Utskrift från www2.yimby.se
....

(S)prawl åt alla!

 

Socialdemokratisk framtidsvision? Bild:  Rémi Jouan/Wikipedia

Dagens Industri rapporterar om att Socialdemokraterna i Stockholms län "vill skaka liv i det gamla folkhemmet" genom att föreslå en storsatsning på egnahemsbostäder.

Tanken är, enligt Dagens Industri, att reglerade priser och statliga kreditgarantier ska få fart på byggandet av nya villaområden.

Initiativet har tagits av Socialdemokraterna i Stockholm och partikongressen har ställt sig bakom det.

För att hålla nere priset bör det vara små, enkla hus med en liten gräsplätt. Tanken är att husen ska kunna masstillverkas enligt några få typmodeller
För att ytterligare pressa kostnaderna bör de nya husen byggas med tomträtt en bit utanför staden[sic!], där marken inte är lika attraktiv. Som exempel nämns Haninge och Botkyrka i södra delen av länet.Helene Hellmark Knutsson (socialdemokratiskt finanslandstringsråd i opposition i Stockholms läns landsting) inflikar "det kan inte vara i de mest centrala lägena, det viktiga är att det finns bra förbindelser med kollektivtrafiken" vilket förvisso är hedrande men knappast något som fungerar speciellt bra i de befintliga villamattorna.

Här kan det vara på sin plats att påpeka att det inte är tillgången på villor som är Stockholms stora problem, tvärtom är utspridningen av vår stad det stora problemet. Priserna och kötider för täta stadsmiljöer visar dessutom tydligt att det är där som den absolut största bristen finns. Vi kan alltså lösa mycket av problemet samtidigt som vi skapar miljöer som efterfrågas.

För egen del hoppas vi att Socialdemokraterna i landstinget snart får ett samtal från 2012 och tillsammans med sina förbifartsvänner i alliansen tar en titt på Lindhagen 2.0 istället.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Gustav Svärd (11 Oktober 2012 21:27):
Mycket skrämmande att Sossarna i Stockholm vill öka sprawlen. Om det inte är avsikten - hoppa gärna in här i kommentarsfältet och förklara hur mer motorvägar och fler boende i glesa förorter långt ut är annat än sprawl. Det är ju definitionen på sprawl! Att nämna att det ska vara bra kollektivtrafik håller inte av det enkla skälet att det i praktiken inte går att kollektivtrafikförsörja villamattor till en nivå som gör att få tar bilen.
/men det går ju i mälarhöjden & Enskede? ja, de har T-bana sedan länge. Att bygga ny T-bana till ny villasovförort... kommer inte hända. Att det ens finns villaområden som idag har T-bana visar på en stor stelhet i stadsbyggandet i Stockholm. Sådana lägen bör vidareutvecklas.
+3
Niklas Öhrström (11 Oktober 2012 22:57):
Suck!
Man undrar varför (s) plötsligt vill ha en stad

-som är mindre miljövänlig
-som är mer segregerad
-där man gör det svårare för företagande och kultur.

De kanske inte vill det, Men det är likaväl resultatet av det som de föreslår.

Så då undrar man varför de föreslår något sådant. Är det någon seriös som idag tycker att urban sprawl är något att sträva efter? De många negativa aspekterna kan man inte bara bortse ifrån och de negativa sambanden är belagda i många fall. Om det är gammal folkhemsromantik/nostalgi som spelar in bör de tänka om.

Istället bör de fundera på sin ideologiska värdegrund och hur den på bästa sätt kan omsättas utifrån dagens verklighet och dagens vetenskap.

Jag skulle vilja veta hur de resonerar. En kommentar här vore mycket välkommet.

Slutligen kan man fråga sig varför de inte tycker att man ska respektera RUFS2010. Den talar inte om utspridd villasprawl, utan om att stärka den centrala regionkärnan och att skapa ett par nya täta stadskärnor.
 0
Fredrik Wennström (12 Oktober 2012 08:22):
Jag har för mig att det för några veckor sedan var en artikel i DN som visade på att det finns väldigt många byggklara tomter i Storsthlm som är tomma. Så länge dessa inte är bebyggda borde inte behovet vara så stort av nya villaområden. (Tycker dock det är lite överdrivet av A Gardebring att måla f-n på väggen med bilder av amerikanska motorvägar.)
+4
Niklas Öhrström (12 Oktober 2012 09:53):
Jag tycker nog det kan vara befogat med motorvägsbilderna eftersom detta är ett resultat av massiv utspridning.

Det finns skäl att tro att Stockholm kommer ha ungefär lika många invånare som Stordetroit om 50 år. Frågan är om det ska ha samma struktur. Det får vi med detta förslag.
+4
zep (12 Oktober 2012 10:25):
Om det är för dyrt i dagsläget att bygga billiga bostäder i attraktiva lägen så har jag en ide, och som flera debattörer varit inne på tidigare: Sälj.marken.billigare
+4
Gustav Svärd (12 Oktober 2012 10:36):
^ och ändra PBL! Fokuseringen på stora projekt och de långa ledtiderna leder till mycket stora (onödiga) kostnader. Delen i (S)-förslaget som är bra är att det bör finnas byggklara tomter där det bara är att sätta igång om man håller sig inom vissa ramar. Vilket är en av grundbultarna i Lindhagenplanen 2.0
+1
Karl (12 Oktober 2012 11:23):
Det här var dystert, men så värst konstigt är det väl egentligen inte? Det finns uppenbarligen många människor som gärna bor i bilberoende sprawl - vilket bland annat bostadspriserna vittnar om - och det är väl ett sätt att försöka vinna deras sympatier.

I grund och botten är det väl av samma anledning som (s) är för Förbifart Stockholm. Den är svårförenlig med ett att antal av deras mål, men de vill inte stöta sig med billobbyn eller med det stora antal stockholmare och andra som har fått för sig att förbifarten är nödvändig.
+1
Zep (12 Oktober 2012 12:48):
Just det där du säger är intressant karl. För precis detta fick alla bevittna under presentationen när sossarnas representant i stadsbyggnadsnämnden tydligt visade att hon var programmerad att vara positiv till förbifarten.
+2
Jan Wiklund (12 Oktober 2012 13:51):
Samtidigt kan man förvånas över att industriintressena vill ha ett Stockholm där transaktionskostnaderna ökar och där man måste driva in ytterligare skatter för att hålla igång en ännu mer överdimensionerad infrastruktur.

Har dom inget intresse av att hålla sig konkurrenskraftiga?
 0
Anders (12 Oktober 2012 18:06):
Det är väl bra med ett eget litet hus? Vad menar YIMBY egentligen. Vilket dj-la NIMBY-resonemang! Det ena utesluter väl inte det andra.
Vem har totat ihop det här? "villamattorna" är det så ni vill beskriva folks längtan efter att bo i villa? Det är sjukt dyrt att köpa hus i Stockholm. Vad har ni för pigga tips? "jamen då får du väl bli miljonär då da" eller?
Och varför dessa bilder från Los Angeles eller var nu det är. Ändamålen helgar medlen eller?
+1
Niklas Öhrström (12 Oktober 2012 18:36):
Anders:
Om alla ska bo i "ett eget litet hus" har vi ingen stad. Det vi idag har brist på är knappast villor eller radhus med ingen täppa, utan stad.

Sedan finns det problem som villaförorter dras med, nämligen bilberoende. Detta är särskilt påtagligt i rusningen när bilarna i dagens enorma villasamhällen i Stockholms förorter ska samsas om utrymmet på infartslederna. Det blir stopp. Man kan, som i LA försöka lösa det genom att bygga ännu mer trafikleder, men det löser inte problemet eftersom det genererar mer biltrafik till stor del eftersom motorvägsbyggen påskyndar utbyggnaden av ännu mer villaförorter.

S's förslag är en kugge i en ond cirkel som vi behöver ta oss ur. Ett första steg kan vara att börja bygga tät stad och sluta bygga gles förort.
+1
Harald Frostvide (12 Oktober 2012 22:33):
Fördelen med att bygga mer tät multifunktionell stad är för övrigt att (i alla fall i teorin) priserna på villor går ner när tillgången på bostäder blir högre. Detta motverkas givetvis något av att andelen villor i beståndet kommer bli procentuellt mindre men när de som söker andra kvaliteter väljer att flytta ifrån bilberoende villasprawl så blir det ett litet hus ledigt även för Anders.
+1
Oscar A (12 Oktober 2012 22:47):
Sossarna vill alltså göra om misstaget man gjorde under efterkrigstiden. Jag är mållös.
+2
Karl (12 Oktober 2012 23:42):
Till ovanstående kan också tilläggas att dessa perifera, bilberoende villaområden det är tal om troligtvis kommer att stå inför stora sociala problem nu när vi närmar om bilsamhällets slut. Utan billiga drivmedel kommer värdet på fastigheterna kollapsa. De som kan lär flytta. För de som tvingas bo kvar i sina 'egna små hus' blir väl verkligheten i bästa fall överfulla matarbussar till närmaste järnvägs- eller t-banestation. Är det verkligen mer av sånt vi ska bygga idag? Är det inte illa nog med det som redan finns?
+2
Peter D (13 Oktober 2012 10:33):
Bygg villorna tätt och blandat med flerbostadshus och butiker, längs den kommande spårväg syd.
 0
Rasmus Larsson (13 Oktober 2012 11:48):
För de som tror att det finns efterfrågan på billiga småhus i perifer lägen har jag följande att säga.

Jag känner ett par med småbarn som bor i en villa i Kungsängen, de flyttade dit för att den var billig. För 2 år sedan skiljde de sig. Men villan går inte att sälja, för ingen vill bo så perifert. Så de tvingas bo kvar ihop trots att de är så osams att de knappt pratar med varandra längre.
+1
Alexander Åkerman (13 Oktober 2012 15:42):
Att satsa på egnahem skulle kunna vara en bra sak också... Urbana miljöer behöver inte enbart bestå av flerfamiljshus. Små yteffektiva Townhouses skulle kunna ersätta villadrömarna. Låt säga att man införde någonslags standardtomter för townhouses (låt säga 7*10 meter) med standardiserade tomter skulle typhus möjliggöras, folk skulle kunna bygga sina egna (urbana) drömmar och en del av de nybyggda villamattorna skulle kunna undvikas...

Men det här förslaget tycks vara taget från en annan värld... Kan lobbyisterna möjligtvis vara "Vi i Villa" ?
 0
Erik Engholm (13 Oktober 2012 15:47):
Peter D (I dag 10:33):
"Bygg villorna tätt och blandat med flerbostadshus och butiker, längs den kommande spårväg syd."

Det ser dessvärre mörkt ut för Spårväg Syd.
http:​/​/​www.​sll.​se/​Handlingar/​Trafiknämnden/​20​12/​oktobe.​.​
+1
Harald Enoksson (13 Oktober 2012 18:45):
I väntan på att någon från (s) kommer hit och förklarar sig så tänker jag våga mig på en liten gissning:

Det här är i samma kategori som "Affärsplan för Sverige" och "Butler i tunnelbanan": en reklamprodukt som inte syftar till att lösa något annat problem än partiets minskande väljarunderlag.

S:s strateger sliter sitt hår för att komma på sätt att återta mark från Moderaterna ("bli relevanta" som det heter) i gruppen "stockholmare som har jobb men inte tjänar jättemycket [och inte tänker på t.ex. miljön]", d.v.s. den grupp som gav M makten 2006. "Vanliga" människor har svårt att få råd med ett eget hus i Stockholm, men det är likväl en dröm för många att få grilla på sin egen altan samtidigt som barnen spelar boll på den egna gräsmattan, precis som hos de rikare kusinerna. S erbjuder dom att göra den drömmen till verklighet - och det på ett eget sätt som till skillnad från t.ex. skattesänkningar inte kan kritiseras som en kopia av moderaternas politik, utan som tvärtom knyter an till sossarnas patenterade 1900-talsnostalgi lika hårt som Olof Palme. Champagnekorkarna måste ha stått som spön i backen på kansliet när de kom på idén.

Att det leder till ökade trafikproblem och miljöproblem m.m. gör ingenting, eftersom de som är bekymrade över sånt ändå aldrig skulle rösta på S. (Och det är bättre att väljare går till MP, C eller V än att de går till M).

Moderaterna bevakar svartsjukt den här gruppen, vilket är anledningen till att de t.ex. inte vågar röra arbetsrätten (som skyddar de som har jobb relativt de som inte har jobb). Skulle den här egnahemsidén bli framgångsrik (och inte genomskådas och förlöjligas som butlern i tunnelbanan) så kan man hoppa upp och sätta sig på att moderaterna också hakar på. I längden tjänar moderaterna på det eftersom alla de här "vanliga" egnahemsägarna förr eller senare kommer att bli våldsamt fastighetsbeskattade. Så (s) skjuter sig i foten än en gång.

Kan de inte bara sälja Ådalen och Per Albin Hansson till en riktig reklambyrå och ge bort väljarna till V, MP, SD och M så att svensk politik kan börja handla om ideologi, värderingar och vetenskap.
 0
Daniel (13 Oktober 2012 23:09):
Till Harald.

Alliansen sköt sig ju också i foten denna vecka, där ansvarig minister förklarade att man nog ska förenkla småhusbyggandet genom att se över lånevilkoren.

Så Alliansen är inte direkt smartare än sossarna, det är bara det att man skriver inte om det på samma sätt.
 0
Martin Kolk (13 Oktober 2012 23:32):
Om nu 75% av Sveriges befolkning vill bo i småhus så kan de väll få göra det? De övriga 25% kan ju bo i tät kvartersstad.

Jag ser inte alls var socialdemokraterna propagerar för sprawl eller motorvägar, det är bara fånig retorik från Yimby.

Förslaget verkar dåligt genomtänkt av en stor andel skäl relaterade till finansieringen men att att börja skrika motorvägar och sprawl så fort någon i Sverige vill bygga något som inte är flerbostadshus lär knappast få Yimby att bli betraktad som en seriös debattör. Det går helt enkelt inte att säga att hela Sverige ska bo i flerbostadshus, bättre att fokusera på hur det ska bli möjligt att se till att den signifikanta minoritet som vill bo i riktig stad kan göra det. Det här förslaget varken hjälper eller stjälper försök att utöka innerstaden. Egnahem i Botkyrka är väll inte så alvarligt? Yimby framstår som sociala ingenjörer som väl slår allt som pågick i Sverige på sjuttiotalet.
+1
Emanuel Alfredsson (14 Oktober 2012 00:05):
Fast om vi ska ta med empiri och synergieffekter, så propagerar ju (S) indirekt för just sprawl och motorvägar. Det gäller att tänka ett steg längre. Med hjälp av erfarenheter, så kan komma långt.
 0
Jonas (14 Oktober 2012 00:43):
Klart som tusan att man ska få bo i ett eget hus om man vill det!! Jag ÄLSKAR staden men jag skulle aldrig vilja bo mitt inne i kaoset. Drömmen är att få komma hem efter jobbet och tända grillen bakom huset, så här håller jag inte med er på Yimby. Nu verkar hus bara vara något för miljonärer så varför kan inte vi vanliga knegare få en liten gräsplätt? Jag tycker det är ett kanonförslag.
+2
Niklas Öhrström (14 Oktober 2012 00:58):
Jonas:
Som jag skrev ovan. Idag är utbudet väldigt stort för den som vill bo i villa. Vill man bo urbant så är utbudet väldigt litet.

Ska alla bo i villa så upphör staden att vara stad. Ett uppenbart problem är glesheten. För att få in så glesa områden skisserar s för massiva sprawl ute i Botkyrka och Haninge. Tror du verkligen att folk vill bo så långt ut? Med en sådan gleshet kan man knappast räkna med att bo nära en pendeltågsstation. Istället kommer man tvingas till matarbuss. För att sedan ta ett överfullt pendeltåg i en halvtimme.

På vintern kan man troligtvis inte lita på att bussen kommer. Och när man kommer hem går pendeltåget i kvartstrafik medan bussarna går en gång i halvtimman. Så det blir långa bytestider, förseningar och i allmänhet långa resor. 15% av den vakna tiden går till att pendla mellan jobb och hem.

Är det ett sådant Stockholm vi vill ha 2030? Det är det vi får med s's förslag. Och givetvis mer av segregation och olösbar gentrifiering av innerstaden.
+2
Erik Tysk (14 Oktober 2012 07:37):
Lösningen stavas T O W N H O U S E. En bra kompromiss som gör alla glada. Kan med fördel byggas i kvartersstruktur uppblandat med flerfamiljshus och andra byggnader. Fler (täta) mångmiljonstäder runt om i världen - inte minst Tokyo och New York - har stora inslag av den här typen av bebyggelse, och ingen av dom städerna kan väl direkt beskyllas för att vara glesa sprawl-städer med dålig kollektivtrafik.
 0
Anders Ryding (14 Oktober 2012 12:26):
Även jag tycker att man skulle bygga mycket fler Townhouses. Inte minst i Stockholms innerstad finns det många impedimentområden där det skulle passa mycket bra och också skapa liv i ödsligheten. För att komma dithän så måste makten hos skylinetalibanerna upphöra, eftersom de är helt fixerade vid att alla hus skall ha samma höjd. Vi behöver bygga lägre där det passar, men också högre där det passar. Sluta med att bygga punkthus och slut istället gaturummet.
Det som skylinetalibanerna tycker är vackert ger mig bara ångest. Dessa evighetslånga rader med hus i samma höjd och en enorm himmel som tynger ner en. Jag bodde en period i Linköping och kunde konstatera att jag avskyr slättlandskapet och fri sikt mil efter mil.
Mer townhouse och fler höga hus och bort med impedimentbergsskrevorna och åt helvete med Stockholms sofistikerade skyline. Där fick du Kerstin, så du teg!
 0
Hjältevadshus (14 Oktober 2012 12:28):
Orderingången har minskat med närmare 50%. Vi tvingas permittera om inte villabyggandet snart kommer igång.
 0
Rasmus Larsson (14 Oktober 2012 13:22):
@Hjältevadshus Ni behöver byta sortiment. Ta fram Townhouses, gärna med butikslokaler i bottenvåningen som husägaren kan hyra ut. Så kommer ni att få igång försäljningen igen. Nedgången berpr nämligen inte bara på ändrade låneregler utan på att barnfamiljer allt oftare väljer större lägenhet i eller nära innerstan än villa. Det finns flera undersökningar som visar att föräldrar får flera timmar varje dag med mer tid till sina barn om de bor i lägenhet i innerstan än om de bor i villa i en förort.

Kan man däremot köpa ett townhouse i ett relativt centralt läge och med uthyrningsbara lokaler så finns helt andra möjligheter att få fram bolån på 100% av priset. Det är de uthyrningsbara lokalerna som gör hela skillnaden i finansiering. Och då motsvarar också läget och bostadstypen vad som efterfrågas.
+2
Jan Wiklund (15 Oktober 2012 14:06):
Det är likadant i USA. Priserna på villor har rasat, priserna på lägenheter i stan stiger. Villadrömmen har blivit en mardröm som inte lockar längre. Min tro är att den var till för folk från landet som inte riktigt vågade ta steget till stan. De är döda nu, det är deras barn och barnbarn som är födda i stan som lever.
+3
Niklas Öhrström (15 Oktober 2012 14:27):
@Hjältevadshus:
Enligt dig har efterfrågan på villor minskat. Tycker du att man med politisk styrning på konstgjord väg ska tvinga upp denna efterfrågan eller tycker du att marknadsaktörerna får anpassa sig efter vad konsumenterna vill ha?

Att ta fram några typer av townhouses (som Rasmus beskriver) borde väl inte vara något problem?
+3
Emanuel Alfredsson (15 Oktober 2012 15:29):
Jag känner att (S) skjuter sig i foten här. Är det inte just villavurmanet som segregerat och avkollektiviserat Sverige och som fortsätter att göra det? Låter som att de har anammat bostadspolitik från USA's södra halva utan att checka om den kan vara av ultrakonservativ grund eller inte.
Jovisst, en villa låter sött, men den samtidigt konstant beroende av villaägarnas beskydd och engagemang. Det föder lite ofrivilligt en stark provinsialism hos individerna i hushållet. En i huvudsak konservativ företeelse.

Det fina med flerbostadshus är hur såpass självständiga de är. Det frigör individerna från det ok som villaägarna ej verkar ha upplevt.

I en stad möter du konstant nya människor. I ett villaområde gör du inte det. Om du väljer det senare alternativet, så grattis, du har undertryckt Autism. Som Aspergare, så förstår jag din situation, men den får inte styra bostadspolitiken, då den hindrar andra, mer sociala varelser, från att möta varandra. Såpass mycket empati har jag samlat på mig genom åren för att förstå detta.
+2
Jan Wiklund (15 Oktober 2012 16:05):
Emanuel: Jag misstänker till min sorg att S' ledning har blivit som andra uppkomlingar - man anpassar sig till den klass man har hamnat i, men gör det på ett subalternt, närmast parodiskt vis utan att man märker detta själv.

Sverige blir fattigare på detta vis. Det behövs olikheter och konflikter och folk som vågar stå för sina olikheter, annars dör vi.
+2
Jan Wiklund (15 Oktober 2012 16:09):
Niklas: Townhouses i all ära - jag tycker i och för sig att detta är enda rimliga formen av enfamiljshus i en stad (eller ska vi inte ena oss om det svenska ordet stadsvilla?).

Men finns det idag någon stadsplanering som tillåter dem? Det krävs ju mycket små tomter? Eller kan man tänka sig flera hus på en tomt?
 0
Carl Johan Hall (15 Oktober 2012 16:14):
Emanuel: Jag tycker nog att bostadspolitiken i förekommande fall bör användas för att få fram bostäder som folk vill ha, och inte i syfte att skapa någon kollektivistisk mönstermedborgare.

Att villaägarna inte har upplevt något ok beror väl helt enkelt på att de inte ser det som ett ok. Människor gillar helt enkelt olika miljöer.

Själv skulle jag knappast köpa en villa, men ännu mindre ett townhouse. Boendeformen verkar förena lägenhetens och villans nackdelar - dyrt pga lågt markutnyttjande, ingen avskildhet, strikta regler för vad man får göra med huset (jfr friheten med ett mer avskilt hus en bit utanför stan), trädgård som måste skötas - men man har... eeh... en egen gräsplätt. Och det finns säkert de som uppskattar det också.
+2
Jan Wiklund (15 Oktober 2012 16:40):
Carl Johan: Den absolut största bristen är hus i stad. Det är där överpriserna är högst, vilket rimligen borde bero på att utbudet är för litet i förhållande till efterfrågan.

Med andra ord: att få fram bostäder som folk vill ha handlar om att bygga mer innerstad.

Resten finns det nog av.

Ändå har du förstås fel. Politiker har också till uppgift att åstadkomma rimliga kompromisser i samhället. Inte bara att effektuera efterfrågan; det gör marknaden bättre än dom.

Och en sådan rimlig kompromiss, som bara politiker kan åstadkomma, är att se till att vi alla inte drabbas av extrakostnader på grund av vad några gör. Till exempel drabbas av att behöva en massa extra infrastruktur och energiförbrukning på grund av att några bestämmer sig för att bo i periferin och arbeta i centrum.

En rimligt politisk uppgift blir då att säga ifrån att ett sådant slöseri får dom vackert låta bli.

I det här fallet gör politikerna tvärtom: de uppmuntrar slöseriet! Förmodligen med skattepengar, till råga på allt.
 0
Hjältevadshus (15 Oktober 2012 22:29):
Saltsjöbaden är med sitt läge vid havet, sina vackra arkitektritade villor och många kulturhistoriska miljöer, en unik pärla i storstadens närhet.
+1
Ragnar Lind (15 Oktober 2012 23:27):
Stadsradhus var ordet!
+4
Niklas Öhrström (16 Oktober 2012 11:26):
Hjältevadshus:
Så är det kanske, men låt det stanna vid det. Hade hela Stockholm bestått av en massa förorter i Saltjsöbadenanda hade vi inte haft någon stad.

Dessutom är innerstaden en pärla med den fördelen att det inte bara är i storstadens närhet. Det ÄR stortstaden. Låt oss bygga vidare på det och inte dumma bilbaserade förslag som hämtade ur 30-talet.
+1
Anders Norén (16 Oktober 2012 13:30):
Stadsradhus med lokal i bottenvåningen finns det gott om på kontinenten. Ett Google Streetview-vänligt exempel är Place St. Denis/Sint Denijsplein i Bryssel (som jag nämner endast för att jag har hälsat på där). Många av husen är smala, två till tre våningar höga med lokal i bottenvåningen och en till två lägenheter. Liten trädgård på baksidan. Inte alla lokaler används till en publik verksamhet, men hela miljön har en blandning och en flexibilitet som är snudd på väsensfrämmande för en svensk stad.

Radhus, alltså.
+1
Emanuel Alfredsson (16 Oktober 2012 15:04):
Jag föreslår att dessa Stockholmspolitiker får åka till London. Townhouses kan vara räddningen för både arbetstillfällen och kulturliv.
+2
Rasmus Larsson (17 Oktober 2012 10:12):
När jag läser den här debatten så slås jag av att debatten lätt glider in i det gamla motsatsförhållandet mellan begreppen villa och flerfamiljshus. Trots att detta inte alls är vad Yimbys grundläggande kritik mot (sp)rawl handlar om. Yimbys kritik handlar om motsatsförhållandet mellan gles, en-funktionell bebyggelse och tät fler-funktionell bebyggelse.

Att ställa villa mot flerbostadshus är fel, då ställer man en-funktionell mot en-funktionell. Och det kan framstå som att det handlar om gles bebyggelse mot tät bebyggelse men det säger ingenting om detta, eftersom även flerbostadshus kan byggas glest som man gjort i många miljonprogramsförorter.

Enfamiljshus som också innehåller verksamhetslokaler och står tätt på små tomter, typ townhouses, är däremot en korrekt motsats till (s)prawl.
 0
Jan Wiklund (17 Oktober 2012 14:12):
Rasmus: Jag tycker det verkar som de flesta på den här tråden tycker att ska man bygga enfamiljshus ska det vara typ stadsvillor. Dvs inga gigantiska tomter som traditionellt i Sverige. De som absolut kräver flerfamiljshus är rätt få.
 0
Fredrik Wennström (18 Oktober 2012 21:00):
Rasmus Larsson: om nu ingen vill bo så "perifert" som Kungsängen, varför ökar då befolkningen i stort sett alla kranskommuner, även Upplands-Bro?
+2
Niklas Öhrström (19 Oktober 2012 00:24):
Bofolkningen ökar i stort sett alla kommuner, men det ökar snabbare centralt, Sthlm, Solna, Sbberg. Att den ökar i alla kommuner är inte så konstigt när den totalt sett ökar med ett Södermalm var tredje år. Vill man få en hyresrätt inom två år återstår bara Bro , Märsta, Nynäs osv. Detta säger inget om efterfrågan utan om att bostadsbristen är stor och att folk tvingas bo där.
+1
Rasmus Larsson (19 Oktober 2012 02:34):
Jan: Jag menade inte att alla kliver i den fällan utan att det just är en fälla man kan råka hamna i om man är lite ouppmärksam på hur motsatsförhållandena egentligen ser ut.
+1
Jan Wiklund (19 Oktober 2012 08:26):
Fredrik W: Kort uttryckt: I Stockholm idag blir dom av med vad som än byggs. Efterfrågan har inget att säga till om.
 0
Fredrik Wennström (19 Oktober 2012 09:30):
Niklas: Så anledningen att kranskommunerna vuxit beror endast på att det är för dyrt och/eller dåligt utbud inne i stan? Du måste skämta... ALLA vill inte bo i "tät blandstad" även om de flesta i detta forum, inklusive mig själv, troligen föredrar den typen av bebyggelse.
 0
Jan Wiklund (19 Oktober 2012 10:18):
Fredrik: Vi vet inte. Det kan vara som du säger, men vi har inget sätt att ta reda på det. Efterfrågan har ingen chans att göra sig gällande när bristen är så stor som den är i Stockholm. Vad som än byggs blir fyllt.
+1
Niklas Öhrström (19 Oktober 2012 11:07):
Fredrik:
Jag skrev inte att alla inte vill bo i blandstad. Däremot skulle jag nog gissa mig till att de flesta som idag bor i Märsta och Bro skulle vilja bo mer centralt om chansen gavs (allt annat lika). Tendensen är troligen mer markerad när det gäller boende i flerfamiljshus.

Undantag finns säkert (t.ex om man arbetar på Arlanda). Men arbetar man i stan och bor i Sigtuna får man varje vardag ägna nästan 1,5 timmar mer till pendling än om man bor i Farsta. Det är de som inte har stått så länge i bostadskön eller som inte har ekonomi att betala för bostadsrätt mer centralt som tvingas till detta.
 0
Fredrik Wennström (19 Oktober 2012 12:15):
Det är klart att man vill ha nära till jobbet. Alla jobbar ju dock inte i centrala Sthlm! Vidare finns det ju andra kvaliteter i ytterområden, förutom mindre trängsel t ex närhet till stora (riktiga) naturområden. Är själv uppvuxen i Jakobsberg (endast 18 min med pendel till Cst), med närhet till Järvafältet och naturreservat vid Mälaren. Sådant finns inte i Sundbyberg. Men jag håller med om att bland de som bor i flerfamiljshus i de yttre förorterna så skulle en hög andel troligen föredra ett boende närmare stan.
+1
Niklas Öhrström (19 Oktober 2012 21:17):
@Fredrik:
Själv är jag uppvuxen i Viksjö så då har vi kanske varit grannar :)

"Fördelen" med att bo nära stora grönområden utnyttjas inte så väl av de boende om man bortser från GC-vägarna. Nu kan jag inte uttala mig för alla boende men jag minns att det i min familj fanns en önskan att bo mer centralt, typ Bromma. Alltså inte blandstad men mer centralt (min önskan var dock att bo i staden).

Men här pratar vi inte Jakan eller Viksjö. UTan om Bro och Haninge. Det är en väsentlig skillnad. Och det är tillräckligt många som arbetar eller studerar i innerstaden för att kunna bortse ifrån att ett sådant perifert läge är ett stort problem som skyfflar de fattiga längre ut i periferin medan de rikaste har råd att bo centralt.
+4
Jan Wiklund (20 Oktober 2012 12:57):
Fredrik och Niklas: Saken är den att vi vet inte vad folk vill. De har aldrig fått en chans att visa det - annat än förstås via bostadsrättspriserna. Det har alltid rått brist, varför man har fått ta det som bjuds.

Under en kort tid i början av 70-talet hade kommunerna förbyggt sig - och resultatet var att det som låg längst ut var omöjligt att sälja. Snart nog var behovet dock större än utbudet igen, och valmöjligheten försvann.

Jag tycker vi ska undvika att spekulera i vad folk vill ha. Prisbilden visar att det finns en stor efterfrågan på just centralt belägna bostäder, och att denna efterfrågan inte är tillfredsställd. Det är så långt vi kan säga. Bättre att hålla tyst om det som går utöver. För det förblir lösa spekulationer.
 0
Johan (21 Oktober 2012 00:55):
När det gäller radhus (terraced houses på engelska; oklart hur townhouse definieras) finns det väldigt många sådana i Baltimore.

Jämför med t.ex. kända suburbiaförorten Levittown, NY (Long Island), med en befolkningstäthet på ca 2900 inv/kvkm. Det finns flera tågstationer inom några kilometer, men ingen inom området (som har drygt 50.000 inv).

OM det går att bygga "townhouses" med en befolkningstäthet på över 5000, så kanske det är acceptabelt i vissa lägen, men frågan är var? Områden där det annars byggs trevåningshyreshus?

Det är ju bara det att det är svårt att hitta några större townhouseområden i Sverige idag. Det finns fortfarande normer för p-platser och oskrivna lagar kring småparker, grönområdesremsor som ofta måste planeras in etc. Befolkningsätheten för Gamla Enskede är drygt 3000/kvkm, alltså ungefär som Levittown, NY.
+2
Emanuel Alfredsson (21 Oktober 2012 02:06):
Suburbia och Trädgårdsstaden är nära besläktade, om inte samma sak egentligen.
 0
Joe (21 Oktober 2012 12:47):
Jag har läst de flesta av kommentarerna här och detta tycks vara en fråga som splittrar Yimby anhängarna något.

En del för och en del mot. Men en sak som fick mig att fastna i kommentarerna är den stora önskan om town houses/terrace homes/radhusliknande bebyggelse som finns hos de flesta. Min fråga är vad som egentligen skiljer dessa från tät villa bebyggelse vad gäller "sprawl" ? Antalet bilar minska knappast! Har bott flera år i USA och här byggdes nya townhouses som vanligast med garage för två bilar samt mycket platser på gatan, enda skillnaden är att kvarteren hade en mer stadsliknande karraktär. Townhouses är alltså helt OK men inte en liten villa med plats för en bil på uppfarten?

Bilbehovet minskar inte heller med flerbostadshus som byggs en bit bort från pendeln. Oavsett om det byggs små villor, townhouses eller lägenheter så måste de personer som bor här ta sig till tåget för vidare transport mot city. Bara för att det byggs lägenheter betyder det inte att bilarna förvinner och när staden växer så måste det byggas bostäder en bit bort.

Jag är öppen för S ide så länge det finns fungerande busslinjer. Självklart vore det trevligt om det byggdes villor med mer stadsliknande arkitektur eller i mer stadsliknande kvarter.

En annan sak som jag inte förstår är kommentarer om att "folk inte köper villor längre". Jag känner barnfamiljer som letar nyproducerade villor utanför stan som trots priser på närmare 4 miljoner kr sålt slut så snabbt att de måste börja leta nya projekt.

Det är helt klart viktigt att blanda bebyggelsen utanför Stockholm. En massa utspridda flerbostadshus gör ingen glad så släpp in lite hus. Townhouses eller tätbebyggda villor kvittar för min del.
 0
Fredrik Wennström (21 Oktober 2012 13:40):
Emanuel: Detta bör inte diskuteras här, men om jag tolkar ditt inlägg rätt så anser du att republikanska partiet, med uppåt 50 procents väljarstöd, är fascister? Seriöst...
 0
Anders Norén (21 Oktober 2012 14:15):
Joe: Jag misstänker att det du kallar townhouses inte är samma sak som det som de andra som använder ordet i tråden menar.
+4
Rasmus Larsson (21 Oktober 2012 17:19):
När man pratar om Townhouses är det centralt att det är Townhouses med verksamhetslokaler i bottenplanet som är önskvärda.

ex med uppenbara butiker:
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​9/​96/​Tow.​.​
http:​/​/​fishbowl.​wpengine.​netdna-​cdn.​com/​wp-​content/​upl.​.​

ex med dolda lokaler (1:a och 2:a planet var till för ägarens affärsverksamhet medans bostaden låg högre upp)
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​5/​5b/​Gda.​.​

Och inte såna radhus med garage i markplanet som idag marknadsförs under begreppet Townhouses som t ex dessa
http:​/​/​hugeasscity.​com/​images/​townhouse_​17th_​Marion.​jpg
http:​/​/​images0​1.​olx.​com.​ph/​ui/​8/​27/​99/​1282479857_​11513.​.​
http:​/​/​www.​digsdigs.​com/​photos/​two-​townhouses-​half-​blo.​.​

Visserligen kan man tänka sig att garagen går att konvertera till butiker men i princip ar det knappast möjligt pga låg takhöjd och sannolikt dålig ljudisolering mellan våningarna.

För att konceptet ska fungera så måste man ner i tomtstorlekar på ca 6x12 meter med kortsidan mot gatan samt 4-5 våningar höga hus, helst med källare.
+5
Jan Wiklund (22 Oktober 2012 13:39):
Det väsentliga är att våningsyta per markyta blir rimligt hög. Gamla stan har Stockholms högsta exploateringstal, och består av hus som inte skiljer sig stort från de stadsvillor som finns i den franska småstaden Limoux där jag brukar vara om somrarna - de är kanske en eller annan våning högre. Men det betyder att det skulle gå att bygga stadsvillor med ett exploateringstal i alla fall i klass med malmarna.

I alla fall borde man kunna komma ifrån det småhusparadigm som utgår från engelskt herresäte som norm - ett hus i ensamt majestät mitt på en så stor tomt som möjligt. Sånt kan möjligen gå för sig i Orsa eller Blomstermåla, men inte i en storstad. I en stad är det ont om mark och där måste man ha en stadsnorm.
+1
Jan Wiklund (23 Oktober 2012 07:23):
Joe: Då har vi ett pris på vad ett centralt läge är värt.

Om en villa i periferin är värd 4 milj och en lägenhet i centrala stan av motsvarande storlek (120 kvm?) är värd 7 milj så är alltså värdet av villans läge 0 och värdet av lägenhetens nästan lika stort som själva bostaden.

Sanningen är att alla bostäder går åt fort i Stockholm. Vi har en upptrissad brist på 60.000 bostäder, och folk bjuder över varandra för att få tak över huvudet.
 0
Gustav Svärd (23 Oktober 2012 08:30):
Samtidigt så finns det lägenheter som inte säljer i den takt byggarna anser rimligt (i ex. Norra Djurgårdsstan). Det vore intressant att se en ordentlig analys på det baserat på empiriska studier utav köparna, marknaden och produkten. Min aning av situationen är att det saknas stadsmässighet men mest saknas det spårburen kollektivtrafik (samt att det försvårar att det är en enklav omgiven av NSP).
+2
Harald Frostvide (23 Oktober 2012 14:12):
Det är väl förmodligen inte bara att det saknas stadsmässighet, utan att lägenheterna är lika dyra (eller dyrare) än lägenheter i områden med stadsmässighet.
Plus de usla kollektivtrafikförhållandena och känslan av isolerad enklav.

Vi tittade på hyresrätt där och priserna var så ohemula att man trodde någon infört marknadshyror i smyg. 17k för en fyra på runt 85-90 kvadrat.
 0
Krister (24 Oktober 2012 07:07):
Likt London, Paris, och en del andra storstäder så försöker man i Stockholm locka köpare med mycket hög betalningsförmåga att "investera" i en exklusiv bostadrätt. Då måste densamma erbjuda både bästa läge och högsta möjliga standard. För dessa köpare är inte priset avgörande. På så sätt har innerstaden, (Östermalm) fått priser som ligger utom räckhåll för vanliga löntagare. Vad gäller hyresrätter finns inte något intresse från byggarna att producera sådana p.g. av rådande hyresreglering. Allmännyttan som tidigare byggde hyresrätter är under avveckling i Stockholm.
 0
Harald Frostvide (24 Oktober 2012 22:36):
Men vadå rådande hyresreglering? En nybyggd fyra (och trot eller ej jag har sett ett hyggligt antal, inte nog för att råda bot på hyresbristen, men ett hyggligt antal ty de byggs) kostar runt femton tusen kronor i månaden. Skulle det byggas fler om de fick kosta tjugo tusen kronor i månanden? Trettio tusen? Vem ska bo i dem? Vem betalar över femton tusen kronor i månaden för en bostad som hen inte äger? Hade jag till insatsen skulle jag köpa en lägenhet på stört, för då skulle jag kunna komma undan med en lägre kostnad än en "reglerad" hyresrätt.

Att allmännyttan är under avveckling är ett stort problem, men det enda en avreglering av hyran skulle göra är att öka priserna på bostäder i modernistghetton efersom bristen är så stor.

Avreglering gör vare sig till eller från på Stockholms bostadsmarknad.
 0
Anders Norén (25 Oktober 2012 10:17):
Harald Frostvide: "Vem betalar över femton tusen kronor i månaden för en bostad som hen inte äger?" Väldigt få eftersom hyresregleringen gör det svårt att ta ut sådana hyror...
 0
Rasmus Larsson (25 Oktober 2012 11:52):
Tvä påpekanden:

1. Allmännyttan är inte alls under avveckling i Stockholms Stad. I verkligheten så sitter allmännyttan på store mängder pengar de fått in genom att sälja fastigheter till bostadsrättsföreningar. Och de pengarna använder de nu för att bygga nya hyresrätter i snabb takt. Dessutom bygger de i centrala lägen och närförort, inte ute på jordbruksmark långt från centrum.

2. Hyresregleringen är ett problem, men inte för att man inte kan ta ut marknadshyror för nyproduktion för det kan man i princip göra idag då byggnadsår styr hyran nästan helt. Hyresregleringens problem är att man inte kan skapa bostäder som är nischade mot olika målgruppers behov eftersom man inte kan ta ut extra hyra för hyresgästanpassade lägenheter. Och då menar jag inte anpassade för funktionshindrade eftersom de får bidrag för anpassningar. Utan lägenheter inriktade mot olika yrkeskategorier som vill kunna samorganisera arbete och bostad.
 0
Jan Wiklund (25 Oktober 2012 13:00):
Så särskilt snabb takt kan det inte vara, om man får tro länsstyrelsen: http:​/​/​www.​lansstyrelsen.​se/​stockholm/​Sv/​nyheter/​20​12/​.​.​

Annars var ju idén med kommunala bostadsbolag att de skulle kunna bygga mer än till vinstmaximering, och på så sätt driva ner marknadshyran. Det är det länge sen de gjorde.

Om man körde på den modellen skulle man alltså kunna ta bort regleringen men ändå få låga hyror. Och på köpet lösa Rasmus' problem.
 0
Daniel (25 Oktober 2012 16:12):
@Anders. Väldigt höga hyror är vanligt på nybyggda lägenheter. Det är inte någon direkt reglering då "billiga" ettor lätt kan kosta 5000 spänn.
 0
Rasmus Larsson (25 Oktober 2012 18:57):
Jo det är ganska snabb takt för av de bostadsprojekt som Länstyrelsen redovisar i länken ovan är det en väldigt stor del som är hyresrätter i allmännyttans regi. Ett flertal projekt för bostadsrätter är dessutom sålda till allmännyttan och ska bli hyresrätter istället så statistiken släpar efter. I Älvsjö Centrum bygger just nu Maxera ett hus som skulle bli bostadsrätter. Men det färdiga huset är redan sålt till Familjebostäder som kommer att hyra ut lägenheterna istället.

Håller med Jan om att om de allmännyttiga bolagen jobbade aktivt med marknadspress på hyrorna skulle marknadshyror inte vara något problem. I New York City har de allmännyttiga bostadsbolag som äger hus lite varstans, bl a i attraktiva lägen på Manhattan. Och de bolagen får bara hyra ut till rent självkostnadspris och det finns även regler om att man inte får hyra om man har för hög inkomst. Syftet är att undvika segregation och skapa marknadspress på hyrorna.
 0
Harald Frostvide (25 Oktober 2012 21:18):
Anders Norén >> De där tre lägenheterna ovanpå Liljeholmens Galleria som jag tittade på måste ha varit illegala då. Lustigt, trodde inte Stockholms bostadsrättsförmedling hade sådant i sitt utbud.
Samma sak gäller hyresrätterna i Norra Djurgårdsstaden som jag inte ens övervägde att anmäla mig till beroende på de höga priserna.
 0
Anders Norén (25 Oktober 2012 21:33):
Harald: Jag skrev "svårt", inte "olagligt", eftersom vad som är "bruksvärde" är en ren förhandlingsfråga.
 0
Harald Frostvide (25 Oktober 2012 23:37):
Anders: Jag tror du behöver ta en titt på nybyggen i närförort. Jag har inte sett många nya lägenheter med en hyra under 12k (fyror på runt 85 kvadrat är vad jag letar efter). Ett flertal har legat närmre 15k.
Bruksvärdet tycks därmed skapligt etablerat.
 0
Jan Wiklund (26 Oktober 2012 08:46):
Om vi hade allmännyttiga bostadsbolag med uppdrag att bygga så mycket de kunde skulle inte ens såna konstlade uthyrningsregler behövas. För då skulle utbudet motsvara efterfrågan till ett anständigt lågt pris ändå. Sen kommer det förstås att ta lång tid, även med Lindhagenplanen 2.0, innan lägesfördelarna har jämnats ut och grunden för segregation har försvunnit. Det är svårt att röja upp i hundra års galen stadsbyggnadspolitik...

Eftersom det fortfarande är möjligt att ta ut de fantasipriser Daniel och Harald pratar om är det tydligt att de kommunala bostadsbolagen inte bygger i närheten av vad som behövs. Tillgång och efterfrågan möts fortfarande vid ett löjligt högt pris. Det har ju nästan inte byggts något på tjugo år.
 0
Anders Norén (26 Oktober 2012 10:07):
Harald: Men då besvarar du ju din fråga själv: Ja, det är många som betalar mer än 15 000 kronor i månaden för en bostad som de själva inte äger.
 0
Karl (26 Oktober 2012 10:14):
15 000 kronor är förstås en väldigt hög hyra, men det är säkerligen många som har samma månadskostnad för en bostadsrätt, och då tillkommer dessutom avsättningen av pengar för framtida renoveringsbehov samt förstås de risker det alltid innebär att a) vara ekonomiskt engagerad i en BRF och b) ha stora banklån.

Därmed inte sagt att allmännnyttan inte borde försöka hålla hyrorna nere. Jag tror att ett problem är att man bygger för stort och med för hög standard. Varenda hus behöver inte ha massa balkonger, lyxkök, helkaklade badrum och gud vet vad mer. Bygg en massa små ettor och tvåor med standardlösningar så blir det billigare.
 0
Harald Frostvide (26 Oktober 2012 12:26):
Svaret på min fråga är snarare: "De som är tvungna".
Men vi struntar i det och hoppas på att mer omflyttning av samhällets pengar till bostadsbolagens ägare kommer att göra allt bättre.
 0
Jan Wiklund (26 Oktober 2012 13:03):
Problemet med höga hyror är att man knappast kan låta bli att köpa, som när det gäller den senaste tv-skärmen eller den senaste stadsjeepen. Man är tvungen att bo. Vilket gör att man ständigt riskerar säljarens marknad.

Endast ett politiskt styrt högt utbud kan tvinga ner hyrorna mot självkostnadspris - dit ju den perfekta konkurrensen annars strävar om man får tro läroböckerna.
+1
Harald Frostvide (27 Oktober 2012 00:52):
Jag håller med Jan här. Bygg cirka 50000 lägenheter i urban och kollektivtraffiknära (inte central) miljö och sen kan vi snacka om införande av marknadshyror.
 0
Rasmus Larsson (27 Oktober 2012 14:24):
Om man pratar marknadshyror kan det vara bra att använda sakligt relevanta begrepp.

Marknadshyror = hyror som sätt i en FUNGERANDE marknad. (om marknaden inte fungerar är det inte marknadshyror)

Fri hyressättning = Är INTE marknadshyror, annat än vid nytecknande av kontrakt.

Hyresändring (för befintlig hyresgäst) = Är alltid ett förhandlat pris i en monopolliknande situation och ej ett marknadspris. Om hyresgästen har besittningsskydd enligt lag eller kontrakt så existerar ett ömsesidigt monopol som gör parterna relativt jämstarka.

Marknadspris på hyror vid nyteckning av kontrakt är önskvärt eftersom det stimulerar ökat byggande av hyreslägenheter i situationer då det är bostadsbrist men bromsar byggandet då det råder överskott på bostäder. Detta kan åstadkommas genom fri hyressättning på nya kontrakt.

Marknadspris på befintliga kontrakt kan inte åstadkommas pga att det inte existerar någon marknad. Så där måste det finnas ett regelsystem, t ex det som man tillämpar på lokalkontrakt med längre löptid, indexreglerade hyresjusteringar. Det skulle ge många människor mycket lägre hyreshöjningar än de får idag med bruksvärdessystemet.

Däremot finns ett sätt att skapa en marknad som skulle gynna både hyresgästerna och fastighetsägarna. Och det är om man inför fri hyressättning på FRIVILLIGT NY-TECKNADE tilläggstjänster på befintliga kontrakt. De flesta ombyggnader och renoveringar är sådana tilläggstjänster. (Stambyten är det inte, utan måste hanteras inom indexsystemet) Idag är detta i praktiken förbjudet vilket leder till att hyresgäster inte kan få sina lägenheter anpassade efter sina behov och fastighetsägarna inte kan öka sina intäkter genom att erbjuda frivilliga standardhöjningar.
 0
Krister (27 Oktober 2012 17:39):
Tillåt då fri hyressättning på nybyggda lägenheter och behåll nuvarande system för befintliga lägenheter. Låt dessutom allmännyttan bygga bort bostadsbristen, så bör vi inom 20 år få en fungerande hyresmarknad.
 0
Jan Wiklund (27 Oktober 2012 19:08):
Marknadspriser, eller fri hyressättning, i ett läge där det finns ett underskott på 60.000 lägenheter innebär bara att en massa folk aldrig kan komma in på hyresmarknaden för att priserna kommer att ligga långt över deras förmåga att betala.

Det var precis såna anomalier som gjorde att någon form av politiskt styrt utbud började tillämpas i hela Västeuropa för hundra år sen, oberoende av kommunerna var högerstyrda eller vänsterstyrda. Det rådde en social misär som ingen accepterade på den tiden.

Låsta priser leder till svarta marknader så det bör man försöka undvika, utom som tillfälliga lösningar. Däremot borde det inte vara något problem att bygga så mycket att marknadspriserna sänks. Det finns massor av arbetslösa människor, och råvarorna är billiga. Så resonerade man på trettitalet, och så skulle man kunna resonera nu också. Om inte hela det politiska etablissemanget hade köpt bostadsrätter och är livrädda för att värdet på dessa ska sjunka.
 0
Rasmus Larsson (28 Oktober 2012 02:26):
Eller så är det inte alls bostadsbrist, utan en politisk ambition att växa Stockholm som vi ser och som systematiskt hypas i media som bostadsbrist.

Om det verkligen var riktig bostadsbrist skulle vi se 2 andra fenomen samtidigt.

1. Kraftig löneinflation, även i låglöneyrken.
Eftersom det enda sättet att anställa någon till en tjänst skulle vara att rekrytera personen från en konkurrent med hjälp av högre lön. Sådan löneinflation har vi inte sett sen år 2000 i den här stan.

2. Utflyttning av jobb till närliggande städer.
Storföretagen och Staten skulle av ren nödvändighet tvingas leta upp mindre städer där det finns lediga bostäder och sen etablera arbetsplatser där och sen rekrytera folk med argumentet att de kan få förstahandskontrakt på en bostad samma dag som de skriver på anställningskontraktet. Det har vi inte heller sett hända ännu, istället ser vi hur storföretagen bygger nya jättekontor precis utanför tullarna och är på väg att överge innerstan, sannolikt en effekt av biltullarna+sprawl och inte bostadsbristen. Staten däremot kastar sig över de dyraste innerstadslokalerna de kan hitta så fort de ska etablera en ny enhet eller flytta från en utsliten lokal.

Det är faktiskt extremt anmärkningsvärt att båda dessa företeelser samtidigt lyser med sin frånvaro på samma gång som vi sägs ha extrem bostadsbrist i Stockholm.

Personligen är jag övertygad om att vi var på väg in i en kraftig överutbudssituation när bolånetaket infördes, liknande den som inträffade efter miljonprogrammet.
 0
Karl (28 Oktober 2012 10:53):
Någon generell brist på boyta finns knappast i Stockholms län, det är sant. Men det finns tveklöst en brist på hyresrätter, i synnerhet i kollektivtrafik nära lägen på rimligt avstånd från stan och med överkomliga hyror.
 0
Rasmus Larsson (28 Oktober 2012 12:03):
Håller med Karl, det är i första hand ett problem som handlar om att de bostäder som folk vill ha inte finns och de som finns vill inte folk ha. Det även finns ett liknande problem på lokalhyresmarknaden i Stockholm.
 0
Mats O. (28 Oktober 2012 16:24):
Den så kallade bostadsbristen är i första hand ett fattigdomsproblem. För dom med hyfsade inkomster finns alltid möjligheten att via banklån finansiera ett lägenhetsköp.

Harald: Vem ska bygga "50.000 lägenheter" ?

Som alltid när vissa politiska partier föreslår enkla lösningar och massiva satsningar på byggande&boende så handlar det i slutändan om bidrag till bostadsbyggande och bidrag till boende så att dom har råd att bo i dom nya lägenheterna.
+1
Harald Frostvide (28 Oktober 2012 20:29):
Mats O: Jag och min fru tjänar bra bit över vad jag skulle kalla en "hyfsad inkomst", men då vi inte har pengar från en bostadsrättsomvandling eller ett arv kommer vi inte att få låna pengar till att köpa en lägenhet ens om vi ville gå in i den groteskt överprissatta bostadsrättsmarknaden. Så fattigdomsproblem? Well, ja om din definition av fattigdom är att inte ha ungefär en årslön på banken så går jag med på det.

Vad gäller byggandet av 50 000 lägenheter torde det väl framgå av kontexten att det inte är något jag tror skall ske, bara ett krasst konstaterande av vad som behövs för att få en marknad i balans och att en marknad i balans är vad som behövs för att jag ska tro på "marknadspriser".
+1
Karl (28 Oktober 2012 23:02):
Som Harald påpekar är det ett ganska onyanserat påstående att säga att alla med hyfsade inkomster kan skaffa sig en bostadsrätt. Sen är ju inte alla särskilt intresserade av det heller. Tittar jag runt i min egen bekantskapskrets är det nog faktiskt ingen av mina jämnåriga (ålder 25-30 ungefär) som har köpt en lägenhet trots att de flesta tjänar hyfsat - de som inte har förstahandskontrakt föredrar andrahandsboende framför att gå in på bostadsmarknaden med allt vad det innebär av låsningar till arbete och stad.
 0
Anonym Med Bostadsrätt (4 November 2012 10:12):
Vi hade en mäklare här för ett par veckor sedan som värderade lägenheten. Tack vare våra renoveringar och det redan attraktiva läget trodde han att vi skulle kunna få såpass bra att vi om vi sålt nu skulle göra 200 000 kr i vinst. Kul med tanke på att vi bara bott här 1 år. Dessutom fick vi en matkasse med 4 middagar för 4 personer som tack för att just han fick komma hit.
 0
Gluff (6 November 2012 12:46):
OT
Motorvägskorsningen på bilden ligger i södra Los Angeles och den station som kan skymtas mitt i korsningen är:

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Harbor_​Freeway_​(LACMTA_station)

Det är mötesstation för grön metrorail (öst-väst) och grå metrobuslinje (nord-syd). Bilden är tagen med Long Beach uppåt i bilden (söderut).
 0
Harald Enoksson (12 Februari 2013 21:06):
Ja, det var väldigt OT ^^
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter