Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Hammarby Gård 7 (Hammarby Sjöstad)

 
Utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter och nu har turen kommiet till Södra Hammarbyhamnen där en detaljplan för "Hammarby Gård 7" har ställts ut av Stadsbyggnadskontoret.
Positivt i det aktuella planförslaget är att man planerar både för bostäder och kontor. Fler kontorsytor hjälper till att skapa mer liv i området, som idag domineras av bostäder, så tillskottet är klart välkommet.

Det aktuella planförslaget avviker i övrigt inte nämnvärt från det som tidigare uppförts i närområdet. Det är halvöppna kvarter, nyfunkisarkitektur och förhållandevis låg exploateringsnivå.Bostäder:Kontor:


I plandokumenten kan vi läsa:

"I Stockholms byggnadsordning beskrivs karaktären av "nyare kransstad" som en ny stadstyp mellan innerstad och ytterstad med innerstadens täthet och ytterstadens högre krav på grönska och luftighet."

Problemet är att idén om nyare kransstad inte är genomförbar i realiteten. Innerstadens täthet kan omöjligen kombineras med ytterstadens "högre krav på grönska och luftighet". Det följer som ett självklart och logiskt resultat att en luftigare och öppnare miljö leder till färre invånare och en glesare struktur. I yttrandet ifrågasätter vi denna stadsbyggnadsidé, och pekar också på andra nya projekt i Stockholm som fungerar bättre ur stadsbyggnadsmässig synpunkt.

I yttrandet pekar vi på problemet med planeringen i Hammarby sjöstad. Affärsutbudet är idag skralt och folklivet ganska så glest. Så fort man lämnar huvudgatan försvinner staden och man stiger rakt ut i förorten. Hammarby sjöstad är också en isolerad enklav, utan en tydlig stadsmässig koppling till den befintliga innerstaden. Hammarby sjöstad kan därför inte heller ta del av stadens naturliga flöden av människor. I yttrandet påtalar vi behovet av att lösa detta problem.

Rent konkret efterlyser vi i yttrandet att öppningarna i kvarteren sluts till. Vidare så efterlyser vi en mer varierad arkitektur som tydligt bryter av mot den nyfunkis som idag helt dominerar området. Slutligen så pekar vi också på möjligheten att öka exploateringsnivån, exempelvis genom en högre hörnbyggnad ut mot Hammarby Allé.

Hela yttrandet kan läsas här.

Stockholms stads sida om projektet finns här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Albin Törnberg (1 September 2008 09:17):
Bra yttrande, som vanligt. Exploateringsnivån är verkligen galet låg i H. sjöstad. Finns det en anledning till att man inte bygger högre? Det känns som att det borde ligga i allas intresse. Särskilt runt huvudgatan med spårvägen, där kan man knappast tycka att husen är för nära varandra för att slänga på ett par våningar. 10-12 borde man kunna hålla i alla fall.

Bra kommentarer om arkitekturen och kvarteren också. Snyggt!
 0
Christoffer (1 September 2008 10:34):
Bor själv i området och kan hålla med yttrandet avseende arkitekturen. Även om jag personligen gillar modernism och "nyfunkis" så vitaliserar det med viss uppbrytning av arkitekturen. Samtidigt tycker jag man bör vara medveten om att arkitekturen i just Hammarby Gård är förhållandevis varierad, bland annat genom Wingårdhs svarta hus och kontorshuset hörnet Textilgatan/Hammarby Alle (http:​/​/​www.​atriumljungberg.​se/​file.​aspx?​id=​665).

Argumentationen kring att "varierad arkitektur" skulle vara nyckeln till god stadsutveckling faller också till viss del. Jmf t.ex. med Birkastan, som idag är ett extremt populärt område - men som samtidigt egentligen erbjudet få variationer i arkitekturen och till 90% likadana jugendhus från 1910-talet. Samma rasonemang skulle kunna föras kring såväl Strandvägen som delar av Norr Mälarstrannd.
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 11:08):
Christoffer:
Yimby vänder sig inte mot nyfunkis som sådan, utan mot den monotoni som uppstår när det endast finns nyfunkis i området. Jämförelsen med Birkastan och Strandvägen är i princip korrekt, men missar en viktig aspekt. Arkitekturen från dessa epoker är mer detaljrik och ornamenterad än vad nyfunkisen är. Det gör att områdenas arkitektur upplevs som mer levande, trots att husens arkitektur liknar varandra.
 0
Christoffer (1 September 2008 13:43):
Anders:
Jag förstår vad du menar, även om jag som vanligt när det kommer till diskussioner om arkitektur inte håller med :).

Byggnaderna i Sjöstaden i synnerhet och modernismen i allmänhet upplever jag uppvisar betydligt större variationer avseende fasaduttryck än dito från jugendepoken. Du har rätt i att den sistnämnda är mer ornamenterad än den förstnämnda dito, men om man lägger in andra parametrar såsom t.ex. fönstersättning och fönsterstorlekar så erbjuder jugend i stort en enda fönstertyp, medan t.ex. Sjöstaden har en mängd olika. Det samma gäller fasadmaterial, där Sjöstaden har puts, stål, kakel och trä medan Birkastan i stort sett endast har puts. Även avseende volymindelning och -komposition, balkongsättning etc är modernismen mer varierad. Min slutsats blir att det helt enkelt är beroende av vad man letar efter och lägger in i begreppet. Personligen tycker jag inte att man i all framtid skall bygga nyfunkis/modernism, men å andra sidan gillar jag inte pastischer på svunna tider heller (typ det som byggs på Norra Bantorget). Däremot håller jag helt med om hushöjderna, men det är ett generellt Stockholmsproblem snarare än ett modernistiskt dito.

Missförstå mig inte. Jag gillar Yimby som initiativ, men hoppas att det kan bli den rörelse för progressivt och visionärt stadsbyggande som den här staden verkligen behöver, snarare än en generell missnöjesrörelse som hatar modernism och gillar arkitektur från svunna sekel. Den sistnämnda organisationstypen finns det redan tillräckligt av genom bland annat Samfundet S:t Erik och Skönhetsrådet. Och den forna tidens arkitektur har vi ju trots allt rätt gott om som det är.
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 13:48):
Christoffer:
Några reaktionära 1800-tals-arkitekturskramare behöver du nog inte oroa dig för att vi skall bli. Tvärtom så har vi ju vid ett otal antal tillfällen efterfrågat just nyskapande modern arkitektur. Men viktigt (återigen) är att här åtskilja modern arkitektur och modernism. They are not the same.
Modernism är ett vid det här laget ganska gammalt ideal med en bra bit över ett halvsekel på nacken.

Jag citerar från yttrandet:
"Vi föreslår därför att bostadhuset mot Hammarby Allé får en radikalt annorlunda arkitektur som tydligt och entydigt bryter mot nyfunkisen som idag så dominerar området. Det kan ske genom ett modernt uttryck av arkitektur i 2000-talets arkitekturtradition (vilket det finns gott om exempel på utomlands) eller genom att uppföra en mer klassisk byggnad i stil med de nya bostadshusen vid Norra Bantorget."

Här lämnar vi fältet öppet för att gå åt båda hållen. I andra yttranden pekar vi mer explicit på vikten av nyskapande och modern arkitektur.
 0
Christoffer (1 September 2008 14:13):
Anders:
Jag kan verkligen hålla med om att några riktiga profilbyggnader (både i termer av höjd och i termer av arkitektur) skulle bidra till att göra Sjöstaden ännu bättre. Detta gäller kanske framför allt i Fredriksdal/Mårtensdal, alltså områdena närmast Skanstull. Med högre densitet där avseende både bostäder, kontor och lokaler skulle en tydligare sammankoppling med Skanstull kunna skapas som sannolikt skulle "spilla över" på övriga Sjöstan.

Vissa planer verkar finnas, som åtminstone på det här stadiet ser ut att innehålla en högre andel butikslokaler. Se http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​ samt http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​

Däremot vore det tragiskt om man i dessa kvarter byggde pastischer snarare än modern arkitektur.
 0
Jonas L (1 September 2008 14:21):
Det som också är tragiskt är att man bygger en helt ny stadsdel UTAN ett enda hus med fler än 12 våningar. För visst är väl 12-våningshusen vid TB.s nuvarande slutstation de högst planerade i hela sjöstaden? Rätta mig om jag har fel, vilket jag f.ö hoppas att jag har.
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 14:39):
Jonas:
Det håller just nu på att uppföras en 17-våningsbyggnad. (49 meter).
http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showthread.​php?​t=​555821
 0
Jonas L (1 September 2008 14:48):
Tack Anders!
Sedan är ju inte direkt 17 våningar så mycket att hänga i julgranen det heller...
Det borde vara kriminellt att bygga en helt ny "stadsdel" i den här storleken utan att planera in åtminstone ett eller två hus på MINST 30 våningar.
Men, men...
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 14:55):
Jonas:
Jag kan bara instämma. Det finns ingen anledning att bygga så tanigt i nya stadsutvecklingsområden.
I befintliga stadsdelar kan det ibland vara föreståeligt att hålla nera byggnadshöjden för att inte helt slå sönder den befintliga skalan (hur bra skulle det passa med skyskrapor i gamla stan så att säga?) men när det sker i helt nya stadsutvecklingsområden handlar det om gamla vanor och feg stadsbyggnadspolitik.
 0
KV (1 September 2008 14:57):
Finns även planer på att uppföra denna byggnad mellan hammarbyverket och gullmarsplan:

http:​/​/​www.​peab.​se/​FS_​PeabWeb/​PublicImages/​Lokaler/​Ham.​.​
 0
Marre (1 September 2008 15:48):
Fast å andra sidan är ju inte alla hus i Birkastan vita...
 0
Theodor Adolfsson (1 September 2008 15:53):
Sluta klaga! Det har ju byggts TUSENTALS nya bostäder under de senaste åren. Inte mer betongöken, tack!

Nej, men, ligger det något i det som representanten för Naturskyddsföreningen sa till mig om att exploateringsgraden i någon ny del av Sjöstaden överstiger den i Gamla stan? För övrigt såg han vattnet som en form av "grön"yta vilket borde göra att Gamla stan inte har särskilt hög exploateringsgrad alls utan snarare låg. Hmm.

Marre: Men Birkastan har ju inget medelhavsklimat! I Sjöstaden skiner solen året runt på de badande barnen.
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 16:31):
Inte bara i sjöstaden. I arkitektvisioner skiner solen alltid och även det ödsligaste punkthus i skogsdunge omges magiskt av en massa människor...
 0
Albin Törnberg (1 September 2008 16:39):
Dessutom är det alltid sjukt mycket segelbåtar i sjöstaden på såna bilder, det har jag aldrig sett IRL.
 0
Joakim Runnedal (1 September 2008 17:16):
Egentligen borde det vara ett krav att alla arkitektvisioner skulle visa hur det nya huset/området ter sig en grådisig duggregnig februaridag med snöslask och sand utspridd på gatorna. Det är ju ändå så det ser ut för det mesta i vårt land. Det är väl egentligen då man som bäst behöver livas upp av en trevlig stadsmiljö? En vacker sommardag ser ju nästan det mesta trivsamt ut.
 0
Eric Thärnström (1 September 2008 20:03):
Ja, det är inte många hus som är byggda för att se bra ut i hellregn. Hur många gånger har man inte fått ta sig hem i regnet? Otaliga gånger som man gått hem i en grå värld. Det är ofrånkomligt. Oavsett om det är mitt ute på ett fält, i en skog eller i innerstaden så blir världen så mycket gråare. Det finns dock en sak som förgyller en sådan tillvaro, bokstavligt talat: Ljus. Inte kallt blått ljus, inte hett rött ljus, men varmt gult ljus. Nu talar jag om ljuset som ursprungligen kom från elden, sedan ljuset, därefter glödlampan och nu i nya former. Det varma, trygga och välkomnande guldfärgade skenet.

Jag har ännu inte varit med om en byggnad som gör sig som bäst i regn. Tveksamt om jag kommer att få uppleva det heller. Nej, det är inte arkitekturen det hänger på: Det är ljuset. Färgsättningen påverkar inte nämnvärt när det inte finns någon sol som kan belysa den. Nej, färgen måste komma av egen kraft, av eget ljus för att kunna tränga igenom det gråa regnet. Det varma ljuset och det gyllene skenet som öppnar sina armar och erbjuder trygghet. För när väl regnet faller så vill vi ju ändå bara hem.
 0
Johannes Hulter (1 September 2008 20:49):
@ eric: Oh yes, mysigaste ljuset jag sett var nog i Amsterdam. De har fina lyktstolpar överallt som sprider ett varmt (inte för starkt) gult ljus.
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 21:22):
Ja faktiskt. Jag minns faktiskt en kväll i Amsterdam, duggregn.. men riktigt mysigt ändå!
 0
Eric Thärnström (2 September 2008 01:50):
^.^ Va mysiga och nostalgiska vi blev, då. Men kanske inte helt fel att reflektera över sådant när hösten inte är alltför långt borta.

Här har vi en fin bild
http:​/​/​lh5.​ggpht.​com/​_​r1EK3XJQ-​ro/​R5NqPcj0​hJI/​AAAAAAAA.​.​
Tänk, sådär skulle det kunna se ut i centrala Uppsala, om man vågade satsa lite på gatubelysning...
Om inte annat så finns det stora möjligheter för ett sådant arrangemang i Hammarby Sjöstad. Det skulle kunna göra området mycket mer attraktivt att besöka, kanske bara för att gå runt och njuta. Kanalen, en del annat vatten lite här och var. Sen hoppas man på att de väljer just det varma ljus som folk verkar trivas i.
 0
Johan Eriksson (2 September 2008 06:46):
Känner mig naiv blåst och lättlurad av Sthlms Stads snack om att Sjöstaden skulle bli "en naturlig utbyggnad av innerstan med en lika levande stadsmiljö" av förortsskäl som ni tagit upp ovan. Det blev ännu en förort även om det visst finns uppmuntrande positiva delar här och var.

Desto mer uppmuntrande är istället yimby´s yttrande!

Här är en annan herre som vi debatterat tidigare som i denna artikel säger ovanligt många kloka saker om bl a Sjöstaden som vi nog är överens med honom om: http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​822924
-däremot har han fortfarande samma småparanoida inställningen till hans uppenbara prioritet för de som vill ta sig runt i stan: biltrafiken! :(
 0
Marre (2 September 2008 11:25):
Anders & Johannes: är inte ljusen i Amsterdam röda...? ;-)
 0
Johannes Hulter (2 September 2008 11:34):
@ marre: Inte där jag gick...
 0
Eric Thärnström (2 September 2008 16:27):
Hahaha!

Inget ont om de röda ljusens kvarter. Tydligen är den formen av verksamhet i viss mån fördelaktig för annan verksamhet, i och med att fastighetsvärdena och därmed hyrorna sjunker. Bra för mångfalden.
 0
P-O (2 September 2008 21:23):
Som boende i Sjöstaden kan jag hålla med Christoffer att arkitekturen inte riktigt är så ensidig som den brukar framställas. Det är helt sant när det gäller de äldsta delarna (där vissa hus faktiskt är erbarmligt trista och fantasilösa) men både vid Hammarby Gård och lugnet är variationen större. Här är dessutom husen högre och exploateringsnivån högre.

Det som tyvärr drar ner helheten är ju de första delarna av Sjöstaden där jag tycker att man misslyckats. Med tanke på att det var så dyrt att bygga är det nästan chockerande hur man slösat med marken både genom att konsekvent sänka hushöjderna ju närmare vattnet man kommit, sprida ut husen så mycket det går och dessuom anlägga konstgjorda vattendrag och märkliga oanvändbara "parkområden" mitt i det allra mest centrala läget (Parterren). Hur tänkte man här? "Ja i Sjöstaden är det ju brist på vatten, det är nog bäst att vi gräver en konstgjord kanal"!

I och för sig är dessa områden pittoreska och trevliga och skärgårdsromantiska (Bullerbyn), men jag tror ändå att majoriteten ändock egentligen hellre skulle önska en levande stadsmiljö även på vardagskvällar (det finns gott om restauranger men alla för en mer eller mindre tynande tillvaro och stänger tidigt, precis som de som eventuellt finns i en förort).

För helhetsintrycket tror jag det blir viktigt att fler höga hus kan byggas. Helst skulle ju någon form av profilbyggnad funnits. Som det är nu finns bara Lumafabriken men det skulle kunnat bli väldigt bra med ordentligt höga hus runt omkring Lumatorget.

Det mest konstiga när man läser plandokumenten för Sjöstaden är att det påstås att Stockholm aldrig kännetecknats av utblickar mot monumentala byggnader, utan att det istället av tradition varit utblickar mot vatten som karakteriserat Stockholm. Visst är det sant, men bara delvis. Traditionellt har ju inte minst de mäktiga kyrkorna varit viktiga som profilbyggnader och runt de mest centrala vattenspeglarna radades det ena monumentala huset upp efter det andra, och det var helt självklart att det skulle vara så. Men det är väl som Anders Gardebring skriver, att här var man fortfarande kvar i bisarra modernistiska planideal.

Mycket bra yttrande för övrigt, precis som vanligt!
 0
Johan Eriksson (2 September 2008 23:22):
Vad jag tycker saknas i Sjöstaden är mer kultur/konst, men i ett av mina yrken är vi några som har rått bot på det och har av Fabege fått just ett sådant uppdrag vars permanenta lokaler på Virkesvägen 26/Hammarby Fabriksväg 43 (en 50-tals kloss) har stor invigning som öppnar nu på fredag.

Hjärtligt välkomna till Hammarby Art Port (HAP)!: http:​/​/​www.​hammarbyartport.​com/​ (-> "pressbilder" om man vill)
 0
Anders Gardebring (2 September 2008 23:55):
Johan:
Härligt! Precis sådant behöver Hammarby Sjöstad mer av!
 0
Johan Eriksson (7 September 2008 01:28):
Tack Anders, nu ska ni få höra!:

I fredags (05.09) tillbringade jag 15 timmar i och runt kvarteret Korphoppet och HammarbyArtPort (HAP), se länken i mitt inlägg ovan, i Sjöstadens äldre del mot Virkesvägen/Hammarby Fabriksväg, på deras invigning av husets offentliga utsmyckning. Men det kunde man absolut inte tro, inte att detta kunde hända i Sthlm. Barcelona, nånstans i Sydamerika eller "nån annanstans" men inte i Stockholm!

Maken till ambitiös invigning med bl a 5 musikband, 3 performancegrupper, "överaskningar", ljusspottar på och ifrån huset mot utvalda punkter (ljusspel) temporära och (förstås, vilket var anledningen:) permanenta utsmyckningar i huset var tillsammans tveklöst det mest spektakulära jag nånsin varit med om i Sthlm! Och det har inte kostat byggföretaget/ägaren Fabege ett öre mer än vad en "vanlig" upprustning skulle ha kostat: http:​/​/​www.​pastan.​nu/​konst-​museer/​hela-​huset-​blev-​kons.​.​ (-faktafel i artikeln: det är inte "Candyland" utan just "HammarbyArtPort"-gänget som ligger bakom vilket inte riktigt är samma personer, Candyland är ett galleri på Gotlandsgatan 76: http:​/​/​www.​glimp.​se/​candyland/​ och det är en skillnad även om de två till en viss del hänger ihop). "I city hade det inte gått, där är hyresgästerna lite mer … gammalmodiga, säger Krister Sävström, projektledare på Fabege" -påstås det i artikeln men varför skulle inte kontorshus och arbetsplatser i innerstan inte vara värda konstnärlig utsmyckning???

Oavsett så var kontrasten mellan Sjöstadens något sterila och tysta arkitektur och HAPs Rio-inspirerade karnevalsöppning helt surrealistiskt overklig och ingav så mycket hopp för Sthlm! :) Inom kort kommer "riktiga" utställningar där också och detta gäng är det minst fördomsfulla, minst ålderssegregerade man kan tänka sig och alla är välkomna!

Dessutom är ett av de fjorton utsmyckningarna nyuppfunnet och världunikt vilket ABC-nytt gjorde ett längre repotage om vilket ni inte får missa: http:​/​/​svt.​se/​svt/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​33538&a=​1238695&.​.​ -klicka på videolänken överst.

Jag vet inte men om det ska fortsätta så här, och förhoppningsvis inspirera till att vitalisera fler stadsdelar i olika delar av Sthlm så kanske vi sakta men säkert kan bli den världsstad som det för hundra gubbar är värt att fortsätta förbättra och som gör Sthlm till en kul stad att bo i, jag mfl hoppas på det!

Don´t worry, -be HAPpy ;-)
 0
Anders Gardebring (7 September 2008 04:41):
Johan:
Vad härligt! Jag blir så glad när jag läser din kommentar. DN På Stans hemsida verkar nere just nu så jag får kolla senare.
Själv har jag precis varit ute på stan och partajat med ett gäng yimbys och haft det jättetrevligt.
 0
Christoffer (7 September 2008 11:18):
P-O

Själv bor jag i just Hammarby Gård och håller med dig i stort angående profilbyggnader och dyl. Är däremot bara benägen att delvis hålla med dig kring de äldre delarna av Sjöstaden. Sickla Udde t.ex. är ju den äldsta delen av stadsdelen, samtidigt som en enligt mitt förmenande fortfarande är den som innehåller mest varierad arkitektur avseende fasader, fönstersättning, material etc. Låter man den berömda "marknaden" bestämma så tyder det också på att Sickla Udde inte alls är misslyckat, tvärtom. Enligt mäklare är detta den dyraste delen av stadsdelen. Det är däremot riktigt att husen på udden är lägre och mer utspridda, men givet att man lyckas bygga med högre och högre exploateringsnivå mot Skans- respektive Danvikstull så kan Sickla Udde mycket väl bidra till en varierad helhet i stadsdelen som sådan.

Den minst varierade delen avseende arkitekturen anser jag annars vara Hammarby allé från Luma och bort till korsningen med Lugnets allé. Här tycker jag det är befogat för stadsplanerarna att ta åt sig av kritiken avseende likformiga nyfunkisfasader och relativt enahanda arkitektur. Undantaget möjligtvis då SSSB:s studentbostäder i början av stråket.
 0
Johan Eriksson (9 September 2008 05:11):
Nu funkar "pastan"-länken igen: http:​/​/​www.​pastan.​nu/​konst-​museer/​hela-​huset-​blev-​kons.​.​

-fattar fortfarande inte varför inte det skulle kunna funka med mer konst i innerstans kontorshus och arbetsplatser enligt Fabege men enligt SvD knäcker HAP Gert Wingårdhs "svarta juvel" vilket jag håller med om:
http:​/​/​www.​hammarbyartport.​com/​0​80​90​5/​0​80​90​8_​svd.​jpg

-Vem som helst kan under kontorstid före kl 18.00 se vilket lyft det blivit i kvarteret Korphoppet: http:​/​/​www.​hammarbyartport.​com/​images/​hap_​map.​gif och jag hoppas nu att fler fastighetsägare förstår vikten av en stimulerande arbetsmiljö mer än bara putslustiga designarmaturer etc....?
 0
Johan Eriksson (2 Oktober 2008 13:56):
Fortsätter den här tråden med ett svar på den självklara frågan: "ja men hur såg det ut da?", -som sagt, vid renoveringstillfälle eller nybyggnad är det endast "kaffepengar" i byggsammanhang som behövs (HAPs itsmyckning har inte kostat Fabege ett öre extra!) för att få till så här snygga resultat: http:​/​/​www.​hammarbyartport.​com/​0​80​90​5/​0​80​90​5_​doc/​index.​.​

(-bilderna är från invigningen 05.09. då "CandyTour"-värdinnorna guidade besökare varje hel timme och sen är där bilder från den påföljande invigningsfesten med olika band, performancegrupper och diverse nyfikna. Undertecknad har gjort hisssen med den fiktiva kartan på ihopsatta kuvert, uppförstora och fastlaminerad, så att hissåkare får en extra "resa" vid resa s a s ;-) : http:​/​/​www.​hammarbyartport.​com/​0​80​90​5/​0​80​90​5_​doc/​image.​.​)

Saneringen av miljonprogrammet och andra ofullständiga stadsmiljöer är helt nödvändiga men kommer att ta tid då det är mycket stora belopp det handlar om. Har stora förhoppningar på att detta blir av över hela landet och inte alls menat som någon ersättande halvmesyr/kompromiss hävdar jag att fastighetsägarna är okunniga om möjligheternma att man (åtminstone) kan få fina inomhusmiljöer till klart rimliga priser och på så sätt snarast påbörja upprustningen av trapphus, gemensamma utrymmen etc. Säger inte att det är helt gratis men det behövs inte massor av statliga miljarder för att ta initiativet till gladare identitet i främst betonglammelernas gråskalor!
 0
Kalle (2 Oktober 2008 17:36):
Grymt exempel på urbanisering underifrån och inifrån. Sånt här stadsutveckling behövs verkligen i Sthlm.
You go, Johan!
 0
P-O (2 Oktober 2008 22:55):
Christoffer

Du har helt rätt i att arkitekturen runt Sickla Udde har många kvaliteer och området är onekligen populärt. Min 3-åriga son tycker också mycket om att besöka någon av alla sandlådor bland de öppna halvprivata gårdarna där, något som antagligen inte är lika kul för de boende på bottenvåningarna med gigantaiska fönster .. Kollade faktiskt också själv på en lägenhet där, men den var något dyr ...

Annars tycker jag de så kallade stadsvillorna längst Sickla kanalgata är allra tristast utifrån ett kombinerat arkitektur- och planperspektiv. De ser nästan identiska ut och är totalt ickeurbana. Men visst, det var väl inte meningen att de skulle vara urbana och de ligger fint mot vattnet.

Observera också att de restauranger som ligger vid Sickla udde tycks ha det ganska besvärligt. Ett värstascenario är nog faktiskt att just den här delen av HS kan få ett krympande utbud.

Jag håller med dig att helheten säkerligen kommer upplevas helt annorlunda när (om?) Danvikslösen genomförs, hotellet och övriga kvarter runt Hammarby port är färdigbyggda och kvarteren ner mot Skanstullsbron kommer till. Då blir ett område som Sickla Udde värdefullt utifrån andra aspekter än urbanitet. Just gångstråket mellan vårt kvarter runt udden och över bron till färjan, är det som vi upplever som allra bäst med HS. Att ta båten till Djurgården har blivit ett mycket trevligt helgutflyktsmål sedan vi flyttade in.

Den del som har allra bäst potential att bli riktigt urbant är nog Hammarby Gård. Där är riktigt tätt och bra höjd samt gott om lokaler i bottenvåningarna, men det tar väl ytterligare något år innan det området "sätter sig".

En eloge till Johan Eriksson och Hammarby Art Port också!
 0
Anders LP (8 December 2008 22:38):
Nu har man gått till nästa steg, nämligen Godkännande/Antagande, men de nya PDFen verkar vara blanka.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter