Utskrift från www2.yimby.se
....

Stora visioner för Värtan

 
Värtahamnen är ett stadsutvecklingsområde i Stockholm som har stötts och blötts i ett antal år nu. Hittills har inte mycket hänt, men det första området i Hjorthagen kommer snart börja bebyggas. Planerna är, som vi tidigare tagit upp, ganska modesta.I svaret från Stockholms stadsbyggadskontor (s. 62) angående vårt yttrande om Hjorthagen kan man läsa att vårt förslag "har flera fördelar, främst utifrån ett ekonomiskt och regionalt miljöperspektiv då det bidrar till de uppsatta målen att begränsa klimatpåverkan, effektivt använda marken samt att ta tillvara Hjorthagens centrala läge i regionen."

Även om det är ytterst glädjande att stadsbyggnadskontoret kan se miljövänligheten i tätt byggande så är fortsättningen inte lika uppmuntrande:

"Stadsbyggnadskontoret anser dock att den känsliga kulturhistoriska bebyggelsen inom gasverksområdet bör hanteras med större försiktighet än vad förslaget föreslår, särskilt med tanke på närheten till Nationalstadsparken och den påverkan en så hög exploatering skulle medföra på stads- och landskapsbilden. Vid Ropsten kan dock högre bebyggelse, anpassad till det befintliga
Hjorthagen, komma att prövas."

Naturligtvis är det tråkigt att man här låter nationalstadsparkslobbyn gå före miljöhänsyn. Samtidigt är det värt att minnas att det är en mycket stark lobby. Högre bebyggelse vid Ropsten låter dock hoppfullt, vad det kanske kan bli av det kommer vi snart till.

Stadsbyggnadskontoret fortsätter:

"Vidare är stadsbyggnadskontoret tveksamt till om områdets kapacitet vad gäller bland annat parkeringsplatser och infrastruktur i form av tillfartsvägar är tillräcklig för den höga exploatering som föreslås. Såväl Ropstens trafikplats som den nya trafikplatsen vid Hjorthagen har kapacitetsbegränsningar."

Här är det tråkigt, och inte så lite tröttsamt, att man utgår från bilen, och inte ens nämner tunnelbanans eller kollektivtrafikens eventuella kapacitetsbegränsningar. Varför inte bygga en stadsdel som alla inte behöver åka bil till? Ungefär som Stockholms befintliga innerstad...

Stadsbyggnadskontoret arbetar ju dock på direktiv från politiker och enligt lagstiftning, så kritiken bör i första hand läggas på våra politiker och den stadsfientliga lagstiftning som stadsbyggnadskontoret måste arbeta efter (värt att ha i åtanke är att Stockholms innerstad inte skulle gå att bygga idag, den bryter på många ställen mot lagen!).

Nu verkar dock någonting ha hänt. Vi har under det senaste året sett en strid ström av, för att vara Stockholm, riktigt stadsmässiga förslag. Det faktum att spårvagnen åter kommer att göra sitt intåg i city, och gå till Värtan, ändrar också radikalt tillgången till effektiv spårtrafik i området, någonting som vi efterfrågade redan i vårt yttrande om Hjorthagen.

Vi har från Yimbys sida tidigare konstaterat att de planer vi hittills sett om Värtan varit alldeles för småskaliga. Nu verkar dock detta radikalt ha förändrats.
I en artikel i Dagens Nyheter igår kunde vi ta del av den senaste visionsbilden från Stadsbyggnadskontoret. Det ser intressant ut. Riktigt intressant. Och inte bara ur Stockholmsk synvinkel utan faktiskt, vilket onekligen nästan aldrig förekommer i Stockholm, ur en internationell synvinkel.


(Klicka på bilden för stor version)
Bilderna är visionsbilder, vi utgår från Yimbys sida att arkitekturen blir mer blandad i en färdig plan.Enligt artikeln i Dagens Nyheter skall stadsdelen byggas tät, hög och miljövänlig. Mycket mer Yimbyistiskt än så kan det knappast bli. Stadsdelen skall ha 25.000 invånare och 25-30.000 arbetsplatser. Blandstad! Att man redan från början tar med miljöaspekten som en grundfaktor är mycket glädjande, och vi menar från Yimbys sida att Stockholm borde sträva efter att låta energisnåla hus bli regeln snarare än undantaget i nyproduktion.

I centrala Värtan planerar man för hus upp mot 40 våningar höga.

"Visionen kan ses som en korsning av Stockholms stenstad och en stad med höga hus vid vatten - som New York eller Vancouver. Både avgående stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) och tillträdande Kristina Alvendal (m) ser Värtan som en stor utmaning.

- Det är ju entrén till Stockholm för många människor och här kan vi bygga högt, modernt och framåtblickande, utan att det stör den historiska stenstaden, betonar Kristina Alvendal."

Här kan Yimby bara instämma. Värtan är ett av få områden nära den befintliga innerstaden som kan bebyggas högt utan att "störa" den befintliga innerstaden och ändå finnas på ett så pass attraktivt läge att det ekonomiskt lönar sig att bygga lite kaxigare än vad som hittills varit fallet i Stockholm. Det kommer naturligtvis att protesteras högljutt mot planerna, men förhoppningsvis är denna typ av projekt genomförbara i Värtan då argumenten mot att bygga storstad här torde vara få."Tanken är i stora drag att de norra delarna mellan Hjorthagen och Nationalstadsparken blir en fortsättning av Stockholms stenstad med slutna kvarter och hus på sex-sju våningar. Erik Dahlbergsgatan ska svänga ned i området som en bågformad boulevard och nere vid vattnet öppnar sig torg och båthamnar.

Att det inte läggs in några riktigt höga hus här beror bland annat på närheten till Nationalstadsparken. Det har varit mödosamt nog för Stockholms stad att baxa fram en plan på hus i gränsen mot det skyddade området - att utmana en starkt nationalstadsparkslobby med skyskrapor har ansetts väl djärvt."

Artikeln fortsätter:

"I den centrala delen av Värtan vid Finlandsbåtar och kryssningsterminal ska Finansplats Stockholm växa upp kring fondbörsen. Här ska många hus växa högt upp i skyn. Ett tiotal hus på 30-40 våningar planeras.

En del av de riktigt höga husen blir kontorshus. Men en del blir bostäder. Att bo på 40:e våningen i Värtan och se ned på Finlandsbåtar och innerstad kan tänkas vara lika attraktivt som att bo på tredje våningen på Sibyllegatan i framtiden."

Helt rätt tänkt. Riktigt höga bostadshus är attraktivt, och genom att blanda in bostäder på höjden kan man få in många människor på liten yta, och skapa en levande stadsdel som lever dygnet runt.

"Området där Loudden och containerhamnen i dag finns byggs i mer traditionell innerstadsstil med enstaka hus som blir betydligt högre. Här finns en rad gator kantade av träd och en rejäl stadspark."

Även här blir det tummen upp. Det gröna får inte glömmas bort, och att man planerar för alléer och stadsparker är mycket positivt. 

"- Man ska komma ihåg att det här är en vision. Vi har lagt i hus i storlekar vi kan tänka oss i en flygbild. Om politikerna slutligen går med på så höga hus det vet vi ju inte, säger Thomas Stoll, arkitekt på stadsbyggnadskontoret."

Från Yimbys sida hoppas vi naturligtvis att politikerna skall våga. Värtan är en sällsynt chans till att göra något riktigt bra. En chans som inte får gå förlorad.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (11 September 2008 05:42):
Håller med om att det mesta i detta projekt är mycket positivt. En tillhörande aspekt som också är mycket positiv är spårvägen som en del av miljötänkandet. Vill därför uppmärksamma er på att den 29e september är sista inlämningsdag till SL om du/ni har synpunkter på "Spårväg City", men låt er inte fastna på benämningen "City" för det rör som sagt i allra högsta grad Värtan. Ta istället fasta på att SL (iofs minst 20 år försenat) denna gång glädjande nog formulerar sig så här: "Vi vill veta vad du tycker!"!:
http:​/​/​www.​sl.​se/​Upload/​investeringsprojekt/​Sparvag_​ci.​.​

Upprepar att det brådskar, och inte för att vinkla denna tråd!
 0
Hans Berglund (11 September 2008 07:57):
VIlken fantastisk vision. Hoppas att det blir den visionen vi ser i framtiden.
 0
Eric Thärnström (11 September 2008 07:58):
Härligt! En väldigt intressant utveckling! Dessutom kul att få genomslag!
 0
Marre (11 September 2008 10:07):
Ser det inte ut som om man (vilket jag föreslog sist det begav sig) kommer att bebygga även norra sidan av "kanalen" längst norrut i området? Vore suveränt, skulle kunna bli ett riktigt attraktivt boende. Bara man inte bygger funkislameller längs vattnet, som tar död på det gatuliv som annars skulle uppstå längs kanalen.
 0
Marre (11 September 2008 10:16):
En annan kommentar: när man ser på den översta (nya) flygbilden, så inser man hur självklart det är att åtminstone nordvästra halvan av Gärdet måste bebyggas för att länka samman Värtan med Östermalm. Spårvagnen kommer väl att gå tvärs över Gärdet, och det vore ju helt vansinnigt att inte bygga längs dess sträckning.
Annars riskerar Värtan att bli en sjöstadsenklav som mer hänger ihop med Lidingö än Stockholms innerstad.
 0
Anders Gardebring (11 September 2008 10:23):
Marre:
Visst har du helt rätt om sammanbindningen med staden. Tittar man på gamla planer för Värtan ser man också att sådana tankar fanns. Men sedan dess har proppen orvar numero uno, nationalstadsparken kommit mellan. Alltså kan vi troligen glömma att Värtan blir något annat än isolerad enklav på länge, varför det är extremt viktigt att planera för en så pass hög täthet så att stadsdelen kan fungera på egna meriter.

Förhoppningsvis kan man i ett senare skede bebygga även den norra delen ut mot vattnet så att iaf Hjorthagen blir väl sammankopplad med resten av värvan.
 0
Mr.modern (11 September 2008 12:47):
Ahhhh gud va bra...en chans att visa:finnar,letter,ester och ryssar vad sverige har att erbjuda vi har ju ochså världens 15största tunnelbane system som man kan bygga ut mer kollektivtrafik till kvarteret men om det blir verklighet när står det klart??lyckatill ..Texas
 0
Niklas (11 September 2008 15:20):
Denna stadsdel kan mycket val bli ett stort lyft for nationalstadsparken. Grasmattan star ju idag ganska tom, aven om vadret ar toppen.

En viktig aspekt ar har, som Johan skriver, kollektivtrafiken. Kanske underlaget blir tillrackligt stort for en tunnelbana. Sparvagen (5an) maste byggas ut hit och aven Tvarbanan. Varfor kan man inte lata nagon av dessa linjer ga pa en bro langs hamnen. Detta skulle i sa fall medge langre tag.

Marre.
Sammanbindningen med resten av innerstan ar viktig. Dock tror jag risken for ett nytt HSS ar liten. Trots allt saknas den fysiska barriaren i form av vatten. Om planerna bli verklighet finns nog underlag for att denna stadsdel skulle kunna fa en egen centralitet, nagot som Sjostaden idag saknar. Detta kraver forstas att man inte fegar ur och bygger lagt och glest. Detta skulle kunna bli det som Norra Station inte blev.
 0
Nic (11 September 2008 16:01):
Ser väldigt bra ut, tyvärr tvivlar jag starkt på att stora delar av denna vision kommer bli av. Jag kan redan nu konstatera att minst en byggnad aldrig kommer bli verklighet, och det är den stora byggnaden väster om norra länken. Som Djurgårdare kommer ligger det allt för nära i minnet på vilka grunder vår arena vid storängsbottnen fick avslag, så att ett hus av den storleken får byggas där ser jag som omöjligt.

Resten ligger ju på stockholms stads mark och där är läget betydligt ljusare. Hoppas, hoppas.
 0
Gustav Svärd (11 September 2008 21:30):
Kan inte annat än hålla med Anders G helt otroligt mycket. Starkt jobbet kompis!
Enda jag skulle lägga till är lite hackande på att det tvunget måste vara så många öppna kvarter (tydligen med former som gör att innergårdarna inte är innergårdar utan blir högt nyttjade genvägar

Nic Den cyniskheten är hur många (flesta?) yimbys i Stockholm känner. Det är smått otroligt att ens tornet här ute i Kista blev byggt - det syns ju från Nationalstadsparken!
btw - Även om jag inte är Djurgårdare så skulle jag jättegärna se en ny fotbollsstadion på platsen för den byggnaden. Inte mycket hopp för något sådant, men platsen vore ändå riktigt bra med möjlighet för ny Tbanestation på akvedukten mellan Ropsten och Gärdet och nära till Värtabanan med dess möjligheter för framtida persontrafik.
 0
Anders Widegren (11 September 2008 21:55):
Jag förstår verkligen inte vad nationalstadsparkslobbyn har för problem med höga hus. En stor park med höga hus runt om (som central park) skapar en härlig känsla. Vill man undvika att skymta alla typer av bebyggelse får man väll flytta från Stockholm. Vårt avlånga land erbjuder oändliga möjligheter till naturnära boende.
 0
Dr Evil (11 September 2008 22:10):
Finans + höga hus. Jo tack, den kombinationen har vi sett förr. Kan det ha något med potens att göra?
 0
Gustav Svärd (11 September 2008 22:17):
Ja, med stadens potens. Att som du nu gör kalla allt över 10 våningar för kompensation för små penisar hos politiker/finansmän... så gammalt, grönavågen, dumt, irrelevant, i sak fel, nedsättande, mästrande, nimby, som-när-McCain-motiverar-att-rösta-på-han-som-president-med-att-han-va-krigsfånge.
All it shoes is you have no real arguments.
 0
Kalle (11 September 2008 22:33):
Varför är det så viktigt med slutna kvarter?
Är det en vilja att skapa små gated communitys där omvärlden kan stängas ute?
Jag tycker att den stenstad som är så högt aktad här verkar varit mycket mer rumsligt spännande och komplex innan alla portiker försågs med grindar och alla portar med kodlås...

Värtan verkar vara ett stort fall framåt för sthlms planering, särskilt delen närmast Gärdet ser ut att kunna bli spännande om rätt folk kopplas in.
 0
Oscar A (11 September 2008 22:58):
Vad kul att höra att Stockholm kan få ett schyst finanskvarter. Perfekt mot vattnet också! Detta kommer utan tvekan gynna vårt näringsliv. Det är dock viktigt att kombinera med bostäder, vilket det enligt planerna skall göras, för att inte kvarteren skola vara helt döda om natten.
Nu får vi innerligen hoppas att inte några funkisförespråkande politiker förstör detta.
 0
Niklas (11 September 2008 23:07):
Kalle:
Angående slutna kvarter. Man kan ju fråga sig varför kvarteren det ofta i modern stadsplanering blir så att kvarter inte är slutna. Det naturligast vore ju att sluta dem. Man går miste om byggyta. Man går miste om yta för verksamheter i bottenplan.

De flesta människor har ett visst behov av avskiljdhet - Ett rum där man kan stänga ute ljud och omvärlden. Ett rum där man kan låta sina barn leka utan risk. Detta kan ju ske genom sk. gated community. Sådana områden stänger ute folk från ett väldigt stort område. Då är kvarter mer lätthanterligt. Av just denna andledning får heller kvarter inte bli för stora.

Vad händer om kvarteret blir öppet? Jo då blir det ett halvprivat rum istället. Det blir inget rum för avskiljdhet. För den som bor där upplevs rummet som offentligt och används därför i mindre utsträckning. För förbipasserande upplevs rummet istället som alltför privat för att det ska kunna användas av dem. Kontentan bli att ingen använder det. Jag bodde själv tidigare i innerstaden där innergården hade en portal (öppen ut mot gatan) som användes som genomgångsväg. I detta kvarter utnyttjade ingen bakgården för rekreation kan jag meddela. Den utnyttjades enbart till att parkera cykeln på och som passage till tvättstugan.

Jag kan dock se en relativt god kompromiss: Att man har öppna kvarter, men att man täpper igen de två lägsta planen (eller det lägsta) i öppningen. Gigantiska öppna portaler har jag dock inget till övers för.
 0
Dr Evil (11 September 2008 23:15):
Gustav: Annars är kombinationen finanskvarter och höga hus klassisk. Det är där pengarna finns och det är där man behöver visa att man har pengarna. Höga hus har starka symbolvärden.

"Finansplats Stockholm växa upp kring fondbörsen. Här ska många hus växa högt upp i skyn. Ett tiotal hus på 30-40 våningar planeras." Det är givetvis ingen slump att det skall byggas höga hus just där.

"Att som du nu gör kalla allt över 10 våningar för kompensation för små penisar hos politiker/finansmän" Varken skriver eller tycker jag längre. Det ligger på det psykologiska planet mer än på det fysiska
 0
Leonardo Frithunanthz (11 September 2008 23:15):
"Vad händer om kvarteret blir öppet? Jo då blir det ett halvprivat rum istället. Det blir inget rum för avskiljdhet. För den som bor där upplevs rummet som offentligt och används därför i mindre utsträckning. För förbipasserande upplevs rummet istället som alltför privat för att det ska kunna användas av dem." Jag kommer då att tänka på St. Eriksområdet och det halvslutna cirkelformade kvarteret.
 0
Anders Gardebring (11 September 2008 23:41):
Dr Evil:
"Annars är kombinationen finanskvarter och höga hus klassisk. Det är där pengarna finns och det är där man behöver visa att man har pengarna. Höga hus har starka symbolvärden."

Exakt. Och det är alldeles lysande om man kan bygga så även i Stockholm. Vi behöver bli kaxigare och sluta fega så mycket. :)
 0
Anders Anttonen (12 September 2008 07:17):
Ska vi behålla "titeln" The Capital of Scandinavia får vi allt lägga manken till. Annars kanske vi losar titeln till Köpenhamn. (O hemska tanke...)
 0
Johannes Hulter (12 September 2008 08:50):
@ kalle: Slutna kvarter verkar i alla fall populära bland dem som bor där. De maximerar gatuplanet och ger samtidigt en lugn, bullerfri och trygg trädgård åt de boende. Jag tycker också att det är tråkigt att man numera låser portarna men ofta blir det nödvändigt pga skadegörelse, inbrott etc. Enda fördelen med att lämna hål i kvarteret är att det kommer in mer sol och att siktlinjerna blir längre. That's it. Nackdelarna är mindre byggyta, mindre gatuplan och mer buller. Numera stängslar man dessutom av hålen med galler eller skärmar för att hindra genomgång - med fängelseliknande resultat. Personligen tycker jag bevisbördan ligger på dem som tvunget ska bryta upp kvarteren.
 0
Johannes Hulter (12 September 2008 09:19):
@ kalle: Sedan bör man höja blicken också, trasiga kvarter har konsekvenser på makronivå. Ersätter du ett slutet kvarter med en L-form måste du bygga dubbelt så högt för att få samma exploateringstal, annars losar du 50% av lägenheterna. Det är reella människor som måste bo någonstans. Då får du exploatera mer mark. Och så glesas staden ut med kända konsekvenser för miljö, ekonomi och stadsliv.
 0
Marre (12 September 2008 09:30):
Off topic:
Gustav: eller som Obamas "rösta-på-mig-för-jag-är-svart" eller Clintons "rösta-på-mig-för-jag-är-kvinna"... ;-)
 0
R Forsberg (12 September 2008 09:53):
Apropå höga hus så visar erfarenheter i Sverige/Stockholm att det här ofta är svårt locka företag att sitta i höga hus, man vill hellre ha sina ytor på horisontalen än vertikalen. Detta kan vara ett hinder för en utveckling för höga kontorshus i någon större utsträckning. Svenska företag och organisationer är tydligen inte lika sugna på den "show-off" som ett högt hus innebär som i andra länder.
Däremot så är hotell och bostäder alldeles utmärkta innehåll för höga hus. Jag tror man underskattar människors sug efter att bo i höga hus. Se bara på t ex Svea Torn på Gärdet(alldeles för blygsam höjd egentligen) som bokades fullt långt innan det var klart.
 0
Anders Gardebring (12 September 2008 09:57):
Höga hus att bo i är nog gravt underskattat i Stockholm. Byggbolagen verkar ha börjat hajja läget dock, det är ju en hel påse höga bostadshus planerade i Stockholm nu. Inga skrapor förvisso, men iaf uppåt 20-25 våningar. En bostadsskrapa skulle sälja som schmööör. En viss marknad för höghus för kontor lär finnas dock, hötorgshusen står ju inte tomma, inte heller Wennergren Center. Beror nog mycket på vilken sorts företag det är och vilken kultur bolaget har.
 0
R Forsberg (12 September 2008 10:05):
Håller helt med vad gäller bostäder i höga hus.
Dock har ju t ex både DN och Skatteverket lämnat sina höga hus för att det är svårarbetat. Mindre företag kan ju dock samsas i ett högre hus som i Kista Science Tower. Hötorgshusen har haft problem med tomma lokaler i perioder.
Men varför byggs det inga höga hotell i Stockholm? Det kan man undra....
 0
Anders Gardebring (12 September 2008 10:17):
R Forsberg:
Det skall byggas ett hotell på 41 våningar i Kista (that's a skyscraper boys and girls). Ett annat halvhögt är planerat i Solna (Arenastaden). På G i Hammarby sjöstad också (17 våningar tror jag?) + RICA Talk hotell då vid Älvsjömässan som redan finns.
Så det börjar hända lite där också.
 0
Ronnie Forsberg (12 September 2008 10:20):
Jo det är sant, och ytterligare ett halvhögt (18 våningar tror jag) är på gång i Hammarby Sjöstad (Park Inn).
Skulle tro att åtminstone ett högt hus i Värtan skulle kunna bli hotell.
 0
Anders Gardebring (12 September 2008 10:41):
Ronnie:
Aha! Så du ligger bakom "Stockholms stadsliv"-bloggen.
Trevligt :)
 0
Albin Törnberg (12 September 2008 10:52):
Apropå de slutna kvarteren:

Nu är jag ingen expert på området, men det är väl också så att slutna kvarter förbättrar möjligheterna till kommersiella verksamheter i gatuplan? Öppna gårdar blir genvägar och försämrar därmed det naturliga flöde av människor man annars skulle ha längs gatorna.

Dessutom är det mycket trevligare med slutna kvarter.
 0
Anders Gardebring (12 September 2008 11:00):
"Dessutom är det fan så mycket trevligare med slutna kvarter."
Word! Människors alldeles vanliga upplevelse skall man inte underskatta. Öppna kvarter ger ett förvirrat och splittrat intryck tycker jag.
 0
Ronnie Forsberg (12 September 2008 11:27):
Anders Gardebring:
Stämmer bra det! Men den ligger dessvärre nere för tillfället eftersom jag bor i Paris nu.
 0
Jan Wiklund (12 September 2008 12:42):
Stränder är väl det bästa ställa över huvud taget man kan bygga höghus vid, ur alla synvinklar:
- dels motverkar man gränsvacuum, det fenomen som gör att verksamheten redan långt före en bebyggelsegräns börjar dö ut,
- dels ser det signifikant ut från sjösidan,
- dels bjuder man maximalt med folk på sjöutsikt.
 0
Anders Gardebring (12 September 2008 13:02):
Själv älskar jag ju en vacker skyline på natten. Tänk er framtidsvyn från Larsberg... :)
 0
Albin Törnberg (12 September 2008 13:08):
Jan:

Dessutom blir problemet med skuggor mindre, lite beroende på platsen förstås.
 0
Tore Kullgren (12 September 2008 18:15):
Som lidingöbo ser jag fram mot projektet. Bättre service kring Ropsten kommer göra att man slipper ta sig in i city för ärenden. Man slipper en ful, miljöfarlig hamn, och får spårväg från Ropsten.
 0
Martin (12 September 2008 18:40):
Tänk att komma med färjan från Finland och se en fantastisk skyline vid värtan med fullt av höghus och en och annan skyskrapa. Det vore fantastiskt!
 0
Anders Gardebring (12 September 2008 20:06):
H G:
Med lite tur kanske till o med Lidingöbanan kopplas samman med spårväg city. Möjligheten för att göra så är ju väldigt uppenbar.
 0
Dan Edholm (15 September 2008 01:54):
Fint. Men jag kan nästan sätta pengar på att det inte kommer hända. Finns alldeles för många nimbys, niabys (not in ANY back yard), jantelagys för att något så anspråksvärt ska kunna ros iland ostraffat. Tänk er tanken; höga hus i museistaden Stockholm, smått otänkbart. Här ska ju byggas trädgårdsstad, i värsta fall nyfunkis i park, för att passa de som flyttar från gårdar i glesbygd. Att det sedan mest är folk från andra städer i landet eller i utlandet som flyttar hit ändrar inte grundtesen. Att folk flyttar hit för pulsen och jobben spelar ingen roll, det är fortfarande ett bostadsbehov från 1940 som ska ombesörjas. Man ska ha plats att sätta äppelträdet från hembygden även i innerstan, kosta vad det kosta vill...för det kommer att kosta.
 0
Eric Thärnström (15 September 2008 07:14):
Dan Edholm
Då står vi där vid barrikaderna och gräver bort den! :-)

Ny slogan, kanske?
"Save a tree, build a house-in-park. Save a forest, build a city!"
 0
Leonardo Frithunanthz (15 September 2008 07:28):
Jag gillar den slogan.
 0
Jan Wiklund (15 September 2008 12:41):
Dan: Jag tror att du missbedömer 40-talets människor. Även de som sökte bostad då ville helst bo i centrum - men fick inte. Förorteriet var en intellektuell konstruktion hos en samling akademiker som ansåg att det var vad folk skulle gilla. Men du kan ha rätt i att den blir allt mindre säljbar för varje år som går.
 0
Dan Edholm (15 September 2008 14:23):
Jan, jag vet, men det är samma ideal hos planerarna då som nu. Kanske börjar den tanken klinga av men vi måste stå på oss och visa på något bättre. Gentemot planerarna, nimbys och alla olika "miljö"-rörelser som vill spara varje grässtrå oavsett konsekvenser.
 0
Eric Thärnström (15 September 2008 16:27):
Ja, Gunnar Myrdal var en riktigt otäck akademiker...

Tänkte på en grej: Vi kanske förbättrar relationerna med Finland på det här viset! Tar man Silja Line till Helsingfors så kommer man till centrum. Tar man Silja Line till Stockholm så kommer man till gasklockorna... Men snart finns det mer att se på!
 0
Jan Wiklund (15 September 2008 17:01):
Eric: Tankefiguren att folk skulle bo glest är äldre än Myrdal. Den tidigaste jag har stött på var en fransk sociolog som hette Gustave Le Bon som härjade på 1860-talet. Sen kom Ebenezer Howard och en samling andra engelsmän runt 1900. Myrdal och hans internationella kolleger bara återanvände gammal skåpmat.
 0
Anders Gardebring (15 September 2008 17:03):
Ebenezer Howard - Garden city. Corbusier utgick i mångt och mycket från Howards idéer när han skapade sin "Radiant City".
 0
Eric Thärnström (16 September 2008 08:36):
Lik förbaskat var det ju andra människor som använde sig av dessa tankar och formade samhället. Den mest korkade människan är ju inte idioten, utan den som följer honom.
 0
PeO (23 September 2008 18:29):
Byggandet kommer, vad jag förstår, att påbörjas ganska så omgående. Kanske hade det varit bra att vänta i några år tills dess att Norra Länken blir klar. Som det nu är klarar Lidingövägen och Valhallavägen, under vissa tider, med ett nödrop dagens trafikvolym. Hur skall det då inte bli om det dessutom tillkommer en omfattande byggtrafik med prefabricerade byggelement,etc.
 0
Anders Gardebring (23 September 2008 21:22):
PeO:
Har du några länkar?
Det kommer ju dröja några år innan byggena blir klara, så Norra länken hinner nog dra igång innan området är färdigbyggt iaf.
 0
Eric Thärnström (24 September 2008 07:26):
Beräknas inte N.L. vara klar 2015? De första nya husen står nog där senast 2012.
 0
Anders Gardebring (24 September 2008 09:52):
Jag sitter ju nästan på första parkett jag. Värtan är 15 minuters promenad bort för mig. Skall bli spännande detta!
 0
Tore Kullgren (5 Mars 2009 01:55):
Kan man inte lagstifta om att alla människor inklippta i skisser av planerade områden måste ha vinterkläder på sig?
 0
Christian S (8 Oktober 2015 11:30):
Mer visioner för Värtan. Personligen vill jag gärna se skyskrapestad där, inte bara ett ensamt hus på 25 våningar.

http:​/​/​stockholmprojekt.​blogspot.​se/​20​15/​10​/​sodra-​vart.​.​
 0
Jan Wiklund (9 Oktober 2015 11:03):
Definitivt kunde man ha mycket högre hus mot vattnet, de skuggar ju bara för fiskarna (utom kanske under de tidigaste morgontimmarna). Så här nånting: http:​/​/​www.​debret.​com/​imagens/​noticias/​192.​jpg

Vi borde påtala att man inte tar chansen att få in lite fler bostäder när man har chansen, och inte kan skylla på brist på stadsplanerad mark.

Det behövs ju inte trettivåningshus direkt, men varför kan man inte bygga lika högt som vid Strandvägen åtminstone? Såvitt jag kan se tänker dom sig fyravåningshus vid kajen. Vill dom medvetet begränsa sjöutsikten till så som möjligt, för att kunna ta ut maxpriser???
 0
Martin Kolk (9 Oktober 2015 11:03):
Christian S: Samtidigt är det nog den högsta exploateringen jag någonsin sett i Sverige. Så det finns mycket positivt i planen.

http:​/​/​3.​bp.​blogspot.​com/​-​H8ogE20​Z-​y8/​VhYZKfztWnI/​AAAA.​.​

edit, möjligen med undantag för Gamla stan...
 0
Jan Wiklund (9 Oktober 2015 12:49):
Jag ser till min förvåning att dom till och med har vågat sluta inte mindre än sex kvarter! Vad ska arkitekturens moraltanter och -farbröder säga?
 0
Jan Wiklund (9 Oktober 2015 12:49):
Jag ser till min förvåning att dom till och med har vågat sluta inte mindre än sex kvarter! Vad ska arkitekturens moraltanter och -farbröder säga?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter