Utskrift från www2.yimby.se
....

Länsstyrelsen: Se över riksintressena

 
I en färsk rapport som länsstyrelsen lämnat över till regeringen diskuteras riksintressen.

Jan  Jörnmark skrev om riksintressen i en artikel här på YIMBY för ett par år sedan:
Beskrivningarna blev oftast vida och svårtolkade, men eftersom trycket mot stadskärnorna var lågt på den tiden ifrågasattes egentligen aldrig de definitioner som gjordes. Följden har blivit att vi idag måste handskas med en tickande bomb. Riksintressena hotar att stoppa upp förnyelsearbetet i Sveriges mest dynamiska stadskärnor, när livsfarliga ruiner klassas som ”riksintressanta kulturmiljöer”.


YIMBY har vid ett flertal tillfällen tagit upp problematiken kring riksintressena och dess rigida tolkning. Intresset från regeringen att göra något åt problemet har hittills varit ganska ljumt - galloperande bostadsbrist, klimatuppvärmning och alltmer ansträngd infrastruktur till trots.

Nu verkar dock länsstyrelsen själv arbeta aktivt för att regeringen ska ta tag i problemet. I rapporten kan vi bl.a. läsa:
En översyn av områden för riksintressen och dess påverkan på bostadsbyggandet är mycket angelägen

I en artikel i Dagens Nyheter beskrivs de problem som regionen enligt rapporten står inför år 2030 om inget görs. Trafikköerna blir fem gånger längre än idag och bostadssituationen för ungdomar har blivit ännu värre.

I rapporten skriver länsstyrelsen uttryckligen att: "Eftersom trängsel inte i längden kan byggas bort med väginvesteringar krävs betydande insatser för en utökad kollektivtrafik". Dessutom pekar man på vikten av att samplanera kollektivtrafik med ny bostadsproduktion.

Tiden från idé till färdigt bostadsprojekt måste minst halveras och områden för riksintressen behöver ses över.

Kjell Haglund, analyschef på Länsstyrelsen, säger till Dagens Nyheter att:
Flera av de områden som staten har pekat ut som riksintresse har inte setts över på jättelänge, en del är från 1970-talet.

Enligt Kjell Haglund ska rapporten uttryckligen tolkas som en uppmaning till regeringen att se över riksintressena.

YIMBY kan inte annat än applådera. Riksintressen ska skydda det som är viktigt att skydda. När de blir rent kontraproduktiva och allvarligt försvårar samhällsutvecklingen - vilket idag är ett faktum - är det hög tid att se över regelverket.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas Öhrström (2 November 2011 19:58):
Den gemensamma nämnaren för vad som är lösningen på dessa problem är att bygga mer av tät stad.
 0
Gustav Svärd (2 November 2011 20:20):
^Ja, det skulle kunan lösa grundproblemen. Vore bra att se över de problem som gör att vi inte kan bygga så. Nu har Länsstyrelsen vaknat till denna problemställning.

En tanke som slår mig i övrigt är att om riksintressena ändras på bara 40 år vad gäller kulturhistoriska värden... så är de nog inte riksintressen ändå?
+2
Jerker Söderlind (2 November 2011 22:11):
I stället för att ändra och revidera i de "gamla" riksintressena, vore det möjligt att addera ett antal "nya" riksintressen. Riksintresset av stadsdelar som är intressanta utflyktsmål för turister, lämpliga för nystartande kommunikationsföretag, småskalig shopping och loppmarknader, boende i blandad innerstad, områden med vacker vattenutsikt, attraktiva miljöer för etablering av företag inom sektorer inom finans/försäkring/medling/juridik, osv osv osv. Med en kompletterande lista skulle det framgå gaska bra att ett riksintresse enbart är ett av flera perspektiv att se på saker, dvs inte ett perspektiv som är överordnat andra.
+1
Jan Wiklund (3 November 2011 11:24):
Det sjuka är inte att det finns riksintressen, utan att synen på riksintressen är så konservativ - att allt ska vara som det är.

Men det är förstås bara ett utslag av den självklarhet som har uppstått under modernismen - att det per definition är omöjligt att göra något som är bättre än det som är.
 0
Sven R (3 November 2011 17:03):
Jerker, varför ska en planerare på länsstyrelsen bestämma var det är lämpligt för t.ex kommunikationsföretag att etablera sig? Jag ser inte vitsen med att offentlig planering ska in och kladda på sådant som marknaden sköter bäst själv. Till saken hör att kommuner redan idag genom översiktsplanerna kan peka ut var värdefulla verksamheter finns, om nu det anses viktigt för att etablera kännedomen. T.ex "Evenemangsstråket" i Gbg. Vi behöver inte ytterligare ett lager av byråkrati.
 0
Olle Markstedt (4 November 2011 10:32):
Jag har haft en dialog med Riksantikvariämbetet och förstått att kulturhistoria har gått från att tidigare vara att Bevara till att göras Tillgängligt för en bred allmänhet. Jag undrar om de till åren komna kulturfundamentalisterna har förstått att om verksamheten ändras från t ex hästtransporter till bil så har hela grunden för det kulturhistorisa värdet förändrats och vi ska kunna anpassa verkligheten istället för att tvinga alla att leva i det förgångna??
 0
Jan Wiklund (4 November 2011 19:43):
Sven: På något vis måste det vara möjligt för en folkmajoritet att säga att "så här ska det vara", och säga nej till ett exploateringsförlsag (och ja till ett annat). Normalt sett, och enligt modellen, är det sådant den kommunala politiska processen är till för. Politikerna antas ha tillräcklig kontakt med medborgarna för att kunna fatta sådana beslut.

Dessvärre har kommunalpolitiken byråkratiserats med tiden, och sådant som tidigare gjordes av ideellt fotfolk görs idag av byråkrater och byråkratiserade politiker. Detta har, enligt min uppfattning, gjort att beslutskvaliteten har försämrats. Den politiska "basen" har krympt. Och värre ser det ut att bli enligt en färsk rapport, http:​/​/​vanstrastranden.​wordpress.​com/​20​11/​10​/​27/​finns-​.​.​

Så nej, landstingsbyråkrater i all ära, men en engagerad allmänhet klarar sådant bättre.
 0
Sven R (4 November 2011 21:46):
Jan: Och förhoppningsvis röstar den engagerade allmänheten fram partier som värnar äganderätten. För inte vill vi väl att representanter för allmänintresset (oavsett om de kallar sig byråkrater eller engagerad allmänhet) ska bestämma om allt? Det brukar inte funka så bra.
+2
Jan Jörnmark (5 November 2011 08:15):
Det var väl antagligen jag som lyfte Riksintresset till den centrala nivå som det fick i debatten för ett par år sen. Det jag hade sett var att RI hade formats till en ren galenskaps- och gummiparagraf, som blev en ursäkt för de mest befängda utredningar och för att stoppa upp vilka beslut som helst. Fanns det någon institutionell struktur som skapade en rent ofattbar konservatism (och godtycke) inom stadsbyggnaden så var det de så kallade Riksintressena.

Godtycket tyckte jag var det lustiga (och värsta). Det som hade utnämnts till Riksintressen på 70- och 80-talen var slumpmässigt hopsamlade områden, som antikvarier och museitjänstemän varit ute och vandrat i. Det gjorde också att hela "urvalet" färgades av deras klassmässiga perspektiv, från den utbildade innerstadsboende övre medelklassen/överklassen. Det fick i sin tur effekten att utvecklingen av centrum försvårades ännu mer, eftersom skrivningarna präglades av de här människornas promenader och den utsikt de hade från sina köksfönster.

Tycker nog att redan framlyftningen av RI och den åtföljande debatten fick de värsta överdrifterna att lugna sig, men Länsstyrelsen har rätt, det finns förfärligt mycket att göra. Dessutom är det synd att antikvarierna på det här sättet har definierat bort sig själva som yrkesgrupp: det spelar ingen roll hur mycket dom säger att dom vill delta i nyutvecklingen av våra städer och vår stadsbyggnad - i praktiken hamnar dom bara i ett sterilt försvarande av de "Riksintressen" som definierades därborta på 70- och 80-talet.
+1
Jan Wiklund (6 November 2011 15:33):
Sven: Ja si det går inte att bestämma på förhand. Risken finns förstås alltid att det dyker upp inskränkta ideologer som hävdar antingen att äganderätten är helig eller att äganderätten är ond. Men normalt sett brukar folk vara ganska pragmatiska.
+1
Alexander Åkerman (7 November 2011 14:14):
Tycker att bevarandesynen har blivit lite snedvriden. Men man har alltför mycket tunnelseende och bara ser till form. Man glömmer ofta att ett bevarande av formen i längden kan innebära en totalförändring kulturellt.

Tillexempel att ett bevarande av villakaraktären som omöjliggör billiga bostäder och i längden innebär att den tidigare medelsvensson stämpeln på området ger vika för den öfremedelklassen.

Eller som här i Uppsala där vissa vill bevara den befintliga stadsmiljöns både låga bebyggelse och luftiga miljöer - och istället sprida staden. Att detta skulle döda möjligheten att enkelt kunna ta cykeln vart man vill - avstånden blir helt enkelt för långa - det är någonting litet som skulle förändra/försämra stadens karaktär oändligt mycket mer än en tätare bebyggelse...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter