Utskrift från www2.yimby.se
....

Krönika - Norrtull: Istället för rondell

 
Mikael Askergren är arkitekturskribent och har också en egen blogg.
Nedstående inlägg har tidigare publicerats på Mikael:s blogg.

Den 15 mars röstar man i fullmäktige om Norra stations framtid. (och om Norrtulls framtid.) Därför, varsågoda kära läsare, ett motförslag i elfte timmen.

Jag kommer i det följande inte att polemisera mot den bebyggelse man föreslår på den gamla bangårdsmarken – det finns det andra som gör. Och själv har jag redan på annan plats sagt allt jag har att säga om stadsbyggnadskontorets ständiga tendenser till "stilarkitektur" (jfr begreppet "stilmöbler"). Jag nöjer mig i det följande att diskutera den trafiklösning stadsbyggnadskontoret föreslår för Norrtull: en ny rondell.

(klicka på bilderna nedan för bilder i större format.)

 


 

 

Det är ju nämligen av allt att döma så att dagens lösning (utan rondell och med Uppsalavägen dragen öster om de båda tullhusen vid Norrtull) redan har kapacitet att ta hand om framtidens trafik förbi Norrtull.

Därför föreligger av allt att döma inte omedelbart några trafikala skäl att bygga en rondell. Det handlar mer om "stil". Man tycker nog att Norrtull av idag är trist. Man tror att det skulle bli "finare" med en (pampig?) rondell. Men personligen är jag starkt misstänksam mot stadsbyggnadskontorets illustrationer (akvareller minsann, för ökad mysfaktor!) som visar Norrtulls framtida rondell som en trevlig park med folk som strosar omkring. (lika misstänksam som jag är mot de arkitektillustrationer som nyligen försökte få det nya Brunkebergstorg att se levande och välbesökt och trevligt ut.)

Jag tror snarare att det är symmetridjävulen som varit framme när stadsbyggnadskontoret nu föreslår att Uppsalavägen skall ledas in i symmetriaxeln rakt mot de båda små tullhusen. (Varför det? varför rakt mot dem?) Trafiken kan dock inte ledas in mellan tullhusen eftersom utrymmet mellan dem inte är brett nog. Därför (!) har man placerat en rondell framför tullhusen (fortfarande i en symmetrisk komposition som utgår från tullhusen och så vidare). Min gissning är att om tullhusen stod längre ifrån varandra skulle man inte alls föreslagit någon rondell just här, då hade man lett trafiken rakt fram in mellan tullhusen och in i en trevägskorsning istället, liknande den som redan finns vid Norrtull öster om tullhusen.

Eftersom dagens lösning (utan rondell, Uppsalavägen leds öster om tullhusen) av allt att döma redan klarar framtidens kapacitetskrav föreslår jag istället att Uppsalavägen inte leds rakt mot tullhusen (som i stadsbyggnadskontorets förslag) utan istället väster om dem. Det finns nämligen stora stadsrumsmässiga vinster att göra av att dra Uppsalavägen just väster om tullhusen (istället för öster om dem, eller rakt mot dem) – om man samtidigt flyttar godstågbanvallen söderut (istället för att inte flytta den alls, som i stadsbyggnadskontorets hypersymmetriska förslag) och leder godstågen i en tunnel under Norra stationsgatan (istället för i tunnel under Norra stationsområdets nybebyggelse): Då förändras nämligen genast i ett slag det "tråkiga" Norrtull och den "tråkiga" södra entrén till Hagaparken i grunden (på ett mycket mer övertygande vis än i stadsbyggnadskontorets förrädiskt idylliska akvareller). Tullhusen står med ens inne i Hagaparken – istället för långt, långt utanför den.

Märk att såväl vägar som järnvägsspår kommer att flyttas tillfälligt under byggandet av tunnlarna förbi Norra stationsområdet. Godstågstrafiken kommer alltså i vilket fall som helst tillfälligt flyttas och ledas en annan väg under byggnadsarbetena. Det finns alltså inget som säger att banvallen måste ligga kvar där den ligger idag i tid och evighet. Den kan lika gärna flyttas till ett nytt läge medan man flyttar godstågtrafiken tillfälligt och bygger tunnlar. Man kan lika gärna bygga den slutgiltiga, permanenta tågtunneln under Norra stationsgatan som någon annanstans i området.

Dela upp Norra stationsprojektet

Om fullmäktige skulle vilja hålla möjligheterna öppna för en sådan här lösning (eller någon annan alternativ lösning av Norrtull med omgivning) så kan de helt enkelt undanta den östligaste delen av detaljplanen från beslutet, sådant görs med jämna mellanrum – man lyfter bort en del av en detaljplan, och godkänner resten. Jag vill därför uppmana fullmäktige att den 15 mars undanta den östligaste delen av detaljplanen från beslut, för att möjliggöra en annan utformning av Norrtull.

Dela Norra stationsprojektet i två delar. Behandla bebyggelsen på bangårdsmarken (fastighetsmark) för sig och trafiklösningen för Norrtull (gatumark) för sig.

(SvD, SvD, SvD, SvD)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (11 Mars 2010 00:56):
Detta visar ju på att det inte är en omöjlighet att minska impedimentmarken i trafikplatsen. Frågan är om en omdragning av järnvägen är ekonomiskt rimlig. Sen kan man ju fråga sig varför man inte överdäckar trafikplatsen med bostäder där också - då kulle det norrastationsområdet kunna bli större och samtidigt få en bättre koppling till Hagaparken. Det enda skälet till varför man inte gör det är väl att det estetiskt anses illa med en tunnel som port till stockholm...
 0
Mikael Hörnlund (11 Mars 2010 09:28):
SBK och många andra slår en tankevurpa på sig själva när de talar om en port in till Stockholm, den porten de pratar om är ett förlegat sätt att prata om Stockholm, nämligen "innanför tullarna" Var det inte meningen med detta projekt att flytta "tullarna" utåt? Så länge detta begrepp med tullarna finns kvar så kommer stadsplaneringen bli därefter, som i detta falla med denna gigantiska rondell. Visisoner och verklighet går inte hand i hand i dagens stadsplanering. Skrota det där med en "port" och bygg stad, hur svårt kan det vara egentligen?
 0
Jonas Frejd (11 Mars 2010 09:57):
Som Mikael är inne på så är ju själva grundtanken med det nya Norra-station att förlänga innerstaden och göra den mera gränslös, därför känns en portal till "den riktiga innerstaden" som att man tar två steg fram men också ett tillbaka. Lägg därtill faktum att Norra-station som stadsdel ser ut att bli mellanmjölk täthetsmässigt så kan man fråga sig om det blev något steg framåt överhuvudtaget?
 0
TR4 (11 Mars 2010 12:06):
Lysande förslag, Hagaparken skulle få en vacker entré från staden och tullhusen skulle inte bli så ensamma och övergivna som de är nu. Konstigt att man inte tänkt på detta i detaljplanen.
 0
Mattias Woldu (12 Mars 2010 16:22):
Vad är det för mening med en överdimensionerad cirkulationsplats? Syftet med Norra station är ju att ta bort barriärer mellan innerstan och Solna?
 0
Herbert Tingesten (12 Mars 2010 16:57):
Ett problem kan vara att Eugeniatunneln går precis i E4:ans sträckning norrut i det här förslaget, så det skulle bli oerhört messigt att bygga och rätt mycket kapitalförstöring. Att gräva ner Värtabanan är en intressant tanke och skulle faktiskt öppna för att man bygger dubbelspår i tunnel hela vägen från Albano (fast med tanke på lutningen får man i så fall lägga den i tunnel även under Roslagsvägen, och då måste tunneln troligen även ducka under Norra Länken-påfartstunneln norrut... eller så bygger man en bevakad järnvägsövergång norr om Roslagstull, det ska ju ändå bara bli en lokalgata). Dubbelspår skulle underlätta oerhört om man vill utnyttja Värtabanan för kollektivtrafik (Roslagsbana, spårväg, ny lokalbana eller rent av tunnelbana) och tunneldragningen skulle öppna upp Bellevueparken på ett oanat sätt. Bort med den fula järnvägsbanken som delar parken i två hälfter...
 0
Magnus Persson (12 Mars 2010 21:26):
Herbert: Man skulle även kunna använda den gamla järnvägsbron över Roslagsvägen som GC-bro mellan Bellevue-parken och AlbaNova. Idag måste man cykla en lång omväg som cyklist mellan Solna och västra delarna av KTH. Sen är frågan vad det hela kostar (särskilt med tanke på byggbegränsningarna inom nationalstadsparken...
 0
Herbert Tingesten (12 Mars 2010 21:58):
Magnus: Misstänker på något sätt att man får dispens om resultatet blir att järnvägen och de skrymmande järnvägsbankarna försvinner... men säker kan man ju aldrig vara. Värtabanan är ju förvisso ett Riksintresse! Undrar om det är banans funktionalitet som är riksintressant, eller den exakta sträckningen och de fysiska spåren, broarna och bankarna?

GC-bro är en bra idé. Eller behövs det om trafiken går ner minst X+50%? Lite byngligt att ta sej upp, kanske det funkar lika bra med signalreglerat övergångsställe när Norra Länken står klar?
 0
Martin Kolk (16 December 2017 00:27):
De har tack och lov ändrat orginalplanen.

Tycker även det har blivit bättre än Mikael Askergrens alternativ.

http:​/​/​bygg.​stockholm.​se/​-​/​Nyheter/​Hagastaden-​/​Samrad-​.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter