Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om översiktsplan för Lidingö

 
Detta är en förkortad version av YIMBYs yttrande för Lidingös översiktsplan. Hela Yimbys yttrande finns att läsa som pdf-dokument, Se även Lidingö kommuns informationssida om planprocessen.


Torsvik - område med förtätningspotential. Bild: Wikipedia.

YIMBY ställer sig över lag positiva till kommunens nya översiktsplan. Planen borde dock mer tydligt främja utvecklingen av kvartersstruktur i stället för småhusenklaver, kollektivtrafik i stället för privatbilism, och ökad byggnadshöjd med yteffektivitet i stället för nyexploatering av naturområden.

I planen finns förslag på nya småhus. Detta är problematiskt då fristående småhus är ytslösande och gör det svårt att försörja bebyggelsen med kollektivtrafik. För att spara mark och minska slitaget på miljön, liksom att kunna erbjuda Lidingöborna ett bättre utbud av tjänster, service och kultur är nybyggnation i stadsmässiga kvarter att föredra framför nya småhusområden. Med stadsmässiga kvarter avses flerbostadshus med fasad parallellt med gatan, 4 eller fler våningar, garage i källarplan och lokaler i markplan. Lokalerna bör samverka med gatulivet, och kan användas som butiker eller förskolor, alternativt som kontor, föreningslokaler, tillgänglighetsbostäder. Byggnaderna bör ha innergårdar och takterrasser. Om infrastrukturen är tillräcklig, så kan kvartersstrukturen också inrymma enskilda höghus. Stadsradhus i två våningar med inredd källare kan ingå i kvartersstruktur. Nybyggen bör ha hög estetisk kvalitet, gärna i anknytning till villastadens arkitektur.


Natur, jordbruk och parker


Begreppet "grönområde" bör preciseras. Kommunen bör bevara öns anlagda parker för vardagsrekreation, och tillföra lek- och idrottsutrustning och konst. Även jordbrukslandskapet, och naturområden för ekologisk resurs och friluftsområden, bör bevaras. Stora delar av det som kallas "grönområde" saknar rekreativa eller ekologiska värden. Undersök möjligheten att anlägga koloniområden, till exempel i Yttringe.


Trafik

Förslaget om omdragning av Lidingöbanan bör ställas mot möjligheten att behålla befintlig sträckning av Lidingöbanan, och istället dra ut tunnelbanan till Lidingö Centrum. Se vidare YIMBY yttrande 2010:15. Bygg snarast dubbelspår på Lidingöbanans sträcka AGA-Brevik, och ge kommunalt stöd åt båtbuss till södra Lidingö, för att avlasta Södra Kungsvägen.Kommunen bör ta ut en marknadsmässig parkeringsavgift på parkeringsplatser och gator, genom direkt avgift eller abonnemang. Börja i Torsvik-Centrum-området, där kollektivtrafiken redan idag är god, och fortsätt med andra områden i samband med utbyggd kollektivtrafik. Bilpooler bör få särskilt stöd, till exempel kan de befrias från kommunal parkeringsavgift.


Torsvik-Centrum

Bygg kontorsbyggnader vid Torsvikskajen, tillsammans med småbåtshamn, utomhusbad eller annan fritidsanläggning. Omvandla Herserudsvägen mellan till butiksgata. Spara naturområdena på Torsviksplatån. Bygg yteffektiva flerplansbyggnader på Torsviks skola, för att ersätta enplansbyggnader och frigöra mark. Bygg en ny idrottshall i flera plan, som anknyter till kvartersstruktur, och kan användas för föreningsidrott. Bygg kvartersstruktur längs Sturevägen, nordost om Torsviks skola. Utred möjligheten att ersätta stadshuset med kvartersstruktur med ett nytt, yteffektivt och välkomnande stadhus.


Södra Lidingö

Förtäta stråket Larsberg-Baggeby med klassisk kvartersstruktur. Ersätt parkeringarna med yteffektiva garage. Anlägg aktivitetsparker med lek- och idrottsutrustning. Avvakta med nybyggen av bostäder i Brevik-Gåshaga tills trängseln på Södra Kungsvägen är löst. Förtätning i Gåshaga bör bestå av kvartersstruktur med tyngdpunkt på lokaler.

Öppna för nya yteffektiva fritidsanläggningar vid Ekholmsnäsbacken, till exempel bangolf, ridhus, restaurang och toppstuga. En bro över Kyrkviken, och en färjbrygga vid Ekholmsnäs Gård, skulle ge Ekholmsnäs möjlighet att samarbeta med Elfviks kursgårdar.


Sticklinge

Bygg klassisk kvartersstruktur runt Sticklinge skola. Ytorna längs Kyttingevägen och Tyktorpsvägen, vid golfbanan, kan exploateras för logistisk verksamhet. Utred möjligheten att anlägga ett ridhus i Sticklinge.


Näset-Bo-Rudboda


Räta ut Källängsvägen, och bygg upp kvartersstruktur i Näset. Överväg exploatering av skogen väster om Källängens skola. Bygg upp kvartersstruktur längs Kyrkvägen och Rådjursvägen. Tillåt ökad byggnadshöjd på Lidingövallens område, men bevara parkområdet vid Kyrkviken.

Det går att bygga upp kvartersstruktur i Rudboda Centrum och Östra Rudboda. Planera partihandel och logistisk verksamhet i Bosöhamnen. Bygg upp nya lokaler i Björnbo, med fokus på sjukvård. Om möjligt flytta Canada brädgård till ny tomt. Ersätt med klassisk kvartersstruktur med lokaler mot Elfviksvägen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Tore Kullgren (21 December 2011 10:23):
Socialdemokraterna på Lidingö har skrivit ett yttrande som i huvudsak går på samma linje som Yimby: http:​/​/​lidingosidan.​se/​stadsplanering/​4151/​s-​om-​oevers.​.​
 0
Gustav Svärd (21 December 2011 11:15):
Trevligt att se att S nånstans i Stockholm blickar frammåt.
+1
Tore Kullgren (21 December 2011 21:57):
+2
Herbert Tingesten (21 December 2011 22:30):
Lite omvända världen mot Stockholm, Nimby-c och Yimby-s. Där ser man vad enskilda tongivande politiker och deras personliga preferenser betyder.

Gediget och bra yttrande förresten.
 0
Jan (22 December 2011 23:14):
RE: Tore Kullgren

Studerar man valresultatet från kommunvalet 2010 på Lidingö kan man se att S fick 10,41%. Om man inkluderar S's samarbetspartier på riksnivå MP och V fick de 6,77% respektive 2,08% dvs. totalt fick de 19,26%. Enbart M är i sig själva med 35,66% är mer 85% större än de rödgröna tillsammans.

Man kan drömma om en S politik på Lidingö men det lär förbli en dröm inom överskådlig framtid.

http:​/​/​www.​val.​se/​val/​val20​10​/​slutresultat/​K/​kommun/​0​1.​.​
 0
Tore Kullgren (23 December 2011 21:07):
Utopia Arkitekter har föreslagit ett nytt, mycket intressant, höghuskvarter för Torsvik. http:​/​/​www.​utopia.​se/​projekt/​torsplan/​
 0
Classe (27 December 2011 13:04):
Så mycket stolligheter som man hittar här får man leta efter på andra ställen.

Broar o färjeläger vid Ekholmsnäs, höghus i Rudboda m.m.

Räcker det inte med att man redan har utrotat djurlivet helt och hållet vid Ekholmsnäs efter att man byggde en Golfbana där alla djuren höll till tidigare?
+3
Herbert Tingesten (27 December 2011 15:38):
Classe: Jag förmodar att man utrotade alla djuren som höll till precis där ditt hus står också. Räckte det inte med husen som fanns innan?

Tänker du verka för att huset du bor i rivs och att marken ges tillbaka till lövgrodorna och vildkaninerna? Eller var det ostolligt att bygga just det huset, och i så fall varför?
 0
Alex (11 Januari 2012 00:50):
Herbert, argumentet är ju rätt löjligt, om du ursäktar. Med det argumentet (som ofta återkommer här) bör man väl bygga nytt överallt där det inte tidigare är byggt?

Ni har en hel del bra idéer, men ni är lite väl fast i er egen doktrin måste jag säga efter att ha följt sidan i ett halvår eller så (vilket jag kommer fortsätta att göra, för det är alltid roligt att läsa här!)
+3
Herbert Tingesten (11 Januari 2012 01:09):
Inte överallt, men på hyfsat central mark tycker jag personligen inte att just djurlivet ska användas som ursäkt för att inte bygga. Letar du efter löjliga argument så har du ett där. Hade man resonerat så tidigare så hade inga städer varit möjliga överhuvudtaget. Och djuren har redan 95% av landets yta.
+3
Tore Kullgren (11 Januari 2012 05:08):
Folk måste bo någonstans. Och om folk bor i höghus i stället för villor med tillhörande vägnät, så blir det mer markyta över till naturen.
 0
Alex (11 Januari 2012 13:16):
Jo, men Ekholmsnäs är inte hyfsat central mark, därav min kommentar.
+2
Tore Kullgren (16 Januari 2012 00:38):
Ekholmsnäsbacken är en konstgjord grushög, som till största delen används av idrottsanläggningar. Därför är det lämpligt att bebygga backen ytterligare, för att spara riktig naturmark.
 0
Jan Wiklund (9 Juni 2013 14:59):
Kommunicerade idag med en dam som bor i ett hyreshus i Torsvik. Hon berättade att kommunen planerar att riva dem alla för att bygga enligt de nya planerna. Dvs en kalhyggessanering enligt 60-talsprinciper. Någon som vet om detta är sant? Kan kommuner vara såna idioter idag?
 0
Alf . (9 Juni 2013 21:30):
Jag tror inte det. Å andra sidan vad jag tror och vad som sker i verkligheten är ibland två skilda saker. Men i det här fallet så borde det inte ske någon kalhyggessanering. Troligtvis har en massa rykten förstorats upp, ungefär som viskningsleken man gjorde på lekis.

Förresten så är det hus försvunna på framtidsbild 2 jämfört med framtidsbild 1, så en del rivningar kanske det blir.
http:​/​/​www.​lidingo.​se/​centrumtorsvik/​centrumtorsvik/​to.​.​

Husen som är "borta" på alla framtidsbilder utom framtidsbild 1 är gula och finns bakom gubben.
http:​/​/​www.​hitta.​se/​karta?​ref=​start#var=​stockholmsv%C3.​.​
 0
Gustav Svärd (11 Juni 2013 20:20):
Blir det rivningar? ja. Men bara knappt. Det handlar om så få hus att det knappt når upp i pluralis. Det handlar inte om någon totalsanering a la 60tal.

Lidingöplanerna är lysande IMO, hoppas de vågar satsa på det mest ambitiösa förslaget och låter det ta några år att bygga så att de sista husen kan justera uppåt för en ökad täthet när man ser att det blir riktigt bra och attraktivt. Så attraktivt att trycket på lägenheter osv blir stort nog att motivera ett par våningar mer på en del hus.
+2
Jan Wiklund (12 Juni 2013 08:41):
Planarkitekt Ingela Isaksson på Lidingö stad bekräftat just att man "inte har tagit ställning till om de husen ska rivas eller inte. Vi har visat att det går att bebygga på ett annat sätt, men att den bebyggelsen har kulturhistoriska värden och det måste vi titta vidare på i fortsatt arbete." "De husen" avser hyreshusen från 50-talet norr om Stockholmsvägen. Däremot kommer man att riva fyra hus utmed Stockholmsvägen - nödvändigt för att få plats med spårvagn, säger arkitekt Isaksson.

Alltså inte så få hus att det knappt når upp i pluralis, Gustav. Minst fyra, eventuellt många fler även om helst inte.

Några reflektioner:

- Det är märkligt att man över huvud taget överväger möjligheten att riva fullt fungerande hus när det finns så mycket mark att bygga på. Gamla hus är en tillgång. (Att jag är positiv till att det byggs, mycket, torde ha framgått).

- Det är ändå positivt att arkitekterna ser rivning som ett andrahandsalternativ - vad sen än politikerna tycker i en andra vända.

- Det är bisarrt att endast "kulturhistoriska värden" är godkända begrepp i stadsplanefrågor. Att faktiskt människor bor i husen och att verksamheter äger rum där är tydligen helt ovidkommande i deras värld.

- Det finns ett stort skärsår genom staden i form av den överdimensionerade Södra Kungsvägen. Varför lägger man inte spårvägen där?

- Det verkar politiskt inkompetent att ge de ofrånkomliga nimbyreaktionerna ett så starkt vapen som ett hot om vräkning av dussintals eller hundratals personer. Vore man det minsta smart skapar man inte fiender i onödan.

I dagarna pågår fullt krig i Turkiet, med flera dödsoffer och hundratals skadade. Bränslet i striden är gentrifieringen av Istanbul, där folk som inte har nog med pengar slängs ut, på gatan i många fall, för att tjusiga konsumtionsvisioner om Turkiet som modernt i-land ska kunna manifesteras.

De rivningshotade husen i Torsvik är vanliga prosaiska hyreshus där hyrorna är måttliga och folk med måttliga inkomster har råd att bo. I det som planeras kommer de knappast att ha råd med det, alternativet blir att flytta längre ut.

Finns det det minsta krut i dem kommer de att protestera, och slå ihop sina styrkor med Lidingös talrika principiella nimbies som av princip anser att man inte ska bygga något alls någonstans.

Lär sig politiker aldrig?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter