Utskrift från www2.yimby.se
....

Dags att ta befolkningstillväxten på allvar

 
Även publicerad på Newsmill.Nyligen höjde 27 företrädare för Folkpartiet rösten för en snabbare utbyggnad av Stockholms infrastruktur på DN debatt. Det är ett inspel i debatten som YIMBY välkomnar. Trafiksituationen i Stockholm är redan mycket ansträngd - något som inte kommer att minska framöver med den höga befolkningstillväxten kombinerat med en mycket långsam tillväxt i kollektivtrafiken. Även socialdemokraterna i landstinget har tidigare uttryckt liknande önskemål och problemställning.

Med nästan 40.000 nya invånare årligen ökar befolkningen i Stockholmsregionens dubbelt så snabbt som i det högsta scenariot i regionplanen som låg till grund för Stockholmsöverenskommelsen.

Folkpartisterna vill att staten ska skjuta till mer pengar till Stockholmsregionen då befolkningen växer betydligt snabbare än prognoserna. Statens kassa har som bekant ett påtagligt överskott och med en befolkningstillväxt i regionen som motsvarar hälften av hela Sveriges befolkningstillväxt är det ett förståeligt resonemang. De årliga kostnaderna för förseningarna i Stockholmsregionen uppgår redan till 7 miljarder.

Kritiker saknas förstås inte. Roland Andersson, nationelekonom på KTH, ställer frågan varför landets skattebetalare ska stå för infrastrukturen i Stockholmsregionen. Hans resonemang är dock lite väl enkelt där han t.ex. menar att Citybanan mest är en regional angelägenhet för Stockholmarna. Så är knappast fallet då flaskhalsen i Stockholm påverkar tågtrafiken i hela landet.

Även vänsterpartiet har kommenterat utspelet och ställer den relevanta frågan om varför inga folkpartister (och andra partier inom alliansen samt socialdemokraterna kan vi själva tillägga) ställt sig frågan om prioteringarna verkligen är rätt. Birgitta Sevefjord, oppositionslandstringsråd konstaterar att:
Förbifarten gynnar bara det fåtal bilister som behöver resa mellan länets norra och södra delar.

Sevefjord verkar dock hysa lite väl stor tilltro till trådbussar:
Vid sidan av nya spårinvesteringar föreslår vi att SL får i uppdrag att utreda hur trådbussar kan introduceras i Stockholm som ett kostnadseffektivt och kapacitetsstarkt alternativ till både buss och spårvagn.

YIMBY ser gärna satsningar på trådbussar i Stockholm. Men det är minst sagt märkligt att Birgitta Sevefjord - i sin egenskap av oppositionslandstingsråd - verkar tro att bussars framdrivningsmetod också påverkar deras framkomlighet och kapacitet. Som redan konstaterats - att en buss går på el gör den inte till en spårvagn. Spårvagnar har helt andra möjligheter vad gäller kapacitet, turtäthet och attraktivitet.

Det ter sig idag uppenbart att Stockholmsregionen står inför en mycket stor utmaning när problemen med vår infrastruktur ska lösas. Satsningen på förbifarten uppskattas säkert av de som idag behöver göra den resan, men är det verkligen det kapacitetsmässigt mest effektiva sättet att spendera 28 miljarder? Om det är någonstans som staten borde skjuta till pengar skulle det vara förbifarten som ju marknadsförs just som en sådan.

Vi måste förstå att tunnelbanan - oavsett vad Sten Nordin och Christer G Wennerholm tycker, inte kan anses vara färdig. År 1980 då Stockholms län hade 1,53 miljoner invånare hade tunnelbanan 94 stationer. I dag har Stockholms län över 2 miljoner invånare och 100 stationer.

Enligt 2009 års befolkningsprognoser skulle befolkningen år 2030 ha ökat till 2,5 miljoner. Men i den prognosen räknade man med en minskande folkökning. Den ökning som man räknade med för år 2010 var 26.000. Men i stället ökade länet med över 35.000 invånare. Om ökningen fortsätter - och inte mycket verkar peka på något annat just nu - är vi nästan 2,8 miljoner invånare år 2030.

Vi kommer alltså att vara nästan dubbelt så många är 2030 som vi var 1980. En realistisk målsättning för att hantera denna ökning borde vara att låta tunnelbanan få följa med i befolkningsökningen. År 2030 skulle vi alltså behöva fem-sex tunnelbanelinjer med upp mot 180 stationer.

Frågan är hur klokt det är att i det läget satsa 28+ miljarder på en väg med en kapacitet på cirka 7.500 fordon per timme och riktning. Det ska jämföras med en tunnelbana som kan transportera bortemot 25.000 personer per timme och riktning.
Dessutom på ett sätt som inte ökar utsläppen av växthusgaser.

Det behövs mer än 3 chipspåsar i månaden för att lösa Stockholms trafikproblem.


Köpenhamn bygger - och satsar dessutom på plattformsdörrar

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (20 Maj 2011 10:35):
Jag instämmer i FP:s utspel att det är dags för staten att punga ut. Stockholm betalar hälften av statsskatterna och är dessutom viktigt som motor för hela landets ekonomi. Ett ickefungerande Stockholm kommer att ha negativa konsekvenser för landet som helhet och inte enbart för "08"orna. Det är dessutom dags att på allvar utreda fördelar kontra nackdelar för olika former av kollektivtrafiklösningar: t-bana, stadsbussar, spårväg, monorail, trådbussar.
 0
Daniel Jonsson (20 Maj 2011 13:30):
"Vi bör därför tänka spår men redan nu köra buss på vissa linjer" skriver Sevefjord. Det gör vi redan, det är det som är blåbussar. Det visar sig tyvärr att omlackering inte ändrar så mycket, vi måste göra mer än så.
 0
Niklas Öhrström (20 Maj 2011 15:42):
De kommande 20 åren kan alltså Storstockholms befolkning öka med 750.000 invånare. Det är 2,5 fler än vad som bor i den nuvarande innerstaden. Kan man måhända hoppas på att innerstaden expanderas med en faktor 3,5 fram till år 2030? Det vore inte mer än rätt med tanke på vad som byggts de senaste 80 åren.

Frågan om Stockholm överhuvudtaget kan fungera som stad om innerstadsexpansion inte ges företräde och blir default, istället för, som idag, stadsutglesning/förortsutsmetning.
 0
Hans Stålner (21 Maj 2011 10:07):
Martin: jag tror att du lyssnat alltför mycket på 08-lobbyisterna. Stockholm har roffat åt sig ganska bra av statliga medel genom åren - och gör fortfarande med alla institutioner/utbildningar. Staden skulle inte vara så framgångsrik eller "stor" vare sig befolkningsmässigt eller ekonomiskt om man inte fått allt detta av staten.

Sedan är det ju oförskämt att mena att man ska ha statliga medel till kollektivtrafik, när man är så tokig att man bränner av +28 miljarder (av tidigare statliga pengar) på en motorvägstunnel, av medel som just var avsedda för kollektivtrafik.

Lite sans nu tack, låt er inte dras med av lobbyisterna bara för att det går bra för Stockholm.
 0
Jimmy (21 Maj 2011 16:05):
Man jämför ofta Stockholm med andra städer så som Köpenhamn, Amsterdam, Berlin o.s.v.

Är det verkligen så perfekt i dessa städer och så förfärligt i Stockholm? Eller handlar det bara om att "gräset är grönare på andra sidan"?

En allvarligt menad fråga, då jag inte alls har koll på eventuella vägbyggen och/eller utbyggnader av kollektivtrafiken i dessa städer.
 0
Niklas Öhrström (21 Maj 2011 16:27):
Jimmy:
Jag vet inte, men dessa jämförelser är klart mer relevanta än jämförelser med Dalatrafik...

Men Köpenhamn inkl närförorter är mer kompakt än Stockholm. En höjning av priset där gör att fler tar cykeln. I Stockholm är cykel ett alternativ för färre än i Köpenhamn pga att vi bor mer utspritt. Här innebär en höjning att fler tar bilen istället.
 0
Henrik Åsman (21 Maj 2011 17:12):
@Hans Stålner
Det är helt ok att tycka att Förbifart Stockholm inte är det mest angelägna infrastrukturprojektet i Stockholm. Men, och det är ett stort men, den finansieras till 80% av trängselskatter. Och trängselskatterna är INTE statliga medel utan skall gå tillbaka till regionen.
 0
Niklas Öhrström (21 Maj 2011 17:34):
Förbifarten försvaras med talet om att det just skulle vara en förbifart. I så fall skulle det per definition vara en riksangelägenhet och fullt ut betalas av staten. Man kan undra varför politikerna i Stoockholm överhuvudtaget gått med på att en så stor del av våra trängselpengar ska gå till något "riksangeläget".
 0
Hans Stålner (22 Maj 2011 02:31):
Henrik Åsman:
Trängselavgiften har alltid och från början varit en statlig skatt. Nu verkar det som om detta har ändrats och inkomsten ska gå direkt till kommun/landsting, man för alltså över den statliga inkomsten direkt till Stockholm. Detta kan vara rättfärdigat, men det är ändå ett nätt litet statligt bidrag till Stockholm...

... som man använder till att bygga fler biltrafikleder som alstar mer köer. Det stämmer att man ska använda trängselavgiftens inkomster för att finansiera förbifarten; istället för att satsa på kollektivtrafik, vilket var den ursprungliga tanken med trängselskatten - för att minska bilköer (och miljöpåverkan).

Nu vill man från vissa håll ha mer pengar från staten...

Stockholm är byggt på statliga medel redan från början. Och så lär det fortsätta. Frågan är om det är en rättvis fördelning av resurser, och frågan är om det är en ekonomiskt rationell fördelning av resurser.

Observera att det INTE duger med ett svar från olika 08-lobbyister på dessa frågor.
 0
Pawel Flato (22 Maj 2011 14:21):
@Henrik Stålner

"Trängselavgiften har alltid och från början varit en statlig skatt. Nu verkar det som om detta har ändrats och inkomsten ska gå direkt till kommun/landsting, man för alltså över den statliga inkomsten direkt till Stockholm. Detta kan vara rättfärdigat, men det är ändå ett nätt litet statligt bidrag till Stockholm... "

Vem finansierade införandet av trängselavgiftssystemet? Staten?
Fram till för åtminstone ett år sedan hade inte systemet ännu givit något överskott:
http:​/​/​www.​idg.​se/​2.​10​85/​1.​324759/​trangselskatten-​annu.​.​
Frågan är hur läget är nu?


"Observera att det INTE duger med ett svar från olika 08-lobbyister på dessa frågor."

Varför inte? Lobbyister kan ha vettiga argument. Bättre att avfärda deras argument med motargument än att diskvalificera dom per definition.
 0
Niklas Öhrström (22 Maj 2011 14:53):
Hans Stålner:
Rent jurdiskt kan man säga att det som kommer tillbaks till regionen av trängselskatten skulle kunna klassificeras som ett statligt bidrag. Men det skulle ju vara riktigt uppseendeväckande om det inte vore så - En skatt som bara stockholmare betalar. Då skulle det bara vara ytterligare en brandskattning (utöver "Robin Hood" som till stor del är överföringar till Gbg och Malmö och bland annat används för att i kommunal regi driva bowlinghallar i en och annan landsortskommun eller till att rädda ett lokalt elitserielag i ishockey http:​/​/​www.​newzglobe.​com/​sv/​artikel/​20​110​114/​robin-​hoo.​.​ ).

När trängselskatten infördes var det på villkor att den inte skulle påverka statens satsningar på infrastruktur i regionen negativt samt att alla pengar skulle gå tillbaka till regionen. Frågan är dock hur man mäter det förstnämnda. Vad har man att jämföra med? Vad vi vet så har Stockholm härvidlag under de senaste decennierna behandlats styvmoderligt av staten. De statliga infrastruktursatsningarna har här varit ungefär hälften av vad det är i resten av Sverige. Visserligen innebär en koncentration av människor att infrastrukturen kan göras effektivare. Men det har nu nått bristningsgränsen. I o m den tidigare fastighetsskatten (statlig), som slog orättvist mot just stockholmare i normalsmå bostäder inte kunde höja landstingsskatten till den nivå skulle behövts för att bygga ut infrastrukturen till den nivå som skulle behövts (lägg där till Robin Hoodskatten som ytterligare spädde på detta förhållande, samt den statliga inkomstskatten som inte är anpassad efter den allmänna kostnadsläget).

Att Stockholm under längre tid dränerats är ett skäl till att staten nu borde skjuta till mer investeringar, oavsett om det bara handlar om lokala behov eller riksangelägenheter (Timrå ishockeys vara eller ickevara i elitserien kan heller knappast ses som någon riksangelägenhet)

Att påstå att Stockholm "från början" är byggt på statliga medel låter konstigt. Vad menar du egentligen med det? Från början? År 1252? På vilket sätt skulle Stockholm i detta avseende skilja sig från Malmö eller Göteborg?
 0
Henrik Åsman (22 Maj 2011 18:52):
Instämmer till 100% med Niklas Öhrström. Förstår att det tillhör spelet att alla regioner (även Stockholm) känner sig förfördelade, men att påstå att pengarna från trängselskatten är statliga bidrag är för absurt. Rent skattetekniskt var det den enda lösningen då landsting och kommuner ej får beskatta andra än sina egna "medborgare", men det var tydligt uttalat under folkomrästningen att medlen skulle användas lokalt.
 0
Richard Ahlsröd (22 Maj 2011 21:02):
Märkligt att Anders Gardebring fortfarande inte har förstått att det inte räcker med endast kollektivtrafikutbyggnad i en storstadsregion. Bilen är här för att stanna! Det handlar om att ta fram miljövänliga bränslealternativ. Förbifarten är ett måste! Titta på alla tidigare infrastruktur projekt som försökts genomföras i Stockholm t ex "Dennispaketet". Miljövänner röstademot paketet som genomförs i ett saktare tempo och i mindre delar, exempel på det är norra och södra länken. Förbifarten blir dyr, mycket pga att den läggs i tunnlar, tack och lov. Sluta lev i en drömvärld och acceptera att vissa vägar är nödvändiga samtidigt som en utbyggnad av kollektivtrafiken sker! Det är rent ut sagt sjukt att all trafik skall ledas så gott som rakt igenom Stockholms innerstad!
 0
Herbert Tingesten (22 Maj 2011 21:35):
Richard A, Dennispaketet innehöll åtminstone satsningar på kollektivtrafiken, Tvärbanan t ex. Trängselskatten skulle gå till kollektivtrafiken blev vi lovade (det är inget snack om det - det stod svart på vitt på valsedeln) men nu går det till världens dyraste motorväg istället, en motorväg som faktiskt ingen behöver. Kan du förstå dem som känner sig lurade?

Och det förtjänar att upprepas: Skulle Sveriges bränslebehov täckas med etanol måste runt halva landets yta (inte odlingsareal - yta!) ägnas enbart åt det. Inte en suck att dagens massbilåkande är någon option i framtiden.
 0
Niklas Öhrström (22 Maj 2011 22:33):
Rickard A:
Kan du förklara för mig varför förbifarten är ett måste. Nästan alla som åker på Essingeleden är på väg till eller från Stockholms innerstad. Vad har de för nytta av förbifarten?

Oavsett bränsle har vi trängselfrågan att ta itu med. Förbifarten löser ingen trängsel eftersom det är in till innerstan folk åker. En lösning är då att bygga fler motorvägar in mot innerstaden. Med detta får vi tre problem:

1. Det går inte att bygga bort trängsel genom fler motorvägar eftersom dessa genererar mer biltrafik.
2. Det finns ej plats för fler motorvägar in mot stan om man inte river en massa bostadsområden.
3. Mer total biltrafik in mot staden innebär givetvis att det blir trängre på innerstadsgatorna.

Håller med dig om att förbifartstrafiken inte ska gå igenom innerstaden. Men den trafikmängd vi talar om är runt en tjugondel av vad som passerar på Sveavägen. Behövs det verkligen en motorväg med tre filer i varje riktning för att handskas med så små mängder?
 0
Dan Edholm (23 Maj 2011 00:26):
Kollektivtrafiken ska självklart premieras även om jag ser ett behov för vägtrafik utanför centrala Stockholm. Har sagt det för och säger det igen: När ni bygger förbifart Sthlm bygg även spår samtidigt. Trängselavgift fungerar. 50-100 kr för passage på Essingeleden, +50-100 kr för att åka in i innerstaden. Och inte att förglömma biltrafiken inom innerstaden (brotullar som lägger på 25 spänn när man passerar) - en del med bil i innerstaden lever ett eget raggarliv kring sina bilar trots parkeringssvårigheter. Då tror jag kollektivtrafiken får fler användare. Men sen inte bara piska, moroten behövs. Bygg, och nu ffa i söder och i öster (där det alltid byggs sist av någon anledning).
 0
Hans Stålner (23 Maj 2011 02:38):
Henrik Åsman, Niklas Öhrström och Pavel Flato:

Vad ni verkar argumentera för är att Stockholm ska ha infrastrukturpengar för kollektivtrafik från staten. Det är smått oförskämt när lokalpolitikerna hellre lägger +28 miljarder på ett fiaskoartat projekt som förbifarten. Ska staten betala för dumhet?

Varför inte ta den väntade inkomsten av trängselavgiften och försöka minska (just) trängseln? Något man gör genom att satsa på central förtätning, gångavstånd, kollektivtrafik och cykel. Staten ska väl inte behöva bekosta infrastruktur för kollektivtrafik just i Stockholm bara för att lokalpolitikerna här hellre bygger för biltrafik?

"Brandskattning, "dränerats", "styvmoderligt" och "bristningsgränsen" (?) Nej, jag kan inte hålla med om de beskrivningarna, jag har en bild av att Stockholm genom åren roffar åt sig ganska bra av statliga investeringar för infrastruktur. Det är inte rättvist och antagligen inte heller ekonomiskt rationellt på sikt. Övriga landet går på knäna.

Jag tror, tvärtemot vad som upprepas som mantra av 08-lobbyisterna, att landet skulle gå mycket bättre om man fördelade statliga infrastruktursatsningar i projekt som kommer hela landet till del. Högahstighetsbanor som Götalandsbanan och Europabanan är utmärkta exempel på detta. Fler kunde bo i och utveckla de medelstora städerna till täta mindre storstäder, alla skulle inte behöva flytta till Stockholm. Vi skulle få en mer jämlik fördelning av invånare och ekonomi, samt i förlängningen av resurser. Stockholm skulle inte behöva bli fyllt till ”bristningsgränsen”, och svämma över i okontrollerad sprawl.

"Att påstå att Stockholm "från början" är byggt på statliga medel låter konstigt. Vad menar du egentligen med det? Från början? År 1252? På vilket sätt skulle Stockholm i detta avseende skilja sig från Malmö eller Göteborg?"

Det är inget konstigt med det, det är precis så det sett ut från 1252 då staden grundades som huvudstad av en östgöte född och uppvuxen i Bjälbo utanför Linköping - innan dess fanns ingen staten (Sverige). ;)
 0
Daniel (23 Maj 2011 08:15):
Man beräknar att ungefär 50% av invånarna i Stockholm lever på skattepengar. Till dom hör alla tjänstemän och politiker samt sjukvårdsbiträden och läkare och dagispersonal. Att stockholm står för dom största skatteintäkterna är givetvis sant, men mycket av dom beskattade pengarna kommer från löner som bekostas av skattepengar. Statsministerns lön är skattepengar, tjänstemännen på riksbanken är bekostade av skattepengar (även om riksbanken räknas som privat enl. statistik) o.s.v.
 0
Henrik Åsman (23 Maj 2011 08:23):
@Hans Stålner
Jag vet inte att jag argumenterat för att staten skall betala Stockholms kollektivtrafikutbyggnad. Jag vänder mig däremot mot ditt sätt att se trängselskattepengarna som bidrag från staten till Stockholm.

Jag tycker gott att Stockholm kan betala sin egen utbyggnad av lokal kollektivtrafik (bussar, spårvägar och tunnelbanor). Däremot tycker jag det är naturligt att TRV (och därmed staten) betalar för det nationella järnvägsnätet. För tillfället finns det stora brister i det nätet varav flera brister för närvarande är i Stockholmsregionen.

Eller menar du att t ex en framtida Götalandsbana endast skall betalas av de regioner som banan sträcker sig igenom?
 0
Niklas Öhrström (23 Maj 2011 09:50):
Henrik Stålner:
Stockholm var inte huvudstad från första början...

"Nej, jag kan inte hålla med om de beskrivningarna, jag har en bild av att Stockholm genom åren roffar åt sig ganska bra av statliga investeringar för infrastruktur."

Vad baserar du den bilden på? Fakta? Snack? Har mer än 18,5-21,8% av statens infrastrukturinveteringar gått till Stockholms län de senaste tre decennierna?

Som du ser i denna tråd och andra trådar kritiserar jag att 22 miljarder av våra trängselpengar läggs på något som är en uttalad riksangelägenhet och som dessutom kommer genera nya trängselproblem istället lösa dem vi idag har.

Jag håller Henrik Å att lokal/regional infrastruktur ska betalas lokalt/regionalt men då. Men det är lätt att glömma de extra statliga pålagor som drabbat just Stockholmsregionen (fastighetsskatt/statlig "utjämning" utan hänsyn till kostnadsläge, statlig skatt utan hänsyn till kostnadsläge). Givetvis är detta något som utgjort ett hinder att investera i kollektivtrafik. Det är rimligt att staten betalar tillbaka detta.
 0
Pawel Flato (23 Maj 2011 13:20):
@Henrik Stålner

Du läser in mer i mina frågor än jag avsåg.
Jag tyckte helt enkelt att det i diskussionen om vem som fått vad av vem vore relevant att veta hur införandet av trängselavgifterna finansierades. Kostnaden var ju 3-4 miljarder, ingen spottstyver direkt.

Jag tyckte du avfärdade svar från diverse "lobbyister" allt för lättvindigt. Det betyder inte att jag per automatik delar deras mening.

Någon som vet vem som finansierade vägtullarna?
(Har inte hittat något efter en stunds googlande).
Har systemet genererat något överskott ännu?

För övrigt tycker jag det Niklas Ö. bl.a skriver förtjänar ett ordentligt bemötande:

"Men det är lätt att glömma de extra statliga pålagor som drabbat just Stockholmsregionen (fastighetsskatt/statlig "utjämning" utan hänsyn till kostnadsläge, statlig skatt utan hänsyn till kostnadsläge). Givetvis är detta något som utgjort ett hinder att investera i kollektivtrafik. Det är rimligt att staten betalar tillbaka detta."
 0
Daniel (23 Maj 2011 14:19):
@Niklas. Utjämningssystemet är ett väldigt komplicerat området. Det är inte bara så att alla stockholmskommuner betalar ut och inte får något tillbaka, utan utjämningssystemet fungerar som så att alla kommuner skjuter till pengar efter förmåga och får sedan efter behov. Botkyrka Kommun tjänar t.ex. 1 miljard på systemet, och det gör Stockholms kommun också. Sedan så sänktes ju fastighetsskatten och det tjänade framför allt dom som hade köpt dyrast hus. Till sist så har man högre löner i Stockholm, vilket är den återbetalning som du pratar om. Om man satsar mycket pengar i en stad så blir det stor inflyttning, och då måste man satsa mer och så kommer det att hålla på.

Till sist så känner sig alla alltid bortprioriterade, både skåningar och norrlänningar och stockholmare och göteborgare och smålänningar.
 0
Daniel (23 Maj 2011 14:50):
@Daniel. Jag vill förtydliga mig och säga som så att kommunerna i Sverige kompenseras för bristande skatteunderlag för medborgarna i förhållande till kommuninvånarantal. Kommuner där folk har låga inkomster får bidrag från staten för att hålla verksamhet igång, medan kommuner med invånare som har höga inkomster inte får några pengar som kompensation. T.ex i år kommer Stockholms kommun få 822 miljoner extra av staten, Botkyrka 1069 miljoner, Vaxholm 24 miljoner och Sigtuna 256 miljoner kronor. Danderyd blir av med 356 miljoner och Solna blir av med 332 miljoner kronor. Göteborg får 2843 miljoner, och Malmö 3741 miljoner kronor och Eskilstuna 1026 miljoner.

Men det är ju så att ligger invånarna i en kommun på 178,1% (Danderyd) av riksmedelvärdet av skatteunderlaget och en annan 84,5% (Bengtsfors) så är det ju givet man man hjälper varandra. Att bara säga åt dessa kommuner att dom får skylla sig själva för att rika inte bor där är inte särskilt snällt. Alla kommuner i Sverige kan ju inte ligga över riksmedelvärdet. Det är ju en matematisk omöjlighet.
 0
Pawel Flato (23 Maj 2011 19:29):
 0
Niklas Öhrström (23 Maj 2011 20:16):
De nämner utbyggd t-bana trots att det är sagt att den skulle vara färdigbyggd. Har man ändrat sig?
 0
Hans Stålner (24 Maj 2011 00:22):
Daniel:
Tack för svaret om utjämningssystemet!(kanske var det jag Hans Stålner som var skyldig svaret till Niklas och Pavel, men jag tycker samtidigt att det där tjatet om Robin Hood skatt tillhör 08-lobbyisternas propagerande - det är inte fult att hjälpa dem som har det sämre).

Henrik Åsman:
Jag håller med dig i ditt senaste inlägg. Nationella projekt bör finansieras av staten. Men allt som händer i Stockholm är inte av nationellt intresse.

Pavel Flato:
Att 08-lobbyister bara försöker skrapa ihop statliga pengar till investeringar i Stockholmsområdet med tvivelaktigt propagerande var just min poäng.

Niklas Öhrström:
hur stor andel får Stockholm i senaste budgeten (2010-2021)? Är det inte över 50%? Det räckte tydligen inte för vissa folkpartister i regionen, nu vill man ha mer; med argumentet att "Stockholm är dragloket".

Tycker nog att vi kan lyfta diskussionen något högre: är det rättvist och är det ekonomiskt rationellt - för staten Sverige - att så stora andelar går till infrastrukturen i just Stockholmsregionen?

Problemet är att investeringarna till stor del nu går till bilberoende och utglesning, vilket måste sägas vara konta-Yimby.

Återigen: varför inte bygga en ordentlig infrastruktur? För t.ex cykel? Faktum är att det skulle kunna vara i nationens intresse att få ner utsläppen av klimatförstörande gaser från biltrafik i stockholmsregionen, för att landet ska kunna nå klimatmålen.
 0
Pawel Flato (24 Maj 2011 10:07):
@Henrik Stålner & Daniel

Daniel skriver apråpå utjämningsystemet och "fattiga" kommuner:

"Att bara säga åt dessa kommuner att dom får skylla sig själva för att rika inte bor där är inte särskilt snällt."


Henrik skriver:

"tjatet om Robin Hood skatt tillhör 08-lobbyisternas propagerande - det är inte fult att hjälpa dem som har det sämre"


Med all respekt, men ni för ner diskussionen på Bamse-nivå.
Att vara kritisk mot Robin Hood-skattens utformning och effekter är kanske inte riktigt samma sak som att skita i andra eller att inte vara snäll.....
Att du Henrik tycker "08-lobbyisternas" argument bara är tjat må vara hänt. Men du kan inte utgå ifrån att alla som läser här nöjer sig med din beskrivning utan att själva fått bedöma argumenten.

Att någon form av utjämningssytem bör finnas är jag helt med på.
Men jag ska villigt erkänna att jag är lekman i ämnet utjämningssystem och därför är det svårt att förhålla sig till Daniels redogörelse och måhäda är systemets utformning inte det stora problemet i sammanhanget heller.

Att investeringarna i Stockholms infrastruktur har varit eftersatta länge handlar i grunden knappast om pengar. Vi bor som bekant i ett av världens rikaste länder. Det är i politikernas syn på stockholmsregionen som det har brustit först och främst.
T.ex under Göra Perssons tid lades väl inte många strån i kors för att främja mälardalen/storstockholm. Kanske av valtaktiska skäl, vad vet jag. Hur som helst var det lika obegripligt för mig som att alliansen fortsatte "nedmonteringen" järnvägssytemet generellt och till idag inte verkar lite "Goddag yxskaft!".


Det stora problemet är att det saknas politiker med tydliga visioner. Vad för slags stad vill de folkvalda att Stockholm ska vara om 10-20-30 år?
Säkert att Stockholm ska vara trevligt att bo och arbeta i. Att staden ska vara attraktiv, konkurrenskraftig och miljövänlig o.s.v. Det kan väl vem som helst skriva under på.
Vad man i praktiken menar med dessa svepande formuleringar är för mig fortfarande höljt i dunkel. Och de gånger det står tydligt vad man vill i någon aspekt/fråga så blir det oftast någon urvattnad halvmesyr eller så stannar det vid orden.

Men här är jag kanske för hård?
 0
Daniel (24 Maj 2011 10:52):
@Pawel. Rikspolitiker ska inte ha en vision om enskilda städer i landet utan styra landet i stort.

Sedan att Sverige är bland dom sämsta att satsa på infrastruktur är en annan fråga, men om man från staten sett ser att spårväg är ofantligt mycket dyrare att anlägga i Stockholm än i t.ex. Norrköping så förstår man att staten hellre satsar på infrastrukturen i Norrköping tills Stockholm har tagit itu med sitt kostnadsproblem. Likaså om man får 1 mil motorväg i västsverige, men i stockholm så kräver man en såpass dyr speciallösning att det kostar 25 miljarder per mil
 0
Daniel (24 Maj 2011 10:53):
@Daniel. Alltså, man får en mil motorväg för 500 miljoner.
 0
Hans Stålner (24 Maj 2011 11:31):
Hej Pawel, jag vet inte var du fått namnet "Henrik" ifrån, med all respekt, mitt namn är Hans Stålner.

Visst kan "argumenten" bedömas, även om de upprepas av papegojor, men det viktigaste är kanske att inte börja låta som en själv (eller att yimbys forum får en släng av det, vilket tycks vara fallet i den här tråden).
 0
Pawel Flato (24 Maj 2011 11:49):
@Hans Stålner:

Ber så mycket om ursäkt...


@Daniel:

Kanske jag kunde uttryckt mig tydligare i kritiken mot politikerna.

Visionslösheten finns såväl på riksplanet som på det kommunala/regionala.
Enskilda städers utveckling är främst lokalpolitikens sak förstås.
Men visionslöshet på riksplanet spiller ju över på regioner/städer.
 0
Niklas Öhrström (24 Maj 2011 12:30):
Hans Stålner:
Jag ser nu att Pawel fått namnet Henrik från mig ovan. Jag jag blandade troligtvis ihop det med Henrik Åsman.

Jag borde kollat upp det bättre. Ber om ursäkt.
 0
Daniel (24 Maj 2011 12:44):
@Pawel. Där har du alldeles rätt :) Det finns inga visioner för hur städerna ska utvecklas i stort i Sverige, utan man har liksom fastnat i utjämningssystemet. Landet kan ju inte falla ihop infrastrukturmässigt medan dom som bestämmer skyller på dom som satt där för 5 år sedan. Det hade ju aldrig fungerat i ett företag att dagens styrelse hade skyllt på styrelsen för 5 år sedan när dom själva inte har ordnat upp problemen.

Men i Stockholm så får man väldigt lite för pengarna. Det kanske är dags att hyra in en miljon kineser?
 0
Henrik Nilsson (24 Maj 2011 16:09):
Jag tycker att det är ganska tragiskt att den moderata politikern i ABC inslaget bara babblar om spårvagn. Problemet är väl inte folket som reser inom tullarna, utan allt folk som ska in till stan för att de jobbar eller har andra ärenden där? Det löser man inte med spårvagn, lösningen stavas tunnelbana.
 0
Niklas Öhrström (24 Maj 2011 17:45):
@Henrik
Jo det är synd. Men resonemanget kan även appliceras på t-banebyggen. Varför ska t-bana kosta 1-2 miljarder per kilometer när det i Helsingfors kostar 600-700 miljoner (ehlt under jord), samt i Palma drygt 300 miljoner (helt under jord).
 0
Hans Stålner (25 Maj 2011 10:37):
Vill helt avsluta diskussionen om detta med kommunala utjämningssytemet (också detta med att det är så synd om Stockholm), med några länkar.

Den senaste utredningen har kommit fram till följande:
http:​/​/​svt.​se/​2.​82111/​1.​240​4166/​skatteutjamning_​blir_​k.​.​

Handelskammaren i Stockholm propagerade för något annat tidigare - de kommar säkerligen att göra det igen och igen - vilket antagligen fick som resultat att man ville utreda:
http:​/​/​www.​chamber.​se/​filearchive/​2/​220​87/​analys_​20​0​8_​.​.​

Och här är en mer trovärdig kort analys:
http:​/​/​dagensarena.​se/​reportage/​robin-​hood-​skatten-​som.​.​

Vad gäller statliga resureser till infrastruktur så är det inte heller synd om Stockholm, man får t.ex. fem gånger mer än Skåne i den senaste budgeten (2011-2021) och man får cirka 100 gånger mer än Östergötland.

Stockholm: cirka 2 miljoner invånare.
Skåne: cirka 1 miljon invånare.
Östergötland: cirka 1/2 miljon invånare.

Så var finns rättvisan och den ekonomiska rationaliteten? Jag har vidare hävdat att den statliga tilldelningen genom alla tider har byggt Stockholm till den stad som den är idag - ända från början - med högre utbildning och institutioner.

Att man har positiv befolkningstillväxt idag beror på två saker: dels att övriga landet går på knäna, det finns inte jobb eller utveckling/möjlighet, och dels att man kommit upp på en viss självförstärkande nivå som stad (vilket åtminstone till stor del ska tillskrivas Stockholm själva - politiker, näringsliv osv.).

Det är oförskämt av vissa borgerliga regionpolitiker att hävda att Stockholm ska ha ännu mer av den statliga kakan nu; den här gången till kollektivtrafik (kanske är det bara början på en ny osmaklig våg av propagerande från lobbyister - i DN och SVD?) Än mer osmakligt är det att hävda detta just nu när man är i färd att bränna +28 miljarder på en bilvägstunnel utanför staden.
 0
Henrik Nilsson (25 Maj 2011 12:06):
@ Hans Stålner

Se det utifrån BNP istället för befolkning.
 0
Martin Ekdahl (25 Maj 2011 12:13):
Växer Stockholm enbart på grund av att resten av landet går på knäna? Låter som en udda teori. Lösningen borde alltså vara att strypa Stockholm och skapa en negativ utveckling där för att gynna resten av landet? Och jag som trodde att huruvida det går bra eller ej för ett lands städer är avgörande för hur det går för hela landet.
 0
Niklas Öhrström (25 Maj 2011 12:54):
Hans S:
Jag har inget emot statlig utjämning. Men den tog inte hänsyn till det högre kostnadsläget i Stockholm. Där fick man mindre för varje krona. Och därtill har vi de andra skatterna som inte heller tog hänsyn till kostnadsläget som statlig inkomstskatt och fastighetsskatt.

Att Skåne får mindre är kanske inte så konstigt. Där har man de senaste 20 åren storinvesterat i Öresundsbro och citytunnel. Östergötland kan jag inte uttala mig om. Hoppas på snabbtåg förbi Linköping/Norrköping.

Jag instämmer med det Martin E skriver. Befolkningsökningen i Stockholm beror främst på två: Många barn föds (40-45%) och att det flyttöverskott från utlandet (40-45%). Resten (15%) beror på flyttöverskott vis a vis resten av Sverige. Så om vi tog bort det överskottet skulle Stockholm ändå växa mer än 30.000 invånare årligen.

Om man ser till de senaste 5 åren (då Stockholm vuxit som snabbast) och bara tar hänsyn till de delar av Sverige som befinner sig utanför Stostockholm, Storgöteborg och Stormalmö (som alla vuxit befolkningsmässigt), så har befolkningen vuxit med mer än 100.000 invånare. Det går verkligen inte att påstå att Stockholm växer pga att resten av Sverige tappar befolkning. Tittar du däremot på en del lokala metropoler så ser du att de lokalt kan dränera omgivande landsbygd på befolkning. I Västbottens län har alla kommuner utom Umeå tappat befolkning den senaste 20 årsperioden. Umeå har samtidgigt varit Sveriges snabbast växande kommun. Den tillväxten har så gott som uteslutande berott på flyttöverskott vis a vis resten av Västerbotten.

Jag undrar varifrån myterna kring att orsakerna bakom Stockholms tillväxt skulle bero på inflyttning. Det är väldigt lätt att kolla upp att historierna inte stämmer genom att besöka http:​/​/​www.​scb.​se
 0
Hans Stålner (25 Maj 2011 14:47):
Niklas Öhrström och Martin Ekdahl:

Födelseöverskottet är den kanske mest betydande delen av den självförstärkande effekt som jag framhöll i mitt tidigare inlägg, givetvis positivt och det är bara att säga grattis.

Med det sagt så påstår jag inte att Stockholm växer på grund av (eller enbart) att landet utanför storstadsregionerna går på knäna, utan snarare på att det finns en utveckling just i Stockholm; en utveckling som på sikt nog borde distribueras lika över en större del av landet, speciellt med avseende på infrastruktursatsningar från statens sida.

Men lika självklart är att många flyttar till Stockholm pga av utbildning och arbete (högre lön osv.). År för år tappar övriga Sverige, utanför storstadsregionerna, mot Stockholm (flyttnetto). Det gäller de mellanstora städerna – inklusive Umeå även då de växer regionalt (vilket inte alla mellanstora städer gör – Niklas Ö´s läsning av statistik imponerar inte i det här fallet). Vad jag menar är att där de statliga stora investeringarna hamnar, där utvecklas också staden, thats the stuff that dreams are made of. Se bara på Malmös utveckling (Öresundsbron och Citytunneln), en utveckling vilken ändå är något odelat bra för staten och nationen.

Det finns uppgifter på att 100.000 personer i Stockholm får sin lön från staten - det är ganska många ”statsanställda”. sedan kan vi även räkna in alla som direkt flyttar till Stockholm för att rent konkret bygga den statliga infrastrukturen, arbetare och konsulter m fl.

Vad jag ödmjukt därför föreslår är att denna distribution av resurser borde utvecklas och bli mer rättvis, inte som nu när alltmer tillfaller Stockholm. Och det blir direkt löjeväckande när stockholmsregionen skriker efter mer statliga anslag - och samtidigt bygger bilvägar som ökar trängseln och utspridningen. Det är bara dumhet och resultat av 08-lobbyn.

Niklas Ö:

"Östergötland kan jag inte uttala mig om. Hoppas på snabbtåg förbi Linköping/Norrköping".

Låter bara arrogant i mina öron. En femtedel så stort som storstockholm, samtidigt som man får nästan hundra gånger mindre i statliga anslag till infrastruktur. En femtedel hade varit rättvist och antagligen ekonomiskt-rationellt för nationen.

"Jag undrar varifrån myterna kring att orsakerna bakom Stockholms tillväxt skulle bero på inflyttning. Det är väldigt lätt att kolla upp att historierna inte stämmer genom att besöka http:​/​/​www.​scb.​se."

Då får man "kolla upp" i en evighet, så klart att tillväxten beror på inflyttning (tillsammans med födelsöverskott), vad skulle den annars bero på? Det skulle även vara värdefullt om du inte identifierade befolkningsökningens orsaker med själva befolkningsökningens statistik, annars sägs ju inte mycket av värde.

” Det går verkligen inte att påstå att Stockholm växer pga att resten av Sverige tappar befolkning.”

Det är nog ingen som påstår heller.
 0
Henrik Åsman (25 Maj 2011 15:54):
@Hans Stålner
Du skriver:
"Vad gäller statliga resureser till infrastruktur så är det inte heller synd om Stockholm, man får t.ex. fem gånger mer än Skåne i den senaste budgeten (2011-2021) och man får cirka 100 gånger mer än Östergötland."

Jag tvivlar inte på att du kan ha rätt, men har du någon referens till detta? Hur såg fördelningen ut 1971-1981, 1981-1991, 1991-2001 eller 2001-2011? Är det samma snedfördelning (enligt dig) konstant över tiden?

I vilken tidsrymd måste fördelningen vara exakt för att du skall anse att det är "rättvist"? Decennium, År eller månadsbasis?

När Bottniabanan byggdes, fick inte Ångermanland och Västerbotten en opropotionell stor del av investeringarna?

Om Ostlänken byggs kommer även det vara orättvist mot övriga landet som inte får investeringar av den dimensionen under samma tidsrymd?

Kan det inte vara så att behoven inte är symmetriska utan uppstår osymmetriskt över landet. Detta får till följd att investeringarna flyttar runt i landet och vid en given tidpunkt alltid gynnar en eller flera regioner samtidigt som andra regioner är missgynnade?
 0
Niklas Öhrström (25 Maj 2011 19:46):
Hans Stålner:
OK då förstår jag dig något bättre. Tidigare har man genom Stockholmsskatter (statlig inkomstskatt, fastighetsskatt, "robinhood") hämmat Stockholms utveckling. Iom att det är nu bristningsgränsen med full kraft nås är det nu resultatet av detta märks av. Detta är alltså ackumulerat under decennier.

Sedan är det nog så att Stockholm växer just för att det är Nordens största stad (eller näst största beroende på hur man räknar) och därför drar åt sig kompetens och företag. Med det förutsätter också att infrastrukturen inte kollapsat.

"Men lika självklart är att många flyttar till Stockholm pga av utbildning och arbete (högre lön osv.). År för år tappar övriga Sverige, utanför storstadsregionerna, mot Stockholm (flyttnetto)."

Har jag påstått något annat. Vänligen läs vad jag skrev! Gå sedan in på SCB! Du kommer se att flyttnettot är väldigt litet. Om du läser mer inser du att Umeå växer mycket pga inflyttning från resten av kommunerna i Västerbotten. Dessa kommuner har i stort sett inget tapp till kommuner utanför länet.

"inklusive Umeå även då de växer regionalt (vilket inte alla mellanstora städer gör – Niklas Ö´s läsning av statistik imponerar inte i det här fallet)."

Alla Sveriges 20 största kommuner (vilket inkluderar de mellansvenska städerna) växer och har så gjort det sista decenniet. Om vi ska ta din egen (?) stad, Linköping, så är det ett särfall eftersom den delar metropolstatus tillsammans med Norrköping. Tillsammans med Norrköping hade Linköping ett flyttöverskott på 933 personer under åren 2005 - 2010. Flyttöverskottet gentemot resten av landet var 1861 personer.

"Vad jag menar är att där de statliga stora investeringarna hamnar, där utvecklas också staden"

Det krävs något mer. Öresundsbron byggdes ju knappast i ett vacuum. Den ligger mellan två rätt stora städer.

"Det finns uppgifter på att 100.000 personer i Stockholm får sin lön från staten"

Jaha. Finns det källa på det? Om det stämmer innebär det att 4,9% får betalt av staten. Hur ser det ut på andra ställen i Sverige?

"Vad jag ödmjukt därför föreslår är att denna distribution av resurser borde utvecklas och bli mer rättvis, "

Och det är ju det jag också föreslår. Dessutom bör man betänka att det inte är ett nollsummespel. Hämmar man Stockholms utveckling hämmar man hela Sveriges utveckling.

""Östergötland kan jag inte uttala mig om. Hoppas på snabbtåg förbi Linköping/Norrköping".

Låter bara arrogant i mina öron."

Jaha? Arrogant? Är det arrogant att hoppas på snabbtåg till och från Norrköping? Om det du påstår om att Östergötland får en hundradel mot Stockholm lär den skillnaden bli mindre med snabbtåg.

"Då får man "kolla upp" i en evighet, så klart att tillväxten beror på inflyttning (tillsammans med födelsöverskott), vad skulle den annars bero på? "

Myterna handlar om att Stockholms befolkningstillväxt beror på inflyttning från resten av Sverige. I själva verket utgör det en liten del av tillväxten.

"Det skulle även vara värdefullt om du inte identifierade befolkningsökningens orsaker med själva befolkningsökningens statistik, annars sägs ju inte mycket av värde."

Vänligen precisera! Givetvis kan man utnyttja statistiken för att forska i befolkningsökningens orsaker. Det är rentutav en förutsättning. Mellan åren 2005-2010 var födelseöverskottet 73.093 personer. Det har rimligen andra orsaker än ökning som har med inflyttning från resten av Sverige att göra (27.423). Eller har jag missförstått dig?
 0
Martin Ekdahl (25 Maj 2011 20:51):
Hans Stålner:

Det stämmer nog att Stockholm har flest statsanställda. Fast de är inte 100 000 utan snarare cirka 67 000 (http:​/​/​www.​arbetsgivarverket.​se/​t/​Page_​_​_​_​2471.​aspx). Det tycks dock som att antalet statsanställda i respektive län mer eller mindre står i någorlunda relation till befolkningsmängden i länet. Flest anställda (c:a 67 000) finns det i Stockholms län (2 063 945 invånare), följt av Västra Götalands län (c:a 30 000 på 1 581 850 invånare) och Skåne län (c:a 27 000 på 1 245 214 invånare). Det finns alltså ingen direkt orättvisa där (om nu antal statsanställda per län är något att tävla i).
 0
Niklas Öhrström (26 Maj 2011 00:39):
Martin Ekdahl:
Tack för länken. Detta är ju ytterligare en myth buster. Det län med flest statsanställda per invånare är Uppsala (4,70%), följt av Västerbotten (3,44%). Därefter kommer Stockholm, Blekinge och Norrbotten, alla på runt 3,2% andel statsanställda av befolkningen. Därefter kommer Östergötland med över 3%. Totalt för hela Sverige är 2,47% av befolkningen statsanställda. Så Stockholm ligger något över snittet men knappast i topp.
 0
Daniel (26 Maj 2011 07:37):
Vill bara säga att statistiken om statsanställda är direkt felaktig. Det man har gjort är att man har klassat vissa verksamheter som statligt, och vissa som privat, och dom statliga som klassas som privata verksamheterna (kan bara komma på riksbanken, men det finns fler) klassas därför inte som statsanställd. Där jobbar 350 stycken. Och så håller det på. Många myndigheter ligger under statistiken privat sektor (varför vet jag inte). Alla statliga bolag räknas inte med som statlig sektor utan som privat. Vattenfall är ju ett sådant exempel (även om vattenfall genererar vinst). Casinot och SVT och SR är andra som räknas inom privat sektor.
 0
Daniel (26 Maj 2011 08:24):
Jag tror att vissa tittar mest på statistik över antalet myndigheter och verk.
Antalet myndigheter är totalt 234 stycken om man räknar bort länsstyrelser och högskolor.
163 myndigheter ligger i Stockholm.
42 av totalt 56 statliga bolag har sina huvudkontor i Stockholm.
 0
Martin Ekdahl (26 Maj 2011 11:04):
Niklas Ö:

Visst är det så? Det är lätt att säga att det finns orättvisor. Men det gäller också att kunna backa upp det med siffror. Om det nu skulle finnas någon orättvisa i fördelningen så fick väl Uppsala, Västerbotten och de övriga i topp dela med sig av lite statsanställda till övriga Sverige. Att flytta ett par myndigheter från Uppsala och Umeå till Visby för rättvisans skull! Fast då ger man sig ju bara in i samma hårklyverier som alla de som med ljus och lykta letar regionala orättvisor.

Daniel:

Jag tror att du får skilja på äpplen och päron. Börjar du blanda in en massa människor som inte är direkt statsanställda så kan du ju lika gärna ta med de statliga bolagens verksamheter. Borde LKAB:s gruva flyttas till Stockholm bara för att det är orättvist att de har 3778 anställda i Kiruna? Borde Sveaskog flytta verksamheterna till de skogslösa landskapen eftersom det är orättvist att de endast driver verksamhet i skogsregioner? Borde Norrlandscenter flyttas till Skåne för rättvisans skull?

Nej, ger vi oss in i en sådan jakt på orättvisor så blir det bara tokigt. Även om många statliga bolags och myndigheters huvudkontor ligger i Stockholm så finns de anställda fördelade över landet. Stockholm har uppenbarligen fördelar för många huvudkontor (bland annat närhet till den personal som man behöver för tjänsterna) liksom exempelvis Kiruna har fördelar för gruvverksamheten och Öresund är en finurlig plats för Svensk-Danska Broförbindelsen att driva sin verksamhet. Däri föreligger ingen orättvisa.
 0
Daniel (26 Maj 2011 12:08):
@Martin. Det jag menar är att det finns ingen tillförlitlig statistik om statsanställda. Vissa myndigheter räknas också som privat sektor ibland så därför är statistiken från arbetsgivarverket direkt felaktig och säger ingenting om hur många statligt anställda det finns i Stockholm. 100000 statligt anställda i stockholm låter rimligt. 67000 låter för lite. Runt 10% av 67000 är enbart dom poliser som arbetar i Stockholm. Det jobbar 5000 pers på regeringskansliet. och sedan har man 163 andra myndigheter som har några anställda. Det jobbar 1000 pers enbart på försvarshögkvarteret.

Sedan om man bolagiserar vissa myndigheter såsom Swedavia så trollar man bort dom statsanställda och för över dom i privat sektor. Du är väl också medveten om att tunnelbaneföraren också jobbar inom privat sektor (medan en spårvagnsförare i Göteborg går under offentlig sektor).

Det är inte jag som blandar äpplen och päron, det är statistiken.
 0
Martin Ekdahl (26 Maj 2011 13:18):
Daniel:

Det finns ett ordspråk som säger att det finns tre former av lögn: "Lögn, förbannad lögn och statistik". Och det ligger väl något i den saken.

Fast någon form av statistik måste man ju kunna förlita sig på. Arbetsgivarverket har jag då ingen anledning att misstro i det hänseendet. Finns det ett överskott av statligt anställda utöver de redovisade så torde även det sprida sig ganska jämt regionalt. Men, det kan vara intressant att se en exakt redovisning av antal statligt anställda människor fördelade över landet. Om du har tid, ork och lust att ta dig an den uppgiften så ser jag med spänning fram mot resultatet.
 0
Daniel (26 Maj 2011 15:41):
@Martin. Jag tror nog att den folkpartistiska ledamoten Flyborg kan ta sig an detta. Hon är den som brukar klaga mest. Hon brukar skriva en debattartikel då och då i Göteborgs-Posten om hur snedfördelat saker och ting är. Det borde komma en snart igen :)
 0
Hans Stålner (26 Maj 2011 17:52):
Martin Ekdahl:

Jag häpnar över den låga nivå den här debatten lodat, eller snarare kanske att den glidit in på ett ganska meningslöst sidospår ... Det enda jag argumenterar för är en sund, balanserad, rättvis och ekonomiskt-rationell fördelning av statliga resurser när det gäller infrastruktur, över hela landet och över tid. Ursprunget till detta med ”orättvisa” var ju att Niklas Öhrström – på Stockholms vägnar – kände sig så förfördelad av detta med skatter och robinhood. Jag kan inte förstå hur man kan känna sig tvingad att gå i försvarsställning för Stockholm på de grunderna.

Niklas Öhrström:

Nej, det är ingen/inget som hämmat just Stockholms utveckling! Det finns ingen ort i Sverige som gynnats så mycket genom decennier och århundraden av statlig resurstilldelning som Stockholm. Det är den betydande (eller kanske den främsta) orsaken till att det är nordens största stad idag (orsaken till att det är nordens största stad är inte att det är nordens största stad ). För övrigt handlar det idag om en självförstärkande effekt som jag kommenterat ovan, den effekten tar sig olika uttryck. Det finns inget problem med den effekten, Stockholm växer, problemet är att staden växer på fel sätt med utspridning – ja, jag stöder Yimby och är medlem.

Jag kan inte heller förstå vitsen med upprepandet av detta med skatter och robinhood, som tydligen drabbat Stockholm så hårt med ”ackumulation i decennier” och som gör att kollektivtrafiken ”kollapsar”. Gör mig en tjänst och läs följande: http:​/​/​www.​journalisten.​se/​artikel/​20​30​/​pr-​byra-​lag-​ba.​.​

Citat ur artikeln i Journalisten:
”Stockholmarna, “allmänheten” ska genom främst media göras medveten om vilka allvarliga konsekvenser kostnadsutjämningen medför för deras vardag och kommun”.

Observera att samma typ av indoktrinering/påverkan genomfördes med avseende på Förbifarten (och kommer antagligen komma upp i andra former i framtiden så att Stockholm kan få mer statliga pengar till inte bara infrastruktur, utan gud vet vad).

Alla som argumenterar för att Stockholm ska ha ännu mer infrastrukturpengar från staten (i jämförelse med andra regioner), som tycker synd om sig själva och känner sig förfördelade och bortglömda bör följa ovanstående länk och läsa. Inse att ni är, har varit och kommer att vara utsatta för ett hårt påverkanstryck som varande just stockholmare – det är olyckligt att dessa så kallade ”argument” sedan ska upprepas papegojelikt på Yimbys forum.

” Har jag påstått något annat. Vänligen läs vad jag skrev! Gå sedan in på SCB! Du kommer se att flyttnettot är väldigt litet. Om du läser mer inser du att Umeå växer mycket pga inflyttning från resten av kommunerna i Västerbotten. Dessa kommuner har i stort sett inget tapp till kommuner utanför länet”.

Nej, du har kanske inte påstått något annat, och jag har läst vad du skrev, övertolka inte varje mening från mig som en kritik riktad mot just dig! Det är verkligen inte min avsikt. Och, ja, ja... Umeå växer genom inflyttning från övriga regionen, MEN förlorar (relativt) stort till Stockholm, det var min poäng och det är inte komplicerat att förstå – läs inte statistiken förenklat!

” Vänligen precisera! Givetvis kan man utnyttja statistiken för att forska i befolkningsökningens orsaker”.

Precisering: Du kan inte förklara orsaken till befolkningsökningen med befolkningsökningens statistik. Vi har alla tillgång till SCB och även vissa av oss andra kan utföra enklare räkneuppgifter.

Och ja, det finns ett födelseöverskott ... det har vi konstaterat ovan. Men det innbär inte att det inte samtidigt finns en kraftig inflyttning från resten av landet; som sagt medelstora och små städer förlorar till Stockholm varje år. Det handlar mycket om välutbildade 20-45 åringar, den viktigaste gruppen, inte minst för att föda barn. Lite tillspetsat kan man fråga sig vad det är för vits med att de ska bo i Stockholms utspridningsområde (förorter+icke-städerna i Stockholms kranskommuner) och pendla i bil över halva stan varje dag, eller i en motorvägstunnel för 28 miljarder? Varför ska staten stödja detta, samtidigt som de mellanstora städerna urholkas?

Avslutningsvis, det finns inget hämmande av Stockholm, det är inte synd om Stockholm, antagligen är det också en myt som körts ut av en pr-byrå för att ”övertyga” stockholmarna och ”allmänheten”.


Henrik Å:

Hehe, decennium duger gott... rättvis och rationell fördelning av statliga medel över tid borde kanske anses som något betydelsefullt för en nation... (?)


Martin Ekdahl och Niklas Öhrström:

Den procentuella fördelningen av statsanställda i olika städer har kanske betydelse i något sammanhang, men inte i detta och inte för mitt argument (att Stockholms utveckling alltid varit och är beroende av staten, när det kommer till att ha blivit en så pass stor stad, samt att detta har ”naturliga” orsaker och att det fortsätter att vara så).

Sedan vet jag inte om den här statistiken räknar alla som får sin lön från staten på det ena eller andra sättet, t.ex. via statliga bidrag, till institutioner (t.ex. teatrar, muséer, svt och annan media osv.)? Att inkludera ALLA dessa var min tanke när jag satte ”statsanställd” inom citat i mitt inlägg ovan. 100.000 personer som direkt eller indirekt får sin lön från staten är inte en dålig uppskattning – de allra flesta i Stockholms stad, antagligen. För övrigt hänvisar jag till Daniels senaste inlägg.

Vill också säga att inflyttningdelen av det totala befolkningsnettot för Stockholms stad – som även har den klart största inflyttningen av alla stockholmskommuner - ligger på 33%, ungefär lika många som födelseöverskottet och inflyttning från utlandet.


I brist av tid (och kanske lust) vill jag nu avsluta den här tråden, se det inte som någon snobbighet. Väl mött i en annan tråd!
 0
Daniel (27 Maj 2011 10:55):
En intressant aspekt ur tillväxten av städerna i Sverige är detta med lokaler. Hur är kraven på konsumtionsanpassade lokaler i dom olika kommunerna i Stockholm? I stadsdelen Lundby i Göteborg så har man det stora problemet att tjänstemännen inte har ställt krav på lokaler i större bostadsprojekt. Det finns ett kvarter (Porslinsfabriken) som kommer att ha runt 500 bostäder, men inga lokaler till någonting. Byggaren (Peab) låter kommunen lösa andra saker såsom dagis m.m. Gör man detta tillräckligt ofta så blir det t.ex. dagiskö. Dagiset kan placeras på någon sluten innegård så ur den aspekten är sådant inte viktigt utan ställer kommunerna rätt krav på byggarna? För annars så ökar ju transportbehovet i staden ytterligare.
 0
Martin Ekdahl (27 Maj 2011 21:28):
Hans Stålner:

Jag accepterar att du har valt att lämna tråden men tänkte ändå lämna en liten replik. Det gör mig lite häpen att du anser att debatten når en "låg nivå" när folk bemöter dina påståenden. Det är ett lite lustigt sätt att resonera. Jag menar, om jag säger att alla svanar är vita och du väljer att granska det påståendet så är det i mina ögon inte ett exempel på urspårad debatt utan kort och gott på en "debatt". Bevisligen finns det inte 100 000 statsanställda i Stockholm hur man än vrider och vänder på det. Det finns kanske 100 000 människor som i andra eller tredje led arbetar för staten. Men (som sagt), det finns också en väldigt massa människor i resten av landet som arbetar för staten. Förmodligen i samma proportioner som i Stockholm; i gruvar och skogar, på vägbyggen och broar. Landet är ju fullt av statligt finansierade projekt och institutioner samt statliga företag. Om man vägrar att dra några gränser för vilka som är statsanställda så kan vi lika gärna kalla alla svenskar för statsanställda och nöja oss där.

Väljer du att peka på staten som allena orsak till att människor flyttar till storstäderna så gör du det väldigt lätt för dig. Eller svårt. Välj själv!

Nåväl, på återseende i en annan tråd.
 0
Jan Wiklund (28 Maj 2011 20:35):
Hans S: Jag skulle vilja ge dig rätt, åtminstone till 50%. Problemet med storstäder kontra landsbygd eller provins är ingalunda enkelt.

Å ena sidan är det storstäder som genererar rikedom. Ekonomisk utveckling skapas av stordriftsfördelar och klungeffekter, dvs av storstäder. Å andra sidan skapar också storstäder politisk, ekonomisk och kulturell makt som drar åt sig ännu mer resurser än vad som i och för sig vore rimligt. Mot detta kan, i gynnsamma fall, provinsen organisera en motmakt som grundas i att provinsens produktion också är nödvändig för helheten. Detta fungerade under en lång tid i Sverige (och ännu bättre i Norge), men jag är tveksam till mot det fungerar idag. Motmakten garanterade att resurstilldelningen till storstaden åtminstone i varje enskilt fall måste motiveras vilket var bra. Det var t.ex. en sådan resurstilldelning som skapade vår ypperliga t-bana på 40-talet.

Idag tycks det här inte fungera. Stockholm får resurstilldelning i form av förmögenhetstillväxt hos de 20% rikaste men inte i form av lönetillväxt hos de 40% fattigaste, vilket leder till att Stockholm enligt SCB är i färd med att bli lika ojämlikt som asiatiska storstäder. Stockholm får också resurstilldelning i form av statusprojekt för dessa 20% rikaste men inte i form av nödvändighetsprojekt för de 40% fattigaste. Vi får alltså pengar till förbifarter men inte till tunnelbana. Vi får inte heller resurser till en mer ekonomisk form av tillväxt där närhet blir viktigare än förflyttning - enligt t.ex. Carlota Pérez en nödvändighet för att ekonomisk tillväxt ska bli möjlig i stor skala över huvud taget.

Det finns alltså enorma obalanser, och artikeln som den här tråden inleddes med fäster förtjänstfullt uppmärksamheten på vad som behöver göras. Vi behöver inte grotta ner oss i om storstaden eller landsbygden behandlas värst, åtminstone inte för ögonblicket. T-baneutbyggnad är nödvändigt vilket framtidsperspektiv vi än har.
 0
Jimmy (3 Juni 2011 00:55):
"Jag vet inte, men dessa jämförelser är klart mer relevanta än jämförelser med Dalatrafik... "

Stockholm är en stad av många i Sverige, varför en jämförelse med andra städer i Sverige ibland kan vara relevant. Man bör också hålla reda på begreppen så man inte blandar ihop t.ex. Göteborg och Falun...

En jämförelse med andra städer i Europe och världen är också högst relevant, något annat har jag inte hävdat. Stockholm blev t.ex. EU:s "miljöhuvudstad" 2010, så helt dysfunktionell kan inte kollektivtrafiken vara i jämförelse med andra europeiska städer.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter