Utskrift från www2.yimby.se
....

Karolinastaden

 
Artikeln korrigerad 2013-03-08I veckan var jag på vänsterpartiets presentation av sina planer för bostadsbyggandet vid nuvarande Karolinska Sjukhuset - Karolinastaden. Kvällen inleddes med en presentation Samuel Rizk, arkitekten bakom planen.

Sedan följde ett samtal mellan tre vänsterpartistiska politiker på ämnet "för vem bygger vi Stockholm".

Efter denna diskussion följde en paneldebatt mellan  Lina Glans, ordförande för jagvillhabostad.nu, Sara Grahn, professor i hållbar gestaltning vid Arkitekturskolan KTH, Cathrine Bülow, grundare av Ekobyggportalen.se, Haval Murad, VD för det gröna arkitektkontoret Detail Group om hur man kan bygga klimatsmart och billigt.

I förslaget finns en hel del bra idéer men hopblandat med tankar om urbanitet finns också en hel del bullerbyromantik. Man vill bygga tätt, men samtidigt vill man att det som byggs nytt ska vara i trä, vilket omöjliggör att bygga högt. Till arkitektens försvar kunde han tänka sig att enstaka högre betonghus skulle kunna ersätta en del av de planerade låga trähusen.


Vänsterpartiets presentation av Karolinastaden

Här följer några punkter som lyftes fram:

 • Man ska ta till vara tillfället att bygga ihop Stockholm med Solna.
 • Man ska ta ett steg ifrån dagens vana av att bygga dyrt, fyrkantigt och tråkigt.
 • Man ska behålla de befintliga huvudbyggnaderna, som skulle lämpa sig till omvandling till små lägenheter; förslagsvis till ungdomar och studenter. Alla baracker ska rivas och ersättas av nya (låga) träbyggnader . De befintliga låga permanenta husen ska få extra våningar i trä tillbyggda på taken.
 • Området ska bli nästintill bilfritt. Det ska inte finnas några genomskärande gator utan återvändsgränder ska finnas för nödvändiga varu- och sjuktransporter, med mera. En trafikerad väg byggs runt områdets omkrets för bilar och bussar.
 • Husen ska ha flexibla bottenvåningar för att uppmuntra etablering av affärer, serviceinrättningar med mera.
 • Även om man vill bygga tät, uttalades en önskan att skapa en ”mänsklig skalighet” (?).
 • Man vill att området ska betjänas av en tunnelbanestation som eventuellt kunde tillhöra den gröna linjen och dras vidare till Nationalarenan och eventuellt ännu längre. Om viljan att bygga så mycket tunnelbana saknas från politiskt håll kan man tänka sig en kort linje som kör skytteltrafik mellan Odenplan och Karolinastaden.
 • Vänsterpartiet vill ha små tomtstorlekar vilket ska underlätta för mindre aktörer och byggemenskaper att vara med och bygga husen.
 • Vänsterpartiet vill använda allmännyttan för att kunna ställa krav på sådant som nyproduktionshyror och lägenhetsstorlekar på de som bygger. Alla lägenheter ska vara hyresrätter.
 • Ett annat sätt att hålla ned kostnaderna är att bygga flexibelt, då en del av lägenheterna skulle kunna vara av typ kollektivboende, där vissa utrymmen delas mellan hyresgästerna. I samma anda vill man etablera bilpooler och därmed få ned antalet parkeringsplatser som fördyrar byggandet.
 • Förutom att husen ska vara "ekonomiskt smarta" ska de också vara klimatsmarta och byggda för att hålla i hundra år av klimatvänligt material.
 • Många små byggherrar ska få tillfälle att blanda sig in i byggandet då tomterna ska vara små.
 • Kontor ska byggas på områdets gräns mot E4:an som bullerskydd.
 • Byggandet av bostäder här ska ske istället för det planerade utnyttjandet av området kring Råstasjön.

Min uppfattning är att förslaget har en del bra punkter. Det finns en del butiker i bottenplan, väl tilltagna cykelbanor, såväl "vanliga" - som studentbostäder, en ekodukt som överbygger motorvägsbarriären och flera andra bra punkter. 

Men, trots upprepad användning av ordet att "urbanitet" blir det hela ändå en sorts bullerbyromantik. Det är en utmärkt idé med reducerad bilism, men här går man så långt att det blir en helt trafikseparerad stadsdel och det för med sig samma typ av isolationsproblematik som redan idag finns i många av våra förorter.Att bygga ihop Stockholms Stad med Solna är en utmärkt idé, men tyvärr riskerar den lösning som här föreslås att inte göra det. Det blir en liten enklav på Stockholms ytterkant som åt norr och öster gränsar mot E4:an, Hagaparken och Norra begravningsplatsen. Det blir ingen genomströmning av vare sig folk eller trafik.

Att det ska vara ett bostadsområde utan kontor, förutom de kontorsbyggnader som ska bilda bullerskydd mot motorvägen, är förstås också problematiskt. Det blir ingen blandstad, och utan blandstad kommer området att sova dagtid när folk är på sina arbeten. Det kommer inte att finnas underlag för affärer att etablera sig i de lokalvänliga bottenvåningarna. Detta kommer att bli desto mer markerat, då ingen som inte bor i området kommer att ha anledning att besöka det.

Områdets krångliga gångsystem riskerar att avskräcka folk från besök och det blir, som sagt, ingen genomströmning av folk: till och med bussarna ska köra utanför området. Inte ens folk som kommer att arbeta i kontoren som utgör bullerskydd komma att besöka områdets inre.

Promenadstaden kommer att ta slut vid Karolinastadens början, så tillvida att inte Hagastaden redan strypt den.Vi applåderar vänsterpartiets vilja att skapa fler bostäder i bostadsbristens Stockholm, men stadsplanen behöver en del arbete för att det här skall kunna upplevas som en ny och integrerad del av staden.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Mikael (25 Februari 2013 02:59):
Jag var också på presentationen och reagerade också på trafiksepareringen. Förslaget riskerar att skapa en hybrid mellan Kungshamra och Bredäng.
+1
Robin Andersson (25 Februari 2013 06:46):
Vi får lämna in ett Yimby-alternativ. Som sagt så verkar ambitionerna bra men det brister i utförandet. Bilfritt är IMO bara ett alternativ i ett begränsat område med väldigt mång målpunkter. T.ex. några kvarter i de mest centrala delarna i en stadskärna.

Edit: Har startat en tråd i forumet för ett "Yimby-alternativ".

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​2430​
 0
Daniel (25 Februari 2013 11:00):
Ett bra förslag att bygga vidare på. Trähus går utan problem att bygga i 8 våningar. Beroende på behandlingsteknik så kan trähus vara mer brandsäkrare än betonghus.

Men förslaget behöver korrigeras såsom alla förslag. Men det är i alla fall mer rimligt än centerpartiets utvecklingsförslag för Hammarby sjöstads containerhus.
+2
Niklas Öhrström (25 Februari 2013 12:28):
Förslaget verkar på det stora hela väldigt bra. Därför blir man förvånad när man läser följande:

"Området ska bli nästintill bilfritt. Det ska inte finnas några genomskärande gator utan återvändsgränder ska finnas för nödvändiga varu- och sjuktransporter, med mera. En trafikerad väg byggs runt områdets omkrets för bilar och bussar."

Detta är ju ett typexempel på SCAFT. Och denna struktur har visat sig vara problematisk. Det är inga misstag som vi bör upprepa. http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​SCAFT

Men förslaget borde enkelt kunna omarbetas med genomgående gator.

Sedan borde man givetvis ta upp Uppsalavägen till diskussion. Varför inte göra om den till boulevard? Då behöver man inte någon kontor-bostad-zonering.
 0
Christoffer (26 Februari 2013 09:13):
Att butikerna inte får tillräckligt med underlag är väl inget problem i vänsterns Stockholm, det är väl bara att kommunen beslutar vilka butiker som behövs, och sedan ser till att de går runt genom skattemedel? I mina öron var det här ett riktigt dåligt förslag.
+1
Jan Wiklund (26 Februari 2013 09:49):
Christoffer: Det finns nog tillräckligt med realism även i det partiet, om man bara påpekar inkonsekvenser för dom, det är åtminstone min erfarenhet. Det är nog bara SCAFT som dröjer sig kvar segt i maktens strukturer pga ingrodd rutin. Samt en tankestruktur där nybyggnad per definition utgår från förortsmönstret, för så har man gjort i hundra år.

Ett alternativ som tillgodoser alla önskemål kan vara att gator är sådana att man ogärna kör fortare än 30 på dom. Med undantag för genomfartsstråk som Uppsalavägen, Karolinska vägen och Dalagatans förlängning.

Då ser jag mer problem med den alltför öppna bebyggelsestrukturen. Inte kan det väl gå in särskilt mycket folk där? Varför i helsike sluter de inte kvarteren åtminstone?
+2
Karl (26 Februari 2013 10:46):
Det finns en logik i detta som jag tycker går igen genom nästan alla nygbyggnadsprojekt, som hänger ihop med att nya bostäder i praktiken har en ganska smal målgrupp, nämligen (med risk för viss tillspetsning) de barnfamiljer ur den övre medelklassen som har resurserna att välja och som kanske i högre grad än andra kan antas tilltalas av det nybyggda. Det spelar i det avseendet ingen roll vilket politiskt parti som ställer sig bakom en viss plan utan är helt enkelt ett resultat av existerande strukturer som leder till höga nybyggnadspriser och en tendens till stark övervikt av större lägenheter.

Och denna grupp antas av de som planerar - rätt eller fel ska jag låta vara osagt - uppskatta, för att inte säga förvänta sig någon form av det modernistiska planeringsparadigment, med trafikseparering, mycket grönt på kartan och lägenheter med mycket ljusinsläpp och ett parkeringstal på 2,0. Logiken bygger på en slags ovilja att se en koppling mellan bebyggelsestruktur och problem - en plan som denna implicerar att om 70-talets förorter är oattraktiva så beror det på de långa avstånden från city, den slitna bebyggelsen och områdens dåliga rykte, inte på hur områdena är byggda.

Sen kan detta vara en premiss som mer finns i planerarnas huvud än hos de faktiskta bostadsspekulanterna. Men lite reflekterar det nog verkligheten. Trots 40 år av förslumning i våra SCAFT-områden tror jag ändå att det finns fler än man kan tro som fortfarande uppriktigt anser att de värden 70-talsområdena är byggda kring är höjden av stadsbyggnad - så länge de realiseras på bekvämt avstånd från citykärnan och befolkas av rätt sorts människor.
+2
Jan Wiklund (26 Februari 2013 11:45):
Karl: Du har naturligtvis rätt. De är utbildade så, och om de ifrågasätter sin utbildning tvingas de också ifrågasätta sin professionalitet och hela sin identitet.

Vad som verkligen intresserar mig och förbryllar mig är tankebanorna hos alla icke professionella som ändå faller in i mönstret. Typ
- "Jag bor i innerstan för att jag gillar det, men så kan det ju inte få lov att se ut"
- "Jag bor i innerstan för att jag gillar det, men alla andra vill säkert ha det som i Bagarmossen"
- "Det är bara fint folk som bor i innerstan, vanligt folk ska inte bo så"
- "Att folk helst vill bo i innerstan beror på att de är grundlurade av propaganda"
- "Folk vill visserligen helst bo i innerstan men det är bara för att de inte förstår sitt eget bästa"

Inte minst hos politikerna, som förmodligen inte vill dissa sina egna tjänstemän. Inte minst för att detta skulle kräva en konfrontation som de inte är beredda att ta.
+3
Göran Johnson (26 Februari 2013 13:47):
Jag håller helt med dem som ovan pekat på nackdelarna med SCAFT-planering med återvändsgator och öppna kvarter. Båda faktorerna kommer att minska värdet på området enligt de undersökningar som nyligen gjorts om hur stadskvaliteter värderas. Öppna kvarter sänker dessutom tätheten vilket ytterligare minskar underlaget för olika utbud och därmed attraktiviteten.Viss blandtrafik är heller ingen nackdel för fotgängare, inte ens med 50 km per timme. Detta säger jag trots att jag utbildats med SCAFT-normer och upplösta kvarter med måttlig täthet som högsta ideal. :-)
+2
Jan Wiklund (26 Februari 2013 14:19):
Göran: Det finns ibland plats för en och annan Galilei som ifrågasätter gamla sanningar.

Eller också är sanningen inte så rak som man kan tro. Jag har berättat några gånger om hur det faktiskt var tjänstemännen som ville göra om Örbyleden till vanlig gata på 90-talet men stötte på en ogenomtränglig mur av gamla motorvägskramare inom M och S. Ibland tycks folktron mer påverkad av förra och förrförra generationens professionella än dagens.

Det är väl likadant inom ekonomin. Politikerna är mer dogmatiska ekonomister än ekonomerna. Även Assar Lindbäck ifrågasätter nyttan av utgiftsmål men politikerna står på sig, se http:​/​/​www.​di.​se/​artiklar/​20​13/​2/​18/​assar-​lindbeck-​byt.​.​
 0
Jan Wiklund (26 Februari 2013 18:04):
PS här beskriver Christer Ljungberg hur gamla sanningar får rulla på trots att alla säger att man måste tänka nytt: http:​/​/​ljungbergsblogg.​blogspot.​se/​20​13/​0​2/​predict-​and.​.​
Deprimerande!
 0
nNick (6 Mars 2013 23:48):
Ush vilka betong klumpar. Horrible arkitektur. Påminde mig om Huddinge sjukhuset
http:​/​/​www.​byggnyheter.​se/​20​10​/​11/​iss-​vinner-​ramavtal-​.​.​

Hur kommer det sig att vissa lever en evig 1960-70 tal?
 0
Kar-El (6 Mars 2013 23:50):
Man fick nästan känslan av Art Deco? vänsterns uppfattning om sköna omgivningar
+1
Per J (7 Mars 2013 17:12):
Grymt kul att det ska göra någonting åt området!
 0
John Pedersen (24 Mars 2013 17:47):
Varför håller Vänsterp..... på med detta? Öst Berlin vart ju bra! Hahaha...
 0
Daniel (25 Mars 2013 05:37):
@John. Man kan fråga sig varför vissa partier håller på med dessa saker. Men det är samma sak med Centerpartiets förslag. Här har vi ju typisk centerpartistisk arkitektur, och hur bra är den egentligen? http:​/​/​commons.​wikimedia.​org/​wiki/​File:​Hanhivittikko_​f.​.​
+1
Daniel (25 Mars 2013 05:49):
Man behöver inte göra saker så komplicerat. Här är ett typiskt stockholmshus med typisk utsmyckning.
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​eXIgU
Och utsmyckningskostnaden påverkar huset marginellt.
Jämför med detta hus som faktiskt har dyrare fasad:
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​jlXLm
Sveavägen är ett väldigt bra underlag att studera hus på. Den är variationsrik på enkla billiga fasader som folk uppskattar.
 0
Robin Andersson (25 Mars 2013 08:31):
Daniel: Jag håller med dig om din värdering av olika fasaders attraktivitet. Jag skulle dock gärna se en större variation av fasader än så. Gärna kortare fasader horisontellt.

Oavsett fasader så är ju det viktigaste att bottenvåningarna är "aktiva". Jag tycker t.ex. att denna fasad http:​/​/​goo.​gl/​maps/​O1gD1 är bättre (obs. inte vackrare) än denna http:​/​/​goo.​gl/​maps/​5KYhJ.​ Observera hur fasaden ser ut i huvudnivå (se mannen som lutar sig mot fasaden).
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2013 09:00):
Helt överens med Robin. Det är bottenvåningen som gäller, resten är grädde på moset. Här finns lite teoretisering om detta, se särskilt bilderna på sidan 35: http:​/​/​www.​gsa.​gov/​graphics/​pbs/​JanGehl_​UrbanDesign_​ar.​.​
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2013 09:56):
PS John: Varför så sur? Vi ska väl vara glada åt folk som kan bättra sig.
 0
Daniel (25 Mars 2013 10:19):
Mitt andra inlägg postades egentligen fel. Skulle varit om Årets Stockholmsbyggnad, men den passar ju här också när det gäller variation. :)
 0
Anette (10 Juni 2014 07:32):
Alliansen i Solna har som förslag att bygga runt råstasjön. Redan 2007 föreslog vänsterpartiet att råstasjön skulle bli ett naturreservat. Det här förslaget med Karolinastaden är ett förslag var man kan bygga på en redan betonglagd mark istället för på ett grönområde. På måndag den 16/6 kl 27.30 samlas protester utanför Solna stadshus. http:​/​/​raddarastasjon.​se/​
 0
Robin Andersson (14 Augusti 2014 19:17):
Anette: Det ena utesluter ju inte det andra. I Stockholm bör man ju fundera på stadsutveckling i alla typer av områden. Dessutom betyder ju inte exploatering av grönområden alltid att rekreationsmöjligheterna blir sämre. Tvärt om kan ju gröna områden generellt bli mer tillgängliga och trygga om bra bebyggelse tillkommer.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter