Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY i Svenska Dagbladet

 
Svenska Dagbladets serie om Stockholms utveckling och förtätning fortgår. I den senaste artikeln tas konflikterna mellan förtätning och grönområden, liksom problematiken med bostadsbrist och segregation upp.

Konflikten kring försvinnande grönområden och förtätning är ett återkommande tema i media. De redan boende får stå som symbol för den lilla människan som kommer i kläm, medan "giriga" byggbolag och politiker får ta rollen som antagonister. En självklar och enkel medialogik, men knappast speciellt givande.

Inte sällan kan vi i samma mediala kanal den ena dagen få se detta tema, för att nästa dag läsa om den svåra bostadsbristen. Utan att den självklara kopplingen mellan de två görs. Förvånansvärt sällan intervjuas den student som vill flytta hemifrån, men inte kan, när protesterna mot ett bygge får mediauppmärksamhet. Som Johannes Åsberg på YIMBYGBG konstaterar, boendeinflytande handlar ju faktiskt inte bara om den som redan bor, utan också den som vill ha någonstans att bo.

Diskussionen måste vidgas. Den kan inte handla om de enkla svaren Ja eller Nej. Den kan inte handla om om, utan om hur och var. Här har vi som medborgare i staden en minst lika viktig roll som media att fylla i att vara en del av denna vidgade diskussion.

Även diskussionen om "grönområden" måste vidgas. Vissa grönområden är oerhört viktiga, omtyckta och vitala delar av staden. Andra grönområden är otillgängliga, oanvända och fungerar mer som barriärer än som omtyckta delar av de boendes närmiljö. Vad tycker vi i staden om mest? En bit oanvänd restmark som blev kvar när något byggdes i närheten, inte sällan ren impedimentmark, eller några nya levande blandstadskvarter med bostäder, butiker och en ny stadspark? När YIMBY pratar om förtätning pratar vi också om hur viktigt det är med parker, grönskande innergårdar och trädplanterade boulevarder. Det återkommer vi till, gång på gång, även om vi inte alltid når fram med vårt budskap.

Den senaste artikeln i Svenska Dagbladets serie gör vissa avsteg från den enkla medialogiken. Jerker Söderlind, urbanist, får ge sin syn på förtätningen och tar upp många viktiga frågor. Även YIMBY, som aktivt försöker att lyfta stadsbyggnadsdiskussionen till en mer konstruktiv nivå, får komma till tals. Samtidigt får en av de aktiva i protesterna mot ett bygge på Kampementsgatan på Gärdet ge sin syn. Olika aktörer som får ge sin syn helt enkelt. Det är välkommet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Å (23 Juni 2009 05:55):
Bra skrivet!

Hur många flanörer är det som använder sig av Gärdet (hundtoaletten) t.ex? Tänk om hela Gärdet fick bebygas med en ny stadsdel, det skulle kunna skapas 100 tusentals nya lägenheter och jobb.
 0
Dan Edholm (23 Juni 2009 08:28):
Jag har följt denna artikelserie och har ibland häpnat över det mörker som råder. Det är viktigt för Yimby att kabla ut problematiken till media (och allmänheten) och göra den begriplig. Vissa saker har kommit ut ganska bra (även om det fortfarande måste sägas i varje sammanhang för att arbetas in):

* Lyfta fram diskussionen om hur staden utformas. Vår bästa gren.
* Tät stadsbebyggelse är miljövänlig, medger bra kollektivtrafik och är det som efterfrågas av kunderna.

Annat som inte riktigt kommit allmänheten till del är:

* När det gäller nimbyism så kommer endast en part till tals, de redan boende.
* När det gäller hushöjden så är tomtgälder styrande mot "normal" hushöjd. Inte en kotte känner till detta, man tror att skyskrapor är dyrare netto än låga hus, politiska skrytbyggen.
* Blandstadens fördelar. Monofunktionalismen råder ännu.
* Spårbunden kollektivtrafik är värd att satsa på. (Här finns politisk hjälp, även om miljöpartiet inte riktigt ser samband med att bygga högt och tätt).
* Grönområden är inte parker och parker är inte "stadens lungor". Grönområden är inte heliga platser, och enligt mig inte heller "vild" natur som kräver spridningskorridorer. Staden är stad och är skiljd från "vild" natur.
* Bygger vi inte här så bygger vi där. Bostadsbristen gör att vi måste bygga. Vi kommer ändå att få tränga ihop oss på mindre boytor i staden i den närmaste framtiden. En tillfrågad kan ha bostad i innerstaden och för tillfället vara nöjd. Vi måste förklara att när familjen växer och större boende sökes, så gynnas den tillfrågade av bostadsbyggande.
* Det positiva sambandet mellan ökad täthet och mer av service, kollektivtrafik och affärer bör poängteras. Nimbyisterna ser bara negativt, trots att de valt att bo i stad för stadens kvalitéer.
 0
Johannes Lilleberg (23 Juni 2009 08:45):
Jag tycker uppriktigt sagt synd om alla våra ungdomar. Vi har inte byggt tillräckligt med bostäder för dem. Många tvingas sova hos bekantas soffor. Samtidigt ger en del politiker och Stockholmare, som redan har fint boende, varandra beröm för att de stoppat något bostadsbygge. De skanderar saker som ”en seger för demokratin” och ”vi räddade eken”.

Visst måste man få kritisera nya byggplaner. Men någonstans måste vi alla som redan har det bra, lära oss att ta ett större ansvar för hela samhället. Vi Stockholmare måste lära oss att alltid väga in vad samhället i stort tjänar på att bygga nya byggnader innan vi tar beslut.

Precis som Anders säger är det mycket viktigt att man förklarar för Stockholmarna hur allting sitter ihop. Att förtäta och bygga nya bostäder kan i negativa ögon ses som ett lokalt problem. Men för Samhället i stort är det nödvändigt att förtäta för att hand i hand bekämpa bostadsbrist och klimathot.
 0
Edvard G (23 Juni 2009 11:49):
Jag tycker att det är roligt att YIMBY får komma till tals såpass ofta! Vi har lyckats få ett otroligt stort genomslag på mycket kort tid. Dock är stadsplanerarnas och till viss del allmänhetens inställning rent av deprimerande. Man vill helt enkelt inte se sammanhangen, den stora bilden, utan hänger upp sig på detaljer t.ex. en bergknall (som t.om. är namgiven!), ett 10-tal träd på Odenplan, ett 150 år gammalt spårområde etc. Listan kan göras lång men det är alltid samma visa.

Jag tror att det helt enkelt handlar om ett inpräntat beteende hos allmänheten, att varje slyområde är viktigt att bevara. Om folk verkligen reflekterade över vilka miljöer de uppskattar skulle diskussionen se helt annorlunda ut.
 0
Anders Anttonen (23 Juni 2009 16:10):
Jag har varit inne i Stockholms stadsbyggnadskontors site i över tio år och följt alla planärenden med tillhörande plansamråd. Ett under att Stockholm har lyckats växa överhuvudtaget sen miljonprogrammets dagar. Det har varit protester på protester och många "behjärtansvärda förevändningar" för att få slippa nybyggande och nya grannar.

Man använder sig av barnen, de äldre, syret, sällsynta växter och smådjur, Stockholms silhuett, kulturvärden för att få slippa grävskoporna utanför sitt fönster. Kanske dags för Yimby att bilda parti i Kommun och Landsting?
 0
Albin Törnberg (23 Juni 2009 16:35):
Anders A:

Tanken på ett parti kanske inte är helt dum. Skulle inte vara fel att se yimby-partiet som vågmästare :)
Mer realistiskt vore kanske en rejäl kampanj inför valet nästa år.
 0
Alf . (23 Juni 2009 18:54):
Jag läste hej på dig naturen.
"På Odenplan samlade vi namn mot en mastodontgalleria i tre plan under torget. 17 500 underskrifter blev det. Gallerian blev inte av. Men tjohej och tjoho nu planeras ju en ny galleria – ändå! Inte i tre plan men till utbredningen lika stor som den tidigare."
http:​/​/​rolandwalden.​wordpress.​com/​20​0​9/​0​6/​21/​hej-​pa-​de.​.​

Stämmer det att de planerar en lika stor galleria som den som inte blev av?
 0
Johannes Lilleberg (23 Juni 2009 22:26):
Det senaste jag har hört att de ska bygga en mindre galleria än det var tänkt från början.

Jag är generellt inget stort fan av gallerior. Men den här gallerian tror jag kan bli bra. Undersökningar visar att det samlas mindre kriminalitet om fler människor stannar till vid uppgångarna (vilket det gör om man bygger in en galleria).

Det är också bra för de nischade butikerna i Vasastan om de stora butikkedjorna får en galleria att samlas kring. Om gallerian inte byggs kommer H&M och andra stora butikskedjor ta över verksamhetsytor i Vasastan från cafeer, konstgallerier o.s.v.

Den här gallerian kommer mig veterligen inte heller störa gatulivet eftersom att den byggs under marken.
 0
Jan Wiklund (23 Juni 2009 22:44):
Gallerior är väl inget jag är sådär jätteentusiastisk över. Vad är det för sorts butiker som brukar hålla till i gallerior? Svar: märkeskedjorna, samma sort som finns i förortscentrumen. Vissa galleriaföretag som Rodamco och Boultbee har ju det som affärsidé rentav - samma koncept överallt så blir det lättadministrerat.
 0
Anders Edlund (24 Juni 2009 00:12):
Om Yimby vill ha ett reellt inflytande på planeringsprocessen måste vi nog passa oss för att förespråka allt för djärva förslag. Vissa grönområden som Gärdet är en del av det kollektiva medvetandet som man lätt straffar ut sig ur debatten om man angriper. Dessutom är det ganska vanskligt tror jag att angripa etablerade värden såsom förändringar av Stockholms silhuett i närheten av kyrktorn o.dyl.

Kvartersstad och förtätningsprojekt där det inte finns några egentliga värden att bevara, annat än för lokalpatrioter och enskilda bostadsrättsinnehavare, är nog en säkrare väg framåt. Kan man inte ens driva igenom ett projekt som på Kampementsgatan är det föga troligt att man kan bygga en skyskrapa bredvid Klara kyrka.

Bostadsbristen är det bästa argumentet. Det kan ställas mot giriga särintressen som värnar sina bostadsrätters värdestegring. Det finns många familjer med vuxna barn som inte kan flytta hemmifrån. Där finns såväl oro som grogrund för ett missnöje. Kanske namninsamlingar till stöd för ungdomslägenheter i områden kring planerade projekt?
 0
Jan Wiklund (24 Juni 2009 08:31):
Anders E: Bostadsbristen är ett argument även för att fortsätta bygga funktionsuppdelad förort, så det räcker inte. Det var bostadsbristen som drev igenom miljonprogrammet - en supereffektiv maskin för att producera identiska enfunktionella bostadsområden som numera ingen vill ha.

Yimby bildades för att vi vill ha en kvalitativt bättre stad. Och vi måste fortsätta att hävda kvalitetsargumentet - att alla, även de nu bostadslösa, ska ha rätt att bo i en sån stad som alltmer bara de rikaste kan unna sig för att det finns så lite av den.

Beträffande den taktiska fråga du är orolig över är det inte så enkelt. Exempelvis har rasisterna genom att envist hävda ett ytterst impopulärt argument drivit de stora riksdagsparterna till klart mer invandrarfientliga åtgärder. Det måste vara möjligt att utnyttja samma mekanism även i en fråga som är människovänlig, tycker jag. Vad det handlar om är att man flyttar debattens mittpunkt och därmed flyttar gränserna för det möjliga.

Beträffande Gärdet kan man t.ex. visa hur Gärdet blir bättre park genom att man skapar en bättre gräns mot bebyggelsen i nordöst, plus kompletterar parken med lite landskapsarkitektoniska element som höjer kvaliteten ytterligare (vilka de nu kan vara, det där finns det dom som kan bättre än jag).

Jag har tjatat förr på den här listan om att skälet till folks misstänksamhet mot nybyggen är att det byggs så mycket som är dåligt. Det är ytterligare ett skäl till att hävda kvalitativa argument. Samt att fokusera på stadsbyggnad snarare än husbyggnad: kanske det beryktade Kampementbacksprojektet var för litet för att ge något? Kanske skulle det ha en chans bara som ett element i den kommande Värtastaden?
 0
Anders Gardebring (24 Juni 2009 10:25):
Anders Edlund:
Jag förstår vad du säger, men ser flera problem med att slå in på den linjen.
Dels det som Jan Wiklund redan tagit upp, men också det faktum att YIMBY inte är ett parti som är ute efter att väljargruppsoptimera. Vi driver flera frågor utifrån vår övertygelse om vad som är rätt, inte en fråga utifrån vår tro på vad som är enklast att få igenom. Det som du tar upp kan vi ju driva, och driver. Men det hindrar oss inte heller från att driva andra frågor, som exempelvis att stödja de föreslagna höghusen i västra city (inga skyskrapor har föreslagits).
Sedan finns det såklart alltid frågor som ger lite fördel, men är väldigt kontroversiella, och i sådana fall får man naturligtvis fundera lite på hur man ska göra, och det gör vi också. (Det mesta tyder f.ö. på att de föreslagna höghusen i Västra City har stort stöd bland Stockholmarna)
 0
Johannes Lilleberg (24 Juni 2009 10:36):
Jag stödjer höghusen i Västra City om de håller samma arkitektoniska kvalité och höga ambitioner som kyrktornen, kungstornen och stadshustornet. Jag vill ha variation i silhuetten precis som i de äldre stadsdelarna. Men om man inte kan bygga höga torn av hög kvalitet så kan det gott va...:)
 0
Per Malmberg (24 Juni 2009 11:23):
Precis,
Jag tror att mycket av protesterna mot t.ex höghus är att på volymskisser man ser i tidningarna mm är det oftast en stor fyrkantig kloss. Skulle man klistra in en nedkalad modell i stil med Chrysler Building som har en mycket vacker spira tror jag att reaktionera skulle vara helt annorlunda.

Jag tycket att Stockholms silhuett är mycket vacker mycket pga kyrktornen och stadshuset. En byggnad med en lika vacker spira skulle göra Stockholms-silhuetten ännu vackrare!
Vackra byggnader är sällan helt fyrkantiga.
 0
Johannes Hulter (24 Juni 2009 12:03):
@ per: Du menar om fotomontagen såg ut såhär istället...? http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​9/​posthushotellet_​573.​html
 0
Per Malmberg (24 Juni 2009 12:18):
Exakt Johannes!
Där satt den. :-)
 0
Johannes Lilleberg (24 Juni 2009 12:27):
Jag tycker också att vi ska fortsätta traditionen med att bygga torn som har variation i formen (till exempel en spira) samt utsmyckningar på fasaderna. De äldre tornen i Stockholm har ju dessa egenskaper och då kan vi gott fortsätta med det för att få de nya husen att passa in bland de gamla.
 0
Dan Edholm (24 Juni 2009 13:40):
Det är ett ypperligt förslag. Förespråka modern arkitektur som bygger vidare på Stockholms signum; alla tinnar och torn. Likaså skulle jag vilja se mer av Stockholms härliga färgpalett i nybyggen, inte mer av det vita och det gråa som gäller. När det gäller utsmyckningar i fasader i form av stuckaturer och relief tror jag vår tid måste finna sitt eget uttryck. Det är väl ändå inte för mycket begärt att kärleksfullt behandla en byggnad som ska stå mitt i stan i över hundra år?

Själv är jag lite halvskeptisk till nyfunkisbyggarnas, s k skyskrapor - jag tror det blir samma stuk som vanliga punkthus, bara högre. Man kan ana läget när man ser de högre husen poppa upp på NV Kungsholmen. Det är inte skit, men det är inte så att det pirrar heller. Funktionellt och okej men inte mer.
 0
Dan Edholm (24 Juni 2009 13:42):
Man måste fråga sig, skulle det vara möjligt att bygga Klara kyrka idag - exakt som den existerande ser ut? Troligtvis inte eftersom den förändrar silhuetten...Det säger en del om hur tänket går i museumstaden.
 0
Jan Wiklund (24 Juni 2009 16:10):
Alltså: folk är misstänksamma mot nybyggen för att alla nybyggen är av alla trista slag. Jag skrev en artikel om det här för snart ett år sen på http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​7/​kronika-​salange-​vi-​har-​mo_​.​.​
 0
Anders Edlund (24 Juni 2009 16:51):
Jag gillar givetvis tanken på skyskrapor i City. Allra trevligast hade givetvis varit om man kunde bygga dem i ett kluster kring Sergelgången men där ska ju den låga profilen värnas till varje pris.

Lika viktigt är att möjliggöra kommersiell verksamhet i redan befintliga bottenvåningar utåt större gator. Jag är en storbeundrare av de utbyggnader som finns på många hus i London där snabbmatsrestauranger och småföretagande kan blomstra. Tänk om man kunde komplettera det döda Södra stations-stråket längs Ringvägen med utbyggnader. Där finns idag bara plåtdörrar till Cykel- och grovsoprum.

Det är antagligen rätt att vi inte ska bedriva samma sorts kampanj som "Jag vill ha bostad.nu" men man blir ju lite uppgiven ibland när man vill diskutera innehåll och form på projekt som inte ens har en chans att bli genomförda.

Men på nåt sätt måste man ju slå hål på Nimbyisternas övertag i samhällsdebatten - och ni gör ju ett väldigt kompetent arbete måste jag säga.

Angående grönområden kommer jag osökt att tänka på en dikt av Verner von Heidenstam, Ensamhetens tankar, som jag tycker beskriver lite gran av den mentalitet som Nimbys hyser till Staden:

[...]
Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.
 0
Jan Wiklund (24 Juni 2009 20:52):
Nimbyismens främsta, kanske enda grund är "vi vet vad vi har, vi är rädda för vad vi kan få." Alltför många projekt har gett dem vatten på sin kvarn. Bara en serie lyckade stadsutbyggnader kan skapa förändring där.
 0
Ragnar Lind (24 Juni 2009 22:33):
"..torn av hög kvalité.." , "en lika vacker spira skulle göra Stockholms-silhuetten ännu vackrare!"
Bra! Håller med!
 0
Ragnar Lind (26 Juni 2009 17:53):
Till exempel ser man i "Allsång på Skansen" att Katarina kyrka och Södertorn utgöt ett rätt häftigt par!
 0
Anders (7 Juli 2009 11:38):
Jan Wiklund skrev: "Nimbyismens främsta, kanske enda grund är "vi vet vad vi har, vi är rädda för vad vi kan få."

Alltför många projekt har gett dem vatten på sin kvarn.

---

Jepp, de flesta människor lär sig av negativa erfarenheter - dock inte alla..

Yimbyismens främsta, kanske enda grund verkar vara att strunta i negativa erfarenheter.
 0
Niklas (7 Juli 2009 13:11):
Anders:

"Yimbyismens främsta, kanske enda grund verkar vara att strunta i negativa erfarenheter. "

Ett påstående är sant bara för att det påstås. Kan du vara vänlig och precisera vad du menar. Menar du att vi inte har negativa erfarenheter av att bygga en massa sovstäder som folk i allmänhet vantrivs i? Menar du att segregation inte är en negativ erfarenhet?
+1
Herbert Tingesten (26 Januari 2013 10:11):
Tack spamroboten som bumpade upp den här läsvärda artikeln med sina många intressanta kommentarer.
+2
Gustav Svärd (26 Januari 2013 15:18):
Spambotens inlägg borttaget.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter