Utskrift från www2.yimby.se
....

Låt t-banan växa med staden

 
Enligt Dagens Nyheter vållar tunnelbanenätets framtid en poitisk strid i Stockholm. SL och politikerna i landstinget har länge ställt sig kallsinniga till en utbyggnad av t-banenätet, samtidigt som allt fler röster nu börjar höras för en utbyggnad. Vi ser inom YIMBY detta som någonting positivt, eftersom det visar att det inte är en blockpolitisk fråga.

Stockholm beräknas växa med motsvarande Göteborgs befolkning under de kommande 20 åren. Fler människor innebär fler resor, och en rimlig fråga i detta sammanhang är då hur resorna ska ske. En fråga som berör hela Storstockholm, och inte enbart innerstaden.

Staden har länge växt i olika riktningar. Nu växer staden till stor del österut, det vill säga mot Nacka/Värmdö. I den delen av Stockholmsområdet är kollektivtrafiken idag väldigt eftersatt. Förutom Saltsjöbanan som sträcker sig mellan Slussen och Saltsjöbaden sker idag all kollektivtrafik med bussar. Bussar som lätt fastnar i trafikstockningar och som behöver kompletteras - eller ännu hellre ersättas - med spårburen trafik.

Den redan idag existerande Saltsjöbanan är idag en förhållandevis viktig pusselbit, men kommer inte att räcka till på längre sikt. Dels för att Saltsjöbanan binder samman relativt få av de mer tätbefolkade områdena österut, och dels för att det främst är fråga om en linje med förgreningar längre ut.

En klok och långsiktig satsning vore då att dra tunnelbanans blåa linje vidare österut från Kungsträdgården, via exempelvis Danvikstull och Nacka. Det skulle ge en stor ökning av kapaciteten inom kollektivtrafiken, och innebär samtidigt att Stadsgårdsleden och Värmdövägen avlastas eftersom färre kommer att behöva resa med egen bil. En annan bieffekt är att den stora bussterminalen vid Slussen skulle kunna flyttas till exempelvis Henriksdal, eftersom vi då skapar en ny knutpunkt för människorna som bor öster om Stockholms innerstad. Där kan man stiga om till tunnelbanans blåa linje för vidare transport in till centrala Stockholm/T-Centralen eller till Tvärbanan/Saltsjöbanan för att resa vidare mot Slussen eller Gullmarsplan, alternativt mot Årstaberg för byte till pendeltåg.

Denna lösning skulle troligtvis innebära stora förbättringar för resenärerna i öst, men den står och faller med två saker - en utbyggd tunnelbana och en sammanbindning mellan Tvärbanan och Saltsjöbanan.

Därför är det i våra ögon väldigt positivt att politikerna i Nacka nu börjar ställa den här typen av krav på landstinget. Ja, dessa satsningar kostar givetvis en del. Men är kostnaderna högre än för kommande vägprojekt som Förbifart Stockholm, eller tänkbara projekt som en österled som binder samman Nacka/Värmdö med Lidingö/Danderyd?

Huvudfrågan är hur vi bäst transporterar människorna i Stockholm. Det ger oss svaret på frågan om vissa satsningar är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att hitta svaret på den frågan behöver vi jämföra hur många resenärer som kan transporteras via tunnelbana och spårvägar kontra resor i egen bil på nya motorvägar som byggs långt utanför centrala Stockholm.

Tunnelbana är en sund satsning för Stockholm. Tunnelbana har hög kapacitet och driftsäkerhet, vilket torde vara ganska uppenbart efter de senaste vintrarna. När trafiken i övrigt stått stilla på grund av snökaos (eller vinter, som det heter på annat håll) har tunnelbanan ändå fungerat. Samtidigt bör vi poängtera att en utbyggnad av t-banan samtidigt ställer krav på de som planerar ny bebyggelse i de områden som kan komma att få ny t-bana. För att det ska löna sig krävs det att nya områden och stadsdelar planeras med så pass hög befolkningstäthet att det skapas ett underlag för kollektivtrafik. Annars blir det givetvis inte en vidare bra affär.

För omkring 70 år sedan beslutade staden att genomföra den enorma satsning som resulterade i det t-banenät som vi idag tar för givet. Sedan drygt 60 år tillbaka har en stor del av stadens invånare rest med tunnelbanan. Det är i det perspektivet vi måste se kommande satsningar på nya och förlängda tunnelbanelinjer. År 2080 kommer stockholmarna fortfarande att resa med t-bana. Var den satsningen onödig?

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (3 Mars 2011 16:01):
Tunnelbana ut till Orminge och Gustavsbergs Centrum är jag helt klart för. Jag kan tänka mig en dragning; Slussen - Sickla/Henriksdal (där t-banan kopplas samman med bussar samt Saltsjöbanan/Tvärbanan) - Nacka Forum - Ektorps Centrum - [under Skurusundet] - Björknäs Centrum - Orminge Centrum - Gustavsbergs Centrum. Detta skulle avlasta Värmdöleden oerhört. Dessutom skulle det ge personer utan bil (bland annat äldre och ungdomar) ett vettigt alternativ för att kunna ta sig in till stan och Nacka/Värmdös centra.
 0
Anders Johansson (3 Mars 2011 16:20):
Ibland ar det ju Goteborg (kommunen, regionen?) och ibland kanske halva Paris eller nagot annat som Storstockholm kommer att vaxa med pa si eller sa manga ar. Man har ju diskuterat Bla linjens dragning i 45 ar. Eftersom man inte gjort nagot sa har vi inte 200.000 invanare i Nacka vilket kommunen skulle kunna ha rent fysiskt utan att behova bebygga ens halva kommunen. Till sist kokar det ned till huruvida folk(et) i kommunerna i fraga VILL ha dessa utbyggnader. Man kan konstatera att de kanske inte riktigt velat. En effekt som vi alla vet ar en expansion av ytterfororter i stil med Osterakers kommun.

Nej, det var ingen onodig satsning. Men man kanske kunde sla ihop kommuner (huga) sa att det inte blir lika latt att nimbyisera vissa narfororter och halvnarfororter. Stockholm maste vara en av Europas svarast nimbyserade regioner och kommer man till bostadssegregation sa hade man ju inte ens under miljonprogrammet en tydlig inriktning att bryta denna. Snarare tvartom, sett till hur det blev. Sa beslutsordningarna i regionen och dess 26 kommuner ar en intressant fraga.
 0
Björn (3 Mars 2011 17:02):
Tunnelbanans medelhastighet måste upp om den ska konkurrera med bussar till Värmdö.
Slussen-Gustavsberg tar idag 25 minuter med direktbussen....
 0
Niklas Öhrström (3 Mars 2011 18:10):
@Björn:
Jag tror att det realistiska är att bygga ut blå linjen till Orminge. Orminge skulle ligga ungefär lika många stationer och kilometer från centralen som Kista gör idag. Från Kista tar det lika lång tid till centralen som det idag tar mellan Orminge och Slussen (dryg kvart). Den stora skillnaden ligger i kapaciteten. En tunnelbanelinje kan frakta nästan 50.000 resenärer i varje riktning per timme (800 per minut). För att matcha detta krävs en ledad buss var tionde sekund (mer om alla ska ha sittplats, vilket är ett krav om de ska köra i motorvägshastighet). En annan skillnad är att snabbussen erbjuder väldigt få alternativa avstigningar än att åka med hela vägen in till staden. Åker man t-bana kommer man lika snabbt in till stan och skulle i all hast även ha möjligheten att spontant stiga av vid exempelvis Nacka forum för inköp "på vägen". Det kräver mindre planering av själva resenären.
 0
Herbert Tingesten (3 Mars 2011 18:21):
Pendeltågslösningen är vad jag förstår inte helt avskriven ännu. Den skulle kanske vara mer lämpad för Nacka/Gustavsberg med tanke på den högre maxhastigheten och de stora avstånden öster om Skurusundet. Nackas centralare delar kan få tätt mellan stationerna om man så önskar, det är bara en konvention att stationsavstånden måste vara långa på pendeltågslinjer.
 0
Anders Norén (4 Mars 2011 14:55):
Björn: Akalla-Kungsträdgården är 15 km och tar 23 minuter MED stopp på vägen. Gustavsberg-Slussen är 20 km och tar ett par minuter längre UTAN stopp. Klart att tunnelbanan kan matcha motorvägsbussen.
 0
Daniel (4 Mars 2011 22:04):
Man brukar mena att Storstockholm kommer att växa med ett göteborgs kommun, men en rolig detalj är att göteborg har växt med ett göteborg på 60 år, och Göteborg beräknas bli miljonstad 2017.

I alla fall så undrar man vad som står i alla dom utredningar som har gjorts om stockholms utveckling. Hur ska man ta hand om staden om 75 år? Det är ett rimligt planeringsperspektiv och är det tänkt att det ska åka en miljon (eller mer?) bilar på gatorna och att man ska vara nöjd med det?
 0
Oscar A (4 Mars 2011 22:27):
Bara det inte byggs tunnelbana till Täby!
 0
Dan Edholm (4 Mars 2011 23:48):
Oscar A: Varför inte? Jag ser Nacka- och Täbyutbyggnaden som de allra viktigaste. Visst kan man tänka sig en annan lösning än T-bana till Täby men hur menar du?
 0
Johan Eriksson (5 Mars 2011 02:02):
Instämmer helt i Martins inledande kommentar:

Blå bör dras direkt om Tegelviken och inte göra en sväng över östra Södermalm som vare sig täcker in stadsdelen särskilt bra och som tar tar längre tid. Största resmängden vill resa centrum-Nacka/Orminge/Gustavsberg så då är det bättre om en upprustad Saltsjöbanan tar resande till Slussen och vidare till Södra stn delvis genom befintlig men sedan 1955 outnyttjad dubbelspårig tunnel.

Väl vid Södra stn kan Saltsjöbanan förlängas ytterligare en stn genom befintlig tunnel SöS som även har utgång mot de stora Tantohusen. Banan bör även dras i en böj via Forum Nacka med möjlighet till byte till T-blå där.

Blå i andra änden bör snarast förlängas från Hjulsta till Barkarby (om inte ännu längre..)

Röda bör både förlängas till Täby (alt Arninge) och kompletteras med en ny bana från Universitetet-Odenplan-Fridhemsplan (eller Rådhuset som skulle ge linjen en betydligt rakare o snabbare sträckning och man skulle sprida belastningen mellan stationerna bättre) -direkt till Liljeholmen. Den här sträckan kommer förr eller senare bli helt nödvändig att bygga om inte röda ska kollapsa.

Deb linjen kan sedan i ett senare skede avgrenas från Midsommarkransen via nya t-bana -Västberga/Solberga-Älvsjö stn.

På röda skulle även sträckan Ropsten-Lidingö C både förbättra tidsmässigt för kunderna utan också göra t-banan mer attraktiv för nuv bilister.

Återstår Gröna och och nästa kortare förlängning som borde varit byggd för länge sen (1962) är Hagsätra-Älvsjö men ännu viktigare är Odenplan-Karolinska sjh med slutmålet Solna C och en sammankoppling med blå linje där.

På gröna mot västerort behövs en nybyggd snabbtunnelbana på pelare mellan Alvik och till en plats något öster om Islandstorget och som bara har en mellanstation vid Brommaplan. "Ängbybanan" är byggd 1944 och har för många tvära kurvor och för tätt mellan sttionerna och tar en evighet att åka med. Ska Västerort och Vällinby m m förbli attraktivt även i framtiden så måste något liknande ske!

Tror även på en slags snabbtunnelbana från Skarpnäck via Älta C till Bollmora och Tyresö C gör linje 17 attraktiv för bilister och vissa skip-sto tåg behöver inte stanna på alla mellanliggande stationer mellar Särmarbrink och Skrapnäck.

Akalla-barkarby f d flygfält-Jakobsberg är liksom ytterligar kompletteringar säkert nödvändiga men de listade är nödvändiga för Sthlms snabba expansion och en lämplig grundplåt är Förbifartens 38 miljarder och trängselskatter.
 0
Emanuel Alfredsson (5 Mars 2011 02:29):
T-Bana till Gustavsberg är ju given. *nynnar på Noice*
 0
Jan Wiklund (5 Mars 2011 11:57):
Vad som framför allt behövs är mindre centrumfixering. T-banan kom till under en tid när innerstan omfattade mycket större andel av Stockholm än nu. Det är en skandal att den fortfarande har samma slags struktur som den hade dá.

Det behövs tvärlinjer! Tvärlinjer - t.ex. genom Ársta och Solna - kan ocksá göra det lönsamt att göra innerstan större. Det borde därför vara en del av Yimbys program.
 0
carlito (5 Mars 2011 13:36):
Kan inte annat än hålla med Jan.
 0
Magnus Orest (5 Mars 2011 15:48):
På tal om det Jan skriver är nog tvärlinjer ett måste för att kunna skapa flera stadskärnor i framtiden - annars blir de inga kärnor eftersom centrala Stockholm även fortsättningsvis kommer att fungera som centrum för Storstockholm.

En fysisk tvärlinje som korsar röda linjen i Skärholmen, gröna linjen någonstans norr om Mälaren och blåa linjen i Kista skulle ge upphov till flera linjedragningar. Men för att det ska bli verklighet måste kanske staden, landstinget och SL tänka mer utanför ramarna än idag?
 0
Christian Gradholt (5 Mars 2011 21:20):
Johan Eriksson, en liten detalj om tunneln mellan Slussen och Södra station: i mitten av tunneln finns ett skyddsrum i betong och de tjockaste ståldörrarna jag sett, den är alltså inte oanvänd.
 0
Johan Eriksson (6 Mars 2011 01:01):
Christian:

Helt rätt och ståldörrarna skulle nog bli svåra att flytta men dom ligger i den norra hälften av tunneln som ändå inte går att återanvända därför att den nya spårkurvan mot Stadsgården börjar ungefär halvvägs. Det finns detaljerade planer nånstans om man söker på SLs sida som är genomarbetade men som sagt bara halva tunneln kan återanvändas.
-
Jag skrev medvetet bara om T-förlängningar men givetvis måste T-nätet kompletteras med nya och utbyggda tvärlinjer, absolut!

Jan:

Förstår inte riktigt vad du menar:
I T-baneplanen från 1965 fanns linjer till Alboda långt norr om Akalla, Lidingö C, Nacka C, Tyresö C och Täby C så den plan man byggt efter är knappast "centrumfixerad". Man har ju inte ens kommit till skott med Blå linje till Nacka som i samma plan skulle passera Slussen, Katarina och Sofia om det är det du menar med "centrum"?
T-bana till KS är förvisso centralt men inte desto mindre nödvändig, men du kanske menade något annat?

Håller med om att även dessa nya tvärlinjer bör ingå i Yimbys program.
 0
Bosse (6 Mars 2011 09:16):
Finns Tunnelbaneplanen för Stor-Stockholm från 1965 att läsa (i sin helhet eller delar därav) nånstans på nätet? Jag googlar men hittar inget.
 0
Johan Eriksson (6 Mars 2011 16:15):
Bosse:

En annan bedrövlig sak med Sthlm är att grundläggande böcker och info inte går att få tag i längre. Jag var vid 10-12 års åldern (redan) trött på plugget och satte mig ibland istället Tekniska Nämndhusets bibliotek och läste, lånade och lärde mig själv utifrån fakta, fri från det sena 70-talets kvardröjande saneringshungriga och motorvägsvänliga gubbars åsikter "live" s a s. I den åldern tar man in mycket som sedan fastnat ordentligt men den möjligheten finns inte längre ty biblioteket med allt som rörde nuv TK SBK är numera stängt av rationaliseringsivern! :(

Att man ska behöva gå till antikvariat för att hitta T-baneplanen -65 eller nån av City 62, 67, 75 och 77 plus mycket annat är skandal!

Visst finns dom väl att titta på uppe på Stadsarkivet på blåsiga Kungsklippan och säkert nån mer stans men det är som om Saden vill gömma sin egen historia trots att den inte ens nått 50-års strecket = inget mot er här men det är f ö inte så konstigt att okunskapen om nutidshistorien är bedrövlig låg generellt sett bland stockholmarna. Istället för lösryckta myter fäste som tex "man rev hela City för T-banan" (= man rev några kvarter för T-banan men lyckades gå under flera byggnader utan att riva, däremot har den här jäkla Klaratunneln 12 kvarter men det är det desto tystare kring!

Vad göra? -jag vill att alla på Yimby plus alla intresserade enkelt ska kunna hitta info utan att behöva gå runt hela stans antikvariat eller göra andra uttröttande utflykter i byråkratin för att få fram det mest primära!

-Ska jag scanna den och lägga ut den här? (jag som just nu är så jättestressad inför bokslutspurt ;)....
 0
Eskil H (6 Mars 2011 21:07):
Kanske moderaten Erik Langby kan få sina tunnelbanefientliga partikolleger Wennerholm och Nordin på bättre tankar? Borde ju åtminstone vara större chans än om en sosse försöker övertyga dem. Risken är väl att nämnda herrar är alltför fast i det gammelmoderata bilkramandet.
 0
Martin Ekdahl (6 Mars 2011 22:00):
Johan E:

Det vore fint att ha dessa dokument tillgängliga på nätet. Men det är nog en ganska omfattande uppgift som vi på Yimby skulle kunna hjälpas åt med?
 0
Johan Eriksson (6 Mars 2011 23:34):
Martin E:

Javisst, jag har en del som jag samlat på mig under åren och som nu visar sig vara svårtillgängligt men som absolut borde vara tillgängligt här som kunskapsbas -anytime!
 0
Herbert Tingesten (7 Mars 2011 07:50):
Det vore en kulturell välgärning Johan!
 0
Jan Wiklund (7 Mars 2011 13:20):
Johan: Jo, det finns många gamla planer som aldrig genomfördes. Jag talar om den t-bana som finns.
 0
Johan Eriksson (7 Mars 2011 15:39):
Jan:

Jovisst men kan du inte utveckla begreppet "centrumfixerad" och vad du menar?! -är det KS-förlängningen eller vad?
 0
Anders Norén (7 Mars 2011 16:51):
JE: Ett exempel på centrumfixeringen är att en oproportionellt stor andel av tunnelbanan går i innerstaden och att de flesta knutpunkterna mellan olika tunnelbanelinjer eller mellan tunnelbana och pendeltåg ligger i innerstaden (utom Sundbyberg och Farsta strand).
 0
Jan Wiklund (7 Mars 2011 16:57):
Johan: Jag menar att vi tenderar att nöja oss med att bygga på en gammal modell som kunde vara rimlig på den tiden innerstan dominerade och förorterna var få men som inte är det idag.

Konkret tar det sig uttryck i att vi automatiskt och oreflekterat fastnar för utbyggnad från innerstan till Nacka när vi ska föreslå nya t-banelinjer, och glömmer bort alla tvärlinjer som också behövs.
 0
Niklas Öhrström (7 Mars 2011 17:00):
Ett symptom på detta är att endast en fjärdedel av stationerna ligger i innerstaden, medan en innerstaden står för en klar majoritet av antalet påstigningar sker på just innerstadsstationerna.
 0
Ben Swahn (7 Mars 2011 22:54):
Daniel.
År 2017 kommer möjligtvis Göteborgsregionen ha 1 million invånare. Inte Göteborgs kommun
 0
Anders Gardebring (8 Mars 2011 04:20):
Ett sökbart arkiv med dokument och information, både historisk och nutida, vore väldigt intresant. Kanske skulle man kunna göra det som en slags wiki så att intresserade medlemmar själva kan lägga in och kategorisera material?
Jag kan koda ihop det som en del av yimby-siten, men jag behöver hjälp med tankar kring struktur och upplägg.
 0
Daniel (8 Mars 2011 08:11):
@Ben

Precis som stockholm inte kommer att växa med en halv miljon, då Stockholm bara har drygt 800000 invånare idag.
 0
Niklas Öhrström (8 Mars 2011 09:10):
Som jag förstått det har man fått skriva upp befolkningsprognoserna för Stockholms kommun (som har runt 850.000 invånare). Har något liknande gjorts för Stockholms län? Det verkar mer rimligt att länet växer med motsvarande ett Stormalmö (0,65 miljoner) de närmsta 20 åren om inte tillväxten ska avta kraftigt. En tillxäxt motsvarande Göteborgs kommun på 20 år motsvarar tillväxt på 25.000 invånare per år. De senaste åren har den i snitt legat på 35.000.
 0
Martin Ekdahl (8 Mars 2011 16:06):
Anders G:

Ja, en wiki låter som en bra lösning. Då skulle folk kunna bidra med artiklar som ger ett bra faktaunderstöd i stadsbyggnadsdebatterna.
 0
Daniel (9 Mars 2011 11:44):
Jag läste i tidningen idag att man ska bygga 7 kilometer motorväg i Bohuslän för 700 miljoner kronor.

Man kan undra varför man ska bygga en 20 kilometer lång motorväg i Stockholm för 30 miljarder. Hade den byggt i Bohuslän så hade den ju kostat 2 miljarder.
 0
David Andersson (9 Mars 2011 13:24):
Anders G: Wiki är en mycket bra idé.
 0
Kalle (9 Mars 2011 16:24):
Daniel, vad är det för väg du pratar om?
 0
Daniel (9 Mars 2011 16:34):
E6:an i bohuslän som kommer att bli en 4-filig motorväg som ska gå genom tanums världsarv, och förbifart stockholm är jämförelserna. Båda är motorvägar som kommer att gå igenom känsliga områden.
 0
Jan Wiklund (9 Mars 2011 16:59):
Skillnaden är nog att Västerleden alias Förbifarten ska gå i tunnel till stora delar. Plus att det är många fler avfarter. Känsligheten i Förbifartsfallet är att det bor ganska många höginkomsttagare på Mälaröarna som måste skyddas. Som bekant är det meningen att vägen ska gå i ytläge på Järvafältet, där är det inte lika politiskt känsligt.
 0
Anders Norén (9 Mars 2011 18:25):
JW: I och för har man valt att tunnelförlägga även genom Hässelby-Spånga-området också, trots att det inte går att dra några konspirationsteoretiska slutsatser om det och trots att Bergslagsvägen och dess omgivning planerades från början för att vägen skulle bli motorväg i framtiden. I Dennispaketet var det bara förbi Skärholmen, genom Kungshatt, under Lovön och genom Grimstaskogen leden skulle gå i tunnel.
 0
Daniel (9 Mars 2011 18:56):
Finns som sagt ingen anledning till att bygga den i tunnel. En trafikplats kostar mellan 100-150 miljoner, och det hade kunnat bli många frigjorda välbehövliga miljarder.

Kungens utsikt från Drottningholm, och dom där kossorna som betar på ängarna är dyra. Det hade varit billigare att ge dessa människor 200 miljoner var om dom slutat gnälla. Det hade varit mer samhällsekonomiskt lönsamt.
 0
Henrik Åsman (9 Mars 2011 20:48):
Nu skulle det ju åtminstonde behövas broar om man inte bygger tunnlar. Lite dyrare än att lägga motorväg på åker blir det nog allt ändå...

Personligen tycker jag å andra sidan inte ett par broar hade varit helt fel.
 0
Niklas Öhrström (9 Mars 2011 22:49):
Eftersom förbifarten är tänkt att få tre körfält i vardera riktning borde två av dessa sex körfält användas för t-bana.

Vidare: Om man verkligen menar allvar med att styra om biltrafik att välja förbifarten istället för Essingeleden bör man samma dag som förbifarten öppnas göra om Södertäljevägen till en boulevard med korsningar. Visserligen blir den då inte långsammare i rusningen, men man kan nog anta att dess utformning ändå lockar fler att ta just förbifarten. Dessutom tjänar man en massa frigjord yta intill leden som kan användas bättre än idag.
 0
Jan Wiklund (10 Mars 2011 16:17):
Anders: Jag tror inte på konspirationer, i det här fallet var det säkert helt oavsiktligt ryggmärgstänk. "Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity."

Niklas: Trivector har ju undersökt Förbifarten som kollektivtrafikled och kommit till slutsatsen att det är ruskigt opraktiskt - det bor ju ingen just där. En kollektivtrafikled bör gå rakt igenom folkkoncentrationerna, men där kan man ju inte dra en motorled.
 0
Niklas Öhrström (10 Mars 2011 16:37):
Jan:
Håller nog med dig, men om den nu ändå byggs bör man göra det bästa utav situationen. Om man lägger t-bana med station vid Drottningholms slottspark kommer avståndet mellan Vällingby och Skärholmen att vara drygt 10 minuter. Drar man den vidare som en förlängning till Akalla - Kista, kommer avståndet mellan dessa befolkningskoncentrationer att bli drygt 20 minuter (mot dagens knappa timme). Jag har skrivit lite om det nyligen i forumet.
 0
Jan Wiklund (10 Mars 2011 17:15):
Kanske kan man kröka av linjerna just vid Skärholmen, Vällingby, Husby och Akalla? Eller fixa det med rullband på något vis?

Fat jag är alltid skeptisk till det där med att göra det bästa av en dålig situation. Det lärde jag mig av Thomas Macaulay som skrev om imperiebyggaren Warren Hastings i Indien. Han var egentligen emot att engelsmännen skulle bita sig fast där, han var emot hela idén om ockupation av främmande länder. Men när de nu en gång var där fick man "göra det bästa av en dålig situation", och eftersom han var rasande effektiv resulterade det i att det brittiska väldet i Indien bestod i två hundra år till.

Sånt vill man ju inte gärna bidra till.
 0
Martin Ekdahl (10 Mars 2011 21:33):
Jan W: Det var en fin liknelse som jag skall lägga på minnet!
 0
Johan Eriksson (11 Mars 2011 11:55):
Bra sagt Jan W som passar på att tillägga att jag svängt i frågan om en ny snabbare T-ring kanske med helautomatiska tåg och är numera för dina tankar i dessa banor!

(det bästa med folk är väl att de kan ändra sig vartefter stan växer så det knakar?! : )
 0
Jan Wiklund (11 Mars 2011 15:53):
Johan: Absolut. Och jag är inte heller låst i nån speciell form utan kan tänka mig olika möjligheter.
 0
Gustav (11 Mars 2011 18:40):
@Jan Wiklund

Jo det går faktiskt att dra en led "typ" där det bor folk = Diagonal Ulvsunda.

Den går genom ett halvcentralt band där det dessutom finns en massa stadsutvecklingspotential.
 0
Jan Wiklund (13 Mars 2011 13:35):
Gustav: Det är alldeles korrekt.

Jag skulle givetvis föredra en hyggligt bred gata, med allt vad därtill hör, på den sträckningen. "Leder" där all annan trafik än biltrafik är förbjuden är en sorts apartheid som åtminstone inte jag vill se i stan.
 0
Mattias Källman (13 Mars 2011 18:57):
Att bygga ut tunnelbanan är, förlåt, borde vara, en no-brainer, och Nordins påstående om att "t-banan är färdigbyggd" kan mycket väl vara det mest puckade uttalandet av en stockholmspolitiker 2010 - och då vet vi alla att konkurrensen var hårdare än vanligt...
 0
Mathias Forsberg (13 Mars 2011 20:56):
Jan Wiklund (March 10 16:17):
[En kollektivtrafikled bör gå rakt igenom folkkoncentrationerna], men där kan man ju inte dra en motorled.


Kanske är det dock det man borde göra:
http:​/​/​www.​svd.​se/​kulturnoje/​mer/​kommentar/​tankefel-​at.​.​
 0
Richard (14 Mars 2011 16:40):
Jag tycker absolut att t-banan skall byggas ut till både Orminge centrum och Täby centrum! Att stan växer är det ju ingen tvekan om och kan politikerna planera kommande bostads byggen så bör t-banan kunna bli ekonomiskt försvarbar.
 0
Peter (14 Mars 2011 17:27):
Det är tveklöst ett tankefel att bygga en förbyfart så pass långt ute i spenaten, att man inte ens verka vilja lägga två strån i kors för att göra kollektivtrafiken (stombussar/trådbussar?) konkurrenskraftig längs leden. Med ett annat tänkande hade man kunnat inse att mellan t.ex. Skärholmen och Kista (och en handfull mellanliggande stopp) hade man kunnat ha ett femsiffrigt antal dagliga bussresenärer om man slapp risken för att bussarna fastnar i trafikköer i tunnlarna. När man byggde trådbusslinjen i Landskrona trodde många att det inte skulle bli en succé men nu har man en busslinje med tusentals resenärer. Det finns mängder av stomrutter som skulle kunna utvecklas mellan strategiska punkter i Ytterstockholm. Tänk spår och kör buss.
 0
Jan Wiklund (14 Mars 2011 17:35):
Kenny: Vi är alla för boulevarder/avenyer/gator som går rakt genom bebyggelsen. Och Ola Andersson har mer än rätt i sin artikel.

Men här handlar det om en motorled. Det betyder att det är förbjudet att vistas där till fots. Och sånt kan man inte ha i möblerade rum.

Det vettigaste är förstås, som du antyder, att göra en vanlig gata av det, med broar à la Västerbron över Mälaren. Då hade det inte varit några problem att fixa den för kollektivtrafik.
 0
Peter (14 Mars 2011 18:14):
Jan, om man nu ska bygga i tunnel kan man ju ha kollektivfiler även där. (Stadsgator med intensfiv genomfartstrafik är sällan en hit).

Det tokiga är inte bara det perifera läget utan också bristen på trovärdig kollektivtrafikplanering så att Förbifarten (om den byggs) kan användas av t.ex. stombussar/trådbussar - utan orimliga risker för förseningar pga trängsel i tunnlarna och framför allt vid på/avkörningsramperna.

Tillfällig besökare på Yimby.
 0
Mathias Forsberg (14 Mars 2011 18:53):
Jan: jag tänker mig att det fortfarande är en tunnel för främst genomfartstrafik, t ex som Klaratunneln eller Söderledstunneln, och i sådana fall borde det vara bättre att dra en "Förbifart" rakt under Stockholm än under Ekerö.

Men nu kom vi ifrån ämnet om tunnelbanan lite grann.
 0
Dan Edholm (14 Mars 2011 22:12):
Om jag fick bestämma skulle Spårväg Syd byggas som pendeltågslinje från Flemingsberg till Skärholmen, därefter via Förbifarten till de norra delarna. Centrum avlastas med en snabb transport (spårväg eller t-bana ger för långa restider).

Den andra fasen av Spårväg syd kan byggas mellan Älvsjö station och de röda T-banelinjerna i höjd med Fruängen/Bredäng eller Hägersten. Utbyggnadsmöjlighet blir då t-banetunnel mot Bromma/Alvik (alternativt bro även med boulevard för bilar, ej motorväg). Sedan via Spånga, Kista till Helenelund/Bergshamra.

Båda dessa kan förlängas vidare västerut mot Tyresö och Handen i söder och mot Danderyd/Lidingö och Täby/Åkersberga i ett senare skede. På köpet binder man ihop hela transportsystemet utanför T-centralen. Detta avlastar.
 0
Jan Wiklund (16 Mars 2011 13:20):
Dan: Riktigt bra är lösningen inte. En optimal pendeltågslinje skulle tillåta byte över perrong eller med kort rulltrappa till t-banan. Det finns ingen chans att fixa till sånt om den ska gå i Förbifartens sträckning. Tyvärr är det ju något av en skötessynd hos SL att ha långa gångvägar mellan t-bana och pendeltåg, och inget man vill bidra till.
 0
Erik Sandblom (16 Mars 2011 21:55):
Staden fattar beslut om att satsa 2,5 miljarder på bilparkering. Hur mycket tunnelbana får man för det?

http:​/​/​www.​cycleville.​se/​20​11/​0​3/​staden-​fattar-​miljard.​.​
 0
Niklas Öhrström (16 Mars 2011 23:17):
Erik:
Om vi byggde lika kostnadseffektivt som man gjort i Palma de Mallorca, skulle man få 7,4 km tunnelbana med 8 stationer.

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Palma_​Metro
 0
Martin Ekdahl (18 Mars 2011 17:24):
Otroligt att det finns tunnelbana i Palma. I'm impressed!
 0
Dan Edholm (22 Mars 2011 01:40):
Jan:

Jag förstår inte vad du menar. Att man vid Stockholms central och T-centralen valt en gåsträcka mellan transportslagen kan väl inte lasta alla andra potentiella noder som ju inte behöver utformas enligt denna modell?

Stignings- och höjningsvinklar i banan är inget problem för spårbunden trafik. Att samköra tunneldrivningen för väg med SL och deras krav på spårbunden trafik vore ändå något yimby borde förorda.

Jag vill ogärna märka ord men noterar att du pratar om "omöjligheter" i förbifartens "sträckning", vilket får mig att misstänka att det är hela konceptet du kritiserar, inte min variant?

Visst finns bättre pendeltågssträckningar (t ex över Bromma, kanske Alvik). Men nu är det detta som står till buds, precis som när drömtomten i stan står i "träda" medan granntomten ska bebyggas. Via yimby bör vi agera ändå. Förbifarten bör byggas med pendeltåg!!!

Bifall ges i kritiken mot att SL verkar vilja hålla trafikslagen ifrån varandra, utan samverkan. Håller helt med och gissar utan undersökning att SL är ett extremt särfall i Världen på detta. Har aldrig sett något liknande. Koppling till t-bana från pendeltågslinjerna sker vid följande tre (3) noder: Sundbyberg, T-centralen och Farsta. I minst två av fallen handlar de om att knalla en knapp km...
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2011 15:44):
Dan: Jo, jag menar att om man kör t-bana som förbifarten är planerad kommer denna inte att ha någon koppling till någon annan linje, eftersom den inte passerar förbi någon station. Får därför låg potential eftersom den inte ingår i något system.

Ett alternativ skulle förstås kunna vara att man gör avstickare vid Skärholmen, Vållingby, Hjulsta och Akalla. Alternativt bygger nya stationer på röda, gröna och blå linjen. Det blir förstås dyrare, och kommer av den anledningen knappast att göras. Även om den procentuella merkostnaden jämfört med hela projektet förmodligen inte blir så hög.
 0
Niklas Öhrström (25 Mars 2011 16:27):
@Jan:
Förbifarten kommer löpa strax där Johannelunds station ligger. Sedan kommer den ligga runt 500-600 meter söder om Barkarby stn. Om man la Barkarbys plattform söderut istället för norrut, skulle avståndet (300 meter) lätt lösas med rullband. Där skulle incitamenten för att bygga ut t-banan från Hjulsta till Barkarby (dryg kilometer) öka markant. Själva förbifartslinjen skulle kunna vara en fortsättning på Akallalinjen.

Vad gäller kopplingen till röda linjen: Den skulle kunna haka på linjen för att sedan lämna den vid Masmo, där den fortsätter på tvärbana syds spår (uppgraderade) till Flemmingsberg. Detta innebär en linje med koppling till pendeltåg vid två ställen och t-bana på tre ställen (om Hjulstalinjen byggs ut).
 0
Dan Edholm (29 Mars 2011 02:04):
Jan. Jag talar om förbifartens grova sträckning och om pendeltåg. Givetvis får pendeln vika av för kontakt med stationerna, men jungfrusträckan över Lovön blir vägledd av Förbifarten och får betraktas som absolut merpart. Motorvägen ska ju inte gå igenom Skärholmen C men föreslagen pendeltågslinje ska givetvis ha så god kontakt med befintlig T-bana som möjligt (avvika från vägsträckning genom tunnel eller på bro). En rulltrappa är allt som behövs.

En pendeltågslinje skulle kapacitetsmässigt defintivt kunna "eliminera" en fils vägtransporter i vardera riktning (med råge) och borde i valfrihetens namn vara viktig för sittande styre.
 0
Niklas (2 April 2011 01:07):
Tunnelbana ut till Nacka tror jag absolut behövs, det planerades ju redan när blå linjen byggdes. Jag är uppväxt i Orminge. Bara direktbussen till Slussen som skippar resten av Boo (446) går var 4e minut på morgonen, och då räknar jag inte ens med de andra motorvägsbussarna som går via Björknäs (444,445) som går lika ofta, eller blåbussen 471 och lokalbussarna. Det är bara från en förort, det finns helt klart ett stort underlag för tunnelbana till Nacka, och Slussen är ganska uppenbart underdimensionerad för den busstrafik som kommer in på morgnarna.
 0
norrasmedjegatan (4 April 2011 16:16):
Varför ska stan nödvändigtvis växa hela tiden? Det är att fastna i ett gammalt och mossigt tillväxttänkande. Stan kanske är stor nog. Vi kan väl vårda och värna det vi har redan istället för att hela tiden vara nojigt intresserade av hur många som bor här!
 0
Herbert Tingesten (4 April 2011 16:52):
Norrasmedjegatan, exakt hur tänker du dig att stoppa nativiteten? Ettbarnspolitik?
 0
Martin Ekdahl (4 April 2011 17:53):
norrasmedjegatan:

Det handlar inte om huruvida man vill eller inte vill att stan växer. Stan (alltså folkmängden) växer av sig själv, helt utan mossiga stadsplanerarkonster. Utmaningen är att hantera folkökningen så att man skapar en hållbar och människovänlig stad för alla som vill bo där. Det går ju inte att hindra folk från att flytta in till stan eller föda barn i den, eller hur? Folk får bo var de vill och jag kan inte anklaga dem för att de väljer att bo i en storstad.
 0
Henrik Vernersson (15 April 2011 10:09):
Givetvis ska det byggas mer tunnelbana i Storstockholm. Likaså ska det byggas mer väg, cykelbanor mm. Desto fler invånare desto mer skatt... Vilken tunnelbaneutbyggnad är viktigast? Blåa till Nacka?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter