Utskrift från www2.yimby.se
....

Tyck till om trafiken!

 


Gång, Taxi, cykel och spårvagn. Fyra urbana sätt att ta sig fram.

Stockholms stad har tagit fram en framkomlighetsstrategi för att hantera befolkningsökningen i Stockholmsregionen. Bland annat ska det, enligt strategin, ges mer plats till bussar och cyklister genom fler reserverade körfält. Även gångtrafikanterna ska få bättre förutsättningar genom bl.a. bättre belysning och snöröjning.

Punkterna ovan är förstås utmärkta och vi kan bara applådera klarsynen hos politiken i det här fallet och säga äntligen! Nu får vi bara hoppas att ord blir till handling också - att stombussarna skulle få egna körfält var på tal redan innan de introducerades och det vet vi ju hur det gick med den saken...

I framkomlighetsstrategin tas också förbifart Stockholm upp:

Minska de negativa effekterna som trafiken kan ha på storstadslivet. För att avleda trafiken från innerstaden byggs [..] Förbifart Stockholm.

Här är det mer tveksamt, en uppenbar risk är att förbifarten snarare kommer att förvärra trafiksituationen genom att skapa förutsättningar för inducerad trafik. Dessutom har våra politiker inte visat på någon vilja att ta de uppenbara riskerna för stadsutglesning i och med bygget av förbifart Stockholm på allvar vilket är allvarligt - nya köplador och [stoppa in valfritt stort byggbolag här]-lådor längs motorvägar förbättrar knappast trafiksituationen i Stockholm.Däremot är det uppenbart att trafikkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet behöver förstärkas. Det görs dock lämpligare med gator och vanliga vägar som delar upp istället för koncentrerar trafiken.

Stockholms stad vill ha dina synpunkter på framkomlighetsstrategin och har lagt upp en enkät. Vi vill uppmana alla att ta en liten stund och svara på den.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Helene (6 Februari 2012 23:51):
Bilfiler och parkeringar bort för att ge plats åt bussen - redan före sommaren!
http:​/​/​www.​direktpress.​se/​sodermalmsnytt/​Nyheter/​Gradd.​.​
+2
Johan Eriksson (7 Februari 2012 00:09):
Mycket välkommet och en förutsättning för en pålitligare stombusstrafik men mer exakt var kommer förändringar att ske, vilka gatusträckningar ("redan före sommaren") och finns det mer (detaljerad) info om detta på nätet?
 0
Martin Kolk (7 Februari 2012 00:20):
Om man tror att kollektivtrafik-körfält skulle bli underutnyttjade så skulle man kunna tillåta de för alla fordon med fler än 3-4 passagerare. Det är en ganska vanlig lösning i delar av USA (även om 'car pool lane' oftast innebär 2+ personer i bilen...). 4 personer i 1 bil är väldigt mycket bättre än 1 person i 4 bilar.
 0
Carl Johan Hall (7 Februari 2012 09:55):
Martin Kolk: Blir detta förslag verklighet, anar jag ett uppsving för postorderfirmor som säljer uppblåsbara dockor i diskret förpackning :-)

En liknande grej som jag själv har varit inne på är att ersätta trängselskatten med ett "gräddfilskort" som för dyra pengar ger innehavaren rätt att köra i bussfilen.
+5
Herbert Tingesten (7 Februari 2012 10:41):
CJH: Det systemet finns redan idag, böter kallas det.
+2
Anders Gardebring (7 Februari 2012 13:09):
Herbert:
Men eftersom det i princip inte finns trafikpoliser i Stockholm (ja om de inte står o plockar cyklister vid slussen) så är det ju för det mesta gratis att köra i bussfilen...
 0
Ola Halvardsson (7 Februari 2012 14:13):
Då har man fyllt i enkäten :) med en vinkling mot att det är kollektivtrafiken som fungerar sämst >_>
 0
Daniel (7 Februari 2012 14:29):
I Göteborg har man testat att köra med samåkningsfiler. Det fungerar ganska dåligt även vid poliskontroller, då bilförarna gärna tar den ekonomiska smällen istället för att sega i enåkningsfilen. (väg 155 mot torslanda).
50% av bilarna i samåkningsfilen satt det endast en person i.
+1
Anders Gardebring (7 Februari 2012 14:44):
Ska man köra samåkningsfiler tror jag det behövs automatiserad kameraövervakning och att man ser till att regelverket verkligen efterlevs. I Stockholms innerstad lär dock behovet av bussar/spårvagnar vara så pass stort så att det nog knappast ändå kan vara aktuellt.
+1
Gustav Svärd (7 Februari 2012 15:06):
Samåkningsfiler skulle väl vara mest intressant på de stora motorvägarna? Där finns flera filer, så en går att vika till just detta, och där finns trängsel som inte lätt ändras med mer bussar.
I stadsmiljö bör som Anders G påpekar buss/spårvagnsfiler ge en klart större kapacitetsökning. En ökning som skulle försvinna om man tillät 2+bilar att köra där (särskilt med tanke på hur ofta den regeln troligen skulle brytas, se Daniels kommentar).

Förresten: var det inte bussfiler nästan hela vägen och alltid signalprioritering som var grundtanken med stombussarna? De skulle ju vara som spårvagnar, fast inte spårvagnar.
+2
Johan Eriksson (7 Februari 2012 15:21):
@Gustav:

"Förresten: var det inte bussfiler nästan hela vägen och alltid signalprioritering som var grundtanken med stombussarna? De skulle ju vara som spårvagnar, fast inte spårvagnar."

Jo det kan man lugnt påstå och dessa självklarheter för en fungerande stombusstrafik var aktuella -åtminstone i ord- redan för 15 år sedan men sedan hände nästan ingenting. Lite som att ta bort ett av bussens sex hjul och påstå att det går lika bra ändå. Det gör det som bekant inte vilket gör stomnätet till ett mycket urvattnat projekt i dagens tappning. När projektet lanserades på i början av 90-talet så var detta självklarheter som politiskt manövrerades bort varför man fortfarande väntar på att det "riktiga" stomnätet ska genomföras...

En politisk rädsla alltså för att stombussnätet skulle fungera, och än läskigare vore det väl (då) att bygga något så permanent att det någorlunda enkelt kunde konverteras till spårvägstrafik. Oavsett så har det inte skett än och jag tycker det är hedersvärt att detta initiativ nu kommer från (m) som tidigare varit rabiata motståndare till alla former av fysiska kapacitetsbegränsningar för sina älskade bilar, sent ska syndarna vakna och snälla, gör det ordentligt den här gången!
+1
Peter D (7 Februari 2012 18:03):
Bussfiler löser inte alla problem bara genom att finnas, de måste vara rätt placerade också. En bussfil i högerfil som sedan ska svänga vänster genom två andra filer (som på ringvägen) är inte bara dåligt placerad utan även trafikfarlig.

Bussfilerna måste ligga i vägens mitt!
+2
Johan Eriksson (7 Februari 2012 18:28):
@Peter D:

"Bussfilerna måste ligga i vägens mitt! -Vilket Staden o SL på 44 år endast lyckats ordna på endast tre o en halv sträckor: på en del av Birger Jarlsgatan men då endast söderut, på en del av Odengatan, på Skeppsbron (men ej vid hpl Räntmästartrappan norrut) och på Strandvägen. Inte särskilt omfattande alls för att göra anspråk på att "trafikera ett stomnät". Dessutom skulle kollektivfält i gatumitt underlätta vid en konvertering till spårväg men här har man som bekant istället byggt fast sig i ett system med uteslutande hållplatser vid trottoarkant, livsfarliga för cyklister, -vad har inte den oekonomiska och onödiga låsningen kostat alla "nya" busshållplatser tillsammans?

Upprepar efterlysning om vilka gator/sträckor som nu är aktuella för ombyggnad?

PS Artikelbilden överst från Hamngatan visar i all sin självklarhet hur gaturummet bör disponeras med egna körfält för alla trafikslag vilket också är det enkla svaret på hur man uppnår en trafiksäkrare miljö och en logisk tydlig disposition av gaturummet, jämför med några lätt överträdbara vita streck i gatan....!
+3
Jan Wiklund (7 Februari 2012 20:08):
Tack för tipset. Nu har jag besvarat enkäten och föreslagit som absolut viktigaste åtgärd att skippa förbifarten och bygga t-bana för pengarna!
 0
Daniel (8 Februari 2012 09:03):
Det finns en trafikregel som ingen följer längre, men är anpassad för spårvagnstrafik med hållplatser mitt i gatan.
En bil får aldrig passera en stillastående spårvagn på högersidan. I den översta bilden så är det 2000 spänn om taxin kör om övergångsstället hade varit obevakat trots att ingen gått där.
Man får inte glömma av att spårvagnar inte är några fordon och är därmed höjd över alla trafikregler. dessutom borde det där dumma övergångsstället över spåren tas bort. dom tjänar inget syfte då spårvagnstrafiken har företräder framför gångtrafikanter.
 0
Anders Gardebring (8 Februari 2012 09:54):
Daniel:
Det kör bussar i samma stråk som spårvagnen där. Så övergångsstället har ett syfte. Dessutom är det signalreglering på platsen så spårvagnen kan få rött och gångtrafikanterna grönt.
+1
Martin Ekdahl (8 Februari 2012 10:11):
Så har man fyllt i enkäten. Jag betonade vikten av en utbyggd tunnelbana/spårväg.
 0
Daniel (8 Februari 2012 10:22):
@Anders. Erfarenheter från Göteborg är att vid övergångsställen över spårvagnstrafik så är det att invagga folk i falsk säkerhet att ha vita streck över spårvagnsspår, även om det är busstrafik inblandat. Är folk inte vana så kan det bli en effekt att folk oftare blir utsatta för olyckor. Det gäller att även förebygga problem innan dom uppstår. Om trafiksystemet är släckt så kan folk få för sig att spårvagnarna stannar för gångtrafikanter då gångtrafikanterna inte förstår detta med bromssträckor. Som exempel vill jag visa från Liseberg där övergångsstället är borttaget även för busstrafiken. Men gatan är också ljusreglerad för säkerhets skull.
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​3350​.​.​
Dessutom så har man satt upp varningsskyltar så att svenska turister förstår att det kan komma 30 ton plåt farandes.

I Göteborg så har man haft ett omfattande arbete med att slipa bort övergångsställen över spårvagnsspåren vilket också kan se lite konstigt ut på vissa ställen där dom numera bara upphör vid en refug om ett spårvagnsfält är på andra sidan. :)
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​4328.​.​
+1
Daniel Andersson (8 Februari 2012 14:56):
Trafikförordning (1998:1276)
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon
Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare
58 § [...] En förare som avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller buss som har stannat vid en hållplats utan refug, skall stanna och lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare. Förordning (2007:101).


På bilden ovan finns refug, alltså gäller inte förbudet mot att köra förbi till höger.
 0
Martin Kolk (9 Februari 2012 19:51):
Angående samåkningsfiler så verkar efterlevnad fungera alldelse utmärkt i USA som knappast kännetecknas av stor respekt för samhällskontrakt. Självklart skulle kameraövervakning krävas (samt gärna ny lagstiftning som gör bilägaren och inte föraren ansvarig) men jag tror att det skulle fungera utmärkt om detta infördes.
+1
Niklas Öhrström (9 Februari 2012 20:33):
Som det är nu kommer bussen inte fram i bussfilen (åtminstone inte 540 på Norrtäljevägen i rusning) pga att bilar kör där. Jag skulle vara öppen för samåkningsfil men den ska då inte inkräkta på bussfilen. Så: längst till höger: bussfil: näst längst till höger: samåkningsfil.
+2
Jakob Hammarbäck (14 Februari 2012 12:33):
Det var ju synd att man inte fick uppge alternativen
Har tillgång till
* bilpool
* lånecykel säsongskort
* fraktcykel :-)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter