Utskrift från www2.yimby.se
....

Riksantikvarieämbetet hotar riksintresset Stockholm

 
Missa inte YIMBY:s temakväll om arkitektur den 21 Februari


Byggnaden som föreslås ersätta Scandic Continental. Bild: Strategisk Arkitektur

Den byggnad som ska ersätta Scandic Continental (Byggt 1962) på Vasagatan är på tapeten igen. Länsstyrelsen menar, enligt Svenska Dagbladet, att "Stockholm förskingrar innerstadens riksintressanta kulturmiljö". Sin vana trogen har Svenska Dagbladet placerat artikeln i sin kulturdel för att få fritt spelrum för rena åsiktsartiklar på nyhetsplats.

I artikeln, signerad Johan Hellekant får vi veta att:
Formellt är det stadsbyggnadskontoret som kritiseras för en ny detaljplan vars syfte är att ge Stockholm en ny höghusikon i 13 våningar framför Centralstationen.

Höghusikon? 13 våningar?

Enligt arkitekt Ragni Josefsson på Länsstyrelsen finns ett antal "problem" med den nu föreslagna bebyggelsen:
 

  • Vasagatans normala femvåningshöjd bryts och samspelet med omgivande hus är dåligt.
  • Sett från norr minskas det pamiga centralposthuset som är byggnadsminne
  • Höghuset slår knock på den historiska Centralstationen
  • Delar av Klara kyrka skyms
  • Klassiska Stockholmsvyer påverkas till det sämre (från Monteliusvägen och Riddarholmen).

Det kanske mest intressanta av dessa "argument" är det om femvåningshöjden. Problemet - vilket förstås är uppenbart för den som någon gång gått längsmed Vasagatan - är att det helt enkelt inte är sant.


Idel..


...femvåningshus...


...längsmed...


...Vasgatan.


Eller kanske inte...

Vad gäller intrycket av Centralposthuset så gör ju förstås den byggnaden ett ganska starkt intryck av sig själv, men det kan vara intressant att se hur pass mycket dagens Hotell Continental syns från Centralposthuset (Det föreslagna huset blir bara två våningar högre):Kulturskymning!

Ett annat "problem" är att Klara kyrka skyms. Ett problem (i den mån det är det) som ju för övrigt i så fall också en annan byggnad har:Om vi krasst ska gå på Länsstyrelsens tolkning bör alltså stora delar av Vasagatans bebyggelse (inklusive centralposthuset) rivas för att få till den där tydligen väldigt viktiga 5-våningsskalan...

Vi får också bl.a. veta att den "klassiska" vyn från Monteliusvägen (invigd 1998) påverkas "till det sämre". (En subjektiv åsikt snarare än ett sakargument).

I den digitala utgåvan av SvD står att "Planen är att det modernistiska punkthuset med Scandic hotel ska rivas. Början på en byggrop syns redan i hörnet Vasagatan–Klarabergsgatan.". Intressant nog ser det annorlunda ut i den tryckta versionen:Punkthuset är inte bara unikt (enligt vem, är det skribentens privata åsikt?) utan dessutom redan rivet...

Länsstyrelsen kräver, enligt SvD-artikeln, "argument för att ett underjordiskt transportsystem måste ha ett 51,2 meter högt stationshus.". Några argument från Länsstyrelsen till varför det skulle vara ett samhällsproblem att utnyttja centralt belägen mark och markera platsen för Sveriges största knutpunkt för kollektivtrafik lär vi dock inte få se.

Länsstyrelsen ifrågasätter också att det nya stationshuset ska ha dubbelt så stor volym som det rivna huset. Skönhetsrådet har också invändningar och ser det som ett problem att Station City:s fasader tillåts "kraga ut" över trottoarerna.
Rättelse: Skönhetsrådet påtalar i ett mail till YIMBY att Svenska Dagbladets uppgift är felaktig. Det är stadsmuseet som har skrivit om utkragningen. Skönhetsrådet formulerar sig istället såhär i sitt yttrande:

Rådet menar att man istället borde arbeta med indragna, trappade våningsplan som möjligen tillåts breda ut sig ända fram till fasadlivet mot Klara Västra Kyrkogata och hörnet mot Klarabergsgatan som ett sätt att där knyta an till de högre gatunivåer som gäller.

Byggnadens gestaltning kan, och bör, diskuteras. En del kommer att uppskatta den, andra inte. Det är dock onekligen så att det är en byggnad som är ganska bred relaterat till sin höjd. Anledningen till detta är förstås att man vill få in många funktioner på detta ytterst centrala läge. Stationsbyggnad, handel, hotell, bostäder.

Om man vill undvika den lådform som en byggnad på ett så centralt läge nästan ofrånkomligen får så kan man inte mycket annat än bygga uppåt, vilket också var det som diskuterades i slutet av 2008 när dessa förslag var på tapeten:

Vi frågade redan då "kommer de styrande bakom detta projekt löpa hela linan ut?" och kan idag konstatera att nej, det gjorde de inte. Istället vek våra politiker ner sig innan frågan ens kom fram till en plan som kunde gå ut på samråd. Detta trots att Stockholmarna inte verkar ha något emot en högre byggnad på platsen.

Nu när Länsstyrelsen till och med hotar med att gå in med sitt veto mot ett 13-våningshus på Sveriges mest centrala plats i en av Norra Europas snabbast växande städer är det hög tid att ta den politiska striden.

Riksintressena, som ligger till grund för Länsstyrelsens kritik, är en märklig konstruktion. Riksintressena togs fram av ett antal antikvarier på 1980 och 90-talen och hanteras av Riksantikvarieämbetet. Riksintressena är luddiga, subjektiva och har fått ett oproportionerligt stort genomslag. Makten som har givits till de antikvarier som tagit fram riksintressena och till riksantikvarieämbetet är påtaglig. Denna makt gör att man kan gå in och upphäva det kommunala självstyret. Huruvida det är ett förhållningssätt till städers utveckling som hör hemma i en demokrati kan onekligen diskuteras.

En debattartikel på Riksantikvarieämbetets hemsida visar med all önskvärd tydlighet att det handlar om rent subjektivt tyckande från myndighetens sida:

Tillväxt och utveckling förutsätter att vi förmår ta vara på det särpräglade och unika. Visst kan våra städer tåla höga hus om de är bra utförda och placeras på rätt ställe. Frågan är dock en helt annan. Kan verkligen utslätning och likriktning var framgångsfaktorer? Ska våra städer ens försöka mäta sig med New York eller Dubai?
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (15 Februari 2012 10:18):
Bra skrivet!
Förslagen från 2008 är ännu ett missat tillfälle för Stockholm att bli bättre.
+2
Daniel Holm (15 Februari 2012 10:22):
Vi är så otroligt långt ifrån ett New York här i Stockholm, så jag har svårt att se varför man envisas med att dra den parallellen så fort ett hus med något fler än 5 våningar kommer på tal. 1, 2 eller 10 höga hus blir inte någon Manhattan-kopia.
+3
Gustav Svärd (15 Februari 2012 10:35):
Dubai-liknelsen är intressant också: när det sägs att höghus är helt ok, bara de inte är i innerstan samt att vi inte bör urbanisera utanför tullarna (bevara karatär osv) så är det just Dubai & la Defense det blir! D.v.s. skyskrapor utformade som solitärer som står i en modernistiskt planerad miljö med knapphändiga stadskvalitéer.
+6
Mats Andersson (15 Februari 2012 10:36):
Tack för en bra och klockren artikel. Denna historia visar att det finns fundamentala systemfel i vårt demokratiska system. Enskilda tjänstemän har tydligen fått mandat att utifrån ett löst, subjektivt och helt personligt tyckande hindra ett samhällsviktigt projekt från att genomgå den normala demokratiska processen. Bortsett från Länsstyrelsens vetorätt, som helt fråntar medborgarna något inflytande i en fråga som sist och slutligen endast angår dem, så är det mest beklämmande att Länsstyrelsens riktlinjer är så lösa, vaga och oprecisa att de beslut som följer av dem är helt omöjliga att bemöta i sak. Vad menar t.ex. Länsstyrelsen med påståendet: "Höghuset slår knock på den historiska centralstationen". Jag förmodar att de inte föreställer sig att det ska byggas ett våldsbenäget hus som så fort tillfälle ges kommer att ge centralstationen en rak höger. Istället bör knocken vara något bildlikt som sker i huvudet på en tjänsteman på Länsstyrelsen. Hur invänder man mot och bemöter helt subjektiva föreställningar som inte existerar utanför en enskild människas huvud? Och hur kan sådana föreställningar tillåtas väga tyngre än en demokratisk process som berör två miljoner människors vardagsmiljö?
+4
zep (15 Februari 2012 10:41):
Fy f**n, Jag blir så irriterad att jag kokar. Hur i hela friden kan dessa institutioner fortfarande funka så här? Om länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet hade haft rådgivande funktioner precis som skönhetsrådet hade det varit ok. Men det här är ju helt sjukt!
+3
Fredrik Gustavsson (15 Februari 2012 11:35):
Jag önskar att den sista av bilderna hade blivit verklighet.
+2
Magnus Gustavsson (15 Februari 2012 11:51):
Alltid detta fokus på samspel mellan husen. Varför kan vi inte uppmuntra en större variation istället vad gäller husens form och struktur? Jag tycker detta hus bryter av ganska rejält mot kringliggande byggnader (även om jag inte är förtjust i utformningen). På sätt och vis tycker jag att man delvis motverkar en av stadens värdekärnor när allt som byggs måste lägga så stort fokus på samspelet. Staden har alltid skiljt sig i utformning, variation är en naturlig del av stadens utformning. Är anledningen till de svenska husens likformigheten att vi lever i landet lagom?
+2
Gustav Svärd (15 Februari 2012 12:30):
@Fredrik Gustavsson
Det hade varit underbart. Kanske med ett av de andra förslagen ståendes på andra sidan bronfästet?
+2
Linda Lövgren (15 Februari 2012 12:54):
Det finns ett flertal utredningar som Socialdepartementet har tillsatt i boendefrågan. En av dem presenterades igår, nämligen "Bostadsförsörjningen i Stockholms län ? analys och åtgärder" som gjordes av Sören Häggroth. En av hans förslag var en årlig översyn av riksintressena, något som man kan tycka verkar vara ett synnerligen trängande behov. Det kommer dock inte förändra dessa institutioners starka påverkan av vad som får byggas.
+2
Ola Halvardsson (15 Februari 2012 14:38):
Varför ingriper inte regeringen när riksintresset Sveriges utveckling håller på att bromsas pga. tjänstemenens personliga åsikter.
+1
Oscar A (15 Februari 2012 14:58):
Vilken stor hemsk koloss och låda till byggnad. Hoppas den inte blir av! Varför inte bygga byggnader i klassisk stil som hör hemma i en klassisk stenstad? Jämför med fördel den vackra byggnaden till höger på bilden överst i artikeln.
+2
Anders Gardebring (15 Februari 2012 15:40):
Oscar A:
Arkitektur, och upplevelsen av den, är subjektiv. Det man oavsett den upplevelsen måste säga till Jernhusen och Strategisk arkitektur:s försvar är att de inte getts så mycket andra möjligheter än att göra en stor låda. Många funktioner måste in, man får inte bygga uppåt, vad är kvar att göra? Ska huset bli mindre i markplan måste det röra sig uppåt. Ja om inte skattepengar ska gå in och betala för huset förstås.
 0
Erik Tysk (15 Februari 2012 15:57):
Snart är det fan dags att gå in på länsstyrelsen med brinnande facklor och högafflar... Det här är ju fanimej helt osannolikt dumt i huvudet! Att detta ens kan ske är ju ofattbart (och självklart hakar SvD på tåget).
+1
Martin Kling (15 Februari 2012 21:14):
Mycket bra skrivet. Det kommer bli en tummetott av den här platsen i slutändan. Vågar man gissa på ett hus som är lägre än nuvarande byggnad? ; )
 0
Krister (15 Februari 2012 22:56):
Modern höghusarkitektur likt bilderna ovan är ej tilltalande.
Jfr bilder på Hong-Kongo eller Tokyo med ex.vis Budapest eller Wien!
+2
Anders Gardebring (16 Februari 2012 08:16):
Krister:
Jag har varit i både Tokyo, Budapest och Wien och tycker att det finns intressant och vacker arkitektur i alla dessa städer. Mångfald istället för enfald!
+6
Maria Ekberg (16 Februari 2012 10:10):
Krister: Återigen löst tyckande. Vissa gillar gammal stenstad, vissa gillar höghus, vissa gillar landsbyggd. Grejen är den att vi lever i en demokrati och just nu tenderar folk att i högre utsträckning vilja ha urbana miljöer och till och med höghus/skyskrapor.

Själv är jag ganska skeptisk till ett höghus i den här positionen, även om jag hade föredragit det framför den här guldiga jävla kuben.

Men på något sätt måste vi få stopp på det här galna viruset (sprids via S.t Eriks, länsstyrelsen, sthlmskyline.se mfl) som yttrar sig i form av den här typen av uttalanden:
"utformningen måste anspela mer mot den modernistiska stilen som präglar området"
"Eftersom det historiskt sett för 340 år sedan låg en soptipp på platsen, tycker vi dagiset borde arkitektoniskt likna en sådan"
"Eftersom huset är två våningar högre än sina grannar, kan man se det från medborgarplatsen!!!!"
+3
Jan Jörnmark (16 Februari 2012 12:03):
Bra skrivet Anders. Jag tror att det här blir tillfället när vi verkligen kan starta debatten. Lagen är bisarr, vilket vi redan skrivit om massor av gånger.
+2
Erik Jungnelius (16 Februari 2012 13:05):
Hårresande godtyckliga yttranden från länsstyrelsen. Byggnaden kommer att skymma PTS-huset och centralstationen, ja visst, men inte mer än alla de andra befintliga byggnaderna på Vasagatan... Jag minns hur glad jag blev när jag fick höra att de skulle riva Scandic, men det verkar ju bara komma något lika halvdant på samma plats.
 0
Gustav Svärd (16 Februari 2012 13:07):
Per Ankersjö svarar på Friggebos uttalande: http:​/​/​www.​svd.​se/​kultur/​kulturdebatt/​ankersjo-​stockho.​.​
ingress: "Ska nya byggnader i Stockholms innerstad få vara högre än resten av bebyggelsen? Per Ankersjö, C, går i svaromål mot Birgit Friggebo, FP, och frågar henne om hon föredrar att exploatera parker och skolgårdar än att bygga på höjden."
 0
aa (16 Februari 2012 13:22):
Fy sjutton vad Stockholm är tråkigt. Förslagen från 2008 var alla extremt bra, speciellt den med smal botten.
+1
PO Hallberg (16 Februari 2012 14:44):
Jag håller med i princip. Dessa kvarter är inte speciellt känsliga och det finns inte mycket som är värt att bevara i krokarna.

Dock tycker jag liggande förslag på byggnad är tämligen uselt. Kort och tjockt. Som en balanserande köttbulle. Men det är väl den här typen vi får när arkitektur primärt diskuteras utifrån restriktioner.
 0
Jan Jörnmark (16 Februari 2012 15:19):
Något av de två sista husen borde ju ha byggts. Nu har vi då kompromissat ner dom till en köttbulle - innan vi når antiklimax: det ska vara en ping-pong boll.
 0
Anders Gardebring (16 Februari 2012 15:30):
Jan:
Näst sista huset var min personliga favorit. Framförallt för att bottenplanet tilltalar mig enormt mycket.
 0
Oscar A (16 Februari 2012 16:07):
Ni här som förespråkar högus i detta fall,

Gör sig inte skyskraper eller höghus överlägset bäst i kluster (jfr New York)? Enstaka höghus som ploppar upp lite här och där är åtminstone enligt min uppfattning inte tilltalande (jfr bilderna i artikeln).

Täta kluster med höghus skulle med fördel kunnat - ja det är väl för sent nu? - byggas i Hagastaden eller Norra Djurgårdsstaden.
 0
Bo (16 Februari 2012 16:56):
Jag tycker faktist att den sista bilden på höghusalternativen (minns inte vilken arkitekt det var, vingårds?) är bra. Den är inte fyrkantig med platt tak utan smälter in i omgivningen bättre, även mot kyrkan.
 0
Bo (16 Februari 2012 17:00):
Dessutom, ett högt smalare hus skymmer mycket mindre än en bred och tjock. Står man vid centralstationen kommer man ju inte se nånting bakom köttbullen, inte ens kyrkan. Ett högt smalt hus bevarar ju sikten.
+1
Anders Gardebring (16 Februari 2012 19:07):
Oscar A:
För att det ska bli ett kluster måste det första huset byggas... YIMBY har förespråkat att det byggs ett högt hus här vid Vasagatan samt också ett högt hus vid överdäckningen av spåren vid centralen, vilket skulle ge två höga byggnader i området.
 0
Anders Ryding (16 Februari 2012 20:01):
Denna Ragnvi Josefsson på Länsstyrelsen är väl en gammal miljöpartist om jag förstått det rätt. Så får de då så att säga bakvägen igenom sin politik. Tjänstemannastyre i den här typen av frågor undergräver verkligen demokratin. Riksintresset är väl ingen lagstadgad skyldighet att ta hänsyn till, eller...Sedan är ju Ragnvis resonemang helt uppåt väggarna, man river scandic Hotel som är tolv våningar men måste ersättas med ett femvåningshus? Man får ju nära döden upplevelser.
Nu Regina, om du läser detta, är det tid att visa lite handlingskraft. Inskolningstiden är över nu.
 0
bjorn (17 Februari 2012 12:10):
Stockholm är en väldigt skör stad. Enligt en del så kommer staden att vara obebolig om en utsikt förändras. Enligt andra så är kommer stockholm att gå under om ett hus får åtta istället för tretton våningar.
+2
Anders Gardebring (17 Februari 2012 12:17):
Anders Ryding:
Mitt intryck av miljöpartiet är nog mer blandat än så. Jag ser att det finns två tydliga fallanger. En bakåtsträvande fallang som har kvar ett "gröna vågen"-tänk (som ju har noll och inget att göra med faktisk miljövänlighet) och en mer framtidsinriktad fallang som är mer inriktad på hur man bygger hållbara städer. Jag hoppas att den senare fallangen kan bli den dominerande...

Bjorn:
Sveriges mest centrala läge alla kategorier. Det finns goda skäl att ta i lite på denna plats. Att endast bygga 5 våningar och till hundra procent basera det på rent subjektivt estetiska preferenser hos några antikvarier på RAÄ som sedan subjektivt tolkas av någon tjänsteman på Länsstyrelsen känns kanske inte som en helt klockren lösning...
+1
bjorn (17 Februari 2012 12:19):
Anders:
Jag är bara road av det (ibland) höga tonläget i debatten. Stockholm kommer nog att klara sig utmärkt oavsett om man bygger 5 eller 100 våningar på platsen.
 0
Niklas Öhrström (17 Februari 2012 15:37):
Bjorn:
"Enligt andra så är kommer stockholm att gå under om ett hus får åtta istället för tretton våningar. "

Det tror jag nog inte. Men som det är nu så sänks höjden nästintill systematiskt på allt som tillåts sticka upp.
+1
Magnus Orest (17 Februari 2012 17:28):
Niklas: "Det tror jag nog inte. Men som det är nu så sänks höjden nästintill systematiskt på allt som tillåts sticka upp."

Så är det i Stockholm ja. Vore intressant att se hur Turning Torso hade blivit om stadsbyggnadsdebatten hade sett likadan ut där som här. Turning Rear End?
+2
Jan Wiklund (18 Februari 2012 11:47):
Det finns ett och endast ett skäl till att kategoriskt säga nej till högre hus vid Centralen, och det är att trycket på centrala Stockholm är enormt, och släpper man igenom möjligheten att öka avkastningen på en tomt på ett ställe måste man göra det på fler. Man har brutit en politisk princip och kan aldrig hävda den igen.

Resultatet av detta är inte dåligt för att högre hus är sämre än lägre. Utan för att vi har haft en rivningsvåg och inte vill ha en igen.

För att släppa igenom högre hus där sådana är rimliga, utan att för den skull få en oönskad rivningsvåg, kanske måste man hitta en annan politisk princip som är rimligare än den nuvarande (som är knäpp, det håller jag med om!).

Och då föreslår jag att man slår två flugor i en smäll med den här principen: Vi vill främja högre exploatering i en ring runt den nuvarande innerstan, bland annat genom högre hus*) - inte för att det är estetiskt ballt med höga hus, utan för att dra tyngdpunkten från City, till ett större område. För att ordentligt kraftfullt bryta tullmurarna. För att en gång för alla visa att Stockholm som stad, och inte bara som förort, kan bli större än den gamla 1800-talsstaden. Lite av tänket bakom La Défense, om än förhoppningsvis med bättre trivselmässigt resultat.

Och då - sorry Anders, Magnus, m.fl. - passar det inte in med ett höghus vid Centralen. Det poängterar bara City ännu mer och bidrar till den överdrivna centraliseringen i Stockholm. Och, som sagt, bespetsar fastighetsägarna på möjliga ökningar av hyresintäkterna från sina tomter om de river och bygger nytt.

---
Fotnot: Här får vi passa oss för folk som vill bygga högt istället för att bygga tätt, och som vill strössla ut höghus planlöst i terrängen som de hittills har strösslat ut lägre hus. Ordentlig kvartersstadsplan först, höghus sen!
+1
Benny (18 Februari 2012 16:34):
Jo NIMBY:s i Sverige tror fortfarande att Manhattan är måttstocken för skyskrapestäder...som en av de mer komiska påståendena bland kommentarerna i SvD...en "skyskrapa på 13 våningar". Ibland undrar man vilken inskränkt värld dessa människor lever i?? Har man aldrig sett bilder från HongKong, Shanghai eller Dubai?
+1
Niklas Öhrström (22 Februari 2012 11:19):
"Manhattan" är ett epitet som används (1) av motståndare som vill stoppa ett projekt eller (2) av planerare som vill lansera en plan som de på förhand vet kommer filas ned till en tummetott. I de senare fallet är "Manhattan" med för att skapa en viss uppståndelse.
 0
Daniel (22 Februari 2012 12:20):
Det är en jäkla skillnad på Stockholm jämfört med Dubai, New York och andra höghusmetropoler. Stockholm city är inte byggt med höghus från start, så varje försök till skyskrapa kommer skugga omkringliggande byggnader och ta över stadsbilden. Visst, dom som bor högst för fin utsikt, men alla andra då? Det är inte en sammanhängande skyline som avtar i höjd ju längre ut man kommer. Bygger man en stad från scratch och redan från början vet att det kommer bli en metropol, ja då hade yimbyidéer varit intressanta. Eller som när det byggs helt nya stadsdelar en bit utanför stenstaden, som i Hammarby Sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden. Däremot är yimbyidéerna ett fullkomligt feltänk när det gäller att varsamt modernisera gamla kulturstäder som långsamt vuxit fram sen medeltiden, förtäta gamla villastäder och liknande.
+4
Herbert Tingesten (22 Februari 2012 12:36):
Ähm, varken Dubai eller NYC är byggda med höghus från start. Det tog faktiskt mer än ett kvarts årtusende innan det byggdes något högre än 5 våningar i New York, och nästan lika länge i Dubai.

Skuggargumentet börjar bli lite tröttsamt, liksom utsiktsargumentet. Om du tänker så här: Ta höghuset som enligt dig är så hemskt, såga upp det i bitar så att varje bit får din idealhöjd, och ställ sedan ut dem och försök få dem att skymma mindre mark för solen och så att fler lägenheter (inkl omgivningen) får utsikt. Lycka till med det, det är nämligen omöjligt.

Förtätning är heller inget nytt påfund eller något som YIMBY hittat på, utan precis så har städer alltid växt från små till stora. Däremot är det en rätt ny idé att en stad vis en viss tidpunkt blir "färdig" och därefter måste bevaras i formalin för all framtid. Formalin är inom parentes en ganska toxisk substans som dödar allt.
+2
Daniel (nr2) (22 Februari 2012 12:38):
@Daniel. Ingen stad är byggd med höghus från start.
 0
Daniel (22 Februari 2012 13:22):
@Herbert, anabola steroider har också rätt tråkiga biverkningar.

Så skuggargumentet börjar bli tröttsamt? Och varför tror du att jag vill ha in lika många lägenheter i innerstan som du vill? Tänk så här istället, är staden till för dem som bor där eller är den främst något räknemässigt KTH-experiment om vem som kan få in flest lägenheter på minst yta? Jag tycker det är rätt behagligt att promenera runt i exempelvis Stockholm där solen alltid når ända ner till marken, och där man ser himlen varhän man tittar uppåt.

Bor själv vid foten av ett högt vattentorn som upptar kanske några få procent av blickfånget när man tittar ut, men det är tillräckligt för att frihetskänslan ska förstöras. Ett höghus som granne skulle inte vara ett dugg annorlunda, hur fin utsikt de boende där än må ha fått och hur många de än må vara som får plats där.
+2
Herbert Tingesten (22 Februari 2012 13:51):
Men du tycks inte vara emot vattentorn för den skull. Det borde du väl vara i konsekvensens namn? Den frihetskänsla du känner när du ser en vattentornfri horisont unnar du väl alla de som bor i områden där vattentorn är på tal att byggas, eller? Vatten kan man väl hämta med hinkar i närmaste å. Eller förresten, det kommer ju i kranen.

Du får gärna visa mig en skyskrapestad med någon fläck där solen inte når ända ner till marken och där man inte ser himlen när man tittar uppåt. Det första är väl snarare ett kännetecken på städer med hög täthet men låg bebyggelse. Det sista uppfylls per definition bara när man står inomhus.

Och ja, staden är till för dem som bor där. Ju fler som bor där desto fler är den till för, med en lätt utilitaristisk knorr på argumentet.
+2
Pawel Flato (22 Februari 2012 13:52):
@Daniel:

" Bygger man en stad från scratch och redan från början vet att det kommer bli en metropol, ja då hade yimbyidéer varit intressanta."

Ska detta tolkas som att Stockholm aldrig kan bli en metropol? Inte ens en regional?
VISSTE grundläggarna till dagens metropoler hur framtiden skulle te sig? Och VISSTE grundläggarna av Stockholm att denna stad aldrig skulle kunna bli en metropol?

För att bli en metropol, eller överhuvudtaget en plats som är intressant eller lockande på något sätt, måste man ju ha viljan och vara beredd att ta risker.

Så upp och hoppa från formalinbadet och bejaka nyheter och förändring!
 0
Daniel (22 Februari 2012 14:38):
Det vanliga yimbytugget med vanliga ord - är man inte överentusiastisk till att låta de vackra städer vi älskar förpassas till någon form av undanskymd undervegetation, ja då är man förändringsmotståndare som bör doppas i formalin. Yimby befäster sitt rykte som ett gäng teknokrater utan förmåga att lyssna till vad riktiga människor tycker.
+1
Herbert Tingesten (22 Februari 2012 14:43):
När man sammanfattar så dåligt kanske man bör vara försiktig med att utnämna andra till dåliga lyssnare. Inget av det där har ju någon sagt eller ens antytt.
+2
Pawel Flato (22 Februari 2012 14:47):
@Daniel

" Jag tycker det är rätt behagligt att promenera runt i exempelvis Stockholm där solen alltid når ända ner till marken, och där man ser himlen varhän man tittar uppåt. "

Utmärkt. Och 99,999% av staden lever upp till dina önskemål.
Men de som har har andra önskemål och annorlunda prioriteringar, vad bjuds dom?

Vad skulle hända om ett antal högre hus uppfördes lite här och där staden?
Skulle 99,997 % plötsligt bli ett allvarligt problem.

Variation är vad det handlar om.
Du är fast i ett "one size fits all"-resonemang.
+2
Daniel (nr 2) (22 Februari 2012 14:49):
@Herbert. Röd som jag är, tycker jag att marknaden ska få bestämma bygghöjden och inte något politiskt tillsatt råd (skönhetsrådet). Däremot så kanske man kan ha synpunkter på utseendet av husen (då stationshuset överst är skitfult), men om byggaren vill bygga högt så ska inte politikerna hindra dom.

Dom kyrktorn som finns i Stockholm är ju ganska sentida. Det är svårt att veta Klara kyrkas torn storlek då Helgo Zettervall har varit där och lekt, vilket gör att tornet kan anses vara 1800-tal (även om det fanns ett torn på 1600-talet som antagligen är kraftigt överdrivet enl. dåtida avbildningstradition). Och detta gäller givetvis också Riddarholmskyrkan och Tyska kyrkan.

Stockholms Stadshus borde uppenbarligen aldrig ha byggt för den utsikten är ju totalförstörd med ett sådant dominerande hus.
+3
Herbert Tingesten (22 Februari 2012 15:20):
Ja, inte är det här huset någon skönhet direkt, åtminstone inte på arkitektbyråns renderingar. Sådana klunsar blir det när man ska försöka klämma in lokalytan från ett smäckert höghus i ett hus med halva höjden.

Man ska inte skylla allt på politikerna heller, de lyckades trots allt få in en brasklapp om att man lämnar öppet för högre bebyggelse när någon osedd kraft hade vridit om armen på dem för att få igenom en ogenomtänkt höjdbegränsning på 13 våningar. Bortgnällningen skedde bakom kulisserna som vanligt, utanför medborgarnas insyn.

Klara kyrka är helt omöjlig att känna igen på bilder från före 1884, liksom Tyska kyrkan. Riddarholmskyrkan fick ett radikalt omdesignat torn 1841, Mariakyrkan 15 år tidigare. Äldsta kyrktornet är Storkyrkans från 1742. De flesta av innerstadens kyrkor är byggda på 1900-talet och hade orsakat mängder med protestaktioner och ilskna tidningsartiklar om den konservativa minoriteten hade varit lika högljudd som idag. Troligast är förstås att de försvunnit diskret ur planerna utan att någon utomstånde kunnat se hur det gick till.
 0
Gustav Svärd (23 Februari 2012 10:02):
@Nekav - älskar kommentarfältet där. Visar på hur skevt det ofta rapporteras om byggplaner.
+1
Nekav (23 Februari 2012 14:37):
@Gustav Svärd:
LOL haha. Ja artikeln på Östermalmsnytt är helt bisarr...
Om man tittar alla kommentarer så blir det 2 olika världar i jämförelse med den skeva "seriösa" artikeln.
Tycker lixom att nyhets sidor bör vara mer neutrala när dom har ett neutralt namn som östermalmsnytt? Skulle förstå artikeln mer om nyhetssidan hette "tillbaka till stenåldern"...
+1
Anders Gardebring (24 Februari 2012 00:22):
Östermalmsnytt har historiskt varit ett väldigt konservativt fäste. Tidningen är fortfarande vinklad men jag måste ändå säga att det har blivit bättre. Jag hoppas att utvecklingen åt det hållet fortsätter.
+2
Daniel (nr2) (24 Februari 2012 09:01):
@Herbert. Frågan är vilken vy man vill bevara... 1990-års historiska vy... 1970-års historiska vy...
För det är i alla fall inte medeltida vyn, och det är inte heller 1700-talsvyn och inte heller 1800-talsvyn, utan det är 1900-talets Stockholm man vill bevara.
+3
Herbert Tingesten (24 Februari 2012 09:06):
Man vill nog helt enkelt bara bevara, punkt. Sedan är det inte så noga vad man bevarar. Det är själva förändringarna man är rädd för.
+2
Daniel (nr2) (24 Februari 2012 10:08):
Det blir jobbigt att alltid behöva bevara det föränderliga. Det blir som att försöka hindra myror att bygga på sin myrstack.
+1
Niklas Öhrström (24 Februari 2012 12:48):
Kanske man skulle föreslå för dem att bevara förändringsprocessen (dvs inte stoppa upp den).
 0
Nekav (24 Februari 2012 18:07):
Oj va kul att höra en Gardebring insikt om Östermalmsnytt :D
Ja vi får hoppas att dom håller balansen i deras artiklar.
Där där artikeln du länkade upp nu var betydligt positivare.
Vissa negativa och vissa positiva skribenter på den tidningen :P.
tack för länken! :D
 0
Niklas Öhrström (3 April 2012 12:05):
Var inne på Rudins blogg och hittade lite intressant i kommentarstråden (inlägg 1 april, 2012 kl. 7:15 e m).

http:​/​/​tomasrudin.​wordpress.​com/​20​12/​0​3/​31/​har-​ar-​ett-​.​.​

"När det gäller Orgelpipan, kvarteret mitt emot centralen så håller jag med dig om Länsstyrelsen klåfingrighet och felaktiga besvärliga hållning till det sk riksintresset. Just nu jobbar vi s+m på en lösning som jag tror att du kommer att gilla. Jag kan inte säga mer nu, men återkom gärna med feedback när skisserna presenterats. Det kan bli jättesnygt!"

Vi väntar alltså med spänning. :)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter