Utskrift från www2.yimby.se
....

Se hela bostadsbattle 2010 på yimby.se

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Linda Lövgren (25 Augusti 2010 11:35):
Tack för en intressant debatt igår! Jag tycker att det var bra, och filmerna om ungdomars bostadssituation var även den mycket givande.
Jag skulle dock önska att företrädare för Yimby kunde lämna Förbifart Stockholm utanför i debatten. Min ståndpunkt är att jag håller med om det mesta som skrivs på dessa sidor, men jag tycker också att Förbifart Stockholm är precis vad den här staden behöver. Enligt min mening bör inte Yimby ta ställning för eller emot Förbifarten, precis på samma sätt som man inte tar ställning för eller emot marknadshyror. Privata åsikter bör lämnas utanför debatten när man företräder nätverket.
Vad tycker ni som var där?
 0
Gustav Svärd (25 Augusti 2010 12:53):
Jag som var uppe på scen håller fast vid min ståndpunkt :) Vi drog oss länge för att ta ställning i förbifartsfrågan, men det växte fram med tiden p.g.a. att en motorvägsförbifart inte hjälper trafiksituationen på sikt alls. Erfarenheten från resten av världen är att de på sikt förvärrar situationen då de starkt uppmuntrar stora ytor med bilkrävande förorter med så låg täthet att det knappt kommer gå bussar där. Förbifarten kommer inte hjälpa, den kommer på mellan- och lång sikt stjälpa.
Visst behövs det fler nord-syd vägar! men inte motorvägar.

Filmerna som jagvillhabostad hade spelat in var lysande! Hjälpte få in verkligheten i debatten var min känsla.

Att parkeringsnormen ifrågasattes av flera var en bra sak till, får se hur snabbt den kan ändras...
 0
Linda Lövgren (25 Augusti 2010 13:18):
Stämmer det att Yimby tagit ställning mot förbifarten? Var står det? Hittade endast citat från Anders Gardebring i forumet om förbifarten att: "YIMBY har varken tagit ställning för eller mot förbifarten." (sep 2009). Har detta ändrats?

Jag vill bara att man är noga med att skilja på privata och Yimbys åsikter. Dessutom tycker jag att Yimby ska fokusera på boendet och inte blanda sig andra ämnen som trafiken, det blir för komplicerat.
 0
Gustav Svärd (25 Augusti 2010 13:27):
Hm, har vi officiellt tagit ställning eller är det bara så att de allra flesta aktiva är emot?
O ja, privata och officiella åsikter måste hållas isär.


Yimby har dock sedan start även fokuserat på infrastrukturen. Yimby handlar om stadsbyggande, inte bara bostäder.
 0
Erik Sandblom (25 Augusti 2010 15:05):
Kul med film, men för mig är det hackigt och med dåligt ljud. Det vore ännu roligare om någon ville sammanfatta debatten skriftligt. Jag är särskilt intresserad av vad som sades om parkeringsnorm, för och emot.
 0
Anders Gardebring (25 Augusti 2010 15:16):
Linda:
Jag förstår att det kan vara lite svårt att hålla begreppen isär.

Så här ligger det till.

YIMBY har inte tagit ställning i frågan om huruvida vi ska bygga en förbifart eller inte.
Däremot är vi kritiska mot den lösning som nu har föreslagits. Anledningarna är rent faktagrundade, det finns helt enkelt inga siffror som pekar på att de problem som förbifarten ska lösa kommer att lösas med den aktuella lösningen. Istället pekar trafikverkets egna siffror på ökade trängselproblem med en byggd förbifart. Lägger vi 27 miljarder (troligen avsevärt mer i slutändan) på en ny trafiklösning så måste den också fungera.
 0
Gustav Svärd (25 Augusti 2010 15:17):
Ljudet är suboptimalt, ja. Tyvärr blev det så. Skriftlig sammanfattning får vi se om det blir nån.

Om parkeringsnormen var det ingen som rakt ut försvarade att den måste vara 1,0. Verkade som det kan komma att förbättras på den biten.


Lite förtydligande om Förbifarten:
Yimby har inte tagit ställning officiellt, men vi anser att den nu föreslagna lösningen är inte bra. Det behövs ny vägar mellan norra och södra Stockholm, men inte den motorvägstunnel som nu verkar komma att byggas. Idag finns bara fyra bilvägar mellan nord och syd, vilket är både dåligt för sammanhållningen och störningskänsligt.
 0
Erik Sandblom (25 Augusti 2010 15:39):
Idag finns bara fyra bilvägar mellan nord och syd. Hm, men det finns tre spårförbindelser också, plus en som byggs nu. Blir det verkligen för störningskänsligt med sammanlagt åtta förbindelser?

Vad vill Yimby ha istället för Förbifarten? Själv anser jag att det finns tillräckligt med bilism i Stockholm och att satsningarna bör ske på andra färdmedel. Och att byggfolk och deras kunder själva ska få bestämma hur mycket bilparkering som behövs. Jag länkar till wikipedia igen :)
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm
 0
Gustav Svärd (25 Augusti 2010 15:57):
Personligen tror jag mer på vanliga vägar (på broar) som lösningen, inte motorvägar. T.ex. en vanlig vägbro där Slagstafärjan går idag. Kanske en bro eller tunnel österut också.
Jag helt med om att de stora satsningarna bör läggas på spårburen trafik men inser dock att bilen är här för att stanna och att vi behöver nog egentligen fler gator! Gator som binder ihop närliggande områden och bildar ett finmaskigt nät istället för dagens upplägg med matarvägar och motorvägar.
 0
Niklas (25 Augusti 2010 16:04):
Ska det vara motorväg ska den väl gå där den kan vara en riktig förbifart, nämligen där riksväg55 går idag.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter