Utskrift från www2.yimby.se
....

Levande stad att gå & cykla i

 


Miljöpartiet i Stockholm anordnar ett seminarium om hur vi skapar den gång- och cykelvänliga staden.

Seminariet gästas bland annat av David Sim från Gehl Architects och Per Lundin, forskare på KTH som har disputerat med avhandlingen, "Bilstaden, en historisk resumé över hur staden blev bilanpassad".

Seminariet hålls den 26 maj och sista anmälningsdag är den 20 maj.
Mer information här, och program här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (20 Maj 2009 10:58):
Det här är säkert lovärt på många sätt och ett bra initiativ som jag absolut inte har något emot. Om man däremot är lite luttrad i den här stan under avdelning mycket snack o lite verkstad så undrar jag om det egentligen behövs "ett seminarium om hur vi skapar den gång- och cykelvänliga staden"?

Ett annat sätt är mer pengar till cykelbanor och sedan är det en ganska enkel medicin som behövs och som inte behöver utredas i hundra år till:

-Bygg sammanhängande cykelbanor som sitter ihop i ett helt nät.

-Bygg ett heltäckande nät på alla större genomfartsgator i innerstan.

-Anpassa bredden på banorna efter behov, ett enda standradmått överallt fungerar bevisligen inte.

-Ge [u)alla c-banor röd färg så det öht syns någorlunda

-Anlägg, anpassa och utrusta alla större korsningar och trafikplatser med cykelbanor inkl olika cykelkörfält beronde på önskad riktning, m a o bygg bort "klumparna" som ofta uppstår när för många cyklister trängs i samma stora korsning.

-Bestäm er och var väldigt tydlig när det i innerstan växlar från enkel till dubbelriktad bana.

-Bygg nya kompletterande cykelbanor innanför de felplanerade stombusshållplatserna där det finns plats. En smal c-bana bakom smala hållplatskurar är betydligt trafiksäkrare än ingen alls/alt trängas med blåbuset.

-Öht ha samma självklara utgångspunkt och planeringsmål som vid biltrafiksplanering dvs bygg bort de fällor som stan kryllar av och sist men inte minst:

-Bygg ett nät med kvalité och respekt för cyklisternas behov och ni ska se att den nuvarande dåliga cykelmoralen i stan blir bättre.

Som det är idag tycker jag det är svårt att i alla fall klandra cyklisternas beteende för i allt för många fall har de helt enkelt inget alternativ därför att Staden struntat i att göra en rimlig respektingivande lösning eller c-bana/c-banor överhuvudtaget!
 0
Joakim Bjerhem (20 Maj 2009 11:47):
Bör tilläggas att det kostar 300 kr (100 kr för mp-medlem) att gå på seminariet. Inte billigt...
 0
Lars Hansson (20 Maj 2009 13:17):
Köpenhamn är riktigt duktiga på att skapa förutsättningar för cykling:
http:​/​/​www.​sfu.​ca/​city/​city_​pgm_​video0​26.​htm
Som Johan skriver, det är bara att avsätta pengar och börja jobba. Det är ganska uppenbart vad som behöver göras.
 0
Magnus Orest (20 Maj 2009 17:29):
Jag håller med Johan. Det krävs handling, inte diskussioner. Hur vi bygger ett bra cykelnät vet vi redan. Nu är det dags att genomföra.

... Med det sagt har jag sagt allt som egentligen behöver tas upp på seminariet. ;-)
 0
Leonardo Frithunanthz (20 Maj 2009 17:42):
...och sparat 300 kr!

Som vanligt radar Johan upp en imponerande och tydlig lista på saker som behöver göras konkret. Klart och tydligt. I Stockholm är man världsmästare på att anordna "workshops", seminarier, "gatherings", föreläsningar, mingelpartyn, etc... (fyll i valfritt ord) om "VAD SOM MÅSTE GÖRAS" och där det går åt mycket mat och dricka. Väldigt trevliga tillställningar dock! Men! Nuförtiden tolkar jag dem som ett sätt att vara sällskaplig, för handen på hjärtat, det händer ingenting efteråt... Månaderna och åren går, och ingenting händer.
 0
Erik Sandblom (20 Maj 2009 18:23):
Cykelbanor är bra. Men ett bra cykelbanenät kräver inte bara anslag, utan även utrymme på gatan. Gatans utrymme är begränsat och därför kan man behöva ta utrymme som idag ges till bilisterna. För att få stöd till det tror jag man måste se cykeln inte bara som en gullig grej på sommaren, utan som ett viktigt transportmedel året runt.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Cykel#Cykelns_​roll_​i_​resa.​.​

Det finns en spårtaxifalang inom miljöpartiet. Förhoppningsvis kan denna falang lära sig att cykeln har många av spårtaxins fördelar, fast utan nackdelarna. Cykeln erbjuder konkurrenskraftiga restider dörr till dörr på resor upp till 5 kilometer.
 0
L-Å H (20 Maj 2009 21:01):
Erik Sandblom:
John Eriksson skrev ju "Anpassa bredden på banorna efter behov, ett enda standradmått överallt fungerar bevisligen inte."

Dagen cykelbanor är inte bra. Varierande kvalité och många gånger felplacerade i gaturummet, ibland dubbelriktade fast de är smala. Här finns mycket att göra!
 0
Niklas (21 Maj 2009 12:57):
Erik är inne på en viktig sak. Cykling praktiseras inte bara av en lite grupp människor med en viss politisk hemvist. Cykling är en realitet för såväl borgerliga som socialistiska och miljöpartistiska väljare.

Jag vill inte av ren slentrian klanka på majoriteten men de måste inse att de inte bara företräder bilister. Detta förhållningssätt bör de även ha då de uttalar sig om tunnelbanans eller tvärbanornas framtid.
 0
Erik Sandblom (21 Maj 2009 14:17):
L-Å H Det har du rätt i, jag missade det! Det gläder mig att så många vill bygga ut och förbättra cykelbanenätet.

Men jag tycker ändå man måste vara tydlig med att den där bredden måste tas från någonstans. Vidare finns många cykelkörfält på huvudgatorna och därför kan man behöva sänka farten till 30 för att alla ska känna sig trygga när de cyklar. Trafikljusen på dessa gator är ofta anpassade efter bilarna vilket gör att cyklister får många rödljus. Det gör att man blir svettigare än nödvändigt. När man sänker hastigheten bör man också ta bort en del trafikljus helt.

På Götgatan söderut är trafikljusen ställda så att cyklistströmmen söderut på eftermiddagen ska få grönt. Det har lett till avsevärt bättre flyt i trafiken. Grön våg planeras nu på Långholmsgatan och Strömbron. Det diskuteras också att låta cyklister köra mot enkelriktat på flera gator. Det är bra och jag tror det behövs både ett bra cykelbanenät samt även att det vanliga gatunätet görs trevligare och tryggare för cyklister.
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​nu-​maste-​stadsplanerarna-​rakna-​.​.​
 0
Anders Gardebring (23 Maj 2009 18:58):
Niklas:
"Jag vill inte av ren slentrian klanka på majoriteten men de måste inse att de inte bara företräder bilister. Detta förhållningssätt bör de även ha då de uttalar sig om tunnelbanans eller tvärbanornas framtid."

Oh ja, visst är det så! Speciellt yngre borgerliga väljare verkar överlag ganska ointresserade av bilägande och det verkar som att de inte heller skaffar bil i lika stor utsträckning som förr när de blir äldre o skaffar barn o allt det där. Jag kan bara titta runt i min egen bekantskapskrets för att se detta.
 0
P. Envall (5 Juni 2009 13:32):
För den som vill läsa mer så finns det en intressant artikel om cykeltrafik i Stockholm här:

http:​/​/​newsmill.​se/​node/​6431

Får jag också passa på och göra reklam för en brittisk studie om hälsotillståndet vad gäller cykelplanering i Sverige, finns här: http:​/​/​www.​cykelplanera.​se/​Mistrastudie.​htm
 0
Jan Wiklund (5 Juni 2009 14:49):
Som omväxlande cykel- och gångtrafikant retar jag mig på de s.k. "gång- och cykelvägar" som Vägverket anser ska finnas. De är dödsfällor. Cyklar är fordon som framförs i 20-30 km/h eller ibland ännu fortare och kan inte blandas med gående. Det behövs en ordentligt avskiljande kant mellan cykelfil och trottoar. Det är t.o.m. bättre att cykla ute i biltrafiken än att cykla tillsammans med gående - sett från cyklistsynpunkt.

Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning, men jag är ganska övertygad om att den cyklisters dåliga trafikmoral som brukar luftas på tidningarnas insändarsidor är ett resultat av att cyklister ömsom får höra att de är ett slags gångtrafikanter och ömsom får höra att de är fordon. Till slut vet de varken ut eller in och kör fullständigt anarkistiskt.
 0
Daniel Andersson (5 Juni 2009 15:34):
@Jan Wiklund:
Mycket central problematik. Innan 60-70 talet någon gång sågs cykeln som fordon och skulle använda samma yta som bilar. Därefter kom fotgängare och cyklister att grupperas ihop som oskyddade trafikanter som skulle skyddas från biltrafiken. Cyklister är ju en ganska heterogen grupp; snabba cyklister föredrar ofta vägens tydlighet och bättre geometri, medan ovanare cyklister känner trygghet på en särskild bana. Ur säkerhetssynpunkt kan cykelbanor minska risken längs sträckor, medan olyckor riskerar att öka i korsningarna. Min egen syn är att (bra) GC-banor är rimligt längs vägar med högre hastighet och/eller trafik ofta utanför stadskärnan, medan cykling på gemensam körbana alternativt cykelfält och låga hastigheter (<30 km/h) för bilar är att föredra i den täta staden. För cirkulationsplatser är ofta rekommendationen utomlands att leda ihop bil- och cykeltrafik strax innan cirkulationen. Cykelöverfarter som koncept är en styggelse med otydliga regler. Samma regler som för parallell körbana borde gälla dvs väjningsplikt mot cykelväg parallellt med huvudled och högerregeln om inget anges. Likhet mellan trafikslagen bör gälla dvs större cykelstråk skall vara huvudleder där all korsande trafik har väjningsplikt. Självklart skall trafikljus (fascistlyktor) finnas på dessa lika lite som på bilisternas huvudstråk, motorvägarna.
Dock tror jag du har fel med riskerna för cyklister med gående på GC-banor. Det sker säkert en hel del incidenter, men den lägre farten och vikten gör att konsekvenserna ofta blir lindriga. De flesta olyckor med cyklister är singelolyckor, och olyckor med bilar är bland de med allvarligast konsekvenser.
 0
Jan Wiklund (5 Juni 2009 20:05):
Daniel: Nej, det är nog de gående som råkar mest illa ut. Några otrevliga incidenter har jag varit med om, med gående som inte har insett att de är på en körväg och tagit ett steg åt sidan när jag har kommit susande. Skeppsbron på norrgående sida är ett notoriskt exempel.

Men oavsett hur allvarliga olyckor det blir skapar blandningen en otrevlig, aggressiv stämning.
 0
Magnus Orest (6 Juni 2009 00:17):
Jan, jag anser att det dåliga trafikbeteendet hos många cyklister är en form av infantilisering och trotsighet. Vi har "cykelfält" här i stan, vi har en trafikpolis som regelbundet jagar cyklister. Men aldrig någonsin görs någonting för att göra miljön bättre och säkrare för de av oss som cyklar. T ex att forsla bort eller bötfälla alla de bilar som parkeras i cykelfälten på stans större gator.

Då blir reaktionen från många cyklister någonting i stil med att "jag tänker inte följa några lagar och regler om ingenting görs för min skull". Dock tror jag att det ofta är omedvetet, men att det tar emot att följa regler som bara verkar mot en är ju väldigt svårt.

Vad kan vi göra för att komma till rätta med detta? Farliga cyklister dito bilister är två sidor av samma mynt, IMHO. Hur ska vi få politiker och myndigheter att begripa att det finns problem som måste åtgärdas?
 0
Jan Wiklund (6 Juni 2009 12:54):
Det må så vara, men det blir inte bättre precis av de dubbla budskapen från myndigheterna. Å ena sidan "cykel hör ihop med gångtrafik", å andra sidan "cykeln är ett fordon".
 0
Daniel Andersson (6 Juni 2009 13:25):
Jan mfl, fast i viss mån speglar väl budskapen att cykeln är till sin natur ett mycket flexibelt fordon som kan användas till snabba pedlingsresor eller tävlingscykling, men även att rulla i gångfart vid färdsel tillsammans med gående. Det finns också en mer generell 'dubbelhet' där man i blandade miljöer håller på att tona ner ett rent legalt förhållningssätt med tydliga trafikregler till förmån för 'förhandlingslösningar' tex gårdsgator, shared space, upphöjda gångpassager som inte är övergångsställen. Tycker nog att det i stort är en positiv utveckling. Regler behövs och skall respekteras i rena trafikmiljöer, men dessa miljöer bör vara mindre omfattande i städer än idag. I urbana/blandade miljöer är en mer öppen attityd byggd på 'sunt förnuft' och ömsesidig respekt understödd av stadsrummets utformning ofta att föredra. Formella regler har en tendens att ändå nonchaleras och är svårövervakade.
När det gäller cykelbanor är dessa idag påbjudet vägval för cyklister, vilket kan ses som att tanken också är att få bort dem från bilvägen. Jag anser att cyklebanor istället bör ses som en möjlighet för cyklister som föredrar denna (upplevda) trygghet, men att även körbanan skall vara tillåten för snabbare cyklister (eventuelt undantaget motorväg utan vägren). När det gäller gångvägar och trottoarer kan man också tillåta cykling fast på de gåendes villkor (som på gårdsgata men utan bilar). I Tyskland gäller detta ofta på trottoarer, vilket kan kännas tryggt för tex barn som cyklar. Själv föredrar jag dock definitivt att cykla på körbanan.
 0
L-Å H (6 Juni 2009 22:00):
Daniel Andersson:
Cyklister på trottoarer och torg samt i parker gör dessa miljöer otrygga för många! Du lyckas aldrig att få cyklisterna att anpassa hastigheten efter gångtrafikanterna! Titta i Götgatsbacken! Och att inget småbarn som tultat runt i Kungsträdgården ännu blivit ihjälkörda av en framrusande cyklist kan vi nog bara tacka försynen för!
Var trafikantgrupp på sin plats!
 0
Peter D (6 Juni 2009 22:22):
L-Å-H: Jag håller med dig, många cyklister vägrar anpassa sig till vägens förhållanden. Kanske borde man ta till hastighetsdämpande åtgärder som fungerar även för cyklister.
Götgatsbacken borde beläggas med gatsten t ex.
 0
Jan Wiklund (7 Juni 2009 11:58):
Daniel: Förhandlingslösningar kanske fungerar då parterna är jämlika. Det är lite svårt att förhandla med nån som kommer susande i 35 km/h. Det är också lite svårt att förhandla med nån som sitter bakom plåt, för att ta ett annat exempel.

Men ok, rena trottoarer som definieras som sådana har i alla fall fördelen att man kan bestämma vad som gäller - gåendes företräde. Vägverkets s.k. gång- och cykelbanor är däremot en juridisk mardröm. Vems villkor gäller där? Normalt brukar man måla ett streck mellan gåområdet och cykelområdet, men ingen tar det strecket på allvar. Eller har förmåga att ta det strecket på allvar. Det är för oansenligt. Som cyklist och som gående efterlyser jag en ordentlig kant.
 0
Gustav Svärd (7 Juni 2009 12:24):
Där är Köpenhamn en förebild.
Trottoar|kant|cykelbana|kant|vägbana
Funkar riktigt bra och tydligheten är varför.
 0
Daniel Andersson (7 Juni 2009 15:00):
Utan styrning blir det störst/snabbast går först, därför bör gående och cyklister värnas gentemot bilister, och gående gentemot cyklister i planeringen. Samtidigt behövs framkomlighet för att staden skall fungera. För att gynna en tät stad bör framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik värderas upp jämfört med dito för biltrafik i dagens situation. Avvägningen är naturligtvis inte trivial. Separering av trafikslag är inte alltid av ondo; trottoarer har lång historia och separering kan öka framkomligheten. Som cyklist uppskattar jag stråk där man lätt och geschwinnt kan komma fram. Samtdigt skapas dock lätt barriärer tvärs stråken, ytåtgången ökar och om flödena är låga blir respekten för uppdelningen lidande. Det finns säkert behov av mer uppdelning mellan gående och cyklister på sina ställen i Stockholm som ni föreslår. Men det finns också stråk i bostadsområden (typ 70-tal) med begränsat antal gående och cyklister och dålig koppling till omgivande nät med separata gång- och cykelbanor och ett vimmel av (ofta otydlig) skyltning där andra, mer integrerade, lösningar skulle kunna tänkas. Ett annat problem med långt driven separation är att komplicerade korsningar blir ännu mer komplexa och att de då riskerar att inte förstås och/eller respekteras.

Här i Göteborg markeras ofta cykelvägar med mittlinje. Det blir då tydligt att det är en väg, där gående förväntas hålla sig på (vänster) sida, som på en landsväg. Ett alternativ skulle kunna vara kantlinjer med de gående på vägrenen. Är cykeltrafiken begränsad blir det iofs lätt att folk går över hela bredden, men det kan ju också ske på gator med begränsad biltrafik.

En förutsättning för fungerande och säkra förhandlingslösningar är att farten på fordon tvingas ner. För bilar kan det ske med avsmalningar, upphöjningar, chikaner, små kurvradier, gestaltning mm. Att sakta ner cyklister utan att tex handikappade får problem är svårare (tex uppskattas gatsten inte av rullstolsburna). Att leda cykelstråk genom gångfartsområden är bla av detta skäl ingen bra lösning imho, det tycks vara fallet med Götgatsbacken (i branta gatbackar är det nog normalt bäst att leda cykeltrafiken blandat med bilar utför och i separat fält uppför, men här verkar det vara bilfritt). I Göteborg är Haga Nygata ett exempel där ett cykelstråk dras på en gångfartsgata (omledning via 4e Långg.-Frigångsgatan-Pilgatan vore kanske bättre).

De gåendes trygghet är viktig. Problemet med förbudsvägen är att förbud nonchaleras av de verkliga vettvillingarna samtidigt som de begränsar för de mer omdömesfulla. En planering där attraktiva alternativ skapas för cyklister som vill fort fram och därmed gör det ointressant att cykla genom parker och torg främst tänkta för gående kan var mer effektiv när så är möjligt. Det behöver inte utesluta att man samtdigt försöker tygla vettvillingarna på andra sätt.
 0
P. Envall (7 Juni 2009 15:33):
Jag tycker att kommentarerna här 'snöar' in för mycket på konflikter mellan fotgängare och cyklister. Visst, det finns sådana konflikter. Vi känner alla till dem.

Men, jag kan peka ut minst 100 platser i Stockholm som man skulle kunna göra bättre för BÅDE fotgängare och cyklister om man bara ville och om politikerna valde att avsatta pengar för det. Jag tycker därför att nätverket Yimby noga bör överväga vilka budskap man bör föra fram i denna fråga, om man nu vill ha ett budskap? Ska det budskapet vara att om man gör det bättre för cyklister så blir det sämre för fotgängare och tvärtom? Det anser jag isåfall är fel i sak.

Jan, L-å-h, Daniel m fl. Jag vill inte gå i konflikt med er. För jag tror faktiskt att vi tycker ungefär lika i stort. Problemet är vilka signaler man ger när man, som man ofta gör i Stockholm, lyfter upp konflikter mellan cyklister och gående som första punkten på agendan. Min erfarenhet är att när man startar diskussionen där så missgynnar det både fotgängare och cyklister eftersom man 'glömmer bort' och tränger undan från dagordningen alla förbättringsåtgärder som kan göras utan några som helst konflikter mellan gående och cyklister m fl.

Jag är trafikkonsult och forskare. Jag arbetar och har arbetat med trafikstrategier inkl. fotgängar- och cykelinfrastruktur i flera storstäder, bl.a. Portsmouth, Belfast, Stockholm, Leeds m fl.

Mvh
P. Envall
 0
Jan Wiklund (7 Juni 2009 15:37):
Du har nog rätt i princip, P. Envall. Men just för att "vi känner alla till dem" kanske de bör lösas, för att slippa åtminstone en onödig konflikthärd?
 0
Henrik Cederlund (7 Juni 2009 17:01):
Rent juridiskt, inte tillåtet att cykla på trottoar eller gångbana, medan motsatsen är tillåten. Ett visst mått av konsekvens borde tillämpas, dvs en bana för gående och en för cyklister, det skulle öka framkomligheten för bägge trafikantslagen. Sen en ökad tillämpning av tillgänglighetsmålen enligt PBL, inte skapa konfliktpunkter och svåra stråk där det kan undvikas, t.ex. med bättre vägvisning, bättre och mer genomarbetade passager där biltrafik förekommer.
 0
Erik Sandblom (7 Juni 2009 17:29):
Att gå är tillåtet i stort sett överallt förutom på motorvägar.
 0
Peter D (7 Juni 2009 18:53):
Daniel Andersson:

Jag kan faktiskt inte förstå hur gatsten kan vara ett problem för rullstolsbundna. Kullersten är ju av förklarliga skäl mer problematiskt, men storgatsten i granit anser jag är den ultimata gatubeläggningen i stadsmiljö.
 0
Gustav Svärd (7 Juni 2009 19:03):
Gatsten = beläggningen i mesta av Gamla Stan. Kullersten är den ännu värre varianten som inte är platta upptill. ;) blir jäklit jobbigt för rullstolar, cycklar och rullskridskor.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter