Utskrift från www2.yimby.se
....

Kevius vill bygga tätt och högt

 
Regina Kevius, Stockholms nya stadsbyggnadsborgarråd som tar över stafettpinnen från Kristina Alvendal, intervjuas idag i Svenska Dagbladet.

Enligt SvD vill Regina Kevius bygga en tät stad där även högre bebyggelse är tillåten - vilket vi förstås gillar. För oss är detta dock ingen överraskning - som SvD konstaterar har Regina tidigare varit aktiv i nätverket YIMBY, här kan t.ex. ett klipp från 2007 ses där vi diskuterar stadsbyggnad i kanal lokal. Vi har med andra ord fått ett nytt stadsbyggnadsborgarråd med ett starkt engagemang i dessa frågor.

Samtidigt ska det poängteras - YIMBY är, som alltid, oberoende och partipolitiskt obundna och kommer som alltid att både kritisera och rosa när så behövs.

Vi i YIMBY har vid återkommande tillfällen kritiserat byggindustrin. Det byggs för enahanda, glest,  tråkigt och dyrt. Inte sällan får man känslan att vissa av de stora bolagen satte en mall under miljonprogrammets dagar och sedan - med smärre förändringar - har fortsatt enligt samma grundidé: Prefabricerade bostadsområden utkastade i en skogsdunge - med ingen eller mycket små möjligheter till den sociala samvaro som städer i mångt och mycket ändå handlar om.

Regina Kevius har själv erfarenhet från byggindustrin och har tidigare också jobbat som planeringschef i Danderyds kommun. Det tror vi är bra. Genom att ha en kännedom om hur byggbranschen fungerar och arbetar är det också lättare att föra en politik som får byggbolagen med i båten. Kevius säger själv:
Det är viktigt att byggbolagen inte bara ser till sina hus, man behöver tillsammans se helheten och ha med gröna ytor och förskolor i planeringen från början

I det kan vi bara instämma - och lägger gärna till att det är minst lika viktigt att titta på hur husen förhåller sig till andra hus och till omgivningen. En stor del av det som byggs är fortfarande enfunktionalla bostadsenklaver med hus fritt utkastade i terrängen eller hus-i-parkeringsplats. Det behöver åtgärdas. Nu. Stockholm växer nämligen rekordsnabbt och centralt belägen mark är en bristvara. Trots att tillväxtprognoserna tidigare på sina håll kritiserats som alltför vidlyftiga så visar det sig nu att de troligen är i underkant. SVT:s ABC-nyheter rapporterar idag om att vi kan vara 900.000 i Stockholms kommun redan om 4 år.Stockholm är på väg att bli en miljonstad.
Det är hög tid att göra upp med både bullerbymentalitet och klaratrauma, och bygga ett tätare och miljövänligare Stockholm med plats för fler. Vi behöver inte bara nya bostäder och arbetsplatser. Vi behöver också en fungerande infrastruktur.

När en stad växer måste mer av trafiken styras om till mer yteffektiva transportsätt. Därför tror inte YIMBY att förbifart Stockholm kommer att lösa våra trafikknutar. Det är en oerhört dyr investering med begränsad trafiknytta. Essingeleden behöver avlastas - men det finns bättre sätt att lösa den knuten.

De spårvägar som planeras kommer däremot att bidra till att lösa upp trafikknutar i högre grad, och naturligtvis bygget av Citybanan. Men det är minst sagt hög tid att också ta upp en utbyggnad av tunnelbanan på agendan. En utbyggnad av tunnelbanan har stöd hos oppositionen, men bland de borgerliga partier som har makten i stadshuset är det bara centerpartiet som tydligt tagit ställning för en utbyggnad. Det är både problematiskt och allvarligt. Sett till trafiknytta per investerad krona är tunnelbana en bättre satsning än nya motorvägar i en växande storstad. Däremot kommer tecken på att cyklingen är på väg att få en högre plats på agendan. Det gillar vi, även om budgetens fem miljoner knappast är tillräckligt för att hantera den starka utvecklingen för cykling i Stockholm.

Med den tillväxt vi står inför kan vi inte förslösa marken med den typ av byggprojekt som fortfarande är alltför vanliga om man kikar in på aktuella planer i Stockholm och omkringliggande kommuner.


Promenadstad? 150 m från tunnelbanestation Ängbyplan. Notera den trafikstörda förgårdsmarken som helt i onödan går till spillo istället för att kunna användas av de boende som gårdsyta. Den här typen av planering omöjliggör också effektivt möjligheterna till butikslokaler. Arkitektkontor: Bergkrantz arkitekter.


Skagersvägen i Årsta. Ett mer yteffektivt projekt. Men var är staden?

Varje urbant misslyckande innebär att chanserna till mer stad naggas i kanten. Och till sist har vi naggat bort allt som finns. Det måste planerarna och byggherrarna någon gång inse. Här hoppas vi förstås att Regina med sin erfarenhet och bakgrund ska kunna avhjälpa en del av problematiken.

Trenden går så sakteliga i rätt riktning. En del av de markslösande projekten ifrågasätts idag också på politisk nivå. Från YIMBY skulle vi förstås också uppskatta om marknadens aktörer även ibland kunde leta fram en och annan färgburk...

Regina Kevius tar i artikeln upp en annan viktig fråga - demokratin.
Idag är det oftast de boende i närmiljön som dyker upp när vi har samrådsmöten. Jag skulle vilja att även de som köar för framtida bostäder bjuds in.

Det är alltid viktigt att lyssna på närboende i ett område, bland annat genom samrådsmöten och andra former av närområdessamverkan. Men det gäller också att vara medveten om den inneboende problematiken i processen. Den som gillar ett förslag kommer sällan på mötena - det är den som är motståndare som gör sig hörd. Även den som inte har en bostad måste få en röst. Att Kevius själv har bott i studentlägenhet gör förstås att vi hoppas att även det akuta problemet med brist på studentlägenheter adresseras under denna mandatperiod.

Bland de nya borgarråden i stadshuset ryms också centerpartiets Per Ankersjö på posten som stadsmiljöborgarråd. Ankersjö har varit mycket aktiv i stadsmiljöfrågorna och också starkt propagerat för att tillåta högre och tätare bebyggelse i Stockholm. Det blir intressant att följa utvecklingen framöver.

Vi hälsar de nya borgarråden välkomna i stadshuset - och hoppas på fyra år med mer YIMBY än NIMBY.

För övrigt undrar vi varför Svenska Dagbladet i artikeln påstår att Trygg-Hansa-huset ska rivas. Det stämmer nämligen inte.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (26 Oktober 2010 17:30):
Välkommen Regina.
 0
Gustav Svärd (26 Oktober 2010 18:34):
Att det blev Regina som stadsbyggnadsborgarråd var en glad överraskning, jag har en del förhoppningar pga detta.
 0
Anders Ryding (26 Oktober 2010 18:53):
Visst är det positivt att en uttalad yimby blir stadsbyggnadsborgarråd. Den springande punkten är väl folkpartiet och i vilken utsträckning de är beredda att kompromissa. Tydligen är det inte bara jag som är irriterad på Fp:s utveckling lokalt och centralt: Ett nytt liberalt parti är på gång att bildas LIBERALDEMOKRATERNA. Jag följer detta med stort intresse.
 0
Per (26 Oktober 2010 18:57):
Glada nyheter!!!!
 0
Dan Törnqvist (26 Oktober 2010 21:39):
Som lätt ytlig bekant till Regina är jag oerhört glad och lättad över att få höra att detta är hennes ståndpunkter och att hon t o m varit i slag med YIMBY. Hon är en helt strålande person och jag hoppas att hon lyckas med att överföra detta på sin politik och driva igenom sina idéer. Grattis och stort lycka till!
 0
Magnus Orest (26 Oktober 2010 22:41):
Som sagt, glada nyheter och rätt person i den rollen. Bra att det gamla kanal lokal-inslaget länkats in också - tänk att det redan hunnit gå tre år sedan YIMBY drogs igång.
 0
Martin (26 Oktober 2010 22:54):
Jag kan bara säga en sak om detta: JAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
 0
Mattias Woldu (26 Oktober 2010 23:02):
Jag har höga förhoppningar om Regina Kevius. En person som tar ansvar för bostadsbristen på position som stadsbyggnadsborgarråd är mer än man vågat hoppas på. Att personen därutöver har relevant utbildning OCH bakgrund bådar gott.
 0
Johan Eriksson (27 Oktober 2010 04:56):
Bara att en ung kvinna väljs till denna post är ett vaket tecket liksom hennes visioner, -jättekul, välkommen o gratulerar Regina!
 0
Jan Wiklund (27 Oktober 2010 16:24):
Det tycks mig att moderaterna använder samma taktik som tidigare socialdemokraterna: fördela poster så att var och en tilltalar någon särskild målgrupp, men att de centrala besluten fattas nån annanstans.

Visst är det bra att ha Kevius i apparaten för att slåss för en tät stad, men det blir nog ändå Nordin som bestämmer att vi ska satsa på sprawl genom att bygga motorvägar.

Eller också har det inte - hemska tannke! - gått upp för dom att de är varandras motsatser.
 0
Johan Eriksson (19 November 2010 14:39):
ABC-nytt till Regina Kevius igår 18.11.: "-mer yimby än nimby alltså?" Inslaget börjar 3,23 min in i programmet: http:​/​/​svtplay.​se/​v/​2239456/​abc/​18_​11_​22_​15?​cb,a136651.​.​

-vilken bra tjej! : )
 0
Dr Evil (19 November 2010 18:38):
Jag tänkte anmäla en avvikande åsikt om det är möjligt.
 0
Johan Eriksson (19 November 2010 22:14):
Go ahead man!
 0
Lars Hansson (20 November 2010 02:01):
Måste säga att jag är imponerad av Regina så här långt. Vettiga uttalanden och bra framtoning. Tyvärr kan verkligheten och de politiska kompromisserna även sabba de bästa intentionerna. Hoppas ändå att det här blir ännu bättre än Alvendal då Regina verkar ha rätt bakgrund och ett stort genuint intresse av samhällsplanering.
 0
Anders Gardebring (26 November 2010 01:40):
Evil! Where have you been! :)
 0
Freddy (24 Januari 2011 13:53):
Måste be att få delta i hyllningarna, oerhört kraftfull retoriker ni fått in i Stadshuset ! :
http:​/​/​svtplay.​se/​v/​230​0​673/​abc/​intervjun_​med_​idrottsb.​.​
 0
Anders Gardebring (6 Februari 2011 13:42):
Freddy:
Ni? YIMBY är, precis som står i artikeln, fristående och inte kopplat till någon politiker eller parti.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter