Utskrift från www2.yimby.se
....

Socialdemokratisk kollaps i slussenfrågan

 
Söndervittrat.
Söndervittrat.
 
Stockholms nya socialdemokratiska oppositionsborgarråd Tomas Rudin kommer idag med ett utspel om Slussen. Budskapet är att "bevara" och "renovera" dagens lösning istället för att bygga en som är anpassad efter dagens behov. Liksom för framtidens behov.

Debatten börjar kännas tröttsam. Inga nya argument hörs någonsin från bevarande-falangen. Samma slitna gamla argument upprepas i evigheter. Argument som dessutom är vederlagda vid det här laget.

Ändå måste de bemötas.


Slussen är enligt Rudin en "fantastisk konstruktion" som har "fungerat sedan 1935". Och just därför ska vi enligt Rudin "renovera" dagens klöverbladskonstruktion, istället för att riva den och bygga en ny lösning som är bättre anpassad efter dagens och framtidens behov.

Vad är det som är så fantastiskt i konstruktionen? Egentligen inget, men det förekommer en del seglivade myter och missuppfattningar kring Slussen:

Att Slussen är en genial konstruktion som fungerar för både höger- och vänstertrafik återkommer ständigt. Men är det riktigt? Ja, Slussen fungerar för både höger- och vänstertrafik. Men det gör i princip alla ramper, korsningar och cirkulationsplatser, eftersom det inte är svårare att svänga till höger än till vänster. Man spegelvänder bara trafikflödet.

Kan du nämna en korsning som bara fungerar för vänster- eller högertrafik?

Slussen har fungerat länge
är ett annat argument. Ja. Slussen har fungerat i över 70 år, eftersom den inte medvetet stängts av för trafik under den tiden (de senaste åren har dock vissa delar stängts av för tung trafik - eftersom konstruktionen annars skulle kunna rasa). Men vad hade egentligen kunnat förhindra en "fungerande slussen" med mindre än att den stängts av eller rivits? Och vad är 70 år i det här perspektivet? Hur länge har Drottninggatan "fungerat"? Hur länge har Västerlånggatan "fungerat"? Eller Göta Landsväg? Att Slussen "fungerar" idag beror på att lösningen är överdimensionerad, liksom att de som anser att Slussen "fungerar" fokuserar på dess funktion som trafikmaskin. En funktion som numera är överspelad.

 
Innebär det verkligen att Slussen "fungerar" idag?

Hellre renovera än att riva och bygga nytt hörs också ofta i debatten. Men vad innebär en renovering? I fallet med Slussen att hela konstruktionen etappvis rivs fullständigt, och sedan byggs upp igen som en identisk kopia av den gamla lösningen. Är det verkligen att "renovera"? Och vari ligger skillnaden mot att på samma sätt bygga en ny lösning? Det innebär att olika delar av Slussen måste stängas av under tiden, oavsett vilken lösning vi väljer.

Innebär en fullständig rivning och återuppbyggnad verkligen en renovering?

Det förekommer även en del felaktigheter i Rudins utspel. Ett exempel är att det är staden som har orsakat förfallet genom att inte underhålla anläggningen. Ja, det ytliga underhållet hade kunnat vara bättre. Det är sant. Men det är inte det ytliga underhållet som är problemet. Allt det går att åtgärda även idag om vi skulle vilja. Det verkliga problemet är att konstruktionen i sig håller på att ge upp. Grunden håller inte. Betongen vittrar sönder invändigt. Slussen håller på att sätta sig, och läget förvärras för varje år. Att påla om kräver rivning av varje sektion som det ska pålas om under.

 
Slussen har inte alltid varit modernistiskt rensad från bebyggelse.

Att hela passagen måste stängas
av i flera år är ett annat exempel på de sakfel som finns i Rudins utspel. När YIMBY frågar stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius om hur det förhåller sig på den punkten så blir svaret att ingenting är klart.

Den kanske viktigaste frågan är dock ändamålsenligheten, som Rudin helt utelämnar. Slussen är en trafikmaskin och motorvägskorsning som är avsedd för massbilism genom centrala Stockholm. Den hårda trafik som Slussen byggdes för finns inte idag. Vi behöver en anläggning som är en plats för människor, och inte för bilar. Ska vi förneka stockholmarna en sådan plats till förmån för ett monument över den förändringsrädsla och handlingsförlamning som har präglat stadens utveckling de senaste decennierna?

 
Slussen 1935. Ja, det var en gigantisk motorvägsramp mitt i city även då.

Läs YIMBY:s yttrande om slussen här
.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (28 Oktober 2010 15:54):
Väl skrivet. Det är tragiskt att det finns de som försöker plocka politiska poäng genom att vurma för en autobahn-korsning i sönderfallanda betong intryckt mellan Söder och Gamla Stan. Ännu mer konstigt blir det när bevarande-falangerna hänvisar till rivningen av gamla Klara... som om inte rivningen av gamla Klara och bygandet av dagens bilramper vid Slussen inte vore en del av samma modernistiska stadsplaneideal.
 0
Martin Ekdahl (28 Oktober 2010 15:56):
Jag vet att jag har sagt det förut, men jag kommer att sakna Kolingsborg och Debaser. Hade gärna sett konkreta planer på att ge utrymme för dessa verksamheter även i det nya förslaget.
 0
Magnus Orest (28 Oktober 2010 16:18):
Jag håller med dig, Martin. En lösning som jag ser är att man från stadens sida tänker om en aning, och betraktar det som olika projekt. Trafiklösningen och "plattformen" är ett projekt, medan bebyggelsen är ett annat.
 0
Jens Plan (28 Oktober 2010 16:44):
Intressant synpunkt som Martin tar upp, kan det vara så att individer som stoppar projektet egentligen är lite "kära" i just sina ställen?

Martin vill ha Kolingsborg och Debaser och går man in på t ex Värdekampen (www.vardekampen.se) så ser jag kärlek till båten Flyt -själv gillar jag att ta en strömming på Södermalmstorg.

Finns det fler favoriter som behöver flyttas? Få en given plats i nya konstruktionen? Eller kan vi garantera ett bättre alternativ? --Kanske ska vi fokusera på att tipsa om bättre alternativ?

Mvh,
Jakob
 0
Chris (28 Oktober 2010 16:55):
Är bilden längst ner verkligen från 1935? Tror snarare att bilden togs 1955-1960 eller är jag ute och cyklar?
 0
Magnus Orest (28 Oktober 2010 17:11):
Bron över Söderström - som invigdes 1957 - finns inte med på bilden, så den är i alla fall tagen före 1950-talet.
 0
Anders Norén (28 Oktober 2010 17:36):
Inte heller Södergatan - den nedsänkta väg som sedermera däckades över och 1984 blev Söderledstunneln - förefaller byggd på bilden. Den skulle förvisso ha legat på höger sida utanför bilden, men dess anslutning till Slussen via Guldgränd-Brännkyrkagatan skulle ha synts, vilket den inte gör. Södergatan byggdes 1937-1945, så årtalet 1935 för fotot är inte orimligt.
 0
Niklas (28 Oktober 2010 17:58):
Bra skrivet.
Man kan nog vara tydligare med en sak. Rudin hänvisar inte till Klararivningarna, vilket man kan få intryck av när man läser texten.
 0
Kurt (28 Oktober 2010 18:14):
Ett problem med förändringar är att folk i allmänhet inte gillar dem. Åtminstone om de inte har varit med och initierat eller utformat dem. Så snart en förändring blir föremål för folkomröstning, röstar folket "nej". (Om man inte erbjuds en linje 3 med innebörden kanske, någon gång, men inte nu.) Hade folkomröstningen fått råda, hade vi haft vänstertrafik.
Varje förslag till ett annorlunda Slussen kostar således röster i nästa val. Den sortens beslut tenderar politiker att våga ta, när de sitter med tillräckligt trygg majoritet, inte annars.
 0
Niklas (28 Oktober 2010 23:33):
Kurt:
Det ligger nog en del i det du säger, men enligt den opinionsundersökning som genomfört stöder en rätt så klar majoritet att Slussen ska göras om. Däremot svarade inte opinionsundersökningen något om vad folk tycker om det liggande förslaget.
 0
Staffan Svärd (28 Oktober 2010 23:35):
I veckan var jag på på Liljevalchs utställning Eleganten Einar, om Einar Jolin. Där finns ett antal målningar där Slussen med omgivning finns avbildade. Både från tide före nuvarande fyrklöver och efter.
De gav perspektiv på debatten som nu pågår. Verkligen intressanta målningar.
Gå på utställningen den är intressant även i andra aspekter!
 0
Mårten Stenius (29 Oktober 2010 09:22):
Jan Jörnmark har ju belyst hur politiska förändringar och kommersiell utveckling obevekligen leder till ett spår av vittrande byggnadskomplex som står och förfaller runtom i världen.

Marken vid Slussen är dock så värdefull att om ett bygg- eller fastighetsbolag hade ägt fastigheten hade vi inte haft något större tekniskt problem idag (dock möjligen ett opinionsmässigt). Jämför till exempel med Skanskas pågående omdaning av kvarteret Lustgården på Kungsholmen.

Nu är är det dock politiska processer som avgör vad som ska hända och när. Och med tanke på vilken surdeg detta utvecklats till tror jag att vi om högst 10-20 år har en äkta ruin på paradplats i Stockholm som ingen vågar röra, vare sig fysiskt eller politiskt.

Jag hoppas jag har fel.
 0
Bengt O. Karlsson (29 Oktober 2010 15:25):
Jag kan hålla med om mycket i artikeln - alternativet "bevara och renovera" har mycket som talar emot sig. Som utalad motståndare till Fosterförslaget tycker jag också att det är irriterande när motståndet splittras - det kan bara stärka genomförandesidan. Det finns dock en gemensam nämnare i Fostermotståndet och den framkommer också väldigt tydligt i intervjun med Rudin: "Jag är livrädd för den tre våningar höga muren på Södersidan, 13 meter upp från vattennivån med ännu en onödig galleria."

"Ingen bebyggelse på Slussen" måste vara det grundläggande kravet. Utifrån det kan ombyggnaden utformas på det sätt som experter och andra finner lämpligt. Det finns andra problem: motorvägen, den ökade trafikvolymen, breddningen av Skeppsbron, saltvattensflödet osv. men de är trots allt underordnade. Någon "förändringsrädsla" är det inte fråga om.

Jag är mycket tacksam mot kommentator Mårten Stenius för att han så öppet och aningslöst skrivit ut vad det hela är fråga om. Hade området ägts av privata företag hade vi redan haft en hårdexploatering eftersom marken är så värdefull. Nu är allting mycket besvärligare därför att politikerna, dvs. ytterst folkets valda representanter, lägger sig i det hela. De kommersiella intressena trängs i bakgrunden och så kan vi ju inte ha det...
 0
Niklas (29 Oktober 2010 16:12):
13 meter mur? Är det höjdskillnaden mellan vattnet och Slussens däck?Yimby förespråkade en uppluckrad över gång med gytter, om jag inte minns fel. Jag gissar att "muren" är en del av förslaget som kan komma att ändras. Men att plötsligt vilja kräva att klöverbladen ska vara kvar. Har inte s tidigare varit överens med de andra partierna om att "nybyggt bevarande" inte var något att föredra? Varför ändrar de sig nu, och då en månad efter valet... Det övergår mitt förstånd.

Sedan ställer jag mig frågande till en del av det som Bengt O. K. skriver.
Varför ska ingen bebyggelse förekomma på Slussen?
"Motorvägen"? Var ser du liknelsen med en motorväg? Är det för att motorvägar har korsningar eller trottoarer?... Fast det har de ju inte.
"den ökade trafikvolymen"? Om du menar att trafiken upptar mer av utrymmet så är påståendet falskt. Om du syftar på trafikmängd så kan knappast konstruktionen hållas ansvarig för det.
Vad gäller byggnation så tar Bengt upp planmonompol vs. företagsstyrning. Det naturliga vore om staden la en stadsplan för området (det är ju frågan om stad i detta fall) som sedan fylls upp. Sedan kan man förstås diskutera vad som ska vara gata, torg och tomtmark. Men jag ser det som underligt att låta detta vara ett hål i framtiden.
 0
Herbert Tingesten (29 Oktober 2010 16:48):
Bengt O, jag kan glädja dig (ännu en gång) med att nästan alla dina farhågor vad gäller Foster-Slussen är helt ogrundade:

• "Motorvägen" är en helt vanlig stadsgata mellan två trafikljusstyrda gatukorsningar med 200 m mellanrum. Den planskilda klöverbladskorsning vi har idag förtjänar benämningen hundra gånger bättre.

• "Den ökade trafikvolymen" är i själva verket en minskning, framförallt om man jämför med den dubbelt så höga volymen anläggningen en gång byggdes för.

• "Breddningen av Skeppsbron" finns, som påpekats tidigare, bara i din egen fantasi.

• "Saltvattensflödet" likaså. Det som flödar ut från Mälaren är sötvatten och något flöde åt andra hållet kan inte äga rum med mindre än att havsnivån stiger över slusskanten 1,7 meter över havet.

• "Hårdexploateringen" gjordes redan på 30-talet då all bebyggelse på platsen revs. I politikernas planer ingick en rad stora höghuskomplex av KF-huset-typ som sedan kom att skrinläggas pga pengabrist och den låga bebyggelse som dagens plan innebär kontrasterar radikalt mot ursprungsplanen.

Argumentet att hus inte får byggas om någon kan tjäna pengar på det vittnar inte heller om några större insikter om hur en stad kommer till. Peka gärna på ett enda hus vid Slussen som byggts av rent altruistiska skäl.
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2010 19:38):
Bengt O:
En husfasad är en husfasad, även om man kallar den för "mur". Städer består av hus. Precis som hus vid slussen skulle skymma utsikten ut mot vattnet från vissa platser så skymmer stadshuset utsikten från stadshusbron, liksom Gamla stan skymmer utsiktet mot slottet om man står på Karl Johans torg. Med din logik ska vi således riva stadshuset och gamla stan, eftersom de ju är i vägen för utsikterna. Eller, om inte annat, så hade naturligtvis staden varit bättre om dessa byggnader aldrig uppförts. Så tycker du förstås inte, men det visar också på problemet i ditt resonemang.

Slussen rensades på sin gamla bebyggelse när dagens lösning uppfördes. Det som skedde där är exakt samma sak som senare skedde i klarakvarteren. Fast i city byggde man ju i alla fall hus... Nu har vi en möjlighet att rätta till detta misstag.

Du har helt rätt i att det finns problem med planen. Men slussen behöver naturligtvis hus om det ska bli något annat än dagens blåshål till motorvägskarusell. Däremot tycker jag att vi ska diskutera var dessa byggnader ska placeras och hur de sak se ut. Men att ställa ett ultimatum på "inga hus vid slussen" är extremism och dödar diskussionen om vad slussen kan bli innan den ens har börjat. Det är, tyvärr, inte ett seriöst sätt att diskutera frågan. Frågan får inte utgå ifrån sådana typer av ultimatum. Frågan måste utgå utifrån vad vi vill göra med platsen, och sedan styrs planen utifrån det.
 0
Jan Wiklund (29 Oktober 2010 20:45):
En fördel med sunkiga ställen är att diverse pengafattiga verksamheter har råd att hålla till där. Att en så central plats som Slussen håller på att förfalla gör att verksamheter som Debaser har råd att hålla till centralt. Vilket är ovanligt i Stockholm.

Men det problemet löser ju inte Rudin. Även med hans förslag skulle ju Slussen lyxas till och de pengafattiga verksamheterna tvingas bort.
 0
Martin Ekdahl (29 Oktober 2010 21:23):
Magnus O: Ja, det skulle kunna vara en tänkbar lösning.

Jens P: Självklart tycker folk om saker. Märkligt vore annars. Hyser man ingen affekt för aspekter av stan så finns det ju inte heller någon anledning att engagera sig i dess utveckling.
 0
Herbert Tingesten (29 Oktober 2010 21:25):
Ett nettotillskott av lokaler kan väl heller aldrig vara negativt för hyresnivån i stort. Priserna går säkert upp just vid Slussen men det gör de som Jan påpekar oavsett hur man väljer att rusta upp platsen.

Det är väl rivningskontrakt på alla lokalerna nu? Debaser borde imho få någon sorts specialavtal med staden eller kulturstöd så att de kan fortsätta driva verksamheten på en central plats.
 0
Mårten Stenius (29 Oktober 2010 22:25):
Bengt O: Min parallell till kommersiell exploatering var hypotetisk - ledsen om det inte framgick. Området kring Slussen skall naturligtvis behandlas i demokratisk ordning som den allmänna plats och tillgång det är, jag är bara orolig för att det gått troll i frågan.
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2010 22:52):
Mårten:
Jag är för egen del inte orolig för att det gått troll i frågan. Det har gått troll i frågan. Det trollas som bara den, på en sällan skådad nivå.
 0
Magnus Orest (29 Oktober 2010 23:23):
Jag tror inte att någonting kommer att ske med Slussen innan en riktigt allvarlig olycka inträffat. Problemet är inte expertisen som är i stort sett enig om att någonting måste göras. Problemet är opinionen (för att "bevara"), som fortsätter att leva i förnekelse och intala sig själva att "det bara är att renovera".

För mig är det jämförbart med att "behandla" en cancersjuk människa genom att sminka denne till att se lite friskare ut. Samtidigt som sjukdomen äter upp kroppen inifrån.
 0
Martin Danell (29 Oktober 2010 23:54):
Håller med Mårten och Anders om troll.

En dimension som saknas i slussendebatten är frågan om dess roll som trafiknav i stockholmsområdet. Måste tre förbindelseleder(Skeppsbron, Munkbron, Söderleden) av fem gå just precis här?

Förslag:
Samordna omdaning av Slussen med byggande av Österleden och passa samtidigt på med att radikalt minska biltrafiken genom Gamla Stan till förmån för Österleden samt en nedgrävd Söderled. Finansiera kalaset med att bygga mycket i Slussen, men i en husskala som anknyter till omgivande bebyggelse.

Det är befängt att ha tre hårt trafikerade leder rakt igenom Gamla stan i ytläge.
 0
marc (29 Oktober 2010 23:54):
Anders Gardebring
Som jag ser det så går det troll i frågan på så sätt att det som vanligt ställ svart mot vitt. Antingen behålla allt exakt som det är eller också göra om allt (mindre viktigt hur).
Jag tycker förslaget om nybyggnad är dåligt men inte heller att man ska bevara det som det är. En helt normal inställning kan man tycka men så fort frågan ska diskuteras så faller alla in i antingen eller ordkriget.
Jag är lite besviken på att yimby så villkorslöst ställer sig positivt till förslaget om nybyggnad. Kanske kan man resonera som att det gått för lång tid och att allt annat än 100% stöd för nybyggnad kommer att innebära ytterligare 10 år av slussen-förfall men jag tycker ändå att yimby borde förmedla mer alternativa visioner eller iallafall kritik mot förslaget (med reservation för att jag inte plöjt igenom all text om slussen).
 0
Martin Danell (30 Oktober 2010 00:11):
Marc:
Här finns Yimbys yttrande i frågan:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​material/​yttranden/​stockholm/​sluss.​.​

Inte alls okritiskt.
 0
Harald Cavalli-Björkman (30 Oktober 2010 01:21):
Varför skulle det bli färre trevliga verksamheter i området än det är nu? Den enda risk jag ser är att politiker får bestämma att vi ska rensa nya slussen från byggnader för att inte störa utsikten. Debaser kanske får acceptera en hyreshöjning, men de har ju råd med hela gamla Mondo på Medis, baren i Humlan och lokalen i Malmö. Om något så gör ju nybyggda och lättillgängliga omgivningar att de får en större potentiell kundbas.
 0
Anders Gardebring (30 Oktober 2010 01:41):
marc:
Som Martin redan har påpekat så har vi en hel del synpunkter på slussenförslaget, så läs gärna vårt yttrande!
 0
Bengt O. Karlsson (30 Oktober 2010 17:42):
Jag tackar för era reaktioner som väl i stort sett var lika förutsägbara som min ursprungliga kommentar. Signaturen "marc" skriver vettigt och det motsvarar väl ungefär vad jag också menar.

Men till Anders: Dina exempel verkar litet underliga eftersom det är just utsikterna mot stadshuset, Gamla stan m.m. som jag menar skall bevaras. Jag talar om Slussen inte om något annat. (Det där med "blåshål" är f.ö. mycket överdrivet).

Jag vet inte varför parollen "ingen bebyggelse på Slussen skulle vara ett "ultimatum" (fast naturligtvis önskar jag att jag vore i den situationen att jag kunde ställa ett ultimatum ;-) ), extremism och döda diskussionen. Det är ett alternativ för "vad man vill göra med platsen" - det som jag och många många med mig tycker är det bästa. Det bör väl få ställas mot de bebyggelsealternativ som förs fram . Man kan väl inte ta bebebyggelse som en utgångspunkt för diskussionen, då blir det ju helt fel. (Min fall backposition om man tvingas bita i det bittra äpplet och ha hus är det måste vara offentliga byggnader dit allmänheten har tillträde - inte exklusiva kontorshus som reserverar utsikten för en liten priviligierad grupp av människor som jobbar där.)

Men ni kan nog vara lugna: klerkerna i stadshuset jobbar just nu fram en modell som säkert kommer att baseras på den reaktionära idén att ombyggnaden måste vara självfinansierad och lönsam på kort eller åtminstone medellång sikt. Och då blir det kontorshus, ju fler desto bättre.

Tack Mårten Stenius för din förklaring. Men jag tror att min tolkning av ditt inlägg -som alltså i och för sig var felaktig- säkert beskriver tänkesättet hos åtskilliga bebyggelseivrare.
 0
Anders Gardebring (30 Oktober 2010 18:12):
"Men till Anders: Dina exempel verkar litet underliga eftersom det är just utsikterna mot stadshuset, Gamla stan m.m. som jag menar skall bevaras. Jag talar om Slussen inte om något annat."

Exemplen är inte alls underliga, utan mycket väl valda just på de grunder som du påpekar i din replik. Det är ju nämligen samma typ av resonemang. Slussen är en del av staden, som allt annat i staden. Du talar om slussen "inte om något annat" som du själv säger. Jag däremot talar om staden, hur den ska hänga ihop och hur vi kan skapa bra platser. Frågan är vilka utsikter som hade kunnat bevaras om gamla stan eller stadshuset aldrig byggts. Det finns ingen skillnad rent principiellt. Däremot naturligtvis emotionellt, eftersom vi har ett förhållande till byggnader som redan finns, men inte kan ha det till byggnader som ännu inte byggts. Och det är ju förstås där som kärnan i din emotionella ståndpunkt finns, antagandet att det som *ska* byggas kommer att vara sämre än gamla stan och stadshuset och därför inte vara värt att se på, vare sig från Södermalmstorg eller Gamla stan. (Gamla stan som med sin blotta närvaro också oförskämt nog blockerar utsikten från slottsbacken mot både slussen och söders höjder). Tydligen kommer detta nya bli så dåligt att man inte ens ska orka ta apostlahästarna till den nya plats där utsikten kommer att finnas kvar, precis som förr.

Själv vägrar jag att inta en sådan dyster uppgivenhet. Jag vill istället kämpa för att de vi bygger på slussen ska bli så bra så att vi får nya vackra utsikter mot slussen från gamla stan, och nya vackra utkiksplatser över ny bebyggelse.

"Jag vet inte varför parollen "ingen bebyggelse på Slussen skulle vara ett "ultimatum" (fast naturligtvis önskar jag att jag vore i den situationen att jag kunde ställa ett ultimatum ;-) ), extremism och döda diskussionen. Det är ett alternativ för "vad man vill göra med platsen"

Det är inte alls ett alternativ för vad man vill göra med platsen. Det är ett alternativ för vad man inte vill göra med platsen. Eftersom olika former av bebyggelse är själva definitionen på en stad så blir ju "ingen bebyggelse" per definition ingen stad. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att slussen av idag inte är stad. Det är en "trafiklösning" vilket ju är själva grunden i problemet med platsen idag.

Men! Jag är uppriktigt nyfiken. Vad är din vision för slussen? Vad ska bli på platsen? Vem vill gå dit, annat än några futtiga månader på sommaren, när det inte finns någon kultur, inga restauranger, inget caféliv, ja ingenting alls annat än en öppen plats med snålblåst.

"det som jag och många många med mig tycker är det bästa."

Det är helt riktigt att du inte är ensam om ståndpunkten att slussen gör sig bäst som en plats som inte får vara en plats. Men har en majoritet av Stockholmarna den ståndpunkten? Den opinionsundersökning som gjorts visar på att, trots alla mediadrev och osaklig journalistik som bedrivits, så inte är fallet.
 0
Herbert Tingesten (30 Oktober 2010 18:48):
Bengt O: "det måste vara offentliga byggnader dit allmänheten har tillträde - inte exklusiva kontorshus som reserverar utsikten för en liten priviligierad grupp av människor som jobbar där."

Jag upprepar för säkerhets skull att utsikten från gatuplanet blir exakt samma som idag, fast flyttad ett kvarter närmare vattnet. Utsikten från husen är en annan sak: den utsikten finns överhuvudtaget inte idag, utom från KF-huset och från Stadsmuseets norra sidoflygel samt privatbostäderna i kv Överkikaren – lokaler dit allmänheten inte har tillträde. Vi talar alltså om utsikter som tillkommer, och utsiktssituationen kan inte annat än förbättras om så allmänheten bara får tillträde till en balkong. Takterrasser är en självklarhet i det här läget, perfekt läge för restauranger. Strömmen borde ha första tjing, och varför inte låta Pelikan få chansen att flytta tillbaka till sin ursprungliga plats efter 80 år i exil?
 0
Harald Cavalli-Björkman (30 Oktober 2010 19:50):
Bengt O: Men varför stanna vid Slussen? Varför inte kräva att allmänheten har tillgång till alla möjliga utsiktsplatser i hela Stockholm? Det är ju en enorm orättvisa som pågår dag ut och dag in då inte alla överallt får se allt från alla håll.
 0
Anders Anttonen (30 Oktober 2010 20:46):
Rudin tycker nog som han gör, oavsett vilken parti han tillhör.
När "fyrklövern" byggdes på 30-talet kunde ingen förutspå dagens bilism. Hela tänket om att skapa en kopia idag vore att kasta pengarna i sjön.
Dessutom lär Slussenkarusellen ha byggts av aluminatbetong som vittrar/pulvriserar efter ca 50 år. Detta visste man inte på 30-talet. Enda sättet att bemöta Slussenkramarna på är sakliga fakta.
 0
Martin Danell (30 Oktober 2010 22:02):
Herbert, håller med om det mesta utom på en punkt. Låt Pelikan ligga kvar där det ligger. Möjligen kan de få öppna ett annex vid slussen.

Anders A. Jag tror nog de som byggde fyrklövern förutsåg massbilismen och välkomnade den. Fast idag har man på de flesta håll utom i Stockholm insett att det inte är så trevligt med motorvägsknutpunkter mitt i stan.
 0
Bengt O. Karlsson (30 Oktober 2010 22:17):
@ Anders. Hjärtligt tack för ditt svar. Jag återkommer med mina reflektioner någpot senare.
 0
Magnus Orest (30 Oktober 2010 22:21):
Anders A, man kan önska att det fungerade. Men problemet med betongkramarna är just att att de inte lyssnar till sakliga argument. Jag kan prata mig blå om varför vi i vilket fall som helst måste riva och bygga nytt oavsett utformning, men de håller ändå fast vid att "det bara är att renovera".

Betongkramarna förstår inte frågan, det är grundproblemet. Skulle staden ens drömma om att genomföra ett så enormt ingrepp som det här projektet innebär om det funnits en enklare lösning, i form av att bara renovera och restaurera det som redan finns?

Det handlar om en rekonstruktion, inte restaurering eller renovering.
 0
Daniel Jonsson (31 Oktober 2010 00:28):
Det var som attan, står Slussen fortfarande!? :)

Jag har nog sagt det förut här på Yimby, men som uppväxt i Nacka tycker jag att det är otroligt provocerande att en del vill tvinga tusentals människor att uppehålla sig i den där hemska miljön med betydande rasrisk (det har som bekant vid flera tillfällen rasat ned betong över bussterminalen, både med och utan personskador). Det är inte OK, ens om man helhjärtat skulle ställa upp på deras argument.

Det blir definitivt champagne när rivningen av den där hemska platsen startar. Om möjligt på Gondolen.
 0
Anders Gardebring (31 Oktober 2010 01:38):
Daniel:
Min målsättning är att vara på plats, med champagne, den dag som rivningen påbörjas. Och ja. Jag menar det på fullt allvar faktiskt :)
 0
Dan Edholm (1 November 2010 11:44):
Det är fullständigt märkligt, och upplägg för allehanda doktorsavhandlingar, hur förändringar i stadsmiljön kan framkalla sådana primala känslor hos folk. Är svenskar måhända lite värre än andra i detta? Jag vet inte om sådana som Bengt O. Karlsson rör sig i miljön lika ofta som sådana som Daniel Jonsson. Jag kan tänka mig att många förändringsmotståndare knappt har varit vid Slussen, förutom vid de obligatoriska protestmötena.

Men något är bisarrt när man pratar om fri tillgång till utsikter och öppna ytor vid vattnet samtidigt som man valt att bo i en stad. Det är något väldigt lantligt och ruralt i den svenska folksjälen. Konflikten står mellan staden som skymmer och gömmer naturen och dess attraktionskraft i form av möten, service och möjligheter. Dessutom menar förändringskritiker att inget nytt kan bli så bra som det gamla (som då ska ersättas). Det gamla som är så bra var en gång lika nydanande som det nya idag. Man kan nästan höra kritiken från då: "Ska det byggas stenhus på Kungsholmen så försvinner ju betesängarna och kornfälten. Var ska alla kreatur ta vägen?". Stadshuset byggdes under liknande protester, men idag lyfts det fram som en pärla av de som motverkar alla former av förändring.

Jag emotsätter mig inte diskussion om vad som är bra och vad som är dåligt med det nya. Det är det svartvita tänket jag kritiserar. Forumet är till för att förbättra staden. Yimbys yttrande om Slussen är ett av de bästa, särskilt illustrationerna gör mycket. Läs gärna det innan det kritiseras.
 0
Jan Wiklund (1 November 2010 13:19):
Dan: Det beror på att en kultur av inskränkt företagsekonomisk lönsamhet, kopplad till arkitektkårens arroganta hat mot folklig smak, har sett till att det från andra världskriget och framåt har byggts mycket lite som är värt att spara på, samtidigt som mycket värdefullt har rivits. Folk har helt enkelt byggt upp en otrolig misstänksamhet och förutsätter numera med ryggmärgen att allt nytt per automatik är sämre än det gamla.

Under den första stora utbyggnadsperioden från ca 1880 till ca 1940 förekom mycket lite sådan misstänksamhet. De som byggde hade uppenbarligen ungefär samma preferenser som stockholmarna i gemen. Den tidens överdrivna vinststrävan tog sig ju uttryck i dålig teknisk standard som var lätt att åtgärda i efterhand.

Det är tragiskt, och kanske det största brottet modernisterna har gjort sig skyldiga till, att detta förtroende raserades.
 0
Magnus Orest (1 November 2010 15:25):
Jag kom att tänka på någonting vi glömde att ta hänsyn till innan vi skrev artikeln. Nämligen hur Socialdemokraterna ställde sig i frågan om Slussens framtid i den YIMBY-enkät som stadshuspolitikerna svarade på innan valet:

http:​/​/​www.​yimby.​se/​val20​10​/​socialdemokraterna/​

Det intressanta är att alla som deltog svarade att de ville genomföra "Nya Slussen", även om deras åsikter om exploateringsgrad skilde sig åt.
 0
Johan Eriksson (4 November 2010 11:22):
Här är någon som förstått komplexiteten i frågan och som har en hel del poänger: http:​/​/​www.​dn.​se/​debatt/​stockholmsdebatt/​nya-​slussen-​m.​.​
 0
Magnus Orest (4 November 2010 12:40):
Förstått komplexiteten? Artikeln känns mest bara som en i raden av upprepningar till "Ny syn"-förslagets fördel.

Om man drog om tunnelbanan i ett nytt spår, från Medborgarplatsen till T-Centralen, som gick ner under vattnet vid Söderström skulle hela Slussenbygget kunna sänkas till den naturliga nivån.

Ja, och hur ska kollektivtrafiken fungera under den perioden då nya tunnlar ska dras och t-banan stängas av? Det finns en anledning till att förslaget att gräva ner har avfärdats!

Jag är inte emot en nedgrävning bara därför att. Men ska det ske ska det ske för att förbättra kollektivtrafiken. Inte för att en populistisk politiker gör ett illa maskerat försök att flörta med de mest reaktionära bakåtsträvarna i stan.

Han har en poäng, och det är just att Slussen ska hålla i 100 år. Det gör Slussen till en framtidsfråga. Att det är en framtidsfråga innebär att det är just framåt vi måste blicka. Inte lyssna på de som vill återställa staden till den stad som existerade runt förra sekelskiftet.
 0
Johan Eriksson (4 November 2010 14:30):
Jag tänkte mest på framtidsperspektivet och den då onödiga bussterminalen för 400-linjerna....
 0
Herbert Tingesten (4 November 2010 14:56):
Tycker också det är oerhört märkligt att man ritar in en permanent stor bussterminal, när det kommer att räcka med några få lokalbusshållplatser när väl TUB 3-förlängningen till Nacka står klar. Storleken på terminalen styr dessutom hela designen på överdäckningen - det skulle räcka med en enda våning om terminalen bantades bara en aning, och trafikleden skulle inte behöva läggas på ett eget halvkilometerlångt (och dyrt) däck, som nödvändiggör den oestetiska murlösningen.

Självklart borde Nackagrenen byggts för länge sen. Lika självklart är det att Ny Syn-lösningen, som artikelförfattaren i praktiken förespråkar, varken fungerar eller löser några problem, trots att den kostar mellan 6 och 10 miljarder enligt förslagsställarna själva.
 0
Karl (4 November 2010 17:00):
Tunnelbanan är ju färdigbyggd, så någon förlängning till Nacka blir inte av och alltså behövs bussterminalen...

Skämt åsido, hur troligt är det att vi faktiskt får se TUB 3 till Nacka inom säg 50 år? Troligt nog för att planera för det när man bygger om Slussen? Jag är skeptiskt...
 0
Herbert Tingesten (4 November 2010 17:39):
Pratade med SBK-representanterna om det under Slussenutställningen, och de bara skakade på huvudet. Det troligaste är väl iofs att den får dela biljetthall med de andra linjerna och att själva spåren hamnar en bit under marknivån. Fast visst hade det varit enklare att bygga spårtrågen från markytan än under ett befintligt byggnadskomplex...

Bussterminallokalen blir också svår att använda till något annat än just bussterminal, med tanke på att den saknar fönster. Galleria på sikt kanske, men då hade det varit lämpligare om den legat ovanpå trafikleden i stället för tvärtom.
 0
Jan Wiklund (4 November 2010 19:15):
Det finns även skäl till att det aldrig har byggts nån Nackalinje. Och det lär vara att Nackaborna bor så utspritt. Buss ska helt enkelt vara effektivast i deras fall. Hörde jag i alla fall för länge sen.

Men om det nu är så att en tung t-banelinje anses som en överinvestering borde det ju definitivt fungera med spårväg kan man tycka. Kanske Saltsjöbanan kan få några till grenar?
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (4 November 2010 21:38):
Jan: Nacka har nog förtätats en del och Nacka kommer förtätas mer i framtiden. Det kommer behövas nya tunnelbanespår över/under Saltsjön av rena kapacitetsskäl hur man än vrider och vänder på problemet. Spårväg på Skeppsbron och Munkbroleden kan lösa kapacitetsbristen på medellång sikt och bussbanor kan lösa det på kort sikt, men målet på lång sikt måste vara nya tunnelbanespår.
 0
Martin Danell (4 November 2010 23:42):
Jan jag håller med, för samma pris som en tunnelbanelinje kan man sannolikt få flera spårvägslinjer och därmed täcka in betydligt större del av befolkningen. Dessutom finns ju redan Saltsjöbanans spår, så det är ju bra att utnyttja den sträckningen.
 0
Jan Wiklund (5 November 2010 11:38):
^^
Och av dessa linjer utifrån Nackahållet skulle då någon eller ett par kunna fortsätta i Tvärspårvägen. Dess största svaghet är ju att den inte utgör ett nät med synergieffekter.

Jag är fullt medveten om att jag här resonerar kortsiktigt. Med den förtätning vi vill ha i de här spårens sträckning blir det definitivt behov av t-bana så småningom.

Men det är ju uppenbart att man i början av 1900-talet inte drog sig för att gradera upp efterhand. Så då kan man väl göra det nu också.
 0
L-Å H (5 November 2010 12:43):
Oavsett om det är lämpligt att dra T-bana ut till bostadsområdena i Nacka, eller inte, så skulle mycket vinnas med en förlängning från Kungsträdgården till Henriksdal/Sickla udde eller liknande.
Man skulle slippa alla 400-bussar utmed Stadsgårdsleden. Och bussterminalen vid Slussen. Och T-banan förbi Gamla stan skulle avlastas.
 0
Dan Edholm (5 November 2010 13:31):
Jag tror det är viktigt att hålla helhetsperspektivet även i detaljerna. Låt säga att man som Jan och andra föreslår utreder möjligheten till grening av saltsjöbanan, före en t-banedragning som kan komma vid behov men inte krävs för funktion. Då vore det klokt att ha dragningen av ett eller flera t-banealternativ i åtanke så att man undviker överlappande dragning där så inte är önskat (t ex ytlig t-bana kan ju ta över befintlig spårväg). T-banan kan då ta närmaste vägen medan spårvägsssystemet fungerar som uppsamlare. Nacka Forum känns ju som en logisk första ändstation. Det är viktigt att man redan nu gör en utredning om eventuella framtida broar/tunnlar mot Djurgården, Lidingö osv. Spårvägarna bör kunna kopplas på en Österled för att knyta an mot framtida stadsdelare i norr. Åtminstone måste möjligheter ges så att låsningar inte skapas för framtiden.

Nacka växer mycket snabbt och även Värmdö. När man planerar för utbyggd kollektivtrafik så bör man planera för stadsutbyggnad också. Var kan denna läggas? Hur kan befintliga områden förtätas? Hur ser kartan ut då?

Naturligtvis bör minst en linje kopplas med tvärbanan. Man tar ju sig för pannan när man studerar den spårbundna trafikens få beröringspunkter i Stockholm. Det är uppenbarligen svårt att få ihop trafiken till en helhet även när det planeras från samma instans.

Jag ställer mig också frågande till de höga anläggningskostnaderna för spårväg i Stockholm. I någon tråd gjordes oroväckande jämförelser. Spårväg city känns ju inte lyxig på något sätt (ledningar i luften). Andra offentliga upphandlingar har varit på tapeten nyligen (FMV osv.), vad är det som går så fruktansvärt fel hela tiden? Här måste det finnas miljarder skattepengar att spara genom att utreda misstagen.
 0
Martin Danell (5 November 2010 13:39):
Jan, de tankegångarna finns definitivt, kolla här: http:​/​/​www.​danvikslosen.​se/​
Jag hoppas att det projektet kan komma igång så snart som möjligt.

L-ÅH, bussterminal vid Slussen slipper man ju även med spårvägsalternativet. Jag tycker att det vore bättre om Stockholm hade flera viktiga knutpunktker än om all kollektivtrafik måste just till Centralen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter