Utskrift från www2.yimby.se
....

Vasastadsborna: Bygg tors torn!

 

Vasastadsborna vill att tornen byggs.

Som vi skrev om i förra veckan så är Tors torn i Hagastaden hotade efterssom det bolag som skulle bygga tornen - Oslo Næringseiendom AS - inte kunde få ekonomi i projektet.

Nu har markanvisningen gått tillbaka till staden som jobbar med att hitta en ny intressent.

Projektet har kritiserats från flera håll och det är lätt att tro att motståndet mot projektet skulle vara stort. Vi från YIMBY har å andra sidan menat att en klar majoritet stöder tornen, något som inte minst visade sig med YIMBY:s stöd-lista för projektet som på bara några dagar samlade fler namnunderkrifter än den namnlista mot projektet som det arbetats på i flera veckor.

Lokaltidningen Vi i vasastan bestämde sig för att göra en egen undersökning.

När man valde att ställa frågan på sin hemsida visade det sig att hela 77% av de svarande stöder tornen. Tidningen valde också att fråga hundra slumpmässigt utvalda vasastadsbor. Svaret blir även här tydligt. Över hälften vill att tornen ska byggas till den höjd som planerats och fyra av fem vill att någon form av torn ska byggas.

Däremot går, som sig bör, åsikterna åt olika håll vad gäller tornens utformning. Även många av YIMBY:s medlemmar tycker att tornen behöver få en mer intressant utformning och det är värt att poängtera att den slutliga utformningen inte är bestämd.

Samfundet S:t Erik kommer till tals i artikeln:
Att de flesta ändå tycks vara positiva till tornen är något som man på Samfundet S:t Erik, som arbetar för att bevara historiska och estetiska värden i Stockholm, inte är övertygade om. Men man tror inte heller att de flesta är emot.
– Jag tror att opinionen är väldigt delad, en del vill ha spektakulära byggen, andra inte. I området i närheten av tornen är nog 98 procent emot, men bor man inte där kan man tycka att det är roligt, säger Lisa Härmark, på Samfundet S:t Erik

Samfundet har naturligtvis all rätt att ha sin ståndpunkt. Men faktum är att undersökningar som påvisar något allmänt motstånd mot att tillåta högre bebyggelse i Stockholm helt verkar lysa med sin frånvaro, något som vi också konstaterar i Vi i vasastans artikel. Alla undersökningar som görs i frågan verkar entydigt peka på ett starkt stöd för både mer intressant och mer synlig arkitektur i Stockholm.

Och såhär brukar det se ut. Så att stödet för tornen är stort även i Vasastan är inget som förvånar oss - men det är förstås glädjande att få de bekräftat.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (3 Juni 2011 21:49):
Det är viktigt att poängtera att det publika stödet för projektet ändå existerar och att det tycks finnas fler stockholmare som vill se tornen byggas än de som vill se projektplanerna i papperskorgen. Det är en bra morot och sporre för politikerna.
 0
Erik (3 Juni 2011 22:12):
Att elektroniska undersökningar och facebookgrupper antagligen inte representerar medelstockholmaren får inte heller glömas bort (även om tidningen gjorde en gatuundersökning också) precis som det står som brasklapp från DN-webbfrågan längst ner.
För min egen del: Bygg dem! Bygg något vackert!
 0
Niklas Öhrström (3 Juni 2011 22:13):
Blev mycket förvånad över att en lokatidning är så pass nyanserad i stadsbyggnadsdebatten. Annars brukar de ofta utgöra en megafon för "de drabbade". En eloge till ViiV :).
 0
Niklas Öhrström (3 Juni 2011 23:08):
Det är intressant att StErik verkar vara så säkra på att alla (98%) skulle vara emot tornen i närheten. Vad baserar de egentligen detta på?
 0
Mattias Woldu (4 Juni 2011 14:47):
Förbundet S:t Erik är typiska dogmatiker som tycker att de känner till en "sanning" som resten ännu inte insett. Det viktiga är att det finns stöd för högre bebyggelse även hos de som bor i Vasastan. Jag tror dock den arkitektoniska utformningen behöver vara bättre för att det skall få byggas så högt som föreslagits, det är ju ändå de högsta byggnaderna i Stockholm när de blir färdiga. För att locka byggherrarna att komma med intressanta förslag kommer det dock behövas ekonomiska incitament.
 0
bodi (4 Juni 2011 22:12):
"Men till skillnad från inställningen till höjden på tornen är det många som inte är nöjda med utformningen"

lustigt att frågan alltid handlar om "om" istället för "hur"

för den som inte är nöjd med utformningen kan jag rekommendera den här facebookgruppen:

http:​/​/​www.​facebook.​com/​home.​php?​sk=​group_​190​335178786
 0
Anders Gardebring (4 Juni 2011 23:26):
bodi:
Fast den grupp du länkar till handlar ju också om just "om" snarare än hur.
Jag håller dock i sak med dig, även om vi säkert har olika syn kring detaljerna. Det är problematiskt att stadsbyggnadsdiskussionen i Stockholm så ofta kokar ner till att bara handla om höjer (se "Stockholm skyline" t.ex.).

Här brukar ju för övrigt vi i YIMBY också hamna i skottgluggen.

Jag vill dock hävda att i höjdfrågan agerar vi i huvudsak reaktivt - det finns gott om grupper som vill framställa stoppandet av högre hus som den enskilt viktigaste frågan för Stockholm - då är det vår uppgift att försöka påvisa att så inte är fallet. Jag hyser en förhoppning om att staden genom att släppa fram några högre byggnader kan få fler människor att förstå att världen inte går under vilket förhoppningsvis kan leda till en breddning av diskussionen.
 0
Gustav Svärd (5 Juni 2011 11:19):
Denna fixering vid höga hus är något som grupper såsom Stockholm Skyline och Samfundet S:t Erik brukar anklaga oss i YIMBY för, men om man tittar närmare på vilka som skriver vad så ser man snabbt att det är de skälva som är fixerade vid att det inte får byggas högt inom några kilometer från den gamla innerstaden. Som Anders så väl uttrycker det agerar vi i huvudsak reaktivt mot deras nimby-inställning i den frågan.

Att det finns ett rätt brett stöd hos de i Vasastan och i Stockholm i övrigt för tors Torn är inget som förvånar mig alls. Det förvånar mig fortfarande mer att de flesta inom media verkar tro att Samfundet S:t Eriks siffra på 98% motstånd till höga hus ligger ens i närheten av verkligheten (iaf ser det ut så om man går efter hur de skriver i dessa frågor). Stockholm är en storstad och de flesta vill ha just en fungerande storstad, inte en samling byar.
 0
bodi (5 Juni 2011 20:00):
Anders -
"Det är problematiskt att stadsbyggnadsdiskussionen i Stockholm så ofta kokar ner till att bara handla om höjer"

ja verkligen! Proargumenten för skyskrapor brukar ju vara att de är miljövänliga (fr.a. pga ökad täthet) och att de är snygga. Problemet med det första argumentet är att man inte diskuterar hur högt eller tätt det ska byggas - alla inser nog att hur högt som helst inte är motiverat rent miljömässigt av byggnadstekniska skäl (dvs - frågan är hur högt man ska bygga, rent miljömässigt?), och problemet med det andra är att det är en smaksak(som väger lätt mot i jfr med att innerstadens silhuett är av riksintresse).

Anders och Gustav - ett problem är, i mina ögon, just att YIMBY agerar reaktivt; alltså inte fördjupar debatten. Ni borde ta reda på, och skriva om, t.ex. miljömässiga vinster med att bygga olika högt. Centerpartiets gamla utspel i frågan, som ni ju också täckte, var ju t.ex. för bedrövligt... ängar på vissa våningsplan etc

Min främsta invändning mot Tors torn är att det är en design som pådyvlats oss från stadsbyggnadskontoret. Om man ny t.e.x. vill ha höga hus av miljöskäl så hjälper det ju inte om husvolymerna bestäms så in i minsta detalj (av estetiska skäl) i planskedet. Och om man nu vill få skyskrapor byggda i Stockholm är det inte bra att man börjar i en kultur där staden bestämmer utformningen. Varför ska staden bestämma hur privata investerares hus ska se ut?

för övrigt är det jag som håller i facebookgruppen ovan numera, så den handlar just om utformningen :). Ett problem med grupperna, och hela diskussionen, har ju varit att alla som vill ha skyskrapor ställt sig bakom Tors torn, samtidigt som alla som är mot Tors torn har behandlats som att de är emot skyskrapor... Att vända sig mot skyskrapor vid torsplan vore väl inte så konstruktivt numera, när planen ju i princip redan är antagen. Men utformningen verkar ju ganska få vara förtjusta i. Även idén om att de båda husen ska se likadana ut.
 0
Herbert Tingesten (5 Juni 2011 20:12):
Bodi: Välkommen till den nya tråden (med samma gamla argument)!

"att man inte diskuterar hur högt eller tätt det ska byggas", är det inte just det som vi har avverkat 150 inlägg i den andra tråden för att diskutera?

"innerstadens silhuett är av riksintresse", njaä, nu övertolkar du nog miljöbalken. Vilken passus är det du stödjer dig på?

"Varför ska staden bestämma hur privata investerares hus ska se ut": Det var väl inget större problem när man byggde Globen, Hötorgshusen osv. Fråga gärna Oslo Næringseiendom om de hade något emot just utformningen eller om det var den stolliga principen att staden ska ha betalt en extra gång för marken för varje våning man bygger som gjorde att de drog sig ur. Har du förresten ritat någon egen design ännu så vi får se om du kan bättre än Wolodarski?

"Men utformningen verkar ju ganska få vara förtjusta i": Källa på det tack.
 0
OF (5 Juni 2011 23:15):
Gustav är inne på rätt spår! Det man ska lägga krutet på är just att helt enkelt övertyga media om att "konservativa bevarare" är i minoritet! Det är en viktig utgångspunkt för att få fram en radikalare attityd gällande stadsplanering hos politikerna då de går i tron att de går emot sina stadsmedborgare. Att det blev dyrt har med den politiska osäkerheten att göra! OF
 0
bodi (6 Juni 2011 01:48):
Herbert, jag håller mig gärna till vi i vasastan här, men du har fortfarande inte övertygat mig om att jag har analyserat det hela fel på någon punkt i den gamla tråden. Särskilt inte ditt stolleri om täthetsböter som du framhärdar.

medger att jag var lite svepande om riksintressen för kulturmiljövården; men Röda bergen är ett som inte får förvanskas:
http:​/​/​www.​sbk.​stockholm.​se/​OPtext/​op0​40​1.​htm

"Men utformningen verkar ju ganska få vara förtjusta i" stöds av vi i vasastan - "Men till skillnad från inställningen till höjden på tornen är det många som inte är nöjda med utformningen", samtidigt som flera YIMBYiter, tex anders, har uttryckt skepsis mot att de ska se likadana ut.
 0
Niklas Öhrström (6 Juni 2011 02:27):
Bodi: Såvitt jag vet så är inget planerat att byggas i Röda Bergen. Så dessa kvarter lär även i fortsättningen vara oförvanskade. Jag är rätt förtjust i TT:s utformning men hade gärna sett två ickeassymetriska torn.

Att de skulle vara pastischer eller kopior spelar för min del ingen roll (jag är tidigare Vasastadsbo, 400m fr TT). Huvudsaken är att de samspelar med stadsdelen på ett bra sätt och då är de 3-4 understa planens gestaltning mot gatan av stor vikt.
 0
Carl-johan Rosén (3 Januari 2012 12:15):
Hallå alla ljusälskare,
Vill ni bo i skuggorna? Ta och räkna ut hur många innerstadsbor som kommer att förlora den sena höst-, vinter- och vårsolen av de höga husen. När det är gjort föreslår jag en ny fundering.
Hur lång, hur många kilometer skugga ger ett 140 meter högt hus vid säg klockan tre en dag i början av december?
Ljusstudier bör ingå i all projektering av skyskrapor!!!
carl-johan
+2
Herbert Tingesten (3 Januari 2012 13:15):
Hur många innerstadsbor kommer att förlora den sena höst-, vinter- och vårsolen? Noll, med tanke på att solen står söder om tornen hela våren, vintern och hösten.

Hur lång blir skuggan av ett 140-metershus klockan tre i början av december? Klockan tre har solen redan gått ner, men låt oss säga klockan två, när solhöjden är ca 4 grader. Det ger oss en skugga på 2000 meter som faller i nordnordostlig riktning. Den skuggan drunkar dock i 500-metersskuggorna från alla 30-metershus den passerar på vägen. Notera också att kärnskuggan blir väldigt smal på 2000 meters avstånd och att den passerar på bara ett par minuter.

Tänk dig nu att man smäller upp sex 23-metershus istället för ett enda 140-metershus. Det blir sex skuggor på 333 meter styck vid samma tid i december. Bredden på de sammanlagda skuggorna blir sex gånger så stor som med höghuset, och består nästan uteslutande av kärnskugga. Och det tar halva dagen innan skuggorna passerat en godtycklig punkt i gatunivå.

Solstudier ingår i alla byggprojekt, kan jag informera om. Är du intresserad kan du läsa en informell sådan om TT som YIMBY har utfört här:

http:​/​/​www.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​daba6ef7-​0​581.​.​
+2
Anders Gardebring (3 Januari 2012 15:16):
Hej Carl-Johan Rosén!
Faktum är att vi har räknat ut hur många innerstadsbor som kommer att förlora den sena höst- vinster- och vårsolen på grund av de höga husen. Svaret blev: Knappt någon alls.
Du kan läsa mer här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​12/​pressmeddelande-​yimby-​syn_​.​.​
+2
Niklas Öhrström (3 Januari 2012 20:59):
Som studien visar så faller skuggorna norrut inte söderut (rätt självklart egentligen).

För den som tror att skuggorna norrut Den som tror att skuggorna på KI-området skulle bli katastrofala kan ju studera skuggorna på Kistagången och norrut som orsakas av Victoria Tower. Förhållandena är jämförbara.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter