Utskrift från www2.yimby.se
....

Vilka ska få vara med och bestämma om Stockholms framtid?

 
Ska de som lyckats skaffa en bostad besluta om Stockholms framtid? Eller ska även andra som är utan bostad, eller som vill flytta till nytt område få något att säga till om? Ska de som spenderar sin fritid eller arbetar i ett område få något att säga till om? Ska bostadsinnehavare som vill flytta till större bostad få något att säga till om?

Dessa frågor har på senare tid blivit en het potatis. Är man utan bostad eller tycker det är för dyrt att köpa en tillräckligt stor bostad till familjen så vill man så klart minska bostadsbristen. En del har åsikter om hela sin stad, inte bara närområdet där man bor. I dessa fall är det lämpligt att inte bara ge de närboende något att säga till om.

Andra vill istället ge mer bestämmande till de som redan har bostad. De känner ju sitt område bäst. Nackdelen med det sistnämnda är att man då måste få mångmiljonlån eller stå i någon bostadskö i många år innan man får vara med och påverka samhället. Att ge mer bestämmanderätt till endast de närboende är alltså inte bara av godo, utan det finns också ett demokratiskt problem i resonemanget. YIMBY vill därför ha en sund balans mellan dessa alternativ.
Idag hörs ofta de närboendes röster när nya byggplaner dyker upp. Dessutom anser många att framförallt de negativa rösterna gynnas (det finns faktiskt många närboende som ställer sig positivt till nya bostadshus, idrottshallar, parker, stadsgator, dagis, bättre kollektivtrafik o.s.v.). Från Regina Kevius kommer nu förslaget att under planprocessen även söka upp de bostadssökande för att höra vad de tycker om planerna. Regina Kevius (M, stadsbyggnadsborgarråd), Hans Edler (kvarteret Plankan) och Gustav Svärd (Yimby) gav sig in i debatten på ett SVT-inslag som finns här. Även DN uppmärksammar ämnet i en artikel.

Bo Magestad har en annan vinkling av problematiken. Han menar att de närboende i innerstan, den nyrika medelklassen som han kallar det, sänkt kvalitén på Stockholms arkitektur. Man kan naturligtvis inte göra de närboende till syndabockar för allt. Men visst, de mest kompromisslösa protesterna gynnar inte innovativ arkitektur. Jag har för övrigt många gånger varit med om att en ny byggnad planerats bredvid mitt. Jag brukar säga "Om ni lovar att bygga ett snyggt hus så säger jag ja. Nya grannar och mer service i närområdet är ju trevligt!". Jag har dock aldrig varit med om att man har byggt snyggt.

Bo Magestad menar också att de nyrika argumenterar för att nybyggnationer ska flyttas till andra stadsdelar, vilket leder till att de hamnar där de närboende är fattigare och saknar ekonomiska påtryckningsmedel. På detta vis menar Bo att ett välbeställt fåtal dikterar villkoren för hur andra ska leva. Det är inte ofta man får läsa artiklar med denna vinkling i Stockholms morgontidningar men ibland händer det.

När vi ändå diskuterar arkitektur så vill jag nämna att en nyligen genomförd undersökning visar att Stockholm är sämst i norden på innovativ arkitektur enligt Sveriges arkitekter. Orsaken sägs vara för snäv projektekonomi, en konservativ byggbransch och byggherrar som saknar visioner. Sist men inte minst vill jag gratulera KUB Arkitekter och Göteborg för årets Kasper Salin-pris.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Harald Cavalli-Björkman (20 November 2010 17:18):
Det skulle vara jäkligt intressant att se statistik över hur närliggande nybyggnation påverkar värdet på redan existerande fastigheter. Jag skulle tro att det i det allmänna fallet höjs. Var kan man hitta sådan information?

Förresten är det nog inte så konstigt att arkitekterna skyller på allt annat än sin egen fantasi när man förklarar situationen i Stockholm.
 0
Ulf Pettersson (20 November 2010 20:44):
Det nya förslaget är lysande, men egentligen en ren självklarhet. Att även bostadsköande uttalar sig om nybyggen är naturligt och demokratiskt.

Samhällsvetenskaplig forskning visar att det är mycket enklare för fåtaliga, koncentrerade grupper (tex grannar, innerstadsbor) att organisera sig politiskt än vad det är för talrika, utspridda grupper (bostadsköande, bostadslösa). Som resultat så blir inflytandet på politiken mycket skevt. Sådana här initiativ är därför helt i linje med den samtida forskningen om så kallat kollektivt handlande.
 0
Martin Ekdahl (20 November 2010 23:16):
Är det någon som ger ett arrogant intryck i detta sammanhang så är det väl herr Edler. Jag vill ge all min respekt åt Regina Kevius för detta initiativ. De som anser att det är ett hot mot lokaldemokratin att fler får rätt att tycka till borde nog ta sig en funderare eller två. Till begreppet demokrati hör även rätten att få säga ja.
 0
HansS (21 November 2010 08:56):
Det är oklart hur förslaget ska fungera i praktiken men det hela verkar minst sagt ogenomtänkt.
T.ex. de bostadssökande kommer till största delen aldrig att beröras av besluten och kommer förmodligen att sätta sig in i problematiken väldigt knapphändigt.
De kommer naturligtvis att säga ja till i princip alla nybyggen, eftersom de till varje pris vill ha en bostad, vilket visar förslagets orimlighet.
 0
Alexander Åkerman (21 November 2010 10:21):
Vad gäller det dåliga arkitekturklimatet så tror jag att mycket av den trista arkitekturen beror på att det inte finns ett ekonomiskt behov av vackra byggnader - vi har säljarens marknad där vilket fult schabrak som helst kan säljas. Men vi ska inte heller akta oss för att kritisera våra arkitekter. De är ganska fantasilösa. Allt de ritar begränsas av deras hjärnspöken om standarder och någon ingrodd dogm om att allt som syftar att vara vackert skulle vara falskt och dåligt. Självklart är ju inte alla arkitekter så, kanske ingen. Men vi kommer inte runt det faktum att det inte byggs någonting som kan betecknas fantasifullt.

Jag har själv precis börjat på arkitektutbildningen i Umeå och jag hoppas kunna ändra på det där sista jag sa.
 0
Niklas Öhrström (21 November 2010 12:06):
HansS:
Jag tror inte att unga bostadssökande per automatik kommer att säga ja till bilberoende radhusområden, eller andra bostadsområden utan kontakt eller några bra kollektiva kommunikationer. Förmodligen kommer en hel del i sådana situationer ställa sig likgiltiga. Men byggs något som de verkligen attraheras av finns förstås chansen att de engagerar sig för projektet. För unga bostadssökande kan tänkas att efterfrågan på billiga hyresrätter i centrala och bra kollektivtrafiklägen kan komma att synliggöras tydligare genom förslaget.
 0
Olle Jansson (21 November 2010 18:35):
Vad som i högre uträckning behövs i planarbetet är inte i första fler ja-sägare. Vad som behövs är konstruktiva synpunkter som kommer in tidigt i arbetet, när andra synpunkter än kategoriska nej faktiskt kan tas i beaktande.
 0
HansS (21 November 2010 22:20):
Niklas:
Med utgångspunkt från ditt resonemang kommer i princip alla bostadssökande att säga ja till nybyggen i innerstan, oavsett läge och situation. Och viken är vinsten med det? Förslaget förefaller populistiskt och ogenomtänkt.
 0
Alexander Åkerman (21 November 2010 22:49):
Vad jag tror är det största problemet med dagens samrådssystem är att det i större grad framhäver och engagerar nejsägare. Jag skulle gissa att de som accepterar förslag till förändringar uttrycker sin åsikt i lägre grad än de som är emot förslag till förändringar. För att engagera fler så tror jag att man behöver ge de närboende något mer att säga om än att säga JA eller NEJ. Om de kunde vara med tidigare i designprocessen och förklara vilka värden de vill bevara och vilka de saknar så tror jag att fler skulle engagera sig.
 0
Harald Cavalli-Björkman (21 November 2010 23:31):
HansS: Ja, vad är problemet med att de som tycker ja och kommer påverkas markant också har möjlighet att uttrycka det. Varför är det rimligt att en familj som står i plats 1 i kön efter 20 års väntan ska ha mindre att säga till om än en person som vill sälja sin lägenhet i samma område? Som det är nu säger i princip alla som gör sig hörda i samråden nej till nybyggen i innerstan, oavsett läge och situation. Populism vore att böja sig för den mobben.
 0
Dan Edholm (22 November 2010 01:58):
Att få chans att "tycka till" är inte samma sak som allmän och lika rösträtt. Men om man nu har allmän och lika rösträtt är det är väl högst rimligt att alla som berörs av en förändring får säga sitt. Sedan kan man naturligtvis värdera kommentarerna efter relevans.

Men det är ju inte bara de som idag har första handskontrakt, bostadsrätt eller villa som bor i staden. Det är ju inte särskilt demokratiskt att bara låta dem som redan har få styra över hur mycket nytt som ska skapas.
 0
Ulf Pettersson (22 November 2010 02:19):
"HansS":
Hur kan du påstå att bostadssökande aldrig kommer att beröras av besluten, de saknar ju eller söker ny bostad; självfallet berörs bostadslösa av om det byggs nya bostäder eller inte!

Det vore alldeles i sin ordning även om de bostadssökande säger ja till exakt alla nybyggen i innerstaden. Att ta hänsyn till allas intressen vid beslut är vad vi kallar för demokrati.
 0
HansS (22 November 2010 08:33):
Ulf Petterson:
"Hur kan du påstå att bostadssökande aldrig kommer att beröras av besluten"

Du läser slarvigt; jag sa till största delen.

"Det vore alldeles i sin ordning även om de bostadssökande säger ja till exakt alla nybyggen i innerstaden. Att ta hänsyn till allas intressen vid beslut är vad vi kallar för demokrati."

Demokratin sker vid val (och där får alla röstberättigade rösta) och det är folkvalda tillsammans med sakkunniga som tar beslut. Att man frågar de som bor i det berörda området är just därför att de särskilt berörs av beslutet.

Det är också naturligt att de som är mest berörda får mest inflytande över besluten. Man får ju t.ex. inte rösta i Sverige om man inte är svensk medborgare. Att man ev. skulle flytta hit förändrar inte saken.

Att ha en direktverkande demokrati är en populistisk tanke som inte tar hänsyn till långsiktiga beslut.
 0
Harald Cavalli-Björkman (22 November 2010 08:41):
Att personer som bor på en plats per automatik besitter en förmåga att tänka mer långsiktigt än de som vill flytta dit är inte rimligt. Och jo, man får faktiskt rösta i kommunalvalet även om man inte är svensk medborgare.
 0
Linda Lövgren (22 November 2010 10:35):
I bostadskön står inte enbart bostadslösa. Ca 75 % av bostadskön består av personer med redan ordnat boende (förstahandskontrakt, egen villa, egen brf). Många står även i bostadskön som en försäkring för framtiden om man skulle skilja sig eller behöva seniorlägenhet. Kort sagt är bostadssökande ett tvärsnitt av mycket olika personer som är intresserade av hyresrätter i Stockholmsregionen.
För mer information om vilka bostadskön består av, se vår nya marknadsundersökning, som kommer ut strax innan jul.
Hälsningar
Linda Lövgren, marknadsanalytiker, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
 0
Joakim Forsemalm (22 November 2010 12:01):
Intressant initiativ, helt klar. Nya tillvägagångssätt behövs - här bland kommentarerna ser vi ju att det också skapar diskussioner om gränser för deltagande, om perspektiv, m.m. Ö h t tror jag att deltagandet i stadsutveckling kommer in för sent i processerna. Interaktiviteten bör grundlägga arbetet med program eller översiktsplaner - det både tar individers kunskap om det lokala på större allvar och det spar sannolikt tid och energi för ett projekt som helhet. Vi på Radar jobbar med Vardagslivskartläggningar som metod för dialoger i tidiga skeden. En del av de problem som uppstår kring dialoger (förtroendefrågor, huvudsakligen) uppstår även med arbetet av denna metod, men de kommer upp tidigare och kan därmed hanteras på ett bättre sätt. Lite om hur detta fungerar finns att läsa i förra veckans Hallands Nyheter (länk på hemsidan: www.radar-arkplan.se).
Alla nya tillvägagångssätt där lyssnandet på det lokala hamnar i fokus tror jag är rätt väg att gå, inte minst för arbetet med en socialt hållbar stadsutveckling. Det är logiskt att diskussioner om stadens utveckling skall inledas bland de som bebor den.
 0
Anders Ryding (22 November 2010 15:00):
Framförallt så skulle jag önska att våra politiker vågade ha en åsikt om hur staden skall utvecklas och våga stå för den istället för att åka slalom mellan opinionen. I Stockholms stadsbyggnadsdebatt finns två heliga kor: medbestämmande och grönare stad, som står för det goda. Ingen vågar ifrågasätta detta.
Vi som bor mitt i Stockholm måste inse att vår miljö, till skillnad från funktionsseparerade förorter och byar på landet, är hela Sveriges miljö. Vår bostadsmiljö är andras arbetsmiljö, nöjeskvarter, turistmiljö osv. Det borde också våra politiker göra klart. Trots att de är hyresgäster mitt i stan tror plankanborna att de lever i någotslags gated community som skall fredas till varje pris, men deras intresse är inte nödvändigtvi svenska folkets.
 0
Jan Wiklund (22 November 2010 18:17):
Människor är dessvärre sådana att vi tycker reaktiva handlingar är lättare än proaktiva. Dvs hellre engagerar oss när vi är negativa än när vi är positiva. Möjligen beror det på adrenalinets funktion: rädda och arga människor orkar mer, i alla fall på kort sikt.

Det är därför positiva alternativ kräver mycket mer av organisationsarbete än negativa protester.

Men visst: bostadslösa människor borde också vara arga. Tyvärr är de rätt ansiktslösa och svårsamlade. Då tror jag hellre på att samla ungdomar i allmänhet, där bostadsbrist är vanligt förekommande. Ungdomar brukar vanligen vara lättmobiliserade, även om det tycks finnas en djup dipp just nu av nån anledning.
 0
Niklas Öhrström (22 November 2010 18:24):
HansS
"Med utgångspunkt från ditt resonemang kommer i princip alla bostadssökande att säga ja till nybyggen i innerstan, oavsett läge och situation. Och viken är vinsten med det? Förslaget förefaller populistiskt och ogenomtänkt."

Om man frågar sig hur denna ordning kommer att påverka det som byggs så:

Planerar man byggnation centralt i innerstaden kommer många närboende (lite hårddraget dock) att protestera, medan bostadssökanden kommer säga ja.

Planerar man för hyreshus långt ut, och långt från närmast pendeltågsstation, kommer få närboenden att protestera. Men å andra sidan kommer få i bostadskön att säga ja.

Förslaget kommer istället gynna byggnation i halvcentralt läge (strax utanför tullarna), där relativt få närboende kommer säga nej, medan bostadssökanden kommer att att säga ja.

Jag tror med andra ord att detta förslag kommer att gynna en innerstadsutvidgning, snarare än en direkt förtätning innanför tullarna.

Om detta är populistiskt? Ja, fast i positiv bemärkelse, eftersom man gynnar byggnation av sådant folk vill ha.

Håller med Anders R delvis men om översiktsplanerna/stadsplanerna är tillräckligt detaljerade (mindre flummiga) och avser större områden, är det lättare för medborgarna att se till ett större område än det utanför den egna dörren.
 0
Jan Wiklund (22 November 2010 18:24):
Anders R: Det är politikers förbannade skyldighet att inte vara i otakt med opinionen. Snarare skulle jag önska att de vore mindre tjockskalliga. Det är faktiskt vår uppgift som medborgare att övertyga dem om att vår tolkning om medbestämmande och grönare stad är den riktiga!

Och ännu mer vår uppgift att övertyga allmänheten om att vår tolkning om medbestämmande och grönare stad är den riktiga. Vi kan inte lägga den skyldigheten på några politiker. Då åker vi bara på en bakstöt när de bestämmer sig för något som går emot oss och skyller på att "ja men ni har ju sagt att vi har carte blanche att köra över opinioner".

Närmare stad är livsviktigt. Men demokrati är också livsviktigt. Elitistiska metoder leder alltid till backlash.
 0
Anders Ryding (22 November 2010 20:34):
JAN: Om politikerna hela tiden skall läsa av opinionen så får vi bara fega och beslutsveliga politiker. Det tycker inte jag är att förstärka demokratin. Folkomröstningar är väl isåfall det ultimata. Annars har vi ju en representativ demokrati och vi får rösta på något annat parti eller politiker om vi inte är nöjda. Sedan det här med grön stad och medbestämmande. Varför jag tog det som exempel är att detta börjar bli två mantran som upprepas från höger till vänster, utan att definieras. Jag vill inte ha grönt överallt och jag gillar inte anarki.
 0
Dr Evil (22 November 2010 23:30):
Jag väntar fortfarande på klartecken för att yttra mig...
 0
Dr Evil (22 November 2010 23:30):
Jag väntar fortfarande på klartecken för att yttra mig...
 0
Herbert Tingesten (22 November 2010 23:43):
^^

Shoot, man.
 0
A (23 November 2010 01:49):
Hur kan närboende ha sådan makt egentligen? Hur går de praktiskt tillväga för att stoppa nybyggen? Det verkar som att deras medel är begränsade att vara högljudda i media och att hänga ut röda lakan i fönstret. Har aldrig riktigt förstått hur det fungerar i praktiken, men jag antar att de på något vis lyckas övertala rätt politiker någonstans. Men en enskild politiker borde ju rimligen vinna mer sympatier på att bygga än att stoppa. Varför kan man inte bara köra över dem?

Det hade för övrigt varit både enklare och bättre att inte fråga någon närboende över huvud taget. I alla fall då det är privat mark som bebyggs.
 0
Mathias Forsberg (23 November 2010 08:23):
Ingen som vill kommentera att 75 % av de i bostadskön tydligen är boende i villa, Brf eller på annat sätt inte ingår i det segment som nästan alla ovanstående kommentarer mer eller mindre förutsätter är den primära gruppen i bostadskön?

Ett gott förslag - men utom all rimlig praktisk genomförbarhet. "De många och oorganiserade", som lätt nostalgiskt beskrevs ovan, är inte i majoritet, och de få som är bostadslösa, ungdomar mm kommer - som någon påpekade - naturligvis att tacka ja till allt. Sannolikt även villor i Järfälla eller Vallentuna, eftersom dessa frigör bostäder på andra platser i kedjan.
 0
Joel (23 November 2010 10:00):
A: I PBL's regelverk är det reglerat att sakägare måste få möjlighet att utrycka sig i samråd och under utställningen. Däremot har ingen som inte direkt påverkas av nybygget, dvs som inte bor i den direkta närheten, laglig rätt att utrycka sig inom detaljplaneprocessen.

Med det sagt så är det väl ändå så att sakägarna ofta blir överkörda i praktiken. Det är kommunen som har tolkningsföreträde när det gäller relevansen av deras invändningar/åsikter och det behövs inga utstuderade argumentationer för att avfärda dem.
 0
Harald Cavalli-Björkman (23 November 2010 11:16):
Matthew F: Men om nu 75% av de i kön inte är i desperat behov av boende borde de ju ha alla möjligheter att på ett rationellt sätt väga fördelar och nackdelar med att bygga på den specifika platsen. De tvångsmässiga ja-sägarna är då förhoppningsvis lika många som de tvångsmässiga nej-sägarna, och de två grupperna tar därmed ut varandra.
 0
Niklas (23 November 2010 12:12):
Det är dock ett problem att man kan köpa sig inflytande genom att ställa sig i kön (runt 250kr/år).
 0
Martin Ekdahl (23 November 2010 14:32):
Niklas:

Hey, inget ont om oss korrumperande väntelistare som köper oss denna oerhörda makt för 250 kronor om året ...
 0
Jan Wiklund (23 November 2010 19:26):
Anders R: Då är vi helt oeniga här. Jag förutsätter att vi har en civiliserad politisk debatt där man försöker nå fram till vettiga kompromisser så att alla är något så när nöjda.

Problemet är att de som inte vill ha någon förändring är för välorganiserade i förhållande till dem som vill ha förändring. Men så är det alltid. Vested interests är alltid starka. Men då är det de förändringsvilligas förbannade skyldighet att organisera sig och se till att förändringarna kommer till stånd. Inte överlåta detta till politiker som man i alla fall aldrig kan lita på - politiker går också oftast vested interests till handa.
 0
Anders Ryding (24 November 2010 11:56):
Jan: Det här är en jätteviktig och intressant fråga och jag önskar jag hade ork och tid att utveckla mina tankar lite mer. Det är ju inte så att jag är emot att boende har ett medinflytande. Jag ser bara inte hur man skall komma framåt i den situation som uppstått i Stockholm.
Ofta är det så att de som skriker högst om medbestämmande i grunden är de största motståndarna till ett reellt medinflytande. De vill ha rätten att säga nej till nya byggen och utveckling av staden och pratar fint om demokratin. Samtidigt är de helt emot att bostadsrättsföreningar får bestämma färgen på sitt hus eller om man skall ha balkonger eller vilken verksamhet som skall finnas i lokaler osv. Om det fanns ett reelt inflytande så gärna för mig, inte bara rätten att säga nej.
jag bor i ett ganska oansenligt gårdshus i en vindsvåning som bara syns ifrån de flygplan som passerar på väg till Bromma. Nu söker vi bygglov för att bygga terrass och det hela är helt surrealistiskt. Blir det en fingerborg får man vara glad därför varje liten takpanna tycks kulturskyddad och allt skall passa in i en förutbestämd modell.
Det är i det lilla man borde öka medbestämmandet, då kan vi få en intressant dynamisk miljö där exempelvis invandrartäta förorter får präglas av den kultur de boende kommer i från. När det gäller stadsutvecklingen istort däremot, så tycker jag att våra politiker borde våga ta ett större ansvar och uttrycka en tydlig ståndpunkt. Am I right? Gå in och läs Jerker Söderlinds blogg förresten.
 0
Daniel (24 November 2010 12:14):
Avloppsreningsverket i Göteborg som vann priset ligger på ett sådant ställe att ingen ser huset i princip om man inte besöker naturreservatet Rya Skog som ligger lite udda. Staden har en likanden byggnad brevid (som är fyrkantig) som är ett naturgaskraftverk. Dessa hus byggs för att vara showoff för kryssningstrafiken.
 0
Jan Wiklund (24 November 2010 17:19):
Anders: Det finns inga enkla vägar. De som har intresse av mer byggande (alla vi som dignar under höga boendekostnader, t.ex.) måste helt enkelt organisera oss och driva frågan. Inte bara på en blogg. Och inte bara i egenskap av en liten grupp.

Tyvärr finns ett kulturellt betingat motstånd mot massorganisering idag. Det är till stor del irrationellt och beror på missnöje med gamla tiders pampvälde. Men vi ska komma ihåg att utan denna massorganisering från det sena 1800-talet och framåt hade mycket lite åstadkommits i fråga om ökad levnadsstandard i världen. Antagligen är en kombination bäst. Smågrupper för flexibilitet, massorganisationer för tyngd. Men massorganisationer är nödvändiga för att bryta vested interests.
 0
Martin Ekdahl (24 November 2010 22:10):
Daniel:

Men då ser man ju dem från kryssningsfartygen.
 0
Daniel (25 November 2010 13:36):
För övrigt så tror jag ibland att stockholm har ett storebrorkomplex där man har pressen på sig att vara störst bäst och vackrast. Om någon annan stad i sverige har något så måste stockholm också ha det. Dom hade en filmfestival i göteborg, då måste stockholm ha det, dom byggde ett höghus i malmö, och då måste stockholm ha det. Dom har byggt flera nya arenor i sverige, då måste stockholm ha 2-3 stycken. östersund ansöker om os, då måste stockholm ansöka om os. Det är en intressant hybris som många stockholmare har. Dessutom så räknas det alltid som det är nytt till sverige (även om det är nytt enbart till stockholm, det mest kända är dubbeldäckartåg och inglasade perronger.
 0
Harald Cavalli-Björkman (25 November 2010 16:08):
Daniel: Det är inte en tävling.
 0
Daniel (26 November 2010 13:06):
@Harald. Det är faktiskt ganska intressant, för om vi pratar om t.ex. arenor och att Ullevi i göteborg nu bygger ut så kallar man det lillebrorkomplex.
Då det inte finns ekonomi för dessa miljardarenor som byggs här i stockholmsområdet så kan man undra vad anledningen är att dom byggs? Om fotbollslagen behöver nya arenor så räcker det väl med bollstadions i Elfsborgs klass med tanke på kundunderlaget.

Jag tror att stockholmare lider av ett storebrorskomplex och det är det som gör att man upplevs som arrogant när man kommer ut.
 0
Johannes Lilleberg (26 November 2010 15:06):
Daniel:

Ullevi har varit Sveriges största evenemangsarena i över ett halvt sekel. Att Sveriges klart största stad inte byggt något större under så lång tid är väl inget tecken på hybris. Och jag har aldrig hört någon säga att Ullevi har med lillebrorskomplex att göra.

Turning Torso är Sveriges högsta byggnad. Det finns idag inga planer på att bygga något högre i Stockholm. Och även om det fanns det så har väl inte det med hybris att göra.

Stockholms filmfestival är yngre än Göteborgs. Men jag rekommenderar alla att gå på den ändå. Det är ett trevligt evenemang som inte har med hybris att göra...
 0
Daniel (26 November 2010 15:41):
@Johannes. Ok, det är mycket möjligt egentligen att det bara är typ stockholmsmedia som har hybris när man jämför och frågar om den ene känner sig hotad av den andre.
 0
Niklas Öhrström (26 November 2010 19:11):
Daniel:
"Jag tror att stockholmare lider av ett storebrorskomplex och det är det som gör att man upplevs som arrogant när man kommer ut."
Säg något land där invånare i den största staden (eller den mest inflytelserika staden vad gäller ekonomi och kultur) inte upplevs som arroganta av individer ur resten av befolkningen. Gissningsvis är det så att upplevelsen av stockholmare har mer med upplevaren att göra, än stockholmares uppförande generellt. Många har fördomar, generaliserar och betraktar stockholmare genom ett subjektivt betraktelsefilter. Med detta sagt så går det inte att förneka att det finns arroganta stockholmare. Det heller inte att förneka detsamma om göteborgare, malmöiter eller norrlänningar. Jag upplever inte på något sätt ett storebrorskomplex. Däremot kan man uppleva någon form av tävlan mot exvis Köpenhamn, som i storlek och i annat är mer likvärdigt. Man kan även uppleva att stockholmare inte har så bra koll på vad som händer på annat håll i Sverige.

Nu börjar dock tråden att glida från ämnet.
 0
Johannes Lilleberg (27 November 2010 11:09):
Du har rätt Nicklas. I länder där huvudstaden också är den största staden så bildar resten av landet ett slags gemensamt motstånd. Samhörighet är viktigt för människor och då är det frestande att skapa en "Vi-och-dem-känsla". Det leder till att invånarna i huvudstaden tillika största staden ofta beskrivs med ord som "dryga", "översittare", "storebrorskomplex" eller andra negativa ord.

Den näst största staden i denna typ av länder spelar en speciell roll. Det är ju den största motvikten. Dialekten i dessa städer betraktas därför ofta som glad och positiv. Sverige är väl ett praktexempel på dessa fenomen.
 0
Huskvarnabo I Förskingringen (28 November 2010 08:46):
Jag träffade en Stockholmare på Camping i Frillesås. Hans språkbruk och åsikter om "landsorten" var vämjeliga. Sedan dess har jag stark aversion mot Stockholmare.
 0
Martin Ekdahl (28 November 2010 20:40):
Huskvarnabo I Förskingringen:

Jag hoppas att du inte dömer alla människor från en särskild ort efter att ha mött en enda otrevlig individ. I så fall kan du redan döma ut hela mänskligheten. Det finns nämligen otrevliga individer på alla håll i världen, även i Huskvarna. Det bor över 2 miljoner människor i storstockholm. Om du är beredd att avsky alla dessa människor på grund av mindre än en tvåmiljontedels uttalanden så är det högst oroväckande.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter