Utskrift från www2.yimby.se
....

Alvendal: "Tomma kontorslokaler ska omvandlas till bostäder"

 


Stockholms stads stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal skriver på Dagens DN Debatt en debattartikel där hon presenterar en strategi för att omvandla kontor i innerstaden till bostäder. Inititivet är naturligtvis utmärkt. Stockholm city är sedan cityomvandlingen starkt präglat av funktionsseparering i modernismens andra, med resultatet att city är en ödslig spökstad efter att affärerna har stängt. Det enda sättet som det problemet kan lösas på är att se till att fler människor rör sig i city under fler delar av dygnet. Alltså: Att bryta funktionssepareringen och tillföra bostäder.

Alvendal skriver:

Stockholms city har under efterkrigstiden förändrats genom brutala rivningar, och bostäderna har närmast utplånats. [...]

Vi har nu århundradets chans att se till att stadskärnorna får tusentals nya lägenheter. Stockholms stad vill dels skapa bostäder i de egna fastigheterna, dels kommer vi med hjälp av planmonopolet att kräva av övriga fastighetsägare att bostäder planeras in som en naturlig del vid varje ny-, om- och tillbyggnad i city. [...]

Lågkonjunkturen slår hårt mot stora delar av kontorsmarknaden i Stockholm och i många andra städer. Tomma kontorslokaler i centrala lägen och ett stort underhållsbehov i byggnader från sextio- och sjuttiotalen ger oss århundradets chans att återfå bostäder i de döda stadskärnor som blev resultatet av den stora rivningsvågen. I dag presenterar jag ett nytt cityinitiativ för ombyggnad av tomma kontor till fler centrala bostäder. [...]

Många stora städer i Sverige lider av samma problem. Överallt har städernas centrum förändrats på ofta brutala sätt genom rivningar och långt framskriden trafikseparation. Levande, blandade stadsdelar har fått ge plats åt nya cent­rum utan bostäder där bilar och kontor prioriterats. Runt de centrala torgen tronar i dag varuhusbyggnader och parkeringshus som i huvudsak ser likadana ut.


Vi inom YIMBY kan inte annat än glädjas över en sådan sågning av modernismens stadsbyggnadsidéer från en politiker som Alvendal. En politiker som sitter vid makten och har stora möjligheter att påverka den framtida utvecklingen.

Det finns en överhängande risk att många av dessa lägenheter på grund av läget och dagens kvadratmeterpriser för kontor i city blir dyra. Samtidigt kan vi också konstatera att dyra lägenheter i city är bättre än inga lägenheter alls. Alvendals förslag kan hjälpa till att vitalisera folklivet i city, vilket är mycket välkommet, men det löser inte bostadsbristen i Stockholm. Men det är viktigt att den här typen av förslag inte ställs mot nybyggen i andra delar av staden. I Stockholm behöver vi göra både och. Stockholm är en stad som under mycket lång tid har byggts sönder.

YIMBY hoppas, om förslaget blir av, att det blir en blandning av bostads- och hyresrätter för att möjliggöra en blandning av människor i så stor utsträckning som möjligt.

Det kommer att ta tid att läka stadens sår. Därför är det synd att misstagen ofta görs om även i nya projekt. Utanför Stockholm byggs det fortfarande gott om lamell- och punkthus på ödsliga gärden (något som naturligtvis inte bara Stockholms stad ansvarar för) men även de mer centrala stadsutvecklingsområdena har problem. Hammarby sjöstad har så smått börjat att kompletteras med kontor, men är fortfarande för dominerat av bostäder. I Norra stationsområdet har antalet bostäder istället dragits ner, för att få plats med mer kontor. I Norra stationsområdet upprepar stadsplanerarna dessutom modernismens misstag genom att lägga bostäder i egna kvarter och andra verksamheter i andra. I Kista dominerar fortfarande kontoren i nyproduktionen trots ett uttalat mål om en ökad stadsmässighet. Bostadsprojekt börjar att synas, men de är än så länge alltför få. Det är alltid lättare att göra rätt från början än att justera senare.

Efterfrågan på kontor kommer att öka igen så snart konjunkturen vänder uppåt. Därför är det viktigt att i alla nya och existerande stadsutvecklingsområden konsekvent tänka blandat. Vi behöver inte fler bostadsområden eller arbetsområden. Vi behöver fler blandade stadsdelar.

Förslaget om att omvandla kontor i City är hursomhelst ett glädjande steg i rätt riktning. Kommunen har ett planmonopol. Det har historiskt sett ibland lett till problem, där ideologier har fått gå före byggandet av den stad som invånarna faktiskt vill ha. Men om det nu är så vår lagstiftning ser ut kan det också användas för att lyssna på invånarna, och se till att styra utvecklingen i en bättre riktning. Den möjligheten bör kommunerna utnyttja.

Uppdatering:  YIMBY kommenterar Alvendals utspel i DN.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (3 Augusti 2009 14:39):
Inte för att jag i vanliga fall är anhängare av självförhärligande, men jag är ändå rätt nöjd med att bara några dagar tidigare publicerat en lång artikel om kontoren i staden för YimbyGBG som på många sätt tangerar Alvendals argumentation.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​7/​staden-​och-​kontoren_​731.​ht.​.​
 0
Martin Ekdahl (3 Augusti 2009 15:16):
Det är perfekt. Detta är ett utmärkt sätt att återge city sitt forna folkliv och laga några av de sår som Hjalmar Mehrs grävskopor rev upp under rivningshysterins dagar. Fortsätt så (och fortsätt bebygga tak och döda platser) så kan vi snart vara på väg att återuppliva Stockholms city.
 0
Ronnie Forsberg (3 Augusti 2009 17:54):
Det råder idag större efterfrågan på kontor i nybyggda rationella kontor i Vastra City än i de en gång kontoriserade sekelskifteshusen t ex runt Stureplan vilket ger förhoppningar att det återigen kan bli bostäder i dessa hus! Ett pionjärprojekt är huset som ligger vägg i vägg med PUBs glashus på Kungsgatan som avkontoriserades för ca 10 år sedan.
Både i Gröndal och på Gärdet har ett flertal liknande projekt genomförts.
Ett kommande jätteprojekt blir Vattenfalls kontorshus i Råcksta/Vällingby som ska bostadiseras då Vattenfall flyttar till Arenastaden i Solna!
Intressant och spännande utveckling!
 0
Niklas (3 Augusti 2009 19:23):
"Men det är viktigt att den här typen av förslag inte ställs mot nybyggen i andra delar av staden. I Stockholm behöver vi göra både och."

Helt rätt. Mycket bra att skapa blandade levande stadsdelar. Det löser däremot inte bostadsbristen mer än marginellt. Stockholms befolkning ökar nu ungefär med 30.000 nya invånare årligen (vilket bör betyda nästan en halv miljon nya bostäder i ny innerstad på 30 år).
 0
Mathias Forsberg (3 Augusti 2009 21:13):
Jag gick idag på Kungsgatan från Stureplan och noterade att det nästan överallt sitter företagsskyltar på trappuppgångarna.

Att avkontorisera i synnerhet bostäder före 1930 (företagen flyttade ändå in pga brist på "riktiga" kontor) skulle ge ett rejält uppsving till dels stadslivet och dels möjligheterna för fler att bo i sekelskiftes och 1920-talslägenheter. De blir som bekant inte fler.
 0
Mattias Woldu (4 Augusti 2009 13:27):
Helt rätt Anders! Du skriver alltid så genomtänkt och kommer med pragmatiska uttalanden. Synd att det inte finns fler politiker som vågar satsa på detta område.
 0
Johan Eriksson (4 Augusti 2009 13:56):
Mathias Forsberg skrev:

"företagen flyttade ändå in pga brist på "riktiga" kontor"

1950 fanns det 5 869 personer mantalskrivna i Klaras församling men sen måste man lägga till de som bodde i Jacob också och gränsen går i Malmskillnadsgatan. Med "Klara" menas inte de som bodde alt jobbade norr om Kungsgatan!

Antalet sysselsatta i Klara vid samma tid var 6 600 pers (en annan rälning visar på 5 500-8 000 = svårt att få fram exakta siffror med så många deltidsarbetande cykelbud, extra sekreterare framför allt i tidningskvarteren vid/nära Tegelbacken)

Visst fanns här utpräglade kontorshus byggda för ändamålet men som Mathias säger så räckte de inte till utan det "smygkontoriserades" (även om det var helt okey) rätt friskt i i stort alla kvarter även om det i ursprungliga bostadshus ibland bara handlade om 1-2 våningar.

Glöm inte Jacobs församling för att få fram de rätta siffrorna. Jag har dem inte men tror att det totalt rör sig om ca 8 000-10 000 boende och ca 12 000 arbetande söder om Kungsgatan i det vi idag kallar "City".

Man kan undra hur många på ett ungefär som det kommer att bli i (den någorlunda nära) framtiden......?

-And Yes, I am back in the Yard, -hoppas ni som kunnat ta ledigt har haft en bra semester!
 0
Jan Wiklund (4 Augusti 2009 14:29):
Det vore förstås synd om Västra city blir en ensidig kontorsstadsdel när (och om!) andra delar av Norrmalm till sist blir lite mer blandade.
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2009 15:44):
Jan W:
Oh ja.
Det finns dock positiva tecken. Jernhusen som vill bygga det föreslagna höghuset vid platsen för "det stora hålet" vid centralen har ritat in bostäder i de övre delarna av huset. Finns dock skäl till oro eftersom det enligt Jernhusen krävs viss hushöjd upp från gatan för att bullernormerna ska kunna hållas. Då det föreslagna huset enligt de nuvarande volymskisserna blir det högsta i västra city lär det bli problem med bostäder i andra delar av västra city om inte staden kan bli lite mer pragmatisk vad gäller bullernormer vid ytterfasad. (Buller inne i byggnaden kan man ju hantera med god ljudisoldering).
 0
Magnus Orest (4 Augusti 2009 16:06):
Vi behöver nya bullernormer, som inte utgår från att bilen alltid ska komma först. Istället för att ha gränsvärden för hur nära bullerkällorna vi får bygga borde vi införa gränser för hur mycket väsen olika fordon får föra i olika områden.
 0
Anders Anttonen (4 Augusti 2009 16:24):
Jag minns när jag kom till stan (Söder) på 70-talet. Då var situationen tvärtom. Värdarna hade sjå med att snoka upp alla som smygkontoriserade bostadslägenheter. Det var nämligen billigare att ha kontoret i en lägenhet pga subventionerna.

Detta med att göra lägenheter av övergivna kontor är inget nytt som stadshusalliansen hittat på.
Annika Billström bytte 5:e Hötorgsskrapan mot gamla Skatteskrapan i syfte att göra studentbostäder. Hon fick kritik av den då borgerliga oppositionen för att ha gjort en dålig affär med våra skattepengar. Tvärtom blev Studentskrapan (som den nu heter) med tillhörande galleria och skybar mycket populär.
 0
Dan Edholm (4 Augusti 2009 21:49):
Men skatteskrapan-debatten handlade inte om huruvida kåken skulle vara populär eller inte, därom rådde ingen tvekan - läget, potentialen osv... Det handlade mera om att staden gjorde ruggigt dåliga affärer med det kapital de förvaltade åt medborgarna. Det blir iofs ofta så när politiker ska göra affärer, det är ju inte deras kärnkompetens.

När det gäller västra city undrar jag om hur buller-och-bygg-föreskrifterna ser ut. Järnvägen låter ju en hel del ibland, och klart att man kan ljudisolera, men finns det lagligt utrymme för att ens bygga på spåren? Självklart kan man fråga sig varför inte husen längs spåren rivs om inte nya får byggas. Och likaledes bör man ju tänka hus på berg med järnvägstunnel och inte bygge på spåren, men funkar det på ren kanslisvenska? När byggplanerna kommer i dagen kommer vi få höra allehanda skräckscenarion ifrån kåkar i New York som vibrerar varje gång ett tåg passerar.

Läste en ganska olustig miniledare på SvD idag om att Alvendal var på rätt väg, bara inte staden byggs sönder - med exemplet bebyggd skolgård på Engelbrektskolan. Man får hålla sig i hatten, men tydligt är att på SvDs ledarredaktion sitter en del med de klassiska nimby-åsikterna.
 0
Jennie Kastengren (5 Augusti 2009 13:45):
Att det blir svårt att klara bullernivåer/risk från järnvägen i första etappen av Västra City, sk Klara Torn, beror främst på att den föreslagna tomten ligger i direkt anslutning till det då öppna bangårdsområdet. I den kommande etappen när bangården föreslås överdäckas blir förutsättningarna helt annorlunda. I det program för detaljplan som snart kommer att skickas ut på samråd har vi som arbetshypotes en mix med 50% bostäder och 50% kontor ovanpå överdäckningen. Detta är möjligt pga att överdäckningen skyddar omgivingen för buller etc från järnvägen. Dock finns det inom området en del biltrafikbuller som man måste ta om hand.
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2009 13:51):
Jennie:
Stort tack för den informationen! Jag ser verkligen fram mot detaljplanen för detta projekt, det är en väldigt spännande utveckling. Och jag måste säga att det var en synnerligen positiv överraskning att ni planerar in för hela 50% bostäder. Om den typen av planering kan genomsyra hela utvecklingen av Västra City kommer förhållandena att se radikalt annorlunda ut inne i city om några årtionden.
 0
Jan Wiklund (5 Augusti 2009 13:54):
Jennie:
Om andelen arbetsplatser minskar i city - var är den tänkt att öka nånstans? Och finns några planer för detta?
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2009 14:01):
Jan W:
Västra City är ju i huvudsak nybyggnation, så det är ju tillkommande bebyggelseyta det är frågan om.
 0
Anders Anttonen (5 Augusti 2009 16:33):
Det är bra att det händer saker i Västra City. Hur mycket av bebyggelsen som ska vara bostäder och hur mycket som ska vara arbetsplatser är sekundärt i nuläget. Det viktiga är I STORT att det blir lika mycket av båda i centrala innerstaden (Västra City, stadsdelarna runt Norra Bantorget, Hötorget och Stureplan)
 0
Anders Gardebring (5 Augusti 2009 16:48):
Anders A:
Mja... fast det är ju bättre om det sprids ut. Om man bygger rätt från början i västra city (50/50 på ett ungefär) så skapas rätt balans direkt. Samtidigt tillför västra city nya kontor, vilket skapar öppningar för att göra om kontor i befintlig bebyggelse i city till bostäder.
 0
Anders Anttonen (5 Augusti 2009 17:01):
Många fina 20-talshus på Kungsgatan mellan Stureplan och Hötorget skulle kunna bli riktiga paradvåningar. Likaså utefter Sveavägen. Ifall firmorna/byråerna flyttade till modernare lokaliteter förstås och lägenheterna återställdes.
 0
Per Hagwall (5 Augusti 2009 21:43):
Det skall som sagt bli mycket spännande med den enorma bostadiseringen i Råcksta, vi räknar med nya 1500 bostäder. Fastighetsägaren har det lite svettigt nu, när de köpte huset för tre år sedan trodde de att Vattenfall skulle finnas kvar där... http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​
Området har potential men också begränsningar, det får t ex inte "skada" det angränsande riksintresset Vällingby.

Idealet är ett område med tydlig stadskaraktär, som har verksamheter och liv dygnet runt och inte ligger som en ö. Troligen måste en del av de befintliga husen rivas. Det blir iaf inget av den första idén att bara slänga på loftgångar, sådana har vi redan för många...
 0
Niklas (6 Augusti 2009 00:09):
En grej som syns tydligt på bilderna:
Zonering finns ju vad gäller trafiken. En god idé vore att åtminstone fixa trottoarer på Vattugatan och Herkulesgatan. Inte en helt lätt nöt att knäcka att få detta område människovänligt. bilen har där för stor plats idag.
 0
Niklas (6 Augusti 2009 00:38):
Per H:
"Det är viktigt att ta den täta, funktionsblandade staden som utgångspunkt i ombyggnadsarbetet så att risken för att skapa en ”bostadsenklav” minskar."

Det låter utmärkt.

"Med tusentals boende i ett enda kvarter finns goda förutsättningar för levande bottenvåningar och för en tydlig inspiration från den täta staden."

Frågan är hur smart det är att göra ETT kvarter av detta område. För stora kvarter kan lätt upplevas som barriärer. Istället för att enbart fokusera på täthet (vilket är också viktigt) bör ni titta på omrgivningen: Hur kan de omgivande kvarteren vara del av samma stadsväv? De omgivande kvarteren saknar alla bottenplanslokaler och har samtliga en massa förgårdsmark (till vilken nytta?). Vill man ha en riktig stadsbebyggelse måste man titta på även dessa och titta på hur detta kan åtgärdas. Jag föreslår denna länk för inspiration: http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​338 . Visst måste vi kunna komplettera äldre byggnader (från modernismens årtionden såsom bl.a. Vällingby) med exempelvis socklar (för att tillföra lokaler), eller extravåningar (för fler bostäder).

"Områden som vi idag ser som separata kommer att infogas i en
sammanhängande stadsväv och det är klokt att redan i vår tid skapa
goda förutsättningar för denna utveckling."

Och detta är utmärkt. Men då får 50-talsbebyggelsen (den befintliga) inte ses som helig. Man måste våga lägga genomfartsgator genom dessa områden och tillföra en hel del bottenplanslokaler. Man kan även behöva tydliggöra och strukturera upp parkmarken (som idag mest består av grönytor med odefinierade gränser).

Vill man göra stad av detta område är det viktigt att se till att Bergslagsvägen inte längre är den bariär den utgör idag. Trafikmängden på denna är vid Råcksta något lägre än på Sveavägen. Man har alltså en god chans att göra om Bergslagsvägen till en stadsgata med många korsningar (inte rondeller) som håller nere de högre hastigheterna (som orsakar buller och luftföroreningar).

Det är kul att läsa dessa visioner men tyvärr känns det ofta som det är mer fina ord en handling. Ordet "stad" användes även då bostadsområdena vid Norra Järva byggdes (sk bandstäder). Men inte är det stad (trots de fina orden). Om staden växer utåt är det naturligt att det som var motorleder blir till avenyer eller liknande.
 0
Anders Gardebring (6 Augusti 2009 08:48):
Per Hagwall:
Intressant (och uppmuntrande) att läsa stadens visioner för det aktuella området. Samtidigt kan man ju tyvärr konstatera att riksintresset med syftet att "skydda" ABC-strukturen kan komma att bli problematiskt. Det här är något som oundvikligen kommer att orsaka många problem framöver i många områden och man måste kunna ställa sig frågan om vad som är viktigast: En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar miljö/struktur i alla de tiotusentals arbetsplatser och bostäder som kommer att behöva tillskapas de kommande decennierna eller en stel byråkratisk instruktion. Funktionen av riksintresse är i sig en viktig funktion, men jag får ofta intrycket av att den har gått överstyr och idag detaljstyr alldeles för mycket på alldeles för många platser.

Sedan har Niklas många bra punkter på hur en utformning rent praktiskt bör se ut.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter