Utskrift från www2.yimby.se
....

Lästips: "Så bygger vi högklassigt för vanliga inkomsttagare"

 
Arkitekten Gert Wingårdh och Hyresgästföreningens Barbro Engman skriver på DN Debatt om hur man kan bygga nya hyreshus till rimliga kostnader och god arkitektur.

I artikeln tas inte bara problemet med bostadsbristen upp,  utan också de bekväma utvägar som många - såväl politiker som byggbolag - gärna vill ta till när tid och pengar tryter:

Bostadssituationen i Sverige är [...] akut. Sedan början av 90-talet har efterfrågan på bostäder varit mycket högre än vad som byggts. Detta har hittills medfört att studenter år efter år tältar utanför universitet och högskolor, att 7 av 10 unga vuxna tvingas bo kvar hemma hos mamma och pappa eller i andra hand och att det inte går att flytta till de jobb som finns. Bostadsbubblan är sprickfärdig. Och då har den stora generationen 90-talister knappt blivit flyttfärdig än.

För förutom att dagens bostadsbrist får stora konsekvenser för den enskilda får det också långtgående arkitektoniska konsekvenser. Vi får ett fulare Sverige. [...] Bostadsbaracker blir allt oftare den kortsiktiga lösningen på en tilltagande bostadsbrist.
[...]
Förutom att de enskilda lägenheterna får sämre hållbarhet och sämre utformning kommer också samhällets brist på ambition och långsiktighet att synas i arkitekturen. Denna samhälleliga uppgivenhet återspeglar sig också i de förväntningar den unga generationen har på hur deras eget boende kommer att gestalta sig. I en tävling för arkitektstudenter som genomfördes i våras föreslogs just baracker, moduler och tillfälliga överbyggnader som svar på frågan hur framtidens boende skulle kunna se ut.

Wingårdh och Engman lyfter fram tak för produktionskostnaderna som vägen framåt.

Genom att kostnaderna definieras i förväg hålls priset nere. HFAB har garanterat att hyran inte ska överstiga 1.365 kronor per kvadratmeter i 2010 års hyresnivå. Den årshyran innebär att en trea på 77 kvm inte har en hyra som överstiger 8.800 kr i månaden. Är det möjligt i Halmstad är det också möjligt i andra städer.

Ett tak för produktionskostnaden triggar de kreativa att komma med nya lösningar. När det inte går att förlita sig på de beprövade metoderna måste det till något nytt.

Det här är bra poänger. Det är hög tid att börja ställa högre krav på kvalitet och komfort inom de kostnadsramar som bestämts. Svinnet är högt och produktiviteten låg inom många delar av byggbranschen - i mångt och mycket ett resultat av det byggoligopol som drivits fram av snåriga lagar och regler. Och här missar tyvärr Engman och Wingårdh någonting mycket viktigt. 

Dagens situation är nämligen ett resultat av den politik som förts
. Lagstiftningen för byggande är inte upplagd för att underlätta uppförandet av den levande blandstad där man har nära till varandra och slipper stå i bostadskö i tio år som många politiker idag säger sig vilja eftersträva. Den är istället ett barn av sin funktionalistiska tid och bär i sig ett arv från en tid där kommunerna stod med outhyrda lägenheter i miljonprogrammet och massbilismen var frälsaren.

Även den hyresgästförening som Barbro Engman företräder är en del av problemet, men på det lokala planet. Genom att många av de lokala medlemsföreningarna motsätter sig uppförandet av nya hyresrätter i sin närhet försvåras byggandet av just sådana. De många förseningar, överklaganden och nedkapningar av projekt som idag är regel ökar kostnaderna för nya projekt. Inte bara direkt utan också indirekt. Alla de planer som ritas upp men som aldrig blir av måste tas igen på de projekt som faktiskt blev av. Den demokratiska slagsida som ett alltför ensidigt lyssnande på lokala protestgrupper leder till är ett allvarligt samhällsproblem.

Läs också vad UDPF skriver
.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Harald Cavalli-Björkman (29 December 2010 10:50):
Jättefint om det nu bara var produktionskostnaden som spelade roll för prissättning. När det råder obalanser går det inte att prisfixera. Om hyrorna är för låga i förhållande till sin standard blir lägenheterna istället en guldgruva för svartmäklare och de lyckliga få som fått förstahandskontrakt. Det vore en annan sak om bostadsmarknaden redan befann sig i jämvikt, vilket den kanske gör i Halmstad?

Det vore intressant att kolla närmare på de lagar och regler som gett oss byggoligopolet. Har du något tips om var man kan läsa vidare, Anders?
 0
Anders Gardebring (29 December 2010 11:04):
Den PBL som gällt fram till nyligen finns här:
http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​sls/​lag/​19870​0​10​.​htm

Den ändrade PBL som börjar gälla i maj 2011 finns här:
http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​sls/​lag/​20​10​0​90​0​.​htm

Sedan finns förstås riksintressen, miljöbalk med mera.

Om man vill läsa något lite mer lättsmält rekommenderar jag varmt Jan Jörnmarks övergivna planer:
http:​/​/​www.​fastighetsagarna.​se/​gfr/​aktuellt-​opinion/​ov.​.​
 0
Gustav Svärd (29 December 2010 11:33):
@Harald - men att det finns för få hyreslägenheter, och således en snedvriden marknad, betyder väl inte att man inte ska bygga till rimliga priser? Bättre vore att bygga mer (i välplanerade urbana sammanhang, självfallet), vilket jag gissar att du nog håller med om :)
 0
Robin Andersson (29 December 2010 12:35):
Harald: Precis som Gustav skriver så är det två olika saker. För att balansera hyresmarknaden så måste det till fler hyresrätter, precis som för bostäder i allmänhet. Problemet är att priset av byggandet av "billiga hyresrätter" ofta hamnar på de inflyttandes konto, dvs. med en låg kvalitet i boendet. I förlängningen är det dock staden som förlorar mest, då det ofta genererar sämre kvalitet på stadsmiljöerna.

Bostäder ska byggas med hög arkitektonisk (estetisk, funktionell och hållbar) kvalitet. Det som författarna till artikeln i DN säger och som många referensprojekt både i Halmstad och på flera ställen i Europa har visat oss, är att det är möjligt att skapa billiga bostäder utan att tumma på kvaliteten.

En viktig faktor för att uppmuntra till detta tror jag är att kommuner börjar värdesätta hög arkitektonisk kvalitet betydligt högre. Oavsett om det handlar om att sälja kommunal mark för exploatering, då man tar med dessa krav i markanvisningstävlingarna eller om det handlar om att skapa detaljplaner och ge bygglov till ett projekt, så måste man trycka på arkitektoniska kvaliteter. Arkitekturpolicy eller liknande, med ambitioner och krav på processer kan vara en väg att gå.
 0
Martin Ekdahl (29 December 2010 12:47):
Jag är inte odelat förtjust i alla resultat av Wingårdhs projekt. Men som redan konstaterats så många gånger har detta säkert att göra med att arkitekterna tvingas kompromissa med så många viljor att projektets grundidé ofta kokas ned till ingenting.

Poängen med debattartikeln - att produktionskostnaderna borde definieras i förväg - skriver jag till fullo under på. Det är rent förunderligt att så inte sker redan nu.
 0
Harald Cavalli-Björkman (29 December 2010 14:15):
Jag håller definitivt med er om att det bara är positivt att man visar att det går att bygga hyresrätter billigt, tätt, attraktivt och mycket. Som argument mot byggherrarnas gnäll på den punkten är detta bra!

Det jag vill säga är att så länge det råder underskott kommer inte kommuner genom ren och skär politisk vilja kunna förhindra att värdet hos lägenheter med (för) låga hyror plockas ut svart, genom ombildning eller av hyresgäster som sitter på kontraktet för evigt.

Jag tycker heller inte det är principiellt fel att det byggs boende med olika standard, folk har olika behov, och om vi får fler aktörer som experimenterar med att erbjuda olika varianter är det positivt. Att luckra upp standardkraven öppnar även för att konvertera existerande byggnader på intressanta sätt. Jag håller givetvis med Wingårdh om att den arkitektoniska ambitionen är på tok för låg.
 0
Daniel (29 December 2010 14:30):
Ett problem i nybyggnation är att det enbart är ekonomer som styr. Ett snyggt hus ger inte större inkomster i form av högre priser eller högre hyra, det ger därimot golvvärme och och handdukstork ger en direkt vinst. Så därför bygger vi ett skitfult miljonprogram med onödiga lyxprodukter. Jag känner två med golvvärme och dom har inte den igång för att det belastar elräkningen för mycket när dom kan få värme "gratis" från elementen.

Fast sedan måste jag sätta hyresgästföreningen i försvar och säga att den föreningen gör precis som medlemmarna i lokalorganisationerna vill att föreningen ska göra. Består föreningen bara av bittra gnälliga nimbysar så klagas det givetvis, men om den lokala hyresgästföreningen består av positiva yimbysar med öra för förståelse så kommer inte saker att överklagas på samma sätt eller av samma anledningar.
 0
Johannes Hulter (29 December 2010 18:20):
Det efterfrågades lite underlag. Man kan börja med att läsa de två rapporter som refereras i artikeln: "Skärpning gubbar" SOU2002:115 - http:​/​/​www.​regeringen.​se/​sb/​d/​10​8/​a/​1649

och "Sega gubbar" http:​/​/​www.​statskontoret.​se/​upload/​publikationer/​20​0​9/​.​.​

Fåniga namn på extremt viktiga rapporter. Enligt Boverket kan byggkostnaderna sänkas med 40% och förvaltningskostnaderna med 25% med en mer välfungerande byggsektor. Det är helt otroligt att detta inte är en större politisk fråga.
 0
Daniel (30 December 2010 09:14):
@Johannes

Varför vilja sänka när kunderna ändå betalar? Du betalar kanske 1000kr för mycket i hyra varje månad och det är egentligen bara pengar som slösas bort.
Om någon köper en nybyggd lägenhet för 2000000, så skulle dom egentligen kunna köpa dom för 1200000 utan problem om bara byggaren varit mindre slösaktig. men var finns incitamenten för att vara mindre slösaktig då kunderna ändå betalar.
 0
Anders Ryding (30 December 2010 10:31):
Nu tycker inte jag att lägre standard nödvändigtvis behöver betyda undermåliga bostäder. I min ungdom bodde jag på flera ställen som var ganska nedslitna och som jag inte skulle acceptera att bo i idag. Då, brydde jag mig inte så mycket och hyreskostnaden var låg, vilket var det viktigaste för mig då.
Jag tror säkert att det går att bygga billigare, men i ett litet land som Sverige så uppstår det ju ofta oligopol inte bara inom byggsektorn.
Men när det gäller Stockholm-Om den här stan fortsätter att växa, vilket jag hoppas, får vi nog acceptera en viss marknadsanpassning av hyror och att vi som bor centralt får tränga ihop oss lite mer, fördelen är att människor i större utsträckning kommer att leva sina liv i det offentliga rummet. Så är det i de flesta riktigt stora städer.
Om man jämför-är verkligen boendekostnaderna i Stockholm så höga?? Eller är det så att vi ställer för höga krav?
 0
Johannes Hulter (30 December 2010 12:47):
@ daniel: Det skulle kunna vara ett incitament för byggarna om det fanns en fungerande konkurrens (vilket det inte gör).

Men ffa tänker jag mig att det är ett incitament för våra politiker att se till att vi får en fungerande byggsektor...
 0
Daniel (30 December 2010 15:58):
@Johannes

En stor kostnad är egentligen alla överklaganden som folk kan göra. Man säger nu att markkostnaden är lika hög som arbetskostnaden (vilket borde vara ett incitament att bygga högre). Och sitter man med en tomt och folk överklagar i all evighet (t.ex. Friggagatan i Göteborg http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​friggagatan-​nimbyiserad-​-​_​.​.​) så blir det dyra bostäder och marknaden oligipoliseras för mindre aktörer har inte råd att ligga ute med så stora summor som det kan kosta. Banklån kan vara svårt att få igenom och jag vet några företag som specialiserar sig mot kommuner och låter dom ta alla initiativ för att slippa osäkerheten.
 0
Johannes Hulter (30 December 2010 18:07):
@ daniel: Absolut, det är också ett stort problem. Det finns många stora problem på det här området. Och de flesta har politiska lösningar. Planprocessen som du tar upp är ett exempel.
 0
Krister (31 December 2010 09:27):
Den snabba inflyttningen från landsbygden till storstäderna kommer antagligen att minska i framtiden. Vi behöver kanske inte åka in till våra arbetsplatser utan kan arbeta hemifrån via datalänk. Då spelar inte avståndet så stor roll längre. Vidare kommer i framtiden resandet med flyg och tåg till konferenser, styrelsemöten m.m. att kunna ersättas av virtuella möten via datalänkar. Även turistandet till avlägsna länder kan ersättas av virtuell semester i Thailand. Vi kan alltså sitta hemma och låtsas vara i Thailand. Xbox live.
 0
Niklas Öhrström (31 December 2010 22:18):
Krister
För det första ser jag inte på vilket sätt det du skriver är relevant för denna tråd. Dagläget ser ut som följer: Mellan 2005 och 30 sept 2010 ökade Storstockholms befolkning med 30363 invånare i snitt årligen. Ökningen har accellererat och förra året (2009) ökade befolkningen med nästan 38000 invånare. I dagsläget står det 0,3 miljoner i bostadskö, samtidigt som Stockholms innerstad har bland de högsta lägenhetspriserna i hela Europa. Vi måste se till att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan vad gäller bostäder, dvs bygga mer och mer kostnadseffektivt.

Sedan nämner du inflyttningen. För Storstockholms del utgjorde den posten mindre än 15% av folkökningen. För Stockholms del har istället den naturliga folkökningen varit mer betydlig och utgjort 40,5% av ökningen.

Vad man däremot kan se är att lokala "metropoler" ökar sin befolkning på omgivande landsbygds bekostnad. Ett exempel är att i de kommuner med negativ utflyttning i Västerbotten (alla utom Umeå) flyttar nästan alla till Umeå, inte till Stockholm. Märk väl att denna process ägt rum en bra bit efter internets genombrott (internet har varit tillgängligt för väldigt många i snart 20 års tid). Människan har helt enkelt ett behov av att träffa andra människor IRL. Vem vill sitta ensam och fika via någon videolänk? En arbetsplats är mer än ett ställe där det produceras arbete. Det sker daglig interaktion med medarbetare, vilket kan effektivisera arbetet. I många fall rä kontakten avgörande. Uteslutande hemarbete kan säkert fungera för en del typer av arbeten, men direkt olämpligt för andra. Och om internet skulle vara en avgörande faktor borde det märkts för 5-10 år sedan.

Ergo: Människan är ett socialt djur och föredrar i allmänhet att verka tillsammans med andra.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (1 Januari 2011 15:53):
Jag tror att det behövs en metod för att skatta hur mycket vacker arkitektur är värd. Antag till exempel att man har en tomt inne i staden eller i kanten av staden som kan bebyggas. Jämför två alternativ:

1. Bygg ett standardhus.
2. Bygg ett väl till platsen väl anpassat och genomtänkt hus med hög arkitektonisk ambition.

Vad händer med värdena i omgivningarna i de två fallen? Blir värdet på omgivande mark och fastigheter högre i det andra alternativet? Hur mycket högre? Blir värdet på hela stadsdelen högre? Hela staden? Det kan röra sig om ganska stora värdeökningar totalt sett. I så fall bör man ha ett system för att överföra pengar till den som bygger vackra hus.
 0
Anders Gardebring (2 Januari 2011 12:25):
Krister:
Jag undrar om du faktiskt har jobbat via data- och videolänkar? Det har jag gjort, och gör. Och det finns inte en chans i världen att det kan ersätta mänsklig kontakt. Det är ett komplement, men ingen ersättare.
 0
Martin Ekdahl (3 Januari 2011 17:20):
Krister:

När jag läser visionen om att folk i framtiden kommer att fira virtuell Thailandsemester via XBox Live kommer jag ohjälpligt att tänka på de gamla 1950-talsinslagen om hur människor på 80-talet skulle flyga med raket på ryggen och ha ett eget kärnkraftverk i källaren. Funkar säkert i teorin men är nog inte så trevligt i praktiken.
 0
Ulf Pettersson (3 Januari 2011 22:45):
En del här tycks tro att ökat eller billigare bostadsbyggande kan åstadkommas med någon enskild reglering eller annan enkel åtgärd.

Jag tror det är lite optimistiskt. I slutändan är det förhållandet mellan utbud och efterfrågan som avgör priset. Och på en efterfrågedriven oligopolmarknad maximerar producenterna sin vinst genom att bygga mindre och dyrare än vad som är samhällsekonomiskt optimalt.
 0
Ulf Pettersson (3 Januari 2011 22:52):
Niklas,
Du anger dessa procentandelar för folkökning i Storstockholm; 15 % för inflyttning, 40,5 % för 'naturlig folkökning'. Den största andelen på - 44,5 % - saknas..?
 0
Niklas Öhrström (4 Januari 2011 01:21):
@Ulf:
Det som blir över är nettoinflyttning från utlandet, som till stor del beror på hemvändande utlandssvenskar. Anledningen till att jag kommenterade de andra posterna var:

1. Stockholms tillväxt har inte så mycket med glesbygdens avfolkning att göra.
2. I Stockholm har vi de senaste åren, till skillnad från resten av Sverige, haft höga födelsetal, vilket resulterat i födelseöverskott.

Den sista posten (inflyttare från utlandet) hamnar lite utanför denna diskussion (eller snarare: Kristers stickspår i diskussionen).
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter