Utskrift från www2.yimby.se
....

Hållbar stadsutveckling

 
Sveriges Arkitekter har gett ut en politisk handbok för stadsbyggnad. Författare är arkitekten och professorn i tillämpad samhällsplanering Erland Ullstad, som tidigare varit stadsarkitekt i Växjö. Skriften, som heter "Hållbar stadsutveckling" är ett försök att initiera en mer konstruktiv och konkret stadsplaneringsdiskussion i Sverige. Den riktar sig speciellt till politiker men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Ullstad ger inte bara en tydlig och klarsynt beskrivning av dagens problem, utan har också handfasta råd på vad som bör göras. Särskilt vikten av en planering på stadsnivå, alltså någon sorts "stadsplan", efterlyses. Bokens budskap sammanfattas i tretton punkter under rubriken "Staden är nyckeln till hållbarhet":

1. Vi behöver en stadspolitik.

2. Vi behöver politiker som är engagerade och tydliga i sin syn på stadsbyggandet.

3. Staden måste tillåtas vara komplex och mångfunktionell.

4. Hållbarhet är inte något slutresultat utan snarare en inriktning av det ständigt pågående bygget av staden.

5. Den hållbara staden måste byggas tät.

6. Kommunerna måste ta ansvaret för planeringen av stadens gemensamma utrymmen.

7. Kommunerna måste planera för variation av funktioner och verksamheter.

8. Vi måste bygga och förvalta mycket resurssnålare än vi gör idag.

9. Samplanering behövs över kommungränserna.

10. Hållbar stadsutveckling ökar kraven på strategisk planering.

11. Hållbart stadsbyggande kräver samverkande strategier tvärs över revir och etablerad praxis.

12. Nya planformer måste utvecklas.

13. Stadsarkitekt- och plankontoren måste stärkas.

Sammanfattningsvis är denna bok ett kraftfullt erkännande av den verklighetsbeskrivning och det perspektiv som Yimby-nätverket propagerar. Att vårt synsätt får ett sådant övertygande och officiellt stöd av Sveriges Arkitekter är naturligtvis oerhört glädjande. Förhoppningsvis når det radikala budskapet i "Hållbar stadsutveckling" också ut till praktiskt verksamma arkitekter, planerare och politiker. Skriften kan beställas gratis här: http://www.arkitekt.se/s34795
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jonas Frejd (29 September 2008 18:22):
Ännu en tung källa att referera till, tack!
 0
Bengt (29 September 2008 19:07):
Ska sägas att tidskriften/boken delats ut till alla arkitekter som är med i SA. Förövrigt är Erland är även ledamot i regeringens delegation för hållbara städer.
 0
Johannes Hulter (29 September 2008 21:13):
@ bengt: Ja, den följde med Arkitekten som bilaga. Så boken har de. Mer osäkert är om budskapet når fram - men det hoppas vi förstås... :)
 0
Bengt (29 September 2008 21:23):
@ Johannes; vet av erfarenhet att det inte alltid är arkitekterna/planerarna som är inkompetenta. Problemet ligger snarare i ett komplicerat till viss del ödemokratiskt plansystem med detaljplaner etc.. Många instanser & tyckande.
 0
Bengt (29 September 2008 21:26):
> ska självfallet vara (över)demokratiskt - och förstå mig rätt när jag skriver det.
 0
Johannes Hulter (29 September 2008 21:44):
@ bengt: Ullstad skriver bra om det i boken, det har blivit ett myller av stuprör, där ingen tar ett övergripande ansvar. Och det är mer odemokratiskt än överdemokratiskt - makt utan ansvar är inte demokratiskt.

Jag är verkligen ingen arkitektbashare, ett av problemen som jag ser det är snarare att de har för lite inflytande över det de ritar. Den maktlösheten skapar många problem och hos vissa en cynisk bitterhet. Och bittra arkitekter ritar inte bra...
 0
Jan Wiklund (30 September 2008 10:06):
Om man ser på hur Ursvik planeras nu - se http:​/​/​www.​ursvik.​se/​ - så kan man se hur man bryter mot varenda punkt i handboken. Och man undrar varför.

Kan det finnas vad Johan Asplund kallar "tankefigur" - dvs när man tänker på bygga nytt i stor skala tänker man automatiskt på en avskild enklav?

Kan planprocessen vara organiserad på ett sätt så att detta blir ofrånkomligt - ifrån markupphandling till planförfattande till organisering av själva bygget?

Kan det politiska ego-byggandet hos såväl politiker som byggare som arkitekter gynna ett sådant tänk? Jag menar, det är lättare att knyta sitt namn till ett nytt område byggt från scratch och avskilt från allt annat än att knyta det till en massa infill.
 0
Per Elfström (30 September 2008 12:43):
Bra initiativ! Då kan man ju hoppas på att kära Jane Jacobs - Den amerikanska storstadens liv och förfall pumpas ut till våra förtroendevalda hehe. Anser att SKL bör ha ett ramavtal med DAIDALOS snarast!
 0
Johannes Hulter (30 September 2008 15:37):
Har ni läst Ola Anderssons uppgörelse med modernistisk stadsplanering i dagens SvD?
 0
Anders Gardebring (30 September 2008 16:06):
Här är länken för den som vill läsa:
http:​/​/​www.​svd.​se/​kulturnoje/​mer/​kommentar/​artikel_​180​.​.​

Och det är faktiskt lysande bra skrivet!
Jag håller inte alltid med Ola:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​1/​svenska-​dagbladet-​slar-​ti_​.​.​

men här kan jag bara ge fullständigt medhåll. Förbifart Stockholm är en monumental felsatsning. För mycket pengar för fel lösning på fel problem.
 0
Johannes Hulter (30 September 2008 16:44):
Och en formulering som är bullseye: "Det modernistiska stadsbyggandets drake har vi sedan länge huggit huvudet av, men svansen viftar lika vilt som någonsin."
 0
Jörgen (30 September 2008 20:59):
I dagens Sydsvenskan finns en artikel av Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och miljödirektör Katarina Pelin som ligger helt i linje med inlägget ovan och Yimbys ståndpunkter:
http:​/​/​sydsvenskan.​se/​opinion/​aktuellafragor/​article37.​.​
Fler och fler verkar tänka i dessa banor :-)
 0
Anders Gardebring (30 September 2008 22:26):
Johannes:
O ja. Alla pratar om den täta blandstaden. Väldigt få klarar av att bygga den.

Jörgen:
Glädjande att se att även Malmö börjar tänka i de här banorna. Malmö skulle för övrigt behöva en Yimbygrupp...
 0
Eric Thärnström (1 Oktober 2008 07:24):
Angående Ola Anderssons inlägg
I Uppsala håller industriområdet på att flyttas närmare den nya E4:an. Den nya sträckningen markerar också stadens nya östra gräns och gör att staden så sakterliga växer. Detta för med sig två saker:
1. Nya taskigt planerade bostadsområden byggs öster om staden för att man ser att det finns ny obebyggd mark med närhet till E4:an.
2. Industrierna som tidigare låg närmare centrum flyttar ut till E4:an och ger plats för nya bostäder, vilket läker stadskärnan.
Kanske både bra och dåligt. En annan konsekvens har ju varit att trafiken genom staden faktiskt har minskat, men det är ju inte så förvånande. Uppsala är en stad som man gärna åker förbi.
 0
Jan Wiklund (1 Oktober 2008 07:42):
Johannes, Jörgen m.fl:
Allt fler har börjat tänka i de här banorna från 80-talet. Alternativ Stad var tidigt ute, men vi hade inga problem att arrangera den idétävling tillsammans med Stockholmstidningen som kom fram till att mer innerstad var lösningen på Stockholms segregationsproblem. Och Jan Inghe introducerade det tänket på Stadsbyggnadskontoret. Problemet är att det gamla fortsätter och det nya bara förblir enklaver också det. "Det modernistiska stadsbyggandets drake har vi sedan länge huggit huvudet av, men svansen viftar lika vilt som någonsin."

Såvitt jag förstår säger detta att det finns sega strukturer som inte har med folks åsikter att göra utan med organisationen, lagarna, intressena.

Kanske har Ullstad rätt i att huvudproblemet är stuprörsplaneringen och att ordentliga övergripande stadsplaner skulle vara lösningen. Kanske måste man också lägga om ekonomin på något sätt för att göra det mer lönsamt att bygga centralt. Men det är definitivt inte nog att övertyga folk med sakskäl om att vi har rätt.
 0
Jan Wiklund (1 Oktober 2008 08:31):
Fortsättning:

Jag håller just på att läsa Bo Rothsteins Vad bör staten göra, och där finns, tror jag, ett spår: Att fixa till den fullkomliga samordningen av offentliga förvaltningar är omöjligt, eller i alla fall osannolikt. Generella regler är däremot lätta att implementera. Att planera den goda staden är svårt, att lägga fast regler som alla måste följa när de bygger är lätt.

Alltså: övergripande stadsplaner med gator, kvarter, torg och parker, och fixa regler för vad man inte får göra i kvarteren. Återstår bara att fundera ut vilka dessa ska vara.

Samt förstås att få stat och kommun att erkänna att det är så det ska gå till. Och det kommer nog att bli det svåraste.
 0
Anders Gardebring (1 Oktober 2008 12:20):
"och fixa regler för vad man inte får göra i kvarteren"
Exakt i de tankarna har jag också tänkt. Inte så mycket specificera vad man får göra, det blir så stelt, utan istället säga vad man inte får göra.
 0
Jan Wiklund (1 Oktober 2008 13:14):
Inga idéer om hur man ska få stat och kommun att gå med på det?

Jag menar, det innebär ju en helt annan roll för dem, som därmed blir obekväm och obehaglig. Kanske en massa folk får sparken? Illusionen om total detaljkontroll går förlorad (även om man får mycket större verklig kontroll över strukturen dvs helheten). Och framför allt är det nytt. Jag misstänker att det krävs en oerhörd politisk vilja från politikerna för att driva igenom en sån sak, över huvet på förvaltningen. I båda blocken, annars törs dom inte göra något.
 0
Johannes Hulter (1 Oktober 2008 13:26):
@ jan: Nåja, förvaltningen lär ju behövas i framtiden också - för att kontrollera att de håller sig inom ramarna...
 0
Jan Wiklund (1 Oktober 2008 17:33):
Övertyga dem om det, du...
 0
David M (2 Oktober 2008 17:57):
Några kommentarer till Eric Thärnström: Vad varje genomförd ringled lyckas med är att skapa en ny "stadsgräns", eller stadsmur om man så vill. Malmö är ett exempel, där Yttre Ringvägen numera bildar en slags inofficiell men påtaglig "stadsgräns". Fortfarande finns det jordbruksområden innanför ringen, men dessa försvinner i en rasande takt och får ge vika för gigantiska köplador och villaområden som svårerligen försörjs med tät kollektivtrafik. Hyllie ligger nära brofästet och ett område det ska satsas på utan det är i östra Malmö detta är väldigt påtagligt. Ringleden flyttar liksom fram staden för att den får en ny gräns i vad som tidigare var ett ingenting, men begränsar den samtidigt, för hur skapar man stad bortom gränsvägen?


Jämför med Stockholm: Varför går "stadsgränsen" vid de gamla tullarna och ringlederna (Valhallavägen, Roslagstull, Norra Stationsgatan m.fl. gator)? Jo där bestämdes under 1800/1900talen att staden skulle sluta växa vid de stora breda gatorna som utlades som gränser. Det vi har utanför dessa alléer är slaskmark som bebyggts inte som städer utan några slags mellanting, arbetsplatser som ligger långt från där människor bor, människor som bor långt från arbetsplatser och andra människor, bostadsområden som är målpunkter snarare än något som ligger i vägen etc.
 0
Jan Wiklund (3 Oktober 2008 11:23):
Inga problem med att bygga på andra sidan en motorväg, eftersom man ju ändå utgår från att "alla kör bil". I praktiken kommer varje motorväg att omges av en kilometer lågexploaterad bebygelsemark på ömse sidor.
 0
Eric Thärnström (3 Oktober 2008 15:19):
David M och Jan Wiklund
Ni missar en detalj med Stockholms ringled: Den ligger snart under jord. Hur många märker av Södra Länken, som ligger under jord? Hur många kommer att märka av Norra Länken i och med Norra Station? På kartan kommer Norra Länken och Norra Station att ligga på samma ställe i planet, men inte på höjden. Jag ser inga barriärer i planförslaget. Det jag ser är en utvidgning av staden bortom gamla gränser, och jag märker inte ens Sveriges hårdast trafikerade väg.
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 15:30):
Det finns en barriär i planförslaget om Norra Station och det är Uppsalavägen. Dock i stort sett helt i onödan. Uppsalavägen borde gestaltats som t.ex. Sveavägen, nu blir det istället en isolerad trafikled som är avlägsnad från bebyggelsen.
 0
Magnus Orest (8 Oktober 2008 12:22):
Nu har även jag läst hela boken, och kan bara lovorda den. Någonting som stör mig är att Stockholm inte går att lyfta fram som ett bra exempel på hur stadsbyggnadstänket moderniserats - mindre städer som Jönköping och Karlstad ligger före oss i den frågan. Boken borde läsas av många som är aktiva i stadsbyggnadsdebatten i Stockholm. T ex Skönhetsrådet, Samfundet S:t Erik, och liknande.
 0
Jan Wiklund (8 Oktober 2008 12:31):
En ringled som ligger nära centrum kommer förstås inte att omges med lågexploaterad kåkbebyggelse som förbifarten kommer att göra om den byggs. Marken är helt enkelt för dyr där. Men det hindrar inte att Södra länken är en barriär där den kommer fram från underjordsläget mot Nacka - se http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​Bildgalleri/​hammarbysjost.​.​

Dessutom - ju mer man underlättar biltrafik, desto mer biltrafik och desto värre barriärer.
 0
Belinda Christensen (15 Oktober 2008 16:22):
Motsvarande material, om än inte lika genomarbetat kanske, finns för Göteborg i rapporten: (http:​/​/​www.​chalmers.​se/​gmv/​SV/​projekt/​fallstudiekurs-​h.​.​)

Där har man tänkt ut olika scenarier för hur stadsdelen Gullbergsvass skulle kunna utvecklas. Eftersom jag deltog i arbetet med studien får jag säga att just "bilfritt" "blandstad" och "förtätning" var genomgående för hållbarhetskriterierna. Kika gärna och kommentera här!
 0
Andreas (23 April 2009 09:18):
Jan Wiklund skrev "Om man ser på hur Ursvik planeras nu - se http:​/​/​www.​ursvik.​se/​ - så kan man se hur man bryter mot varenda punkt i handboken. Och man undrar varför."

Jag är boende i Stora Ursvik och blir förstås lite fundersam på vilket sätt de bryter mot punkterna i handboken. Jag har inte läst handboken och kan inget om stadsutveckling. Men det vore intressant att höra mera.

Det finns ett diskussionsforum för Stora Ursvik, http:​/​/​www.​storaursvik.​se som kanske passar bra att använda för diskussionen om det inte passar här.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter