Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om förstudie för Lidingöbanan

 

Den dryga halvseklet gamla vagnparken ska ersättas med moderna vagnar

Lidingöbanan planeras få nya vagnar, dubbelspår på vissa sträckningar, och en sammankoppling med Spårväg City. En förstudie har varit ute på samråd och YIMBY har lämnat in ett yttrande.

Nätverket YIMBY är mycket positivt inställda till att Lidingöbanan ska genomgå en välbehövlig om- och tillbyggnad samt att den dryga halvseklet gamla vagnparken ska ersättas med moderna vagnar. Att bygga fler dubbelspårsträckor är mycket positivt då det medför möjligheter för en tätare, snabbare och mindre störningskänslig trafik. Att skapa en attraktiv kollektivtrafik är speciellt viktigt på Lidingö då ön idag är relativt bilberoende.

Av de två studerade alternativen ser vi alternativet med sträckning förbi Lidingö centrum som det klart mest fördelaktiga i det fall som tunnelbanan inte förlängs till Lidingö. Trots en högre investeringskostnad finns det goda skäl att anta att det är en samhällsekonomiskt mer lämplig lösning då stora resandeflöden rör sig mot just Lidingö Centrum. En spårväg kan också bli en bra urban katalysator i och med exploateringsplanerna för Torsviks-området. Alternativet med egen banvall bör undvikas vid Södra Kungsvägen. Istället bör tunnel- eller gatuspårvägsalternativet användas. En banvall skapar barriäreffekter vilket skulle vara negativt både för stadsutvecklingen i området och för tillgängligheten till spårvägen.

I ett större perspektiv förespråkar dock nätverket YIMBY att spårvägens nuvarande sträckning behålls och att istället tunnelbanan förlängs över till Lidingö Centrum som blir ny slutstation för röd linje. Den kostnadsmässiga skillnaden mellan att förlänga tunnelbanan till Lidingö Centrum och att bygga om spårvägen till att passera Lidingö Centrum bör vara begränsad i det fall man väljer ett alternativ med en ny bro. I det fall befintlig sträckning för spårvägen bibehålls är en förlängning av tunnelbanan till Lidingö centrum en direkt nödvändighet. En förlängd tunnelbana skulle också innebära att alla Lidingöbussar som idag ansluter i Ropsten istället skulle kunna ansluta till tunnelbanan vid Lidingö Centrum.

För att uppmuntra många på Lidingö att välja kollektivtrafik är det viktigt med infartsparkeringar. Då marktillgången är begränsad i Ropsten vore en vidaredragning av tunnelbana till Lidingö Centrum även att föredra i det perspektivet.

En ny terminal i Ropsten bör erbjuda flera bekväma och korta gångvägar för transfer mellan t-bana, spårväg och buss. Ropsten är idag alltför trångt vid rusningstid. Ropsten står på tur att bli en del av Stockholms innerstad, med kontor, bostäder och lokaler. Stationen bör integreras med ny bebyggelse, för att skapa en stadsdel som är trygg och levande dygnet runt. Spårvägens perrong bör läggas i markplan, nära butiker och så väderskyddat som möjligt - gärna inomhus. Även tunnelbanans perronger bör ramas in av ny bebyggelse, och helst ligga helt inomhus.

Planer för dubbelspår och ny sträckning (sl.se)
YIMBY:s yttrande (PDF)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Magnus Orest (20 Oktober 2010 00:19):
Jag kommer att sakna ängbyvagnarna. Inte i den meningen att jag hellre ser att de fortsätter att köra med dem, men deras insats är ganska imponerande. Sedan andra världskriget har de rullat i ur och skur, och ingenting har egentligen kunnat stoppa dem.

Hoppas att de får ett fortsatt liv någon annanstans. Kanske som "arv" för någon annan stad som satsar på spårtrafik men har lite ont om resurser att lägga på inköp av fordon?
 0
Johan Eriksson (20 Oktober 2010 00:44):
Javisst är det samhällsekonomiskt och miljövänligt vansinne att köra alla dessa matarbussar till Ropsten när Lidingö Centrum är den självklara mötesplatsen och utgångspunkten för omlagda och på ön genomgående busslinjer. Dessutom växer Sthlm och målet måste hela tiden vara att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, inte minst för nuvarande skrymmande bilister som inte får eller bör ta för mycket plats av det gemensamma stadsrummet.

Min enda undran/fundering är om yimby tänkt något om det som till 1971 hette Norra Lidingöbanan linje 20 och som gick till Kyrkviken. Den borde givetvis behållts, dragits tillsammans med 21an via Lidingö C och förlängts från Kyrkviken till Rudboda och vore precis lagom typ av k-försörning. En dyr T-baneförlängning från centrum till Rudboda är däremot inte alls lika ekonomisk motiverad varför denna del enligt yimby förblir utan spårtrafik!?

@Magnus: Den nästan överrestaurerade f d Lidingövagnen 17 rullar redan idag som insatsvagn på nya 7an pga tekniska problem med två inlånade ledvagnarna och samma gäng bevarar flera för framtiden även om inte alla står i Sthlm utan på museispårvägen i Malmköping: http:​/​/​www.​sparvagssallskapet.​se/​vagnhallen/​vagn.​php?​i.​.​
 0
Peter D (20 Oktober 2010 12:41):
Renovera vagnarna och låt dem gå i 50 år till självklart parallellt med nya vagnar. Dessa vagnar är kultur.
 0
Ingrid Edman Markenfelt (20 Oktober 2010 17:52):
Jag minns när Lidingöbanans bruna tåg hade ändhållplats vid Humlegården. Ett smidigt sätt att ta sig till och från Lidingö. Det skulle kanske vara bra att återskapa. Spåren ligger antagligen kvar under asfalten. Frågan är om det är möjligt att göra. Staden har växt och den verklighet jag levde i som skolflicka i slutet på 60-talet finns inte längre.
 0
Johan Eriksson (20 Oktober 2010 21:27):
Här kommer äntligen ett upprustningsförslag efter alla dessa år och då vill ni ha kvar gamla vagnar, gamla spår och blir helt nostalgiska, -wake up please!

@Peter D:
Så du tycker att 60-65 år gamla vagnar har en plats i modern kollektivtrafik och uppskattas av rörelsehindrade i rullstol eller föräldrar med barnvagn? -Gå med i Svenska SpårvägsSällskapet och åk till Malmköping så kan du digga i evighet.

@Ingrid E:
Släpp det här med att "spåren ligger antagligen kvar under asfalten" för att för det första så gör de inte det, för det andra så även om de gjorde de så ligger de för nära varandra för att kunna trafikeras med de bredare vagnar som använts idag och även om de fanns kvar o man körde med äldre smalare vagnar så är spåren vid det här laget kraftigt rostiga och oanvänbara!

Jag har också minnen från tex norra banan men det hjälper knappast den planerade upprustningen idag!!!
 0
Peter D (20 Oktober 2010 22:15):
Johan : Varför skulle de inte kunna ha det? De fungerar på precis samma sätt som en ny vagn. De tillför något extra än det tråkiga plastiga och avskalade moderna.

Det verkar som att det finns nån sorts övertygelse att spårvagn är något dåligt och att man gjorde rätt när man la ned nätet.
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2010 22:54):
Peter:
Komforten i en gammal vagn är avsevärt sämre än i en ny vagn. Dessutom är gamla vagnar inte av låggolvsmodell vilket gör att rörelsehindrade har svårt att gå på dom och den i rullstol oftast är förvisad till andra transportmedel.
 0
Martin Ekdahl (20 Oktober 2010 23:34):
Jag gillar de gamla vagnarna. Jag gillar hur de ser ut, luktar och låter. Alla nya vagnar ser ut som ICE-tåg. Passar kanske ibland. Men åker man runt med spårvagnen i Prag eller Helsingfors så infinner sig en lyckokänsla. Vilken kärlek. Tror inte en sekund att de nya vagnarna kommer att vara en hälsning till de gamla (kalla det pastisch om ni vill), men det hade varit trevligt. Mitt hjärta blöder lite av tanken på att mista denna bit kulturhistoria. Ibland får man vara lite reaktionär.
 0
Martin Nyberg (21 Oktober 2010 01:46):
Var finns alternativet att lägga tillbaka spåren på Norra Lidingöbanan? Den gick ju till centrum och det skulle bli betydligt billigare än att dra T-banan ut på ön.
 0
Johan Eriksson (21 Oktober 2010 02:10):
Jag är den första att gilla gamla spårvagnar och har jobbat med att bevara vagnar från bl a Göteborg, Oslo, Trondheim, Tallinn, Rostock och Berlin att få ett andra hem i Sverige istället för att möta skrotdöden så visst kan de vara charmiga!

Om kollektivtrafiken däremot ska ha en chans öht på just en Lidingö som varit väldigt aggresiv med nedläggningshot för bara några år sedan är en modernisering absolut nödvändig och det har hänt mycket med komforten sedan 1944.

Det hindrar inte att t o m en brunmålad Lidingövagn, nr 17 se länk ovan, och några av de som nu är i daglig trafik kommer att återkomma på banan under ganska regelbundna tillfällen då Sthlm har ett mycket aktivt Spårvägssällskap. Med rätt brun färg, gamla dubbeldörrar och delad frontruta kan det bli riktigt nygammalt med tiden.....
---
Ja en delvis återuppbyggd norra bana fast rakt not Lidingö C och vidare från Kyrkviken till Rudboda där den första delen till Centrum delas med en omlagd 21a precis som i förslaget vore det bästa om T-banan inte förlängs till Lidingö C. Men jag tror fortfarande att det är viktigare med T-bana till ön i första hand.

Om T-banan förlängs blir en nybyggd norra bana bara från L Centrum till Rudboda blir en isolerad linje och därmed olönsam vilket gör det hela knepigare....

Å andra sidan planerades 1908 (norra banan öppnade i etapper året efter) en enkelspårig förlängning från Kyrkviken delvis på broar över till Bogesundslandet och Waxholm vilket onekligen är den rakaste och därmed kortaste vägen men säkert för radikalt att föreslå idag?
 0
Martin Ekdahl (21 Oktober 2010 13:20):
Johan:

Jag tar gärna en tur med de bruna vagnarna.
 0
Fredrik (21 Oktober 2010 13:33):
Resenärerna är inte intresserade av gamla spårvagnar. De vill ha en modern, säker och pålitlig kollektivtrafik. Att byta ut vagnarna kommer öka Lidingöbanans attraktivitet.
 0
Johan Eriksson (21 Oktober 2010 14:45):
Martin:

Som sagt, vagn 17 som är brun rullar som insatsvagn på nya 7an redan idag om du inte kan hålla dig men nuv Lidingövagnar måste ersättas med nya innan några kan bli historiska bruna 3-vagnståg igen, -håll ut! ;-)
 0
Herbert Tingesten (21 Oktober 2010 19:37):
Pushar förstås gärna det här tunnelbaneutbyggnadsalternativet igen - även om det är lite av jästen efter degen att komma dragande med det efter att yttrandet skickats in.

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​684&page=​6#fp.​.​
 0
Daniel Jonsson (22 Oktober 2010 12:52):
Jag gillar verkligen gamla spårvagnar. De är charmiga. Jag är medlem av spårvägssällskapet. Mitt intresse i dem är vad som sen fick mig att intressera mig för stadsbyggnadsfrågor öht. MEN om man är spårvägsentusiast bör man släppa idén att använda veteranvagnar i ordinarie trafik.

Veteransbilsentusiaster kör inte sina pärlor till jobbet varje dag, och det finns många bra anledningar till det. Att tvinga folk som inte ens är veteranspårvagnsentusiaster att åka veteranvagnar till jobbet för att man tycker det är kul att se en gammal vagn åka förbi då och då är knappast särskilt omtänksamt. Att vägra funktionshindrade den frihet kollektivtrafiken kan innebära för dem för att man gillar linjerna i en Mustang eller en Ängbyvagn är i mina ögon oerhört egoistiskt.

Om man ändå gör det så blir det som händer att spårvägen (med rätta) marginaliseras till en kul hobbygrej, kanske nåt man åker till Skansen.
 0
Johan Eriksson (22 Oktober 2010 19:08):
tush:

Vad snackar du om???
 0
Niklas (22 Oktober 2010 19:12):
^^
^^
Det är spam.
 0
Jan Sjöberg (22 Oktober 2010 20:55):
Man blir in aning överraskad av YIMBY:s yttrande, som vill förlänga tunnelbanan till Lidingö centrum ifall nuvarande sträckning behålls. Har någon av dem som författat yttrandet varit i Lidingö centrum? Peka i så fall ut platsen där bussarna ska hämta upp passagerarna som ska vidare till i stort sett hela ön. Några kommer förvisso att kunna komma hem gåendes direkt från Centrum men det stora flertalet behöver bussar att åka med. Eller tänker sig "yttrandesvararna" att de ska ta bilen till Centrum för att stiga på den förlängda tunnelbanan?

Redan nu börjar många oroa sig för vad som händer när parkeringsplatsen i Ropsten försvinner inom några år. Var ska alla lidingöbor, som tar bilen till tunnelbanan, parkera? YIMBY:s svar är: I Lidingö centrum, dit även tunnelbana och bussar flyttas.

Det saknas mark för allt detta såvida man inte bygger om parkeringsplatsen vid Stadhuset till en kombinerad tunnelbane- och bussterminal med utökad bilparkering. Kan bli en byggnad på åtta våningar.

En annan sak: Drar man om Lidingöbanan genom Centrum så förlängs restiden med åtskilliga minuter för dem som bor i Bodal och österut. Förlängd restid på svårvagnen är inget bra argument för att få fler att åka kommunalt.
 0
Oscar A (22 Oktober 2010 22:06):
Det är vansinnigt och samhällsekonomiskt oförsvarsbart att byta ut dessa välfungerande vagnar!
 0
Johan Eriksson (22 Oktober 2010 22:43):
@Jan:

Det varken blir eller behövs någon bussterminal vid Lidingö C då linjenätet läggs om till genomgående linjer på ön och de har plats redan idag!

Oavsett tycker jag du kraftigt överdriver platsbristen, det är inte New York vi talar om och varför är det självklart att den skrymmande bilismen som delvis skulle lockas över med en förlängd T-bana ska ha ett 8-våningars P-hus eller ens samma -ej självskrivna- förutsättningar och volymer som idag?

@Oscar A:

Nej det HAR däremot varit en mycket samhällsekonomisk försvarsbar investering som betalats sig många gånger om men som efter 65 år gjort sitt och var glad för att jag inte berättar om vilket skick vagnarna egentligen är i = inte ett dugg "välfungerande" utan skulle isaf behöva en tredje upprustning/total vagnöversyn vilket inte lönar sig längre. Det sker med ojämna mellanrum tekniska fel som ibland även orsakar trafikstörningar så av säkerhetsskäl ska vi vara tacksamma om vi fick nya vagnar redan igår!
 0
Jan Sjöberg (22 Oktober 2010 23:25):
Svar till Johan Eriksson:

Förstår jag dig rätt så skulle bussarna rulla fram utanför den tänkta tunnelbaneutgången i Lidingö Centrum och ta ombord just dem som ska till Rudboda, till Sticklinge, till Skärsätra, till Högsätra osv i en ständig ström. Det ska inte se ut som i Ropsten utan alla står i sina köer och väntar på att den rätta bussen kör fram för snabb pålastning. Vilken underbar dröm. Helst ska väl alla i så fall stå i en uppvärmd vänthall.

Platsbristen finns i Centrum oavsett vilken stad du jämför med. Det åtta våningar höga huset ska givetvis rymma tunnelbanevänthallen, bussarnas uppställningsplatser (alternativt väntplats för dem som ska åka vidare med de inströmmande bussarna) och de parkeringsplatser som behövs för alla som vill åka till tunnelbanan. I dag är det brist på platser redan på morgonen. Ska sedan Ropstens parkering tas bort behövs ännu fler platser. Lidingö Centrum vill också ha fler parkeringsplatser (man anser att just bristen på dem är en av orsakerna till att folk inte vill åka till Lidingö för att handla).

Som en framtidsinriktad människa hoppas du säkert på att bra offentliga kommunikationer ska avhålla alltfler från att åka bil på t.ex. Lidingö. Tyvärr har jag en annan uppfattning. Varför ska man bara ha en bil när man behöver två i familjen? När Lidingö om några år ingår i Stockholms trängselskatteområde behöver man ju inte ens väga in den utgiften utan fortsätter rakt in i city.
 0
Magnus Orest (22 Oktober 2010 23:32):
Daniel Jonsson - hear hear!

Även jag kommer i viss mån att sakna dessa gamla trotjänare, vilket jag skrev i en tidigare kommentar. Men nu har de gjort sitt och det är dags att byta ut dem mot fordon som ligger bättre i tiden. Vi kommer inte att få stadens invånare att resa kollektivt om de måste göra det som en del av ett rullande museum.

Samtidigt undrar jag ändå om det skulle vara möjligt att ge dem ett "nytt liv" genom att donera dem till någon bättre behövande. Du är med i SS, och har kanske bra insyn i den frågan - vad tror du, kunde det vara ett alternativ till att skrota dem? Finns det städer i Europa (eller någon annanstans) som har behov av någorlunda fungerande spårvagnar och som skulle kunna få användning för dem?
 0
Johan Eriksson (22 Oktober 2010 23:38):
Din dröm är min mardröm och som jag anade är det en självklarhet med skrymmande massbilism i evigheters evighet och jag känner inget medlidande med din transportsituation som du knappast är tvingad till. Jag kan inte heller se något fel i att bussarna flyttas till Lidingö när det är Lidingös busslinjer och de är ändå bra mycket ytsnålare än ni som bara måste ha två bilar per familj. Trött på det här Me, myself and I-tänket där andra stör men jag ska minsann ha rätt att breda ut mig och "miljö" är väl inget ni har hört talas om heller?
 0
Jan Sjöberg (23 Oktober 2010 00:41):
Svar till Johan Eriksson:
Jag kan glädja dig med att jag oftast tar Lidingöbanan till Ropsten. Just därför är jag inte riktigt inne på att den ska ta omvägen via Centrum. Så länge som bytet mellan banan och bussen fungerar i Kottla är jag nöjd med att komma till Centrum den vägen. Men behåller man även sträckan Baggeby - brofästet blir jag nöjd.

De flesta räknar inte med att det är SL som ytterst bestämmer hur fortsättningen ska bli. Om SL tittade på kartan skulle de se att hela södra Lidingö öster om Kottla enbart har Lidingöbanan som kollektivtrafik. Inte undra på att många tar bilen istället, eftersom bussalternativet inte ens finns.

Vad gäller miljö så ligger vi bra till på ön, om man räknar gröna ytor som bra miljö. 80 procent av Lidingös yta är grönytor. Som Sveriges femte mest tättbefolkade kommun betyder det att många bor i höga hus vilket är bra som underlag för kollektivtrafik. Så, alla har inte två bilar, många klarar sig helt utan.
 0
Johan Eriksson (23 Oktober 2010 08:44):
@Magnus Orest:

Alltså jag har ingen lust att låta överlägsen alt nedlåtande men nu får du väl ta o ge dig!? Du har sett några gamla skruttvagnar på Lidingö o blivit kära i dem men som så ofta annars i Sthlmdiskussioner så är perspektiven så snåla att man blir mörkrädd, men okey jag ska försöka svara:

Jag är inte med i SS = Stockholms Spårvägar som numera är ett företag igen precis som det som fanns mellan 1916-1966: http:​/​/​www.​ss.​se/​ (ja SL tog faktiskt över 01.01.1967 har därmed kört stomtrafik på fem spårvägslinjer i 9 mån och 2 dar innan Högertrafikomläggningen) utan jag är med i SSS Svenska SpårvägsSällskapet: http:​/​/​www.​sparvagssallskapet.​se/​svenska/​
-eller rättare sagt, jag debatterar ibland på deras "Forum".

Så här ser utlandsmarknaden ut: Ingen skulle vara intresserad av 65 år gamla spårvagnar som ändå måste in på huvudrevision snart om de öht ska leva vidare! Däremot köper och ibland t o m får (statliga biståndsprogram) flera system i f d central- och östeuropa second-handvagnar från det som var väst. Det händer även att gamla "öststäder" (hatar det där nedlåtande uttycket) som tex ÖstBerlin påskyndar införskaffandet av nya ledvagnar för att kunna bli av med de äldre som nu hamnat i bl a Rumäniens mindre städer.

F d "CKD Tatra" i Prag byggde mycket bra och slitstarka vagnar tills muren föll och det är de som byter städer med varandra i öst och i väst säljs tre-axliga moderna "Düwag"-vagnar vidare till bl a Turkiet och Budapest. Men de äldsta är byggda sent 60-tal, de flesta är från 70-talet och inte en enda från Lidingös 40-tal därför att ingen efterfrågar den standarden längre. Dessutom har du som sagt kraftigt överskattat Lidingövagnarnas tekniska standard, allt är inte guld som glimmar!

Stor miljövän, gillar re-cycling, övertygad om att Jan S och hans polare med två bilar per hushåll påskyndar Jordens miljökatastrofer (upphör hjärnverksamheten när man blivit rik o flyttat till överklasstadsdelar?) men vissa saker går inte att lappa o laga i all evighet utan har en begränsad livslängd så ge upp den tanken!

@Jan Sjöberg:

Det är inte mig du ska glädja med ditt kollektivåkande utan planeten Jorden med dess miljöproblem som istället borde få just högutbildade(!?) och högavlönade att tänka men så fungerar det inte. När den gruppen ska börja köra sitt privata ekonomiska uppvisning genom att skaffa 2-3 bilar så har istället egoismen tagit över och den syns tydligt på Lidingöbron mot stan i rusningen!

Den ena gruppen får en enkelspårig bro medan den andra får en 6-filig motorväg, ja två är bussfält men de fanns inte där när bron planerades och byggdes, och så skulle det på något sätt vara synd om bilisterna? -Byt livsstil och var inte så lata när Sthlm har en, långt ifrån perfekt, men en bra kollektivtrafik och uppvisa lite ansvar för era barn och kommande generationer. Då först skulle era jobb och kompetens imponera då merparten av bilköerna är ett lyxproblem bestående av folk som sitter en och en i sina skrymmande bilar och sedan har mage att gnälla för att de inte kommer fram fort nog = omoget och barnsligt!

Jag talar alltså luftmiljön där bilen odiskutabelt är den största miljöboven globalt sett och inte om Lidingös grönområden även om koncentrerad bebyggelse visst ger bättre underlag för kollektivtrafik.
 0
Herbert Tingesten (23 Oktober 2010 12:55):
Angående infartsparkeringen: En tanke kunde väl vara att bygga en marina för bilar. Infartsparkeringen skulle isåf bli kvar i Ropsten men på utfylld mark norr om bron eller rentav på nån sorts stationära jättepråmar. Bottendjupet verkar ligga på relativt beskedliga 10 meter åtminstone 50 meter ut från strandkanten.

En annan lite okonventionell lösning skulle kunna vara att låta nya tunnelbanebron utgöra tak på ett långsträckt P-hus, eventuellt bara utformat som parkeringsdäck utan väggar i två eller tre plan. En annan möjlighet vore att ta lite av Lidingöbrons överkapacitet och tillåta vanlig gatuparkering på bron. Lite långa gångvägar förstås, men överlägset billigt.
 0
Magnus Orest (23 Oktober 2010 14:11):
Johan Eriksson:
Alltså jag har ingen lust att låta överlägsen alt nedlåtande men nu får du väl ta o ge dig!? Du har sett några gamla skruttvagnar på Lidingö o blivit kära i dem men som så ofta annars i Sthlmdiskussioner så är perspektiven så snåla att man blir mörkrädd, men okey jag ska försöka svara:

Intressant inledning - av dina inlägg i den här tråden får jag nämligen känslan av att du jobbar väldigt hårt just på att försöka låta överlägsen för att ge dig själv mer vikt i diskussionen, eftersom du ser dig som kunnigast i dessa frågor. Jag vet inte om någon ifrågasätter det, men jag tror att du skjuter bredvid målet. Nästan som en resa bakåt i tiden till gamla goda Usenets dagar - argast vinner? ;-)

De slutsatser du lyckas dra från mina och andras inlägg är också ganska intressanta. Liksom underhållande.

Nåja, nog om det. Jag kan inte på något sätt säga att jag är "kär" i de gamla ängbyvagnarna. Jag har åkt med dem totalt fyra gånger. Första gången på Tvärbanan för ungefär tio år sedan, under en kall vinterdag då flera av de ordinarie A32:orna inte var i trafik, och ersattes med spårvagnar från Nockebybanan. Andra gången var en kortare tur med Lidingöbanan. De övriga turerna var relativt nyligen när jag skulle ut till Waldemarsudde och tillbaka och fick åka med museivagnen som satts in som förstärkning.

Mitt betyg till dessa resor? Tja, föga njutbara. Vagnarna var trånga, obekväma och bullriga jämfört med det jag ser som representativt för dagens spårvägstrafik. Ingenting jag vill se i ordinarie trafik i Stockholm - någonting som du borde kunna utläsa av min tidigare kommentar?

Däremot tvivlar jag inte på det du skriver. Min fråga var just om våra gamla vagnar skulle kunna komma till användning någon annanstans - anledningen till att jag frågar är just att jag inte vet. Mitt intresse för spårvägar ligger nämligen på en rent pragmatisk nivå. Jag intresserar mig för nyttan för resenärerna, skattebetalarna och miljön. Däri ligger den "kärlek" du tror dig se för ängbyvagnarna, nämligen att spårtrafik är en bra investering eftersom fordonen har väldigt lång livslängd jämfört med bussar, och att de tydligen går att livstidsförlänga.

Jag är däremot inte den som får något drömskt i blicken och en fuktig överläpp av att se någonting som skramlar omkring på skenor i stadsmiljö bara för att det är en typ av spårvagn, oavsett ålder. Inte heller av de mer esoteriska diskussionsämnena som kretsar kring spårburen trafik. Men fordon som fungerar i dagens sammanhang gillar jag, även om de har många år på nacken.

Den här inställningen tror jag att jag delar med många som har skrivit i den här tråden. Det här är ju trots allt ett forum för stadsbyggnadsnördar, och inte en intern diskussionsgrupp för spårvägsnördar. ;-) Någonting som du kanske borde ha i åtanke om du vill hävda dig som mest kunnig i dessa frågor?

Stor miljövän, gillar re-cycling, övertygad om att Jan S och hans polare med två bilar per hushåll påskyndar Jordens miljökatastrofer (upphör hjärnverksamheten när man blivit rik o flyttat till överklasstadsdelar?) men vissa saker går inte att lappa o laga i all evighet utan har en begränsad livslängd så ge upp den tanken!

Intressant. Där har vi ett exempel på dina slutsatser igen. Törs jag fråga hur du kommit fram till detta, eller kommer du att gå i taket pga "dumma frågor" igen? ;-) Jag har aldrig bott i en "överklasstadsdel", så jag låter bli att dra egna slutsatser om hur de boende resonerar.

Däremot har du rätt på en punkt. Jag gillar återanvändning. En ganska naturlig följd av att jag avskyr kapitalförstöring, som jag ser som raka motsatsen. Samtidigt ser jag mycket till olika lösningars ändamålsenlighet. Dvs att lösningen ska passa in i sitt sammanhang. Det är därför jag som jag skrev hellre ser nyare spårvagnar på våra spårvägar. Och det är därför jag förespråkar tunnelbanetåg i tunnelbanan, pendeltåg på länets järnvägar och spårvagnar på lokalbanorna.

Precis som med mina gamla kläder från 80-talet. Jag skulle aldrig drömma om att använda dem idag. De passar inte. Varken stil- eller storleksmässigt. Men om jag lämnar dem till Myrorna eller UFF (vad de nu heter idag) kommer kanske någon att få nytta av dem?
 0
Jan Sjöberg (23 Oktober 2010 14:44):
När jag gick in i den här diskussionen var det för att jag anser att YIMBY:s yttrande inte var realistiskt. Min fråga var: Säg var den platsen finns där både tunnelbanans slutstation, bussterminalen och den utökade bilparkeringen ryms i Lidingö centrum. Eftersom jag bor här och intresserat mig för frågan i många år så vill gärna ge mina synpunkter. Under åren har det, med stor envishet, framförts av många att just tunnelbanans dragning är lösningen på alla problem. Men ingen har beskrivit hur lösningen ser ut.

Nu försöker Johan Eriksson, istället för att komma med några placeringsalternativ, anklaga lidingöborna för att vara, om inte världens så i alla fall Sveriges största miljöbovar, genom att de använder bilen. Självklart ska vi ha tunnelbana till Lidingö centrum! Hitta bara platsen där den drömda centralpunkten ska ligga och hela Lidingö kommer att jubla. Om SL, som ska betala kalaset, jublar vet vi däremot inte.

Det andra alternativet, att låta Lidingöbanan går genom centrum, innebär bara en förändring för dem som bor på södra ön. De som bor på norra ön kommer fortfarande att åka bussar och bilar över bron.

Någon har skrivit YIMBY:s yttrande. Denne vet hur lösningen ser ut. Presentera lösningen tack.
 0
Johan Eriksson (23 Oktober 2010 15:29):
@Magnus:

Att jag inledde som jag gjorde är ju för att du inte tar in vad varken jag eller någon annan skriver om de uttjänta Lidingövagnarna eller hur mycket man än försöker att förklara.

Jag tycker det är väldigt konstigt att en tråd som egentligen handlade om Lidingöbanans upprustning istället mest handlar om status quo dvs behålla de gamla vagnarna!

@Jan:

Jag håller med om en viss provokativ hållning från min sida men å andra sidan har jag en fråga till dig som jag misstänker att du sällan får: Varför kan inte DU ändra livsföring när du (förhoppningsvis) vet att jordens klimat håller på att duka under just pga av massbilismen?

-du kan väl ta det som en ovanlig fråga mer än nåt slags påhopp och jag har aldrig sagt att Lidingöborna är "Sveriges största miljöbovar". Du lägger ord i min mun men det är knappast någon nyhet att välbärgade områden som tex Lidingö är bättre på att vara konsumenter av tex två bilar än att de är kända för sitt miljötänkande. Tvärtom om verkar en hög inkomst ge nåt slags carte blanché åt sådana värdsliga problem som hur våra barn o barnbarn ska kunna andas ty någon ändrad livsföring trots påtagliga hot ser man knappast på Lidingöbron i rusningen.

Om Lidingö C vid ev T-baneförlängning:

Mitt ytterst egna förslag är att infartsparkeringen grävs ned och läggs under jord (kanske t o m en direktpassage mellan garaget och biljetthallen för snabbare byte?) för att spara yta och slippa fula P-hus på höjden.

Om bussarna förstår jag inte riktigt problemet när hela sträckan från brofästet till Centrum redan idag är en enda lång karavan av bussar men det går an eller? Busslinjerna kommer vid ev T-bana att rationaliseras kraftigt med genomgående linjer som inte till närmesevis kommer i närheten av Ropstens överdimensionerade planlösning från 60-talet.

Hållplatsen blir på "Bussgatan" som ligger i mitten av en parkeringsplats och där ingen bor men Stadshuset ligger som en isolerad byggnad till vänster så den oro Jan känner måste rikta sig till de i Stadshuset eller de som ska till parkeringsplatsen för som sagt, här finns inga bostadshus alls!

Idag har bussarna sin regleringstider och fikapauser m m vid Ropsten men man kan lika gärna dem vid ändhållplatserna om man vill/planerar så. Alltså ett nybyggt P-garage gynnar inte bara park+ride-trafiken utan ger även just det utrymme ovan jord som avlånga bussshållplatser behöver inkl med T-banan sammanbyggd vänthall. Om inte bilarna nödvändigtvis måste stå ovan jord och ta en massa yta i anspråk så tycker jag detta ligger inom realismens ramar, eller?

PS Visst kan jag ha en dålig dag och ber om ursäkt om tonen uppfattats som aggresiv eller så. Det är bara så slående ibland att jag har levt 43 år på Söder och klarat mig alldeles utmärkt utan bil trots transportbehov av mina tunga stora kartkonstbilder till både Täby, Kalmar och Bergen. Inte av något styrande ideologi främst utan bara för att det på så himla många sätt är dyrt och så enormt opraktiskt med parkeringsplatsr, bilköer, försäkringar, trängselskatter m m att den ev "frihet" man skulle kunna känna har ett för krångligt och högt pris!
 0
Niklas (23 Oktober 2010 23:41):
Till Jan Sjöberg:
Jag förstår inte riktigt varför man inte skulle få plats med en busstation vid Lidingö C. Det ultimata vore en underjordiska med direkt omstigning över perrong à la Liljeholmen.

Sedan förstår jag inte heller riktigt parkeringsproblematiken. Antal parkeringsplatser vid Ropsten blir ju inte färre pga att t-banan skulle byggas ut till Lidingö C. Att antalet p-platser blir färre är något som måste pareras med utbyggd kollektivtrafik (iaf om bussarna idag går fulla).
 0
Jan Sjöberg (24 Oktober 2010 12:36):
Till Johan Eriksson:
Jag vill fortfarande se hur YIMBY kommit fram till sin uppfattning om hur tunnelbanan med bussanslutningar ska få plats i Lidingö centrum. Något underlag måste väl finnas innan man skriver ett sådant yttrande.

Ditt eget förslag bygger på att du aldrig vänt dig om och sett vad som finns på andra sidan Stockholmvägen när du har Stadshuset framför dig. Det finns bostäder till vänster, rakt fram och till höger.

Parkeringsplatsen vid Stadshuset fylls varje morgon av dem som arbetar i Stadshuset, de som ställer bilen där för att ta bussen till Ropsen och av dem som ska handla i centrum. Kapaciteten är för liten, Lidingö centrum önskar sedan länge fler parkeringsplatser. Att man skulle kunna få ner allt under jord är mer än en from förhoppning.

Frågan är hur villiga SL är att ens tänka tanken på att dra ut tunnelbanan en station och att även bygga en bussterminal. I en framtid ökar säkert önskemålen från Stockholms stad att komma åt marken vid bussterminalen i Ropsten. Den kombinationen kan föra frågan framåt.

Att bussarna i så fall skulle sluta gå på Stockholmsvägen mellan Torsvik och centrum kan man inte räkna med. Det finns många som bor i Herserud och Torsvik som behöver ta sig till centrum. För övrigt kommer området runt Stockholmsvägen att exploateras under de kommande 20 åren när infarten till Lidingö görs om.

Vad gäller din fråga som du misstänker att jag sällan får "Varför kan inte DU ändra livsföring när du (förhoppningsvis) vet att jordens klimat håller på att duka under just pga av massbilismen?" så är mitt svar enkelt: Jag får aldrig frågan, för jag åker kommunalt.

Till Niklas:
Jo, man kan få plats med en busstation i Lidingö centrum om man tar bort parkeringsplatsen. Frågan är bara var de bilarna ska stå. Tyvärr försvinner inte bilarna för att tunnelbanan kommer.

Parkeringsplatsen vid Ropsen kommer att försvinna. Stockholm har inget intresse av att hålla lidingöborna med parkering på en strandtomt när man börjar bygga Norra Djurgårdsstaden. Så de som från Lidingö även i fortsättningen vill åka bil till tunnelbanan får problem. Därför behövs fler parkeringsplatser vid den tänkta tunnelbanestationen i Lidingö centrum, därför måste man bygga ett p-hus ovanpå den nedgrävda tunnelbanan och bussterminalen. Frågan är om detta är realistiskt.
 0
Herbert Tingesten (24 Oktober 2010 14:50):
Lidingö Centrum är ganska glesbebyggt och har goda förutsättningar för förtätning. En stor P-plats borde gå att få in på någon av de befintliga grönytorna (t ex den norr om stadshuset) om kommunen är beredd att offra lite natur eller parkmark för sitt bilberoende.

Annars gillar jag idén att bibehålla traditionen med infartsparkering i Ropsten, men i form av ett långsträckt p-hus sammanbyggt med nya tunnelbanebron och med en direkt gångpassage till t-banan. Bron kan också tjäna som spårvägsbro med delat spår ända fram till Lidingö C. T-banan får alltså ändstation där men spårvagnen fortsätter. På Ropstenssidan byggs ramper längs bron som flankerar p-huset. Det arrangemanget skulle lösa en hel del problem ganska behändigt:

• Infartsparkering som inte tar mark i anspråk eller kräver dyrbara underjordsarbeten och som ligger omedelbart i anslutning till stationen
• Mycket mindre nivåskillnad för spårvagnen än mellan Lidingö C och nuvarande låga bro
• Billigare att bygga en enda bro för spårvagn + t-bana än att rusta upp den gamla och dessutom bygga en ny. Detsamma gäller sträckan mellan Lidingö C och brofästet. Spåren kan delas antingen genom växlar eller med separata parallella överlappande spår (spårförslingring). Alternativt gör man tunneln och bron dubbelt så breda så att båda spårparen får plats bredvid varandra.
• Högre segelfri höjd utan broöppning om gamla bron rivs.

Återkommer med lite skisser.
 0
Niklas (24 Oktober 2010 14:58):
@Jan Sjöberg:
"Jo, man kan få plats med en busstation i Lidingö centrum om man tar bort parkeringsplatsen."

Jag nämnde precis en annan lösning med omstigning över plattform à la Liljeholmen http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Liljeholmen_​%28tunnelbane.​.​

"Frågan är bara var de bilarna ska stå. Tyvärr försvinner inte bilarna för att tunnelbanan kommer."

Antalet bilar i trafik är beroende av bilens attraktivitet vis a vis kollektivtrafikens attraktivitet. Om det blir svårare att parkera samtidigt som det blir smidigare att åka kollektivt, kan man anta att färre tar bilen. Ett exempel är på ökad attraktivitet för kollektivtrafiken är Lidingöbanans ihopkoppling med citybanan (+ upprustning av banan). Ett annat exempel är det jag nämner om direkt omstigning (om det genomförs).

"Parkeringsplatsen vid Ropsten kommer att försvinna. Stockholm har inget intresse av att hålla lidingöborna med parkering på en strandtomt när man börjar bygga Norra Djurgårdsstaden."

Håller med om att det är slöseri med yta att behålla en stor ytparkering vid Ropsten.

"Så de som från Lidingö även i fortsättningen vill åka bil till tunnelbanan får problem. Därför behövs fler parkeringsplatser vid den tänkta tunnelbanestationen i Lidingö centrum"

Som sagt så blir det problem oavsett om t-banan byggs ut eller inte. Lösningen är självklart att bygga bättre kollektivtrafik. Varför? Jo, i rusningen sitter i snitt 1,25 personer i varje bil. Bilen parkeras sedan i 8-9 timmar och tar då upp 20 m2 (>10 m2 per resenär) yta i ett område med hög attraktivitet.
En buss tar i snitt kanske 15-20 gånger fler passagerare och bussen upptar en yta på 30 m2 (dvs 1-2 m2 per resenär). Denna attraktiva yta upptas endast vid på- och avstigning (iaf om det är frågan om genomgående linjer).

"därför måste man bygga ett p-hus ovanpå den nedgrävda tunnelbanan och bussterminalen"

Gissar att det miljömässigt smartaste vore att bygga bostäder i kollektivtrafiknära områden. Frågan är bara om Lidingös politiker tycker detsamma. Men om bilisterna tycker att de har råd att betala för ett p-hus så är det förstås upp till dem.
 0
Jan Sjöberg (24 Oktober 2010 15:41):
Till Herbert, Tingesten:
Menar du den lilla stadshusparken med Raoul Wallenbergstatyn, när du talar om grönytan norr om Stadshuset? Några andra gröna ytor kan inte jag se.

I så fall är det väl bättre att däcka över den nuvarande parkeringen och få ett plan till, alternativt gräva en våning ned - om nu inte tunnelbanan och bussterminalen ska ligga där...

Till Niklas:
Håller med dig i mycket. En utbyggd kollektivtrafik skulle ge minskad bilism. Det enda problem som finns heter SL, som bestämmer vad som är behövligt. Det finns inget lokalt politiskt motstånd mot ökad kollektivtrafik på Lidingö.

Att bygga bostäder i kollektivtrafiknära områden är precis vad som kommer att ske. Dalénumområdet ska under de närmaste tio åren få 1000 nya bostäder och 1500 arbetsplatser. Lidingöbanans station "AGA" kommer att bli riktigt välfrekventerad.
 0
Niklas (24 Oktober 2010 18:09):
@Jan Sjöberg:
Finns det lokala önskemål om en direkt förbindelse mellan Dalénum och Louddsområdet?
 0
Anders Gardebring (24 Oktober 2010 21:10):
Jag har varit involverad i detta yttrande, och vågar påstå att jag är hyfsat bekant med området. Jag har bott i Torsvik i 3 år, även om jag nu flyttat till andra sidan bron.
Först ska man komma ihåg detta: Parkeringsplatser är extremt skrymmande. Det är i sig ett problem som sällan lyfts fram som det borde i diskussionen. Det är också så att parkeringsplatsen i Ropsten kommer att minska, det måste nog ses som oundvikligt.
Det bästa i detta läge är helt klart att dra tbanan vidare till Lidingö Centrum. Som redan konstaterats tidigare kan bussarna där ansluta till tunnelbanan, utan att för den skulle behöva ha det som slut/vändstation vilket är fallet med Ropsten idag. Vad gäller anläggande av parkeringsplatser i Lidingö finns en del lediga ytor runt Lidingö Centrum idag, och ett parkeringshus med några våningar under jord och några våningar över jord som ersättare för dagens ytparkeringar borde räcka ganska långt. En återöppning av Norra Lidingöbanan är förstås också intressant, även om vi inte tog upp det i detta yttrande.
 0
Johan Eriksson (24 Oktober 2010 22:53):
Jan S:

Först skriver du så här: "Tyvärr har jag en annan uppfattning. Varför ska man bara ha en bil när man behöver två i familjen?"

Sen när du känner dig så enormt utpekad när jag för första gången i mitt liv ställer frågan om nödvändigheten av två bilar blir svaret: "Jag får aldrig frågan, för jag åker kommunalt."

-vilket stämmer?

Oavsett just Jans resande så är det dags att punktera en myt:

Svenskarna må vara bra på källsortering, lämna tbks batterier, kompostering (om man har ytan dvs) men det är rent snick-snack att svenskarna är "miljövänliga" när det kommer till deras resvanor. Tvärtom är det ytterst få som ens vågar tillstå att Sverige är ett enormt bilsamhälle där det inte heller ska satsas på några snabbtåg men väl på 38 miljardersprojektet "Förbifart Sthlm" och det finns fler liknande exempel.

Jag tror jag träffade en öm punkt hos Jan (kan ha fel!?) då allt för många i det här stan tror att vi är något slags miljöföredöme bara för att vi fått en (ytterst märklig) utnämnelse som "Europas miljöhuvudstad". Men tittar vi på den eftersatta kollektivtrafiken där T-banan inte förlängts öht på 16 år, där det tar 19 år att förlänga 7an några ynka hundratals meter och där det finns en sån enorm rädsla för alla fysiska ingrepp när det kommer till en utbyggd spårtrafik plus allsköns Nimbys så stämmer det inte alls! = Sthlm är trots den k-trafik som finns en typisk bilstad och så länge det är på det viset så finns det inga som helst anledningar att klappa sig för bröstet eller ha gott samvete!

Vänder mig också mot det som Jan vill få låta självklart: "Det finns inget lokalt politiskt motstånd mot ökad kollektivtrafik på Lidingö. = Nähä!? -varför rullar det då mer än 65 år gamla spårvagnar ännu på ön? -varför fejkade Lidingö en falsk rapport om gamla brons tillstånd för några år sedan i syfte att lägga ner 21an och varför ville man, eller fortfarande vill(?) bygga ut Södra Kungsvägen öster om Kottla om man nu är så positiv till ökad k-trafik?

Det är möjligt att vinden har vänt nu(?) men som Lidingötågsåkande sedan 70-talet vill jag starkt understryka att det aldrig har funnits så konkreta upprustningsplaner som det gör nu!

@Herbert:

Intressant med skisser, nyfiken!
 0
Anders Gardebring (24 Oktober 2010 22:57):
Själv växte jag upp med min bror i ett bil-löst hem. Så att man automatiskt behöver bil när man får barn är en myt som med fördel kan avlivas.
 0
Eskil H (24 Oktober 2010 23:45):
Kul att Johan E tog upp den gamla idén om en förlängning av spårvägen till Vaxholm, något jag själv tänkt på många gånger. Orealistiskt eller inte, jämfört med (om)vägen genom Täby är det väldigt mycket närmare och ingreppet i landskapet på Bogesund ganska blygsamt jämfört med om man byggt den motorväg som planerades på sextiotalet. Med ett par strategiskt placerade tunnlar behöver det inte bli särskilt omfattande.
Eftersom sträckan är ungefär hälften jämfört med bilvägen kanske t o m en del medelålders herrar med portfölj skulle överväga att ställa bilen!
 0
Jan Sjöberg (25 Oktober 2010 00:10):
Svar till Niklas:
Har inte hört talas om några önskemål om direktförbindelse mellan Dalénum och Loudden. Men den båttrafik som nu pågår som experiment (till den 23 december) med 12 turer om dagen, angör ju Larsbergs brygga (Dalénum) måndag - fredag. Kan mycket väl tänka mig att det inom några år kommer önskemål om utvidgad båttrafik till flera bryggor. Med tanke på att Lidingö är en ö borde det finnas tätare båtförbindelser från många bryggor.

Svar till Anders Gardebring:
Kul att även du har hittat platser nära Lidingö centrum där man kan anlägga parkeringsplatser. Antar du inte menar ett tiotal utan en rejäl massa. Om man utvidgar stadshusparkeringen med ett plan nedåt och ett uppåt så kan fler ställa bilen där för att ta bussarna till Ropsten, vilket blir nödvändigt när parkeringsplatsen där försvinner. Men var i centrum finns i övrigt några andra ytor med vettig storlek? Det finns en del som vill lägga en stor parkering nära Högberga station. Därifrån kan man sedan ta Lidingöbanan. Skulle kunna lösa problemet med bristen på busslinjer på södra ön.

Å andra sidan kanske det inte behövs så många parkeringsplatser i centrum när vi får tunnelbana och bussterminal. Övertala bara SL att betala ett par miljarder så är det hela fixat på nolltid.


Svar till Johan Eriksson:
Ledsen att göra dig besviken, men när jag skrev om innehav av två bilar istället för en, så avsåg jag inte mig själv utan mer en inställning som finns hos många något yngre människor. De anser att de behöver två bilar för att kunna klara av både barn, hem och arbete. Så länge som man knappt kan komma in genom dörrarna på Lidingöbanan med en modern barnvagn, och ännu mindre hitta en sittplats bredvid vagnen, så förstår jag inställningen. Har man en tvillingvagn finns inget alternativ till bilen. Själv åker jag, som sagt, kommunalt.

Jag tycker att man ska se det som positivt att Lidingöbanan knyts samman med Spårväg City. Ser fram emot att kunna åka direkt till Hamngatan. Fast resan kommer att ta tid. Att högertrafikomläggningen 1967 betydde att spårvägshatarna segrade håller nu, 40 år senare, på att ändras.

Eftersom du åkt Lidingöbanan sedan 1970-talet så vet du också att det gjordes två utredningar om Gamla Lidingöbrons kondition. Den "politiska rost" som det första företaget (Carl Bro) hittade blev som helt bortblåst av det andra (Ramböll). "Beställningsarbete" kallas det. Men nu är allt på gång i rätt riktning. Moderaterna är de största förespråkarna för Lidingöbanan. Mer tveksamt vad socialdemokraterna i landstinget verkligen tycker.

Vad gäller planerna på Södra Kungsvägen öster om Kottla så förlorade "tunnelpartierna" (m + fp) fyra mandat i valet just därför att de förespråkade en tunnel. Se det som ett besked från lidingöborna. Men frågan är inte avgjord ännu.
 0
Johan Eriksson (25 Oktober 2010 04:34):
@Jan Sjöberg:

Nu känner jag mig dum för jag har missuppfattat ditt transportsätt helt och hållet vilket gör mina ifrågasättanden av bilinnehav helt irrelevant och följdfrågorna konstiga, -Ursäkta mig så mycket!

Håller med dig och känner till det mesta av ditt sista inlägg och kryddar hela tråden med just sammankopplingen i en färsk Pdf:

"Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL"
som kortfattat går ut på att "Lösningar som möjliggör trafik till år 2014 presenteras också för samtliga delsträckor.! : )
http:​/​/​insyn.​stockholm.​se/​miljo/​document/​20​10​-​10​-​25/​Da.​.​ -inkl kartor

@Eskil:

Precis, det är inte ett så jätteomfattande bygge som man skulle kunna tro om man bygger som du beskriver och med enkelspår + mötesplatser blir inte ingreppet så stort. Detta "expresspår" till Waxholm tror jag definivt har framtiden för sig i en växande region.....
 0
Johan Eriksson (25 Oktober 2010 09:58):
Här ojas det om Norr länken-bygget och hur den nya spårvägen till Ropsten påverkar denna som om det vore ett oöverstigligt problem när infrastrukturen inte går på gummihjul vilket alltså inte är problemet utan isaf extrakostnaden om man ska bli klar till valet 2014:
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​sparvagskostnader-​skenar-​ivag-​1.​.​
 0
Jan Sjöberg (25 Oktober 2010 12:00):
Svar till Johan Eriksson:
Tack för länken till "Spårväg City genom Värtan". Intressant läsning som berör Lidingö i högsta grad.
Jag såg också DN:s artikel i dag men efter att ha läst yttrandet är jag fortfarande lugn :-)
Du behöver inte be om ursäkt för att vi missförstod varandra. Sånt händer. Men det är alltid intressant att snabbt kunna ventilera åsikter.
 0
Tore Kullgren (26 November 2010 13:42):
Visst kommer det behövas nya parkeringsplatser vid Lidingö Centrum. Här är några förslag:

* Stadshusparkeringen kan få två däck under jord. 300 platser.
* Gräsmattorna längs Sturevägen, mellan Södra Kungsvägen och stadshuset. 500 platser.
* Gräsmattan öster om polishuset. 50 platser.
* Gräsmattan längs Vasavägen. 50 platser.
* Vårvägen (bakom Thernlunds). 50 platser.

Totalt 950 parkeringsrutor. De här gräsmattorna är så trafikstörda att de ändå inte fyller någon ekologisk eller rekreationell funktion.

Men framför allt skulle en T-banestation vid Lidingö Centrum innebära att tusentals lidingöbor som idag tar bilen till Ropsten, i stället kan promenera till t-banan.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter