Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY-promenaden i Sundbyberg

 
Den 25 april höll YIMBY  en stadsvandring i Sundbyberg. Vi tackar Politikerna Mattias Lönnqvist (fp) och Carl Grufman (m) för deras deltagande. De visade oss runt och berättade om gamla intressanta historier och nya byggplaner. I framtiden hoppas vi att fler politiker från alla partier närvarar under våra trevliga promenader. Här kommer en kavalkad av bilder:

 
Det blir ingen galleria i kv "Lorry". Istället blir det mer småskaliga verksamheter vilket många Sundbybergsbor nog är glada över. Som det ser ut nu kommer kvarteret inhysa bibliotek, hotell och andra mindre verksamheter.

 
Vad det blir av "Bananhuset" återstår att se. Det finns önskemål om att bygga ett nytt hus mot gatan på denna sida. Det skulle kunna ge huset en mer livlig fasad mot gatan med verksamheter på bottenplan. De som bor i huset vill naturligtvis inte få utsikten från balkongen skymd så vi får se om utbyggnaden blir möjlig.

 
Snygga detaljer.

 
Tvärbanan byggs ut genom Sundbyberg

 
Några av deltagarna stannar upp och diskuterar Sundbybergs framtid.

 
Vid Bällstaån kan man se dessa nybyggen. Vi var flera från YIMBY som gärna sett en mer levande och mysig gata med verksamheter på bottenplan. Personligen tycker jag också att husen hade kunnat vara vackrare. Men de boende uppskattar nog utsikten mot ån på andra sidan.

 
Här har vi Bällstaån. Här finns det en bra möjlighet att skapa en trevlig och allmän strandpromenad som alla Sundbybergsbor kan ha glädje av. Det har förts en livlig debatt om hur nära de nya husen ska stå strandkanten.

 


 


 
Bällstaån från bron.

 
Söder om Järnvägen är det mesta mer anpassat för bilar än för gående. Jag ställde mig några gånger och räknade förbipasserande vid gatorna. Andelen bilar var ca 4 gånger fler än gående och cyklister tillsammans.

 
Denna gång till strandpromenaden skulle enligt överenskommelse vara öppen för alla. Men föreningen bommade igen den. Promenaden var också utförd på ett sådant sätt att den kändes mer privat än allmän.

 
Strandpromenaden är smal men trevlig. Att bo nära båten uppskattas säkert av många.

 
Marabouparken är en av Sveriges vackraste parker. Det är lite synd att man inte lyckats skapa en öppning från parken ner till Bällstaån.


 
Järnvägen skär genom Sundbyberg och skapar en barriär. I framtiden hoppas vi att man finner en lösning för hur järnvägen kan byggas över. Men det är svårt att ro hem ett sådant stort projekt rent ekonomiskt.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (23 Maj 2010 21:24):
Hade gärna varit med, men jobbade natt den helgen. Ser t.o.m huset jag jobbar i på en av bilderna, så hade jag haft dagskiftet så hade jag åtminstone kommit ut och hälsat. Meh. Sånt e livet. Ser ut att ha varit bra väder, trevligt sällskap och ni gick några bitar jag inte hunnit upptäcka än :)
 0
Niklas (23 Maj 2010 23:30):
Vad gäller bananhuset så finns det, mig veterligen, inga lägenheter på nedersta planet. För att åstadkomma ett bra gaturum skulle man bara behöva bredda den existerande sockeln ut mot gatan. Att bygga en ny huskropp verkar vara rätt så svårt. Vill man få till bra förtätningar finns mycket bra möjligheter inte så långt därifrån. Många chanser till sådant har dock tyvärr förspillts genom de redan uppförda gated communities som beskrivs. Hade en stadsplan uppförts för detta område hade vi inte haft problemet med igenbomning av en publik genomgång. Hela området runt Bällsta sjö är en tragisk historia: Toppenläge som görs otillgängligt för allmänheten. Bebyggelsen snyltar på läget men ger inget tillbaks. Det ser ut som Sjöstaden men har t.o.m sämre tillgänglighet. Detta område bör, för blivande stadsplanerare, ses som ett exempel på hur en stad INTE ska planeras.
 0
Marcus Andersson (24 Maj 2010 11:42):
Nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg ingår i den gemensamma infrastruktursatsningen som S-V-MP lade fram i april. 7 miljarder, varav Sundbyberg står för 2.
 0
Mattias Lönnqvist (24 Maj 2010 12:05):
Anders (och övriga från Yimby) : tack för en trevlig promenad.

Marcus: nedgrävning av järnvägen är inte beroende av vilka som vinner valet i Sundbyberg eller på riksnivå, utan i Sundbyberg råder konsensus om att järnvägen bör grävas ned, och båda blockens infrastrukturplaner innehåller en möjlig nedgrävning (så länge som Sundbyberg tar en del av kostnaden)
 0
Marcus Andersson (24 Maj 2010 12:51):
I Sundbyberg råder konsensus. Vad jag har sett på riksplanet av alliansen infrastrukturplaner så är de inte tydliga vad gäller Sundbyberg, dock så ingår utbyggnad fyrspår på Mälarbanan. Jag har letat men inte hittat något konkret kring nedgrävning i Sundbyberg i alliansens material.
 0
Martin Ekdahl (24 Maj 2010 13:39):
Intressant. Jag har själv bott vid Tulegatan i Sumpan. Mycket goda minnen. Det hade varit mycket intressant att delta vid denna vandring men jag hade ingen möjlighet denna gång.
 0
Mattias Lönnqvist (24 Maj 2010 13:40):
Marcus: det finns inte angivet på samma sätt som för de rödgröna, detta eftersom det bygger på beslut som inte beror på valet.

Dubbelspår för mälarbanan har två alternativa sträckningar:

1. den befintliga korridoren (som går över Sundbyberg)
2. sträckningen över Kista (som är dyrare)

Banverket förordar den befintliga korridoren, som är billigare och går snabbare och det blir då fyra spår genom Sundbyberg.

Ska man gräva ned i Sundbyberg tillkommer en kostnad för detta, och den kostnaden får Sundbyberg ta en stor del av. Jag har inte sett någonting om att de rödgröna på riksnivå skjuter till mer pengar, för att täcka nedgrävningen, utan det får lösas utanför den statliga finansieringen.

Därmed måste Sundbyberg lösa den finansieringen, vilket delvis görs genom byggrätter.

Jag kan alltså inte se att de rödgrönas infrastrukturförslag skulle innebära någon skillnad mot hur planeringen ser ut idag, och då stöder jag mig framförallt på banverkets rapport liksom arbetet med RUFS:en och Stockholmsöverenskommelsen.

Det jag läser ut är att både de rödgröna och alliansen vill ha dubbelspår, helst i nuvarande sträckning, och att den extra kostnaden för nedgrävning (2 miljarder) inte täcks av staten.
 0
Alf . (24 Maj 2010 14:41):
Mattias och Markus kan Sundbyberg ifall de inte har råd att gräva ner järnvägen vägra att godkänna 2 nya spår och sedan blir det ingen ny Mälarbana de närmsta 20 åren?
 0
Mattias Lönnqvist (24 Maj 2010 14:52):
Alf: kommunen har detaljplanemonopol, så i princip kan en kommun blockera nya spår. Men, en del av kommunen är redan planlagd för just spår, så nya spår inom befintligt område är svårare att stoppa. Dessutom tror jag att det finns möjlighet att överpröva kommunens beslut (men jag är inte inläst på den delen, som fritidspolitiker ägnar jag mig åt lokala frågor)

Däremot finns det inget intresse från Sundbyberg att sätta sig på tvären. Om Sundbyberg skulle lyckas stoppa Mälarbanans utbyggnad skulle banverket välja dragningen över Kista istället. Den är visserligen dyrare, men hellre en dyr lösning än ingen alls.

Och, att stoppa tågtrafiken genom Sundbyberg finns det ingen lokalpolitiker som finns, eftersom trafikströmmarna genom Sundbyberg är viktiga för staden. De flesta skulle säga "hellre en bullrig järnväg än ingen alls"

Så, för Sundbyberg är alternativen:

1. Ingen mälarbana genom Sundbyberg (vilket minskar trafikströmmarna och inte är önskvärt)

2. Fyra spår i ytläge (vilket är bullrigt och som ingen vill ha)

3. Lös finansieringen för nedgrävning av järnväg på något sätt (kostnad 2 miljarder, varav kanske 0,5 miljarder kan täckas via byggrätter). Det är den lösning som det jobbas enligt i Sundbybergspolitiken.
 0
Marcus Andersson (24 Maj 2010 15:08):
Mattias: Tack för info!

Är det ens möjligt fysiskt att dra fram 4 spår genom centrala Sundbyberg utan rivning? Det lär hur som helst inte vara en framkomlig väg.
 0
Mattias Lönnqvist (24 Maj 2010 16:21):
Marcus: det är ingen (mig veterligen) som räknat exakt på vad fyra spår i ytläge skulle innebära; antagligen för att ingen vill ha det.

Men, jag har fått intrycket att det går utan att riva, men däremot så ryker stora delar av järnvägsgatan och det blir inte kul för de som bor där i dagsläget. Dessutom är jag osäker på hur det blir med säkerhetsavstånden för godståg i sådana fall.
 0
Anders Norén (24 Maj 2010 17:58):
Alf: Det är exakt vad som har hänt utanför Malmö, där Burlövs och Staffanstorps kommuner satt sig på tvären angående utbyggnad till fyrspår Malmö-Lund. Det slutade med att Banverket gav med sig och betalade en nedgrävning och delvis överdäckning av järnvägen genom Åkarp (Burlövs kommun). Gissa tre gånger om Sundbybergs politiker noga följer fallet? Risken är överhängande att Åkarpsfallet blir prejudicerande och att de närmsta decenniernas investeringsmedel till järnvägen äts upp av en massa onödiga järnvägstunnlar.

Min personliga åsikt är att allt utöver en standardlösning ska bekostas av respektive kommun. Vi kan gräva ned hur många järnvägar som helst i Burlövs och Staffanstorps kommuner, så länge de betalar själva. Det borde inte vara några problem för dem att sätta av 200-250 miljoner kronor per år i några decennier om de nu så gärna vill ha en järnvägstunnel.

Till Sundbybergs försvar måste jag dock medge att passagen av Sundbyberg är stadsbyggnadsmässigt svår, eftersom järnvägen i princip går i gatan mellan två husrader. Blir det en nedgrävning där tänker jag inte orera om slöseri med rikets skattebetalares pengar.
 0
Mattias Lönnqvist (24 Maj 2010 18:19):
Anders: intressant kommentar, och jag var ärligt talat inte bekant med dessa två fall. Osäker på hur pass känt dessa två exempel är i Sundbyberg, men det finns en viktig skillnad när det kommer till Sundbybergs-fallet; om Sundbyberg krånglar för mycket så finns alltid Kista-grenen. Det som framförallt legat den sträckningen i fatet är att den är drygt 3 miljarder dyrare, men om Sundbyberg bråkar allt för mycket kanske man tycker att det är värt 1 miljard att få tyst på oss.

Och att järnvägen fortsätter gå genom Sundbyberg är viktigt för kommunen.

Den lösning jag tror att vi kommer att få se är att Sundbyberg går in med ca 500 miljoner, och sedan täcks en del av andra kommuner som vinner på dragningen (dels då Solna som dragningen går igenom, men också andra kommuner som vinner på att projektet blir klart tidigare) liksom ett visst statligt stöd.

Men, som Sundbybergspolitiker räknar jag inte med att vi kommer att "få" nedgrävningen, utan vi bör räkna med att ta en stor del av kostnaden. Däremot kan 2 miljarder bli tufft när byggrätterna knappt täcker 1/4 av kostnaden och med ca 30.000 invånare. Det är trots allt 50.000 per invånare och det är en ganska saftig investering.
 0
Christer Tengblad (24 Maj 2010 18:35):
För den som är extra intresserad av bostadsbyggande i Sumpan:
"Lennart Ekdal jagar Sundbybergs politiker"
http:​/​/​www.​hyresgastforeningen.​se/​Kalender/​Pages/​debat.​.​
 0
Gustav Svärd (26 Maj 2010 06:20):
Som boende i Kista ser jag faktiskt hellre att det blir fyrspårigt under Sumpan. Kista-dragningen verkar mest vara en onödigt dyr lösning som inte löser problemet särskilt optimalt. För närvarande jobbar jag i Sumpan och passerar vid spåren varje dag, det optimala för Sumpans stadsutveckling tycks mig vara en så lång tunnel som möjligt, fast jag undrar om det ens tagits med i beräkningarna för hur det planeras i Sumpan idag - har kommunen tagit fram skisser på hur det kan bli efter spåren försvinner från ytan?
 0
Marcus Andersson (26 Maj 2010 10:03):
Det var ett inlag i ABC i morse om tunnellösningen för Sundbyberg. Det känns som att det här är en alldeles för given lösning för att den inte ska bli av, trots kostnaderna. Även trafikmässigt bör den slå Kista-alternativet.

http:​/​/​svt.​se/​2.​33538/​1.​20​15690​/​nedgravda_​spar_​kan_​ge_​.​.​
 0
Mattias Lönnqvist (26 Maj 2010 19:50):
Gustav: det finns en visionsskiss, men jag kunde inte hitta den i diariet. Jag kan maila den till dig, om du vill, men den är ganska stor; 15 MB.
 0
Martin Ekdahl (27 Maj 2010 12:59):
Det är egentligen ganska fascinerande att Stockholm har andra städer så nära inpå husknuten. Ett kluster av städer skulle man kunna kalla det.
 0
Alf . (27 Maj 2010 15:15):
Jonas Nygren säger i ABC inslaget att i den absolut bästa av världar så har bygget börjat men det är inte klart 2020.
Jag har svårt att tro att vi lever i den absolut bästa av världar vilket betyder att bygget börjat men det är inte klart 2030?
Detta är helt oacceptabelt eftersom citybanan är klar 2017 och den första delen av Tomteboda-Kallhäll, det vill säga Barkarby-Kallhäll beräknas ha byggstart 2011.

"Det är egentligen ganska fascinerande att Stockholm har andra städer så nära inpå husknuten. Ett kluster av städer skulle man kunna kalla det."

Det är väl samma stad, fast olika politiska organisationer?
 0
Gustav Svärd (27 Maj 2010 15:52):
@Mattias L - Mejla gärna! min adress är gustav {at} yimby {punkt} se.

@Martin & Alf - Sundbyberg är från början en förort till Stockholm (en av de tidigaste). Egna städer är väl mer Sigtuna, Vaxholm och Södertälje?
 0
Harald Åberg (27 Maj 2010 15:58):
Eventuell tunnel får gärna börja redan borta vid mig på Ankdammsgatan. Jag kan inte säga annat än att jag skulle älska att slippa höra godstågen bromsa mitt i natten. Dessutom skulle man då kunna binda ihop Solna och Huvudsta på ett bättre sätt.

Hur som helst, tack för en trevlig promenad på gångavstånd från mig. :)
 0
Gustav Svärd (27 Maj 2010 16:29):
Håller med dig, Harald. Mitt drömscenario (dock tyvärr orealistiskt) vore om tunneln började redan där spåren viker av från Norra Stambanan. Alltså, tunnel från ungefär Solvalla till Tomteboda för fjärrtågen och tunnel hela vägen till Årstabron för pendeltågen. Tänk vad möjligheter för kompletterande urban stadsplanering som skulle skapas i Sumpan och Solna! Som sagt, orealistiskt pga kostnaden.
 0
Mattias Lönnqvist (27 Maj 2010 22:08):
Gustav: har mailat filen (eller snarare, skickat den via sprend)

Sedan håller jag inte riktigt med om att Sundbyberg ursprungligen var en förort; utan det har varit en stad sedan 1928 (och innan dess var det en köping)

Närheten till Stockholm har alltid varit viktigt för Sundbyberg, men en förort menar jag är mer en sovstad där man bor och möjligen handlar -- men inte arbetar.
 0
Gustav Svärd (27 Maj 2010 22:13):
Men anledningen till att Sundbyberg grundades var ju just närheten till Stockholm i.o.m. järnvägens utbyggnad. Dock har Sundbyberg aldrig varit en sovstads-förort. Så visst kan det bero på hur man definierar "förort". Håller inte riktigt med din definition, eftersom det här i Kista finns gott om bostäder, kommers och arbetsplatser men likväl är det (ännu) en förort. Mycket beroende på den strikta funktionssepareringen och enklav-planeringen - två egenskaper som tur nog saknas i centrala Sundbyberg.
 0
Martin Ekdahl (29 Maj 2010 00:26):
Gustav S:

Fast det är de facto en stad :) Jag har för mig att även Solna och Nacka kallar sig städer.
 0
Niklas (29 Maj 2010 00:47):
Även Lidingö har mig veterligen innehaft stadsprivilegier. Men de kallar sig inte stad idag.

BTW: Helsingors största förort, Esbo, kallar sig stad (Finlands näst största stad). Jag har aldrig sett någon riktig stadskärna där och den är fullt integrerad med Helsingfors tätort. Ve den som kallar Esbo förort. Detsamma gäller Vanda och Grankulla, som kallar sig städer men som egentligen är förorter till Helsingfors.
 0
Gustav Svärd (29 Maj 2010 20:51):
@Mattias - verkar som min broswer inte gillade länken till filen. Skulle du kunna skicka den igen? (så öppnar jag med annan browser denna gång :) )
 0
Gustav Svärd (30 Maj 2010 09:37):
@Mattias - Tackar! Det ser onekligen mycket positivt ut. Jag gillar nästan allt. Som vanligt borde dock kvarteren slutas till, denna aversion mot slutna kvarter som planerare i Sverige har motverkar en levande stadsmiljö. Det är dags att släppa denna rest från miljonprograms-planeringen, barnen måste inte kunna springa ut i gatan för att det skall vara barnvänligt.
 0
Mattias Lönnqvist (30 Maj 2010 19:02):
Gustav: det finns mycket i skisserna som jag gillar. Det är framförallt spotlightsen och det lite "neoniga" som jag har svårt för, men det är antagligen för att bilderna ska se mer levande ut.

Det som förvånar mig är att bilden inte kommuniceras ut mer. De visionsskisser som tidigare visats handlar om öppna ytor och torglösningar, och jag tror att det är viktigt att så många medborgare som möjligt inser att en nedgrävning av järnvägen hänger ihop med att det byggs hus; det går inte att få en nedgrävd järnväg utan att bygga hus kort sagt.
 0
Jonas Nygren (10 Augusti 2010 13:15):
Gällande nedgrävning av järnvägen måste det tilläggas, för saklighetens grund, att det finns en skillnad på nationell nivå mellan de olika regerinsalternativen.

Det rödgröna alternativet finns medel avsatta för en start av nedgrävning av Mälarbanan under kommande mandatperiod. I den sittande regeringens förslag till infrastruktursatsningar finns inte dessa medel avsatta under kommande planeringsperiod, d.v.s. fram till 2021.

Att sedan alla partier är överens på lokal bas är bra, jag hoppas att Mattias m.fl lobbar på nationell nivå så det råder en enighet även där.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter