet Jordens vänners mailkampanj hittar du här.

Ännu större genomslag får naturligtvis ett personligt formulerat brev. Om du har tiden och möjligheten, författa gärna ett personligt brev till Anders Borg via detta formulär.

Rent formellt är det näringsdepartementet som hanterar infrastrukturen, men informellt har Anders Borg, i egenskap av finansminister, stor makt i frågan. Men även infrastrukturministern, som tidigare uttalat stöd för stora järnvägssatsningar men på senare tid tonat ned sitt stöd, bör naturligtvis också kontaktas, vilket görs via detta formulär.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Sterky (5 September 2008 13:02):
Katastrof, då beslutet redan är taget!
http:​/​/​www.​e24.​se/​branscher/​tjansteforetag/​artikel_​682.​.​

Frågan som återstår är om en debatt eller valet 2010 kan ändra på detta..?
 0
Anders Gardebring (5 September 2008 13:51):
Jadu. Vad säger man. Galningar hela bunten. Samtidigt står det att proppen inte är klar så påverka på!
Proppen var ordet...
 0
Leonardo Frithunanthz (5 September 2008 14:21):
Anders:

Bra att du gjorde ett inlägg av det här. Jag visste inte men däremot förväntade jag mig det. Bra gjort. Skicka gärna vidare mailet som du fick av mig från mjv.
Vi måste trycka på...
 0
Niklas (5 September 2008 17:28):
Från Ny Teknik:
"Tar från Banverket
Regeringen gör klart att man vill ändra på den förra regeringens prioriteringar när det gäller investeringar i nya järnvägar."

Nu var ju förvisso Norrbottniabanan en kapitalförstöring som heter duga. Det är synd att denna felsatsning ska straffa ut tåginvesteringar i framtiden. Järnväg är som mest lönsamt där underlaget är stort. Järnväg mellan Nordens största stad, Stockholm, och Nordens andra stad, Köpenhamn, måste vara högprioriterat. Det känns väldigt omodernt att man ska behöva flyga en så kort sträcka.
 0
Patrik Sterky (5 September 2008 17:34):
@ Niklas: Jag tror du menar Botniabanan (Sundsvall-Umeå), Norrbotniabanan (Umeå-Luleå) är endast i ett tidigt utredningsstadie vad jag vet.

Vad rör Botniabanan är det ett vedertaget misstag att den inte vore samhällsekonomiskt lönsam (mycket mer än andra stora infrastrukturprojekt så som förbifart Sthlm), men det beror i huvudsak på godstrafiken och inte passagerartrafiken. Därför får den utstå ganska mycket kritik (och borde enligt mig prioriterats lägre än vad den gjorde).
 0
Niklas (5 September 2008 20:28):
^^
Patrik S:
Det är säkert som du säger. Banan är hursomhelst väldigt utskälld och i allmänhetens ögon tror man väl att den är väldigt olönsam. Det är kanske detta falska resonemang regeringen bygger sitt ställningstagande på.

Vad gäller förbifarten finns det väl siffror som tydligt visar att den inte kommer vara lönsam (enligt SIKA). Fast hur informerad är egentligen allmänheten om detta? Jag såg en opinionsundersökning där en stor majoritet var för bygget av förbifarten.

Kan det vara så att politkerna bygger sina beslut på opinionsundersökningar eller på fakta för att inte dala i opnionsundersökningarna?
 0
Erik Sandblom (5 September 2008 20:29):
Danmarks regering resonerar tvärtom. Där vill man att var femte bilist skall över till tåg. Nationellt vill man öka kollektivtrafikens andel från 15% idag till 22%. Det blir ju mycket lättare att uppnå om man dels bygger ut järnvägen, och dels låter bli att bygga ut vägnätet. Att överföra trafik till tåg är ett bra sätt att öka säkerheten och minska miljöpåverkan, och främja riktig stadsbebyggelse.

http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​920​_​110​1_​Danmark:​_​Var_​femte_​b.​.​
http:​/​/​jp.​dk/​indland/​trafik/​article1429358.​ece
 0
Magnus Orest (5 September 2008 21:01):
Tyvärr får vi nog acceptera att vi har en regering som inte är kapabel att göra sunda prioriteringar mellan olika trafikslag. Bara för att vara lite in-your-face-ish, så valde Sverige att satsa på X2000 istället för riktiga snabbtåg, eftersom en sådan utbyggnad skulle ta 15-20 år. Det är 15-20 år sedan vi gjorde det valet.
 0
P Palmgren (5 September 2008 21:14):
Niklas;

Nu tror jag du är ute och cyklar som kallar Botniabanan kapitalförstöring.Nu är den ju inte färdibyggd än, så det är väl tidigt att utvärdera.
Förundras över hur staten byggde Malmbanan för hundra år sedan, mil efter mil genom vildmarken. Var det lönsamt? Definitivt, hundra år med malmtransporter betalar sig. Järnväg i Norrland handlar lika mycket om gods- som om persontranporter.

När det gäller Botniabanan går den där det tidigare inte funnits spår, vilket höjer värdet väsentligt. Dessutom kommer den att fungera som dubbelspår till Norra stambanan.

Banverket menar att även Norrbotniabanan är samhällsekonomiskt lönsam när den kopplas till industriområdena i norra Finland.

Med det sagt så är även jag för höghastighetståg mellan Stockholm och Köpenhamn.
 0
Gustav Svärd (5 September 2008 21:57):
Bottniabanans vara eller icke anser jag lite överspelat. Det är en satsning på järnvägen som (som det ser ut) kommer bli klart lönsam. Visserligen hade jag nog hellre sett dom pengarna lagda på att få upp kapaciteten i södra Sverige, men när Bottniabanan kommer i trafik så ser förhoppningsvis fler vilket lyckat drag det är att satsa på järnvägen. vilket kan leda till mer tryck för mer järnvägssatsningar.

För det är MER satsningar på järnväg det handlar om här, eller hur? För att binda ihop direkt till Yimbys kärnfråga (Stockholm som urban storstad) så behövs det dels satsningar på lokala järnvägar men även på Höghastighetsbanor/tåg till Göteborg och Öresund och även satsning på t.ex. Nynäsbanan så att den kan ta en del av den godstrafik som finns från Nynäshamn. Färre tunga lastbilar på Nynäsvägen tror jag vi alla vill se.
 0
NorrYimbi (6 September 2008 21:16):
Botniabanan kommer att bli lönsam och det är bra att den byggdes. Det finns flera beräkningar och undersökningar som visar det. Kolla banverket. Självklart ska det satsas norrut också!!!
 0
Henrik Vernersson (10 September 2008 17:25):
Jag vill se snabbare och större kapacitet mellan Göteborg-Stockholm, Göteborg-Skåne. Stockholm-Skåne så fort det bara går! Det säger nog inte många emot precis.
Men det behöver inte vara extrema snabbtåg.
För övrigt är det finansministerns plikt att hålla i stadsbudgeten, men det får inte bli för mycket, som det verkar ha blivit i detta fall. Vi måste satsa på vår infrastruktur! På både vägar, järnväg, sjöfart osv.
 0
Henrik Vernersson (10 September 2008 17:26):
Jag menar statsbudgeten.
 0
Anders Gardebring (10 September 2008 19:51):
Henrik:
På vilket sätt är höghastighetståg "extrema"? Det byggs enormt mycket höghastighetståg runtomkring i Europa nu. Det är snarare Sverige som med sitt enorma budgetöverskott ändå inte bygger knappt något tåg alls som är extrema.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter