Utskrift från www2.yimby.se
....

Krönika: Bostadsbubbla?

 
Det pågår sedan åratal en evig diskussion om vi befinner oss i en bostadsbubbla eller inte. Lägenhetspriserna slår ständiga rekord i Stockholm och Göteborg och frågan är egentligen bara när vi når en smärtgräns.

Gentrifiering i Göteborg: i huset till höger har priserna stigit från 16000 till 70000 kronor per kvadrat det senaste decenniet

Ändå är den svenska situationen ganska speciell. Det som framförallt utmärker den är att vi sedan ett par decennier bygger relativt litet. Spanien och Irland, som just nu befinner sig i ett extremt läge byggde till exempel sex-sju gånger mer lägenheter per invånare jämfört med oss under åren 2005-2007. Deras siffror under de åren närmade sig de vi nådde under ”miljonprogrammet”.

Tittar man på Förenta Staternas och Kinas pågående bostadsbubblor är situationen också annorlunda. I USA var utlåningen till bostadssektorn näst intill okontrollerad under 2003-2006 och prisfallet startade direkt när räntorna började stiga. Idag är det få som vågar gissa när fallet ska sluta och centralbanken har dragit ned räntorna mot noll för att klara banksystemet.

Den kinesiska situationen börjar bli känd på allvar och här talar trovärdiga uppgifter om mer än 60 miljoner tomma lägenheter. Den politiska ledningen har använt byggsektorn som en säkerhetsventil för att hålla nere arbetslösheten och nu närmar sig sannolikt katastrofen.

Något liknande kan vi inte se i Sverige och själv har jag tolkat uppgången helt annorlunda. Men kanske är det dags att tänka om nu.


Förtätning i Stockholm: Gasklockorna i Värtan väntar på tusentals nya grannar

Min bild har byggt på att bostadsrätter fortfarande var relativt billiga långt in på 1990-talet. Så sent som 1996 gick det att få bostadsrätter innanför tullarna som kostade 15 000 kronor kvadraten och räknade man sedan med 6%-ig ränta, 30%-igt skatteavdrag och normala månadsavgifter hamnade man på totalkostnader i nivå med hyresrätter, som det ändå rådde brist på. I centrala Göteborg kostade lägenheterna 6 000-7 000 kronor/kvadrat, men priserna kunde fortfarande variera kraftigt inom samma kvarter. Bostadsrättsmarknaden fungerade slumpmässigt eftersom det inte gick att få någon överblick av den och dessutom var köparna osäkra på vad man egentligen ägde.


Stora delar av centrala Göteborg domineras paradoxalt nog av parkeringsplatser

Internet ändrade på hela marknadsstrukturen för ungefär ett decennium sedan. Helt plötsligt fanns överblicken och jämförbarheten och istället för att titta på tre objekt kunde man se hundratals. Snabbt etablerades det tydliga prisnivåer, mystiska mäklare försvann och bankerna sänkte br-räntorna till villanivåer (fram 2003/04 låg de en halv procent högre, vilket var ett uttryck för osäkerheten runt br-formen).

Under 1990-talet började dessutom innerstädernas befolkningar växa snabbare och frågan blev var alla nya city-medborgare skulle bo. Nyproduktionen var låg, så svaret var självklart: efterfrågeökningen koncentrerades mot de gamla bostäderna. Sedan sker en befolkningsförändring som är tydlig i både Stockholm och Göteborg när yngre välutbildade hög- och medelinkomsttagare flyttar in. Efterfrågan förändras eftersom betalningsförmågan är starkare hos den nya befolkningen. Samtidigt fortsätter räntan trendmässigt nedåt. Allt det här talar för att prisnivån borde stiga samtidigt som ombildningarna ökade.


Cykelhjulen ska snart ersättas av Tors Torn


Stannar vi upp här kan vi se att flera saker som talar för en kraftig prisstegring från och med slutet av 1990-talet: efterfrågan förändras, räntorna faller och marknaden blir mer genomskinlig och pålitlig. Dessutom var den svenska ekonomin stark under 00-talets första decennium och framförallt var det storstadsregionerna som växte.

Nu finns det ändå anledning att ställa sig frågor runt dagens priser. Vid bankkrisen 2007-2008 sänktes räntorna till historiskt unika nivåer och priserna har sedan fortsatt uppåt. En hundrakvadratslägenhet i Stockholms innerstad har nu stigit i pris från 1,5 miljoner till 5,5 miljoner på knappt 15 år. Med en hög belåning, ränta på 4% och en avgift på 5 000 hamnar den på en månadskostnad på 16 000-17 000 kronor. För 15 år sedan befann sig månadskostnaderna på nivån 10 000-11 000 kronor.

I Göteborg har motsvarande lägenhet stigit från 700 000 till cirka 4 miljoner. Med samma antaganden hamnar månadskostnaden mellan 13 000-14 000 kronor. För 15 år sedan låg kostnaderna på 8 000-9 000 kronor.


Det händer ofta att rivningstomterna utnämns till ”gröna lungor”

Det här låter som hållbara nivåer, förutsatt att hushållet har två inkomster. Men en allt större del av inkomsterna läggs nu på boendet, samtidigt som hushållens belåning ökat kraftigt. Rimligen måste risknivån i bostadsrättssektorn ha stegrats. Skulle Sverige drabbas av en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet riskerar många att snabbt drabbas av problem.

Men dagens prisnivå hänger också samman med att stora grupper har vinster att ta med sig från den långa uppgången. Richard Lagerling förklarade mekanismerna i en intervju i SvD häromveckan:

Men avgörande för prisutvecklingen på de mest attraktiva delmarknaderna i Stockholms innerstad är det faktum att det finns en större kundkrets än någonsin av personer som är prisokänsliga när det rör sig om objekt upp till 15–20 miljoner kronor. Efter att ha sålt lägenheter på Östermalm i nästan 20 år vågar jag hävda att gruppen av förmögna kunder aldrig har varit större än vad den är nu. Många av dessa har blivit förmögna på sitt boende, de har varit med från början på prisrallyt på bostadsmarknaden. De har därmed skaffat sig ett obelånat kapital i botten som utgör grundfinansieringen för en ny lägenhet.


Å andra sidan måste ju även ”de förmögnas” lägenheter säljas till någon och alla har inte varit inne i prisrallyt i 20 år. Hela spelet bygger på att det kommer in nya människor i både Stockholm och Göteborg som förmår betala stigande inträdesavgifter. För de personerna blir marginalerna mindre vid räntestegringar eller lågkonjunkturer. Den som byter upp sig till en av Lagerlings stora lägenheter ökar också sin risknivå.

I vilket fall som helst är det svårt att se hur prisnivån skulle kunna fortsätta uppåt på ett hållbart sätt. Rimligen skulle det också leda till en allt hårdare segregation i stadskärnorna. Scenariot skulle vara att allt större delar av innerstaden domineras av den övre medelklassen, samtidigt som grupper med lägre inkomster skjuts mot periferin. En aktiv mekanism i skiktningen är ombildningsverksamheten, för efterhand som låginkomsttagare säljer sina nybildade brf-er ökar ”gentrifieringen”.


På Kungsholmen rivs just nu 60000 kvadratmeter kontor och garage. I nybygget ryms både kontor och 135 bostadsrätter.

Frågan blir då vad man kan göra åt det här. ”Billiga hyresrätter” är inte ens en möjlighet, för om sådana kunde byggas skulle de omvandlas till brf-er på nolltid. En sak som man i alla fall kan konstatera är att det begränsade utbudet och NIMBY-ismen rimligen bidrar till att prisstegringen snabbas på, samtidigt som prisokänsligheten i nyproduktionen ökar.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Björn Nilsson (23 December 2010 14:10):
Finns ingen anledning att uppfatta politiska beslut som annat än politiska beslut. Bostadsrättandet är ingen naturlag. Allt handlar om att folk opererar inom de ramar som tillåts. Det finns ingen naturlag som säger att nybyggda billiga hyresrätter omedelbart kommer att omvandlas till bostadsrätter - det handlar bara om att se till att det finns politiska beslut som hindrar gentrifieringen och som driver en social bostadspolitik som slår botten ur spekulationen. Hur får man annars den blandade stad som en del påstår sig vara ute efter? Och att sätta stopp för folks vansinniga överbelåning är också en politisk fråga.
 0
Jan Jörnmark (23 December 2010 16:39):
Det mesta som omvandlats har ju varit privatägda fastigheter, och hur man skulle kunna hindra t ex Wallenstam att sälja till brf:er är en svår fråga. Tror inte något parti skulle vilja gå till val med kravet att stoppa förköpslagen.

Hur man skulle kunna bygga biliga lägenheter är en gåta. Ser man på bruksvärdet i nyproduktionen i Göteborg (s-styrt) och Stockholm hamnar ju hyrorna på 1600-1700 kr/kvadrat. Det ger hyror i den här nivån:
http:​/​/​www.​poseidon.​goteborg.​se/​sv/​Kv-​Venus/​Lagenheter.​.​

Fast det viktiga i sammanhanget tror jag är att se att oerhört många beslut i bostadssektorn går stick i stäv mot de uttalade politiska mål som de flesta politiker säger sig ha.
 0
Martin Ekdahl (24 December 2010 13:29):
Det kanske skulle till en reglering så att man inte kan omvandla en nybyggd hr till br inom tio år efter att man fått nycklarna. På så sätt skulle man kunna bromsa in den blixtsnabba omvandlingen av hyresrätter och de medföljande prisökningarna.
 0
Jan Jörnmark (25 December 2010 15:02):
Martin, problemet är att ombildningstrycket är värre i de gamla fastigheterna. Orsaken är egentligen enkel, och förklarar varför t ex Wallenstam säljer gamla och bygger nya hyresrätter.

I de äldre fastigheteterna ligger ofta bruksvärdeshyran runt 1000 kronor/kvadrat, vilket ger cirka 7000 kr i månaden för en 80 kvadratare. Räknat på ett möjligt ombildningspris på 35000 kronor/kvadrat blir den löpande avkastningen oerhört låg för fastighetsbolaget, och den faller dessutom ännu mer efterhand som ombildningspriserna går upp. För börsnoterade fastighetsbolag blir det närmast omöjligt att behålla sina äldre hyresrätter. De låga vinstrerna och de stora dolda reserverna i form lätt säljbara hyresfastigheter skulle snabbt resultera i att någon kom in och bjöd på bolaget. Det var den logiken som gjorde att både Drott och Tornet köptes upp av olika finansgrupper för att sedan styckas för några år sedan. Blev en förfärlig massa nya bostadsrätter i Stockholms innerstad efter de båda affärerna.

Gamla privatägda byggmästarbolag kan förstås agera på ett annat sätt, men förr eller senare kommer arvsskiftena, och med dom ett motsvarande tryck att ta hem värdestegringar. Samma med allmännyttiga företag som också kan arbeta med andra avkastningskrav än börsnoterade företag, men den bilden kompliceras som vi alla vet av ständiga politiska skiften.

Nyproduktionen ger ju en lite annorlunda bild. Här kan man ta ut bruksvärdeshyror av den typ som finns i länken jag gav i mitt förra inlägg och underhållsbehovet blir under några år dessutom minimalt. Ombildningstrycket kommer sedan att öka efterhand som underhållsbehovet ökar, då det samtidigt kommer att vara svårt att justera bruksvärdeshyrorna.
 0
Martin Ekdahl (25 December 2010 17:05):
Jag är inte helt förtjust i att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Dels är det ju den problematik som du nämner med ständigt högre priser. Det finns även en otrevlig social dimension med ilska och grannfejder då vissa boende inte vill eller kan omvandla sina lägenheter.
 0
Jan Jörnmark (25 December 2010 19:29):
Martin, så länge den logik som beskrivs i den här länken gäller kan nog ingenting stoppa omvandlingarna.
I länken kan man läsa om hur Diligentia säljer för cirka 30 tusen kronor kvadraten på Östermalm våren 2008. Idag kan de individuella lägenheterna säljas för 70-80 tusen/kvadrat.
http:​/​/​www.​fastighetsvarlden.​se/​zino.​aspx?​articleID=​15.​.​

Hur ser då logiken ut? Intäkterna låg enligt länken på 820kr/kvadrat, vilket antyder en mycket låg bruksvärdeshyra och stort renoveringsbehov. Det gör att den direktavkastningen hamnade under 2% och då blir försäljning det rimliga för ett kommersiellt fungerande fastighetsbolag.

Kunde Diligentia ha valt ett annat alternativ? Ja, naturligtvis hade de själva kunnat ge sig på utvecklingen av vindslägenheter, samt försökt genomföra en omfattande renovering av hyresrätterna. Problemen är de flera: det är höga kostnader inblande i ett sådant projekt och dessutom är det inte helt enkelt att driva igenom det om lägenheterna redan når upp till LGS (lägsta godtagbara standard), vilket dom säkert gjorde.

Man kan väl säga att många faktorer i dagens utveckling tillsammans leder fram till att bostadsrätternas ställning oavbrutet stärks i växande städer: skattesystemet, bruksvärdessystemet, förmågan att hantera ombyggnadsprotester och de höga kraven på avkastning från den aktiva kapitalmarknaden. Det finns fler, men det där räcker en bra bit på väg som förklaring.

Mats Qviberg summerade utvecklingen i en intervju redan sommaren 2002. Strax efteråt blev han en av de som tog över Drott, som sedan sålde fastigheter till brf:er i snabb takt:

FRÅGA: Drott äger ju flera bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som många anser borde säljas till bostadsrättsföreningar. Vad är din
inställning till det?
QVIBERG: Jag har svårt att se att de kan få lönsamhet jämfört med de priser man kan få ut vid en försäljning till bostadsrättsföreningar, i synnerhet som Drott liksom andra fastighetsbolag är utsatt för
dubbelbeskattning.
 0
Krister (25 December 2010 21:52):
Enda sättet att få till hyresrätter i storstäderna är att ge räntesubventioner till de som bygger hyresrätter men ej till BRF.
 0
OF (25 December 2010 22:15):
För mig finns det en uppenbar samband i Nymbismen och upprätthållandet av innerstans prisnivå. Byggstopp innebär helt naturligt större attraktivitet i det befintliga utbudet och med den stora inflyttningen pressas priserna oavsett om räntorna stiger eller är "nyckfulla". Nymbismen måste motarbetas, den är en egoistisk och protektionistisk parasit i samhället som gör ingenting annat än att värna om det egna intresset och skiter totalt i samhällsutveckling! Bra att Yimby finns och God Jul på er!
OF
 0
Jan Jörnmark (27 December 2010 10:06):
Brf utvecklingen har både problem och möjligheter. Värdestegringen gör ju att ganska mycket gamla kontor och hotell numera byggs om till bostäder, se t ex
http:​/​/​www.​lokaler.​nu/​blogg/​fabege-​skapar-​bostadsratte.​.​

Protesterna mot att bygga ut vindar eller liknande förändringar blir dessutom ofta mindre när man kan se det egna intresset i förändringen. Det kan man ju i en brf, där fördelarna av försäljningsintäkter och fler medlemmar är lätta att argumentera för. Har själv häpnat över hur elastiska fastigheter faktiskt kan vara: i det kvarter i Gbg där jag bor har det det senaste decenniet skapats 23 nya lägenheter när vindar och gamla kontor byggts om. Brf-formen har varit helt avgörande för de konversionsverksamheten, hade vi varit hus med hyresrätter hade sannolikt inget nytt byggts.

Problemen tror jag ligger på det rent sociala planet. Brf-dominansen skapar en mer alltmer socialt homogen stad, vilket sannerligen inte är roligt. Bekymret är ju att det finns så litet alternativ till utvecklingen.

En lustig detalj apropå Nimby-ismen är ju också hur boende i brf:er sällan vill ha restauranger i huset. Här uppstår en lite smålustig paradox, när alla säger sig vilja ha en stad full av restauranger och cafeer, men inte i just min bottenvåning. Förklarar ju också litet om varför alla vill ha en egen (icke luktande) sushi restaurang i fastigheten.
 0
Harald Cavalli-Björkman (28 December 2010 15:48):
Något OT:

Jag tycker ordet gentrifiering har en överdrivet negativ klang. I de allra flesta aspekter förbättrar gentrifieringen ett område, gör det tryggt för de boende, mer tillgängligt för besökare och expanderar serviceutbudet.

Gentrifiering är också en del av den dynamiska staden, själva ordet innebär ju förändring. När en stadsdel gentrifierats flyttar de spännande och kreativa verksamheterna till andra stadsdelar, gör dessa mer attraktiva och startar en ny cykel. Klagosången över stadens föränderlighet är något vi försöker bekämpa, eller hur?
 0
Freddy (2 Januari 2011 13:52):
Klart att man kan dra igång ett stort program för att bygga allmännyttiga, billiga hyresrätter. Men det vill man givetvis inte, av ideologiska skäl. Och tänk dej reaktionen från alla som köpt svindyra br och ser sin prisnivå hotad.
Bygga billiga hyresrätter kan i dagsläget klassas som samhällsfarlig verksamhet, precis som varje annan åtgärd som hotar spräcka skuldbubblan.
Kom ihåg att ingen i ledande ställning vill vara den som man kan peka på som skyldig till att med någon åtgärd ha spräckt densamma. Därav det frekventa varnandet från såna som Borg, följt av absolut ingen handling
 0
Pettsson (2 Januari 2011 15:21):
Grundproblemet den snedvridna marknaden genom subventioner. Hyresvärdarna förhindras att ta ut den hyra som är berättigad.

Det ger desutom upphov ett flertal märkliga effekter på hyresmarknaden.
- Svarthandel med hyreskontrakt mellan privatpersoner.
- Privata värdar som "säljer" hyresrätter genom svartbetalning under bordet.
- Privata värdar som skjuter på underhållet och låter sina hyreshus förfalla då det ej är lönsamt under nuvarande system att investera stora summor i renovering.

Om det gick att få tillräckligt stor avkastning på att bygga nya hyresrätter skulle människor och företag investera i sådana projekt.

Så länge man inte kan tjäna pengar på att bygga och driva hyresrätter så kommer inte nya hyresrätter byggas i någon större skala. Åtminstone inte i privat regi.
 0
Jan Jörnmark (3 Januari 2011 13:33):
Freddy, jag kan inte förstå hur man skulle kunna bygga billiga allmännyttiga lägenheter. Byggkostnaderna är vad dom är, och hyrorna bli inte lägre än länken jag skickade med i inlägg 2.

Hela marknaden befinner sig i en återvänndsgränd. hyrorna har varit relerade sedan 1942, och sedan dess har varje generation levt med samma "bostadsbrist". Bredvid de reglerade hyrorna finns det då sedan 1969 två fria marknader för villor och bostadsrätter.

Till detta kommer att de reglerade hyresrätterna kan flyttas till marknaden för bostadsrätter. Som Diligentiafallet ovan visar blir då logiken kristallklar - på lång sikt omvandlas alla HR till BR.

Till detta kommer då en stadig efterfrågeökning (inflyttning) och naturliga utbudsbegränsningar: NIMBYismen leder ständigt till nedskalningar, fördröjningar och fördyringar.
Vi vet alla vilket resultat den ekvationen ger.
 0
Freddy (3 Januari 2011 16:50):
Samma bostadsbrist sen -42 ! Det var riktigt galet svepande, alla som vart med på t.ex. 70-80talet vet vilken skillnad det är mot nu.
Byggkostnaderna är inte alls vad de är, utan beror på att de privata oligopolen tillåts hållas, det är nåt som en stor aktör som det offentliga kan göra nåt åt.
Omvandlandet till bostadsrätter är fullständigt beroende av att bubblan kan hållas uppblåst, vi fick en liten föraning av hur lite som behövs för att det ska ta stopp när finanskrisen slog till och det för en stund tog tvärstopp i ombildandet.
Dina resonemang utgår hela tiden från ett läge där allt vad bostadspolitik och stadsbyggnadspolitik heter, är nedlagt och överlämnat till "marknaden". Vilket förstås också är en bostadspolitik.
Men enligt dialektikens lagar kommer förstås en motreaktion precis som vid skapandet av allmännyttan efter de privata hyresockrarnas härjningar under första delen av 1900-talet. Då motbevisade Sverige under flera decennier påståendet att det offentliga inte skulle kunna producera goda bostäder till hyggligt pris och vi byggde upp världens högsta bostadsstandard. Miljonprogrammet sen var dock ur flera aspekter mindre lyckat.
Och din s.k. nimbyism handlar om att politikerna idag hänsynslöst kör över de som värnar om sina stadsdelar, och låter byggbolagens önskemål om att bygga precis i de lägen där de kan maxa kvm-priset styra stadsbyggnaden. Oberoende av om det står historiska/karaktärs-
byggnader, villor, vackra parker el. dyl. i vägen. Detta samtidigt som man hela tiden undviker planera in skolor, dagis, offentlig service och kultur i förtätnandet, det blir en add-on i kvarvarande parker. Däremot är en genomkomersiell galleria aldrig fel, förstås.
 0
Jan Jörnmark (3 Januari 2011 18:49):
Bostadsbristen såg likadan ut på 1950- och 60-talen. När det så kallade "miljonprogrammet" kulminerade fanns det 600 tusen svenskar registrerade i bostadsköerna. Den partiella avregleringen av marknaden 1969 försköt sedan byggandet i riktning mot villaproduktion. 1970- och 80-tal karaktäriserades därefter av mycket stora mängder tomma lägenheter i ytterområden som uppfattades som oattraktiva och rivningar samt subventionerad ombyggnadsverksamhet i centrum. ROT-renoveringarna hade i normalfallet en inriktning mot att minska antalet smålägenheter. Vi som flyttade till en större stad under den där perioden fick därför (som vanligt) nöja oss med rivningskontrakt eller tredjehandsboenden.

Omvandlingen till bostadsrätter beror på de stora skillnaderna som finns mellan bruksvärdeshyror och bostadsrättspriser i de växande storstadregionerna. Tittar du på regioner som saknar inflyttning existerar inte den disparansen, och då finns det inte något omvandlingstryck längre. Sättet man kan lösa det på vore priskontroller eller inflyttningstopp till de större städerna. Politiskt sett är detta knappast möjligt så länge vi lever i ett kapitalistiskt samhälle/en liberal marknadsekonomi (välj det som önskas).

Skrev för några år sedan två översikter över de långsiktiga mekanismerna som båda finns på nätet
http:​/​/​www.​svefast.​se/​BinaryLoader.​axd?​OwnerID=​9a9ae28.​.​
http:​/​/​www.​ratio.​se/​pdf/​wp/​jj_​bostad.​pdf
 0
Freddy (4 Januari 2011 12:39):
Du utelämnar helt att en betydande del av ombildandet sker inom allmännyttan, och då enbart pga politiska beslut.
 0
Harald Cavalli-Björkman (4 Januari 2011 16:42):
Jan: Är den svenska situationen unik? Jag tänker på det faktum att vi samtidigt har en historiskt hög prisnivå och historiskt lite byggande. I de andra fall du nämner (USA, Spanien, Irland och nu Kina) byggdes det som aldrig förr.
 0
Jan Jörnmark (5 Januari 2011 09:59):
Freddy, jag utlämnar inte allmännyttan, men jag vill med mina inlägg också belysa en sak jag tycker är viktig: det har uppstått en myt om att utförsäljningen av allmännyttan är enbart politisk och dessutom en "rea".

I verkligheten är det ingen "rea", samma villkor gäller alla aktörer på marknaden (se Diligentia exemplet). Priset bestäms av bruksvärdet, samt de resurser fastighetsägaren är beredd på att lägga ned i samband med ombildningen. Det finns t ex privata fastighetsägare som tömmer hus innan ombildningarna, för att på det viset få egna lägenheter att sälja efter att brf-processen är klar. Jag brukar tänka på det som den allra mest destruktiva utvecklingen på marknaden: här läggs resurserna på att få fastigheter att tömmas - ibland under flera års tid.

Ska vi få reda på om det är "rea" finns det bara ett sätt att göra det: vi måste jämföra likvärdiga försäljningar i likvärdiga områden, och vi måste också få reda på vilka resurser de olika bolagen lägger. INGEN hyreshusägare kan sälja till det som i propagandan kallas "marknadspriser", för priserna på HR och BR är lika skilda som priserna på fläskkotletter och oxfile.

Vad gäller politiseringen av allmännyttan kan man konstatera (läs gärna de båda rapporterna ovan) att det var socialdemokraterna som valde att politisera ägandet av innerstadsfastigheter på 1970-talet. Att de borgerliga sedan valde att ta en annorlunda ståndpunkt är det inte mycket att säga om, utan snarare stämmer det väl med Anthony Downs teori om hur politiska partier bör bete sig.

Dessutom visade det sig ju att omvandlingen till BRFer fick en tydlig politisk effekt. Stockholms förborgerligande tycks korrelera väl med bostadsrättsdominansen. Ett tydligt exempel jag ofta tänkt på är de stora utförsäljnngarna i Solna 2000-2001 - efter det blev den kommunen snabbt ett starkt borgerligt fäste.

Harald: Unik är den väl egentligen inte, men det låga byggandet gör att man bör undvika att jämföra direkt med t ex Irland och Spanien. Men nog fan tycker jag att priserna i Stockholm är ruggigt uppdrivna just nu.
 0
Daniel (5 Januari 2011 10:25):
Fast vid utförsäljning av allmännyttan i stockholm så har det dom senaste åren varit kraftigt underpris. Man har ibland legat under uppsala i priser.

Utförsäljningarna i stockholm har varit enbart politiska och man har inte brytt sig särskilt mycket om att få in värdet av fastigheten utan bara det blir privat. Ideologin har styrt. Ett exempel är ju försäljningen av tibblegymnasiet för röra sig utanför ämnet, men inom bostäder så beräknade Stellan Lundström att man försöker sälja ut hela allmännyttan i Stockholm inom 10 år. Det var i ekot och hade en referens i etc och finns inte kvar på nätet.
 0
Jan Jörnmark (5 Januari 2011 11:35):
Daniel, det är klart att det finns ett slutår när allt är sålt. Det gör det för dom privatägda kåkarna också. Ökningen från knappt 20% till 60% mellan 1970-2007 som beskrivs i mina båda rapporter är talande. Ge den här utvecklingen 20 år till (mitt förslag) så är allt borta.

Men ska man bedöma om det är underpriser måste man göra det från försäljningar av hyreshusfastigheter. Man kan alltså inte jämföra priser mellan fastigheter och enstaka bostadsrätter. Då jämför man fläskottletter och oxfile. Vad ombildningspriset är i Uppsala verkar svårtolkat. Framförallt verkar det knappt finnas något statistiskt underlag.
http:​/​/​www.​unt.​se/​ekonomi/​spred-​fel-​uppgifter-​om-​borat.​.​
 0
Harald Cavalli-Björkman (5 Januari 2011 12:18):
Daniel: Allmännyttans hyresgäster privatiserar enorma icke-pekuniära värden månad efter månad när de betalar en alldeles för låg hyra för sitt innerstadsboende. Hur kan detta inte vara att "rea" ut bostäder?
 0
Daniel (5 Januari 2011 13:49):
@Harald.

Fast en alldeles för låg hyra är en ideologisk ståndpunkt, inte ett faktum.

@Jan.
Det var i nyheterna om att Uppsala tog ut ett marknadspris motsvarande varje lägenhet istället för i Stockholm där man tar betalt för hela huset. Detta ledde till att ombildningarna inte var så intressanta i Uppsala då man inte kunde göra sig ett klipp på ombildningen.
 0
Daniel (5 Januari 2011 13:53):
 0
Jan Jörnmark (6 Januari 2011 17:36):
Daniel, Uppsalahem har till sist deltagit i ombildningen av tre fastigheter. Uppgifter om priser finns i länken nedan, men tyvärr ingenting om antal kvadratmeter. Med utgångspunkt i normalstorlek på lägenheterna lär priset ha hamnat i intervallet 15000-20000 kronor /kvadrat.
http:​/​/​www.​uppsalahem.​se/​Hyresgast/​Ombildning/​Nya-​Blen.​.​
Att ta ut fulla marknadspriser som ledningen ville göra har jag aldrig hört talas om förut (se t ex Diligentiafallet). Det betyder att incitameneten till köp i stort sett försvinner och att prissättning görs från ett (ur hyressynpunkt) helt fiktivt värde. Den löpande avkastning för ett allmännyttigt företag skull vid det priset bli mycket lågt. Det antyder att man arbetar under helt andra villkor än de privata företag som säljer 20-30% under BR-priserna.

Generellt sett måste ju fastighetsägaren binda större resurser (för jurister och olika former av förhandlingar) ju högre pris han vill ha. Det betyder också att de flesta börsnoterade eller kommersiella ägarna, som t ex Castellum, FastPartner eller Akelius sålde sina välbelägna hyreshus relativt snabbt. Utförsäljningen av Drott blev också snabb. I samtliga dessa fall hamnade priserna på den normala "reanivån". Egentligen indikerar detta bara att den här typen av ägare ser andra och mer lönsamma sätt att investera pengarna, jämfört med lågavkastande hyreshusförvaltning.
 0
Daniel (7 Januari 2011 11:21):
@Jan

Jag kan säga att det finns en intressant tankegång i det här med bostadsrätter. Man säger att det är bra med bostadsrätter för att då kan folk få äga sitt boende och att detta skulle vara det enda incitamentet egentligen. Men faktum är som du indirekt skriver är att incitamentet till att inneha en bostadsrätt är inte att inneha en egen bostad, utan att tjäna pengar på den. Äganderätten till andelen eller lägenheten i sig är underställd girigheten av att göra sig ett klipp. När det blir marknadspriser så är inte ombildningar intressant. Det märker man också när man tittar på att många som är drivande till ombildningar lämnar föreningen ganska tidigt.
 0
Jan Jörnmark (7 Januari 2011 14:23):
Daniel:
Man behöver knappast vara indirekt där, tvärtom är kausaliteten tydlig: ju lägre ombildningspris, desto större incitament för hyresrättsinnehavaren att köpa sin lägenhet.

Försöker vi höja priset på fastigheten bort mot vad de enskilda lägenheterna skulle kosta minskar incitamenten snabbt. Ser vi till enskilda ägare kan man se att Wallenstam är den som generellt sett tagit bäst betalt för sina hyreshus (dom slog ju rekord på Östermalm senast med ett pris på 59000 spänn kvadraten). Risken med att göra det är ju då att man som fastighetsägare lägger mycket stora resurser på en ombildning som till sist inte blir av. Det gäller med andra ord att lägga sig på en nivå som ligger kanske 20% under BR-priserna. Båda parterna behöver helt enkelt en hyfsat tydlig incitamentsstruktur.

Minns att Wallenstam i mars 2004 samma dag sände ut pressmeddelanden om att de köpt ett hyreshus av Tornet (som höll på att styckas) i en del av Majorna i Göteborg för knappt 10000 kronor kvadraten. samtidigt hade de sålt till en brf i en annan del av Majorna för cirka 17000 kronor/m2. Tänkte att där har vi ett företag med världens bästa affärsidé, samtidigt som man ovanligt väl fick demonstrerat vilken märklig marknad detta är.

Dessutom visar det -om inte annat- hur viktigt det är för de boende att ha en aktiv BRF registrerad, så att man kan utnyttja förköpsrätten (i det här fallet hade man missat det).
 0
Anders (7 Januari 2011 14:44):
En reglering som skulle innebära att en HR inte får omvandlas till en BR inom tex 10 år skulle antagligen bara skjuta fram den närmast oundvikliga ombildningen med 10 år. Så länge hyresregleringen gör att det finns en skillnad mellan förhandlad hyra och betalningsvilja så lär ombildningen i attraktiva områden fortsätta. Regleringar kanske kan ändra saken temporärt men priset lär bli högt i form av köer och svartmarknader, något som politiken oavsett färg i längden får svårt att stå emot.
 0
Jan Wiklund (7 Januari 2011 16:54):
Givetvis är enda sättet att hålla tillbaka prisstegringar att se till att utbudet motsvarar efterfrågan. Inga regleringar i världen kan ändra på det. Däremot är frågan hur man får till ett tillräckligt utbud.

Skälet till att praktiskt taget alla västeuropeiska storstäder fick kommunala bostadsbolag i början av 1900-talet var att växande storstäder automatiskt driver fram ökade bopriser. De privata fastighetsägarna saknade motiv att öka utbudet, de var fullt belåtna med att höja priserna. De kommunala bostadsbolagen fick därför uppdraget att bygga på så mycket de hann, och tillhandahålla lägenheter till priser som täckte produktionskostnaderna men inte mer.

Det skulle man ju kunna göra igen. Givetvis då med bättre planeringsprinciper á la Yimby än man hade under miljonprogrammets glansdagar. Ett motiv till det låga byggandet är ju bristen på stadsplanerade tomter. Plats för sådana finns det hur mycket som helst av om man utnyttjar utrymmena mellan de redan befintliga husen. Vilket kräver principbeslut.

Såvitt jag kan förstå saknar det betydelse att det är dyrt att bygga, dvs för den här frågan. Även om allt man bygger är dyrt och exklusivt bidrar det till att minska glappet mellan utbud och efterfrågan, och därmed till att sänka priserna generellt. Vilket givetvis inte hindrar att det är ännu bättre om man dessutom kan bygga billigt. Men hellre dyrt än inte alls...

Man kan också konstatera att - åtminstone om man får tro Reuters - så har priserna i USAs innerstäder inte sjunkit, trots spräckt bostadsbubbla. Det är bara de stadslösa villaområdena som krisar, se http:​/​/​graphics.​thomsonreuters.​com/​F/​0​7/​Rockville.​pdf.​ Rimligen kan man anta att ju mer bränslepriserna går upp desto mer kommer efterfrågan att förskjutas till centralare stadsdelar.
 0
Harald Cavalli-Björkman (7 Januari 2011 17:06):
Att successivt låta hyrorna stiga hos allmännyttan, alternativt sälja beståndet till privata hyresvärdar och använda intäkterna för att subventionera nytt byggande skulle kanske kunna vara en framkomlig väg? Om nu det offentliga tvunget måste peta i marknaden.
 0
Jan Jörnmark (8 Januari 2011 10:26):
Harald - det är väl på sätt och vis det som pågår i Stockholm just nu: allmännyttan säljer betydande delar av beståndet samtidigt som man nyproducerar. Någon övergripande strategi för det byggandet finns det väl egentligen inte och jag föreställer mig att bristerna, svartmarknaderna och bostadsrättsombildningarna kommer att finnas kvar till The end of Time.

Sedan kan man ju ta sig tid att reflektera över vilken märklig marknad det här är utifrån mitt Wallenstamexempel ovan: samma dag köper man alltså av Tornet AB för 10000 kr/m2 och man säljer en helt likvärdig fastighet i samma stadsdel till en BRF för 17000 kr/m2. Vid den tidpunkten låg dessutom priset för en enstaka bostadsrätt i området på cirka 20-22000 kr/m2.

Här har vi alltså tre prisnivåer: den första reflekterar den avkastning man får vid bruksvärdeshyror i intervallet 600-800 kr m2. Här finns det få köpare, men två av de största befinner sig faktiskt i Göteborg: Stena Fastigheter och Wallenstam.

Nästa prisnivå är den som gäller vid ombildning. Här faller den löpande avkastningen ned mot 2-2,5%. Vi den typen av prisnivåer (som minst av allt kan beskrivas som "rea") kan ingen kommersiell fastighetsägare konkurrera med BRF:er. Den låga avkastningen som de enskilda köparna accepterar bör nog i hög grad ses som en investering i de fördelar som självförvaltning innebär. Men BRF boende är inte bara självförvaltning, det innebär naturligtvis också att man har förväntningar om ytterligare prisstegringar när städernas tillväxt inte kan absorberas på den den priskontrollerade hyresrättsmarknaden.

Och den tredje prisnivån är då den som gäller på den helt fria marknaden. Här erbjuder brf:erna möjligheten att omedelbart flytta till de växande storstäderna utan att behöva stå i hyresköer i månader eller år. Den sista meningen är viktig, för så de sista trettio åren har inte bara sett en BRF omvandling i Stockholm och Göteborg. De har också utmärkts av en snabb befolkningsökning, vilket bröt en utveckling som hotade att bli katastrofal under 1970-talet.

Läs gärna:
http:​/​/​www.​svefast.​se/​BinaryLoader.​axd?​OwnerID=​9a9ae28.​.​
 0
Jan Wiklund (8 Januari 2011 14:15):
@Harald: Vi får väl inte glömma bort att marknaden inte är något självändamål, utan har till syfte att göra tillvaron så bra som möjligt för oss. Och i storstadsfallet är marknaden monopolistisk. Vilket leder till högre priser än kostnaderna motiverar.

Det finns därför anledning att gå in och manipulera politiskt. Främst, tycker jag, genom att öka utbudet genom massiv stadsplanläggning och kanske också kommunalt byggande till självkostnadspris.
 0
Freddy (8 Januari 2011 17:19):
Håller med Jan Wiklund. Så Harald tycker allmännyttan ska överge självkostnadsprincipen för att den privata marknaden är groteskt uppspekulerad ? Med resultat att ännu fler boende tankar in ännu mer av sin lön till monopolistmarknadens aktörer. Det är motsatsen till allt vad liberalism heter, liberalismen var nämligen ute efter att befria människor och samhällsekonomin från oförtjänta, arbetsfria vinster. Dessutom helt kontraproduktivt ur samhällsekonomisk synpunkt.
Fascinerande med alla som inte vill se elefanten i rummet i bomarknadsdiskussionen. Nämligen det uppenbara att det finns en tredje aktör, föutom köpare och säljare, i de privata bankerna, som utnyttjar sin obegränsade rätt att skapa pengar ur intet när de ger ett lån.
Klart det är lätt som en plätt för folk att slänga några hundra tusen till i en (antagligen riggad) budgivning med skuldlangaren banken som ivrig backup. Alla glada och nöjda tills det spricker. Och pappa staten vill ju inte vara festförstörare, så bostäder tar vi inte med i inflationsmålet. Det kallar vi "wealth creation" a la Greenspan.
 0
Harald Cavalli-Björkman (8 Januari 2011 19:47):
Freddy: Det är ju som du skriver staten som i slutändan bestämt sig för att garantera våra banker, och dessutom konkurrerar själv genom SBAB. Till det kan vi lägga den o så självständiga Riksbanken. Den moral hazard-festen är svår att beskriva som en fri marknad.

Jan: Nej, man behöver inte vara principfundamentalist. Jag håller definitivt med dig om behovet av en ambitiös övergripande stadsplan från politiskt håll. Jag föreställer mig att en sådan tillsammans med förenklingar av PBL skulle sänka tröskeln för nya aktörer på byggmarknaden. Dagens lappande och regelkrångel känns som konstruerat för ett fåtal stora aktörer med fina kontakter med stadshuset. Jag förhåller mig skeptisk till pristak eftersom marknaden stelnar och svartnar.
 0
Jan Wiklund (10 Januari 2011 16:33):
Harald: Pristak fungerar bara kort tid, sen uppstår det svarta marknader. Det har du rätt i. Den långsiktiga politiken måste, som i början av 1900-talet, gå ut på att öka utbudet då priserna går upp.

Sen finns det förstås flera sätt att göra det på. Övergripande stadsplaner är en. Kommunala bostadsbolag är en. Ändra PBL kanske är en, jag kan inte tillräckligt mycket om den.

Sen kan man undra över hur starka politiska låsningar det har blivit av att så många äger sina lägenheter och finansierar dem med lån. Vad skulle hända om utbudet plötsligt skulle öka? Skulle alla dom gå i konkurs då?
 0
Freddy (12 Januari 2011 16:38):
Definitivt stark politisk låsning, vilken politiker, oberoende av parti, vill vara den som kan anklagas för att ha sabbat partyt ? När bubblan når viss kritisk massa kan/vill ingen stoppa den, särskilt när det handlar om så stora väljargrupper, och inte t.ex. bara ett antal fastighetsbolag. Glöm inte heller att ombildandet är en lysande borgerlig affärsidé för att skaffa röstboskap. Titta hur folks tänkande förändras när de går från hyres- till bostadsrätt.
 0
Martin Ekdahl (12 Januari 2011 22:00):
Påminner mig om ett minispel i Super Mario Party 7 där man skulle turas om att blåsa upp en ballong. Det gällde att vara den som stod på rätt sida av en skyddsskärm när ballongen väl exploderade. Alla andra flög ut ur bilden.
 0
Krister (13 Januari 2011 20:24):
Den dagen bubblan spricker finns en chans att vända på utvecklingen
Bostadsrättsägare som inte klarar massiv räntehöjning tvingas sälja med förlust. Priserna på Bostadsrätterna sjunker ytterligare. Till slut är kanske 30% av alla bostadsrätter i Stockholm ute på marknaden. Eventuellt går vissa Bostadsrättsföreningar i konkurs och då kan rika fastighetsbolag ropa in dessa fastigheter till "rätt pris". Även hyresrätter blir då möjliga att bygga till de som sålt sin bostadrätt.
 0
Jan Jörnmark (14 Januari 2011 09:50):
Krister - det scenario du skissar upp bygger på att Sverige hamnat i en depression av en sort vi inte sett sedan 1920-talet. Gud bevare oss för att det inte händer.

Det bygger ju på följande kausalitet: räntorna stiger, vilket gör att kronan ökar i värde. Därmed slås industrin ut, eftersom man inte kan konkurrera med omvärlden längre.
Arbetslösheten ökar och tvångsförsäljningar av villor och bostadsrätter accelererar. En del högbelånade fastighetsbolag faller också, inte minst för att många hyresgäster inte kommer att kunna betala de snabbt stigande hyrorna (stigande räntor=stigande hyror).

Den svaga efterfrågan och de höga räntorna gör nu också att det lilla byggande som fanns förut stannar av och arbetslösheten späs därmed på ytterligare.

Fast jag kan lugna er - den svaga efterfrågan skulle ha sänkt räntorna långt innan dess. Svaga konjunkturer och höga räntor går helt enkelt inte ihop, vilket också gör att dagens tveksamma amerikanska konjunktur (kolla gårdagens siffror på sysselsättningen) är en garanti för att räntorna inte kan stiga allt för högt.
 0
Anders Norén (14 Januari 2011 15:07):
Jan Jörnmark: Fast det beskrivna scenariot inträffade väl för ungefär 20 år sedan? I en av mina tidigare hemstäder (Gävle) vet jag dessutom flera bostadsrättsföreningar som försattes i konkurs, ombildades till hyresrätter och såldes till fastighetsbolag. (Det är nog i sammanhanget värt att notera att sedan slutet av 1990-talet så har dessa hyresfastigheter åter blivit bostadsrätter, antagligen en lönsam affär för de som ropade in husen billigt i början av 1990-talet.)
 0
Jan Jörnmark (14 Januari 2011 15:55):
Anders - du har rätt, och jag tänkte på det när jag skrev min kommentar också.

Men skiftet 80-90-tal var 180 grader olikt mot det vi har idag: du hade en hög inflation, större avdrag än idag, och starka subventioner av bostadskrediter. Helt plötsligt byter man politik nästan från månad till månad: inflationen ska ned med normpolitik och hård krona, avdragsrätten försämras och räntesubventionerna minskas drastiskt.

För hundratusentals br-ägare blev förändringen drastisk, för avgifterna till föreningarna steg samtidigt som de egna lånen blev dyrare parallellt med att avdragen begränsades. De flesta satt sig igenom de hårda åren mellan 1991-95, men för de som tvingades sälja låg prisfallet vid 30-40%. Finns dock exempel på fall med upp till 70% här i Gbg.

För att något liknande skulle upprepas idag krävs det att vi höjer räntan långt mer än omvärlden vilket slår ut industri och skapar en recession, samtidigt som avdragsrätten försämras. Vi behöver alltså på ett drastiskt sätt förändra de politiska spelreglerna på ett sätt som försämrar för landets låntagare och jag tycker inte det känns som ett troligt scenario. Dessutom har jag svårt att förstå varför det skulle vara nödvändigt när vi har ett utgångsläge med stora bytesbalansöverskott, stabil prisnivå och god tillväxt.

Att slå ihjäl det som kan vara en bostadsbubbla med generellt höjda räntor känns som att klubba myggor med slägga. Bättre då med selektiva medel som begränsad avdragsrätt.
 0
Jan Wiklund (14 Januari 2011 16:27):
Och framför allt: 1992 hade regeringen fått för sig att kronans värde måste värnas till varje pris. Även till priset av konkurs för hela landet. Riktigt så huvudlösa är de väl inte längre...
 0
Jan Jörnmark (14 Januari 2011 21:24):
Apropå härdsmältan -92 hade jag själv asturen att snubbla in på marknadeni februari -94. Kommer aldrig att glömma det första årsmötet jag var med på det året. Folk satt och stirrade på varandra med svarta ögon och sa saker som "du menade ju att det var en så jävla bra idé att köpa loss huset för några år sedan". Alla såg bara mörker och fortsatta avgiftsökningar efterhand som subventionerna fasades ut och räntan steg.

Dom hade köpt loss till brf -86, sett en jätteuppgång till -89 och många hade då också belånat lägenheterna stenhårt. -94 var alla uppgångar borta och bara lånen kvar. Ytterligare fem år senare var folk glada, och dom som stannat till idag har sett en stegring från 6000 spänn kvadraten -86 till dagens 35000 (Göteborgssiffror).

Tror att en regel är att man ska vara enormt försiktig med att belåna värdeuppgångar. Orealiserade vinster är egentligen bara luft, men lån är fotbojor som bankerna aldrig lossar.

TILLÄGG: För perspektiv - vid bottenläget 94 hade priserna fallit till 3500 kr/kvadrat, men det gick att köpa för 2000 om man hade tur. Därav de grälsjuka stämningarna på årsmötena.
 0
Anders Norén (15 Januari 2011 10:02):
"Tror att en regel är att man ska vara enormt försiktig med att belåna värdeuppgångar. Orealiserade vinster är egentligen bara luft, men lån är fotbojor som bankerna aldrig lossar."

Och där har vi patentmedicinen för att undvika spekulationsbubblor. Du kanske skulle kunna tjäna en hacka på att föreläsa i ämnet...? ;-)
 0
Jan Jörnmark (15 Januari 2011 15:30):
Anders, man kan väl säga att jag satte mig in i ämnet under resten av 90- och 00-talen. Det var fantastiskt att få tillfälle att göra det och sedan dess har jag använt den kunskapen för föreläsningar, skrivande och för att klara mitt eget boende. Jag har klarat mig bra och har dessutom försökt hjälpa många andra i djungeln. Till råga på allt har det varit ruskigt roligt.

Sammanfattande kan man väl säga att det finns få sektorer som är så fulla av myter, halvsanningar och förutfattade meningar som bostadssektorn. Därför var det som att komma ut i ljuset när man började lära sig på allvar under andra halvan av 90-talet. Känslan av att man varit lurad hela sitt liv var massiv och ända sedan dess har jag fortsatt att vara fascinerad av ämnet.

Won't get fooled again, som The Who uttryckte det 1969.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter