Utskrift från www2.yimby.se
....

Vinnaren i tävlingen om Årstafältet utsedd

 
UPPDATERAD: 15:00

Idag presenterades vinnaren i arkitekttävlingen om Årstafältet.

På Stockholm stads hemsida presenteras vinnaren: "Arkipelag" (Archi5, Michel Desvigne, Elioth/Iosis Group) med följande motivering:

"Arkipelag bygger på en övertygande och saklig analys av platsens förutsättningar och gestaltar ett konkret stadsbyggnadsförslag av hög arkitektonisk klass med originella drag som inspirerar till fortsatt planeringsarbete. Analysen i särklass den bästa som gjorts av de tävlande och utgör en mycket god grund för det kommande programarbetet. Arkipelag utvecklar en kvartersstruktur på ett sofistikerat sätt för att bygga upp en stor variation och potential hos olika stråk och platser. Arkipelag lägger en visionär grund för planeringen som kan ge Nya Årstafältet en betydelse i hela staden."

Så här skrev YIMBY om förslaget när finalisterna presenterades i november.

 

"Även här satsas på en storstadsmässig skala, med relativt hög och tät bebyggelse. Den del av området som bebygges har en tydlig struktur och upplevs som mer stadsmässigt än "NEVA". Även här skapas en mycket tydlig gräns mot parken, och en skarp och tydlig kontrast skapas mellan stad och park. Förslagets problem är dock att det inte lyckas så bra med att binda samman områdena runt Årstafältet med varandra. Förslaget har stor potential, men mer arbete behöver läggas för att den nya bebyggelsen inte skall uppfattas som en isolerad enklav."

 
 
 
 
 

Det är ett förslag som YIMBY såg som ett av de bättre när finalisterna presenterades som har vunnit, vilket naturligtvis är mycket glädjande för oss urbanister. Det ter sig uppenbart att Stockholms stad har en uttalad målsättning att bygga en tät och stadsmässig struktur, något som vi varmt välkomnar. Den attraktiva innerstadens tanke och struktur måste få växa upp i nya områden.

Stockholms stadsarkitekt, Per Kallstenius, sade på dagens presskonferens att "det blir en epokavgörande stadsdel och en park i världsklass". Det är en positiv och glädjande attityd, som vi hoppas blir mer än tomma ord.

Den nya bebyggelsen koncentreras i förslaget till den norra delen av Årstafältet och kommer att knytas samman med tvärbanan.
Det är en mycket viktig punkt. Att skapa en sömlös integration med den spårburna kollektivtrafiken, så att man från alla punkter i området kan ta sig till den utan att uppleva att man lämnar staden är vitalt för att få en hög nyttjandegrad.

Förslaget innebär 400.000 kvadratmeter lägenhetsyta (4000 bostäder) och en 50 hektar stor stadspark.
I förslaget ingår också 210.000 kvadratmeter verksamhets- och kontorsyta, vilket är mycket välkommet. Att blanda bostäder och arbetsplatser är mycket viktigt om vi ska kunna bygga fungerande stadsdelar. Att förslaget innehåller en sådan blandning bådar gott.

Att det vinnande förslaget skapar en tydlig och definierad stadspark är viktigt, och är något som exempelvis förslagen "Årsta händer" och "Årstafältet Valley" inte klarade av att uppfylla. Med det aktuella förslaget finns en stor potential i ett attraktivt och välbesökt Årstafält i framtiden. Det är dock viktigt att nu inte stupa på mållinjen. Det urbana stadslivet måste kopplas samman direkt med parken, utan avskiljande barriärer. Planeringsmissarna i Norra Stationsområdet, där man i planeringen skapar barriärer mellan stadsdelen och parken, får inte upprepas.

Byggstart sker tidigast 2011.

Förslaget ska nu bearbetas vidare, och skickas ut på samråd. Här vill vi från YIMBY:s sida upprepa vad vi tillsammans med Alternativ Stad skrev i september förra året: Tänk större än bara Årsta!

"Men om vi vill ha mer stad och binda ihop stadsdelar räcker det inte att bygga en förortsenklav på Årstafältet. Hela söder om söder måste omfattas av arkitekttävlingen.

Staden bygger på stråk. Ju längre obrutna stråk av attraktioner desto bättre stad. Låt gärna Årstafältet vara del av ett stråk – men det måste faktiskt börja redan vid Skanstull.

Staden bygger på täthet. Ju fler människor desto fler attraktioner. Det blir dåliga stråk och dålig sammanbindning om tätheten på människor utanför tullarna bara är en tiondel av tätheten innanför. Att bara planera för Årstafältet löser inte dessa problem, planeringen måste gälla hela Årsta. "


Förslaget har många positiva värden, men lider i huvudsak av två problem.

För det första: En dålig sammanbindning med den befintliga innerstaden. Detta behöver staden titta vidare på.

För det andra: Arkitekturen i förslaget är förvisso både storstadsmässig, tät och intressant. Här finns många bra och positiva idéer att jobba med. Men förslaget lider som alltid annars när hela områden planeras i ett svep av en arkitektonisk och planeringsmässig likriktning. Ett enskilt arkitektur- eller planeringsprojekt kan aldrig förutse alla de behov som kommer att uppstå i en stadsdel. Därför måste det i planen finnas en stor flexibilitet. Låt tävlingens vinnare lägga upp stadsplanen, och några av kvarteren. Men låt sedan andra aktörer och arkitekter fylla på. Så bygger man en stad.

Utan att ha fått tillgång till mer än några visionsbilder är det svårt att göra någon djupare analys av förslagen, men det är också intressant att notera att fordonstrafik verkar vara frånvarande. Här finns skäl till oro då  trafikseparation är ett synnerligen effektivt planeringssätt om man vill undvika ett urbant stadsliv. En integrerad trafik innebär att trafiken får anpassa sig till stadens villkor. Trafikseparation innebär att staden får anpassa sig efter trafikens villkor.
 
Juryns utlåtande kan läsas här. (YIMBY har ännu inte hunnit sätta sig in i hela materialet)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas Öhrström (19 Februari 2009 13:20):
Det finns fler brister än så. Den isolerar Östberga från parken och stadsdelen genom en tallskogssträng. Parken saknar inramning österut och västerut. Det finns risk att det blir ett blåshål.

Förhoppningsvis kan man åtgärda detta i framtiden.

Förhoppningsvis kommer stadsdelen att utformas så att även området närmast parken får liv under sena kvällar och nätter. Tyvärr är jag pessimist då det enligt bilderna ser ut att bli en två parallella gångvägar i sick-sack-mönster, med smala gräsmattor emellan.
 0
Johannes Lilleberg (19 Februari 2009 13:42):
Det händer saker i Stockholm! Härligt! Nu gäller det som Anders säger att vi löper hela linan ut och bygger en livlig social stadsdel med varierad arkitektur, högkvalitativa parker och många nya lokaler för kultur och andra tjänster...
 0
Jonas V (19 Februari 2009 13:48):
Jag är glad över att det blev det här förslaget, det var min favorit. Jag har inte riktigt koll på om det riskerar att bli en enklav eller inte, jag kan inte uttyda sånt på ritningarna. Jag håller med Anders om att man inte bör detaljplanera alla byggnader i ett svep.

Fråga: Vad är det för spännande hus som står i västra delen av parken? Den där som ser ut som en Red Hot Chili Peppers-logga.
 0
Kalle . (19 Februari 2009 13:53):
YES!
 0
Jonas V (19 Februari 2009 13:53):
Iakttagelse: Habiter Autrement låg bakom Årsta händer!, förslaget som låg längst ner på min lista. Däremot ligger deras förslag på högst på min Nya Slussen-lista.
 0
Kalle . (19 Februari 2009 14:36):
Glöm inte att läsa juryns utlåtande för att se hur snacket går..
http:​/​/​stockholm.​se/​Fristaende-​webbplatser/​Fackforvalt.​.​
 0
Kalle . (19 Februari 2009 14:40):
Ang: "För det andra, och detta är synnerligen allvarligt, verkar det vara nästan uteslutande bostäder som planerar att byggas."

Arkipelag innehåller ca 2/3 bostäder och 1/3 verksamheter/kontor, inte bara bostäder.
 0
Patric Nilsson (19 Februari 2009 14:42):
Imho bör bebyggelsen helt omge parken. Bebyggelsen bör knyta samman de aparta redan byggda områden som idag gränsar till planområdet. Som skrivs i artikeln, vinnar arkitekten bör på sin höjd få bygga ett par hus, det blir annars förortsmässigt. För att få tryck i området och en kickstart på urbaniseringsprocessen söder och väster om söder, så är det vinnande förslagt för lamt, tätheten bör vara minst det tredubbla. Årstafältets framtida invånarantal bör ligga runt 50.000. Man bör i princip ha kommersiella lokaler i alla bottenvåningar och några våningar upp. Någon eller några speciella attraktioner av kulturellt eller kommersiellt slag bör också vara inplanerade. Risken för att detta blir ännu en sovstad är överhängande, vi måste göra allt för att det inte skall hända.

btw: här är mitt förslag, notera att det är befriat (med få undantag) från arkitektur, det är bara en illustration av tomter och deras möjliga höjder. Varje tomt bör vara individuellt utformad av olika arkitekter. Jag har också bevarat en betydligt större del av parken än vinnarförslaget.

http:​/​/​www.​chictribute.​com/​0​811.​jpg
http:​/​/​www.​chictribute.​com/​10​.​jpg
http:​/​/​www.​chictribute.​com/​0​9.​jpg

videoklipp:

http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​Uli9OW6Ubfg
HQ: http:​/​/​www.​facebook.​com/​video/​video.​php?​v=​35779921877&.​.​
 0
Anders Gardebring (19 Februari 2009 14:53):
kalle:
Det är ju i så fall lysande! Har du någon källa på detta?
 0
Kalle . (19 Februari 2009 14:54):
Patrik: Juryn pekar på en önskvärd vidareutveckling där den huvudsakliga bebyggelsestrukturen ersätter den låga stjärnformade byggnaden och på så sätt knyter an bättre till Östberga.
 0
Kalle . (19 Februari 2009 14:56):
Anders: Sid 45 i utlåtandet, 400 000 m2 bostäder, 210 000 m2 kotor/verksamheter.
 0
Patric Nilsson (19 Februari 2009 15:00):
Kalle det låter bra, det om ratiot bostäder/kommersiella lokaler. Men "anknyter bättre till Östberga" är inte samma sak som att i princip integrera Östberga med den nya bebyggelsen, och det är det som borde göras.
 0
Kalle . (19 Februari 2009 15:02):
"Men "anknyter bättre till Östberga" är inte samma sak som att i princip integrera Östberga med den nya bebyggelsen, och det är det som borde göras."
Det är det de vill, förstår inte vad du menar..
 0
Anders Gardebring (19 Februari 2009 15:03):
Kalle:
Tack! Bloggposten är uppdaterad.
 0
Alf . (19 Februari 2009 19:51):
En sak som är lite oroande är att det verkar som att Gamla Göta Landsväg (går rakt genom området. Har arkitekterna tänkt på det? Jag är rädd att ett antal Nibysar kommer att vandra runt med olika tidningar och peka med blädderblock och pennor på detta fornminne. Och om vägen är i vägen tror jag inte att den kan tas bort. Eller kan den?

wikipedia
eniro
 0
Edvard G (19 Februari 2009 19:54):
Ett ok förslag som vann, det kunde ha varit mycket värre.

Alla stans Yimbys kommer behöva kämpa för att det här förslaget inte kommer reduceras till 10-15 punkthus i 5 våningar med vit putsfasad och kanske lite olika färg på balkongerna eller fönsterkarmarna.
 0
Gustav Svärd (19 Februari 2009 20:24):
Edvard G, håller med helt. Arkipelag är ok. Dock saknas integrering med områdena runt omkring (samband finns, men integrering kräver mer än ett par gångvägar) och verkar vara en himla massa öppna ytor inne i det bebyggda området - varför två parker som tar upp hela kvarter när STORpark ligger ett kvarter bort?
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 21:05):
Vad skönt med ett nytt friskt förslag som sopar bort alla möjliga anknytningar till det gamla trista, blåsiga Årstafältet. *ironi*

Jag skall ta mig tusan också bli politiker så jag kan utlysa tävlingar och svänga mig med stora fina ord (världsklasss), dela ut diplom och le så käken går ur led. Och så skall jag dra igång stora svulstiga projekt utan att prata med medborgarna och så skall jag sticka ifrån i halvtid så att jag inte kan ställas till svars. Vad ni är lättlockade kära yimby-människor.

Nu när man bebygger 50% av parkytan i söderort så kanske man kan beparka 50% av kommande byggnation i Värtan, norra station, västra Kungsholmen och några andra stadsutvecklingsområden?
 0
Edvard G (19 Februari 2009 21:33):
Dr Evil tycker du att Årstafälter idag är att klassa som park? Har du någonsin varit där överhuvudtaget? Och vilka medborgare är det du talar om? De 100 000 som står i bostadskö eller de (mycket högt räknat) 500-1000 som ibland tar en joggingtur eller låter hunden skita på årstafältet?

Värtan kommer att ha väldigt mycket park (Gärdet) och Norra station har väl ingen park att tala om idag (som inte är inringad av motorväg iaf) men kommer däremot enligt planförslaget att få gott om park.
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 21:44):
Edvard: du kan inte Årstafältets historia, vilket är en förutsättning för att kunna omfamna tävlingsförslagen så som ni gör. Sen har du förmodligen inte läst de tidigare trådarna om Årstafältet. Jag tänker inte dra samma resonemang för tredje gången här på yimby, koll arkivet.

Det där med bostadsbrist är en ett bekvämt portalargument som man kan ta till mot precis allt som inte betyder att man skall bygga hus, det är inte argumentation i enskilda fall, det är ett svepande argument utan precision.

Om Norra station kommer att få gott om park. Bra.
 0
Niklas (19 Februari 2009 21:56):
Evil:

Du skriver: " Det där med bostadsbrist är en ett bekvämt portalargument som man kan ta till mot precis allt som inte betyder att man skall bygga hus"

Jag förstår att du inte vill ha fler bostäder kring Årstaparken. Om det nu är så att du värderar detta fält högre än en lösning av bostadsbristen så får du väl stå för det. Om det är så att du tycker att bostadsbristen är ett problem men till varje pris vill undvika just bostäder vid Årstafältet så skulle jag vilja veta vilken lösning du sitter inne med (gissningsvis: "bygg inte vid Årstafältet bygg någon annanstans").
 0
Anders Gardebring (19 Februari 2009 22:01):
Evil:
Du frågade mig igår om Von-Oben-attityd. Där var den igen.
Läs gärna bloggposten igen, och ta av dig de idologiska glasögonen för ett ögonblick så noterar du att det faktiskt finns en hel del kritik i inlägget, även om den övergripande målsättningen är god.

Och visst har vi dragit historien i trådar här på YIMBY, och om vi drar dem igen lär du också få höra samma motargumentation som tidigare. Det lär inte vara ett spår vi kommer vidare i gissar jag.

"Det där med bostadsbrist är en ett bekvämt portalargument som man kan ta till mot precis allt som inte betyder att man skall bygga hus, det är inte argumentation i enskilda fall, det är ett svepande argument utan precision."

Bostadsbristen måste sättas i ett större sammanhang, och det sammanhanget är att politiker, planerare och arkitekter kommer att få kritik oavsett vad de gör och oavsett hur de gör det. Det beror på att alla människor omöjligen kan bli nöjda. Då är det politikens uppgift att avgöra vilken argumentation som håller, och vilken som inte gör det. Det är politikens uppgift att avgöra vilken opinion som uttrycker vad de boende i staden önskar. YIMBY är en av dessa opinionsbildare, liksom det finns många andra.

Vad gäller Norra Station gör man där ett kapitalt misstag. Man jobbar där i planeringen aktivt för att skapa en barriär mellan planområdet och ekoparken, med som synes "utblickar" som enda argument. Alltså att man ifrån parkens utkant inte ska kunna se att parken befinner sig i centrala Stockholm. Här är det för mig tydligt att ett särintresse har vunnit över allmänintresset. Tydligen är det väldigt knepigt att röra sig 500 meter in i parken så att man slipper se dessa förhatliga otrevliga människor...
Trots att den stora ekoparken ligger precis intill planerar man in en mycket stor park inom planområdet, och ändå har politiker mage att klaga på att det är "för lite park" i planområdet, men andas inte en stavelse om att man aktivt planerar för dålig tillgång till en redan befintlig park. Man undrar ju ibland...
 0
Theodor Adolfsson (19 Februari 2009 22:24):
En lägenhetsstorlek på 100 kvm i snitt låter mycket. Är det inte främst små lägenheter som det råder brist på i Stockholm?

Får man för övrigt gissa på en parkeringsnorm som landar på 1,1?
 0
Niklas (19 Februari 2009 22:27):
Tv4 nyheterna tog upp denna nyhet och där fick lokala NIMBYs minsann komma till tals. ABC:s nyheter var lite mer balanserat och tog upp det faktum att det byggs 4000 nya bostäder.
 0
Hans H (19 Februari 2009 22:35):
Bra förslag, det finns inget stadsliv alls att knyta an till på platsen och därför är det bra att de bygger på såpass att området får lite egna centrumkvalitéter och står delvis på egna ben. Jag är inte oroad över att det finns lite menösa små gröna plättar inne i området, det är bara bra om inte allt bebyggs på en gång så att man med tiden kan bygga fler hus som kontrasterar dagens mode i arkitekturen. Men man får hoppas att plättarna har en kvartersstruktur så att det kommer gå enkelt att uppföra något där om man skulle vilja det i framtiden.

Men personligen tror jag att parkvärdet, även i det "mindre" grönområdet när fältet får lite bebyggelse, kommer bli rätt lågt och att det kommer kännas mer som en otroligt stor gräsmatta än som park. Det känns som om avstånden är för stora och höjdskillnaderna för små för att det ska bli ett område som folk faktiskt vill vistas i. Så om de ska höja grönområdet till världsklasstandard så får de kämpa på...jag undrar bara vad de ska ta sig till för att höja statusen och intrycket på grönområdet till mer än bara "stor gräsmatta".
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 23:23):
Niklas: "Jag förstår att du inte vill ha fler bostäder kring Årstaparken." Jo det har jag inga problem med, men inte i den utsträckning som är sagt i tävlingsförslagen.

Anders: Du har bytt argumentation, tidigare ansåg du som jag att det var bättre att förtäta i befintlig bebyggelse än att bebygga Årstafältet. Det tycker du inte längre.
Att bygga på Årstafältet är ett [rätt så] historiskt och strategiskt misstag som har tillkommit av ideologiska och personliga revanschskäl.

"Då är det politikens uppgift att avgöra vilken argumentation som håller, och vilken som inte gör det." Du glömmer bort att ideologin ofta går i vägen för denna balansering, men visst har politiken rätt att sätta ideologin först, vilket man solklart har gjort i det här fallet.
 0
Niklas (20 Februari 2009 00:30):
Evil:

Du skriver att "Jo det (läs bostäder vid Årstafältet) har jag inga problem med, men inte i den utsträckning som är sagt i tävlingsförslagen. "

Uppemot en kvarts miljon står i Stockholms bostadskö, varav en fjärdedel är aktiva. Storstockholm har under åren 2005, 2006 , 2007 och 2008 ökat sin befolkning med en bit över 100.000 invånare och det fortsätter att öka snabbt. Sett ur detta perspektiv tycker jag 4000 bostäder låter som väldigt lite. Vill du att det ska vara ännu mindre?

Var ska allt folk bo hade du tänkt?

Jag vet att du tidigare förespråkat förtätning närmare staden först och främst och där kan jag hålla med dig. Men att inte exploatera där först är ett ännu större skäl till att inte bara lågexploatera fältet utan att se till att det fylls till max så att vi undviker gränsvacuum.
 0
Dr Evil (20 Februari 2009 00:53):
Niklas: Den där retoriken biter inte på mig: vill man inte att det skall byggas överallt alltid så är man ond mot de som står i bostadskö. Nu lever vi då i Sverige, vi har ingen slum, vi har ett socialt skyddsnät och så vidare. Det lider ingen större nöd på människor om man ser i ett globalt perspektiv, allt kan förstås bli bättre, men både relativt och absolut sett är vi den miljondels promille som har det bäst på vår jord.Kan vara bara att komma ihåg när man står och skriker som högst.

Bostadspolitk är inte så enkelt att man bygger överallt där det inte står en byggnad, och låt mig säga det, den här gången med stora bokstäver så att alla kan förstå: JAG HAR INGET EMOT ATT MAN BYGGER BOSTÄDER. Men, det finns bra och det finns dåliga platser att bygga på, Årstafältet är en dålig plats eftersom man utvecklar värden som står i motsats till befintliga, också nödvändiga värden och de befintliga värdena kan göras ännu bättre så att det blir än högre kvalitet på fältet (för de värden som redan finns). Just Årstafältet har jag följt hyfsat noga och jag vet mycket om bakgrunden till att bygga bostäder, och den processen är inte något som allianspolitikerna skall vara särsklit stolta för. En insändare om det finns i gårdagens Svd såg jag:

http:​/​/​www.​svd.​se/​opinion/​brannpunkt/​artikel_​2478693.​s.​.​

(kan du fixa länken Anders?)
 0
Anders Gardebring (20 Februari 2009 01:19):
Evil:
Jag har inte alls bytt ståndpunkt. Jag, och YIMBY, har hela tiden hävdat att en stor del av parken bör sparas (och förädlas) som just stadspark, och att det bör förtätas i områdena omkring. Vi har dock också varit tydliga med att säga att det om det krävs för att uppnå ett bra resultat inte är något problem med att ta en del av fältets yta i ytterkanterna i anspråk. Utifrån det vi tidigare har diskuterat så hade vi hellre sett att man lagt bebyggelsen runt hela fältet och att man hade bundit samman bättre. Det skulle också möjliggöra att mer av fältet kan sparas, med bibehållet antal bostäder och arbetsplatser i tillskott. Dagens blogginlägg är en snabb kommentar som koncentrerar sig kring det aktuella förslagets kvaliteter. Som det står i blogginlägget har vi ännu inte hunnit sätta oss in i det vinnande förslaget (vi är inga supermänniskor som kan ha en fullständig analys klar samma dag som ett förslag presenteras...) men vi kommer naturligtvis att ta fram mer konkreta tankar när det kommer en konkret plan att ta ställning till. Den ursprungliga ståndpunkten håller, och kommer avspeglas framöver. Sedan är det inte nödvändigtvis så att din, och YIMBY:s, definition av hur mycket yta man kan ta i anspråk för att skapa goda samband, och hur mycket yta som behövs för att uppnå goda stadsparksvärden, är desamma.
 0
Niklas (20 Februari 2009 02:21):
Evil:

Du säger att vi inte har någon slum. På den punkten har du fel. Om du vistades ute i vissa miljonprogramsförorter så kan du se att det förekommer att grupper om tio personer kan bo i en tvårummare. För inte så länge sedan uppmärksammades hur illa skötta en del hyreshus var i Rosengård. Visst har vi slum, men den märks inte så mycket om man inte aktivt letar.

Angående Årstafältet menar du att att man utvecklar värden som står i motsats till befintliga. Frågan är vilket värde som finns i ett pinande blåshål väldigt få besöker. Tvärtom tror jag att de nya stadsdelen kan förstärka parkvärdena. Vilket park är mest besökt och uppskattad: Humlegården eller Järvafältet mellan Kista/Husby och Rinkeby/Tensta? Nej, kvantitet är inte någon garant för kvalitet. Om Årstafältet med omgivning kan gestaltas så att vägen dit blir lättnaivigerad ökar naturligtvis parktillgången för befolkningen, även om själva tomytan blir mindre. Varför ska man ha en park, dyr i drift, som är svåråtkomlig?

Vad gäller insändaren: Ja tydligen fungerade inte landskapsparken något vidare (och nej, det har inte varit någon fungerande park tidigare heller).
 0
Dan Edholm (20 Februari 2009 10:01):
Patrik, ditt förslag ser bra ut men är nog avsevärt mer än vad som efterfrågas (i denna omgång iaf). Det är ändå ett steg i rätt riktning. För som andra också påpekat så misslyckas vinnarförslaget med att rama in och öppna parken.

Huddingevägen i öster innebär en rejäl barriär och få trevliga parker är öppna mot en större trafikled. I söder misslyckas man helt med att ansluta Östberga, bilvägen är barriär. I väster ligger låg industribebyggelse som inte uppfattas som trevlig, härifrån kommer vinden härja fritt på fältet (förlåt...parken) precis som idag.

Man borde därför avskärma Huddingevägen. Det bästa vora att sänka den och lägga hus kring eller ovanpå vägen. Gångbroar eller överdäckning kan då utgöra anslutning till parken från öster som då får en inramning och uppfattas mer som ett rum.

I söder mot Östberga skulle man göra något liknande. Hus i tallsluttningen och på parksidan som inramning. Gångbroar leder ner från höjden till parken och ansluter till husen.

I väst vore den enklast att bygga avskärmande hus med kontor som skymmer industriområdet, ramar in parken och bryter vinden.

Möjligheterna finns sedan i framtiden att expandera bebyggelsen utåt åt alla håll, inklusive förtäta Årsta mot Gullmarsplan. Jag hade gärna sett ett helhetsförslag som inkluderade en tanke om hur kollektivtrafiken skulle lösas, eller tänker de parkeringshus?
 0
Bitte Fossbo (20 Februari 2009 11:10):
Visst vill vi bygga! För att verkligen göra en hel och trygg stadsdel av Årsta/Östberga och knyta den till staden föreslår Nätverket Årstafältet en utveckling av partihallsområdet till en innovativ stadsdel med bostäder, näringsliv och kulturproduktion. Som det är nu ligger det som en skrämmande barriär mellan Östbergahöjden och Årstaberg.

När Årstastråket färdigställs österut blir Johanneshovsvägen en stadsboulevard för boende, handel och trygga promenader från ett upprustat Gullmarsplan fram till Göta Landsväg som leder ut över den färdigställda landskapsparken ända fram till ett upprustat Östberga.
 0
Philip (20 Februari 2009 11:50):
"Trots att den stora ekoparken ligger precis intill planerar man in en mycket stor park inom planområdet, och ändå har politiker mage att klaga på att det är "för lite park" i planområdet, men andas inte en stavelse om att man aktivt planerar för dålig tillgång till en redan befintlig park. Man undrar ju ibland..."

YIKES va bra sagt. sen att den ocksa tituleras nationalSTADSpark ar ju en ren parodi: staden ar fullstandigt/verbalt integrerad med parken i sjalva titeln men i verkligheten geografiskt segrerad.
 0
Mikael Hörnlund (20 Februari 2009 11:57):
Jag tycker att det är som att välja mellan pest eller kolera på de förslag som har funnits. Vinnande förslaget blev pest. Om man plockar ut Arkipelag från sitt kontext så ser det OK ut, men i sammanhanget så brister det. Var finns integrationen mot Globen området och övriga områden? Detta är återigen ett nytt bostads/arbetsområde man vill bygga utan integration med den övriga staden.

Och varför denna förkärlek till att kalla något för park när det inte ens är en park. Jag får känslan av ett Gärdet version 2. Vilka kommer att använda denna "park"? Hundägare och några som vill sparka lite boll och en och annan motionär. Även om stadsplanerarna går åt rätt håll planeringsmässigt och tankemässigt så når det inte hela vägen fram. Jag undrar, hur många projekt ska det till innan det kan kallas för urban stadsplanering, -som målsättningen var? Detta är inte för mig något som kan kallas urbant.

Hur som helst ska det bli intressant att följa detta projekt.
 0
Niklas (20 Februari 2009 12:43):
Dan:
Jag håller med om att trafikleder förstår intrycket av en park, men jag tycker det är mycket viktigt att en park inte bara slutar med en husvägg, eller någon oupplyst gångvägg, gräsremsa, husvägg.

Hur stor är egentligen trafikmängden på Huddingevägen? Jag skulle tippa på att den är ungefär lika stor som på Sveavägen (någon som har siffror på detta?). Men Sveavägen är ju ingen barriär. Det är en pulserande stadsgata. Jag tycker inte lösningen bör vara att avskärma Huddingevägen.

Fortsätt istället och bygg vidare på stadsdelen sydöst om Huddingevägen mot villaområdet vid Sockenplan (mao riv industriområdet). Utnyttja villområdets rutnätsstruktur och bygg vidare på det (ev. något finmaskigare). Gör Huddingevägen till en parkbulevard med många korsningar och övergångar (det handlar om en sträcka på 600-800 meter så tidförlusten för bilister blir inte dramatisk, men kan locka folk till att åka mer kollektivt) och bind ihop den med Johanneshovsvägen. Nedfarten till södra länken kan gestaltas på samma sätt som Sveavägens nedfart till Klaratunneln.
 0
Anders Anttonen (20 Februari 2009 12:52):
Arkipelag var bra, även om jag gillade "Nevas" hushöjder bättre.
Kul att Bitte Fossbo tittade in här. Du är väl grundare till "Nätverket Årstafältet", Bitte? Välkommen till Yimby.
Jag läste stadsbyggnadsnämndens protokoll angående Årstafältet. Naturligtvis ansåg en viss Obermüller(mp)att planen skulle avfärdas i sin helhet. Men så tycker hon om allt som byggs i Stockholm. Hon stöder sig i detta fall på ett tio år gammalt löfte om att göra fältet till landskapspark.
 0
Carl (20 Februari 2009 13:26):
Ibland tycker jag att Yimby spårar ur lite och hurrar åt ogenomtänkta byggprojekt. Men så dyker alla insändare om att man inte får bygga upp och jag inser att det ändå är bra att ni väger upp.

Jag har en bostadsrätt ca 200 meter från Årstafältets tvärbanestation, visserligen på norra sidan om tvärbanan i gamla Årsta och inte i Valla, men ändå. Jag vill inte folk ska tro att alla vi som bor här är mot att man bygger, och bygger rejält, på Årstafältet. Jag är övertygad om att både boendekvalitén och priserna på våra lägenheter kommer öka avsevärt om man förtätar och bygger en ny stadsdel på Årsta fältet.

Man kan gärna bygga ihop Årsta och Östberga bättre än vad man gör i det nuvarande förslaget (gärna på västsidan om fältet) men i övrigt är det klokt att för tillfället koncentrera nybyggnationen i fältets norra del, i minst på grund av närheten till spårväg och pendeltåg. Längre fram i tiden kan man kanske göra mer söder om fältet.

Jag hoppas att vi får se rejäla förändringar på Årstafältet. Årsta är en fantastisk stadsdel med en i de gamla delarna mycket speciell arkitektur och stadsplanering. Framförallt runt torget, så klart. Årstaskogen i norr är värd att bevara som rekreationsområde och Årstafältet kan bli en stadspark och en ny stadsdel som binder samman och med tiden blir lika fascinerande som 40-50-talsområdena inne i Årsta.

Det vinnande förslaget är inte dumt, men kan bli mycket bättre.
 0
Anders Gardebring (20 Februari 2009 13:37):
Carl:
Hej Carl! Tack för din kommentar. Det är alltid extra kul att få kommentarer från närboende. Att YIMBY skulle hurra åt ogenomtänkta byggprojekt håller jag inte med om, men så är det ju naturligtvis också så att YIMBY:s syn på vad som är genomtänkt och vad som inte är det är just vår åsikt, baserad på våra idéer och värderingar. Men titta t.ex. på vårt senaste yttrande om Hallunda Gård där vi helt avstyrker förslaget. Det är alltså ingalunda så att vi säger ja till allt.

I övrigt kan jag bara instämma i dina kommentarer till förslaget.
 0
Johannes Lilleberg (20 Februari 2009 15:34):
Kul att boende i Årsta och representanter från Nätverket Årstafältet tittar in på YIMBY!

Angående vinnande förslaget så är det inte ristat i sten. Som jag förstår det är detta vinnande förslag endast ett förslag att utgå ifrån. Man kommer att bearbeta och göra om planen allt eftersom att man väger in nya faktorer. Jag märker att många YIMBYiter önskar att man bygger ihop årstafältet med övriga framtida stadsdelar mot Liljeholmen och Globen. Jag tror att det fortfarande finns goda möjligheter att bearbeta detta förslag så att kopplingen mot granstadsdelar blir bättre. Vi få ligga på beslutsfattarna i denna fråga!

En fråga man kan ställa sig är om antalet boende runt Årstafältet är tillräckligt stort för att få ekonomi i att bygga en park som håller samma nivå som Central Park. Jag tror inte denna park ens kommer vara i närheten av samma kvalité som Central Park. Jag är rädd att det blir för få boende i området för detta.
 0
Peter Frisk (20 Februari 2009 17:09):
Ännu ett förslag som låter förorten äta upp det stadsliv som ännu finns kvar i Stockholm. En gång i tiden existerade sovstaden utanför innerstan - sakta breder förorten ut sig och kallar sig urban ... jag säger det igen. Låt stan se till att de rätta kommunikationerna finns, att skolor och sjukhus och brandkår samt park kommer till och får sina platser - låt sedan ett område som Årsta växa fritt, med en blandad arkitektur. Men det är inte yimby-aktigt vad jag förstår.

Förslag efter förslag som läggs fram är så sannslöst andefattigt så man blir faktiskt less. Bygg nytt, men se till att kylskåpsarkitekterna göra vad de kan, designa kylskåp och få fram bättre arkitekter/stadsplanerare ...
 0
Fredde Berlin (20 Februari 2009 17:18):
Håller med dig Niklas om att Huddinge vägen skulle bli mer utav en stadsboulevard, det låter mer realistiskt än att gräva ner rasket, man behöver ju inte försvåra ett "problem" jag skulle inte säga att trafik leder är ett problem utan en tillgång där man kan forma stadstrukturen efter leden så att leden blir just mer utav en stadsväg eller till och med en aveny. Man ska ju komma ihåg att gator och vägar i storstäder så som New York eller London eller vilka storstäder som helst är just gamla motorleder och landsvägar men som sammanfogades med övriga stadstrukturen när stan växte. Man behöver som sagt inte försvåra utan förenkla istället.

Jag tycker norra Huddinge tillsamans med söder om söder är moget för mer stadsstruktur och inte bygga öar utav nya bostadsområden som man sen ska sammanlänka med övriga innerstadsplanen.

Och för guds skull Stockholm lägg ner visionstänkandet och låt stan växa naturligt istället så som vilken stad som helst i världen, alla kan inte bli nöjda och glada i slutändan ändå, det är så städer som London och New York är formade om nu vi vill att det ska gå åt det hållet nu när man jämför den dår parken på årstafältet med central park.
Nu ska ska jag vara lite oförskämd och dra till med en klassisk Clintan kommentar: visioner och åsikter är som arslen alla har en men stan består och låt den andas och leva det är så en stad växer och blir turist magneter så som New York eller Paris eller London om vi nu vill att Stockholm ska leva 12 månader om året och vara en turist stad där alla är välkomna i.
 0
Niklas (20 Februari 2009 17:35):
Fredde:
Precis! Man ska inte göra det onödigt svårt för sig. Låt trafiken vara en del av staden, istället för att låta staden vara en del av trafiken.

Vi pratar ju om att låta staden växa sömlöst. Av den anledningen är det viktigt med oavbrutna stråk från stadsdelen ända till Skanstull och till Liljeholmen. Johanneshovsvägen ser jag som det mest naturliga stråket till Skanstull. Det är alltså främst längs med denna som man bör förtäta. Huddingevägen är inget annat än en fortsättning på just Johanneshovsvägen (men bryts av pga en tunnelmynning men detta kan lätt göras om som sagt). Bygger man vidare på detta får man ett oavbrutet stråk mellan Årstaparken och Skanstull. Svårare än så är det inte.
 0
Anders Gardebring (20 Februari 2009 18:04):
Peter Frisk:
Läs igenom bloggposten en gång till o läs sedan din kommentar igen. Återkom när du sett missen... (Eller så hjälper jag till. Det som du tar upp som något som yimby inte skulle bry sig om står tydligt med i bloggposten inklusive ett debattinlägg vi skrivit med alternativ stad i svenska dagbladet om saken.) Vi talar i yttrande efter yttrande, bloggpost efter bloggpost om att se helheten, blanda staden o variera arkitekturen. Din kommentar är således något märklig?

Vår kommentar om tävlingsvinnaren finns också omnämnd i dagens upplaga av Dagens Nyheter (endast i papperstidningen) där det konstateras att vi kritiserar förslaget på grund av förortstänket.
 0
Johan Sköld (20 Februari 2009 18:16):
Hur höga kommer de högsta husen att bli? Jag förväntar mig åtminstone någonting kring 200 meter. De finns inga belägg att påstå att ett högt hus kan skymma någonting annat på det där fältet. Årstafältet vore en perfekt plats kluster av skyskrapor. Innerstaden kan också vara bra för sådant, men bara i ett fåtal fall, dessutom så finns det risk för gnälliga stadsbor inne i staden. Men årtafältet vore som sagt perfekt.
 0
Virre (20 Februari 2009 20:10):
Alf: Gamla Göta landsväg är inget hinder. Den blir bara en tillgång för området. En attraktion. Den går ju redan idag genom bebyggelsen i Östberga.
 0
Magnus Orest (20 Februari 2009 21:12):
Carl, jag bor själv i Årsta, men längre norrut (Bolidenplan). Även jag tycker att det här blir ett lyft för Årsta, och i synnerhet för just Valla. Det området är som jag ser det mer förortsmässigt, och bryter lite mot den annars ganska så lyckade ABC-strukturen som gör Årsta relativt attraktivt.

Det är bra med positiva röster som väger upp de annars så negativa som anser att ingenting på Årstafältet ska få röras, någonsin. Själv ser jag det här projektet som ett sätt att göra Årstafältet tillgängligt för fler än bara de som bor precis i anslutning till det. Och som stadspark kan det bli en väldigt värdefull resurs för hela söder-om-söder-området.

Så fortsätt att visa ditt stöd för planerna, så att de du känner förstår att det här är en förbättring, och inte en försämring. :-)
 0
Theodor Adolfsson (20 Februari 2009 23:06):
Fredde Berlin:

"Håller med dig Niklas om att Huddinge vägen skulle bli mer utav en stadsboulevard, det låter mer realistiskt än att gräva ner rasket, man behöver ju inte försvåra ett "problem" jag skulle inte säga att trafik leder är ett problem utan en tillgång där man kan forma stadstrukturen efter leden så att leden blir just mer utav en stadsväg eller till och med en aveny."

Det finns dock olika åsikter inom Yimby angående hur mycket plats biltrafiken bör ta i staden. Jag tillhör inte de som ser de stora, biltäta gatorna som något särskilt positivt inslag i stadsbilden. Det bör vara stadens mål att så många människor som möjligt på så många gator som möjligt ska kunna vistas så fritt som möjligt, tycker jag. Staden är tyvärr i dagsläget till stor del en livsfarlig miljö för särskilt barn att vistas fritt i. Jag tycker att de stora gatorna begränsar rörelsefriheten för de människor som inte har minst ett ton bil runt sig och ser istället stadens kvaliteter i Götgatsbackens människomyller och långsamma biltrafik och bland de mindre gatorna med begränsad biltrafik. Stora gator med mycket bilar har varit symbolen för storstaden i närmare hundra år. Men bilen är ett transportmedel som inte är utformat för storstadsmiljön eftersom den förflyttar så få människor på bekostnad av så mycket plats.

Därmed inte sagt att jag ser ett problem i att låta Huddingevägen ingå i staden. Det jag ser ett problem med är att låta samma trafikmängd tillåtas i staden som på motorvägen. Det blir en för stor barriär av det hela, även om den är betydligt mindre än vad motorvägen var.
 0
sjult (20 Februari 2009 23:19):
Googla på "årstastråket"(pdf-fil) så får ni se hur man vill knyta samman det hela. detta i kombination med nya årstafältet kan bli hur bra som helst.
 0
Niklas (20 Februari 2009 23:55):
Theodor:
Att göra om det till en stadsbulevard innebär att hastigheterna sänks, samt att utrymmet för biltrafiken minskas. Man ska inte göra som på Hornsgatan (eller för den delen på Götgatan) där de verkliga korsningarna är för få.

Att minska bilframkomligheten leder till att fler väljer att låta blien stå.

Men du har rätt i att en stadsgata inte kan svälja hur mycket trafik som helst. Att göra om E4:an skulle nog inte fungera. Men det finns en del infarter som gotta kan bli det. Vad jag tror vi måste undvika till varje pris är trafikseparation.
 0
Anders Anttonen (21 Februari 2009 09:14):
För att projektet "Årstastråket" överhuvudtaget ska kunna genomföras hänger det på ifall kraftledningen genom området grävs ned. En del vill ha nedgrävd kraftledning men ingen bebyggelse. Tanken var från början att nya bebyggelsen utmed Årstastråket skulle finansiera just nedgrävningen.
Många år kommer det att ta, hursomhaver.
 0
Daniel Jonsson (21 Februari 2009 10:33):
Jag kommer inte ifrån känslan av att det kommer dröja innan det där känns som stan. Det finns ju stora buffertområden med glesa bostadsomården i varje riktning. Allting hamnar på cykelavstånd, dvs precis utom gångavstånd. För att komma till Liljeholmen/Hornstull måste man ta sig genom en skog eller förbi en motorvägsknut, för att komma till Skanstull måste man ta sig förbi Gullmarsplan. Man har årstas gc-bro såklart, men den leder ju bara till SÖS-området och Södra Station där det inte finns så mycket som lockar.

Har ni sett det här förresten?
http:​/​/​www.​pastan.​nu/​bloggen/​inlagg/​ovantat-​kandisbeso.​.​
 0
Thomas (21 Februari 2009 10:38):
På alla arkitektbilder och beskrivningar av fältet ser det ut att sprudla av liv och aktiviteter men tyvärr, säger jag. Med undantag av de senare majveckorna kommer fältet att ligga mer eller mindre helt öde och folktomt resten av året. Parken är för stor och den begränsas av två industriområden och en betongförort i söder som redan har grönområden så det räcker. Vem vill ha picnic och sola här ensam ute i förorten när man kan åka in till Rålambshovsparken och få se lite folkliv?
 0
David Andersson (21 Februari 2009 17:23):
Jag bor på Östbergahöjden och tycker verkligen att fältet skulle behöva en vindavskärmning. Precis som nämnts använder jag fältet till att jogga över och som historieentusiast läsa på plaketterna om Göta landsväg och några gravhögar.

Thomas, jag håller med dig, den är för stor. Fin jord och ordentligt gräs borde anläggas - nu är det fältet som en åker. Den behöver delas upp i flera rum och jag tror Årstafältet skulle ha potential som park om man lade till lite höjdskillnader, någon mindre sjö och aktiviteter såsom lekplats, frisbeegolfbana och ta bort driving rangen som effektivt avskärmar.

Gångbroar uppifrån Östberga ställer jag mig nyfiket tveksam till. Kul idé men att lägga på lite farthinder, rejäla övergångsställen och bättre promenadväg ned till fältet tror jag räcker gott och väl.

Någon jämförde Huddingevägen med ett möjligt Sveavägen. Det tror jag inte kan bli av då den är entré till Södra länken som är en mindre motorväg. Den är ett problem och här skulle det vara intressant med en promenadväg från Enskedefältets villaområde genom Årsta park och sedan en bro över Huddingevägen för att knyta an även de boenden.
 0
Niklas (21 Februari 2009 17:44):
David:
Bra idé om att dela in parken i mindre delar, istället för en vindpinad gräsmatta.

Tanken med Huddingevägen var att om trafimängden inte är alltför stor bör det kunna göras om till en stadsbulevard. Att det idag är en motorväg betyder att hastigheterna hålls uppe och därmed trafikbullret och avgaserna. Med fler korsningar hålls farten av naturliga skäl ner. Om vi begränsar trafikutrymmet får vi mer plats för stadsmänniskan samtidigt som bilister lockas över till kollektivtrafik. Då behöver vi inte en massa bullervallar/skärmar. Den bakomliggande idén är att motorvägar inte har i (inner-)staden att göra. Som jag tidigare nämnde så är Huddingevägen inte något annat än Johanneshovsvägens förlängning, nu avkapad eftersom man ville ha oavbruten motorväg ända fram till nedfarten av Södra länken. Detta borde lätt kunna göras om såsom det ser ut vid Sveavägen (nedfarten vid Klaratunneln). Fördelar med att integrera denna del med stadsgatunätet: (1) Trafiken får lättare att fördela sig på andra gator så att det inte blir koncentrerat till en gata (man ska alltså ha korsningar redan söder om Östberga). (2) Trafikmängden blir totalt sett mindre. (3) Färre barriärer. (5) Mer mark frigörs (man behöver inte buffertzoner eller bullervallar) som kan användas till parkmark eller till att bygga kvarter på.
 0
Anette Furöstam (22 Februari 2009 00:39):
Dr Evil säger:
"... Men, det finns bra och det finns dåliga platser att bygga på, Årstafältet är en dålig plats eftersom man utvecklar värden som står i motsats till befintliga, också nödvändiga värden och de befintliga värdena kan göras ännu bättre så att det blir än högre kvalitet på fältet (för de värden som redan finns). Just Årstafältet har jag följt hyfsat noga och jag vet mycket om bakgrunden till att bygga bostäder, och den processen är inte något som allianspolitikerna skall vara särsklit stolta för. "

Jag fattar ingenting! vad är det du säger och inte säger? Har du någon åsikt och eget förslag eller vill du bara vara lite djävlig här?!
 0
Anette Furöstam (22 Februari 2009 00:43):
Och nej, dela inte in parken i mindre delar, då blir den värdelöst nästintill. Fnuttifiera inte. Tänk Humlegården, Hagaparken eller Åkeshovs slottspark.
 0
Fredde Berlin (22 Februari 2009 00:45):
Theodor, jag uppskattar jätte gärna att så mycket som möljigt utav en stads yta skulle kunna användas som gågator och stadsyta och välskötta parker och rekrations områden och att människor allmänt skulle kunna avstå ifrån att köra bil eller överhuvud taget inte ens behöva använda bil i stan även utanför tullarna, det är min dröm och uppenbarlgen många andras dröm ochså, det är därför jag är YIMBYIT även om jag bor i Södertälje! Det jag vill få fram är att man kanske skulle titta lite mer realistiskt på biltrafiken som en funktion i samhället det är allt! Jag är en fullblods förespråkare för kollektiv trafik och jag har inte ens själv ett körkort men jag är en realist och ser 2009 års Stockholms län och dess behov!
 0
Niklas (22 Februari 2009 02:01):
Anette:
Med mindre delar menar jag självklart inte mindre helt avdelade rum, utan variation istället för en enda stor gräsmätta (som på Gärdet). Vasaparken kan ses som en bra förebild. Även Humlegården är varierad i "rum". Hagaparken består i allra högsta grad av flera olika delar.
 0
Dan Edholm (23 Februari 2009 09:42):
Niklas:

Visst kan jag tänka mig boulevard, om man lägger hus på parksidan för att skärma av. Jag ser inget överdrivet stadsmiljömässigt positivt i trafiken på Sveavägen (46.000 bilar/dygn) eller Hornsgatan. Bättre leda genomfartstrafiken på Huddingevägen i tunnel och låta trafiken som ska angöra området gå på boulevarden.
 0
Niklas (24 Februari 2009 00:08):
Dan:
Jag ser en stor poäng att låta stråken gå just utefter parken. Alexander Ståhle nämner just hur viktigt det är att man lätt ska kunna navigera mot parken. Det finns en anledning till att Humlgården och Vasaparken fungerar så bra, nämligen att de ligger utefter de viktiga stråken: Odengatan/Dalagatan/Torsgatan och Karlavägen/Sturegatan. Trafikmängden kan regleras genom att man minskar bilutrymmet och eventuellt ersätter med spårvägen i mitten (varför inte som förlängning på Saltsjöbanan, Slussen - Södra station - Ringvägen -Årsta - Årstafältet - Östberga - Älvsjö) och anlägger breda trottoarer. För att minska trycket på ett enskilt stråk skulle man kunna sprida ut trafiken på två stadsstråk. Örbyvägen skulle kunna vara ett sådant som leds genom Årsta parallellt med järvägen till Ringvägen och sedan fortsätter på Södermalmsallén och kopplas ihop med Folkungagatan.

Hornsgatan är verkligen ingen storstadsmässig förebild. En av rakorna består av mer än 400 meter väg utan en korsning. Utöver det så finns det två korsningsbefriade rakor på 200 meter eller mer (enligt google.earth). Sådant drar förstås upp hastigheterna. Sveavägen å andra sidan är en storstadsmässig förebild om man räknar med biten som löper mellan Odengatan och Kungsgatan . Där är det relativt tätt mellan korsningarna och detta håller ner hastigheten. Det är lätta att se att hastigheten är högre på norra delen av Sveavägen (man borde däremot ha en korsning med Rehnsgatan).

Det finns flera skäl att jag är negativt inställd till tunnel för Huddingevägen: (1) Det är som att ge efter för bilismen och säga att vi inte kan göra något åt den. Därför gömmer vi ner den. (2) Kostnaden: Nu handlar det bara om sträcka på cirka en kilometer. Men tunnlar är inte gratis. Det känns som att en sådan utgift skulle försvåra framtida investeringar i betydligt mer angelägna infrastruktursatsningar, såsom nya tvärbane- och tunnelbanelinjer.
 0
Axel Strandell Erstorp (24 Februari 2009 01:36):
"Årsta Händer är ett inspirerande friskt förslag som med inlevelse tar sin utgångspunkt i en idé om det framtida stadslivet och människornas upplevelser och vardag. I förslaget till park finns mycket inspiration att hämta när det gäller dess praktiska och/eller pedagogiska innehåll." Skrämmande om man nu efter 60 år av brutal betong modernism och mass bilism ser Årsta Händer som ett inspirerande förslag!!!!! Jag tycker inte det är ett dugg friskt, mår ju fan illa av det. Jo visst är det praktiskt att bara bygga hus huller ombuller i en skog då blir ju skogs slamsorna tillslut park, utan att man behöver anstränga sig ett dugg. Jag förstår mig inte på folk, ser dem inte att det förslaget ser precis likadant ut som den omgivande bebyggelsen? Man vill ha en sak, stad men samtidigt prisar man just motsatsen.
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 09:59):
Axel:
Ja, även jag reagerade på att Årsta Händer fick speciellt omnämnande. Som jag tolkat förslaget uppfyller det mycket dåligt de uppställda tävlingskriterierna, och sådant ska väl knappast premieras?
 0
Dan Edholm (24 Februari 2009 11:18):
Niklas:

Jag håller med om att det ska vara lättnavigerat att finna parken, men om anslutning till Södra länken görs som Sveavägen ansluter Klaratunneln skulle inte det vara något problem och boulevarden kan bli hur trevlig som helst. Hälsofarliga partiklar från trafiken kan begränsas till en tunnel och renas i filter.

Jag tror du underskattar planerarnas förmåga att bygga bort bilismen genom att strypa vägarna - det blir köer med buller, dålig luftmiljö och oattraktiva platser som följd i Årsta istället. Det är bättre att förbättra alternativet (kollektivtrafiken) än att försämra bilarnas framkomlighet. Trängselavgifter är också ett bra sätt att minska biltrafiken och förbättra framkomligheten, även om de kanske måste höjas och tas ut även inne i stan för att få bättre effekt. Den trafik du blockerar på Huddingevägen hamnar istället på andra vägar (Älvsjövägen eller småvägar genom bostadsområden).

Jag är övertygad att kostnaden för att bygga en betongtunnel kommer betala sig många gånger i bättre priser på bostäder och affärslokaler på Årstafältet, bättre möjligheter till sammanhållen stad även öster om Huddingevägen och upp mot Årsta, bättre hälsa för boende och mindre köer med effektivare trafik och tid är pengar i samhällsekonomin. Pengapåsen till infrastruktur är till del beroende av hur bra infrastrukturen är för ekonomin. Hur attraktiv hade Götgatsbacken varit idag om inte söderledstunneln funnits?

Jag skulle gärna se en ny tvärbanelinje från Södermalm (kanske Södra station) via ny gc-bro i höjd med Vickergatan, Årsta, Årstafältet, Östberga, Örby slott och slut vid Älvsjö station.
 0
Martin Nilsson (24 Februari 2009 12:32):
Tråkigt men ej oväntat att man valde det mest medelmåttiga lagomalternativet...
Förslagen "O835" och "Neva" är betydligt mer urbana och spännande.
"Arkipelag" är alldeles för mycket av "glas & betong med ekofernissa" för min smak. Glest, skeva gator, grönytor insprängda precis överallt ("kvarter-i-park"...), träd på taken etc etc...
Dessutom helt ointegrerat med omgivande bebyggelse.
 0
Axel Strandell Erstorp (26 Februari 2009 13:09):
Anders:
Det är svårt att försöka sätta fingret på detta. Vad kan det bero på att dem gör det? Det är för mig väldigt irriterande att man är så tydlig i sitt budskap om vad man är ute efter men sedan visar det sig att dem knappt vet vad dem pratar om?

SNA hade helt klart vävt samman bebyggelse kring parken. Arkipelag blir lite isolerat, men om man sedan bygger på den runt parken dynamiskt kanske det blir awesome.
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2009 13:11):
Axel:
Själv hade jag som sagt helst sett en stadsplan, med några utplacerade byggnader på väl valda ställen, som sedan olika aktörer fick fylla på efterhand. Det går inte att planera fram levande blandstad med samma metoder som används för modernistisk förort... Överhuvudtaget går ju levande blandstad lite stick i stäv med hela idén att planera rubbet från början.
 0
Axel Strandell Erstorp (26 Februari 2009 13:52):
Aa man kan planera nätet och kvarteren, men sedan som du säger får andra investera och bygga, det är är ju så man verkligen möter efterfrågan. Staten kommer aldrig kunna möta alla de krav som ställs på en äkta stad, utan det är bara folket och alla de tillfälliga och permanenta möjligheter som uppstår.

Och då måste jag tillägga att städer som fungerar som riktiga städer ska göra, har både fula och snygga hus. Det är ju ett resultat av att någon har gjort ett förmodligen bra beslut. Till skillnad från när staten planerar hela stadsdelar efter samma stil och ska uppnå något skönhets ideal. Men i Stockholms förorter har man byggt fult och precis likadant. Det är det som är problemet. Alla husen är precis likadana och är precis lika fula. Ett fult hus som står i en salig blandning med olika hus ter sig aldrig så fult och deprimerande som det hade gjort bland likadana hus. Och är staden livfull med butiker mm.. så lägger man mycket mindre märkte till det trista huset för huset lever av all aktivitet. Men i Stockholms förorter är alla husen likadana, lika fula, inget liv, helt deprimerande, tomt, dött, otrevligt.
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2009 13:56):
Oh ja. Usel arkitektur kombinerat med identisk arkitektur kombinerat med funktionalistisk stadsplanering som resulterar i noll urbanitet och ödsliga områden är inte direkt ngt bra recept...
 0
Axel Strandell Erstorp (26 Februari 2009 14:15):
Det är det vi här försöker på bekämpa:) Vårat uppdrag är brett.
En kort summering på vad vi måste göra:

-Få folk att inse att staden är underbar, vår vän och framtid.
-Smutskasta modernismen och få folk att förstå allt hemskt med den.
-Få folk att tycka att en skyskrapa står för framgång och stolthet, inte något "skryt" bygge som svensson tycker det är.
-Att desto mer stad vi bygger desto mer skog har vi kvar.

Fyll på? :>
 0
Axel Strandell Erstorp (26 Februari 2009 14:31):
Jamen titta, nu läste jag Johannes Åsbergs artikel i Fria Tidningen och han nämner just det vi pratade om: "Vi har hamnat i en bisarr situation, där planerare och politiker glatt pratar om tät blandstad för att i nästa andetag ta fram och godkänna byggplaner som går rakt emot det de säger"
 0
Mikael Hörnlund (26 Februari 2009 15:31):
Axel Strandell Erstorp
Mod, vilja, mod, vilja. Kan skriva det hundra gånger till men det är bland annat det som krävs för att få till en förändring. Fasikens så lätt säga att man VILL bygga blandstad men man GÖR något annat.

Mod, vilja, mod, vilja.. Skulle behövas införas som ett mantra till dagens stadsplanerare. :-)
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2009 15:32):
Mikael:
Kan inte du skriva en skönt inspirerande bloggpost om det där? Vore trevligt :)
 0
Dan Edholm (26 Februari 2009 15:58):
Försiktighetsprincipen leder planerarna in på kompromisser och tråkiga mellanlägen. Neva andades stad, arkipelag är något till hälften ditåt och till hälften punkthus i park-känsla. Jag tror ni redan berört nyckeln till framgång här ovan. Om försiktiga planerare ständigt ska formge ett helt område blir det tråkigt och likriktat. De hus vi kan vara stolta över idag i Stockholm och Sverige är oftast resultatet av en solitär och envis visionär. Planerare: Lägg kvartersnätet, avsikten, infrastrukturen och trafiken och låt folks kreativitet flöda utan sovjetiska planfilter.
 0
Kalle . (27 Februari 2009 08:38):
Många här verkar inte riktigt ha greppat nivån i förslaget och tar visionsbilder för ett facit över hur området kommer se ut i framtiden. Men det finns ingen avsikt att samma arkitekt ska rita hela området. Bilderna fungerar som en vision att samlas kring och att utgå från.
Här finns lite mer om förslaget och förslagsställarens idéer:
http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s48458

Och att kalla förslaget försiktigt förstår jag inte alls. I förhållande till vad? Utifrån vilka kriterier?
 0
Johannes Lilleberg (27 Februari 2009 09:29):
Tack Kalle att du påminner oss här om att detta är mer som en vision som man vill utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Det kommer precis som du säger inte se ut så här i framtiden. Nu har man tagit beslut om i vilken riktning man vill gå. Men än finns det stora möjligheter att påverka stadsplaner och arkitektur.
 0
Anders Gardebring (27 Februari 2009 14:56):
Kalle:
Det är mycket troligt att vi kommer med ett uppföljande inlägg framöver som tar upp en del av de punkter du nämner.
 0
Dr Evil (1 Mars 2009 11:33):
Magnus:
"Det är bra med positiva röster som väger upp de annars så negativa som anser att ingenting på Årstafältet ska få röras, någonsin."

Det är inte vad de som är tongivande i motståndet säger, så skriv inte dom på näsan med åsikter dom inte har.

"Själv ser jag det här projektet som ett sätt att göra Årstafältet tillgängligt för fler än bara de som bor precis i anslutning till det. Och som stadspark kan det bli en väldigt värdefull resurs för hela söder-om-söder-området."

Ja men det är ju exakt vad man tycker lokalt sedan många år tillbaka och även tycker idag!

Om du bor Årsta så borde du ju vara väl införstådd med hur processen har gått till sedan 1995 fram till 2001 och borde kunna göra en bedömning om det är rätt av M Söderlund att toppstyra processen som han har gjort till nackdel för den lokala demokratin.

(För att undvika missförstånd så klipper jag in från ett tidigare inlägg: ", och låt mig säga det, den här gången med stora bokstäver så att alla kan förstå: JAG HAR INGET EMOT ATT MAN BYGGER BOSTÄDER.")
 0
Anders Gardebring (1 Mars 2009 12:05):
Evil:
Du gillar att kritisera. Det vore kul om du någon gång kunde skriva vad du vill. Rent konkret alltså.
 0
Magnus Orest (1 Mars 2009 19:04):
Dr Evil, jag vet inte vad du baserar dina påståenden på. Men en grundläggande ståndpunkt hos de som du ser som tongivande i motståndet är att ingenting ska vare sig byggas eller förändras på Årstafältet.

För att upprepa det Anders skrev, vad vill du själv? Vill du överhuvudtaget någonting, eller drivs du bara av en vilja av att ifrågasätta och kritisera utan att någonsin vara konstruktiv?
 0
Dr Evil (1 Mars 2009 19:28):
Hjälp! Där fick ni mig.
 0
Magnus Orest (1 Mars 2009 20:43):
Dr Evil, du får den respekt du förtjänar.
 0
Niklas S (10 Mars 2009 19:41):
Ett mycket bra förslag. Som Östbergabo vill jag dock säga att det är en skam att Östberga lämnas så utanför som verkligen sker i förslaget. Detta är ju centralt av stadsplanerings- och dessutom integrationsskäl att östberga faktiskt blir en del av staden och inte en apart plätt i ingenstans
 0
Niklas S (10 Mars 2009 19:43):
Och en sak till. Årstafältet är inte värt ett jota i dagsläget mer än för en liten grupp högljuda årstabor. Dessutom skulle jag säga att det är en av de mest flagranta antiintegrationsspärrarna i Stockholm.
 0
Dr Evil (13 Mars 2009 20:50):
Jag har mycket att säga i frågan, tyvärr tillåter inte tiden att jag utvecklar mig mer än på det sporadiska sätt jag gjort hittills. Men ett konstruktivt inlägg: det pågår åtminstone fem olika spår i diskussionen i tävlingen om Årstafältet

Specifika frågor
1. Om man skall bygga på själva fältet och i så fall hur mycket.
2. Hur Östbergahöjden skall integreras i stadsmiljö (eller förortsmiljö)
3. Hur en god stadsutveckling ser skall se ut i Årsta med omgivande stadsdelar.

Principiella frågor
4. Att det är bostadssbrist i Stockholm och att det behöver byggas bostäder.
5. Hur en park skall se ut.

Det växlas vilt mellan spåren, tex så går spår 4 och 1 in i varandra hela tiden, vilket inte direkt har med varandra att göra, det beror på hur man ser det, men jag tycker att Årstafältsfrågan är en fråga som gäller just Årstafältet och att förstora frågan till bostadsbrist i hela regionen för inte själva Årstafältsfrågan framåt, det slutar bara med skyttegravskrig.

Att Östbergahöjden hänger i luften det har man vetat i Stockholms stad i minst tjugo år men det innebär inte att själva fältet skall bebyggas, det finns många lösningar på det problemet Årstastråket är en lösning: bebyggelse från Gullmarsplan till Östbergahöjden samt tvärbana dit.

Till sist:
"Årstafältet är inte värt ett jota i dagsläget mer än för en liten grupp högljuda årstabor."
Nej just det och det är ju det som alla tjafsar om hela tiden, Årstafältets potential som fält, som rekreation, som utflyktsmål för ett större område än bara för Årsta är sorgligt outvecklat. Det finns massor att göra och om man bara klagar på att fältet är trist som det ser ut i dag ja då är man inte tillräckligt insatt i frågan och vet vilken planering som gjordes för fältet för 15 år sen som aldrig har genomförts.
 0
Dr Evil (17 Mars 2009 17:00):
Syns inte inlägg i "kommenterat" längre?
 0
Anders Gardebring (17 Mars 2009 17:04):
Evil:
Jo. Men den listan mellanlagras en kort stund innan den uppdateras.
 0
Anders Gardebring (29 Mars 2010 23:37):
Glöm inte YIMBY:s yttrande om Årstafältet som tas fram här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​774
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter