Utskrift från www2.yimby.se
....

Mod och vilja i dagens stadsplanering

 
Mod och vilja är något som borde gå hand i hand i stadsplanering. Men är det så verkligheten ser ut?

Nej, enligt mig gör den inte det. Dagens stadsplanering domineras av brist på vilja och mod.  Viljan finns uttalad, och det är positivt, men tyvärr så finns inte det uttalade modet än.

Vad är det för mod som krävs för att kunna åstadkomma den urbana staden?  Jag tror att det bland annat krävs mod att låta nimbyismen få stå tillbaka. Nimbyismen har fått råda och diktera villkoren under en väldigt lång tid, - alldeles för lång. Med detta sagt så menar jag inte att man helt och hållet ska förkasta andras argument. Men tyvärr råder det en obalans i argumentationen i dagens stadsplanering. Det är bland annat denna obalans som behöver åtgärdas. Och det bland annat i form av mod och vilja.

Önskvärt vore om våra politiker och stadsplanerare gjorde slag i saken och offentligt gick ut och talade om de negativa effekter förändringsmotståndet har lett, och fortsätter att leda till, för staden och dess invånare. Till detta krävs mod och vilja.

Stadsplanerare och politiker måste ha viljan och modet att låta människor som strävar efter den urbana staden få komma till tals på ett bättre sätt än vad som sker idag. Visst gör de det på sätt och vis, - alla kan vi säga vår mening genom att vara med på samrådsmöten, skicka in yttranden osv. Problemet är dock att modet inte finns där för att hålla tillbaka den okonstruktiva nimbyismens argument. Det är lättare att redan i planeringsstadiet låta nimbyismen råda så slipper man eventuellt få ett byggprojekt överklagat. Det är också lättare att gå omkring i invanda modernistiska tankemönster än att slå näven i bordet för att få till en förändring bort från dem. Till detta krävs mod och vilja.

De flesta av oss vet nog att det är lätt att säga att man har viljan att göra något, men i verkligheten så gör man något annat. Du vill gå på bio, men lägger dig i soffan och tittar på TV istället. Du vill något, men gör något annat. Inget konstigt eller fel med det i det dagliga livet. I stadsplanering däremot så kan det bli galet och förödande för stadens utveckling. Det finns många exempel på det. Exempelvis så säger stadsplanerare och politiker att man vill bygga stad och nya stadsdelar, men i verkligheten så bygger man nya isolerade områden, - man gör något annat. 

Detta sätt att föra en stadsplanering som går ut på att säga en sak och göra en annan sak gagnar inte någon av stadens nuvarande eller kommande invånare. Effekterna får vi dras med under en väldigt lång tid. Skadorna kan i vissa fall vara så gott som omöjliga att reparera. Våra sämst planerade förorter är exempel på det. Motorvägsbarriärer som är mycket kostsamma att åtgärda. Tomtebodaområdet; ett stort ingenmansland så gott som mitt i staden. En enorm urban utvecklingspotential som det skulle kosta väldigt mycket pengar att realisera. Här krävs det ett enormt mod och en enorm vilja för åtgärda misslyckandet. Listan kan göras lång över områden som ur ett urbant och mänskligt perspektiv är misslyckade.

Ofta får vi läsa att nu planeras det för en ny stadsdel någonstans i Stockholm med omnejd, men i många fall så säger man en sak och gör en annan. En stadsdel måste bland annat vara en sömlöst integrerad del med den övriga staden.  Denna sömlöshet är väldigt viktig för stadens utveckling och för stadens innevånare.

Stadsbyggnadskontoret har en definition av stadsdel, som enligt mig inte säger särskilt mycket:

"Namnsatt delområde i stad."

Jag tror att det är viktigt om den urbana staden ska få ha en framtid att ordet stadsdel definieras på ett mer tydligt sätt. Vad ska ingå i stadsdelen? X antal % bostäder och X antal % kommersiella lokaler? Sömlöst integrerat med den övriga staden? Stråk? Flöden av människor? Hel/halv-offentliga rum? Arbete och boende blandat? Frågorna är många. En tydligare definition borde ligga till grund i en muntlig och skriftlig diskussion för hur staden ska utvecklas nu och i framtiden. Hur man sedan väljer att gestalta denna stadsdel är helt subjektivt, - vad är snyggt och vad är fult? Inget jag tänker ta upp i denna bloggpost. Det finns otaliga exempel på där man pratar om stadsdelar, men när man tittar närmare på planerna så ser man att det handlar om isolerade områden. I Solna exempelvis pratar man om 5 nya stadsdelar. Dessa är:
 

  • Järvastaden
  • Ulriksdal
  • Frösunda
  • Arenastaden
  • Solna CityProblemet här är att dessa ”stadsdelar” inte är integrerade med varandra och således är det nya områden man planerar för. I dagsläget finns det inga uttalade planer på att integrera dessa områden med varandra och det är återigen ett bevis på att den uttalade viljan att bygga stadsdelar är en sak och verkligheten något annat. På bilden syns det klart och tydligt att sambanden inte finns. E18 finns där som en barriär och järnvägen finns där som en barriär. Järnväg genom stadsbilden är inget nytt och i detta fall skulle man kunna integrera Järvastaden, Ulriksdal, Frösunda och Arenastaden med varandra och låta järnvägen vara en integrerad del av staden.  Problemet som återstår är dock E18 som är ett lysande exempel på dålig stadsplanering redan från början.

Varför man kallar ett nytt område för en ny stadsdel är mycket märkligt. Vad det beror på tror jag har att göra med okunskap. En okunskap om hur man bygger stad. En kunskap som fanns men som tyvärr gick förlorad någonstans på vägen. Jag tror även att man är fast i gamla tankebanor. Tankebanor som härrör från det modernistiska tankesättet när det gäller att bygga och planera stad.  För att en förändring ska kunna ske när det gäller invanda mönster och tankebanor måste en vilja till förändring naturligtvis finnas med. Det måste till andra tankebanor när det gäller staden och dess framtida utveckling. Dessa tankebanor borde ligga i linje med 2000-talets krav på miljövänlig planering. Miljövänlig och tät stad är ett av nyckelorden.
Jag tycker även att arkitekter behöver visa ett större mod och en större vilja än vad de visar idag. Att skissa på nyfunkis och 70-tals lådor är ett uttryck för en brist på vilja och mod.

För att ta ett exempel, så krävdes det nog ett stort mod och vilja för att planera in glaspyramiden i Louvren, Paris. Det flesta av oss vet vilket ramaskri det blev när planerna presenterades, men viljan och modet fanns där. Resten är historia.
 
 

Fler bra exempel där mod och vilja går hand i hand enligt mig. Gammalt och nytt sida vid sida.

Exempel där modet och viljan brister:


En bild från den planerade Arenastaden ute i Solna.

Här har man totalt gått ifrån modet och viljan att skapa något som är till gagn för människan. Istället låter man det modernistiska tankesättet blomma ut till fullo för att skapa denna direkt människofientliga miljö. Man har inte ens brytt sig om att visualisera denna bild en solig sommardag, som annars brukar vara vanligt. Det är höst, kallt, stelt och ickeinbjudande.


Ett planerat nybygge vid Östermalmstorg

Avslutningsvis så tar jag upp ett högaktuellt projekt, nämligen Årstafältet. Det uttalade målet var att bygga stad och det vinnande förslaget liknar i viss mån stad. Där det brister är hos beställaren.

Juryn är inte nöjd med allt i förslaget. De anser i sitt utlåtande att parken med sina funktionsöar är intressant, men bara antyder en lösning. De skriver också att Östberga söder om fältet inte är tillräckligt integrerat.

Visst är detta ett förslag som det ska jobbas vidare med men ett varningens finger måste höjas. Problemet som jag ser det är att inom de flesta utlysningar, - vare sig det gäller en tävling eller något annat, finns det definierade förutsättningar. Når du inte upp till de förutsättningarna så har du liten chans att vinna. Det borde vara så att ett vinnande förslag naturligtvis når upp till den i förväg uppsatta definitionen. Det som sker efter att vinnaren har blivit utsedd är att förslaget omarbetas, förändras, osv.

Hade modet och viljan funnits där redan från början så hade det varit naturligt att säga ifrån ”Vi är inte nöjda med detta förslag. Det stämmer inte överens med kravspecifikationen för detta byggprojekt” Faran med att vänta tills efter startskottet har gått är att det kan bli problematiskt att åtgärda det som måste åtgärdas. Risken finns istället att Årstafältet bantas ner till ännu en isolerad enklav. Betänk att motståndet mot förändring har ett starkt fotfäste i Stockholm(hela Sverige) och i det perspektivet så ställs det än mer högre krav på att kunna och vilja visa mod och viljestyrka.

Våga ställa krav på arkitekterna. Våga ha modet och viljan att säga ifrån. Vi har inte råd att schabbla bort byggprojekt efter byggprojekt för att det fallerar på mod och vilja.
Denna artikel avslutas med några ord från vinnaren i Årstafältet:

”Erik Giudice är medveten om att mycket kommer an på kvaliteten på de enskilda bidragen. Det gäller, menar han, att på något vis lägga ribban högt genom att bara tillåta intressant arkitektur i området.

- I Frankrike är det ofta ett krav att byggnader ska föregås av en tävling. Det brukar innebära att nivån sätts högt. Det kan vara ett sätt att gå tillväga. Men riktigt hur man ska skriva in detta i planen återstår att se, säger Erik Giudice.”


Det märks att Erik Giudice är van att jobba där ribban ligger högt, och det är något som stadsplanerare i Stockholm inte är vana med. Han säger mellan raderna att; för att få denna nya stadsdel att fungera som jag tänkt, då måste det till en arkitektur av internationell klass.

Stockholm behöver åter få in arkitektur av internationell klass och Stockholm behöver återigen sätta sitt namn på den internationella arkitekturkartan.
Spotta i näven och sätt fart. Och glöm inte bort modet och viljan på vägen.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Björn Nilsson (19 Mars 2009 09:34):
Låter inte det här som ett förtäckt rop på en "stark man" som inte bryr sig så mycket om vad folk tycker?:

"Betänk att motståndet mot förändring har ett starkt fotfäste i Stockholm(hela Sverige) och i det perspektivet så ställs det än mer högre krav på att kunna och vilja visa mod och viljestyrka."

Eller om det nu inte är en "stark man" så kanske en "upplyst elit" med ungefär samma funktion?
 0
Anders Gardebring (19 Mars 2009 09:49):
Björn:
Jag tolkar inte Mikaels text alls som så, snarare tvärtom. Det starka fotfästet som motståndet har härstammar just från en liten och högljudd "elit". Förändringsmotståndet är alltså inte numerärt starkt, utan röststarkt.

"Vanligt folk" verkar gilla när staden utvecklas och det händer grejor. Det är i alla fall det intryck jag har fått.
 0
Mikael Hörnlund (19 Mars 2009 10:04):
Björn:
Jag är inte ute efter någon "stark man" eller någon slags "upplyst elit" som ska styra med pekfingret. Det handlar om få till förändringar, och för att det ska ske måste det till mod och vilja enligt mig, och det är något som saknas i dagens stadsplanering. Jag skriver även att vi som är FÖR den urbana staden ska få en större chans att säga vårt, - som vi nu gör med hjälp av Yimby. Tack och lov.. :-) Men jag önskar att politikerna kunde lyssna mer på oss som är för den urbana staden.

Och det är precis som Anders Gardebring skriver att motståndet härstammar från en liten och högljudd "elit" som är mot väldigt mycket om vad som sker i dagens Stockholm.

Tack för din kommentar och din reaktion, sådant behövs. De meningar som du ryckte ut ska läsas med hela stycket i åtanke. Risken finns annars att man missar poängen.
 0
Fredrik L (19 Mars 2009 10:33):
Jag tror vi alla är ute efter en större frihet. Att områden inte planeras så kraftigt att man bestämer den arkitektoniska utformningen i början utan att man bara bestämer områdets funktion och utformning.

Det behövs roligare och modigare byggnader i stockholm. Och jag tror det kommer lite sakteliga men tyvärr kommer det alltid komma stort motstånd varje gång det dyker upp annorlunda projekt.

Jag gick själv förbi en arkitektbyrå på östermalm i helgen där jag tittade lite i fönstret. Där hade dom gjort ett förslag till byggnaden på östermalmstorg. Det huset va betydligt rolgiare och finare än huset som ska byggas nu. Så beslutfattarna är verkligen fega. Eller någonting är det. Vad kan va svårt att veta..
 0
Kurt W (19 Mars 2009 11:42):
Detta om diskrepansen mellan vad man säger sig vilja och vad man verkligen gör finns det fler exempel på. Om man frågar folk om de gillar naturen och vill ha nära till den blir svaret alltid tveklöst ja. Av detta svar kan man ju som stadsplanerare få för sig att bebyggelsen ska vara så gles och utspridd som möjligt för att vara attraktiv men ingenting kunde vara mer felaktigt. Som man frågar får man svar. De som har möjlighet bosätter sig i innerstaden och fortsätter glatt att försäkra att de verkligen älskar naturen och vill ha den så nära som möjligt.
 0
Mikael Hörnlund (19 Mars 2009 12:00):
Tummen upp för det inlägget Kurt. Precis min åsikt. Detta med närheten till naturen och människors förkärlek till det vet ju naturligtvis byggbolagen. Och närheten till naturen säljs med mördande reklam, finns på var och annan reklampelare för nya byggprojekt.
 0
Anders Gardebring (19 Mars 2009 12:00):
Kurt W:
Helt rätt konstaterat. Man kan inte alltid fråga människor vad de vill och sedan tro sig kunna uttolka en bra planering utifrån det. Det gäller att gå lite djupare än ytan och se vad människor verkligen menar med sina svar, och också titta empiriskt på vad som är omtyckt, och vad som inte är det. Nära till naturen är ju faktiskt något helt annat än att bo i den. Och det är definitivt något annat än att bo i en förort som inte klarar av att tillgodose vare sig stads- eller naturbehovet (naturen blir inte längre natur när man strösslar ut en massa hus i den).

Hur säkerställer vi då att så många som möjligt får nära till natur? Genom att bygga tätt naturligtvis. Då blir avstånden korta, och mer natur kan sparas.
 0
Niklas (19 Mars 2009 13:44):
Mikael:
Mycket bra skrivet. Du fick en del av mina tankar på ord i denna text. Det där med att man kallar någonting för stadsdel tror jag delvis också har att göra med att Solna kommun kallar sig stad. I likhet med Stockholms kommun likställer man kommunen med stad. Alla kommundelar blir då stadsdelar enligt denna definition.

Vad gäller att skapa sömlöshet och utlysa tävlingar över stora områden: Varför ska arktitekter syssla med stadsplaner? Har vi inte stadsplanerare till det. Om arkitekter ska börja med det är det risk att man får småenklaver utan några sammanhang. Det behövs en instans som ser till helheten i hela staden och iom en tävling såsom den på Årstafältet ifrånsäger man sig ansvaret på sätt och vis (Detta gäller i viss mån även Slussen). Låt istället stadsplaneraren lägga ut strukturen, planera kollektivtrafik och utnyttja naturliga stråk, medan arkitekterna tilldelas kvarter, eller delar av kvarter att utforma efter en del givna specifikationer (minimi-/(maximi)höjd, lägsta höjd på bottenvåningen osv).

Vad gäller mod skulle jag också vilja lägga till självförtroende. Om vi har stadsplanerare som planerar in riktig stad och som från grunden kan stå för och tro på allt det positiva som detta för med sig tror jag att NIMBYismen inte kommer att utvecklas i samma takt. Det är ungefär som att uppfostra en hund: Husse/Matte måste verkligen var tydlig med vad denna menar för att budskapet ska gå fram annars lyssnar ju inte hunden.
 0
Kurt W (19 Mars 2009 14:09):
Grönområden i förorten blir ofta lika effektiva barriärer som motorvägar. Ingen vill röra sig där efter mörkrets inbrott. Vem kunde tex ana efter ett besök i Skärholmen att stadsdelen ligger vid Mälaren? Man ser inte heller stadsdelen från sjön. Skärholmen är planerat så att man tycks ha gjort allt för att dölja det faktum att stadsdelen ligger vid Mälaren. Tänk om man resonerat så när tex Kungsholmen planlades?
- Hmm... först bevarar vi den täta mörka granskogen utmed Norrmälarstarnd.
- Ja! Taiga kan man inte få för mycket av...
- Sen strör vi ut lite skiv- och punkthus i skogen mitt på ön och...
- Klart!
 0
Kalle . (19 Mars 2009 14:36):
Niklas:
Det finns ingen "stadsbyggnadsutbildning" i Sverige. Stadsplanering är ett tvärvetenskapligt fält som lärs ut på Arkitekturutbildningen, Fysisk planering vid BTH, Samhällsbyggnadsprogrammet, etc.
 0
Mikael Hörnlund (19 Mars 2009 14:42):
Niklas:
Helt rätt att självförtroendet ska läggas till i listan. När modet och viljan brister, ja, då brister även självförtroendet.

Anders:
Jag som Solnabo kan intyga på det du skrev om natur och och stadsbehov. I mitt tycke finns det varken eller i Solna. Solna är varken en tät stad eller har närhet till natur, och då menar jag natur där mina eventuella naturbehov kan uppfyllas. Och det gör den inte med hjälp av ett fåtal granar och tallar och en eventuell parkbänk. Råsunda är väl det som kan kallas stad men problemet i Solna är att det är så hiskeligt dött här. Finns inget gatuliv, flöden, puls, för att jag ska känna att jag bor i Solna STAD. Tråkigt men sant.
 0
Anders Gardebring (19 Mars 2009 15:21):
Mikael:
Jag har själv bott i G:a Råsunda så jag vet precis vad du menar. G:a Råsundas problem är ju att det är en stadsenklav och att den som sådan saknar de flöden som gör en stad.

Numera bor jag i innerstaden och har närmare till både stad (direkt utanför dörren) och natur (Lill-janskogen och Djurgården ligger ganska nära. Ladugårdsgärdet räknar jag inte som natur utan som en överdimensionerad hundrastgård). Kvarteret bredvid gränsar till Tessinparken.

Dock är den del av staden jag bor i, nedre gärdet, skadad av att övre gärdet är planerat som en förort, så visst gränsvakuum uppstår i mina kvarter.

Solna borde också titta på en urbanisering längsmed Solnavägen, för att i sanning knyta samman Solna City/G:a Råsunda med Stockholms innerstad.
Vad gäller projekten i solna så är "Solna City"-projektet det som jag ser som det med störst potential att kunna bli "riktig" stad. Det ansluter till en tbaneuppgång och en framtida tvärbana, är en redan etablerad mötespunkt (pga solna centrum) och framförallt, om man kan knyta samman Solna City-projektet sömlöst med G:a Råsunda kan man integrera den med en redan befintlig etablerad stadsstruktur.
 0
Anders Gardebring (19 Mars 2009 15:52):
Om NIMBY:s och YIMBY:s i San Francisco:
http:​/​/​www.​walkablestreets.​com/​yimby.​htm
 0
Niklas (19 Mars 2009 15:56):
^^
Om vi nu diskuterar Solna så håller jag med. Solna City kan bli riktigt bra om man ser till att göra något vettigt utav parken och skippar de öppna kvarter som nu verkar planeras. Tyävrr saknar planen samband västerut.

Men de fysiska avstånden mellan olika stadsdelar i Solna är små (och de mentala är stora):

Arenastaden ligger endast 150 meter från Råsundavägens sväng (vid S. Långgatan). Ändå så kommer arenastaden endast (mig veterligen) bara kunna nås från Frösundaleden och Solna stn (och lokalgator mellan Råsundavägen och Arenavägen men dessa är inte tydliga stråk och kommer garanterat vara avstängda för genomfartstrafik).

När man ser Hagalund/Blåkulla är det lätt att dra paralleller till Leos yttrande om Hallunda. Det är nästan färdiga kvarter som ännu inte är slutna och "stadsdelen" nås endast från Frösundaleden. Avståndet mellan Blåkulla och centrala Solna kommer att vara så litet som 100 meter (när kv Rudan byggts). Någon naturlig förbindelse med buss kommer ändå förmodligen inte att skapas (antar jag) pga att man bygger med öppna kvarter som är bullerkänsliga och därigenom inte tål lika mycket genomfartstrafik. Man måste även se över möjligheterna att skapa samband härifrån till Norra Station genom att urbanisera industriområdet ner mot Solnavägen.

Frösunda kan bli stad om man vågar göra om Frösundaleden till en stadsgata och tätar kvarteren längs med denna. Det är också viktigt med mer än en förbindelse över till Arenastaden, helst en överdäckning.

Vad gäller Järvastaden och Ulriksdal är det nästan dödfött pga Enköpingsvägen som är svår att göra om samt pga den gigantiska bangården. Man har här inte heller försökt bygga stad, utan det liknar mest så kallad trädgårds"stad". Det bli något mellanting mellan Frösunda och Silverdal i sin gestaltning.
 0
Peter Karlsson (19 Mars 2009 22:43):
Då det nämns så mycket här i början om E18 som barriär, är det väl läge att flika in en liten kommentar om att E18 genom Sundbyberg och en bra bit av Solna (fram till Järva krog) snart är historia:
http:​/​/​www.​vv.​se/​templates/​page3_​_​_​_​40​67.​aspx

Stora Ursvik, Brotorp, Järvastaden m.fl. får ju alla helt andra förutsättningar på lite sikt tack vare denna omläggning då europavägen övergår till kommunala gator istället.
 0
Dr Evil (19 Mars 2009 23:32):
"Problemet är dock att modet inte finns där för att hålla tillbaka den okonstruktiva nimbyismens argument."

På vilket sätt saknas mod att stå emot okonstruktiva argument? Det är väl världens lättaste sak att stå emot.

"Det är lättare att redan i planeringsstadiet låta nimbyismen råda så slipper man eventuellt få ett byggprojekt överklagat."

Om omhuldad myt här på yimby, att det är överklagandet som hindrar stadsutvecklingen. Jag ser fortfarande fram emot exempel på detta.

"Våra sämst planerade förorter är exempel på det. Motorvägsbarriärer som är mycket kostsamma att åtgärda. Tomtebodaområdet; ett stort ingenmansland så gott som mitt i staden. En enorm urban utvecklingspotential som det skulle kosta väldigt mycket pengar att realisera."

Även här är det nimbys som står för motståndet förstår jag?

1. Ni tillskriver nimbys för stort inflytande. 2. Ni anser att överklagande hindrar stadsutvecklingen.

Hur? Hur? Hur?

Enlighten me please.
 0
Sven Renquist (20 Mars 2009 01:26):
Dr Evil:

Istället för att bara negga och fråga massa frågor hela tiden, varför framför du inte ditt budskap på ett positivt sätt? Säg mig, vilka är fördelarna med att ett byggärende kan överklagas i flera omgångar? Och om det inte finns några exempel enligt dig på byggen som stoppats p.g.a av överklaganden, vad är då värdet av denna ordning?

You enlighten me please.
 0
Mikael Hörnlund (20 Mars 2009 10:21):
Dr Evil:

Svaren på ditt ifrågasättande är väl ganska uppenbara. Ett ifrågasättande från din sida där du så att säga kräver hundraprocentiga svar från Yimby.

Varför tror du Yimby finns överhuvudtaget?
 0
Jan Wiklund (20 Mars 2009 11:12):
Det stora hindret för stadsbyggnad tror jag inte är att det är för lätt att överklaga. Utan:
- att det har uppstått strukturella behov av alla barriärer, typ motorvägar
- att det finns lagar och planbestämmelser som förbjuder tätt kontinuerligt byggande, av det enkla skälet att lagar och bestämmelser är till för att undvika konflikter och det enkla sättet är att skapa avstånd mellan de verksamheter som skulle kunna råka i konflikt
- att professionerna har lärts upp i funktionalistiskt byggande sen sexti år tillbaka
- att ingen tar ansvar för helheten.

Det senare borde vara den politiska uppgiften, men politikerna har sen åttitalet (åtminstone) strävat efter att abdikera från alla ansvar, och skjuta dem neråt i hierarkin. Vad annars kommer alla dessa utspridda budgetansvar från, som skapar svartepettersituationer inom snart sagt alla samhällsområden?
 0
fetg_ (20 Mars 2009 11:21):
"På vilket sätt saknas mod att stå emot okonstruktiva argument? Det är väl världens lättaste sak att stå emot."
Jag vet inte vad du tycker, men jag kan tycka att det ibland är jobbigt att behöva besvara otrevligt framställda okonstruktiva argument.

Att nimbys är en stor stoppkloss i stadsbyggande är en vedertagen uppfattningen bland såväl politiker och arkitekter. Tror du annorlunda så är det väl upp till dig att övertyga oss andra.

För att citera Jerker Söderlind i frågan:
Därför bör vi glädja oss åt att Östermalm hann byggas innan dagens planeringsprocess med samråd och krav på gröna korridorer och bullernormer infördes. Om internet funnits när Stockholm i slutet av 1800-talet beslutade att ersätta Ladugårdsgärdets jordbruk och militära övningsfält med stenstadsbebyggelse, dvs Östermalm, hade bloggosfären fullkomligt exploderat av protestlistor och upprop. Och tänk er rubrikerna i massmedia:

”Karl XI:s övningsfält hotas av bostadsspekulanter”
”Sällsynt skalbagge hotas av byggprojekt”
”Stormöte mot byggkapitalets exploateringsplaner”
”Miljörörelsen kräver: Rädda Ladugårdsgärdet från skövling”
”Innerstadsbor i protestmarsch mot skövling av grönområde”
”Norrmalmsbor kräver: gör stadspark av Ladugårdsgärdet”
”Segerfest på Gärdet: Östermalmsprojektet stoppat”
”Bostadsbristen i Stockholm mot rekordsiffror”
 0
Jan Wiklund (20 Mars 2009 11:34):
Jerker har inte ofta fel, men här tror jag han har det. På 1800-talet då Malmarna byggdes var Stockholms utveckling genuint populär.

Ett skäl kan vara att staden då byggdes ungefär som folk ville ha den. Man var heller inte misstänksamma mot nya projekt eftersom dessa i regel också tillgodosåg något slags allmänt intresse. Arkitekterna hade t.o.m. samma smak som folk i gemen och såg sig inte som en aristokratisk elit.

Jerker och du, Fetg_, kan ha en poäng i att det, på grund av alla enklaver som har byggts, kan ha uppstått en bymentalitet som inte fanns för hundra år sen, där man värnar om "sin" gräsmatta mot de utsocknes. Men jag tror trots allt att det viktigaste skälet är misstro mot nya projekt, eftersom nya projekt de senaste femti åren oftare har varit dåliga än bra.
 0
fetg_ (20 Mars 2009 12:24):
Jan Wiklund, riktig stadsutveckling och spännande arkitektur är genuint populär även idag, även om vissa förfasar sig över att det byggs något som skymmer utsikten. De priviligierade förr i tiden yttrade sig även om detta, i synnerhet när fabriker byggdes inom deras utsikt från hemmet. Ett talande exempel är Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, Karl den XIII:ś gemål som skrev ett upprört inlägg i sin dagbok om Samuel Owens ångpannekvarn som uppfördes i början på 1800-talet vid den plats som Stadshuset nu ligger. Det var Eldkvarn som blev ett ganska uppskattat inslag i stadsbilden.

Så, nja. Jag tror förvisso att stadsbyggnationen var mer uppskattad förrut, men man ska inte underskatta stadsantagonisterna.
 0
Kalle . (20 Mars 2009 13:27):
Jan:
På 1800-talet då Malmarna byggdes var Stockholms utveckling genuint populär"

Kan man läsa mer om den tidens syn på stadsbyggnad nånstans? Referens?
 0
Niklas (20 Mars 2009 13:53):
Jan och Fetg_

En stor skillnad var att man på den tiden planerade mer långsiktigt med ordentliga stadsplaner. De som flyttade till ett nybyggt hus (t.ex norr om Odenplan) kunde då vara helt säkra på den öppna "utsikt" över plätten de hade, ganska snart skulle ersättas av utsikt mot ett annat nybygge, helt enligt gällande stadsplan. Idag marknadsförs istället bostäder som "nära till stan - nära till naturen" osv. Man bygger ofta små enheter/enklaver som är isolerade från varann.

Jag tycker alltså att man ska planera staden som en en-/helhet. När de små enklaverna byggs i ett sjok klagas det sällan på att husen ligger för tätt. T.ex vid Silverdal ligger villorna ovanligt tätt. Inte ser man där några protesttåg där man vill se grannes hus demoleras för att bättra på den egna utsikten. Men om man, om låt säga 10 år, skulle vilja komplettera med någon byggnad som inte till hör den gällande planen för området är jag säker på man kommer locka fram NIMBYN.

I samband med inrättande av odentliga planer bör det göras obligatoriskt att en köpare av lägenhet/ny hyresgäst skriver på en förbindelse med staden att denne läst planen för området och inte i efterhand kan överklaga om det inte passar.


Nu är det tyvärr svårt att lägga upp en liknande stadsplan (som ex Lindhagen) eftersom den oundvikligen måste innefatta redan byggda förortsområden. En svår nöt att knäcka.
 0
Niklas (20 Mars 2009 15:14):
 0
Jan Wiklund (20 Mars 2009 16:19):
Niklas: Du har alldeles rätt.

Men jag skulle ändå vilja marknadsföra en traditionell stadsplan som omfattar de inre förorterna, just för att kunna plädera för långsiktighet och helhetstänkande och göra det omöjligt för dom som bara vill diskutera sin buske. Någon som vill göra mig sällskap?

Kalle: Tyvärr minns jag inte. Jag bara minns att när jag har läst spridda kommentarer om Stockholms utveckling i den tidens skönlitteratur har den varit bejakande.
 0
Dr Evil (20 Mars 2009 18:43):
Sven R
Visst, jag kan rusa iväg ibland och bli för negativ, men ibland är jag även konstruktiv, det beror på dagsformen. Idag var ingen toppdag. Återkommer i frågan. Nu skall jag dricka öl och elda upp mig mot yimby.
 0
Kaj Ranén (20 Mars 2009 19:31):
Tja, ja, vad ska man säga om Dr. Evil.... Att läsa hans/hennes inlägg är väl lite som att kolla på The O'Reilly Factor på Fox News: populistiska åsikter av varierande intelligensgrad -- men man får sig i alla fall ett gott garv mellan varven. En gång på tio har han/hon till och med en poäng. Tvärtemot den där Peder Poulsen, som också tycks driva någon typ av korståg här på Yimby; oklart mot vad dock. Jag har fortfarande inte begripit ett ord av det han skriver. Vet bara att jag imponeras av Anders Gardebring med flera som envetet fortsätter att försöka bena ut vad han menar och dessutom skriver långa och utförliga svar till killen. Hatten av.

Mikael H: Bra jobbat med artikeln. Vid en av mina få vistelser utanför innerstaden (det finns liksom inte mycket av värde utanför), promenerade jag faktiskt runt i Solna idag. Det finns ansatser till något bra lite här och där, inte minst i Råsunda, men sammantaget är det ett förvirrande jäkla virrvarr av barriärer, motorvägar, spår och utströsslade punkthus i skogen. Annars är ju just området mellan Vasastan och Solna det verkligt gyllene tillfället att bredda innerstaden, framförallt med tanke på att dessa inte avskiljs av något vatten på samma sätt som exempelvis Södermalm och söderförorterna. Och du har helt rätt: den chansen får verkligen inte slarvas bort med några halvmesyrer till planer, vilket i mångt och mycket verkar vara fallet vad gäller det mesta vi sett hittills.
 0
Kaj Ranén (21 Mars 2009 00:03):
Tack för länken. Spontant kan jag bara säga: Lysande, Jan! Även om jag personligen skulle vilja se ännu högre hushöjd än den du förespråkar, med minst 10-12 våningar som minimum. Men det viktiga i sammanhanget är förstås strukturen och det tillvägagångssätt som du presenterar. Precis den typ av helhetsgrepp som Stockholm behöver i sitt stadsplanerande.
 0
Nils Ingestad (21 Mars 2009 01:05):
Bra skrivet Mikael H.
Jag håller helt med dig om att det behövs mer "vilja och mod". Jag tycker som dig, med undantag för Solna.

Solna vill ju kalla sig själva för stad. Den är väl inte helt verklighetsförankrad, men jag tror ändå att ambitionen och viljan att kalla sig för det är bra. Solnas framtida byggplaner vill inte jag påstå är dålig stadsplanering, trots allt. En stor del av Solnas mindre lyckade områden kommer i framtiden att försvinna, tack vare bra stadsplanering.

Där Arenastaden ska byggas är det idag ett gammalt industriområde som är i totalt förfall. Att bygga arenastaden där och få liv i ett tidigare helt dött område är enligt mig, bra stadsplanering.

Vidare planeras det att bygga om Råsunda stadion till bostäder. Den nya bebyggelsen kommer i sin tur, att på ett stadsliknande sätt hänga ihop med Gamla Råsunda. Det tycker jag är bra stadplanering.

Att senare även bygga om och förtäta Solna city, till en mer stadsliknande kärna tror jag är ett led i rätt riktning. Solna city kommer på det viset att hänga ihop med nya Råsunda och då även retroaktivt hänga ihop med gamla Råsunda. Jag tycker att det är bra stadsplanering.

http:​/​/​www.​solna.​se/​templates/​Page_​solna_​submenu_​_​_​_​29.​.​

Fler bra exempel från Solna stad är att Karolinska Sjukhuset i framtiden kommer att integreras med nya Norra stationsområdet. Dem nya byggplanerna förbättrar området markant. Jag hoppas och tror att det i framtiden kommer att förtätas från Norra stationsområdet hela vägen till Solna City. Då kommer det att upplevas som att innerstaden fortsätter till Solna.

Jag har själv bott i Solna i ett antal år. Jag instämmer delvis i att det inte finns en sammanhängande plan på hur Solnas "Stadsdelar" i framtiden skall byggas ihop. Det är nog det som är den grundläggande orsaken varför Solna inte upplevs som Stad. Jag tror inte att det som planeras/skall byggas är fel. Det som behövs är en framtida planering för hur dessa områden ännu mer skall hängas samman och i framtiden förtätas ännu mer. Jag tror Solna stad vill detsamma.

Solna ligger samtidigt utanför staden. Den ligger åtminstone utanför "den riktiga staden” och det är nog inte så konstigt att Solna inte upplevs som stad än. Jag skulle vilja beskriva Solna som en utvecklingsdel av Stockholms framtida storstad.
 0
Nils Ingestad (21 Mars 2009 01:14):
Jan
Det var precis så jag menade!
En bild säger mer tusen ord!
 0
Jan Wiklund (21 Mars 2009 10:48):
Kaj & Nils: Vi kanske skulle kunna hjälpas åt att göra något liknande för hela det ca 4km band som omger nuvarande innerstad? Bättre med en kollektiv produkt än en individuell...
 0
Mikael Hörnlund (21 Mars 2009 11:03):
Nils Ingestad
Håller med om att ambitionen om att vilja kalla Solna för stad är bra, men då måste det till att så att säga, båda händerna hos de styrande i Solna Stadshus gör och säger samma sak. Jag har bott här sedan början av 90-talet och ett stort problem är just att politikerna är väldigt duktiga att slå sig på bröstet när de pratar om att de bygger stad. Exempelvis så tycker jag det gamla förslaget på Solna City var avsevärt bättre än det förslag som nu finns. Exempelvis i Kv Fältet lägger de dit 5 st hus som arkitektoniskt ser likadana ut och bakom dessa hus slänger de ut några strösselhus. Det är inte stad för mig i alla fall.

Ett annat exempel är Kvarteret Ingenting som brister en del i sin planering, - och som Yimby har påtalat i ett yttrande. Kv Ingenting känns mer som ett isolerat område än en del av staden.

Vi har inte råd att schabbla bort stora byggprojekt. Hur, vem och när ska misstagen rätas till i så fall om det blir galet redan från början?

Ett annat exempel är Frösundaleden där politikerna hade chansen att plocka bort en enorm barriär i Solna, och det med hjälp av Tvärbanan. Tyvärr så kommer Frösundaleden att vara kvar där som en effektiv barriär mellan Råsunda och Solna Centrum/Huvudsta osv. Jag tror många stadsplanerare missar målet när de tror att bygga X antal hus skapar en stad, enligt mig så krävs det mer planering än så.
 0
Nils Ingestad (22 Mars 2009 23:43):
Mikael
Jag är helt enig! Vilket är det gamla förslaget på Solna City? Dem har jag aldrig sett?
 0
Nils Ingestad (22 Mars 2009 23:48):
Jan
Det skulle vara trevligt!
 0
Mikael Hörnlund (23 Mars 2009 00:27):
Nils:
Det finns vissa bilder kvar under Projektarkiv på Solnas hemsida.
 0
Jan Wiklund (23 Mars 2009 12:51):
OK, 20 april kl 18 - någon som har ett tips på trevligt fik eller ölställe?
 0
Fredrik (24 Mars 2009 12:12):
Jan Wiklund: Hatten av! Bra jobbat med din plan, det ser ut som något stadslikt. Är förväntansfull inför det ni (Kaj,Nils och Jan) kommer presentera.
 0
Anders Gardebring (24 Mars 2009 12:20):
Jan: Starta gärna en tråd i forumen om det planerade mötet också!
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​forum.​aspx?​id=​41
 0
Jan Wiklund (24 Mars 2009 15:54):
Ja det ska jag göra om det blir nåt. Och det beror på om det finns nåt intresse. Färre än tre accepterar jag inte.
 0
Anders Gardebring (24 Mars 2009 17:03):
Jan: Fast intresset kan ju samlas upp i forumen också... :)
 0
Nils Ingestad (24 Mars 2009 22:45):
Jan:
Jag är mer än gärna med! För min del skulle det passa bra i city!
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2009 09:45):
Niklas Öhrström har i alla fall föreslagit en plats: Loch Ness Taverna på Wollmar Yxkullsgatan. Tid 20 april kl 18. Blir vi så många att det kommer igång ett jobb blir det förstås ett forum om det.
 0
Mikael Hörnlund (25 Mars 2009 10:12):
Jag är intresserad av att komma. Ska kolla om det finns tid till det.
 0
Kaj Ranén (25 Mars 2009 20:22):
Jan:

Även jag deltar gärna vid mötet. Jag tycker, som jag skrivit tidigare, att din plan för utrymmet mellan Vasastan och Solna är värd att utveckla och ges en större omfattning.
 0
Jan Wiklund (26 Mars 2009 12:43):
Ni är välkomna, kul att ses!
 0
nekav (5 April 2009 09:37):
Bilden efter pyramid bilden visar en byggnad som är skit ful.
alltså glas byggnaden med den fula formen på den där fängelse byggnaden. bilden efter den med de där färglade tak sakerna var hyfsat... gillar husen bakom de där hus taks sakerna.... hus som är byggda lite koas aktigt men endå med en stil, fina betong hus i bakgrunden anas... mer själ i dom än nått annat...
smuts ger känslan av trivsel i viss mån... för rent överallt ger känslan av kall sterilitet och robot samhälle och det skrämmer mej. mer koas och vimmel och lite smuts tak, och mycket färger.
 0
nekav (6 April 2009 11:22):
Mer koas och vimmel och lite smuts tack... menade jag inte tak... tack...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter