Utskrift från www2.yimby.se
....

Moderaterna vänder om p-normen

 

Stad?

Ett glädjande besked för alla stadsvänner kom under gårdagen. Moderaterna backar om sitt krav på en parkeringsplats per hushåll - en fråga som vi i YIMBY har drivit länge.

Parkeringsnormen (som bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas för varje ny lägenhet) i Stockholms stad höjdes direkt efter valet 2006 till 1.0. Det betyder att för varje ny bostad måste det också byggas en parkeringsplats, oavsett om det handlar om en stor villa för en flerbarnsfamilj eller en liten hyresrätts-etta.

Att kravet är skadligt och kontraproduktivt torde vara uppenbart för de flesta. Problemet är på riktigt - När vi i YIMBY har diskuterat frågan med arkitektkontor och byggbolag har vi vid flera tillfällen fått veta att lägenheter i nya projekt blivit färre - eftersom uppförandet av alla parkeringsplatser gjort den ekonomiska kalkylen ohållbar. Enligt markkontoret i Stockholm kostar en garageplats under hus mellan 200 000 och 400 000 att bygga.

Kravet på parkeringsplatser förvärrar således bostadsbristen och trissar upp bostadspriserna.

I vissa fall har normen gått att förhandla ner, men det kräver engagemang och stor kunskap om byråkratins korridorer från byggherren - knappast ett faktum som uppmuntrar nya små aktörer som vill slå sig in på marknaden. Och förhandlingsgmånen har varit måttlig. I jagvillhabostad.nu:s projekt för att bygga bostäder för unga i Råcksta sattes parkeringstalet - efter mycket trugande och kohandel - till 0,65. Detta trots att det bland målgruppen - unga vuxna - inte ens är hälften som har körkort och att det det enligt resvaneundersökningen Riks-RVU bara är 38% av alla ungdomshushåll som disponerar bil.

Att ett krav på parkeringsplatser driver på utglesningen gör förstås inte problemet mindre. Vi i YIMBY tycker att bilen ska vara ett val - inte ett tvång.

Det är därför oerhört glädjande att Stockholms stad nu vänder i frågan:

- När staden växer ska vi inte kräva parkeringar som inte behövs, många fler åker nu kollektivt

Stadsbyggnadsborgarråd
Kristina Alvendal (m)

Det är glädjande att detta nu ändras, men faktum är att det aldrig har varit några 100% av hushållen som äger en bil i de flesta delarna av Stockholm. Bilinnehavet i Stockholms innerstad har t.ex. stått ganska oförändrat på 0,46 i flera år. Trots detta har det krävts mer än dubbelt så många parkeringsplatser i nybyggen.

Hur normen kommer att se ut framöver är än så länge oklart - enligt Kristina Alvendal ska normen anpassas efter situation. Centrala lägenheter får således en lägre norm än villor långt ut.

Det är bra att normen nu i någon mån verklighetsanpassas. Men samtidigt frågar vi i YIMBY - varför ens ha en norm? Varför ha ett krav på antal parkeringar, när vi inte har något krav på att det ska vara nära till kollektivtrafik? Varför ha just en p-norm men ingen lokal-norm, service-norm, skol-norm eller nära-till-mataffären-norm?

P-normen är en kvarleva från den modernistiska stadsplaneringen. När Stockholm nu - enligt politiska direktiv - ska gå mot att bli en promenadstad, är det inte dags att avskaffa parkeringsnormen?
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Hansson (mp) (30 Augusti 2010 20:15):
Kunde inte hålla med mer. Jag ser tre konkreta anledningar till att den bör tas bort:
1. Den driver upp kostnaderna för nybyggen
2. Den stimulerar ett bilåkande
3. Den förfular stadsmiljön

Moderaterna hade som en av sina vallöften 2006 att höja normen. Härav att det tog så pass lång tid för dem att ändra sig. De har troligen insett rätt länge nu hur pass tokig den är...
 0
Anders Edlund (30 Augusti 2010 21:56):
Konstigt att moderaterna av alla partier velat centralstyra antalet parkeringar. Den enda p-norm som kommunen behöver lägga sig borde väl vara den för handikapparkering. Där kan jag se ett syfte, men i övrigt ska marknaden få bestämma hur många parkeringar som behövs för att maximera byggherrens vinst.
 0
Gustav Svärd (31 Augusti 2010 01:11):
Kul att P-normen ändras. Blir intressant att se vad nya lösningen blir.

"Varför ha ett krav på antal parkeringar, när vi inte har något krav på att det ska vara nära till kollektivtrafik? Varför ha just en p-norm men ingen lokal-norm, service-norm, skol-norm eller nära-till-mataffären-norm?"
Helt rätt!
 0
Pawel Flato (31 Augusti 2010 10:42):
Varför inte en norm som reglerar antalet idiotiska idéer per politiskt parti?
 0
Patric Nilsson (31 Augusti 2010 13:54):
Detta är en anka från moderaterna så att de får fler röster i valet. Att notera, normen skall vara anpassningsbar säger moderaterna, så i praktiken kan de fortsätta att ha en norm på 1,0 eller över även för lägenheter i innerstaden. Det enda korrekta är att helt avskaffa den. Litar inte på något parti som vill ha den kvar oavsett form.
 0
Fredrik (31 Augusti 2010 15:53):
Bra att sänka p-normen från 1,0 tycker jag, i alla fall i centrala lägen. Men det verkar som att ni glömmer att p-normen ju är ett sätt att få bort parkering från gatorna. Man måste ställa det mot att iatället ha bilar parkerade på gatorna.
 0
Niklas (31 Augusti 2010 16:32):
Kan man verkligen påvisa att så är fallet? Är det färre parkerade bilar på gatorna i områden med fler inomhusparkeringar än i områden med få inomhusparkeringar?

Eller innebär fler inomhusparkeringar att fler väljer att skaffa bil?
 0
Albin Törnberg (31 Augusti 2010 17:50):
Vad är det för fel med bilar parkerade på gatorna? De saktar ner trafiken om gatan är tillräckligt smal, och skapar ett skydd för gående på trottoaren.
 0
Fredrik (31 Augusti 2010 18:08):
Jag sa inte att det ena är bättre än det andra.
Jag menar att det är så beslutsfattarna troligtvis resonerar. Antingen bilar på gatan eller i garage/p-plats på tomtmark.
 0
Gustav Svärd (31 Augusti 2010 19:10):
Visst blir det problem om det inte finns parkeringsplatser till de som har bil i ett område - men det skulle gå att utforma en P-norm så att den handlar om otillgänglighet till kollektivtrafik istället för att som idag vara en dyr subvention av ökad massbilism. Nej, inte subvention på det sättet att vi betalar direkt via skatten utan att det trycker bort bostadsbyggande från kollektivtrafiknära lägen (garage är mycket dyra att bygga, hellre bygga lågt där när vi har hög P-norm) ut till områden med stora obebyggda ytor (bililgare att använda mark till stora ytparkeringar).

Det är ju så att det är många i storstäderna som inte bara väljer att låta bilen stå i vardagen, det är långt fler som inte ens har bil eller ens körkort! Parkeringar behövs, men inte alls i den omfattning som P-normen kräver idag.
 0
Martin Danell (1 September 2010 09:58):
Albin, det finns många problem med att ha gatorna som huvudsaklig långtidsparkering:

1. Skymmer sikten, -fara för barn och andra fotgängare.
2. Tar upp värdefullt gaturum som kunde användas till exempelvis bredare trotoarer med uteserveringar, eller cykelbanor.
3. Bilarna måste parkeras om flera gånger i veckan pga städnatt, vilket orsakar många onödiga bilturer.
4 Att alla tillgängliga parkeringar upptas av långtidsparkerare gör att det inte finns plats att stå på när det verkligen behövs, för exempelvis transporter.
 0
Peter D (1 September 2010 10:17):
Martin Danell: Jag håller inte med dig:

1. En felparkerad bil skymmer sikten ja, en lagligt parkerad bil utgör snarare ett skydd för fotgängare då trafiken kommer längre ifrån trottoaren.
2. Jag tror att det finns plats för både och, alla gator kan inte ha uteserveringar.
3 och 4. Man bör istället göra om parkeringsreglerna så att endast de bilar som verkligen används prioriteras. Har en bil stått stilla i mer än två dar blir det böter exempelvis.
 0
Jan Wiklund (1 September 2010 17:27):
Jag börjar misstänka att moderaternas paroll "promenadstad" drivs av en liten minoritetsfalang inom partiet och att majoriteten egentligen bäst gillar amerikanska villamattor, och är beredda att använda vilka medel som helst för att komma dit.

Men det lilla minimala ruckandet på parkeringsnormen är förstås ett tecken på att promenadstadsfalangen vinner mark. Något annat vore ju också orimligt. Men ack sån tid det tar!
 0
Niklas (1 September 2010 17:42):
Att argumentera för P-normens existens är ju att argumentera emot att marknadsmekanismer själva kan avgöra hur många p-platser som kommer behövas. Av den anledningen borde man som marknadsliberal (moderaterna säger sig väl vara marknadsliberala?) vara emot en sådan norm.

Den här villamattsdrömmen tror jag finns utbredd främst hos (m) och (s) (med Dahlberg i spetsen). Men jag tror att (m) håller på att inse att deras väljarbas i Stockholm inte nödvändigtvis bor i bilberoende villamatta, eller ens har någon tanke på att flytta till sådana områden.
 0
Jan Wiklund (1 September 2010 17:48):
Niklas: ideologier tycks vara något man kan använda när man har lust. Få människor är bunda av såna, de flesta följer sina intressen.

Fast vilket intresse Dahlberg följer kan man undra. Knappast sina väljares. Kanske sitt eget.
 0
Martin Danell (1 September 2010 18:44):
Peter D.

1. Jag tror inte ett barn som springer ut bakom en parkerad bil bryr sig om ifall den är felparkerad eller inte.

2. Visst, men gatuutrymmet är ju begränsat man måste prioritera.

3-4. Jag tycker precis tvärtom. Jag tycker att man ska eftersträva att minska bilanvändandet, inte straffa dem som låter bilen stå. Med ditt förslag skulle alla som boendeparkerar vara tvugna att använda bilen dagligen. Det skulle nog öka trafiken och utsläppen avsevärt.
 0
Peter D (1 September 2010 19:45):
Martin D:

1. Om man korsar gatan på de för ändamålet avsedda övergångställen som finns och förutsatt att inga bilar är felaktigt parkerade för nära övergångsstället är det säkert.

2. Absolut och jag tycker att det finns plats för båda.

3-4. Självklart är det bilarna som bara står och tar plats och inte används som skall bekämpas i första hand. Tänk dig in i situationen att varje kväll cirkla runt i stan och leta parkering samtidigt som du ser bilar stå parkerade på samma plats vecka ut och vecka in. Resultatet blir onödigt mycket bilåkande.
 0
Martin Danell (1 September 2010 21:27):
1. Testa att förklara det för min tvåårige son.

3-4. I princip tycker ju jag också att gatuparkering helst ska användas till korttidsparkering, men det förutsätter ju att det finns nåt alternativ, t.ex underjordiska garage.
 0
Gustav Svärd (2 September 2010 00:24):
Rent krasst: bör tvååringar springa omkring på gatorna* alls?

O ja, gatuparkering är klart fördelaktig som korttidsparkering och långtidsparkering bör ska i t.ex. garage. Men när garagen är överdimensionerade som krav från kommunen vid nybyggen och i praktiken leder till färre bostäder i bra lägen... ja då fungerar det inte att kräva garageplatser till alla. Att låta bilägarna stå för mer av kostnaden av att äga (dvs. parkera) en bil i stadsmiljö ser jag som en bra idé.*Gäller även ute i SCAFT-förorterna. Här är det hur lätt som helst för småbarnen att springa rakt ut i bilvägarna tack vare de öppna "kvarteren".
 0
Martin Danell (2 September 2010 09:07):
1. Nej, jag tycker inte att barn "bör" springa ut på gatorna, men stadsmiljön bör vara anpassad även för barn.

Ur följande dokument: http:​/​/​www.​ntf.​se/​omoss/​pdf/​0​40​1Barn%20​trafik%20​Policy.​.​

"När det gäller barn som fotgängare sker nästan hälften av dödsolyckorna när de korsar väg.
Vägverkets djupstudier av dödsolyckor med oskyddade trafikanter visar att ungefär 70
procent av olyckorna, där barn i åldrarna 7-15 år är inblandade, är utrusningsolyckor.
Djupstudierna pekar mot att sådana olyckor beror på impulsiva handlingar och/eller omognad
hos barnen."
 0
Gurkmos (2 September 2010 12:10):
Med tanke på att P-normen var noll parkeringsplatser per lägenhet under större delen av tiden som innerstaden byggdes (innan bilen fanns) och att det fortfarande finns brist på parkering i innerstan känns inte avskaffandet av P-normen 1,0 jätteviktig. Det flesta som har skrivit här kör nog inte så mycket bil, utan åker med kollektivtrafiken (som betalas till hälften av skattebetalarna), och har därmed inte så bra koll på läget. Dom stora byggbolagen skulle säkert applådera ett förslag som innebär att de kan sälja dyra lägenheter i stan, och sen mörka att parkeringsmöjligheterna är usla.
 0
Erik Sandblom (2 September 2010 15:13):
Gurkmos, du har alldeles rätt i att kollektivtrafiken är starkt subventionerad. En stark motivering till det är att man vill se till att vägnätet inte korkas igen, det vill säga man vill dämpa bilismen och få folk att åka kollektivt istället. Men om det inte fanns så mycket parkeringsplatser skulle folk inte ha så stor lust att åka bil. Och då kanske inte kollektivtrafiken måste subventioneras lika mycket? Jag har hört att spårvägen var lönsam, utan subventioner, ända fram till femtiotalet.

Och javisst klarade sig stockholmarna utmärkt innan massbilismen slog igenom på femtiotalet. Otroligt men sant!
 0
Niklas (2 September 2010 15:17):
@Gurkmos:
Fast det är ju inte noll parkeringsplatser i innerstaden. Staden har trots det "låga" antalet parkeringsplatser klarat sig fint. Färre än vartannat hushåll inne i staden har bil.
"Bristen" på parkering parkering är ett problem som uppstått då staden växt på fel sätt genom bilberoende förorter. Hade man istället låtit innerstaden växa hade det inte varit något problem.

Parkeringsträngseln avhjälps lättast genom att fler åker kollektivt (genom att göra den mer attraktiv). Höj trängselskatten så att bilisterna får betala den verkliga kostnaden för den yta som deras bil upptar i stan.

Du nämner att kollektivtrafiken subventioneras.
Det är faktiskt det minsta man kan säga angående innerstadens gatuparkeringar.
 0
Fredrik (3 September 2010 11:15):
Erik Sandblom: Vi klarade oss utan internet innan 1995, vi klarade oss bra utan TV innan 1955 och utan järnvägar innan 1850. Allt detta är ju skapade behov, om man resonerar på det sättet.
 0
Niklas (3 September 2010 14:59):
Fredrik:
Fast inne i städer har man alltid klarat sig bra med ett lågt bilinnehav. Har vi något intresse av att höja det? Det är frågan.
 0
Erik Sandblom (3 September 2010 15:45):
Fredrik, visst är det bra med järnväg men det finns ingen järnvägsnorm vad jag vet. Tänk om det var förbjudet att bygga hus mer än 1 km från en järnvägsstation!

Varför inte sträcka ut det till ubåtar och helikopter. Alla hus måste ha minst en plats för såväl helikopter som ubåt. Annars får man inget bygglov! ;-)

http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm
 0
gurkmos (8 September 2010 02:43):
Niklas ...

"Parkeringsträngseln avhjälps lättast genom att fler åker kollektivt"

Jag har en nyhet till dig. Bilar rymmer mer än bara människor. Saker som du inte vill bära i tunnelbanan. Lät oss jämföra äpplen med äpplen, och päron med päron. Båda behövs.

"Höj trängselskatten så att bilisterna får betala den verkliga kostnaden för den yta som deras bil upptar i stan".

Hur mycket har du betalt för att du tar plats på trottoaren på sistone?

"Du nämner att kollektivtrafiken subventioneras.
Det är faktiskt det minsta man kan säga angående innerstadens gatuparkeringar".

Hitta *en* subventionerad parkering i Stockholm så ska jag äta upp min sko. Har du någon aning vad det kostar att stå en timma i stan?
 0
Daniel (8 September 2010 10:00):
@Gurkmos

Även om det är dyrt med en parkering på gatan så är det fortfarande så att anläggandet av den bekostas av kommunpengar. Tillfarterna till och från kostar kommunpengar. Alla gator kostar kommunpengar. Detta betalar alltså även alla dom som inte åker bil. Vissa hänvisar till att dom har betalat infrastrukturen flera gånger om via olika skatter som är pålagda bilisterna, men det är en förvrängning av sanningen då dessa skatter är statliga, och staten bygger inga gator i städerna utan staten bygger enbart motorvägar och viktiga huvudstråk som man inte skulle vilja att kommunerna ansvarade för.
 0
Niklas (8 September 2010 10:25):
@Gurkmos:
"Jag har en nyhet till dig. Bilar rymmer mer än bara människor. Saker som du inte vill bära i tunnelbanan. Lät oss jämföra äpplen med äpplen, och päron med päron. Båda behövs."

Varför skulle detta till stor del kunna lösas med bilpooler?

"ur mycket har du betalt för att du tar plats på trottoaren på sistone?"

En bil upptar runt 10 m2 och tar i snitt 1,25 personer. På gatan tar jag själv upp en 30:e-del av detta.

"Hitta *en* subventionerad parkering i Stockholm så ska jag äta upp min sko. Har du någon aning vad det kostar att stå en timma i stan?"

Nja... Det är bara att kolla upp vad markpriset ligger på. Hojta till om du hittar någon kommunal ytparkering (boendeparkering) som inte är subventionerad i innerstan. Lägg därtill alla parkeringar som subventioneras av de andra i brf:er.
+1
Erik Sandblom (16 April 2012 17:08):
Hurra! Moderaterna i Linköping säger att parkeringsnormer inte ska tillämpas för studentbostäder. Ett steg åt rätt håll!

Ett citat ur artikeln: "För att kunna fortsätta vara en tillväxtkommun behöver Linköping kunna se till de behov som finns snarare än till regleringar som skapar hinder för byggandet."

Det låter bra men i så fall borde man avskaffa parkeringsnormen för alla hustyper. Låt byggarna och deras kunder avgöra hur mycket parkering som behövs!

Avskaffa parkeringsnorm för studentbostäder
http:​/​/​www.​corren.​se/​asikter/​debatt/​avskaffa-​parkering.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter