Utskrift från www2.yimby.se
....

Hotell Continental rivs

 

Rivs

Hotell Continental i korsningen av Klarabergsgatan och Vasagatan rivs. Det är innebörden av ett beslut som idag fattats av stadsbyggnadsnämnden. Sedan tidigare har lågdelen mot Vasagatan rivits för att ge plats för Citybanans nya entré men nu står det alltså klart att hela byggnaden kommer att rivas.

Det är knappast en allför kvalificerad gissning att en relativt stor majoritet av Stockholmarna inte kommer att gråta några större tårar över det beslutet.

Turerna kring platsen har varit många. Under 2008 presenterades fyra förslag till en högre byggnad på platsen. Dessa förslag förkastades senare och de tre arkitektkontoren FOA (Foreign Office Architects) OMA (Office for Metropolitan Architecture) och Snøhetta bjöds istället in för att förutsättningslöst skissa på olika förslag. Men inte heller detta föll i god jord.

Nu verkar man dock från politiskt håll slutligen bestämt sig för att hotell Continental rivs och att den nya bebyggelsen ska hålla en god arkitektonisk kvalitet - något som tidigare förslag inte direkt kunna uppfylla...


Detta tidigare presenterade förslag kastas nu förhoppningsvis i papperskorgen.

I stadsbyggnadsnämndens beslut, som stöds i sin helhet av moderaterna, socialdemokraterna, miljöpartiet samt vänsterpartiet, och också av folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna med tillägg, kan följande läsas:

För att byggnaden ska utgöra en funktionell stationsbyggnad och samtidigt bidra till Stockholms attraktionskraft är det ett antal funktioner och krav som ska inrymmas och uppfyllas. Fastighetsägarens och stadens ambitioner rörande byggnaden måste förenas och har i ett tidigare skede definierats som att byggnaden ska integrera funktionerna station, hotell och kontor, i kombination med en högklassig arkitektur som manifesterar stationen, uppmuntrar nyttjande av kollektivtrafik, samt utgör en miljö- och energieffektiv lösning. Dessa ambitioner anser vi är väl utformade och bör kvarstå.

Det väsentliga är att förena dessa kvaliteter i en ny byggnad med respekt för platsens karaktär, närheten till Klara kyrkas tornspira samt Stockholms stadssilhuett. Stadsbyggnadsnämnden anser därför att det i detta skede inte är konstruktivt att låsa sig vid den angivna höjden på byggrätten i gällande detaljplan för fastigheten. Om en smärre ökning av höjden på en tillkommande byggnad är ofrånkomlig för att säkerställa de ovan angivna tekniska, ekonomiska, stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska värdena i byggnaden – särskilt miljöaspekter och mer stadsliv utmed Vasagatan – bör detta prövas. Särskilt positivt vore det med ett tillskott av bostäder i ett par våningar av en ny byggnad. Bostäder i detta läge skulle bidra till att öka tryggheten och öka de stadsmässiga kvaliteterna i denna del av City. En prövning av detta bör dock vägledas av insikten om att påtagliga ökningar av höjden inte är lämpliga på denna plats.


Ett tillskott av bostäder i detta läge vore mycket välkommet och det är också positivt att det inte redan i förväg bestäms exakt vilken höjd byggnaden ska kunna ha. Funktionella och arkitektoniska krav måste få gå före höjdlåsningar. YIMBY delar dock inte ståndpunkten att en påtaglig höjning nödvändigtvis skulle vara olämplig på platsen. Det är något som måste få avgöras utifrån platsens behov och framtagna förslags kvaliteter. Det finns en stadsbyggnadsmässig poäng i att tydligt markera citybanans entré. Dessutom verkar stödet gott för en sådan lösning i en opinionsundersökning som Jernhusen låtit göra. Bara 15% är negativa till ny bebyggelse på platsen och runt 50% är uttalat positiva till ett större höghus på 110 meter.

Folkpartiet intar, inte oväntat, en mer konservativ hållning. För Folkpartiet räcker inte skrivningen om att ny bebyggelse inte får vara påtagligt högre. I ett särskilt uttalande ägnas ungefär 70% av texten till att förklara varför den nya byggnaden absolut inte får vara så mycket som en decimeter högre än den som redan finns. På slutet nämns kort om att det är angeläget att skapa en bra stationslösning, mer kommersiella ytor än idag samt att stationen bör få attraktiva entréer. Men det är tydligt att det är höjdfrågan som upptar huvuddelen av Folkpartiets intresse i frågan. Det här är en problematisk och tråkig inställning som, om den följdes, skulle riskera att skapa en mindre välfungerande liksom mindre tilltalande lösning än vad en mer fri utformning kan tillföra. Lyckligtvis är Folkpartiet överkörda i denna fråga.

Centerpartiet och Kristdemokraterna gör gemensam sak i sina egna tillägg. Erik Slottner (KD) skriver i ett pressmeddelande:
- Att låsa höjden för Citybanans framtida stationsbyggnad till 39.5 meter är djupt olyckligt. En sådan låsning hindrar stationsbyggnaden från att bli ett fräscht tillskott i Citys stadsmiljö som samtidigt bidrar till ökad trygghet i området.

- Stockholm har med den nya stationsbyggnaden en unik möjlighet att få en entré till Citybanan som fräschar upp området kring Centralstationen, som ökar tryggheten, som skapar mer folkliv och som kan göra Stockholm känt för spännande arkitektur som sätter klimatet i fokus.

- Att låsa höjden till 39,5 meter är därför olyckligt. Med 39,5 meter som maxhöjd blir det även i framtiden huvudfokus på hotell. Men byggnaden behöver så mycket mer än hotell. Den behöver butiker, barer, restauranger, uteplatser och kontor toppat med bostäder för att öka andelen boende i City, fortsätter Erik Slottner (KD).

- Därför lägger idag Kristdemokraterna och Centerpartiet ett gemensamt förslag till beslut rörande Orgelpipan 6.

Centerpartiet säger följande i sitt pressmeddelande:
Centerpartiet vill bygga en modern, tät och miljövänlig stad. Om vi ska åstadkomma det krävs att vi slutar anpassa allting vi bygger i innerstaden till gamla tiders normer. Idag ser stadens behov annorlunda ut, därför anser vi att huset som ska byggas vid Centralen (Orgelpipan 6) kan få bli högre än det hus som står där idag, säger Christer Mellstrand (C), ledamot av stadsbyggnadsnämnden.

- Vi vill också se en miljöprofilering av byggnaden med låg energiförbrukning och gröna tak och fasader. Centerpartiet ser gärna att området kring Centralen utvecklas till världens mest miljövänliga Central Business District, säger Christer Mellstrand (C).

Kristdemokraterna verkar för övrigt ha börjat profilera sig starkare i stadsbyggnadsdebatten på sistone, bland annat i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i förra veckan.

Vänsterpartiet har också många kloka synpunkter i sitt särskilda yttrande:
Att tillföra bostäder i kvarteret Orgelpipan stämmer väl överens med vår politik att bygga fler bostäder i en central del av innerstaden, Nya Klara. Kvarteret [..] ska rivas och byggas upp med hotell, butiker och områden för stationsändamål med transportgångar genom huset för anslutning till Klarabergsgatan. I ärendet föreslås att fasadliv flyttas ut samt att en utbyggnad prövas av att hela fastigheten mot Klara Västra Kyrkogata. I och med att den totala ytan ökas [..] vill vi pröva att tillföra bostäder på de tre översta våningarna. [..]
Omgivningarna gestaltas med inbjudande ytor, då platsen kommer att befolkas dygnet runt, inte minst av kollektivtrafikresenärer. Det kan handla om att tillföra sittplatser, och grönskande miljöer även på hårdgjorda ytor. I planarbetet prövas även om delar av fasaderna kan få någon form av gröna väggar, dvs. med växtlighet. Området under Klarabergsgatan, som idag är dystert och ovänligt, ska ingå som en viktig del.


Vi i YIMBY ser fram emot att få ta del av intressanta och välutformade förslag på en ny spännande byggnad vid en av Sveriges absolut med centrala platser, gärna med plats både för bostäder och en skybar.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Micke (18 Mars 2011 06:16):
Beslutstexten låter bra, men mp och follisarna kommer ju motsätta sig alla förslag hur de än ser ut. Gissar att det blir som vanligt, en urvattnad, opersonlig byggnad som ingen egentligen gillar, men som "smälter in".
 0
Mikael Hörnlund (18 Mars 2011 08:26):
Är nog beredd att hålla med Micke i denna fråga. Man river för att ersätta det med... Något liknande som revs. Alla är glada och nöjda för det blev ju något nytt som "smälter in"
 0
Erik (18 Mars 2011 09:29):
Verkligen skönt att vi blir av med en av Stockholms fulaste byggnader.
Jag kan inte riktigt förstå argumenten om varför man inte skulle bygga en mer främträdande byggnad just där. Om det är någonstans det passar att bygga något med karaktär och höjd så är det väl där.
 0
Daniel (18 Mars 2011 09:40):
Gatan är ganska grå, så varför inte något som är färgstarkt?
http:​/​/​www.​chalmersfastigheter.​se/​kuggen/​
 0
Jonas Frejd (18 Mars 2011 10:56):
Scandic är en synnerligen intetsägande byggnad i mening, så att den rivs gör mig allt annat än ledsen. Men vad som är viktigare är att en multifunktionell och spännande byggnad ersätter, det är trots allt det första huset en turist ser som kliver ut från entrén till T-centralen.

Mellanmjölk finns det gott om i stan, läge här för lite champagne?
 0
Daniel (18 Mars 2011 14:30):
Gatan förr:
http:​/​/​www.​e-​pics.​ethz.​ch/​index/​ETHBIB.​Bildarchiv/​ETHB.​.​
Hotellet längst till vänster.

Man behöver inte göra en kopia på detta givetvis då en stad förändras, men jag lägger in den för att man ska komma ihåg att det var bättre förr i vissa avseenden jämfört med nu, och det gäller att göra framtiden bra när det ska uppföras en ny byggnad (eventuellt i modern stil). Sedan om det blir en 40 våningars rosa skyskrapa har jag inget emot, bara det är snyggt för det är ju det första huset man ser när man kliver ut på gatan från stockholms central.
 0
Martin Ekdahl (18 Mars 2011 17:41):
Kunde inte OMA leva upp till en hög arkitektonisk nivå? Då ställer stan verkligen höga krav.

Jag vill för övrigt instämma i föregående inlägg. Fan vad snyggt det var förr. Även jag ser gärna en 40 våningar hög rosa skyskrapa - om den är utformad med finess ;)
 0
Patric Nilsson (18 Mars 2011 17:44):
Varför nämner artikeln inte att i en opinionsundersökning om platsen ville 50% av de svarande bygga en 110m hög byggnad på platsen, något som jag också gärna ser. Huset bör i bottenvåningarna innehålla station, butiker, restaurang/kafé ovanpå detta kontor, hotell och bostäder, toppvåningen får gärna innehålla en publik plats för utsikt, kanske en bar/kafé.
 0
Anders Gardebring (18 Mars 2011 19:08):
Patric: Jag hade missat det i faktarutan. Justerat nu.
Är det någon som sitter på en länk till redovisningen av denna undersökning?
 0
Herbert Tingesten (18 Mars 2011 19:45):
Jaha, det var ju ett positivt besked trots allt. Trodde loppet var kört när jag läste SBKs tjänsteutlåtande från igår:

"Planering och utformning av den nya byggnaden sker med utgångspunkt från gällande stadsplan samt med beaktande av stadens struktur, karaktärsdrag och egenskaper. Detta innebär bl.a. att den nya bebyggelsen uppförs i enlighet med befintlig byggnads höjd, dvs en takfotshöjd om ca +39,5 meter och en indragen övre takvåning om ca +43 meter över stadens nollplan. [...]
Planerad byggnad ges samma byggnadshöjd som befintligt hotell idag, men innebär genom det utökade fotavtrycket en annan volym."


http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​Docume.​.​
 0
Ulf Pettersson (18 Mars 2011 23:03):
Det nuvarande huset är tråkigt och fult. Det är en glädje att det rivs.

Platsen är en av de absolut bästa i hela Stockholm för att bygga en riktigt vacker/intressant/hög/påkostad märkesbyggnad. Inte minst därför att byggnaden står fri i alla riktningar. Rivningen är en chans som borde tas tillvara.
 0
Jörgen Sundström (19 Mars 2011 00:06):
Continental rivs och återuppstår här istället:
http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showpost.​php?​p=​74299125&.​.​
Ibland blir man pessimistisk när man ser förslag till nya byggnader. Men ännu finns det väl lite hopp.
 0
Chris (19 Mars 2011 00:33):
Läste en riktigt rolig Nimby-kommentar på SvD där det främsta argumentet mot att riva byggnaden var att Beatles bodde där ett par nätter när dem besökte Stockholm 1963 och att man genom att riva denna byggnad förstörde ett stycke historia. När Nimbysarna inte har några bättre argument än så, då vet man att man vunnit :D
 0
Erik Tysk (19 Mars 2011 10:55):
Problemet är ju att nimbyisterna så gott som aldrig har bättre argument än så. Påhittade skuggdiagram. Barn som förlorar betesmark. Beatles på övernattning. etc etc etc.

Ändå verkar så gott som varje ambitöst projekt antingen kastas i papperskorgen eller vattnas ner till ngt totalt intetsäganade.

Kan man inte få ETT storslaget projekt här i stan. Det är allt jag begär. Lite CHAMPAGNE för en gångs skull som ngn tidigare nämnde.
 0
Bosse (19 Mars 2011 14:06):
Jag får litet Hotel Continental-känsla när jag ser hotelldelen på Stockholm Waterfront, och det är tyvärr ingen bra känsla.
Synd, för kontorsdelen och kongresshallen på SW är riktigt snygga.
 0
Jonas V (19 Mars 2011 18:01):
Alltså, vad kostar det att beställa byggnadsförslag av arkitektbyråerna? Det kan ju inte ha varit gratis att få in alla de förslag som ändå kastas i papperskorgen. Samma sak med stadsbiblioteket… Slöseri när man ändå inte verkar ta förslagen på allvar.
 0
Per (19 Mars 2011 21:04):
Har alltid ogillat den där byggnaden, riktigt kul att det kommer något nytt! Vad det än blir så blir det förhoppningsvis inte sämre!
 0
Tore Kullgren (20 Mars 2011 04:35):
Hotell Terminus, som ligger tvärsöver Klara Västra Kyrkogata, är byggt i stil som liknar Centralstationen. Samma stil kanske kan användas för ett nytt Continental-hus?
 0
Anders Anttonen (20 Mars 2011 16:08):
Trist att det inte blir högre nu när man ändå ska riva.
Kommer bli skitdyr tomthyra om man inte bygger högre.
Sånt driver upp priserna för alla, hotellgäster, firmorna i huset, frör att inte tala om bostäderna.
 0
Patric Nilsson (20 Mars 2011 17:22):
Ha inte för höga förhoppningar om någon större kvalité av arkitektur, här är en bild postad av Jernhusen nu i Mars 2011 http:​/​/​goo.​gl/​JPUm7

Mer bilder här: http:​/​/​goo.​gl/​STtih skrolla ned på sidan.
 0
Harald (21 Mars 2011 12:07):
Aj du, den var inte kul att se.
Lite bättre än den traditionella svenska kuben, men inte mycket. Snarare ett typexempel på hur det ser ut när man tyglar arkitektekter allt för mycket och sen ber dem om något "profilstarkt".
 0
Daniel (21 Mars 2011 12:09):
Så det är uppenbarligen tänkt att man producerar bara en uppdaterad kopia av befintligt hus? Förslaget är ju lite gulligt, men påminner väldigt mycket om den stilen som byggdes för 10 år sedan (jmf. turning torso, universeum och dylikt).

Man kan inte rita en sockerbit, så man ritar en sockerbit som vrider sig.
 0
Leif (21 Mars 2011 15:08):
Man kan ju hoppas att Continental ersätts med det vackra hus som stod på den platsen innan. Men förmodligen kommer det sluta med ännu en skokartong i glas och stål, vackert pastellfärgat upplyst på arkitektkontorets glassiga reklambilder, men ack så grå i verkligheten. Alltihopa ivrigt påhejat av skyskrapefantasterna, som tycker om allt som är högt och "fräscht och lite vågat som sticker ut".
 0
Niklas Öhrström (21 Mars 2011 16:20):
Leif:
Vilka är dessa "skyskrapefantaster" du hänvisar till?
Och om det finns sådana: Varför skulle de hylla en, per definition, låg skokartong?
 0
JA (21 Mars 2011 16:51):
Skriver detta med fasa för att mina tankar kommer att häcklas med hänvisning till att de läggs i Nimby-facket. Men nu till saken.


"Nu verkar man dock från politiskt håll slutligen bestämt sig för att hotell Continental rivs och att den nya bebyggelsen ska hålla en god arkitektonisk kvalitet - något som tidigare förslag inte direkt kunna uppfylla..."

Intressant att Yimby verkar ha blivit någon slags smakdomare när det gäller arkitektur, istället för att belysa att det finns olika kvalitéer, och inte bara ett bra sätt. Den variation och historiska kontinuitet som i andra fall lovsjungs i detta forum verkar här som bortblåst. Jag menar att med ett bevarande av höghusdelen, kanske kombinerat med en kraftig ombyggnad av lågdelen, kan ett intressant möte uppstå som inte är möjligt om kvarteret rivs i sin helhet och ersätts med en jättebyggnad. En nyexploatering av hela kvarteret kan vara ett effektivt sätt att bygga en stadsmiljö som når sitt bäst före datum exakt samtidigt. I en framtid kommer många att tycka, om vi inte redan gör det, att kungsbrohuset, stockholm waterfront och andra projekt som är moderna nu är hopplöst omoderna. Om då staden är fylld av ivrigt byggda hus från 2008-2011 blir det på nytt ett jätteprojekt att komma till rätta med. Det Erskineritade cityterminalen/WTC är det väl knappast någon som gör vågen för idag. Men den har ändå sin plats som ett exempel på hur man ville ha det under sent 80 tal. Och det visar på att en blandning av byggnaders ålder är mycket viktig för att uppnå en innehållsrik stadsmiljö. På samma sätt borde denna byggnad kunna få vara kvar.

Jag menar inte att staden skall vara ett museum, men inte heller att allt gammalt ska bort bara för att vi idag tycker att det är fult. Men att uppnå en blandning av gammalt och nytt verkar inte, från Yimbys sida, vara viktigt i det här fallet.

Intressant är också vad skribenten verkar mena är en självklar del av Stockholms framtid:

"gärna med plats både för bostäder och en skybar."
En skybar är alltså fint, men ett hotell, perfekt placerat precis vid järnvägsstationen, och med ett svennigt seven eleven i bottenplan är tydligen fult.

Jag vill med detta inlägg visa att andra utvecklingar är möjliga. Jag menar inte att ett höghus med bostäder här skulle vara katastrof. Poängen är snarare att en vilja att bevara något inte alltid speglar en vilja att vara bakåtsträvande utan också kan visa på en förståelse för att staden ständigt förändras. Och inte alltid så som vi tror att den ska förändras.

Men traditionen i Stockholm, att riva för att bygga nytt efter det för dagen gällande idéalet verkar stå sig stark.
 0
Niklas Öhrström (21 Mars 2011 17:10):
JA:
"Jag menar att med ett bevarande av höghusdelen, kanske kombinerat med en kraftig ombyggnad av lågdelen, kan ett intressant möte uppstå som inte är möjligt om kvarteret rivs i sin helhet och ersätts med en jättebyggnad."

Håller med. Kan det måhända vara så att man nu anser att hela kvarteret (från 1963) nu samtidigt nått sitt bäst föredatum. Eller så kanske en tillbyggnad förenklas av att bygga nytt från början. Sedan ser jag det inte som en så stor katastrof om det förhållandevis lilla kvarteret tas bort. Det hade varit värre om det skett med fler närliggande kvarter. Även om detta kvarter byts ut kommer det ändå finnas en blandning av 1500-tal, 1600-tal, 1800-tal, 20-tal, 40-tal 50-tal, 60-tal och 80-tal inom en minuts promenadväg från kvarteret.

"En skybar är alltså fint, men ett hotell, perfekt placerat precis vid järnvägsstationen, och med ett svennigt seven eleven i bottenplan är tydligen fult."

Jag hittar inte något om seveneleven i texten eller att hotell på platsen skulle vara något dåligt. Eller menar du att hotell och bostäder omöjligen skulle kunna samsas i samma byggnad?
 0
JA (21 Mars 2011 17:29):
Niklas Öhrström:

Tack för det delvisa medhållandet inledningsvis!

"Jag hittar inte något om seveneleven i texten eller att hotell på platsen skulle vara något dåligt. Eller menar du att hotell och bostäder omöjligen skulle kunna samsas i samma byggnad?"

Jag vävde ihop citatet om skybar och innehållet i vissa av kommentarerna här som efterfrågar en flärdfull byggnad. Tyckte mest att det sa något om för vem denna plats tänks vara till för. Idag ligger det ett seven eleven i botten, det var mest att jag drog slutsatsen att detta inte räknades som tillräckligt flärdfullt, det är ju trots allt till för vanliga människor.


Självklart kan bostäder och hotell dela byggnad. Perfekt vore det väl om hälften i det som nu blir av i detta kvarter blir bostäder och hälften hotell, så kanske några våningar i waterfronthotellet kan få bli bostäder av mer permanent natur! mixmix!!
 0
Niklas Öhrström (21 Mars 2011 18:45):
Poängen med skybar är väl att utsikten helt och hållet ska vara förbehållet de boende i höga hus.

Det rimliga är att platsen är till för alla. Frågan om "flärd" ja (mellanmjölk vs champagne?).. Tror det handlar om frågan om det ska bli ytterligare en skokartong (på högkant) eller om det blir något arkitektoniskt intressant. Vad man sedan fyller byggnaden med (flärd eller ej) blir i detta sammanhang sekundärt.
 0
Anders Norén (21 Mars 2011 19:14):
JA: Kommentaren om tidigare förslags brist på arkitektonisk kvalitet avser förmodligen den skiss som t.ex. kan ses på http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​9/​intressanta-​nyheter-​om-​ci_​.​.​ , knappast ett exempel på hur "ett bevarande av höghusdelen, kanske kombinerat med en kraftig ombyggnad av lågdelen" kan innebära "ett intressant möte" - eller?
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (21 Mars 2011 20:35):
Bottenvåningen kommer utgöras av stationsutrymmen och sådant som hör till. Det är väl inte otroligt att det kommer finnas 7-Eleven och Pressbyrå och de typiska stationsbutikerna som någon efterlyste. (30 spänn för en flaska läsk/vatten = svennebutik?)

Ekonomiskt sett går det väl inte att komma ifrån att det är attraktivt med hotell nära stationen men det borde kombineras med bostäder för jämnare utnyttjande över hela dygnet. Centralen och omgivningarna tillhör idag Stockholms mest ogästvänliga miljöer vilket antagligen till stort del beror på att för liten andel av människorna som rör sig i området bor där.
 0
Dan Edholm (22 Mars 2011 00:43):
Jag finner det lite obekvämt att vissa uppfattar Yimby som en organisation som främjar lyx och flärd före funktion. Min gissning är att Yimby som åsiktskollektiv hamnar i andra änden av spektrumet. Yimbys är nog aningen nördigare än den gemene arkitekt de må kritisera. Lite mindre Stureplan och märkeskläder, lite mer funktionell fleece och ideal.

I detta ligger kanske kontentan. Som yimby har man svurit en osynlig ed att verka för en "bra stad" och som ständigt kan kritiseras öppet i ett öppet forum. Eden handlar om att man i varje situation försvarar och argumenterar för den objektivt "bästa" lösningen. Det vore inte försvarbart att endast ha den egna närmiljön i ett subjektivt fokus. Ett mått av subjektivitet kan naturligtvis dyka upp, men till skillnad från situationen i andra intresseorganisationer så planas extremernas åsikter ut genom den allmänna kritiken i forumet.

Vi diskuterar, argumenterar på ett deliberativt sätt (för en bra stad att leva i) och det utmynnar i en pågående diskurs där vi väger olika för och nackdelar. I den mån enskilda intressen nästlar sig in, möter de också massiv kritik. Och för det är jag stolt över att få vara delaktig i denna ytterst demokratiska process. Till skillnad från stadens stadplanering är yimby inte stängd för någon eller för någon åsikt.

Inga almar ska sparas per def, men inga ska heller huggas ner utan disk. Krångligare än så behöver man inte beskriva oss.
 0
Dan Edholm (22 Mars 2011 01:12):
Om vad som ska byggas... Enligt mig inget lägre än "hötorgsskraporna". Det vore grovt oansvarigt. vill man synliggöra Klara kyrka och gård river man naturligtvis istället 3-våningshusen mot Klarabergsgatan som saknar både arkitektoniska kvalitéer och förnuftsmässig placering. Skitenkel lösning som gör staden tio gånger grönare. Det är inte grönskan i sig, utan upplevelsen av att staden erbjuder grönska som människor mäter. För att en människa ska uppfatta grönska så måste denna vara synlig.

Mellan hotell och bostäder på Scandic-platsen skulle jag hellre se bostäder. Jag tror boende i området kommer tillföra kvaliteter som de hotellboende eftersträvar. Kanske lite av både och då...
 0
Patric Nilsson (22 Mars 2011 01:55):
Dan Edholm: Ditt sista inlägg håller jag med om till 100%!
 0
Maria Hannäs, Vänsterpartiet (22 Mars 2011 09:48):
Inte mycket skrivet om vad vänsterpartiet och miljöpartiet tycker... MEN (V)i vill att det skall bli fler bostäder än vad som står i beslutstexten. Citat från vårt särskilda uttalande:
Att tillföra bostäder i kvarteret Orgelpipan stämmer väl överens med vår politik att bygga fler bostäder i en central del av innerstaden, Nya Klara. Kvarteret Orgelpipan 6 ska rivas och byggas upp med hotell, butiker och områden för stationsändamål med transportgångar genom huset för anslutning till Klarabergsgatan. I ärendet föreslås att fasadliv flyttas ut samt att en utbyggnad prövas av att hela fastigheten mot Klara Västra Kyrkogata. I och med att den totala ytan ökas och med en modernare byggteknik än vad som var fallet under 1960-talet vill vi pröva att tillföra bostäder på de tre översta våningarna. Det är viktigt att det i planarbetet klargörs att ventilationsutrymmen inte får ianspråkta yta från bostäderna.
Omgivningarna gestaltas med inbjudande ytor, då platsen kommer att befolkas dygnet runt, inte minst av kollektivtrafikresenärer. Det kan handla om att tillföra sittplatser, och grönskande miljöer även på hårdgjorda ytor. I planarbetet prövas även om delar av fasaderna kan få någon form av gröna väggar, dvs. med växtlighet. Området under Klarabergsgatan, som idag är dystert och ovänligt, ska ingå som en viktig del.
mvh Maria Hannäs ledamot av stadsbyggnadsnämnden, Vänsterpartiet
 0
RF (22 Mars 2011 10:21):
Dan Edholms sista inlägg: där satt den!
De där hiskeliga sovjetliknande barackerna som täcker Klara kyrka har för mig varit ett mysterium ända sedan jag flyttade till Stockholm. Genom en betydligt högre (vilken naturligtvis måste vara arkitektoniskt mycket väl genomtänkt) byggnad på platsen för Hotell Continental skulle man kunna ersätta det kontursutrymme som ryms i dessa baracker, samtidigt som Klara kyrka skulle lyftas fram på ett helt nytt sätt!
 0
Leif (22 Mars 2011 10:24):
Niklas:
Jag tror du vet vad jag menar. Som läsare av denna blogg och aktiv i kommentarsfälten, kan du verkligen ha undgått detta? Att den nya byggnaden skulle vara samma höjd som den gamla uttrycks som "oansvarigt". Att den skulle vara lägre, dvs. harmonisera med övrig bebyggelse på platsen, verkar vara helt otänkbart.

Och skolåda kanske var fel uttryck, det blir ju en väldigt avlång skolåda i så fall. Det var snarare det fyrkantiga uttrycket jag syftade på, som alls icke försvinner av att byggnaden är hög.

Jag tycker att det vore grovt oansvarigt att bygga en högre byggnad än Continental. Helst skulle den nya vara lägre, dvs. i höjd med övriga hus.
 0
Niklas Öhrström (22 Mars 2011 11:11):
Leif:
Nej jag förstår faktiskt inte vad du menar. Du själv anser "att det vore grovt oansvarigt att bygga en högre byggnad än Continental". Betyder det att du sällar dig till gruppen "låghusfantaster".

Du påstår vidare: "Att den skulle vara lägre, dvs. harmonisera med övrig bebyggelse på platsen...".

Så du menar att om bebyggelse ska harmoniera med omgivande bebyggelse får den inte vara högre än denna? Jag tolkar ditt resonemang som följer: Om alla byggnader i en stad ska kunna harmoniera med alla andra, får inget hus vara högre än något annat, vilket leder till en platt skyline. Det innebär förstås att de flesta kyrkorna och Stadshuset eller Kungstornen inte harmonierar med övrig bebyggelse. Utveckla gärna ditt resonemang om du tycker jag tolkat dig fel! Är det någon parameter utöver hushöjden du syftar på?

Jag förstår heller inte varför du antar att ett höghus per definition blir en låda, medan ett lägre inte skulle bli det.

Jag förstår heller inte varför man skulle vara skyskrapefantast bara för att man förespråkar ett högre hus än Hötorgsskraporna? Mig veterligen finns det ett antal byggnader i Stockholmsområdet som är högre än dessa. Men det finns ännu inte en enda skyskrapa (som skulle vara ungefär dubbelt så hög som Hötorgsskraporna).
 0
Harald (22 Mars 2011 12:22):
Dan och RF:
Är inte de där hiskeliga sovjetliknande barackerna samma hus som blivit omnämnda som "ett ovärdeligt exempel på Le Corbusiers byggfilosofi" och därför absolut inte får rivas?
 0
Herbert Tingesten (22 Mars 2011 13:05):
Harald: Jo, det kommer fram mängder av lätt desperata argument när någon ändring föreslås i innerstaden. Det där trevåningshuset framför kyrkan har exakt samma fasad som ett av Hötorgshusen (fast gul) och är inte unikt på minsta sätt. Möjligen kan det vara ett problem att det ligger rakt ovanför T-centralen men det har jag inte hört nämnas ännu.

YIMBY har föreslagit att anlägga en park där istället som skulle samspela med Klara Kyrkogård. Samma sak föreslogs på 50-talet men huset byggdes ändå därför att det var bråttom att få fram evakueringslokaler för butiker och kontor när man började riva för att bygga Sveavägen och Hötorgscity.
 0
Martin Hansson (22 Mars 2011 14:13):
Bra skrivet Maria!
Anders och Gustav (samt övriga). Ni borde verkligen försöka göra något åt "grabbigheten" på Yimby. Av de 230 senaste kommentarerna har endast 4st. skrivits av kvinnor. Tänk på att det kan skapa ett snevridet perspektiv.
 0
JA (22 Mars 2011 14:35):
Dan Edholm

"I den mån enskilda intressen nästlar sig in, möter de också massiv kritik."

Jag skulle snarare påstå att så snart det nästlar sig in intressen som inte hyllar det som är mainstream på yimby möter det massiv kritik.

Ditt eget intresse att måla upp byggnaderna längs klarabergsgatan som

"3-våningshusen mot Klarabergsgatan som saknar både arkitektoniska kvalitéer och förnuftsmässig placering."

Detta möter ingen massiv kritik. Men dock en liten kritik som kommer nu.

1. oavsett om du syftar på Klarabergsgatan 33 och 35 eller Klarabergsgatan 37 så är detta en ren felaktighet. Byggnaderna är 5 våningar höga. Att måla upp de som lägre verkar vara en strategi för att de därför in är så viktiga och därför kan avvaras.

2. oavsett vilken av byggnaderna du menar så saknar de INTE arkitektonisk kvalité. Möjligtvis är de inte i din smak. Jag skulle påstå att de besitter stora kvalitéer med sina levande bottenvåningar och med sina smala byggnadsformer som skyddar grönytan kring Klara kyrka utan att ta den i besittning. Oavsett om man kallar grönytan för kyrkogård eller för park. Placeringen verkar därför också förnuftsmässig. Kvalitéer finns alltså. Kvalitéer finns också i din idé om en rivning. OLIKA KVALITÈER FINNS.

Men i din retorik verkar det som om du vill dels måla ut byggnaderna i en sämre dager än vad de OBJEKTIVT har. Det är snarare din subjektivitet som kommer till uttryck i ditt inlägg. Objektivt verkar det inte vara att påstå att en ökning av parkytan med 10% skulle göra Stockholm 10 ggr grönare som stad, något som är uppenbart fel men ett sätt att lyfta fram det egna förslaget (för inte blir väl till exempel Gamla stan, Gärdet och Djurgården 10 gånger grönare för att två byggnader rivs i city?). Objektiv vore att diskutera förutsättningslöst. Men du verkar ju redan ha bestämt dig. Eller missuppfattar jag dig helt här? Att hävda objektivitet samtidigt som man uttrycker stark subjektivitet är värre än att uttrycka sin egen åsikt, men samtidigt inse att det bara är en åsikt bland många andra.

PS. Jag håller med dig om att detta forum fyller en ytterst viktig plats i stadsbyggnadsdiskussionen. Men just därför är det viktigt att det inte, i varje inlägg, grundläggs bara ett enda "rätt", en konsensus om vad som är rätt.
 0
Niklas Öhrström (22 Mars 2011 14:51):
JA:

1. Du har ju rätt i att det är frågan om fyravåningshus + bottenvåning. Att andra siffror förekommit kan förklaras med att en av våningarna inte är så hög (och därmed knappast märks?).

2. Vad är det du menar man ska skydda grönytan ifrån? Från människorna? Från staden? Sett från andra sidan skulle man kunna säga att stadsrummet skyddas från (isoleras från) grönytan och därmed upplevs stadsrummet som mindre grönt än det hade varit om kopplingen hade funnits. Och eftersom Klarabergsgatan är ett ställe som väldigt många befinner sig på kommer en sådan förändring göra skillnad för väldigt många. Byggnadernas ev. arkitektoniska uttryck är en annan fråga som jag lämnar därhän.
 0
Anders Norén (22 Mars 2011 15:10):
Niklas Öhrström: Rent juridiskt räknar man i princip våningstalet från marken upp till takfoten, oavsett våningarnas användning. Fem våningar där, alltså. Utöver de fem formella våningarna kan förekomma ytterligare våningar i form av inredd vind eller indragen takvåning (vilket ingen av de utpekade byggnaderna har). (Reglerna för byggnadshöjd och våningsantal är en blandning av skrivna regler och sekelgammal praxis. Med lite kreativitet t.ex. i form av förhöjd källarvåning och något lägre takhöjd på ovanvåningen går det att få in vad som rent praktiskt är ett trevåningshus på en detaljplan som juridiskt sett medger endast en våning.)
 0
Herbert Tingesten (22 Mars 2011 16:12):
Martin Hansson, har du några konkreta förslag på hur fler kvinnor ska uppmuntras ta del i stadsbyggnadsdiskussionen på YIMBY? Hoppas du inte tänker på könskvotering eller något liknande (dvs att om fem män har kommenterat så måste man blockera alla vidare kommentarer från män tills kommentarer från fem kvinnor influtit).
 0
Magnus Orest (22 Mars 2011 19:27):
Martin Hansson, kan du utveckla vad det är du menar med "grabbighet"? Menar du att det är fråga om någon speciell jargong? Eller att kvinnor behandlas nedlåtande? Kan du ge några specifika exempel på det?

Om du ska komma med sådana påhopp föreslår jag att du ser till att du har någonting att backa upp dina påståenden med.
 0
Anders Anttonen (22 Mars 2011 20:51):
Jag tyckte det var trevligt att Maria Hannäs tittade in.(Även om jag personligen förespråkar ett högre hus i Orgelpipan mot att "Courbusierhuset" försvann till förmån för park)
Man kunder kvitta förlusten av yta i Courbusierhuset och lägga det på Continentalbyggnaden och lägga det gröna på "Cobbes" tomt istället. Win-Win kallas sånt.
 0
Anders Gardebring (22 Mars 2011 23:12):
Hej Maria!
Ett stort tack för din kommentar.
Centerpartiets pressmeddelande om hotell continental fick vi direkt till vår mail och då det även nämnde kristdemokraterna så ledde det vidare dit.
Att vi inte skrev om det särskilda yttrandet från vänsterpartiet beror helt enkelt på att vi inte kände till det. Jag har nu kompletterat inlägget. Om ni vill får ni gärna (och nu vänder jag mig också till Martin Hansson från MP) skicka pressmeddelanden till oss på info at yimby.se.
 0
Anders Gardebring (22 Mars 2011 23:17):
Martin Hansson:
Jag är för egen del smärtsamt medveten om den manliga dominansen bland kommentarerna här. Tyvärr är detta ett problem som inte bara YIMBY Sthlm dras med, utan även våra nätverk i Göteborg och Uppsala. Har du några tips på vad man kan göra för att komma tillrätta med det? Vi har diskuterat det här tidigare både i styrelsen och flera gånger i våra forum men förslag och idéer tas tacksamt emot.

Magnus Orest:
Jag tolkade Martin:s kommentar om "grabbighet" just som att den var relaterad till de som kommenterar på yimby. Och i det har han ju rätt.
 0
Martin Hansson (23 Mars 2011 10:18):
Hej! Ja, det kan vara en god idé att skicka pressmeddelanden även till er (eller våra texter i SBN). SU:t från vänstern ovan är som sagt ett gemensamt sådant med oss.
Egentligen är det lite kontigt att det är så pass få kvinnor som kommenterar på Yimby då andelen aktiva kvinnor inom arkitektkåren samt stadsplanering är rätt hög numera. Även kvinnliga politiker med inriktning mot stadsplanering är hög. Jag tror ni hamnat i en nedåtgående självuppfyllande spiral. Det är nog inte så mycket vad ni skriver eller vilka artiklar ni väljer som är problemet. Att få in någon väldigt aktiv kvinna som kommenterar ofta kan faktiskt räcka för att bryta spiralen. Att aktivt leta upp och försöka länka från mer kvinnodominerade sociala forum kan vara en annan idé. Nu spånar jag dock bara...
 0
Herbert Tingesten (23 Mars 2011 10:58):
Martin: Just arkitekter tenderar att föredra konservativare fora som Stockholm Skyline och tidskriften Arkitektur, men det kanske går att skönja tecken på en förändring i takt med generationsskiftet. Vad beträffar kvinnliga politiker så är i alla fall stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius YIMBY-medlem men hon har tyvärr inte tid att kommentera så ofta.

Att ragga medlemmar på kvinnodominerade fora som du föreslår känns lite lätt suspekt, och själv känner jag inget direkt behov av att kommentera på Blondinbellas blogg bara för att utjämna den säkert mycket skeva könsbalansen där, Den ser jag som ett icke-problem. Troll skulle jag kalla dem som kom hit från t ex ett modeforum för att försöka ragga deltagare till sina egna diskussioner.

Är det egentligen ett reellt problem att YIMBY har övervägande manliga medlemmar? Har diskussionen därigenom gått miste om något värdefullt perspektiv och vad skulle det i så fall vara? Finns det alls någon könsspecifik syn på stadsplanering och arkitektur (annat än i vulgärargumenten)?
 0
Daniel (23 Mars 2011 12:03):
Nu börjar ämnet frångå lite sitt ursprung, men i alla fall så kan man c:a 29 minuter i denna journalfilm hitta skillnaden mellan män och kvinnor:

http:​/​/​svtplay.​se/​v/​1393135/​oppet_​arkiv/​att_​se_​in_​i_​fr.​.​
 0
Daniel (23 Mars 2011 12:03):
20 minuter menar jag.
 0
Martin Hansson (23 Mars 2011 14:31):
Ja, det kan vara så att arkitekter föredrar mer konservativa forum. Men personligen tror jag dock de föredrar båda. Så varför inte aktivt vända sig till någon utbildning för fysisk planering eller arkitektur och bjuda in de kvinnliga studenterna som skribenter.
Att leta runt på modebloggar är nog som sag tingen god idé. Men varöf inte ta kontakt med Kvinnors byggforum. Här är deras hemsida. http:​/​/​www.​kvinnorsbyggforum.​org/​ Bjud in dem att skriva t.ex. Deras bok "Bygga på kvinnors kunskap" ger även vägledning till vilka perspektiv ni ev. kan ha missat.
 0
Herbert Tingesten (23 Mars 2011 16:20):
Martin: Det finns nog större anledning att oroa sig för enkönigheten i den organisationen. Styrelsen består uteslutande av kvinnor, skribenterna är uteslutande kvinnor, och att döma av bilderna de lagt ut är medlemmerna också uteslutande kvinnor. Och om jag tolkar deras stadgar rätt är föreningen enbart öppen för kvinnor.

En förening som aktivt utesluter det ena könet - tycker du det är någon slags ideai? Det tycker inte jag. Enskilda medlemmar får gärna skriva här om de vill men det ska förstås även gälla åt andra hållet.
 0
John (25 Mars 2011 14:21):
Jag skulle också vilja ha svar på det Herbert frågar ovan:
"Är det egentligen ett reellt problem att YIMBY har övervägande manliga medlemmar? Har diskussionen därigenom gått miste om något värdefullt perspektiv och vad skulle det i så fall vara? Finns det alls någon könsspecifik syn på stadsplanering och arkitektur (annat än i vulgärargumenten)?"
Det vore nästan värt ett eget blogginlägg?
 0
Magnus Orest (26 Mars 2011 01:09):
John, Martin (Anders), svaret på frågan är att det i viss mån är ett problem. Vår målsättning är att fånga upp åsikter och synpunkter hos "vanligt folk" och arbeta utifrån det. Och för att det ska fungera är det bra om vi får en bra könsfördelning i alla avseenden - det vill säga i fråga om medlemmar, aktiva på forumet/artikelkommentarer, som artikelförfattare och givetvis i det arbete vi bedriver.

Ett problem är att en ensidig könsfördelning skapar en ond cirkel. För att bli bra på att fånga upp frågor som är relevanta för kvinnor (förutsatt att vi gör antagandet att det finns en fundamental skillnad mellan hur män och kvinnor ser på stadsutveckling) behöver vi fler aktiva kvinnor, samtidigt som fler aktiva kvinnor är en förutsättning för att vi ska kunna attrahera fler kvinnor till YIMBY. Som det ser ut nu består YIMBY av både män och kvinnor, men männen är i majoritet.

Min personliga syn på den här problematiken är att YIMBY ofta framstår som ett arkitektur- och stadsbyggnadsnätverk, samtidigt som jag själv anser att det främst är ett livsstilsnätverk. Ja, vi diskuterar arkitektur och stadsplanering, men kärnan i det hela är främst de kvaliteter som ingår i stadslivet. Hur lever vi vårt liv i staden, och vad krävs för att vi ska kunna förbättra den typ av livskvalitet som YIMBY strävar efter?

Så för att sammanfatta det hela vill vi gärna se fler kvinnor som engagerar sig och som framförallt tar plats i diskussionerna. Det gör det lättare för oss att arbeta mot vårt mål, nämligen den täta och urbana blandstaden som ger möjlighet till ett levande stadsliv. Om det sedan är fråga om utpräglat "manliga" eller "kvinnliga" frågor är underordnat, men det är desto viktigare att vi belyser våra frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Är du kvinna och har åsikter om hur staden borde utvecklas? Var då inte rädd för att kontakta oss och be att få skriva artiklar och blogginlägg. Vi välkomnar allt sådant, eftersom det bidrar till mångfalden och det vidgade perspektivet för YIMBY.

Däremot håller jag fast vid mitt avståndstagande gentemot påståendet om "grabbighet" - grabbighet är inte samma sak som mansdominans, utan ett uttryck för en nedlåtande och nedvärderande attityd gentemot kvinnor. Och det vill vi verkligen inte se inom YIMBY. :-)
 0
Leif (27 Mars 2011 18:39):
Niklas Öhrström:

"Så du menar att om bebyggelse ska harmoniera med omgivande bebyggelse får den inte vara högre än denna?"
Stämmer. Självklart inte på millimeternivå.

"Jag tolkar ditt resonemang som följer: Om alla byggnader i en stad ska kunna harmoniera med alla andra, får inget hus vara högre än något annat, vilket leder till en platt skyline. Det innebär förstås att de flesta kyrkorna och Stadshuset eller Kungstornen inte harmonierar med övrig bebyggelse. Utveckla gärna ditt resonemang om du tycker jag tolkat dig fel! Är det någon parameter utöver hushöjden du syftar på?"
Både rätt och fel. Jag tror vi måste skilja på vad som är huskropp och vad som inte är huskropp. Kyrkor och Stadshuset harmoniserar med övrig bebyggelse, trots hög höjd på pappret. Detta beror på att det inte är en fyrkantig låda som är så hög, utan det är torn och spiror.
 0
Niklas Öhrström (27 Mars 2011 21:06):
Leif:
OK. Jag tror jag förstår vad du menar. -Att för stor volym inte ska finnas upptill. Hur förhåller du dig då till Kungstornen? Var drar du gränsen? Jag skulle ha svårt att se att dessa uppstickande byggnader inte är några huskroppar, även om det bara är en del av kvarteret som sticker upp. Jag tycker de passar in alldeles förträffligt trots att de höjder sig markant ovanför omgivande bebyggelse. Detsamma gäller tornen vid St. Eriksbron och Bonnierhuset.

Om du tycker att dessa torn/höghus passar in har jag en följdfråga:

Alla de ovannämnda tornen har en mindre bas än vad Continentals kvarter har. Skulle högre bebyggelse vid platsen för "Continental" enligt dig passa in bra om själva huskroppen stannade vid 25-30 meter medan en del, motsvarande exempelvis Kungstornens bas, tilläts bli bra mycket högre?
 0
Peter (28 Mars 2011 17:36):
Får man aldrig bygga höga byggnader i närheten av kyrktorn? Inga skuggor eller ens samspel? Inga kontraster? Med 39,5 meter blir förmodligen utsikten optimal för alla som besöker tornet i Klara kyrka.

http:​/​/​www.​trekexchange.​com/​images/​St_​Patricks_​Cathedr.​.​
 0
Martin Ekdahl (28 Mars 2011 21:30):
Jag gick under den gångna veckan dagligen förbi Universeum på min väg mellan mitt hotell och Sverigemässan. "Den grå byggnaden" beskrev mina tyska resekamrater den som då de skulle ge vägbeskrivningar till mässan. Aldrig i mitt liv hade jag trott att den grå klumpen var ett ynka decennium gammalt. Den ser ut som en relik från 1900-talets modernistiska härjningar - grå, monolitisk och livlös som en insomnad skräcködla från Accepteraöversteprästernas fornstora dagar. Jag ber vid gudarna för att det inte blir något liknande där Continental ligger, för då kan hotellet lika gärna få ligga kvar.
 0
Daniel (29 Mars 2011 08:36):
@Martin. Det är samma arkitekt som sven harrys konstmuseum. Gert har alltid haft otur med sina byggnader. Dom är bara fräcka när dom invigs och sedan efter ett tags användande så upptäcker man alla dess brister.
 0
Martin Ekdahl (29 Mars 2011 15:46):
Daniel:

Gert borde tänka utanför boxen ;)
 0
Daniel (29 Mars 2011 16:36):
Finns det någon wow-arkitekt i Sverige?
Gert var ju populärt ett tag men som Martin påpekar så borde han tänka utanför boxen.

Semrén & Månsson är väldigt populära i Göteborg för tillfället nu när Wingårdh & Wingårdh har blivit omoderna, men frågan är vilka som är populära i Stockholm? Finns det någon snart lysande stjärna där folk tänker att om man vill ha en spektakulär byggnad som alla kommer att prata om, då ringer jag just denna arkitekt? White arkitekter som gör många stora projekt t.ex. Stockholm Waterfront, är ju ett grått massivt konsultföretag och kan inte identifieras med en arkitekt. Ingen vet ju vem chefen är där, eller vilka som har gjort vad. Husen dom ritar är får inga signaturer från någon arkitekt som visar dess säregenskaper. Tom IKEA marknadsför sina designers bättre.
 0
Martin Ekdahl (30 Mars 2011 22:04):
Daniel:

Jag tycker att Whites huvudkontor säger allt. En intetsägande glaslåda, upphöjd till skyarna av kultureliten. Lådan visade sig bli en äggkokare om sommaren då solen låg på så man tvingades sätta upp skydd över fönstren (vilket fullständigt omintetgjorde visionen om total transparens). Form tillåts gå före funktion under täckmanteln av att funktion går före form. Varför inte satsa på både form och funktion istället för dessa boxar? Människor trivs inte i boxar. Boxarna är enbart en bugg i arkitekternas hjärnor som måste skakas ur. Länge leve variationen.
 0
Leif (31 Mars 2011 17:22):
Niklas:

"OK. Jag tror jag förstår vad du menar. -Att för stor volym inte ska finnas upptill. Hur förhåller du dig då till Kungstornen? Var drar du gränsen? Jag skulle ha svårt att se att dessa uppstickande byggnader inte är några huskroppar, även om det bara är en del av kvarteret som sticker upp. Jag tycker de passar in alldeles förträffligt trots att de höjder sig markant ovanför omgivande bebyggelse."
Nej visst, torn är inte per definition dåligt. Jag tycker också att Kungstornen är förträffliga, men jag är osäker på om det är arkitekturen som gör det, eller om det är något i tornens placering. Dessutom tror jag det är stor skillnad på ett ensamt torn, och två torn i par.

"Detsamma gäller tornen vid St. Eriksbron [...]"
S.k. brovakter har lite speciella egenskaper som gör att de passar in. Notera att även Kungstornen har en väldigt brovakts-lik placering.

"[...] och Bonnierhuset."
Är du allvarlig med att Bonnierhuset passar in? Jag tycker det är en anskrämlig fyrkantig låda.

"Om du tycker att dessa torn/höghus passar in har jag en följdfråga:

Alla de ovannämnda tornen har en mindre bas än vad Continentals kvarter har. Skulle högre bebyggelse vid platsen för "Continental" enligt dig passa in bra om själva huskroppen stannade vid 25-30 meter medan en del, motsvarande exempelvis Kungstornens bas, tilläts bli bra mycket högre?"
Helt klart ja.
 0
Norrasmedjegatan (4 April 2011 15:59):
Alla förslag kommer malas sönder till noll och intet. Se vad som hände med det spännande förslaget om ett höghus vid Långholmsgatan ut mot Liljeholmsbron. Det bidde en lite låda till slut. Det lär hända här med. Kanske blir det en park med glasskiosk eller något sånt. Skulle inte förvåna mig!
 0
JL (4 April 2011 18:21):
En fyrkantig glasskiosk.
 0
bodi (13 April 2011 23:34):
Krass ekonomi; fastighetsägaren upplåter ytor till publika ändamål och får en utökad byggrätt i ersättning. annars kommer huset aldrig att rivas, det är alldeles för välfungerande. ok fine. men att man sedan har man mage att påstå att det är för den arkitektoniska kvalitetens skull är ju för bedrövligt. storlek=kvalitet? Hur ska man sedan kompensera intilliggande fastigheter när deras byggnader skyms? med utökad byggrätt? hm.
 0
Magnus J (15 April 2011 14:48):
 0
bodi (18 April 2011 23:55):
Har det inte smugit sig in en liten felaktighet i den här artikeln? är det inte så att stadsbyggnadsnämndens beslut innebär att ett detaljplanearbete ska inledas som utreder om man kan riva hotellet? Man kan ju komma fram till att det är dumt. Eller så kan det överklagas. Eller så kan fastighetsägaren bestämma sig för att låta bli att riva. hm.

apropå arkitekter i fora så kan det bli svårt att få oss hit eftersom vi inte gillar att skriva. Bättre att ragga upp andra kvinnor. Eller så kanske ni kan börja att skriva under pseudonym hela bunten?

det har påpekats tidigare: det är anmärkningsvärt att så många av er har en sådan rivningsiver när så många av er inte gillar citysaneringen. De flesta av alla dessa hus som ni vill riva är ju ytterst funktionella, och kan lätt byggas om så att de uppfyller alla rimliga krav på täthet, utbud av kommersiella lokaler och bostäder etc. man kan bygga om. det är miljövänligare. oavsett vad stockholmscentern säger.
 0
bodi (18 April 2011 23:57):
Förresten, apropå allt snack om bostäder, har någon frågat jernhusen om dom vill bygga sådana? eller ska man tvinga dem? och i så fall till vilket pris?
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 00:08):
Bodi 13/4: Intilliggande fastigheter skyms väl inte för att man bygger högre? Continental är ju den högsta byggnaden på platsen. Nu har man i och för sig bestämt att inte bygga på höjden utan att utöka byggnadens omfång istället, men man ska komma ihåg att det är ett politiskt beslut, framtvingat av stadsbyggnadskonservativa lobbygrupper. Så ville inte fastighetsägaren ha det så man kan inte skylla på dem.

Och visst finns det väl arkitekter som gillar att skriva? Det är mitt intryck i alla fall när jag besöker t ex tidningen Arkitekturs blogg. Att de kanske inte gillar att skriva där de får mothugg och tvingas argumentera sakligt är en annan sak.

"Rivningivern" du tycker dig se hos YIMBY är i allmänhet begränsad till fula modernistlådor som bara Skönhetsrådet kan älska. Nästan oavsett vad man bygger istället på Continentaltomten så uppnår man en förbättring.
 0
Anders Anttonen (19 April 2011 07:10):
Bodi: Jernhusen äger redan bostadshus, i Sumpan t ex.
 0
bodi (19 April 2011 10:05):
Herbert:
jag uttryckte mig kanske lite oklart: solen och himlen skyms av ett högre hus, vilket gör intilliggande hus mindre attraktiva. ska man bygga högt behöver man bra argument för att göra det just där om inte alla grannar ska få göra det också. sådana argument finns iofs kanske just i det här fallet...

om skrivande arkitekter-- jo jag skämtade eftersom jag ju skriver här och nu. Men arkitekturs blogg läses säkert av åtminstone hälften av de 7000 yrkesverksamma i Sverige plus en masssa andra; med tanke på det är det inte precis en livlig debatt. kanske blir det bättre nu med hallemar.

det du skriver om rivningsivern är symptomatiskt - estetiska skäl anförs för att riva funktionella byggnader.

anders - jag vet, men det kommer sig nog av liknande politiska utspel, frågan om de är bra... men det är kanske ok.. men man behöver bra skäl för att tvinga fastighetsägare att alterera sina affärsplaner
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 10:43):
"Himlen skyms"? Vet inte vad jag ska säga om det argumentet... kanske att de företag som av en eller annan anledning är beroende av fri sikt mot himlen har sökt sig till översta våningen av våra 6-våningshus och gärna skulle husera på 18:e våningen om det var möjligt?

Solen skymmer man gärna ändå på ett kontor. Visa mig ett där man inte har persiennerna eller gardinerna fördragna när solen lyser rakt på datorskärmen.

Ska man bygga högt behövs inga speciella argument mer än att bygget är möjligt att genomföra och att någon är villig att satsa pengarna. Det är istället de som vill förhindra sådana satsningar som måste prestera bra argument.

Och visst är det väl ett giltigt argument för husrivningar att byggnaden man river är ful? Det omvända gäller ju, att man inte gärna river en speciellt vacker byggnad.
 0
Bodi (19 April 2011 11:01):
Äsch herbert, klart att en ljusare och luftigare lokal med mer ljusinsläpp och fri sikt är värd mer, det fattar väl du också... ta bara diskussionen om kompensation för de hus som skulle skymmas av nybyggnader vid slussen.

och din sista mening tar jag inte på allvar - att riva ett hus är ett övergrepp, det är det sällan att bevara ett. att påstå att man inte behöver starkare argument för att riva än för att bevara är bara larvigt. jag tycker inte heller att det är ett tillräckligt argument att man ska bevara en byggnad för att den är "speciellt vacker", men hus har ju sällan endast den kvaliteten, utan även en uppsjö av andra man måste ta hänsyn till.
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 11:31):
Javisst, bodi, och du håller väl med om att man får ett nettotillskott av just sådana ljusare och luftigare lokaler med mer ljusinsläpp och fri sikt när man bygger högt.

"Att riva ett hus är ett övergrepp" säger du i samma mening som du säger att du inte tar det jag säger på allvar, att en rivning av estetiska skäl visst kan vara motiverad. Då får jag säga att du är bra mycket mer extrem än jag i dina åsikter... :)

Nu är det ju inte heller enbart estetiska skäl som åberopas för den här rivningen utan det är just de funktionella. Sedan får man väga dessa mot de bevarandeskäl som finns - och jag kan nog säga att om det istället varit t ex Rosenbad man föreslagit att riva så hade ganska få YIMBYiter varit för. Continentalhuset är fult, klunsigt och inte speciellt omistligt och därför gör det mindre att det rivs. Förstår du nu?
 0
bodi (19 April 2011 12:16):
Det är sant, herbert, att man får ett nettotillskott, som du säger, men poängen är att det är på omkringliggande ytors bekostnad. både allmänmark och intilliggande fastigheter får utsikter och sol skymda. det är bl a därför man måste tänka efter lite innan man bygger högt.

alltså "övergrepp" låter lite hårt kanske; i det här fallet är det "bara" ett hotell, men affärsverksamheter, anställda och gäster blir ju drabbade, och även fastighetsägaren om den inte vill riva. precis som citysaneringen var ett övergrepp.

jo jag förstår att ni tycker det är fult, men man måste ju inte tycka det; jag tycker det är fint, poängen är att det är godtyckligt; då tycker jag sheraton är fulare, men det är ju blåklassat av någon anledning. förresten tycker jag det nästan alltid blir bättre om man bygger om och till istället för bygger nytt; det ger ett mer komplext resultat, komplexitet är oftast bra i dessa tider... och jag är rädd att uppgiften att rita ett juste hus av den stora byggnadsvolym som skisseras i detaljplaneuppdraget kommer vara en för svår uppgift för vår samtid. huset blir stort som ett kvarter, men bara en huskropp ändå, så strukturellt kommer det likna t.ex. åhlens tvärsöver gatan. oavsett hus snyggt det blir kommer det att bli ganska dominerande, och ni yimbysar brukar ju gilla mångfald, eller hur?

bevarandeskäl är inte enbart estetiska. men vad de är brukar kanske vara lite luddigt, det håller jag med om. Men continentalhuset berättar en hel del om våran stadsbyggnadshistoria, och även om våran historia, så om man river det så måste man vara medveten om att man raderar uttrycket för en bit av den också.
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 13:09):
"Berättar en del om vår stadsbyggnadshistoria" gör vartenda hus nästan per definition. Frågan man ska ställa sig är om man till varje pris måste bevara varje hus som berättar exakt samma historia, som husen runt Klarabergsgatan gör.

Fastighetsägaren i det här fallet har köpt huset just för att riva och bygga ett nytt. Det kommer såklart som en besvikelse för dem om de inte får valuta för sin halva miljard och tvingas ha kvar det gamla. Där tycker jag man kan tala om "övergrepp" från politikernas sida och om att drabbas (hotellet och dess gäster drabbas inte eftersom det vad jag förstår ska beredas plats i det nya huset).

Vad gäller utsikter och sol så hänvisar jag dig tillbaka till mitt inlägg 10:43.

Kvarteret hör till stadens mindre och även om man bebygger hela så blir det bara hälften så stort som Åhléns (f ö en byggnad jag ännu hellre sett riven än Continental, maken till schabrak får man leta efter).
 0
bodi (19 April 2011 13:37):
Om stadsbyggnadshistora - du har rätt i det du skriver - därför kan man försöka bygga om istället för att riva, så att staden s.a.s. bli en historisk väv istället för ett collage av extreme makeovers.

hotellpersonal och gäster drabbas av uppehållet; det blir ett nytt hotell; folk kommer sparkas osv. man kan bygga ett nytt hotell någon annan stans. Staden och medborgarna ska inte behöva plikta för jernhusens spekulationer, man kan inte göra orättfärdiga övergrepp på deras önsketänkande.

enligt din "teori" om utsikter och sol så är det alltid bättre att bygga överallt. tror du inte att det blir mörkt då? Min poäng är att om man bygger högre så ska man vara medveten om att man gör det på andras bekostnad.

precis, om åhlens, schabrak; även ett hälften så stort hus med fyra exponerade hörn (en "solitär" om man så vill) kommer att verka dominerande även i den här miljön. jfr tex det pittoreska fotot på hur gatan såg ut innan - inga hus har mer än ett hörn.
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 14:00):
Nu är det ju något ganska allmännyttigt man ska bygga, nämligen en järnvägsstation. Jag köper inte ditt argument att bygget måste stoppas därför att hotellgäster och medborgare skulle "drabbas". Scandic hör till de stora hotellkedjorna och kan lätt få fram alternativbäddar under byggperioden. När den är över kan de stoltsera med stadens coolaste hotell så det är win-win för alla. Förutsatt att man kan hitta en bra design förstås och inte bygger ett ännu fulare hus som man kunnat göra om man valt att bygga t ex betongmonoliten som var bland de ursprungliga tävlingsvinnarna.

Du misstolkar lite vad jag säger om sol och utsikter, naturligtvis vinner man inget jämfört med idag om samtliga byggnader höjs upp till en maxnivå på säg 30 våningar. Men med mer höjdvariation får man just det du eftersträvar, de som premierar utsikt och ljus får mer att välja på.

Den slutgiltiga utformningen av byggnaden har vi inte sett ännu och det finns ingen anledning att döma ut något på förhand bara för att man byggde fult på 60-talet. Och visst, kan man uppfylla målen genom att som du föreslår bara bygga om huset så är det givetvis en lösning, men får jag råda så bör man ändra åtminstone exteriören rejält.
 0
bodi (19 April 2011 14:35):
Jovisst, ganska allmännyttigt, men hotelldelen kommer ju inte vara öppen för den icke betalande allmänheten...

jag har aldrig sagt att det ska stoppas, bara att man måste vara medveten om att det i viss mån är ett "övergrepp". jag vet, ett hårt ord. Det jag egentligen vänder mig mot är alla politiska floskler om "kvalitetsarkitektur" som riktar bort fokus från de ekonomiska motiven bakom hela karusellen. Varför kan man inte bara ärligt säga att man måste låta jernhusen få bygga si eller så för att de ska vilja bygga en station?

alternativet, den hunsade glaslådan med den något oaptitliga illustrationen, skulle kanske vara att föredra; problemet är att staden skulle få betala för det projektet eftersom jernhusen bara skulle förlora på det utan att få något tillbaka.

höjdvariation ger kanske mer ljus i de högre husen, men det blir ju på bekostnad av de lägre; de fastighetsägarna kommer bli sura med rätta och kunna kräva att få bygga högre, eller någon annan form av kompensation.

har också lite svårt att se var Stockholm skulle vinna på en skyskrapa just där; det blir nog bättre som det ser ut att bli nu. Men den stadsplan man nu föreslår ger en struktur som gör designuppgiften ytterst prekär - att göra en juste solitär med proportioner som är valda av helt andra skäl än estetiska (såsom traditionella, trafikmässiga etc). jernhusen kommer ju att vilja få ut maximal möjlig area för att göra projektet så lönsamt som möjligt; estetiken får alltså rätta sig efter den stadsplan som föreslås.. alltså kommer estetiken att koka ner till en tjänstemannastyrd planprocess, och vi vi blir sittande med ytterligare en glaslåda, men nu kanske utsmyckat med lite färgat glas..

Detta att det blir en solitär gör att den kommer att dominera stadsbilden (som i dag fast än mer eftersom det blir större), så oavsett om det blir fult eller fint så kommer det märkas, precis som med åhlens smo också är ett eget kvarter, solitär, 4 hörn.

men det är fint att du har gott hopp om utformningen än så länge.
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 15:23):
Jodå, har ju skissat lite själv, mest för att illustrera konceptet att man kan bygga någorlunda högt med rätt utformning:

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​984&page=​0​

Att det måste vara en nackdel att ett hus märks håller jag inte med dig om. Tvärtom faktiskt, och det är nog så Jernhusen ser på det också. Förr i världen satte man sina speciellt märkvärdiga byggnader på vykort och så vill jag att man ska kunna göra med det här huset också utan att skämmas. Byggnaden ska samspela med Klarakyrkan och modernistlådorna runt omkring men bortsett från det bör det inte finnas några speciella estetiska restriktioner som binder arkitekten.

Ett 80-metershus syns inte så vida omkring som många tycks tro heller, i den här positionen skulle man se det från kvarteren runtomkring, från Vasagatan och Klarabergsvägens motsatta sida längs hela gatorna, samt från vissa utsiktspositioner på Söder. Det är inte så att det kommer att dominera hela staden som vissa tycks tro. Jämför med Klara kyrka (116 m) - du blir förvånad hur ofta den är totalt skymd t o m rätt nära inpå den.

Jernhusen har vad jag vet aldrig sagt att de vill ha ut maximal area, åtminstone är det inte ett intryck jag får av de tävlingsförslag som presenterats. Man vill nog bara ha en snygg och funktionell märkesbyggnad som inrymmer stationsnedgången, hotellet och deras huvudkontor. Sedan tycker jag YIMBY som vanligt bör kräva att takvåningen blir tillgänglig för allmänheten.

Höjdvariation ger ett nettotillskott av ljusa lokaler med fri sikt och det sa du själv att det är ett värde i sig för de företag som önskar sådana. Om det vore på bekostnad av de lägre så till den grad att man börjar kräva kompensation som du hävdar, så skulle det vara lägre hyror på lägre våningar än högre i de 7-8-våningshus som står runtomkring idag och det har jag aldrig hört talas om. Jag tror som sagt också ganska få företag väljer sina lokaler så att arbetsplatserna får maximal sol. Slutligen, ett höghus kan fungera som ljusreflektor och göra mörka gårdar och lokaler på nordsidan av kvarteren söder om huset ljusare och det bör man också ta med i helhetsberäkningen.
 0
bodi (19 April 2011 16:08):
Jag menar inte att det är en nackdel, bara att det ställer högre krav. inte att det kommer dominera hela staden. Jag har aldrig sagt att jag är emot ett höghus. det har du bara tolkat in.

klart att jernhusen inte har sagt att de vill ha maximal area, det vore väl inte ett bra sätt att marknadsföra sig?. så länge man skissar på så stora byggrätter som i de olika höghustävlingarna så kommer de förstås att kunna bjussa på lite friare tyglar för utformning. men den detaljplan som diskuteras nu är nog på gränsen i fråga om byggrätt för att betala nybyggnad + station, så nog kommer de att räkna kvadratmeter alltid. misstänker att brasklappen om höjder härrör från ett samtal från jernhusen om ekonomi...

sådan kompensation som du nämner hör man sällan talas om eftersom det vanliga är att grannar kompenseras med större byggrätter. om en får bygga takkupor så ska all få det. om en ska få bygga på i city så ska alla få det. men är högre hus runt kyrkan en bra idé? det är inte en enkel fråga. vissa tycker ju att husen där tom ska rivas...

roliga skisser btw
 0
Herbert Tingesten (19 April 2011 17:28):
Det är sant, du har aldrig sagt att du är emot ett höghus, det var nog min ryggmärg som drog den slutsatsen åt mig. Ber om ursäkt!

Att areamaximering i alla fall inte tidigare varit ett krav från Jernhusen är en slutsats jag drar av tävlingsbidragen som presenterats: ganska smäckra skapelser, i ett par fall avsmalnande mot toppen. Det kan inte ha ingått i specifikationen att tomten ska utnyttjas maximalt utan här har det varit det spektakulära som satts i första rummet. Delar dock din uppfattning att det kan bli en annan prioritering nu när höjden begränsats av politikerna.

Jag ser ganska få exempel på de kompensationsbyggnader som du säger skulle bli effekten av att bygga högt. Visserligen har vi inte många höghus i stan men de som finns står alltid som solitärer; bygghöjden runt Skattehuset, Folksamhuset eller Bonniershuset avviker inte från Stockholmsstandard. Enda undantaget skulle vara klustret runt DN-huset men där byggde man allt på en gång och några befintliga grannar fanns inte som krävde kompensation.

Är högre hus runt kyrkan en bra idé? Ja, varför inte? Det är ju inte alldeles intill heller utan ca 50-60 meter ifrån. Lägger man höghusdelen mot Vasagatan så handlar det om 100 meters avstånd. Samspelar huset bra med kyrkan (och då går fyrkantiga klossar bort) så kan det t o m tillföra något. Högre än kyrktornet tycker jag dock inte man bör bygga, men 80 m känns inte alldeles ogenomförbart (av annat än politiska skäl).
 0
bodi (29 Maj 2011 05:08):
Ok, herbert, nu har jag sammanfattat mina tankar om detta på min blogg om du är intresserad...
http:​/​/​wozzow.​blogspot.​com/​20​11/​0​5/​hotell-​continental-​.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter