Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om klamparen 10 på Kungsholmen

 
 

Fastigheten Klamparen 10 ligger i hörnet av Fleminggatan och Scheelegatan i stadsdelen Kungsholmen. Huvudsyftet med planförslaget är att pröva om det är lämpligt med en påbyggnad av huset. I förslaget ingår vidare att användningen av fastigheten ändras från allmänt ändamål till kontor med butiker, restauranger etc i delar av bottenvåningen.

YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna att tillföra ytterligare våningsplan på Fastigheten Klamparen 10. Att öka på antalet våningar och därmed också öka den tillgängliga kontorsytan med ytterligare 9000kvm innebär fler arbetsplatser i kvarteret vilket i förlängningen ökar kundunderlaget för kringliggande butiker och restauranger. Enkelt uttryckt kan sägas att fler människor innebär ett intensivare gatuliv, och ett intensivt gatuliv är ett av värdena som vi inom YIMBY värdesätter högst och som för oss är centralt inom begreppet "storstad".

 

Då fastighetens fasad utmed gatan i dagsläget saknar butikslokaler eller andra publika lokaler, så gör det att den sidan av Fleminggatan samt Scheelegatan där huset ligger inte lockar till besök för andra än de som har direkta ärenden till fastighetens arbetsplatser. Därför ser vi mycket positivt på förslaget att öppna upp fasaden vid gatuplanet mot Fleminggatan med butikslokaler. Att tillföra butikslokaler vid gatuplanet ger möjlighet att förlänga det naturliga promenadstråket längs Fleminggatan (Se karta) som i dagsläget kan uppfattas som tomt och ointressant. I en stad måste det få finnas både intressanta och mindre intressanta platser. Vid det här centrala och strategiska läget av staden just vid Fleminggatans slut, bör dock fokus på hur gaturummet uppfattas av fotgängaren vara central.

 
Karta: Fastigheten Klamparen 10 ses inringad i rosa. Pilar i nord-sydlig riktning är Scheelegatan/barnhusbrostråket. Pilar i öst-västlig riktning är Fleminggatan-kungsbrostråket.

Då stråket längs Fleminggatan sakta dör ut i höjd med Klamparen 10 så ser vi i och med förslaget stora möjligheter att förstärka och förlänga stråket och på så vis knyta Kungsholmen samman med västra Norrmalm. Detta genom en starkare koppling till Kungsgatan via kungsbron, något som underlättas av det pågående arbetet med Västra City där en omdaning av Kungsgatans västra ände är aktuell, vilket vi bland annat belyser i vårt yttrande om Tågordningen 1.

Kopplingen mellan Kungsholmen och Norrmalm över barnhusbron är idag en förhållandevis öde sträckning som främst utmärker sig som en parkeringsplats för långfärdsbussar. Här ser vi en outnyttjad möjlighet till att skapa ett nytt stråk i innerstaden med den fantastiska utsikten som bron bjuder. För att skapa rätt förutsättningar för människor att röra sig längs sträckningen så återknyter vi till exemplet vid Fleminggatan, det är därför också viktigt att Klamparen 10 får en tydlig entré även ut mot Scheelegatan som känns inbjudande. Det räcker förstås inte med att enbart en av fastigheterna längs sträckningen utformas med detta i åtanke, men det är en utmärkt start.

Plansida hos Stockholms Stadsbyggnadskontor.

YIMBY:s yttrande (PDF)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Linda (1 Mars 2010 10:30):
Hela området kan även få ett lyft om Tekniska Nämndhuset rivs eller byggs om. Det är dock inte beslutat än.
 0
Martin Ekdahl (1 Mars 2010 12:13):
Ett mycket bra initiativ. Jag har inget att invända. Håller tummarna för att detta blir av.
 0
Mattias Woldu (1 Mars 2010 12:33):
Väldigt bra yttrande med tanke på vad för planer som är klara i dagsläget. Även när ett planförslag är bra behövs yttranden för att förstärka opinionskraft.
 0
Oscar A (1 Mars 2010 23:38):
Ja snälla, riv Tekniska Nämndhuset.
 0
Andreas (2 Mars 2010 14:04):
Men borde man inte i samma veva göra något åt husets bedrövligt tråkiga fasad? Det räcker väl inte riktigt med att sätta dit några glasrutor på bottenvåningen?
 0
Johannes Hulter (2 Mars 2010 14:08):
Bra yttrande! Jag var förbi där och kollade i somras (när det var tjafs om TryggHansa-huset) och reagerade på den helt bisarrt antiurbana utformningen av kvarteret (både Klamparen och TNH).
 0
Johannes Hulter (2 Mars 2010 14:11):
EDIT: Men TNH har iaf en ett diskotek för "mogen publik" inte sant? :D
 0
Gustav Svärd (2 Mars 2010 16:02):
Hela norra sidan av Fleminggatan från Kungsbron till S:t Eriksområdet är i behov av ändring. Känns mest som en ovanligt tät kontorspark ute i förorten när det skulle kunna vara en del av stadens öst-västliga huvudstråk. Tekniska Nämndhuset får gärna bytas ut, komplettering av Trygghansa-kvarteret är mycket välkommet och Klamparen 10 självt ser glädjande nog ut att bli åtgärdat om dessa planer realiseras.
 0
Jonas Frejd (2 Mars 2010 19:00):
Andreas: det är inte helt enkelt eftersom Tingsrättsannexet är blåklassat, stadsmuseets motivering:

Byggnaden är väl och gediget gestaltad med arkitektoniska kvaliteter i formspråk och materialval både i exteriör och i interiör. Materialvalen är utsökta med långt driven detaljeringsgrad och elegans. Byggnaden har både en visuell och funktionell koppling till Stockholms rådhus och det solida uttrycket understryker dess seriösa innehåll.
Byggnaden har samhällshistoriskt värde som Stockholms tingsrätt. Med sitt läge har byggnaden stor betydelse för stadsbilden och den ingår i en större miljö av välgestaltade administrationsbyggnader från 1900-talets senare del.
 0
Brogren (2 Mars 2010 19:34):
Tjaa, tråkigare kan det svårligen bli.
Men - se till att det blir något vettigt av det, att det fungerar i praktiken och inte bara i teorin!
Mer målarfärg färg och skulpturer och fler träd skulle göra susen tycker jag.
 0
Arn (2 Mars 2010 21:33):
Det måste vara ett skämt. Skulle denna byggnad kännetecknas av elegans och utsökta materialval??? Som det mesta som byggdes på 60- och 70-talen framstår byggnaden som billig, trist och ful. Håller med Andreas om att hela fasaden borde göras om och fräschas upp. Kommer man inte på nåt annat så funkar alltid en putsad fasad i någon ljus och varm färg. St Eriks området några kvarter bort är ett utmärkt exempel på det.
 0
Niklas (2 Mars 2010 22:18):
Arn:
Håller med till viss del, men allt är relativt. En stor del av det som byggts på 60-70-talet är prefab-betongelement, vars fasaddelar i vissa fall riskerar att trilla ner i huvudet (Fittja, Universitetet). Kvaliteten är *inte* den bästa. I jämförelse med det mesta byggt på den tiden skulle nog detta kunna klassas som utsökt.

Det som oroar mig mest är talet om "Med sitt läge har byggnaden stor betydelse för stadsbilden och den ingår i en större miljö av välgestaltade administrationsbyggnader från 1900-talets senare del."

Detta betyder att stadsmuséet har en ambition att lägga en död hand över utvecklingen över ett större område. Detta betyder att stadsbyggnadsmässiga felsteg inte ska kunna rättas till i efterhand. Man måste begränsa stadsmuséet till att inventera byggnader och inte hela landsskap. De må vara intressanta ur ett antikvariskt perspektiv, även om de flesta undviker sådan områden.

Det återstår om det kommer protesteras från deras håll angående denna påbyggnad.
 0
Jan Jörnmark (3 Mars 2010 10:26):
Påtagligt ofta när man läser sådana där motiveringar kommer man att tänka på Alice i Underlandet.

Through the Glass, darkly.
 0
Jan Wiklund (3 Mars 2010 19:05):
Kanske skulle man klämma Stadsmuseet på vad de inte tycker är värt att bevara? Är det över huvud taget något?
 0
Jan Jörnmark (3 Mars 2010 22:39):
Jan W - den listan lär inte bli lång.
 0
Peter Zander (4 Mars 2010 18:31):
Jag tänkte tillåta mig själv att vara lite raljerande i mitt inlägg. Och aningen onyanserad. Det blir roligare så. Är inte merparten av det modernistiska arvet väldigt, väldigt tråkigt? Lite som att man fyllt en godispåse med färska champinjoner. Det är inte fel på svamp, men det är ju inte precis spännande, och inte tillräckligt färgstarkt för att platsa i en godispåse. I en stad kommer man nära husen, då är det roligt med en massa detaljer som man kan upptäcka. Vad kan man upptäcka i tekniska nämndhuset, Trygg Hansahuset och många andra trista klotsar? För att återgå till de kulinariska (och bildliga)liknelserna: kalvsylta med brunsås! Mer godis i stan helt enkelt.
 0
Anders Gardebring (4 Mars 2010 18:48):
Word Peter!
 0
Martin Ekdahl (5 Mars 2010 12:05):
@ Peter Z :D
 0
Jan Wiklund (5 Mars 2010 16:36):
Peter: Du tycker precis som de flesta. Se http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s30​993
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter