Utskrift från www2.yimby.se
....

Tunnelbana + Österledstunnel: Det glömda alternativet

 
Denna text är kompletterad och utökad från den första versionen som publicerades

Regeringen har ställt sig bakom förslaget att samordna de två stora infrastrukturprojekten Östra Länken och tunnelbanans fortsättning mot Nacka. Det finns obestridligen stora samordningsfördelar med en gemensam tunnel under Saltsjön - men som Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt Naturskyddsföreningen har påpekat så finns det också stora nackdelar. Den viktigaste är att tunnelbanan helt enkelt missar mer än hälften av resenärerna den skulle betjäna.

Alla som bor på östra Södermalm, Hammarby Sjöstad och västra Sickla - 50.000 människor - blir utan tunnelbana. Som kompensation får Skansen, som bara bebos av apor och getter, en station. I praktiken blir sträckan mellan Centralen och Skansen en parallellinje till Spårväg City, och då är frågan vad poängen var med att lägga 200 miljoner på det projektet som invigdes för bara ett år sedan.

En annan nackdel är att man missar chansen att avlasta T-centralen. Med den ursprungliga dragningen förbi Slussen skulle vi ha fått en stor bytesstation mellan alla tre t-banesystemen vid sidan av T-centralen. Nu tvingas alla som ska mellan Nacka och de södra förorterna till en omväg och får trängas på de redan idag alltför smala plattformar, medan Slussen i motsvarande grad blir folktommare när kanske bortåt hälften av de påstigande försvinner i och med att busslinjer ersätts av t-bana.

Kollektivtrafiken får alltså rätta sig efter privatbilismens behov. Det finns emellertid inget som hindrar att man gör precis tvärtom, utan att någondera blir lidande och utan att regeringen behöver ompröva ett enda ord i sin debattartikel om samordningsfördelarna och den tillväxt som projektet skulle möjliggöra.

Läser man Trafikverkets förstudie från 2006 om trafikleden Östlig Förbindelse så finner man nämligen att tre sträckningsalternativ var aktuella. Det man fastnade för var en dragning under Djurgården. Ett annat var via Lidingö. I ett tredje gick leden under Östermalm, därefter tätt förbi Gamla stan och Slussen, sedan under östra Södermalm vidare mot Nacka, inte långt från Hammarby Sjöstad. Alltså en sträckning som i stort är identisk med den föreslagna för tunnelbanan mot Nacka.

Karta

Med de nya förutsättningarna så bör den sträckningen åtminstone utredas igen. Den har många fördelar (avlastar innerstaden bäst, påverkar inte Nationalstadsparken, mindre branta backar) och avfördes främst därför att den skulle ha blivit 3 miljarder dyrare - men blir t-banan billigare finns inga ekonomiska skäl att inte satsa på det alternativet. Det finns ingen förlorare, varken vad gäller pengar eller prestige, och de som bor längs den nya banans sträckning blir alla vinnare.

Om man ändå väljer att dra Österleden under Djurgården finns en annan utmärkt möjlighet att samordna: Istället för tunnelbanan, lägg Tvärbanan i tunneln så att den knyts ihop till en ring. Ett tredje och ännu bättre alternativ är att bygga Österleden i form av en "östlig Västerbro" för alla slags trafikanter - bilister, Tvärbaneresenärer, cyklister och gående - så att den kostsamma investeringen i en ny förbindelse tvärs över Saltsjön kommer fler till godo, med en hänförande utsikt som bonus.


Skiss till en Österbro över Saltsjön

I vårt aktuella förslag till en helhetsstadsplan för ett mindre splittrat och tätare Stockholm,

Lindhagenplanen 2.0

, föreslår vi just en sådan bro i Valhallavägens förlängning, öster om Blockhusudden så att den inte inkräktar på södra Djurgårdens parkytor. Tunnellösningens avgastorn behövs inte, anslutningarna blir enklare att bygga och nivåskillnaderna väsentligt mindre. Såväl pris som miljöpåverkan blir lägre än med en motorvägstunnel, samtidigt som Stockholm får en ny turistattraktion och en tydlig entré för fartygstrafiken.

 
I ett stadsbyggnadsklimat som dikterar att varje byggnadsverks främsta dygd är att synas så lite som möjligt blir en ny stor bro otänkbar, hur den än ser ut och hur många fördelar den än ger. Men våra prioriteringar kan förändras förr än vi anar. Idag är det inte längre självklart att biltrafikens behov ska styra hur kollektivtrafiksatsningar ska göras. Våra tre alternativ till regeringens och Swecos förslag ska ses som ett försök att presentera konstruktiva exempel på hur en jämnare avvägning mellan spår-, bil- och gångtrafikens behov kan åstadkommas.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
zoo (25 September 2012 23:50):
Lysande.
Spaden i jorden!
 0
Alexander Göransson (26 September 2012 00:28):
Nu framgår det inte från kartan var ev av och påfarter till bil tunneln skall hamna.
Gynnar inte detta förslag bilismen snarare än motsatsen, som skribenten menar?
Den förselagna tunneldragningen innebär motorvägar rakt in från Nacka resp Lidingö till City, villket försämrar t-banans konkureskraft.
Förhopningsvis avfärdas snart alla förslag på att samlokalisera dessa tunnlar, oavsett om dom går via Djurgården eller Slussen. T-banan och Österleden fyller olika funtioner, trafik in till stan, resp trafik runt stan - således ko konkurerar dom inte med varandra. Dock bör man utnytja synergier vad gäller upphandling,, utrustning och personal för dessa projekt - förutsatt att dom får olika sträckningar.
 0
Herbert Tingesten (26 September 2012 07:06):
Förstudiens relevanta delar finns här:

http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​PageFiles/​21828/​forstudie_​s.​.​
http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​PageFiles/​21828/​forstudie_​s.​.​

Tre påfarter nämns, en under Fåfängan, en i Engelbrektsgatan, en i Skeppargatan/Grevgatan.

Gynnar det bilismen? Alla biltunnellösningar gynnar bilismen. Vill man prompt samordna det projektet med t-banebygget så är det första av de här alternativen det som gynnar t-banan mest av alla. Själv är jag mest för det tredje, dvs Österbroalternativet.
+1
Anders Gardebring (26 September 2012 08:27):
Alexander Göransson:
Inlägget tar inte upp lämpligheten i att bygga en biltunnel utan konstaterar bara att om man vill bygga en biltunnel kan man göra det på ett sätt som inte skapar en undermålig tunnelbanelösning.
+2
Anders Anttonen (30 September 2012 18:18):
Klart att t-banan ska serva östra Södermalm (den folktätare delen av Söder) med t-bana. En Sofia-station med uppgångar i hörnet Folkungag X Renstiernas och en vid Nytorget samt en station i Hammarbyhamnen med uppgångar mot både norra och södra Hammarbyhamnen (plattformen ska ligga under Hammarbykanalen, med en extra gångtunnel för den som inte ska åka t-bana men kunna gå mellan norra och södra kajen och inte behöva ta färjan för den skull. Det vore det smartaste i mina ögon.
+1
Viktor L (30 September 2012 19:17):
Jag har svårt att bestämma mig vad jag tycker är bäst, alternativ 1 eller alternativ 3 (sålänge alternativ 3 också innebär tunnelbana under östra Södermalm).

Helt klart är att en bro mot djurgården skulle bli väldigt populär, i klass med Västerbron.
+1
Rasmus Larsson (30 September 2012 23:46):
Det finns en typ av analys man kan göra som bygger på att man utgår ifrån en karta och sen deformerar kartan så att befolkningstätheten blir jämn över hela kartan.

Gör man det för kartan över Stockholm så försvinner Södra djurgården och området runt kaknästornet i princip helt och både Lidingö och Nacka kommer väldigt nära innerstan. Om man sen ritar in en cirkulär ringlinje i denna karta så hamnar den precis där Södra Länken, Essingeleden och Norra Länken ligger. Sen passerar dess östra del Värtan (om man antar att Värtahamnen är bebyggd enligt planerna) Sydvästra Lidingö och Nacka Centrum för att sedan sluta i Sickla.

Så här ska ringleden gå om man gör en geografisk cirkel: http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​a/​af/​Sto.​.​

Så här ska den gå om man ritar en cirkel utifrån befolkningsdensiteten:
http:​/​/​www.​slaak.​biz/​yimby/​osterleden.​png
+1
Herbert Tingesten (1 Oktober 2012 00:22):
Det sista är ganska likt alternativ F i Trafikverket-studien. Det valde man bort eftersom det hade den sämsta avlastningseffekten på innerstan. Det kanske också var förhastat.
 0
Rasmus Larsson (1 Oktober 2012 02:44):
@Herbert Inte F, F gör en mycket lång omväg över den befintliga Lidingöbron och dessutom en extra lång omväg österut. Mitt förslag är i princip samma som Trafikverkets förslag E men med en angöring på Lidingö. Förslaget bör leda till ungefär samma tillgänglighetsökningar som alternativ D men med skillnaden att Lidingö får samma tillgänglighetsökning som i F och Östermalm får en något mindre tillgänglighetsökning (dock mycket mer än i F) vilket sannolikt kommer uppfattas som positivt av de boende på Östermalm.

Fördelen med att dra leden över Lidingö är att man får två raka vattenpassager istället för en jättelång krökt som i E. Det gör att man kan välja att bygga den ena eller båda som bro istället för tunnel.
+2
Harald Frostvide (1 Oktober 2012 12:03):
Just det här med avlastningen av T-Centralen är något som måste propageras för med allt större envishet. Det är närapå den viktigaste frågan i tunnelbanans framtid och den mest förbisedda.
Särskilt om SL inte rappar på och sätter in plattformsdörrar.
+1
OF (1 Oktober 2012 19:32):
Tanken med att dra T-banan förbi djurgården är att avlasta det ökande besöksantalet till Skansen, Cirkus och Grönan. Spårvagnen kommer inte att räcka till. Samma med museérna längs Djurgårdsvägen som vill utöka sina verksamheter. :-)
+4
Jan Wiklund (2 Oktober 2012 10:49):
Att bygga infrastruktur för kollektivtrafik så att den inte passar kollektivtrafiken är ju annars något de styrande har stor vana av. Alla bussar som slingrar sig fram på vägar gjorda för biltrafik, alla t-banor som precis missar kopplingar till andra spårsystem, till exempel.

Regeringens förslag går helt i det spåret. Först en lösning för bilismen, sen en slatt som blir över till kollektivtrafiken. Precis som förbifarten. Kan inget lära dessa människor vilket sekel dom lever i?
 0
Gluff (9 Oktober 2012 14:46):
Vad kostar en 2x2-filig 2 km lång vägbro, med två spårvagsspår i ytterfilerna, jämfört med en Förbifart som få kanske kommer att ha råd att använda i framtiden för vad den egentligen verkar vara tänkt som (bilpendling) och som ligger i områden där kollektivtrafikens marknadsandel är svag.
 0
Herbert Tingesten (9 Oktober 2012 16:16):
Förmodligen mindre än vad det kostar bara att transportera bort all sten från tunnelbygget. Vore bra om någon broingenjör kunde räkna lite på det.
 0
Niklas Öhrström (9 Oktober 2012 19:04):
Man kan ju jämföra med vad dagens broar kostar. Svinesundsbron gick loss på 675mkr. Den har ett brospann på 250 meter, men bron är drygt 700m. Men å andra sidan har den en segelfri höjd på hela 50 meter, vilket kanske är eftersträvansvärt för Österbron.

Så låt oss grovt tredubbla Svinesundsbrons kostnad (den är mindre än tre gånger så lång men däremot bredare). Då är man uppe i runt 2 miljarder.
 0
Niklas Öhrström (9 Oktober 2012 19:10):
Ska man jämföra med förbifarten så bör man ha i åtanke att den segelfria höjden kan halveras till 26 meter. Dessutom är passagerna betydligt trängre. För det mesta 250-500 meter. Broar med gator är betydligt mycket billigare än förbifarten.
 0
Adrian (14 Oktober 2012 19:40):
Jag är tveksam till att allt ska gå via Slussen
Dock kan man ju koppla om T-banelinjerna så att Nackabanan går till Gulmarsplan på skarpnäckslinjens spår medans den nya banan ansluter söderut och går till Skarpnäck.

Dock anser jag att i ett första skede borde dunneln användas för Spårväg som knyts ihop med Tvärbanan och Lidingöbanan + Nya Spårväg City.
 0
Karl (15 Oktober 2012 18:35):
Idag rapporterar ABC att regeringen specificerar den kombinerade motorväg/spårdragningen under Djurgården i infrastrukturpropositionen.

Utbyggnaden av blå linjen kommer allt närmare att få tävla med Förbifart Stockholm om att vara nästa decenniums största infrastrukturfiasko.
 0
Karl (16 Oktober 2012 11:41):
Nu har jag titta på själva propositionen och så här står det angående blå linje:

"En samordnad projektering av tunnelbanans förlängning mot Nacka och en vägförbindelse under Saltsjön kan ge stora samordningsvinster och bör prövas. Förhandlingspersonen (som regeringen föreslår ska tillsättas för att diskutera finansieringslösningar med berörda parter, min anm.) ska diskutera en utformning av en östlig vägförbindelse (Österleden) under Saltsjön i anslutning till tunnelbanans förlängning till Nacka. Nationalstadsparkens värden och projektens eventuella negativa konsekvenser för naturmiljön ska särskilt beaktas."

I bästa fall kanske "förhandlingspersonen" kommer fram till att dragningen måste gås som föreslås i detta inlägg. Eller ja, man kan ju hoppas.

Förresten - varifrån kommer från början denna oerhört destruktiva språkliga figuren "tunnelbana till Nacka"? Den ligger säkert i sig bakom mycket av detta feltänk. I verkligheten har det ju alltid lika mycket handlat om tunnelbana till östra Södermalm, men det har helt fallit bort ur diskussionen numera.
 0
Jan Wiklund (16 Oktober 2012 12:17):
Min tro är att "Tunnelbana till Nacka" har lanserats som en PR-fras för att få igenom en motorvägstunnel samtidigt. Och det kan man inte om den samtidigt ska gå till Sofia.

Stockholmarna vill som bekant bygga tunnelbana, inte motorvägar. Medan regeringen lever kvar i sextitalet och vill tvärtom.
+2
Niklas Öhrström (16 Oktober 2012 12:22):
För det första ska trängselskattspengarna utan villkor direkt föras tillbaka till regionen så att vi har makt att satsa på det vi ser som angeläget.

Sedan står det förstås fritt för regeringen att föreslå satsningar utöver detta. Men då måste de komma med bra argument.
+1
Christian S (8 April 2014 08:26):
Dags att börja tala om detta igen då...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter