Utskrift från www2.yimby.se
....

Ett konkret förslag om gröna Valhallavägen

 
I förra veckan publicerade fyra forskare ett inlägg på DN debatt om att utveckla Valhallavägen till Stockholms gröna bredband. YIMBY utvecklar dessa tankar vidare genom en replik på DN Debatt.

Valhallavägen är en lång, bred och lummig gata. Träden står i femdubbla rader och erbjuder en grön korridor genom staden som inte bara är trevlig att flanera längs utan även har en nyckelfunktion när det gäller ekologiska samband i staden, skriver företrädare för det obundna nätverket Yimby.

Fyra forskare kallar gatan "Stockholms gröna bredband" och skriver i DN den 29 september att den kan bli "ett kombinerat ekologi- och stadsrum av världsklass, där stadsliv och trafik kan kombineras med vitala ekologiska korridorer".

Artikeln mynnar tyvärr ut i intet, för de fyra forskarna föreslår inga åtgärder som kan stärka gatans funktion som ekologisk spridningskorridor. Den mest uppenbara vore att plantera fler träd längs de sträckor som idag domineras av parkeringsplatser och stora gräsmattor, t.ex. vid Roslagstull. Det skulle vara en början, men det är inte tillräckligt.

Ett naturligt nästa steg vore att sträcka ut den gröna korridoren även i östlig riktning. Delar av Gärdets kala gräsytor skulle kunna återplanteras med träd. På den dryga kilometern mellan Kaknästornet och Valhallavägens slut ryms över 1000 nya träd om man fortsätter allémönstret från gatans östra del. Det är nästan en fördubbling av "det gröna bredbandet" och skulle innebära en rejäl förstärkning av de ekologiska sambanden, samtidigt som stadslivet får ett vitalt nytt stråk.

Inte bara de gröna sambanden stärks. En förlängning av Valhallavägen öppnar för en ny förbindelse ända till Nacka för cykel, spårvagn och gående. En sådan "östlig Västerbro" skulle förstås vara tillgänglig även för bilar, men till skillnad från den planerade motorvägstunneln under Djurgården får alla trafikslag glädje av mångmiljardinvesteringen. Den storslagna utsikten kommer som en extra bonus, både för turister och stockholmare.

En bro måste vägas mot miljöns behov - men man ska komma ihåg att en bro i alla händelser är mer miljöanpassad än en tunnel. En tunnel ger större nivåskillnader och mer miljöpåverkan under byggtiden, samtidigt som energiåtgången för driften blir större, med ständigt snurrande fläktsystem och ständigt påslagen belysning.

Med en bro hålls Djurgården fri från trafikleder, både över jord och under. De kritiserade avgastornen blir överflödiga. Bron dras öster om södra Djurgården så att öns parkytor inte påverkas. Den kan knytas samman med Lidingövägen och Norra Länken så att trafik utan ärende i innerstaden inte belastar den förlängda Valhallavägen på något sätt som försämrar dess funktion som grön spridningskorridor.

Vill man ytterligare stärka de ekologiska sambanden så finns inga tekniska hinder för att utforma bron som en ekodukt. Valhallavägens "gröna bredband" kan då fortsätta hela vägen till Nackareservatet och gagna såväl stadslivet som ekosystemet. Och Stockholm skulle med rätta kunna kalla sig en stad i världsklass.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
J (4 Oktober 2012 08:18):
Nån som minns hur svårt det var att bygga Norra länken-tunnel i nationalstadsparken? Finns detta ens på kartan inom överskådlig framtid?
+1
Gustav Svärd (4 Oktober 2012 10:33):
Är det rimligt att tro att detta kommer genomföras inom 5 år? Nej.
Finns det lagar som måste ändras för att detta skall bli genomförbart? Ja.
Är det motiverat att ändra dessa lagar även sett till annat än just detta specifika förslag? Ja.

Mycket bra text, och mycket bra att debatten om NSP-lagstisftningen kan komma igång.
+2
Jan Wiklund (4 Oktober 2012 11:36):
Lagar, och rutiner, och inbyggda föreställningar. "Men så här kan man väl inte göra", säger planarkitekten, "så har vi inte gjort på åtti år".
 0
Herbert Tingesten (4 Oktober 2012 12:28):
J:

Jodå, det finns på kartan - kartan till Lindhagen 2.0. Vi valde att inte nämna planen specifikt i texten, dels av utrymmesskäl, dels för att fokusera på temat, och dels förstås för att öka chansen att få in det på DN Debatt, som fortfarande är ganska stadsbyggnadskonservativ. Vi har tidigare fått ett par texter refuserade som handlade om olika aspekter av Lindhagenplanen.
 0
Martin Ek (4 Oktober 2012 16:32):
Jag tycker att tanken på en ekodukt, alltså en bro med träd och grönska på, borde få det att vattnas i munnen på korridorskramarna som är rädda att östra NSP ska dö ut av artfatighet (eller något sånt) det öppnar ju ett helt nytt sätt för insekter att ta sig dit!
+1
J (4 Oktober 2012 21:17):
Vänta lite nu. Jag är en YIMBY-kramare av stora mått och mycket skeptisk till den närmast fundamentalistiska synen på NSP:s helighet, så det här är definitivt ingen generell kritik MEN:

"De gröna sambanden stärks"? Inte nödvändigtvis för att man planterar 1000 likadana träd i rad (eller i två rader). "Kala gräsytor" kan såvitt jag vet också fungera som spridningskorridorer.

"Inga hinder för att utforma bron som en ekodukt"? Utan att kunna allt om ekodukter tycker jag nog att det finns flera uppenbara hinder. Om en ekodukt ska samsas med, gångbana, cykelbana och bilväg (förhoppningsvis med kollektivtrafikkörfält) och tillhörande belysningsstolpar mm kan man lika gärna fylla ut hela saltsjön. Saxat ur Trafikverkets riktlinjer:
"En ekodukt rekommenderas att vara minst 30 meter bred (enligt aktuell version av VGU). Förhållandet mellan längd och bredd bör vara större än 0,8. Det innebär att en passage med längden 50 meter bör vara minst 40 meter bred."

Därutöver ger en förlängd Valhallaväg och bro (som vad jag förstår är den enda förslaget på "Österled" i Lindhagen 2.0) givetvis avsevärt större barriäreffekt än en tunnel i samma läge.

Återigen - det är inte att jag personligen ogillar idéerna, tvärtom. Dock fick vi (förmodligen berättigad)kritik för att de ekologiska aspekterna brast i Lindhagen 2.0, något som vi givetvis borde ta till oss för att kunna leverera slagkraftigare förslag framöver. Jag står fast vid min åsikt att inlägg som detta tvärt om riskerar att märka YIMBY som en organisation bestående av urbanextremister. Det är åtminstone inte jag intresserad av, jag vill att YIMBY ska vara en seriös röst i stadsbyggnadsdebatten. Har vi ingen ekologiskt kunnig i medlemsskaran?
+1
Herbert Tingesten (4 Oktober 2012 22:07):
Det är sällan som det talas offentligt om de positiva ekologiska effekterna av stadsbyggnad, och här såg vi vår chans.

Artikeln är skriven som en replik på en artikel av fyra forskare som framhåller Valhallavägens enastående betydelse som ekologisk spridningskorridor. Godtar man den förutsättningen så följer det logiskt att mer av det som Valhallavägen erbjuder (en bred allé av träd som står tätt ihop) gynnar den ekologiska spridningen. Det är utgångspunkten för vår replik, och utifrån den argumenterar vi att man därutöver får möjlighet att gynna urban stråkbildning, vilket även de fyra forskarna tar upp som en viktig förutsättning för "världsklass".

Vad gäller bron så skrev vi "inga tekniska hinder" och avstod från att skriva "inga ekonomiska hinder", för det är klart att det blir svindyrt att bygga ett extra eko-däck på bron, kanske nästan lika dyrt som tunnellösningen. Att det skulle sätta Stockholm på eko-världskartan är nog ställt utom allt tvivel.

En vidsträckt gräsmatta mitt i stan borde ha motsatt effekt, och tjänar som ekologisk barriär i lika hög grad som en gata (som det f ö redan finns en av, Djurgårdsbrunnsvägen, och den har jag aldrig hört någon ekolog kräva stängning av).

Vad Österleden beträffar så nämns det bara i förbigående i artikeln, men Norra Länken-tunneln kan lätt förlängas till det norra brofästet med ett tvåfiligt tråg längst ut i den förlängda Valhallavägens mitt.
+3
Sven R (4 Oktober 2012 22:47):
Ekodukter och spridningskorridorer är bara flum.

Stockholm är ju byggt på ett skärgårdslandskap. Det naturliga är alltså att naturen får övervinna öppet vatten på egen hand. Avskuren natur är naturligt.

Det märks att Lars Marcus o gänget har en mycket teoretisk syn på stadens grönska. De skriver att High-Line är avskuren från ekologiska spridningskorridorer som om det vore något negativt. Det är ju tvärtom. Naturen började erövra denna karga klippa i asfaltshavet på egen hand. Människors fascination inför detta var det som en gång bidrog till viaduktens berömmelse. Senare har det blivit en kultiverad park. Fortfarande är det en fördel att den är avskuren. Det förstår alla som äger en trädgård och ägnar halva tiden med att rensa ogräs och mördarsniglar.
+3
Sven R (4 Oktober 2012 22:56):
En sak till. Den 30 m breda ekodukt som Vägverket skriver om i "J":s citat ovan är till för att älgar ska kunna passera motorvägar. Men om någon skulle få syn på en älg så här centralt i Stockholm så skulle polisen rycka ut och skjuta den.
 0
Alf . (6 Oktober 2012 12:08):
Den där bron i Lindhagenplanen 2.0 ser väldigt bra ut och om man får några Älgar, ett gäng myror och några andra ekologiska varelser att använda den så är det bara bra.
+3
Gluff (9 Oktober 2012 14:11):
Jag tror detta med ekodukter över öppet vatten (varför inte under vatten?) kan väcka viss munterhet, men nej.

Sverige som helhet är att betrakta som en ekologisk spridningskorridor. NSP är en stor park som är omgiven (och dessutom genomskuren av) bebyggelse och vägar.

Man ska se saker som de är. Lägg inte pengar på något som med all sannolikhet inte kommer att få någon annan betydelse än på ett symboliskt plan. Man kan täcka Riksdagshuset med gräs, mossa eller taklök av samma skäl. Stockholms största problem är volymen av struntprat - börja där.
+1
Jan Wiklund (10 Oktober 2012 15:07):
Gluff: Det ligger mycket i detta. Skitprat är informationssamhällets föroreningsproblem, precis som gifter är industrisamhällets. Inte för att det inte har existerat förr, det är bara det att det nuförtiden produceras i industriella volymer.

Men du ser säkert att förslaget rymmer åtskilligt av ironi.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter