Utskrift från www2.yimby.se
....

Krönika: Kartongsyndromet

 
Framtida slussen enligt förslaget.
Framtida slussen enligt förslaget.
 
Jerker Söderlind är arkitekt och stadsforskare på KTH. Nedstående krönika har tidigare publiceratsJerkers blogg

Den 24 April är ombyggnadsplanerna för Slussen i praktiken beseglade. De som demonstrerar för ett bevarande av dagens Slussen, dess ”kontraster och hemligheter, dess lager av historia som det heter i det upprop som hyllar modernismens trafiklösning (formulerat på Konstakademien i april 2009), de kommer att få rätt. Inte för att förslaget att öppna vattenutrymmet mellan Slussen och Gamla Stan är dåligt i sig. Inte för att en minskning av antalet körfält över vattnet inte skulle fungera.

Utan just och enbart på grund av ”kartongsyndromet”.

Kartongsyndromet handlar om två saker.

1) Arkitekternas kartonger


Dels handlar det om dagens arkitekters oförmåga att rita annat än skokartonger som de klistrar glasskivor på. Det är troligen ganska få stockholmare som gläds åt de abstrakta skokartonger som byggts i innerstaden under senare tid. Även ytterstaden har fått en hel del lådor som lika gärna kunde ha ritats under 1960-talet då arkitekterna åkte till New York och fick sig itutat att "moderna hus" skulle vara så anonyma som möjligt. Inga synliga dörrar, fönster, tak eller (hemska tanke) utsmyckningar eller omotiverade och onödiga detaljer.

Sådana där detaljer som gör att t ex Stockholms Stadshus inte ser ut som något annat stadshus i världen. Och därför också, förmodligen, finns med på väldigt många av de vykort som säljs i Stockholm. När arkitekter ritar hus som ser ut som hus som byggdes före 1930-talet, t ex St Eriksområdet i Stockholm, som mer liknar sekelskiftets eller 1920-talets arkitektur, då kallas de inte bara ”nostalgiska” eller ”omoderna”. Då beskylls de idag, rätt ut, för att vara antidemokrater och att rita Stalinistisk Arkitektur.

Eftersom arkitektkåren är en ganska liten kår, och många känner varandra, är det inte kul att av kollegorna bli betraktad som en stalinistisk bakåtsträvare. Därför är det säkrast att bara rita skokartonger. Att sedan de som inte är arkitekter, och inte vill ha mer skokartonger, protesterar mot att det ska byggas något över huvud taget, det är en annan sak. Jag skulle tro att protesterna mot de nya husen vid Slussen har mycket med detta att göra.

Vi vet att det står vanliga hus med dörrar, fönster, tak och annat ologiskt och gammaldags krimskrams bakom Slussens trafikmaskin. Lika bra att ta det säkra före det osäkra och vara emot alla nya hus över huvud taget. Eftersom arkitekternas kärleksaffär med skokartongerna inte på långt när är över.

2) Massmedias kartonger


Dels handlar kartongsyndromet om massmedias förkärlek för konflikt. Den 24 April publicerar SvD en stor bild med skokartonger inritade framför Mariaberget och dagens Slussen. De läsare som inte har tagit ställning i Slussenfrågan får här se, i färgfoton, hur de blivande skokartongerna ska se ut. Och, framförallt, alla de gamla hus som kartongerna kommer att dölja. Av den orsaken är det i dagsläget inte troligt att det kommer att byggas någon ny Sluss, enligt det förslag som Foster och Berg tagit fram.

 

Om Svenska Dagbladet hade funnits på 1600-talet, då hade det på samma sätt inte heller blivit några hus längs Skeppsbron i Stockholm. I alla fall inte om 1600-talets arkitekter hade envisats med att rita uppförstorade varianter av tidningsinsamlingscontainrar i stället för hus. För då hade SvD, på samma sätt som idag, tagit fram en bild som visade den fantastiska och orgelbundna arkitekturen längs Österlånggatan. Och framför och över dessa hus hade SvD lagt ett fåtal långsträckta boxar som skulle "skymma utsikten". Även då hade det blivit folkstorm och protester. Och det hade inte blivit någon plats för den nyrika ”skeppsbroadeln” att bygga sina hus. Hus som, inom parentes, faktiskt också de tillhör de populäraste vykortsmotiven från Stockholm. Jag hade själv deltagit i protesterna mot byggandet av Skeppsbron (de tänkta protesterna alltså) om husritningarna bestått av dagens, bland vissa arkitekter, så populära kopior av dammsugarfilter, bilbatterier, ventilationstrummor och inplastade hushållsostbitar.

Finns det då någon lösning?

Är det bara att acceptera att SvD:s bilder av kartonger ramför Mariaberget -med rätt eller fel - innebär att hela diskussionen och utredningarna om Slussen återgår till ruta ett? Nej, för det finns faktiskt en poäng med perspektivet i SvD. Att visa att det finns en risk för kartonger.

Men alla arkitekter ritar inte kartonger. Det finns en hel del vackra nybyggda hus i Stockholm också. Ibland finns det till och med områden där många olika sorters arkitektur samlats på samma ställe. Hus som bygger upp en gatmiljö eller ett torg. En samling av olika hus som tack vare att de både är olika och många bildar något av det som vi brukar kalla ”stad”. Titta till exempel på området intill Norra Bantorget. Eller ta bussen från den sammanfallande Slussen till Järla Sjö. Det visar att det både går att få in många hus på en plats och samtidigt skapa en trevlig och varierad stadsmiljö.Grundproblemet i debatten är ju denna:

Oförmågan eller oviljan att skilja mellan stadsplanering och arkitektur.

Om vi skiljer på dessa två saker går det att bygga ett nytt slussen. Utan dagens märkligt höga röstläge och oförsonliga konfliktnivå. Här följer ett konstruktivt förslag. Som självfallet inte alla heller kommer att gilla.

Fas 1 av nya Slussen - Stadsplanering:

På den infrastrukturella bas av broar, vägar, nya ytor och hantering av bussar från och till Nacka (etc) går det att skapa en oformlig och skräckinjagande plats med modernistiska glasboxar. på samma grund går det också att bygga en intressant och varierad och urban plats.

Fas 2 av nya Slussen - Arkitektur:

De delar av Foster+Bergs förslag som har med trafik att göra (bilar, bussar, tbana, spårväg, gångvägar, cykelbanor etc) kan stadshuset i dagsläget ta beslut om. I nästa steg, när det blir dags att bygga hus och platser kan mycket väl en hus- och torgtävling arrangeras. Jag tror att många arkitekter skulle uppskatta chansen att få rita stadsrum och hus på denna för Stockholm och Sverige så viktiga plats. Det kanske till och med skulle gå att arrangera en hearing eller omröstning om vilka av alla dessa hus som var snyggast. Och om det gavs plats för väldigt många och samtidigt olika hus, då skulle var och en få både ett hus den gillar och ogillar. Av detta följer att husen i sig skulle bli ganska små. Ungefär som det är på Skeppsbron och Gamla Stan i övrigt.

Fas 3 av nya Slussen – användning:

En del personer vänder sig emot att det över huvud taget ska "byggas för bilar" på Slussen. De vill inte ha några bilbroar över huvud taget. De vill ha broar för gående och bilister. Detta tänkesätt bygger på den modernistiska synen på staden. Någon gång under 1900-talet växte det fram en föreställning om att allting på en plats måste designas in i minsta detalj, från gatubredd till fönsterkarm och att det därefter skulle byggas enligt ritningar som löste och förutsåg allting på en enda gång. Miljonprogrammet är det bästa exemplet, då man ritade och byggde allt från vägar och hus ner till sandlådor och cykelställ på en enda gång.

Det är från den tiden vi har ärvt den här sortens konstiga begrepp som ”bilbro” och ”bussgata”, ”bostadsområde” och ”kontorsparkering”.

Den sortens begrepp blandar ihop det som byggs med användningen.

Men i en föränderlig stad är det inte ovanligt att en ”gata” ibland används av bilar och spårvagn och vid ett annat tillfälle bara av gående (t ex delar av Drottninggatan). Det som en gång var ett palats används under en tid för bostäder, under en annan tid för kontor eller omvandlas till museum. En bro kan också användas till olika saker. Ibland åker en massa bilar på bron. Vid en annan tidpunkt är bara gående och cyklister välkomna. Jämför med Götgatsbacken, där det förr gick en massa bilar. Nu är det i princip bara gående och cyklister där.

Tillämpat på Slussen:


Det kan hända att behovet av körfält för bilar minskar. Det kan vara ett resultat av olika åtgärder, från biltullar och höjda bensinpriser till alternativa vägar eller att fler åker kollektivt. Då är det mycket enkelt att omdefiniera några "bilkörfält" till gångbanor eller cykelbanor eller varför inte byggbar mark. Då kan det skapas plats på bron för en länga av bodar (små hus med försäljning, caféer, cykeluthyrning, glasblåsare, kemtvätt, turistinformation, etc) på före detta körbanor. Det har hänt förr.

Låt Stockholm utvecklas och förändras.

Lämna föreställningen från modernismens tid (1900-talet) om att man måste rita en perfekt lösning, där varje detalj var genomtänkt, innan man satte igång och bygga.


Det Stockholm som många personer uppskattar för sin variationsrikedom är resultatet av en tillblivelseprocess (det betyder att det tar lång tid innan allt är "klart"). Gamla Stans gränder definierades under en tid då husen var av trä och bara en eller två våningar höga. Sedan dess har de offentliga rummen (gator och torg) förändrats högs väsentligt. Detta synsätt kan självklart tillämpas även på Slussen. Det skulle kunna kallas en metod för en "organiskt framvuxen stad".

Se t ex arkitekten Bengt Lindroos, som gjort ett eget förslag i senaste numret av tidskriften Arkitektur. Han accepterar huvuddragen i Foster+Bergs förslag. Och förändrar hus och torg. Samma positiva inställning till stadens förändring finns också i Yimbys remissvar om Nya Slussen. Bearbeta grundstrukturen. Gör om husens placering och form. Men bygg gärna nya broar nu. Stockholm behöver mer konstruktiv debatt. Personer som är intresserade av att lösa problem. Och mindre gnäll.

Vänligen Jerker söderlind

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patric Nilsson (24 April 2010 23:34):
Lovely!
 0
Anders Gardebring (25 April 2010 00:19):
Jerker briljerar som vanligt :)
Själv tycker jag absolut om modern arkitektur! Problemet är bara att vi inte bygger så mycket av den varan i Stockholm. Istället bygger vi modernistisk arkitektur, och det är något av det mest omoderna som finns.
 0
Roy Mårtensson (25 April 2010 01:55):
Lysande artikel, och visst stämmer allt som står skrivet. Det är de senaste 70 årens arkitekters fel att folk, med viss rätta, fasar inför nya projekt. Tänk att vi haft storheter som Ragnar östberg, Ferdinand Boberg och Gunnar Asplund, och nu står vi här med klåpare som är fast i 60-talet. Inte undra på att det finns Nimbys i denna stad.
 0
Dan Edholm (25 April 2010 02:10):
Klockrent uttryckt! Att just färgen på en gavel ska debatteras nationellt är ju rent horribelt, men det kommer av en allmän uppfattning om Skönhetsrådet och Stadsmuseum som instanser för sådan kontroll av det goda. Det är lätt att tro att Saddams Bath-parti etablerat en koloni i Stockholm. "Det är himlens arkitektur med röda gardiner, men bör sprängas i småbitar med gröna." Überkonserver ska sparas eftersom lådorna ersätter allt.

I folkmun gillas den svunna goda tiden, nu är ju alla som verkar kring byggande patrask...så uppfattas det och så blir det också. Hönan eller ägget. De som bygger är inkometenta eller är det de som beställer? Det är rimligt för folk att vara skeptiska när allt ändå blir lådor eller stubbar. Denna artikel nyanserar vart skepsis ska riktas. Byggarna bygger det "vi vill ha".
 0
Martin Danell (25 April 2010 02:19):
Kan bara instämma i lovsången om denna krönika.
 0
Johannes Lilleberg (25 April 2010 08:38):
Kartongsyndromet är ett bra namn på detta fenomen. Jag tycker Jerker här beskriver hur viktigt det är att kämpa för en mer uppskattad modern arkitektur. När någon pratar om modern arkitektur ska folk tänka "åh vad spännande" istället för "åh nej, inte en enfärgad box till".

Ett problem som uppstår när folk bara protesterar är att protesterna blir självförverkligande. När folk protesterar så banaliserar politikerna arkitekturen. När arkitekturen banaliseras så får de som protesterar rätt, då blir ju arkitekturen ful. Det är därför väldigt viktigt att man satsar och vågar tro på den moderna arkitekturen.
 0
Magnus Orest (25 April 2010 10:38):
Väldigt bra krönika! "Kartongsyndromet", det uttrycket ska jag börja använda mer. Även om det kanske blir begränsat till blogginlägg om just Elisabet Anderssons krönikor. ;-)
 0
Anders Norén (25 April 2010 11:19):
Mmm, men vänta nu: detaljplanen skiljer redan mellan stadsplanen och arkitekturen. Föreliggande detaljplan säger följande: "I detta skede av planprocessen redovisas inget avseende arkitektur och gestaltning för nya byggnader." (Gestaltningsprogrammet s. 46) Den som motsätter sig nya Slussen på grund av byggnadsarkitekturen är därför ute och cyklar.

Nej, protesterna handlar inte om arkitektur utan om vanlig jäkla förändringsfientlighet kombinerat med osakliga påstående om var byggnaderna ska stå, hur stora de ska vara och hur detta påverkar utsikterna.
 0
Niklas (25 April 2010 14:17):
Jag har märkt att en del av de som motsätter sig Fosters förslag lovprisar Fredrik Falks förslag, Stråk. Detta förslag är stadsplanemässigt bra, men skymmer en del av dagens utblickar. Jag vet inte om det är samma personer som hyllar Falks förslag som sågar att utblickarna vid Slussen förändras med Fosters förslag. Vad jag vet är att Falk lagt in bebyggelse som är pastischer av de medeltida bebyggelsen i Gamla stan, samtidigt som han betonar att förslaget är ett stadsplaneförslag och att frågan om arkitekturen kommer in vid ett senare skede.

Det skulle dock inte förvåna mig om mycket av hyllningarna till förslaget beror på de pastischer som finns i ritningarna. Kan man inte lägga in pastischer istället för rena volymstudier i Fosters förslag? Då skulle tongångarna garanterat vara annorlunda.
 0
Ragnar Lind (25 April 2010 14:39):
Jag tror inte att protesterna bara handlar om förändringsrädsla. Presenterar man så kallade volymstudier, som ser ut som mycket av det som byggs idag, är det klart att folk blir rädda. Risken att det faktiskt kommer att se ut som dessa volymstudier är verkligen inte alltför liten.
Men Slussenförslaget är i grunden bra.
 0
Henric Zethelius (25 April 2010 16:21):
Ett extremt bra inlägg med konstruktiva lösningar som gör att det som de facto är problemet, dvs en trafiklösning i långt gånget förfall, kan lösas medan den estetiska diskussionen kan fortsätta.

Jag tror tyvärr att "kartongsyndromet" är ett mer vida problem i det svenska samhället idag, däremot manifesteras det ganska tydligt i arkitekturen som är så pass visuell. För att fördjupa sig i detta rekommenderar jag David Eberhards bok "I trygghetsnarkomanernas land".

En "visualisering" av denna bok och konkretisering av det Jerker beskriver i inlägget får man genom en promenad genom Hammarby Sjöstad som är planerad ut i minsta detalj för att vara en trygg, harmonisk och, i mitt tycke, fullständigt menlös stad.
 0
Fredrik Rosenhall (25 April 2010 18:08):
Utmärkt skrivet. I denna typ av komplicerade stadsutvecklingsprojekt är det nödvändigt att särskilja de problem som är av stadsbyggnadsmässig art från de som även inkluderar byggnaders skala och uttryck. Slussen är den sista plats som är betjänt av ett stort modernistiskt grepp på den arkitektoniska nivån.

Personligen har jag lite svårt att helhjärtat applådera de centrala kvarteren. Dels för att dynamiken mellan Söders brokiga höjder och Gamla Stan blockeras, dels för att terrassen och kajerna får en sidoordnad roll i relation till stråket, dels för att de nya byggnaderna sannolikt kommer att utformas på ett storskaligt och monotont sätt. Södermalmstorg blir områdets hot spot, medan Slussenterrassen och framför allt kajerna på Södersidan riskerar att bli rätt döda. Varför befinner sig alla små myrmänniskor där på flygfotomontaget? Kanske är det något jippo på gång, i vardagslag räcker flödet av flanörer inte på lång väg till för att både befolka både Södermalmstorg, Slussenterrassen och kajerna. det måste finnas starka skäl för folk att avvika från stråket och röra sig här nere i dånet från centralbron när Götgatan ligger så nära.

Att som i Lindroos förslag flytta fram Södermalmstorg till terrassen innebär större samlad torgyta, bibehållen öppenhet och siktlinjer samt färre prångiga baksidor. Vete tusan om jag inte skulle kunna tänka mig betydligt högre byggnader framför KF-husen för att uppnå dessa kvaliteter. Då är man liksom garderad mot att en trist utformad ny stadsfront helt blockerar samspelet mellan Söders höjder, stråket och Gamla Stan.

Tyvärr får vi nog räkna med att tillkommande byggnader av ekonomiska skäl kommer att bli rätt mycket större och mer monotona än den bebyggelse som idag dominerar platsen. Visst vore det fantastiskt att fylla på med heterogen samtida "kåkstadebebyggelse" men detta är nog tyvärr ekonomiskt orealistiskt. Därför är SvDs skräckperspektiv inte helt tagna ur luften. Märkligt att det inte finns några aktuella och insmickrande officiella bilder från gatunivån på Gamla Stan. Kvarterens skala, kombinerat med terrassens mureffekt, ser onekligen lite ogästvänlig ut. En intressant liknelse kan göras med Masthuggsterrassen i Göteborg.

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​83d79d41-​5adb.​.​

Här revs en heterogen och av branta gator perforerad bergsby till förmån för ett gigantiskt bostadsområde ovanpå en betongterrass. Förutsättningarna avseende stråk, målpunkter och omgivningar är förvisso helt olika de som råder vid Slussen men problemen med nivåskillnader illustreras mycket tydligt. Inte en människa flanerar uppe på terrassen, trots vacker utsikt och svalkande skugga där man kan äta smörgåsar utan att smöret smälter.
 0
Jerker Söderlind (25 April 2010 23:10):
Tack vänner.

Anders formulering om "modern" respektive "modernistisk" arkitektur kan ses som en öppning till en fördjupad och intressant fortsättning, där vi istället för att slå "motståndaren" i huvudet med vår egen förutfattade mening, försöker att gemensamt formulera något positivt för framtiden (som, liksom alltid) börjar i morgon, måndag...).

En sådan diskussion kan föras på ett inkluderande sätt. Jag är övertygad om att Samfundet St Erik, bara för att ta ett exempel ur den gruppering som är kritisk, kan bidra på ett konstruktivt sätt i denna framtidsinriktade diskussion.

I dagsläget gäller att minska inslaget av oresonlig konflikt och idiotförklarande av icke meningsfränder som vi har sett alltför mycket av i pressen. Inte minst i SvD. Tvärr.

Kort PS. För att det inte ska verka som att ingen läser min (tekniskt undermåliga mm) blogg, vore jag tacksam för någon liten kommentar där också. Så att det verkar som om någon läser...

Vänligen Jerker.
 0
Fredrik Rosenhall (26 April 2010 10:27):
Nödvändigheten av en stegvis process - stadsplan-byggnader-användare i detta fall uppstår ju delvis för att det (mig veterligen)inte finns någon klar bild av vad de nya kvarteren skall innehålla. I det liggande förslaget illustreras de som någon slags generella kontors/bostadshus.

En intressant öppning vore om det fattades ett snabbt och självsäkert beslut om att placera ett nytt stadsbibliotek centralt på terrassen. Då skulle förutsättningarna ändras - en offentlig byggnad skulle på ett helt annat sätt är ett generellt kontorshus kunna bli ett arkitektoniskt landmärke och en stadbyggnadsmässig länk mellan Södermalmstorg och terrasserna.
 0
Christoffer Carstens (26 April 2010 10:53):
"Jag hade själv deltagit i protesterna mot byggandet av Skeppsbron (de tänkta protesterna alltså) om husritningarna bestått av dagens, bland vissa arkitekter, så populära kopior av dammsugarfilter, bilbatterier, ventilationstrummor och inplastade hushållsostbitar."

Haha! Dagens bästa!
 0
Henric Zethelius (26 April 2010 17:10):
Olika kulturinstitutioner har ju diskuterats, men det känns som att det antingen blir en ny SF-bio eller ett operahus (det sistnämnda kan jag för mitt liv inte förstå då vi redan har ett som är så gott som 100-procentigt subventionerat...)

Den här texten om Barbican centre i London känns som något man skulle kunna inspireras av:

"The Barbican is Europe's largest multi-arts and conference venue presenting a year-round programme of art, music, film and theatre.

Provided by The City of London Corporation as part of its contribution to the cultural life of London and the nation, the Barbican Centre opened in 1982.

Under one roof are a concert hall, two theatres, three cinemas, two art galleries, conservatory and public library, as well as three restaurants, private function rooms, conference suites, two exhibition halls and the Guildhall School of Music & Drama

The Barbican grounds Open 363 days a year, the Barbican presents an unparalleled variety of performing and visual arts of world class calibre: classical and contemporary concerts, theatre, opera, dance, folk weekends, jazz and world music series, first release films and cinema seasons, painting, photography, sculpture, applied arts and crafts."

En salig mix av kultur och näringsidkande.
 0
Patric Nilsson (26 April 2010 17:34):
Henric Zethelius:

Jag skulle också gärna se en institution som "The Barbican Centre" på Slussen. Lägg till en klubblokal till de lokaler som the Barbican har så vore det 100%.

Sen skulle jag vilja att taket på denna kulturinstitution var lutat, mot Södermalmstorg, på ett sånt sätt att det skulle kunna tjäna som både läktare (för evenemang på torget) och solplats för soldyrkare. Taket skulle vara tillgängligt från gatuplan.
 0
Anders Edlund (26 April 2010 20:30):
Jag tror att det är dags att leta i ritningsarkiven efter rivna gamla fina hus och sen återuppföra liknande fasader vid Slussen. En kopia av palatset Makalös hade kanske sett bra ut eller varför inte bara skala upp de hus som fanns på platsen före 1930-talet? Kopior eller pastischer har enligt min mening lika stor hemortsrätt i Stockholm som funkislådor, eller kanske ännu mer så.
 0
Pawel Flato (26 April 2010 21:02):
Bra skrivet!

"Lika bra att ta det säkra före det osäkra och vara emot alla nya hus över huvud taget. Eftersom arkitekternas kärleksaffär med skokartongerna inte på långt när är över."

Det är säkert inte hela förklaringen, men frånvaron av positiva och uppskattade exempel på ny, modern arkitektur, kan säkert manifestera sig i ett generellt motstånd. Där tror jag du sätter fingret på något centralt.
 0
Herbert Tingesten (26 April 2010 21:35):
Anders:

Det togs ju fram åtskilliga klassicistiska förslag för Slussen under det tidiga 1900-talet, men samtliga föll på att trafiklösningarna inte ansågs hålla för framtiden. Det ironiska är att den invändningen är borta idag och att t ex Lars Israel Wahlmans eller Ferdinand Bobergs vackra lösningar skulle kunna realiseras om man bara släppte fixeringen att det måste vara "modernt" och samtida. (Men det historielösa och betongkramande nimby-lägret skulle förstås likafullt tjafsa om att "utsikten försvinner").

Slussens planeringshistoria
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​63846/​file_​56539.​pdf
(laddas ner automatiskt)
 0
Per Elfström (26 April 2010 22:16):
Henric Zethelius & Patric Nilsson.
Kul att ni nämner The Barbican. Personligen tycker jag självfallet att idén om den ultimata kulturinstitutionen är god. Sen att the Barbican ser ut som ett brutalistiskt miljonprogramsområde "Council Estate" i sydöstra London men placerat i Centrala London, vilket gör platsen rent vidrig om inte annat. Men ja, Slussen behöver definitivt kulturinstutioner likt multifunktionella Barbican utan att låna någon arkitektur eller gestaltning från den.
 0
Martin Danell (26 April 2010 22:30):
Gärna kulturinstitutioner, men bespara oss från fler Barbican. Det räcker så bra med ett. Bygget fungerar som en mycket effektiv barriär mellan omkringliggande områden. Det är hopplöst att korsa till fots. Idén att allt ska vara samlat under ett tak känns väldigt förlegad. Mycket trevligare om det finns teater, bibliotek konsertsal etc i separata byggnader.
 0
JH (27 April 2010 01:18):
Uppskattar din krönika, Jerker.
Jag är uppvuxen i en småstad där man rev innerstan. Man ersatte den till stor del med den tidens skokartonger.

Jag har för mig att någon arkitekt bakom Sergels torg med omgivningar lär ha sagt något i stil med "Vi bygger inte för dagens människor utan för en människotyp som måste komma". Har den människotypen kommit, eller är det samma gamla homo sapiens som nu tycker att Sergels torg är en ganska trist plats om det inte är varmt och solen skiner och det finns annat att titta på än byggnaderna.

Ska historien upprepa sig ??
 0
Patric Nilsson (27 April 2010 11:28):
Per Elfström.
Du noterade säkert att varken jag eller Henric Zethelius nämnde hur arkitekturen eller området ser ut när vi talar om the Barbican, utan kulturinstitutionens innehåll. Däremot nämnde jag ett lutat tak som en läktare, vilket kan tolkas som modernistiskt, men kan lika gärna utföras som en klassicistisk byggnad med några moderna forminslag.

För övrigt håller jag med om att majoriteten av de nya byggnaderna på ett framtida Slussen bör vara pasticher på äldre stilar som finns i omgivningen, dock gärna med moderna fasaddetaljer inkorporerade. Några enstaka hus får dock gärna vara ultra-moderna, gärna organiska former, för att bryta av.
 0
Anders Edlund (27 April 2010 21:20):
Jag promenerade förbi kvarteret Pennfäktaren vid Vasagatan idag. Det slog mig hur man kunnat omvandla en hemsk fasad till något ännu värre. Inte ett fönster satt i rad och de var avskilda av någon slags aluminiumplåt. Hur i jösse namn tänker arkitekter? Som lekman vet jag inte mycket om hur hus ska ritas för att upplevas som harmoniska, men jag har i alla fall hört talas om det gyllene snittet och proportionalitet. Gud bevare oss för svenska undermåliga arkitekter.
 0
Jerker Söderlind (27 April 2010 22:41):
Nej, Nej, NEJ. Inte ett operahus, för guds skull!

Då blir det arkitekttävlingar och juryarbeten och hela arkitektkåren som kommer rusande med sina fantastiska projekt och internationella storheter som flygs in och placerar sina i andra städer avfärdade projekt, ungefär som vårt slott som är en kopia på Berninis avfärdade förslag för Louvren.

Och sen kommer då O Andersson i svenskan att som vanligt idiotförklara jury, politiker, stadsbyggnadskontor, byggföretag, massmedia, antikvarier, arkivarier, trafikplanerare, operadirigenter, fastighetsbolag, politiska nämnder, operasångare, korvgubbar, taxichaufförer och stadsdelsnämndsledamöter för att de inte förmår värna stockholms status quo genom att stoppa in ett operahus i den slussenkonstruktion som redan finns (alltså i arkitektkontoret Bergs kontor i en av rondellerna eller under vattnet)....

Inte en tävling till, snälla!

Hellre då en husvolymstävling utan fasader. Där uppgiften är att placera en massa olika hus på platsen samt en massa trappor och parker och gränder och urbana balkonger ut mot vattnet.

När denna tävling så är över, då anordnas en fasadtävling. En tävling för varje hus. (Alla dessa tävlingar kan självfallet hållas samtidigt, men man får bara vara med i en enda tävling...)

Om vi säger att husvolymstävlingen ger 25 hus, då kommer vi i slutänden att ha 25 x åtminstone 25 förslag = 625 förslag till hus på slussen.

Juryns uppgift blir då att utse 25 vinnare. Med instruktionen at maximera pluralism, variation, utsikt, fantasi, ekonomi och skönhet (vad det nu är).

Vad som helst, men inte en opera....
 0
Anders Gardebring (27 April 2010 23:37):
Anders Edlund:
Upplevelsen av arkitektur är förstås subjektiv, men jag tycker att kv. pennfäktaren har genomgått en stor förbättring med den nya fasaden. Den gamla var sliten, trött och såg billig ut. Den nya känns i alla fall fräsch och mer lekfull, även om den får mig att tänka på något som designats av Apple. Fast de gör ju snygga datorer så...
Hur den står sig över tid återstår förstås att se.

Jerker:
Tack för dagens garv. Ola är en skribent som på något sätt ändå fascinerar mig. Man vet aldrig var man har honom, men man vet i alla fall att han kommer vara missnöjd! (oavsett vad som föreslås, om det föreslagna inte är att det föreslagna skrotas förstås)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter