Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Älvsjö Centrum.

 


I Älvsjö centrum planeras det nu för bostäder, affärer och ett torg alldeles intill pendeltågsstationen. Den utmärkta platsen slösas idag bort på en skrymmande infartsparkering (som kommer att flyttas), varför det är ett alldeles lysande förtätningsprojekt att bygga här.

Det uttalade målet för projektet är utmärkt:

"Centrala Älvsjö utgör ett av stadens tolv s.k. stadsutvecklingsområden. Översiktsplanen anger att området ska omvandlas till en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser."

Det område som är aktuellt i planen gäller de tre kvarteren närmast i bild (vita och tegelröda byggnader, samt den gröna byggnadskroppen vid stationen):Vid en första anblick ser planen ganska tilltalande ut. Det är uppenbart att man här har haft målet att skapa en "stadsmässig" miljö, vilket stadsbyggnadskontoret förtjänar en eloge för. Men när planen studeras mer i detalj framträder en del problem. Stadsmässig är inte samma sak som stad. För det första är exploateringsnivån, med tanke på läget, låg. Det finns planer på en tvärbanedragning liksom möjlig tunnelbanestation i framtiden, vilket redovisas i plandokumenten. Pendeltåget går förbi bokstavligen utanför knuten. Läget är helt enkelt osedvanligt fördelaktigt ur transportsynpunkt. Detta tillfälle måste tas tillvara på. Överlag bör exploateringsgraden höjas, främst genom att öka antalet våningar i husen. Fem till sex våningar gör ingen fungerande stadsmiljö med tanke på avsaknad av gårdshus och de färre antalet lägenheter per våning som nyproduktion ger jämfört med den befintliga innerstaden. En ökning till åtta till tio våningar vore att föredra, med ett par huskroppar som sträcker sig högre.

Det uppsatta målet med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser bör realiseras i planen. Med tanke på bullernivåer och de regler som finns kring detta för bostäder anser Yimby att det vore en bra lösning att låta de huskroppar som är placerade mot spårområdet vara kontor istället för bostäder. Detta skulle dessutom få som effekt att området lever upp på ett annat sätt; en stadsmiljö istället för bostadsförort. Dessa kontorshus bör placeras direkt mot spårområdet och eliminerar på så sätt också helt behovet av de bullerskärmar som har planerats. Här kan nya Norra Bantorget i Stockholm City tas som ett bra exempel.

Det torg som planeras presenteras med bland annat dessa bilder i planförslaget:

Bilder säger ibland mer än ord och det framstår här ganska tydligt att det inte är någon stadsmiljö som kommer att tillskapas. Det finns funktionsblandning med bostäder och affärer runt torget. Men den låga exploateringsnivån och den öppna strukturen skapar inget trivsamt stadsrum.
Torget som planeras verkar mest finnas bara för att en förort med pendeltågsstation ska ha ett torg. Torgets placering relativt bron över spårområdet är klart fördelaktig, men utformning i övrigt lämnar mycket att önska.

I plandokumenten tas frågan om potentiellt buller från Götalandsvägen upp, men samtidigt lämnar man torget mycket öppet ut mot just Götalandsvägen. Torget riskerar att bli något man springer förbi för att hinna med pendeltåget. Det finns affärer där och det finns boende där. Men det finns ingen anledning att stanna upp och njuta av torgets gestaltning. Att det är öppet i hörnen kan knappast vara bra ur bullersynpunkt oavsett vilken aktivitet man ska ha på torget.

En sammanhållen stadsmiljö betyder slutna kvarter och torg med tydlig platskänsla. De slutna kvarteren i planen är mycket trevliga att se, men torget bör förbättras. Vi föreslår att sidan mot Götalandsvägen byggs ut, men med en portal i två plan för att skapa goda flöden till och från torget. Möjligheten att här skapa en högre byggnad bör också undersökas.

Yimby har tagit fram en egen idéskiss på alternativ utformning av torget.

Planförslag:


Yimbys skiss:


Möjligheten att nyttja husens tak som rekreationsyta bör ses över. Här kan det med fördel anläggas gemensamma utrymmen för de boende i husen eller för de kontorsfastigheter som vi föreslår.

Översiktsplanen gör gällande att detta är ett stadsutvecklingsområde. Yimby utgår från att det betyder att denna länga med bostadshus (förhoppningsvis ändrade till blandade funktioner) längs spåren inte är slutet för utvecklingen av Älvsjö med omnejd. De planer på förbättrad spårburen trafik som redovisas i planbeskrivningen bör genomföras så snart det finns de ekonomiska resurser som krävs, men detta får inte vara det enda som görs. Götalandsgatan bör ses över och göras till en urban gata och den befintliga bebyggelsen i närheten bör även den ses över med avsikt att urbanisera suburbaniteten. Nya täta stadskvarter bör sprida ut sig kring stationen och i framtiden även via en överdäckning över spåren (då spåren i sig är en rejäl barriär). Som den kärna Älvsjö är tänkt att bli bör det även tillåtas flera högre byggnader, dels för att öka tätheten men även för att skapa en tydligare identitet för området.

Med de utmärkta kommunikationer som pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och regionaltåg kommer ge finns här förutsättningar som på få platser i riket för att skapa just en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser med sådana platsvärden att Älvsjö inte kommer säljas in som ”nära till stan” utan att Älvsjö i sig själv är lockande nog.

Hela planen kan läsas här.

Yimbys yttrande kan läsas här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Theodor Adolfsson (13 September 2008 00:28):
Det är härligt att se att ett två veckor gammalt yttrande redan har inaktuella uppgifter om hur många medlemmar vi är. Ett år efter starten så ökar YIMBY fortfarande starkt! Om några år har vi fler medlemmar än vad det finns invånare i det överbefolkade ghettot Gamla stan. Då blir det till att köra över dem och anlägga parkeringar och gallerior över hela ön.
 0
Martin (13 September 2008 01:10):
Förstår inte riktigt varför Yimby snöar in sig på offentliga ytor på taken. Det är väl bättre att man har ett torg på marknivå tillgängligt för alla än att man slänger upp det på ett tak där främst de boende i fastigheten kommer att använda ytan?

Sen är det säkert (?) dyrare att bygga rekreationsytor på taken, men det är väl en annan sak...
 0
Anders Anttonen (13 September 2008 01:52):
Mycket bra yttrande! Älvsjö är en spännande miljö, och skulle kunna bli ett sydligt alternativ gentemot Kista. Här kan byggas högt! Och tätt! Samt bli ett trafiknav med t-bana, spårväg, pendeltåg, riks- och regionaltågtrafik och bussar.
En konkurrerande mässanläggning vore inte fel, heller...
 0
Eric Thärnström (13 September 2008 06:56):
Ja, det som glömdes bort i samrådsförslaget är ju att Älvsjömässan ligger tvärs över spåren. Det finns inte mycket anknytning till den, vare sig i form av kommunikation eller faciliteter. Det finns mycket att göra för att koppla samman detta område med det på andra sidan spåren.
 0
David Westerberg (13 September 2008 11:08):
Det här förslaget visar lite framtidstro i alla fall, och jag hoppas ätt det högre huset i Yimbys skiss acepteras, för torget skulle markeras bättre och kännas mer centralt.
 0
Tore Kullgren (13 September 2008 12:50):
Till skillnad från öppna ytor i marknivå, så är takterrasser avskilda och har utsikt.

Att det är så ont om takterrasser i Stockholm kan bero på att det finns så mycket öppen mark. Men det blir ju något av ett Moment 22. Se diskussion i http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​134
 0
Anders Gardebring (13 September 2008 12:58):
Martin:
I en stad behövs både privata och offentliga rum. Idén om att "alla" måste ha tillgång till alla rekreationsytor och att det inte får finnas några ytor reserverade för de boende har jag alltid haft svårt för. Privata rum är inte ett problem så länge det också finns offentliga rum. Problem uppstår däremot om alla rum är privata eller alla rum är offentliga. Eller den allra värsta varianten, som är vanlig numera, att det bara finns "halvoffentliga" rum. Rum som alltså varken en besökare eller boende känner sig välkommen till...
 0
Anders Gardebring (13 September 2008 13:01):
Eric:
Vi pratar i yttrandet om att spåren i framtiden behöver däckas över, då spåren är en barriär. Så vi nämner kanske inte explicit mässan, men den fanns ju naturligtvis i tankarna när vi tänkte överdäckning.
 0
Eric Thärnström (14 September 2008 07:09):
Anders Gardebring
Kanon! Jag syftade på det ursprungliga förslaget (Stadsbyggnadskontorets), så det var ingen kritik mot yttrandet :-) Jag är stolt över att rundningen på kåken, och färgvariationen kom med ^.^ En överdäckning blir inte okomplicerad, men det vore väldigt bra om den kom till världen.
 0
Ragnar Lind (14 September 2008 08:59):
Mycket bra yttrande, tack för engegemanget! Jag undrar bara över frågan om grönska/terasser på taken. Platta tak - är det verkligen bra i vårt klimat? 70-talets platta tak har ju visat sig få svåra problem med läckage, fukt, etc. (Sedan tycker jag personligen att "riktiga tak" ger ett vackert bidrag till stadsbilden).
Jag håller med om att en del rekreationsytor ska bara vara till för boende. Men förr - dvs innan portkodernas tid - kunde man glänta på en port för att bara se hur gården ser ut. Känna stämningen, men att inte vara där för länge. Det var så att säga "tillåtet". Det kan jag sakna idag. (Men jag känner ju till det tråkiga faktum varför portkoderna kom till - inbrott, skadegörese, etc.)
 0
Karl (14 September 2008 11:29):
Ragnar> Vet inte hur det är med terasser och liknande, men när det gäller sk. "gröna tak" så har de en fetbladsväxt som tar upp mycket vatten. http:​/​/​www.​byggvarlden.​se/​energi_​miljo/​article40​4456.​e.​.​
 0
Tore Kullgren (14 September 2008 17:59):
Takterrasser måste givetvis byggas med dagvattenkanaler.
 0
Dan Edholm (15 September 2008 01:23):
Slutklämmen i yttrandet är en pärla. Givetvis ligger det en svårighet att marknadsföra något som inte har annat än ett bra pendelläge och Älvsjömässan som något med mer än så. Här vill vi ju lägga grunden till ett kluster som ska verka som utåtdrivande stråk och inkluderas i innerstaden inom 50 år. De miljöer som skapas blir viktiga och Älvsjömässan är en given nyckel. Jag tänker hotell, resturanger och service i en miljö som är avskärmad från tågtrafiken men ändå synlig för den som står på perrongen. Det måste te sig inbjudande för den mäss-besökare att gå över spången, annars tar de pendeln mot city. Detta är nyckeln till att ens aspirera på något "stadsmässigt" byggande på plats. Hittar man inte den vägen kommer det andra falla likväl; videomojar, solarier och kanske någon halvsunkig pizzeria i det misslyckade scenariot. Och jag kan sätta något på att människorna på bilderna kommer behöva retucheras bort. I mina ögon krävs det ett hotell modell större, gärna högt som fan så man ser det från håll. Något sådant kan flytta folk över spåret till där man vill bedriva verksamhet. Ihop med högre bostadshus med slutna kvarter OCH verksamheter i gatuplan kan det bli något annars inte.
 0
Eric Thärnström (15 September 2008 07:17):
Word, Dan Edholm!
 0
Leonardo Frithunanthz (15 September 2008 07:31):
Jag måste nog också hålla med Dan Edholm.
 0
Marre (15 September 2008 10:10):
Håller också med Dan, man bör nog inte avskärma bebyggelsen väster om spåren från östsidan.
Ett högt hotell är lite mer tveksamt, man har ju precis invigt ett nytt högt hotell alldeles invid mässan och behövs det verkligen ett till i området?
 0
Carl Johan Hall (15 September 2008 12:34):
Härligt att man bygger något på Älvsjö Stationsplan, en av Stockholms fulaste platser!

Lite OT: Ett ställe i närområdet som borde lämpa sig för ny bebyggelse är "ingenmanslandet" mellan Nynäsbanan och Magelungsvägen. När jag cyklade mellan Hagsätra och Örby lade jag märke till att man varit framsynt och byggt breda tunnlar för cykelbanan. Alltså kan man dra en gata där, ungefär i Gamla Huddingevägens förlängning!
 0
Anders Gardebring (15 September 2008 13:09):
Cykeltunnel? Fast en väg är ju inget hinder för cyklar, om det görs rätt. Snarare gör ju separationen av cykel och väg att det blir en suburban struktur.
 0
Carl Johan Hall (15 September 2008 14:27):
AG: Cykelbanan är alltså bred som en vanlig cykelbana, men tunnlarna är klart bredare, antagligen eftersom framsynta ingenjörer har tänkt på att man kanske vill bygga något däremellan i framtiden. En vanlig, dubbelriktad gata med trottoarer skulle lätt rymmas.

Som trafikant (speciellt på cykel) är jag iofs rätt förtjust i trafikseparering av säkerhetsskäl. Men en sådan här gata skulle inte leda till mycket genomfartstrafik - Huddingevägen går ju parallellt.

Sedan kanske läget mitt emellan Magelungsvägen (som iofs inte är så tungt trafikerad) och Nynäsbanan lite bullrigt för bostäder. Men inte för småindustrier!
 0
Anders Gardebring (15 September 2008 14:28):
Kontor brukar också funka där det är lite småbullrigt, då det är ju definitivt inget hinder för stadsmässig bebyggelse.
 0
Jan Wiklund (15 September 2008 17:13):
Älvsjö har verkligen förutsättningar för att bli centrum för Söder om Söder. Inte bara pendeltågsstation, utan det ligger perfekt för att vara knutpunkt i ett mer småskaligt spårnät. Och då ska det givetvis vara ordentligt tätt. Och stort. Hur ansluter det här området till omgivande områden? Är det risk för enklavbildning?

För framtiden, t.ex. - utnyttjas inte Älvsjömässan väldigt dåligt? Borde man inte bygga på även denna byggnad åtminstone tio våningar (med överdäckning över spåren som någon var inne på)?
 0
Anders Gardebring (15 September 2008 17:42):
Oh ja. Att bygga på Älvsjömässan borde ju utmärkt. Nu vet jag inte hur det skulle gå rent hållfasthetsmässigt, men det går ju såklart att stärka upp. Men det gäller ju då att hitta något som Älvsjömässan är intresserade av, kanske kan man anlägga hotell- och konferenslokaler ovanpå mässan t.ex.?
 0
Christian (16 September 2008 00:39):
Ser ganska likt ut området som byggs i vid Farsta strands pendeltågstation just nu. Här byggs det ca. 500 lägenheter just nu i halvkvarter. Ett ganska trist förtätningsprojekt som trots allt är ett förtätningsprojekt vilket jag själv som boende i området tycker är glädjande. Området som bebyggs har tidigare bestått av en fotbollsplan samt ett ganska stort antal dåligt utnyttjade parkeringsplatser.

http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​
 0
Oscar A (16 September 2008 23:09):
Theodor Adolfsson:
[...]överbefolkade ghettot Gamla stan. Då blir det till att köra över dem och anlägga parkeringar och gallerior över hela ön.
Skämta inte om vårt alla käraste!

Intressant utveckling kring Älvsjö centrum. Men varför bara höja till 8-10 våningar? Jag säger skyskraper! Här borde det finnas goda möjligheter att bygga högt. Miljön kan knappat vara lika känslig som innerstadsmiljön för större förändringar.
 0
Tore Kullgren (18 September 2008 18:08):
Dessutom finns redan Rica Talk Hotel med 18 våningar och 75 meter.

Som en brasklapp så tycker jag att man bör reservera område för nya plattformar, om man inte tänkt på det innan.
 0
Ove Sjöquist (10 Februari 2010 03:00):
Det blir nog bra det där i älvsjö centrum.
Det låg en gungpark där rulltrappan går upp till rampen. Alltså 1964 -65. Det fanns en lokvändare på spårområdet. man vände loken med mans- kraft. Tjo flöjt
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter