Utskrift från www2.yimby.se
....

Stadsliv på två hjul

 

Bilen som mitt i cykelbanan står...

Nyligen
skrev Per Ankersjö i DN om problematiken med cyklingen i Stockholm. En väldigt bra debattartikel, anser jag. Har du läst den? Inte? Då tycker jag att du ska göra det. Passa även på att läsa Erik Slottners blogginlägg som ett slags svar på debattartikeln.

Jag blir bara glad av att läsa sådana inlägg i debatten. Det visar att det faktiskt finns politiker som tar cyklingen på allvar, när det annars brukar handla om rent spel för gallerierna. Ja, alltså, det där med att man satsar en slant här och en slant där, och sedan slår sig för bröstet och visar hur miljömedveten man är som politiker. Men nu får trafikpolisen i Stockholm äntligen en dos sen och välförtjänt kritik för sitt sätt att (van-) sköta sina åtaganden.

Sluta se cyklisterna som trafikens svarta får skriver Ankersjö. En väl vald rubrik.

Där har vi nämligen problemet. Att trafikanter bryter mot reglerna är givetvis inte acceptabelt. Men i fallet med trafiksyndande cyklister är det klokt att tänka ett steg till. Dels i fråga om hur illa det egentligen är, och dels i fråga om vad som driver fram vissa beteenden. Ibland handlar det om rena myter, vilket tas upp i ett väldigt bra blogginlägg som jag tycker att till exempel Slottner borde läsa. Hans eget blogginlägg tyder nämligen på att han fått en del om bakfoten, och har ganska dålig insikt i vad det innebär att vara cyklist i centrala Stockholm.

Så, eftersom jag är året-runt-cyklist (nåja, nästan i alla fall) kan jag väl ses som en ganska bra representant för stadens cyklister.

Hur är jag då? En bindgalen rebell som fnyser åt alla trafikregler och tror att de där röda, gula och gröna lysena längs med vägen fyller en rent dekorativ funktion? Eller kanske snarare en pragmatiker som är väl medveten om var man som cyklist är mer eller mindre tvungen att rucka lite på den egna laglydigheten?
 
Om vi låter överste cykeljägaren på trafikpolisen i City svara på den frågan blir svaret troligtvis den första beskrivningen. Men om vi däremot ställer frågan till någon som cyklar regelbundet och känner stadens gator och korsningar lika väl som jag blir nog snarare svaret att det är det senare av alternativen.
 
Varje morgon cyklar jag från Bolidenplan i Årsta/Johanneshov till slutet av Malmskillnadsgatan på Norrmalm. En sträcka på knappt 6 km, som tar ca 15-20 minuter att cykla. Den skulle dock bli närmare 8 km lång om jag inte tog mig friheten att cykla på trottoarer på totalt 30-50 meter av den totala sträckan. Och tiden skulle i värsta fall bli det dubbla om jag inte valde att hoppa av och leda cykeln förbi vissa rödljus, och dessutom hålla mig i de vanliga körfälten lite här och var snarare än på de ca 80 cm breda cykelbanor som stadens kanske 150.000 cyklister förutsätts använda.
 
Varför? Har jag ingen som helst respekt för lagar och regler?
 
Jo, faktiskt. Men att jag gör som jag gör beror på flera saker. Dels är cykelbanorna farliga. Från Skanstull till Folkungagatan håller jag lätt 35-40 km/h. Dvs samma hastighet som fordonstrafiken. Då är det inte särskilt klokt att försöka klämma in mig på en 80 cm bred cykelbana som dels är full av tvära svängar, blockerande fordon/bråte och dels används av både fotgängare och långsammare cyklister. Och då är det inte fråga om något TdF-tempo. Jag blir inte ens svettig av morgonturen.
 
Trafikpolisen tycker emellertid att man som cyklist ska hålla sig på cykelbanan, och hålla sig runt 15-20 km/h. Varför? Ja, för att hinna väja för de fordon som gärna parkerar i cykelbanan, vilket sker med trafikpolisens goda minne - stort tack till Per för att han som förste politiker går ut och öppet kritiserar polisen för att de skiter i det problemet. Tydligen har ju polisen ändå tid att jaga cyklister som inte följer reglerna. Så lika är vi alltså inför lagen?

Rödljuskörningarna och cykling där man inte ska cykla då?

Det är en annan sak. Jag skulle aldrig braka rakt ut i en korsning med mötande eller korsande trafik om det är rött. Däremot hamnar man som cyklist väldigt ofta vid rödljus utan någon annan trafik, just därför att sensorerna inte känner av en cykel. Det krävs mer metall för att de ska reagera. Så då kan man antingen gå/cykla mot rött (jag föredrar att gå, man förlorar inte många sekunder på det) eller stå och vänta tills det kommer en bil. Då kan man få vänta länge. Just därför har jag satt i system att undvika vissa korsningar där man kan få stå och vänta tills korna kommer hem, och ta en liten omväg.
 
Det finns många korsningar där man utan risk kan svänga till höger när man cyklar även om det är rött, eftersom man inte korsar någon annan trafik som har grönt. Skanstull är ett sådant exempel. Samma sak gäller även nere vid Stadsmuseet och korsningen Götgatan/Hornsgatan. Det vet polisen om, så just därför brukar de stå där och lura eftersom det är ett bra sätt att få upp statistiken. De cyklister som åker dit har det gemensamt att de inte utsätter var sig andra eller sig själva för fara, utan bara bryter mot en regel.
 
Det händer även att jag cyklar - eller leder cykeln - på vissa trottoarer, eftersom man annars kan bli tvungen att ta en omväg runt tio kvarter eftersom det är enkelriktat och den som planerat det hela inte tänkt på att en sådan omväg är ganska lång om man cyklar. Även där är det inte fråga om att utsätta andra för fara.

Den illa anpassade miljön som jag tog upp ovan är dock bara ett av problemen för stadens cyklister.
 
Det jag ser som det stora problemet är den negativa särbehandlingen av cyklister från polisens sida.
 
Ett problem som funnits i många år, och som bara handlar om rena värderingar och fördomar från chefen för trafikpolisen i City. Ett ledningsproblem, alltså.

Hur tar sig då den här särbehandlingen uttryck? Främst genom de "kampanjer" som polisen varje år genomför och som är riktade speciellt mot stadens cyklister, och där det från polisens sida heter att man vill "informera". I själva verket handlar det nog snarare om att hjälpa upp statistiken över "lösta brott". Vore syftet bara att informera skulle de nog ha uniformerad polis ute på gatorna som stannade folk och pratade med dem, snarare än att ha civilklädda poliser ute på cyklar och till fots som utfärdar böter, och som dessutom står och lurar vid de här platserna som inte är anpassade för cyklister. Detta får vi då ställa mot de insatser som polisen gör mot bilister som utsätter cyklister för fara. Vilka insatser är det då fråga om?
 
Inga alls, tyvärr. Den bistra sanningen är att polisen aldrig någonsin har gjort någonting för att få bukt med de problem som faktiskt finns. Istället brukar Wrangel i tid och otid gå ut i tidningarna och gnälla om hur farliga "alla" cyklister är, vilket har lett till att det blivit ännu värre, eftersom den som följer med i massmedia nu har lärt sig att Wrangel & Co ställt sig på fordonstrafikens sida.
 
De vanligaste farorna är enligt min åsikt följande:

- Fordon som är parkerade i cykelfältet. Kan sluta väldigt illa om det är dålig sikt, t ex om det är tät trafik, och man som cyklister kommer runt ett hörn. Då finns det ingenstans att ta vägen.
- Bilister som svänger över cykelfälten utan att använda blinkers. Om jag ligger i cykelfältet till höger om ordinarie trafik finns det bara ett sätt för mig att veta om bilen till vänster om mig ska svänga höger, nämligen genom att hålla koll på dess blinkers.
- Bilister som tror att högerregeln inte gäller mellan cyklist - bilist (eller störst går först), och inte heller inser att en modern racer ÄR snabbare än en moped. Dessutom finns det vissa regler för in- och utfart till/från huvudled, vilket också är ett riskmoment.
- Fotgängare i cykelfältet. Extra svårt, eftersom man har planerat många av stadens trottoarer och cykelfält på ett sätt som gör att det är svårt att se var gränserna går. Vilket är en anledning till att många av oss föredrar att använda de övriga körfälten. Vilket trafikpolisen inte gillar. Osv.
 
Missförstå mig nu rätt. Jag tycker inte att något trafikslag står över lagen. Men lagen och trafikmiljön måste anpassas efter de stora trafikslagen. Det går att cykla mot enkelriktat på många gator utan att det är problem med utrymmet. Det går att köra mot rött i många korsningar utan att det medför några faror. (Ironiskt nog är det ofta tillåtet med högersväng för fordonstrafiken, som vid Skanstull om man kommer söderifrån.) Polisens motstånd mot sådana förslag ligger nog främst i att en stor del av deras chanser att sätta dit cyklister för rena skitsaker försvinner = sämre statistik över "lösta brott". Lagen ska gälla där det är relevant, och samtidigt ska den tillämpas lika. Hör ni det, trafikpoliser? Sätt igång och rensa bort lite taxi- och firmabilar som använder cykelbanorna som p-platser. Och se till att sätta dit bilister som skiter i att använda blinkers och respektera andra regler för att de utgår från att den som cyklar kommer att stanna. Det är faktiskt ert jobb, och ingenting som ska styras av personliga värderingar.
 
Det är många som cyklar i Stockholm, men den yta som finns är oproportionerligt liten - och nu vill jag inte höra det trötta argumentet om att cyklister inte betalar fordonsskatt. Nej, men vi betalar kommunalskatt, och det är kommunalskatten som finansierar de kommunala vägarna, dvs i princip 80-90% av Stockholms gator och vägar. Statliga pengar finansierar inte infrastrukturen för cykling. Allt som krävs är att vi släpper tankarna på bilen som norm, och accepterar att fler och fler väljer att cykla.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Magnus Persson (7 Maj 2012 22:47):
Som vintercyklist borde du kanske ha lagt till snöröjningen.

Eller de cykelbanor som är alldeles för smala för att ha dubbelriktad trafik men ändå har det (värsta exempel: Cedersdalsgatan östra sidan, dvs mellan Sveaplan och Roslagstull - som tidigare var enkelriktad men nu av oklar anledning inte längre är det).

Eller de taxibilar som konstant är parkerade på stoppförbud på Vasagatan utanför centralen (inte cykelbana men mitt i förlängningen på cykelbanan innan korsningen).

Eller alla ocykelanpassade trafiksignaler (här har man blivit bättre i Stockholms stad men grannkommunerna har fortfarande många skräckexempel, inklusive platser där varken slingorna reagerar eller knapp finnes)
 0
Magnus Persson (7 Maj 2012 22:52):
Visst ja, finns enkelriktade cykelbanor som är betydligt smalare än min cykelkärra också (som ändå bara håller standardmått). Sydligaste biten av Surbrunnsgatan, exempelvis, uppskattningsvis 30 cm brett. Knappt vingelmån ens, även om det inte brukar gå fort där...
 0
Daniel Jonsson (8 Maj 2012 10:25):
Alltså, alla trafikslag kan ju rationalisera sitt beteende. Trafikreglerna är ju till för att försöka jämka allas intressen. Att man vill hålla 35-40 km/h genom stan för att det är soft att kunna sova lite längre är inte nödvändigtvis en tillräckligt bra anledning att bryta mot trafikregler.

Till sist vet jag inte om jag håller med om att polisen särbehandlar cyklister negativt. Om nåt annat trafikslag gasade på genom stan på fel sida av vägen, mot rött, mellan andra fordon, på gångbanor etc skulle det nog bli helikopterjakt. Vad jag förstår tar de inte ens körkortet om man cyklar mot rött?

Däremot cyklar jag själv och håller med om att det är frustrerande (och ja, jag bryter också mot trafikregler ibland). Jag är definitivt för bättre förutsättningar för cyklister. Men om man tror att taxi, bud, distributionsbilar, bussar, privatbilister, brevbärare etc inte har liknande rationaliseringsargument misstar man sig nog.
 0
Peter Neal (8 Maj 2012 11:12):
Daniel Jonsson: Artikeln handlar, till stor del om just varför cyklister blir tvungna att ibland bryta mot trafikreglerna. Att hålla sig till cykelbanorna kan ibland vara livsfarligt. Som det framgår av artikeln är poliserna mera intresserade av att fånga in många cyklister som gör sig skyldiga till relativt ringa förseelse. Artikelförfattearen ondgör sig inte över att poliserna skulle haffa cyklister som beter sig på ett farligt sätt. Det är så många bilister som kör ut från sidogatator och blockerar cykelbanan. Det är otänkbart att samma bilister skulle blockera ena bilfilen i väntan på att köra ut på andra sidan gatan. Jag törs inte använda många av stadens cykelbanor av rädsla för att bli rammad av en bil från en sidogata.
 0
Alexander Åkerman (8 Maj 2012 11:56):
Cyklister är rationella anarkister - precis som gående. Vi cyklar/går mot rött när vi ser att det inte finns någon trafik, vi cyklar mot enkelriktat där det finns utrymme och vi väljer oftast den genaste, enklaste och trevligaste vägen - oavsett om regler förbjuder detta eller inte.

Trafikmiljön och trafikreglerna måste anpassas efter detta beteendemönster. Annars skapar vi bara onödiga lagbrytare...
 0
Erik Johansson (8 Maj 2012 18:42):
Debatten fastnar i irrelevanta känslor och åsikter. Om nu 70% av alla cyklistskador uppkommer i singelolyckor, pga av grus och snö på cykelbanor, då undrar jag vad den här minoriteten av cyklister som kör mot rött har med debatten att göra.

När dessa singelolycker går ner från 70% av alla skador, så tror jag att vi även kommer att göra cykeln till ett mer intressant alternativ.
 0
Anders Edlund (8 Maj 2012 21:11):
Hmm. Får man inte cykla på vägbanan om det finns cykelbana? :-/

Jag tycker man borde satsa på vintercyklismen genom att skapa uppvärmda cykelbanor längs de stora vägarna t.ex. Götgatan, Hornsgatan och Sveavägen. Grus och is är inte det bästa underlaget...
 0
Martin Ekdahl (8 Maj 2012 23:27):
Mycket bra artikel. Jag brukade cykla mellan Äppelviken och mitt dåvarande jobb i Finntorp då jag bodde i Stockholm. Cykelbanorna var sannerligen ingen fredad plats. Det hände till och med ibland att man såg polisbilar stå parkerade på banorna. En gång blev jag nästan påkörd av en man i grön Range Rover som var misstänkt lik Per Gahrton. En annan gång blev jag uppläxad av en äldre man som ansåg att jag skulle hålla mig borta från hans promenadväg då han promenerade på cykelbanan.

Överhuvudtaget en ganska risig stämning mot cyklister.

Jag vet inte längre vad för regler som gäller i Stockholm men i Rostock får cyklister cykla mot trafiken på de flesta enkelriktade gator. Dessutom är det tillåtet att dela trottoarerna med fotgängarna där det saknas cykelbanor.
 0
Dan Edholm (8 Maj 2012 23:28):
Hur många gånger eller hur mycket har skribenten fått betala i böter för trafikförseelser med cykel som inte rör lyse? Eller är det mer av en känsla av att polisen står i fel ringhörna?

Håller med om att trafikpolisen borde växla upp mot bilisterna både i trafik och parkering, men är inte helt övetygad om att det bedrivs häxjakt på cyklister. Och visst är cyklisterna angripna av alla eftersom cykeln är en nymodighet i Stockholm. Det är ju skitläskigt med nymodigheter som att någon kan resa snabbare än andra,utan miljöpåverkan eller kostnad och samtidgt röra på sig lite. Jag har själv varit med om det många gånger.
+3
Anders Norén (9 Maj 2012 08:21):
Martin Ekdahl: I bl.a. Tyskland och Danmark är det tillåtet att undanta cyklar från enkelriktning (eller infartsförbud) genom tilläggsskylt. Det är inte tillåtet i Sverige, men några kommuner sätter i stället upp Motortrafik förbjuden från det ena hållet (vilket inte är helt enligt lagstiftarens intentioner, men funkar i praktiken). Det pågår en utredning (som ska bli färdig någon gång i år) som ser över lagstiftningen på området men tills den är färdig kommer inga förslag att presenteras.
 0
Grönvita (11 Maj 2012 18:14):
Bortsett från gnället på polisen finns det ett nyckelkonstaterande i inlägget.
Att trafikslaget cykel har på tok för lite utrymme tilldelat av det utrymme som finns.
Det gäller särskilt nu när cykel ökat så markant.

Enda sättet komma till rätta med problemet är att prioritera om. Mindre utrymme för trafikslaget motorfordon, mer för trafikslaget cykel och separera cykel från fotgängarna.

Låter enkelt, men är det någon politiker som vågar?
Det skulle innebära att reservera hela filer (ungefär som kollektivfiler) bara för cyklister och inte något löjligt 80-centimetersfält.

Alltså; Kollektivfiler för kollektivtrafik (precis som nu och gärna fler), Cykelfiler för cyklister. Bilfiler för motorfordon och trottoarer för fotgängare. Det skulle ta bort en massa gatuparkeringar och minska antalet filer för motorfordon, men det vore en tydlig politisk markering. Någon måste få mindre om någon annan ska få mer. Utrymmet är begränsat.

Dags för den prioriteringen nu! Sluta försöka ge allt åt alla. Kostar bara pengar och fungerar inte vilket hela inlägget vittnar om konsekvenserna av.
+1
Henrik (13 Maj 2012 14:11):
@ Alexander Åkerman:

Ungefär så tänker jag kring hastighetsgränserna på våra motorvägar och andra större vägar. Jag kör i den hastighet som jag anser lämpligast vid tillfället. Är det lite trafik på E6 utanför falkenberg och bra väglag är 160 en bra hastighet. Regnar det och är mycket trafik kanske 90 är att föredra.

Som en tysk vägexpert en gång sa när det diskuterades hastighetsbegränsningar på Autobahn; "Det är inte hastigheten som är bekymret, det är ojämnheter i trafiktempot som orsakar problem". Kunde inte sagt det bättre själv.
 0
Jan Wiklund (13 Maj 2012 20:05):
Jag är mer less på trafikingenjörerna än på polisen, som aldrig har besvärat mig. Min stora skräck som cyklist är alla "gång- och cykelbanor" där man har föst samman alla som inte är bilister på alldeles för trång yta som oftast inte skiljs åt alls, eller i bästa fall med ett halvt utplånat vitt streck.

Några särskilt läskiga ställen är Skeppsbron norrut och Skanstullsbron norrut.

Jag cyklar faktiskt hellre tillsammans med biltrafiken än på en sån. Bilarna går rakt fram och man kan anpassa sig till dom i god tid. Gående rör sig helt oberäkneligt (vilket de borde ha rätt till, för övrigt). Läskigast är små barn som kan få för sig att kasta sig under mitt framhjul (vilket nästan hände en gång).

Skillnaden i hastighet mellan en cyklist och en gående är för övrigt större än den mellan en cyklist och en bilist.

Ett minimikrav borde vara att gående skiljs från cyklande med en kantsten.
+2
Anders Norén (14 Maj 2012 21:29):
JW: Problemet beror på att många människor över huvud taget vägrar att cykla (alt. vägrar låta sina barn cykla) om det saknas separat cykelbana samtidigt som det är i lag förbjudet att cykla på körbanan om parallell cykelväg finns. Många av problem vore ur världen om både och vore tillåtet. Vi får se vad regeringens cykelutredning kommer fram till. (Det lär förresten finnas länder där det är tillåtet för barn (<12 år?) att cykla på trottoaren vilket jag tycker låter som en bra kompromiss.)

Den mångåriga separeringsfilosofin inom trafikplaneringen gör dessutom att många på kommunerna, både bland planerare och politiker, är skeptiska till cykellösningar som inte bygger på höggradig separering från biltrafik. (Personligen tror jag att cykelbanor ofta anläggs inte i första hand för att cyklisten ska få det säkrare och/eller tryggare utan för att bilisterna ska få fri framfart utan att störas av en massa tvåhjulingar. Riktiga människor kör ju bil.)
 0
Jan Wiklund (15 Maj 2012 10:35):
Medskyldig är nog för övrigt också cykelorganisationerna som på 80-talet drev hårt att man skulle bygga cykelbanor. De var också fast i biltänket och utgick från att cyklar inte hade på gatorna att göra, istället för att bara kräva mer plats på dessa.

Jan Gehls variant på cykelbanor, som finns i Köpenhamn, verkar ok för min del, se t.ex. http:​/​/​hbl.​fi/​livsstil/​20​11-​0​9-​30​/​i-​kopenhamn-​kor-​cyke.​.​
 0
Erik Johansson (23 Maj 2012 00:07):
@Anders Norén: http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​SLS/​lag/​19981276.​htm#K3P6S2N1
Det är alltid ok att cykla i körbanan, även om det finns en körbana. Se trafikförordningen Kap 3 paragraf 6, som jag länkat.

Jag tror att det finns regler om detta i andra länder som skiljer sig från de svenska, men i stort sätt får man cykla varsom helst här i Sverige (inte hur som helst dock).
 0
Erik Johansson (23 Maj 2012 00:08):
"även om det finns cykelbana"... skulle det vara :-)
 0
Magnus Persson (23 Maj 2012 00:37):
@Erik J: tolkningen av begreppet "färdmålets läge" är betydligt snävare än vad du tolkar. Var en cyklist som dömdes för något år sedan. I princip kanske du kan få cykla ett kvarter på körbanan om det kanske är totalt omöjligt att annars genomföra exempelvis en vänstersväng...
 0
Anders Norén (23 Maj 2012 08:53):
Magnus P: Japp, en snabbcyklist i Lund dömdes i hovrätten för att inte ha använt cykelbanan. På aktuell sträcka finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor av vägen. Cyklisten blev påkörd av en bilist som försökte köra om. Bilisten friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten för att genom oaktsamhet ha orsakat påkörningen. Den slutgiltiga påföljden blev böter för båda parter. Domen har inte överklagats. Såvitt jag vet finns inga andra rättsfall att luta sig emot.
 0
lelle (14 Augusti 2013 23:41):
Förbjud cyklar i Stockholms innerstad! bara problem o INGEN följer trafiklagar eller ser cyklar som ett fordon. bara problem för oss bilister!
+1
Jan Wiklund (15 Augusti 2013 10:50):
Lelle: Nåja, var och en har väl sina synpunkter på vad som borde förbjudas i så fall...

Annars tror jag att problemet med cyklisters oförmåga att begripa att de är fordon förvärras av att stat och kommun inte heller ser dem som fordon, utan t.ex. hänvisar dem till trottoarer och s.k. "gång- och cykelbanor".

För att inte tala om apartheidlagar som gynnar biltrafiken, typ vänstersvängar där cyklister måste stanna två gånger för rött medan bilister kan nöja sig med en. Eller gröna vågor för bilar som ofelbart blir röda vågor för cyklar.

Värst är förstås apartheidplaneringen som gynnar höga hastigheter på bekostnad av närhet. Poängen med en stad är ju att det ska vara nära mellan folk. Men det har åsidosatts under hela efterkrigstiden av planerare som har utgått från att alla ska köra bil.

Då är det ju inte konstigt att de som inte gör det strular - det är en sorts vardagsmotstånd, inte olikt det svarta ägnade sig åt i apartheidtidens Sydafrika. Får vi riktiga städer så kommer säkert problemet att försvinna.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter