Utskrift från www2.yimby.se
....

Samma problem nu som då

 
Filmarkivet ger oss en historisk tillbakablick från 1957. Problemen, och lösningarna, var desamma då som nu.

Stockholms trafikproblem, liksom varje snabbt växande stads trafikproblem, kan inte lösas förrän vi i första hand begagnar de allmäna trafikmedlem - tåg, tunnelbanor, bussar - och sparar våra personbilar till de tider på dagen eller i veckan då de inte hindrar annan trafik. Då trivs vi igen. Allihop. Och kan säga: Vilken förtjusande stad är inte Stockholm?


Tyvärr lyssnade politiker och planerare inte då. Vi hoppas att de gör det idag istället.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Marcus (29 April 2011 16:06):
Vilken pärla!
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 April 2011 18:19):
Ja verkligen en rolig film, och fortfarande aktuell. Fast jag håller inte med om att de inte lyssnade då. Filmen beskriver faktiskt nästan exakt det som genomfördes 1957-1985!

Sedan började man inrikta sig på att Stockholmsregionen skulle växa regionalt. Politiker och planerare tänkte att folk skulle bo i satellitstäder några mil från innerstaden och pendla med snabbtåg och bil. Det där pratade vissa politiker fortfarande om för bara ett par-tre år sedan.
 0
Martin Ekdahl (29 April 2011 20:46):
Det är en klassiker!
 0
Jan Wiklund (30 April 2011 10:18):
Rasmus: Politikerna pratar fortfarande om att folk ska pendla allt mer. De kallar detta för "regionförstoring". De blir antagligen inte nöjda förrän alla människor reser dagligen från Sydney till Stockholm - fast då har förstås oljan tagit slut för länge sen. Personligen har jag svårt att se pendling som nåt annat än en meningslös extrakostnad som en ohelig allians av politiker, byråkrater och markspekulanter har prackat på oss för att de senare ska tjäna mer pengar.
 0
Patric Nilsson (1 Maj 2011 14:43):
Idealet vore förstås om vi kunde två eller tredubbla antalet invånare innanför tullarna, då kan de flesta promenera, cykla eller åka kollektivt, utan att det känns påfrestande lång tid att ta sig någonstans. Sen bör resterande befolkning i Storstockholm koncentreras så nära inpå innerstan som möjligt. Därefter kanske vi kan överge de förorter som ligger längst ut. Jag inser att detta är ett långtidsprojekt, men alltmer nödvändigt för att få till stånd en både miljövänligare och effektivare stad. Om detta var en uttalad policy så skulle även jag vara emot förbifarten. ;) Men som det ser ut nu, när vi har politiker som talar om promenadstad, men planerar förort etc, så ser jag inga tendenser till att vi ens är på väg mot riktigt stadsbyggande i denna stad.
 0
Niklas Öhrström (1 Maj 2011 16:25):
@Patrik:
Folktätheten innanför tullarna är idag runt 15.000 inv per km2 (om man räknar bort Gärdet och Västra Kungsholmen). Och den anses som en god boendemiljö. En tredubbling skulle innebära att tätheten skulle vara ungefär dubbelt mot den Paris innerstad, och 80-90% tätare än Manhattan. Och jag undrar hur man skulle gå tillväga att klämma dit så många utan att riva och ersätta med höghus. Närförortens täthet (dit räknar jag även Gärdet och Västra Kungsholmen) ligger på runt 3000-4000 inv per km2. Om man fick upp denna täthet till 15.000-20.000 inv per km2 skulle mycket vara vunnet. Utan att förtäta innanför tullarna nämnvärt skulle man ändå inte behöva bygga utanför Stockholms kommun (då räknar jag inte med Hässelby/Vällingby), Solna, Sundbyberg och Sicklaön. Idag bor det i detta område runt 950.000 på en yta av runt 210 km2. En täthet på runt 4430 inv/km2. Om tätheten i detta område som helhet höjdes till drygt 20.000 inv/km2 skulle det få plats 4,5 miljoner inom området. Inom de närmsta 20 åren lär befolkningen öka till runt 2,6-2,7 miljoner. Fram till 2050 lär det knappast ha ökat till över 4 miljoner. Vi kan alltså gott förtäta i närförorten de närmsta 50 åren utan att sprida ut staden på något sätt och utan att förtäta innanför tullarna nämnvärt.
 0
Patric Nilsson (1 Maj 2011 16:52):
@Niklas,
jag räknar Gärdet och Västra Kungsholmen samt Värtan som innerstaden, där finns möjlighet att betydligt höja folktätheten. Vissa hus i innerstaden kan rivas, och vissa kan byggas på med 5-10 våningar bostäder, speciellt då kontorshus. För att förtäta till att fördubbla folkmängden i innerstaden så bör vi bygga betydligt mer skyskrapor i de områden som idag planeras att exploateras, som Västra City och Värtan.

När det gäller vad du säger om att befolkningstillväxten knappast blir sådan att Stockholm har över 4 miljoner invånare 2050, tror jag det beror mycket på yttre omständigheter som är svåra att förutse. Det finns mycket som kan inträffa som kan få Stockholms befolkningstillväxt att öka. Klimatflyktingar och krig är två saker som kan få till stånd en sådan ökning. Vi bör åtminstone ha klimatflyktingar i åtanke när vi ser på olika framtidsscenarier för befolkningen. I övrigt ser jag inget problem med en generell befolkningstäthet i innerstaden som är 80-90% högre än på Manhattan.
 0
Karl (1 Maj 2011 18:46):
Vad hade innerstaden för befolkning när den var som högst? Och vad låg befolkningstätheten på då?
 0
Jimmy (1 Maj 2011 21:58):
Jag tror inte lösningen ligger i att förtäta innerstaden utan snarare ytterstaden som idag känns väldigt gles. Att börja riva i innerstaden och bygga skrapor låter lite för mycket som Le Corbuiser för min smak. Då skulle många nog välja att bosätta sig längre ut och så har man samma problem igen. Förorterna kommer inte att försvinna, så man bör fortsätta satsa på god (spårbunden) kollektivtrafik.

En annan sak man kan fundera över är 8-17-arbetsdagen. Måste verkligen ICA-butiken och klädaffären ha öppen när de flesta arbetar? Vem har de öppet för? Pensionärer och arbetslösa? Det mesta av kollektivtrafiken och vägarna är överdimensionerade större delen av dagen. Det är bara under någon timme på morgonen och eftermiddagen som det blir kaos, när precis alla ska åka samtidigt. Tänk om man kunde sprida ut resandet över dagen..
 0
Niklas Öhrström (1 Maj 2011 22:29):
Patrik: Då är jag med på vad du menar. Hela den administrativa innerstaden (inklusive hela Kungsholmen, Södermalm, Essingeöarna och hela Djurgården (norra och södra)) hade en folktäthet på 8500 inv per km2 i slutet av år 2008. http:​/​/​www.​usk.​stockholm.​se/​arsbok/​b0​39.​htm
Själva kvarterstaden är nog rätt bra som den är tror jag. Men hela den administrativa innerstaden borde vara kvartersstad, där nationalstadparken ingår som en rad större insprängda stadsparker.

Karl:
Enligt denna länk, http:​/​/​www.​usk.​stockholm.​se/​arsbok/​Tabell%20​2.​1.​htm , så hade innerstaden 1940 en befolkning på 470.000 invånare. Därefter sjunk det kontinuerligt till mindre än hälften år 1980. Därefter har det stigit, men jag tror inte man kan nå samma täthet som vi hade 1940. Den byggde till stor del på trångboddhet. Däremot borde man kunna bebygga Gärdet. Planer för det fanns i början av 1900-talet och dessa borde kunna väckas till liv igen IMO http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​d/​d7/​Nor.​.​

Jimmy:
Jag och du missförstod nog vad Patrik egentligen menade. Det handlar inte om att riva, utan att skapa mer utav tät och nära stad. Vad gäller att sprida ut resandet: Hur menar du att man praktiskt skulle gå tillväga?
 0
Karl (2 Maj 2011 08:30):
Niklas: Nej precis, i dagsläget är det väl knappast hållbart att gå tillbaka till att inhysa hela familjen i ett rum och kök, men det är kul att ha en siffra att jämföra med. Sen tycker jag i och för sig att vi ändå kan bli mer trångbodda än vi är idag. Kan inte tänka mig att folk har lika mycket plats per person i övriga Europa som här, eller att folk utomlands i lika stor utsträckning bor ensamma i sina lägenheter.
 0
Niklas Öhrström (2 Maj 2011 10:28):
@Karl:
Kanske du har rätt. Men jag tror att tät stad är kompatibelt med tilltagna boendeytor.
Det som jag tycker är slående med länken är att innerstaden mellan åren 1870 och 1930 växte från 136.016 invånare till 429.855, dvs en dryg tredubbling på 60 år. Det var möjligt då och borde vara möjlig även idag.
 0
Jan Wiklund (2 Maj 2011 10:32):
Många bor förvisso orimligt ytkrävande, i redan betalda bostadsrätter och villor köpta på 60- och 70-talen för snabbt bortinflaterade pengar. Men det är svårt att göra något åt. Kanske någon sorts fastighetsskatt baserad på yta?

Annars kommer man nog inte undan att det behöver byggas på underexploaterad central mark. Vi har ju ett förslag på det, på forumgrupperna Projekt: Kvartersstad för hela Stockholm. Ligger under arbetsgrupper.
 0
Patric Nilsson (2 Maj 2011 13:28):
Jimmy & Niklas: Jag ser ingen poäng i att behålla misslyckade byggnader, antingen arkitektoniskt misslyckade som Hotel Continentalhuset, eller bruksmässigt misslyckade, som imo Kulturhuset. Det finns ju också en del miljonprogramshus i innerstaden som är i väldigt dåligt skick. Som gott kunde ersättas med modernare och högre byggnader. Jag vill absolut inte se en Le Corbuiser omvandling, ogillar starkt allt han står för. När det gäller att bebygga Gärdet, så ser jag hellre 2-300 meters bostadstorn runt Gärdet och en omvandling av Gärdet till en Engelsk park, med konstgjord sjö. I Värtan finns det ingen anledning att begränsa sig överhuvudtaget, det bör vara ett nedre Manhattan typ område, med skillnaden att skyskraporna bör till största delen bestå av bostäder. 100-200.000 boende i Värtan är nog inom räckhåll. Detta förutsätter dock exploatering ned till Hundudden och Djurgårdskanalen, som i det gamla förslag Niklas länkade till.

Så riv gärna de värsta 60-tals och 70-tals excesserna i innerstaden och ersätt dem med högre byggnader. Hårdexploatera Västra City, Värtan och runt Gärdet.

Angående boendeyta etc:
Sen kan man bygga fler ettor, som funkar som tvåor. Min moster hade en etta på Gärdet, där hon hade sitt sovrum i köket, för det var avdelat som ett matrum och ett pentrykök, så det kunde utan besvär utnyttjas som sovrum. Hennes dotter hade det riktiga sovrummet och de åt vid ett matsalsbord i vardagsrummet. Det var både ekonomiskt eftersom hon betalade hyra för en etta, men bodde som de hade en tvåa, och yteffektivt, då det bara var en etta på 40-45 kvm.

Det finns många som idag också gärna skulle leva på 20kvm om de bor centralt, dvs kan leva sitt liv mer ute. Detta är inte möjligt i förorter etc, för det finns helt enkelt för lite att göra i ens närområde.
 0
Peter (2 Maj 2011 17:02):
En promenad genom Kungsholmen från nya Klarabergsviadukten via Fridhemsplan ut till Marieberg eller Hornsberg ger många exempel på dåligt utnyttjade ytor med cementplattor, parkeringsplatser etc.

Kanske är tanken att ge plats för snöhögar. Man kan t.o.m. börja i City runt Tegelbacken och se hur mycket som är plattsatt i onödan (och som gör stan gråare och hårdare), istället för t.ex. små planteringar som gör stan grönare utan att man behöver avsätta kvadratmil med diverse sly och mellanrumsytor som idag närmast kan ses som säkerhetsrisker. Kanske är inte värderingarna exakt desamma idag som på 50-talet då innerstan mer präglades av trångboddhet och dålig luftkvalitet. Grönområdenas kvalitativa innehåll kan ha kommit att värderas högre än bara hårda fakta om antal hektar med grönska.

Detta emotsäger naturligtvis inte behovet av större parker men vad som känns slående när man jämför Stockholm med städer som Köpenhamn, Dublin, Amsterdam etc är alla dåligt utnyttjade ytor i innerstadslägen (eller innerstadsnära). Ta t.ex. Christiania i Köpenhamn. Om detta varit Stockholm hade det kanske varit obebott. Dvs en obeboddhet som har högsta status i många läger och som i varje fall går igen i stora områden nära innerstan inklusive Nacka. Nu är det ändå i Christiania 34 hektar med ca 1000 invånare och ändå utpräglat grönt. Med andra ord en befolkningstäthet på ca 3000 inv/kvkm (och förmodligen ökande då prislappen, om invånarna ska friköpa området, blivit satt till 150 milj DKK).
 0
Peter (2 Maj 2011 17:04):
(Menade nya kongresscentret, inte "nya" Klarabergsviadukten. Skrivfel! Den är samma andas barn som så mycket annat i Stockholm som borde ses över.)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter