Utskrift från www2.yimby.se
....

Protester mot nybygge i Nybohov. Eller?

 
Dagens Nyheter skriver idag om boendeprotester mot stadens planer på att förtäta runt Nybohovshöjden. De av de boende som protesterar är rädda om sin utsikt och om grönområdena i anslutning till bostadsområdet.

Det här är ett klassiskt problem i Stockholm. Så snart någonting planeras att byggas sätter en (inte sällan liten) del av de boende i området fart med att mobilisera mot de hotande byggplanerna. Hur förhåller man sig till det? Ja, först och främst måste man givetvis ta en del hänsyn till de boende i området. Men samtidigt är det oerhört viktigt att tänka även på de som är i behov av bostad, liksom alla stadens övriga invånare.

Ett vanligt argument från motståndarna är att det inte är någon mänsklig eller medborgerlig rättighet att "kräva" en bostad i läget l. Det är dock fel. Man har all rätt att ställa sådana krav på staden och samhället. Precis som de boende i det aktuella området har rätt att kräva att ingenting nytt ska byggas där. Man får alltid ställa krav.

Däremot har Stockholm stad ingen skyldighet att ensidigt hörsamma kraven från någon av sidorna. Varken från de boende eller de som vill flytta in i området. Staden måste agera ansvarsfullt och opartiskt, och väga olika intressen mot varandra för att fatta ett bra beslut.

Så vad har då staden för frågor och problem att ta hänsyn till i en sådan här fråga? Vi kan börja med bostadsbristen. Bostadsbristen är ett stort problem i Stockholm. Hur tacklar man den? Jo, genom att bygga nya bostäder. Vid sidan av det är det en fråga om logistik och transporter. Hur smidigt är det att transportera sig inom Storstockholm idag? Inte särskilt smidigt. Infrastrukturen är oerhört underdimensionerad för en stad av Stockholms storlek. Och för att inte förvärra dessa problem är det klokt att bygga en sammanhållen stad som minskar avstånden, vilket i sin tur minskar bilberoendet och gör kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ.

Utifrån detta hoppas vi att staden fattar rätt beslut, och bygger i detta centrala och attraktiva läge. Däremot finns det synpunkter att ge på bebyggelsen i sig. Exempelvis ska enligt uppgift en fotbollsplan försvinna, vilket måste ses som problematiskt. Det är just den typen av resurser vi behöver ha kvar, och som också kan bli ordentligt använda, när vi förtätar. En fotbollsplan kan också placeras på hustak, ett alternativ som kanske kan diskuteras. Bebyggelseidén är i teorin hus-i-park men riskerar att i realiteten bli hus-i-parkeringsplats eftersom parkeringsnormen (antal bilpakeringar per lägenhet) är satt till 1.0, vilket i detta ytterst väl kollektivtrafikförsörjda läge måste ses som anmärkningsvärt. Det är också viktigt att staden har en dialog med de boende. Vilka värden är viktiga? Vilka är det inte? Hur kan området förbättras? Förtätningsprojekt bör tillföra något positivt även till de som redan bor i området.

Vi måste här ställa oss en annan och mycket angelägen fråga, nämligen vilka som protesterar. Protester är som sagt vanliga, någonting som går hand i hand med NIMBY-resonemanget, Not In My BackYard - det innebär grovt förenklat att man säger nej till nybyggen och liknande i sitt eget område, samtidigt som man gärna gör gällande att det är helt OK om det byggs någon annanstans. Så är det även i det här fallet. Personerna som protesterar tycker att det vore en väldigt bra idé att bygga lite längre bort, så länge de inte själva drabbas.

Det som gör denna protest extra intressant är att en av personerna bakom den är en av de tre grannar som för drygt ett år sedan gjorde allt som stod i deras makt för att stoppa ommålningen av fasaden på en av de andra byggnaderna i området. En protest som inte var speciellt uppskattad av de boende i huset som målades om.

Är det verkligen fråga om ett stort och utbrett missnöje bland Nybohovsborna, eller är det samma lilla grupp som alltid protesterar när någonting ska förändras i området? Det är faran med artiklar som den i DN, att bara en av sidorna i konflikten får komma till tals, samtidigt som andra kanske välkomnar förändringarna.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Anttonen (21 Oktober 2009 07:06):
Nybohov ligger i stadsutvecklingsområdet Liljeholmen. Området har ypperlig kollektivtrafik; t-bana i 3 riktningar, tvärbana i 2 riktningar samt ett flertal busslinjer. Själva Nybohovsbacken saknar bostadsbebyggelse. Bebygg, anser jag. Tig ihjäl gnällspikarna så gott det går.
 0
Johan Eriksson (21 Oktober 2009 07:40):
Håller med Anders. Känner (kände efter detta?) en av företrädarna för detta gnäll och häpnar över att denna konstnärinna med sina färgstarka uttryck, sin varma och mycket uttrycksrika konst som jag delvis tycker ganska bra om privat vill att Nybohovshusen ska förbli gråa, inte vill ha någon nybebyggelse, lutar sig på Sthlms moderistiska arv och låter som om hon köpte ett slott på toppen av ett gated community.

Blir åter besviken på denna före detta "radikala" 40-talist generation där de som igår kämpade för färg och liv idag mest är konservativa egoister, trist!
 0
Fredrik Grufman (21 Oktober 2009 09:55):
Jag har ingen kunskap om det aktuella området, förutom att jag noterar att det ligger nära stan. Om man vill förtäta i ett område med protester kan det ibland löna sig att muta lokalbefolkningen med lite investeringar - tex en ny park, ny puts på fasaderna eller något annat fint. Bygg på :-)

Eller ny mataffär?
 0
Gustav Svärd (21 Oktober 2009 10:02):
Inte så jag skulle uttrycka mig, men här har Fredrik en poäng. Nybyggen som förtätar i befintliga områden måste tillföra något för de som redan finns där. Butikslokaler, trevligare gatumiljö o.s.v. Att bara pressa in mer punkthus med stora parkeringsytor är ju inte direkt något som förbättrar de redan boende i deras vardagsliv. Förtäta gärna men förtäta smart.
 0
Johannes Lilleberg (21 Oktober 2009 11:14):
Håller med artikeln.

Samtidigt ska man ge politikerna och byggbranschen kritik för de senaste punkthusen som byggdes på Nybohov. Alla husen är exakt likadana. Inga estetiska ambitioner har lagts ned på utseendet. Resten av ytan består av en gigantisk parkeringsplats. De nya husen gjorde inte området attraktivare. Istället gjorde husen området mindre attraktivt.

Politiker och byggbranschen måste prestera bättre än så här. Vi måste kritisera dem. Annars ger vi dem incitament att fortsätta bygga utan att bry sig om områdenas attraktion.
 0
L-Å H (21 Oktober 2009 11:23):
Tyvärr är det väll svårt med kommersiella lokaler så nära Liljeholmsgallerian (som öppnas i morgon) och inte ligger längs de absolut mest frekventerade gångstråken.
Å andra sidan, lägre hyra och några attraktiva butiker och/eller restauranger skulle kanske kunna lyfta gatan. Men några sådana planer finns (förstås) inte.

Livsmedelsbutik finns uppe på Nybohovstorget. Men man har bytt regi några gånger. Förmodligen är lönsamheten inte den allra bästa. Många som likt mig dagligen rör sig utanför området handlar sällan där, eftersom utbudet och varuomsättningen inte är som i stora butiker. (Ett slags moment 22.)
 0
Mattias Woldu (21 Oktober 2009 11:57):
Jag tycker att DN är verkligen oansvariga som vinklar denna story. Det här handlar om Stockholms framtida utveckling och DN försöker profitera genom att visa en vinklad artikel som blir lättare att exponera.
 0
Martin Ekdahl (21 Oktober 2009 12:05):
Bra och balanserat inlägg om "protesterna mot nybygget i Nybohov". Man kan tro att DN & Co saknar tillgång till Internet så att de inte kan kolla upp tidigare artiklar och andra relevanta fakta. Hade journalisterna lärt sig att googla (eller varför inte bara kolla upp sitt eget artikelarkiv?) på journalistutbildningen så hade man nog sluppit sådana ensidiga partinlagor till artiklar som nämnda DN-artikel. Eller så är det helt enkelt så att tidningen har en egen agenda - en modernistisk vision om den glesa bilberoende betongstaden.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (21 Oktober 2009 12:41):
De flesta journalister har en ryggmärgsreaktion på allt som ser ut att vara en vanlig människa som sparkar uppåt.

Journalister har svårt att skriva minsta lilla notis utan att få det till en kamp mellan en liten människa och stora stygga makten. Och det är väl i och för sig bra, men se då till att ha lite på benen i form av fakta.
 0
Joakim Bjerhem (21 Oktober 2009 13:00):
Jag har läst alla kommentarer till DN-artikeln på nätet. Det roliga är att det finns många från Nybohov som anser att man borde bygga i området. De som intervjuas är ENDAST sådana som får sin utsikt skymd. Så genomskinligt.
 0
L-Å H (21 Oktober 2009 13:09):
Jag träffade på dessa i sommras eller i våras. De satt i väntrummet vid Nybohovshissen och ville ha namnunderskrifter. Jag skällde mer eller mindre ut dem som bakåtsträvande egoister etc. Och talade om fördelarna med mer människor och vitalare gatuliv. Utan att bli oförskämd, hoppas jag.
Ville att de kringstående skulle höra och förstå att man inte skall skriva på av bara farten, vilket verkar vara vanligt, utan tänka själva och försöka se saken ur flera perspektiv.
 0
Erik Dahl (21 Oktober 2009 13:17):
De får en ICA Kvantum vid den nya gallerian så någon mataffär behövs nog inte. Men däremot kan man hoppas på lokaler i bottenvåningarna utmed gatan.
 0
Martin Danell (21 Oktober 2009 13:17):
Jag tycker att detta är en mycket välformulerad Yimby-artikel.

Några kommentarer:

DN: Det är mycket märkligt och tveksamt ur journalistisk synpunkt att göra ett sånt här reportage om de boendes protester utan att alls ge någon information om själva byggplanerna. Den enda bakgrundsinformantionen som läsarna får är länken till artikeln "Tusentals lägenheter byggs i Söderort". Reportaget borde ha föregåtts av, eller kombinerats med ett sakligt reportage om byggplanerna och lite bilder, så att läsarna kunde bilda sig en egen uppfattning av om protesterna är berättigade.

Gustav m fl. Jag håller med om att det är viktigt att de boende får tillbaka något när ett område exploateras, men man kan inte rycka ut en enskild gata ur sitt sammanhang. Sammanhanget här består av hela satsningen på Liljeholmsområdet där bland annat stadskvarter och galleria. Dessa bostäder är en del i att skapa underlag för butiker och service.

Utsikten: Anledningen till att man här har valt punkthus är troligen just att utsikten ska påverkas så lite som möjligt. Enligt gällande förslag verkar det som att sex av punkthusen sticker upp två våningar över parkeringsdäckets park. Dessa översta våningar är smalare än resten av husen. Den fantastiska utsikten lär knappast försvinna helt.
 0
Anders Lundberg (21 Oktober 2009 13:25):
Det är inte sant!

Jag surfade runt på eniros utsiktsbilder igår kväll innan jag gick och lade mig och funderade över glesheten just på Nybohovsberget. Vaknade tidigt imorse av att jag drömde om hur man skulle kunna förtäta just här, och sov sedan dåligt efter att detta ödslighetens problem upptagit mina tankar - och nu läser jag detta! :-D

Väl balanserat Anders och Magnus. Intressant perspektiv att se Nybohov som monumentalt... Det hade jag tidigare inte tänkt på, faktiskt. Men själv tycker jag att området känns mer enformigt med sin väääldigt långa raka taklinje, än monumentalt. Man kan säkert förlägga bebyggelse på ett bra sätt i detta område - liksom att man kan misslyckas också, och bara ställa ut punkthus som uppfyller behovet av bostäder, men misslyckas i (de flesta) andra aspekter, det som stadsbyggande handlar om...
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2009 14:20):
En kommentar angående kritiken mot DN. Förvisso är denna artikel kanske lite ensidig men jag måste ändå ta DN lite i försvar. Journalistiskt ligger DN ljusår före Svenska Dagbladet som har en tydlig agenda på nyhetsplats. Det upplever jag inte alls att DN:s Anders Sundström har. Tvärtom så skriver han ofta och sakligt om nya utvecklingsprojekt i staden och tar också upp den utvecklingspositiva sidan. (Bland annat en helsida om YIMBY).

I just denna artikel hade det förstås varit önskvärt att lyfta båda sidorna inom ramen för samma artikel, men jag tycker nog att en del kommentarer här ovan går lite hårt åt DN.
 0
Thomas (21 Oktober 2009 14:41):
Jag vandrar ofta från Liljeholmen över Nybohov till hemmet i Aspudden. Varje gång jag väljer att ta vägen via Nybohovsbacken tänker jag att detta ödsliga ingenmansland vore perfekt att upplåtas för bostäder. Platsen är ett otryggt blåshål där trottoarkanterna brukar vara beströdda med krossat vindruteglas, annat skräp och ibland ett och annat slaktat bilvrak. Det måste väl finnas mängder av nybohovsbor som upplever saken på samma sätt?

Jättebra att Stadsbyggnadskontoret vill bebygga Nybohovsbacken! Men jag tycker att den tilltänkta bebyggelsen längs vägen borde se mer stadsmässig ut och innehålla fler bostäder. Jag är också kritisk till att man vill smälla upp hus nedanför Nybohovsbacken, i den skogsbeklädda slänten ned mot Trekanten. Staden måste förtätas och gärna också Aspudden, som jag bor i, men den sammanhängande gröna lunga som utgörs av Vinterviksområdet och klorofyllen kring sjön Trekanten borde vara helig mark, ett Hägersten-Liljeholmens svar på Central Park.

För övrigt: bebygg gärna Nybhovhöjdens södra sida, den fullständigt oländiga slänten längs Hägerstensvägen.
 0
Jan Wiklund (21 Oktober 2009 16:24):
Det mest anmärkningsvärda med de protesterandes perspektiv tycker jag är föreställningen att de har rätt till mycket mer utrymme än andra, och oerhört central och värdefull mark dessutom.

På sextitalet var det något borgarråd, vill jag minnas, som ironiserade över folk som ville ha en liten stuga på Stureplan. Vilket sammanhang det var minns jag inte, men sådär abstrakt kan jag bara hålla med om att man inte kan både äta kakan och ha den kvar. Om man bor centralt får man finna sig i att det finns mycket hus och mycket folk. Om man inte vill ha detta kanske man borde bo nån annanstans?
 0
Anders Anttonen (21 Oktober 2009 16:37):
Det vanliga är nog helt enkelt att de som har sitt "på det torra" inte vill ha byggkranar utanför sitt fönster i kanske två års tid. Många tror också att utsikten ingår i hyran, vilket inte är sant.
 0
Alf . (21 Oktober 2009 16:47):
Utsikten på nybohov ska man vara rädd om och det är den föreslagna bebyggelsen.
Att bygga stad i backen är inte nödvändigt "staden" finns ju i och runt den nya gallerian (200m bort?).

"Nybyggen som förtätar i befintliga områden måste tillföra något för de som redan finns där. Butikslokaler, trevligare gatumiljö o.s.v"

Denna förtätning tillför en förskola och 200 nya bostäder.

Börja bygg.
 0
L-Å H (21 Oktober 2009 20:44):
Håller med Thomas till 100%. Bilar med sönderslagna rutor har jag inte sett på ett tag, men det har inte varit ovanligt. Och bygget ner i skogen tycker jag man kan låta bli. Där vill jag hellre att man städar upp och glesar ut. När stan växer kan Trekanten och dess nära omgivningar bli en fin parkmiljö. Om inte en "Central Park", så åtminstone områdets "Rålambshovspark".
 0
Dan Edholm (22 Oktober 2009 01:02):
"Platsen är ett otryggt blåshål där trottoarkanterna brukar vara beströdda med krossat vindruteglas, annat skräp och ibland ett och annat slaktat bilvrak."

"detta ödsliga ingenmansland vore perfekt att upplåtas för bostäder"

Där vill jag bo... ;)

Nåja. Läget är ypperligt för tät byggnation. Vissa viljor måste köras över för att flertalet gynnas. Så är det och så har det alltid varit. Annars hade Stockholm inte varit, eller varit som glesbygdsområde i skärgården.
 0
L-Å H (22 Oktober 2009 20:31):
Nu har jag gett upp att diskutera detta ämne på DN-sidan! Folk som uppenbart ljuger om platsens läge i förhållande till trafiklederna står på sig. Och en signatur som kallar sig pastorn och som skriver inlägg som gränsar till hädelse får ha sina inlägg kvar, trots att jag anmäler dem, men när jag angriper honom eller moderatorn som inte ingriper, ja då blir de inläggen borttagna direkt!
Ex. på pastorns inlägg: "De som vill bygga bostadshus intill motorvägar är besatta av djävulen själv.
Pastorn"
ett inlägg där han inbjöd till förbön i hägerstenskyrkan vid angiven tidpunkt var utformat så man inser att det inte var på riktigt fick vara kvar i mycket lång tid, men tycks nu vara borta.
 0
Anders Norén (22 Oktober 2009 21:11):
L-Å H: Ja jävlar, vad mycket strunt där var! Jag kommer närmast att tänka på hur det brukar se ut när Flashback-medlemmar gaddar ihop sig för att tramsa ihjäl ett diskussionsforum. Lite aktiv moderering från DN:s sida vore sunt.
 0
Niklas (22 Oktober 2009 23:15):
DN borde göra en IP-koll av inläggen. Det skulle inte förvåna mig om signaturen "Flaggofficeren", "planarkitekten" "adjutanten", "General Mannerheim", "grannen", osv kommer från samma IP. Då är det bara för dem att ta bort direkt.
 0
Jan Jörnmark (23 Oktober 2009 15:07):
Debatten i DN tråden är intressant. Har sällan sett en så total urspårning. Min gissning är att det beror på att NIMBY människorna blivit motsagda i den. Eftersom sakliga argument inte existerar, verkar det som att man sedan reagerar genom att börja trolla i tråden.

Apropå argumenten noterar jag att samma hackspettar som åberopades på Kampementsgatan nu även fått äran att delta i försvaret av Nybohovsfästningen.
 0
Adrian (25 Oktober 2009 03:11):
Varför ska boende i området ha någonting att säga till om vad som byggs?
Hade hon prioriterat utsikten kunde hon ha köpt marken eller gjort ett avtal med markägaren om att inte bygga på platsen mot en viss ersättning. Det är en sak om det finns aktiva störmoment tex oljud och odörer men passiva störmoment påverkar inte hennes lägenhet direkt och hon ska inte ha med detta att göra.

Kontentan av mitt argument är att äganderätten är för svag då en markägare hela tiden måste ta hänsyn till vad diverse utpekade grupper/personer i omgivningen tycker om vad han vill ställa till med på sin lilla plätt.
Nej vill folk inte ha grannar ska dom se till att betala för det.
 0
Anders Anttonen (25 Oktober 2009 03:51):
Som Ulf Adelsson sa angående byggprotesterna mot nya järnvägsbron över Årstaviken för ett par år sen. Man borde få betala när man överklagar. I nuläget kan man överklaga i instans efter instans utan att det kostar något ifall man förlorar överklagandet.
 0
Johannes Lilleberg (25 Oktober 2009 10:20):
Ett problem i sammanhanget är att det är brist på innerstad i Stockholm. Det leder till att vi betalar hiskligt många miljoner för våra lägenheter. Eftersom att vi läger ned så mycket pengar som påverkar vår privatekonomi så mycket så är det mycket viktigt för oss att värdet på bostaden inte sjunker. Därför blir naturligtvis privatpersoner oroliga när det blidas en arbetsplats med mycket buller och damm utanför ens fönster under några år. Det är inte heller kul när man förlorar några hundratusen när utsikten från balkongen försämras.

För att blidka alla dessa bostadrättsägare så måste byggbolagen och politikerna bli bättre på att bygga bra arkitektur som gör omgivningen attraktivare istället för mindre attraktiv. Annars kommer oroligheterna fortsätta...
 0
Martin Ekdahl (25 Oktober 2009 11:11):
Stockholm är vid sidan av Oslo den enda huvudstad i Europa där bostadspriserna fortsätter att skena. Det borde väcka några tankar i huvudet på alla (redan) boende som protesterar att man bygger nya bostäder.
 0
Jan Wiklund (25 Oktober 2009 11:58):
Det kanske är så illa att de som har investerat miljoner i en lägenhet har ett egenintresse i att det inte ska byggas? För på så sätt kan ju priset fortsätta att öka och deras investering gå med saftig vinst?

Så tänker jag i alla fall i mina mer depressiva stunder. Åtminstone den som har tänkt sig att ta ett pensionärslån på sin lägenhet och dryga ut pensionen på det viset har ju allt att vinna på högre priser. Och de har antagligen mer makt än unga bostadslösa och unga familjer som vill byta till en större lägenhet, vilka är förlorarna i dagens system.
 0
Anders Anttonen (25 Oktober 2009 13:50):
Det är hyggligt svårt att finna bostad i Helsingfors också. Där äger man ofta sin bostad och det finns få hyresrätter.
 0
Martin Danell (26 Oktober 2009 18:22):
Jan, om man vill att det ska byggas eller inte tror jag snarare beror på om man är positiv till förändring eller inte. Marknadsvärde och trivsel i ett område hänger ihop. De boende i Nybohov lär tjäna mycket på Liljeholmens upprustning, men jag tror att en del personer är Nimby oavsett sådana faktorer.
Är det inte mest hyresrätter i Nybohov förresten?
 0
L-Å H (26 Oktober 2009 19:02):
Jag tror att bebyggelse ökar marknadsvärdet på befintliga bostäder, med undantag för de som får utsikten förstörd.

Alla gamla hus här uppe nu är bostadsrätter. (Tidigare Svenska Bostäder.) Det hus som inte är ommålat innehåller så mycket lokaler att det inte är en "äkta bostadsrättsförening". (Restaurang, butiker, hissbanans övre station, kontor och hotell.)

En del bor förstås kvar med hyreskontrakt, med bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Vet inte omfattningen av detta.

Av de tre relativt nybyggda husen är två bostadsrätter och ett hyresrätter, eller om det är tvärt om.
 0
Dan Edholm (26 Oktober 2009 23:24):
Så är det givetvis. Förtätning höjer bostadspriset eftersom det blir mer av stad. Stad ger höga priser. Utsikt i stad ger visserligen ännu mer, men stad ger mer än utsikt. Stad är eftertraktat eftersom

1) folk vill bo med andra vilket ger god service (en tankelinje som inte riktigt är klistrad i folkhemmet ännu),

2) ingen bygger stad, alla bygger förort (trots efterfrågan - byggarna eller stadsplanerarna har dåligt självförtroende). I den nynya världen Kina bestämmer de bara att här ska vara miljonstad och så pang ligger den där (de skrattar högt åt tidplanen för våra infrastruktursatsningar "är alla de fyra byggjobbarna föräldralediga?").
 0
Jan Wiklund (27 Oktober 2009 13:15):
Martin och Dan: Det som påverkar priset är tillgång och efterfrågan. Man kan genom konstlat låg tillgång driva upp priset. Det är vad som har hänt med innerstan. Och det är vad som händer med Stockholm som helhet på grund av nästan obefintligt byggande. Det var detta min anmärkning handlade om.

Sen kan man påverka priset lokalt med lokala åtgärder - jag är också övertygad om att Liljeholmen kommer att få innerstadspriser om Liljeholmen blir en del av innerstan (även om innerstadspriserna överlag skulle sjunka om innerstan blev större). Men det kommer under alla förhållanden att dröja, hittills är det bara små snutteprojekt som har presenterats.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter