Utskrift från www2.yimby.se
....

Anders Borg vill se över parkeringsnormen

 

Inte viktigare än bostäder.

I dagens upplaga av Dagens Industri presenterar Moderaterna ett antal förslag för hur man vill öka byggandet i Sverige. Förslagen är en del av arbetet i en arbetsgrupp som har letts av finansminister Anders Borg. Ett antal av förslagen är sådana som vi sett tidigare men två lite oväntade nyheter dyker upp:
Antalet kommunala särkrav bör också begränsas, bland annat har användandet av parkeringsnormer fördyrat byggandet.
samt
Vi vill även se över möjligheten att avskaffa länsstyrelsen som prövande instans. Att få ett ärende handlagt och prövat i en länsstyrelse tar omkring ett år och antalet ärenden uppgår till flera tusen per år. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark-och miljödomstolen vilket de flesta gör.


Inom alliansen verkar man vara oense i synen på parkeringsnormen. För en knapp månad sedan framkom att bostadsminister Stefan Attefall - som föreslagit att möjligheten för kommunerna att ställa högre miljökrav skall tas bort liksom att kraven på tillgänglighetsanpassning i alla bostäder skall slopas - anser att "P-normen är och bör vara en kommunal fråga. Går och bör inte centralstyras."Vi hoppas förstås att regelverket kring parkeringsnormer får sig en översyn och att de helst  slopas helt. Frågan om länsstyrelsens roll är också intressant. Frågan är dock om det endast kommer att leda till att fler ärenden istället överklagas till mark- och miljödomstolen, en instans som kommit med flera märkliga beslutsenare tid.

I debattartikeln kan vi också läsa:
Vi vill [..] införa ett förenklat planförfarande för förtätning av bebyggelse

Här finns uppenbara skäl att vara mer försiktig. Det aktuella förslaget gäller möjligheten att införa ett förenklad planförfarande när man skall förtäta inom befintlig bebyggelse. Inom de innerstäder som redan är bebyggeda med tät blandstad är detta troligen inte något stort problem men till sakens natur hör ju att dessa innerstäder inte har så mycket plats kvar där man kan bygga. Förtätningen behöver, och kommer, att ske utåt. Och där krävs mer än att bara fylla på med fler punkthus bland punkthusen eller fler skivhus bland skivhusen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Göteborg, Yimby Malmö och Yimby Uppsala.
Kommentarerna nedan är från alla dessa siter.
+4
Kami Petersen (11 Mars 2013 01:09):
Kommunernas möjlighet till särkrav i byggandet är mycket viktiga för att snabba på utvecklingen mot ett hållbart byggande. Kommunernas möjlighet att kräva parkeringsplatser är inte ett särkrav, och heller inget som går att försvara. Stefan Attefalls resonemang är såklart en falsk dikotomi. Det är inte kommunala eller statliga parkeringsinstrument som är alternativen. Alternativen till dagens lagstiftade möjlighet för kommuner att kräva parkeringsplatser (vilket ofta tolkas som en kommunal skyldighet) är så klart att ta bort denna möjlighet från PBL. Parkeringsutbudet skulle alltså vara en fråga inte för staten eller kommunen, utan för marknaden.
+2
Alexander Åkerman (11 Mars 2013 10:07):
Visst, jag tycker att parkeringar borde bli en fråga för marknaden att sköta. Men samtidigt är argumentet "vi vill ju inte att problemen ska flytta ut på gatan" ibland ett skäligt argument - speciellt när det ska förtätas i befintlig miljö. Det finns risk för populism i att någon politiker inför alltför tillåtande regler för gatuparkering. Då finns det ingen längre någon marknad - men mycket kaos...
+1
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 11:58):
Om man är orolig för att parkeringsproblemet ska flytta ut på gatan så kan man istället för parkeringsnorm från kommunens sida ställa krav på källarvåning med körbar ramp. Och sen skriver man i detaljplanen att för källaren medges endast centrumändamål och lättare industri.. Då kan fastighetsägaren hyra ut källaren till ett företag som bedriver bilvård och uthyrning av garageplatser ifall att det finns marknadsefterfrågan på garageplatser. Annars kan den vara lämplig för en second hand affär eller möbelbutik.
+1
Kami Petersen (11 Mars 2013 12:06):
Gatuparkeringen är inget problem. Kommunens (berättigade) uppgift och kompetens är att sätta gatuparkeringstaxan så att framkomlighet och trivsel bibehålls. Jag tror inte det är allt för svårt att peka finger på den skyldige populistiske politikern.
En skillnad mot förr är att alla (?) städer idag arbetar med boendeparkeringstaxor och systematisk parkeringskontroll. Så jag tror att det redan finns de verktyg som krävs för att motverka parkeringskaos.
 0
Kami Petersen (11 Mars 2013 12:22):
Rasmus, problemet är att det är vansinnigt dyrt att bygga källare och det är något som vi behöver komma ifrån för att få igång byggandet av bostäder till vettiga priser. Det är också huvudorsaken till att p-normen ifrågasätts ur ett ekonomiskt perspektiv. Inte heller lättare industri eller second handaffärer kommer att kunna betala verkliga nyproduktionshyror för källarytor ifall de inte subventioneras av övriga hyregäster/brukare.
 0
Olle Jansson (11 Mars 2013 12:58):
Allt är givetvis avhängigt av huruvida man uppfattar parkeringsplatser som en samhällsnytta och i vilken mån man tror på att marknaden klarar av att hantera detta. I ett bilsamhälle uppfattar måhända många att parkeringsplatser till ett pris som "alla" har råd med är något av en rättighet, en del av rättigheten att äga bil, som därför bör säkerställas av samhället på ett eller annat sätt.

Detta går att dela upp i två argument i samband med förtätning. För det första att det skall finnas parkeringsplatser tillgängliga och för det andra att vid ett eventuellt underskott skall inte de nya invånarna trängas med sina bilar på redan befintliga parkeringsplatser.

Parkeringsplatser är förvånansvärt dyra, speciellt när markpriset är högt. Om sedan inte hyran för p-platserna täcker upp denna kostnad så är det ju någon som måste betala för detta. I slutändan är det de som bor i huset (eller möjligen hos samma fastighetsägare) men som inte har någon bil som får vara med och betala för p-platserna. Om detta är en kostnad som det offentliga är med och pressar upp antalet över vad som egentligen behövs så torde detta kunna ses som en förlust för alla, kanske till och med bilägarna om det är många p-platser som står tomma.

Om antalet p-platser är för få så att bilarna börjar trängas på gatan så är detta en annan fråga. Då måste priserna på platserna stiga (och några trängs ut från marknaden för p-platser) eller så blir det trångt.Inte heller detta är något samhällsproblem så länge som man inte anser att en bil är en rättighet. I så fall så är det snarare tveksamt varför samhället skall gå in och garantera redan boende i området parkeringsplatser, då kostnaderna får bäras av någon annan (boende i det nya huset som ovan, eller genom någon form av subventionering av p-platser etc).
 0
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 13:11):
Källarna behövs för att vi ska få tät blandstad. Med mitt upplägg är de en mycket lönsam hyresintäkt för fastighetsägaren.
+1
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 13:22):
Skulle rekommendera alla som inte tror källare är lönsamma att gå runt i Stockholm och kolla vad för slag butiker och verksamheter som finns på olika platser i de före detta källargaragen. Samt kolla på priserna för parkering i de garage som är publika parkeringsgarage.
 0
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 13:25):
Problemet med parkeringsnormer rent ekonomiskt är att den skapare ett överutbud som pressar ner priset på parkering och därför kan inte den som bygger en källarparkering få tillbaka investeringen i många lägen. Får man använda källaren till vad som helst så balanserar det om sig snabbt.
+2
Anders Norén (11 Mars 2013 13:37):
Men ett minst lika stort problem är att marknaden inte sällan tycker att fler parkeringsplatser än normen är rätt väg att gå. Det är ju lite meningslöst att diskutera om normen ska vara 1,0, 0,8 eller 0,5 om exploatörerna sedan bygger 2,0. (Observera: autentiskt exempel.)
+1
Kami Petersen (11 Mars 2013 13:56):
Rasmus, befintliga källare i innerstan är avskrivna som kostnader i resultaträkningen. De byggdes under en tid då det var billigt att bygga. Idag är det dyrt. Nyproducerad oinredd och ouppvärmd källaryta är i princip lika dyrt som inredd uppvärmd yta ovan jord. Källaryta är inte i närheten av lika eftertraktat och därmed svårt att hämta hem även på en bristmarknad. Idag byggs det källare pga det krävs av kommunen för parkering.

Det är dock ingen som vill förbjuda källare. Det är tillåtet utan behov av särskilda planbestämmelser att bygga neråt under övrig byggrätt. Byggherrar kunde bygga 10 källarvåningar om de ansåg att det var en god affär. Poängen är just att det får vara byggherrarna själva som ska bedöma ekonomin i att bygga källare till ändamål som genererar sin egen vinst. Inte kommunen, staten, jag eller ens Rasmus ;)

Sen håller jag inte med om att källare behövs för en tät blandstad. Lokaler i markplan behövs. Utan höjdskillnad från gatan. Det finns massor att göra på den fronten inom nybyggandet innan vi behöver diskutera källarverksamheter ;).
+1
Martin (11 Mars 2013 15:09):
"Kommunernas möjlighet till särkrav i byggandet är mycket viktiga för att snabba på utvecklingen mot ett hållbart byggande."
Nej, det är det inte. Jag skulle kunna skriva många sidor om detta, men jag nöjer mig med några punkter:

*Kommuner ställer krav, men är dåliga på att följa upp i vilken utsträckning kraven följs. De har ofta ingen handlingsplan alls för detta.

*Ojämlikheter vad gäller kraven i landet gör att byggandet i allt mindre grad industrialiseras. Detta gör det dyrare att bygga, och allt nybyggt (oavsett kravnivå) är idag mer hållbart än det som byggdes för 20 år sedan. Nyckeln till ett mer hållbart bostadsbestånd är alltså till största del att bygga mycket och endast till en mindre del att bygga extra hållbart.

*Hårda krav minskar chansen till utländsk konkurrans. Ju mer global byggbranchen blir, desto billigare blir byggande, så det byggs mer, och nytt är bättre än gammalt, som jag skrev ovan.

Det finns mer, men orka. Kontentan är iaf att det inte är så lätt som att ställa högre lokala krav på nybyggnationen. Om något borde man ställa krav på de fastigheter som redan finns.
+3
Johannes Westlund (11 Mars 2013 15:24):
Krav på bilparkeringar borde funka åt andra hållet. Kommunen borde bara kunna sätta upp begränsningar. Det finns inget åtråvärt med att driva upp tillgången. Snarare är det intressant att hålla nere den. I själva verket är parkering ett mycket effektivt sätt att få kontroll över den skenande massbilismen.
+1
Kami Petersen (11 Mars 2013 15:57):
Martin, skriv du några sidor om du vill. Kraven tillämpas i bygglovshanteringen. Uppföljning sker inom samma process, men vi har också en ganska mogen byggindustri som inte sysslar allt för mycket med byggfusk. Jag skulle säga att det finns en balans. Jag kan berätta mer om hur sär"krav" hanteras i Malmö/Lund. Det sker på ett mycket konstruktivt sätt där byggföretag och kommun sätter ambitionsnivåer kring energi, grönska, akustik mm tillsammans i en lärandeprocess. Talet om krav är således något olyckligt, i praktiken handlar det om att de som spelar boll får köpa mark.
Det finns ingen direkt koppling mellan hållbart och industrialiserat byggande. Det finns heller ingen koppling mellan billigt och hållbart. Däremot ska vi inte bygga saker som i onödan fördyrar, tex parkeringsgarage eller secondhandaffärskällare.
Det är inte Boverkets standardiserade byggkrav som gör att vi idag bygger mer hållbart än för 20 år sen. Det är lokala önskemål som gör att vi bygger mer varierat, mindre storskaligt och med en större förståelse för stadsliv, materialval mm. Att det är en bit kvar att gå är inte ett bevis på motsatsen.
Det finns inget egenvärde i att konkurrensen är utländsk. Det viktiga är att det råder konkurrens. Det gör det inte idag, till stor del beroende på de stora byggjättarnas kraftigt inflexibla byggsystem och upphandlingsmodeller. Dessa system är deras core business model och själva grunden till att de kraftigt motsätter sig kommunalt självbestämmande och bedriver så intensiv lobbyverksamhet mot Attefall. Tro mig, jag sitter i en byggnadsnämnd och vet att de inget hellre vill än att bygga ljusgrå lamellhus av prefabbetongelement. Det är vi i kommunerna som höjer standarden över miljonprogramsnivå, även om detta i sig är otillräckligt, vilket vi verkar vara överens om. Däremot finns det många små byggaktörer som väntar på att få chansen och vara med att utveckla byggnationen i en riktning där det är totalekonomin som räknas, inte direktavkastningen. Vad som måste till för att komma vidare är att dessa i samspel med de fastighetsägare som faktiskt ska förvalta byggnaderna tillåts att bli aktiva intressenter i stadsbyggandet.
 0
Robin Andersson (11 Mars 2013 16:11):
Jag håller med Kami. Den enda hållbara vägen att gå vad gäller parkering är enligt min mening att planera in bilparkeringar på tomma kommunägda kvarterstomter i en given stadsplan. De enda parkeringarna utanför dessa bör vara kantstensparkeringar, där det endast tillåts kortare stopp eller handikapparkeringar, o dyl.

Kommunen kan då arrendera ut marken till en privat aktör eller själva bygga parkeringar där på. På så sätt blir belastas aldrig bostäder av kostnaderna för parkeringar. Vidare kan kommunen enkelt styra placeringen på parkeringar samtidigt som man alltid kan tillgodogöra sig markens riktiga värde på sikt.

Helst ser jag att den enklaste typen av parkeringstyp är en markparkering på taket av en kommersiell envåningsbyggnad. På så sätt kan man skapa en bättre lönsamhet i investeringen av parkeringsplatser samtidigt som man kan aktivera kvarterets kanter.

Om efterfrågan är/blir större så kan man ju fortsätta bygga på med fler parkeringsvåningar, på samma sätt som man kan riva dem. Men eftersom kommunen äger marken så måste investeringarna alltid betala sig inom arrendetiden.
 0
Robin Andersson (11 Mars 2013 16:26):
Förövrigt ställer jag mig frågande till varför byggandet av källarlokaler skulle vara behövligt för att skapa en blandstad.

Som jag ser det så är det positivt om vi kan bygga så att så mycket av markplanen som möjligt till så stor del som möjligt består av verksamhetslokaler/"aktiva kanter". Gärna genom så många olika typer av verksamheter som möjligt.

Idag är det inte många platser i våra städer där det finns ett sådant underlag att alla ytor på markplan är efterfrågade för verksamheter. Att då skapa ännu mer yta för verksamheter inne i städerna, genom att bygga källarlokaler, utan att det finns underlag för detta låter som fel väg att gå.
 0
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 17:05):
@Robin
Kan du mejla mig dina kontaktuppgifter på rasmus@rasmus.se försöker få kontakt för att bilda en PBL-grupp.

Rasmus
 0
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 17:08):
@Kami Det har aldrig varit billigt att bygga. Billiga bostäder har historiskt sett alltid varit i redan avskrivna hus. generellt sett så är det kravet på att allt som byggs måste vara så hsyteriskt billigt som skapar problemen med bristen på tät blandstad. Det tvingar fram monofunktionella byggnader.
+2
Oskar (11 Mars 2013 17:14):
Innerstaden kryllar av källarlokaler som hyrs ut kommerrsiellt. Barer, replokaler, musikstudior, verkstäder, antikaffärer..med mera.
 0
Rasmus Larsson (11 Mars 2013 17:23):
Tänker inte fördjupa diskussionen kring källare i den här tråden eftersom det ligger utanför vad som egentligen diskuteras i Moderaternas förslag.

Däremot skulle jag vilja fästa uppmärksamhet på den här skriften från Jerker Söderlind som tagit fram ett konkret exempel på en komplett stadsplan med regelverk och allt som ett exempel på hur man faktiskt åstadkommer riktig stad. Han nämner även hur man hanterar parkeringsnormen.

http:​/​/​jerkersoderlind.​se/​PDF/​6-​Projekt/​Arstad/​2)_Stockholms_Handelskammare_Stadsplan_och_byggnadsstadga_for%20Arstad_070824_AJS.pdf

Ifall länken inte fungerar så gå till denna sida http:​/​/​jerkersoderlind.​blogspot.​se/​20​0​0​/​0​1/​rstaflltet_​.​.​
+1
Erik Sandblom (11 Mars 2013 18:40):
I Japan behöver man bevis på att man har parkering innan man får köpa en bil. När man ska köpa bil skaffar man först ett parkeringsbevis, som man får av den som hyr ut parkeringen. Sen visar man det för polisen och sen får man köpa bilen. Jag vet inte om det är så överallt eller bara i städerna.

http:​/​/​www.​reinventingparking.​org/​20​10​/​0​8/​japan-​style-​.​.​
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm
 0
Lomma (11 Mars 2013 18:43):
Här ses varianten garage i gatuplan och huset delvis på pelare:

http:​/​/​goo.​gl/​maps/​LQp2f

Någon källare tycks inte finnas, men huset blir en våning högre och ger därmed bättre sjöutsikt.

Men frågan blir exakt hur detta påverkar byggkostnaderna i jämförelse med boendeparkering längs gatan (och eventuellt i viss mån mellan husen).

Gatubredden är ganska väl tilltagen, inkl gång/cykelvägen. Man kan notera att det finns viss gatuparkering och att den endast är märkt P. Huruvida dessa P-platser används av boende eller av besökare till stranden (sommartid) verkar inte givet. Hur som helst tycks det vara kostnadsdrivande om (behovet av?) tillgång på P-platser för områdets besökare i praktiken styr behovet av (eller kraven på?) att bygga P-utrymmen i husens bottenplan istället för lägenheter där.
 0
Lomma (11 Mars 2013 18:46):
Kan tillägga att detta lär vara det första området i Sverige som planerades efter bedömda risker med stigande vattennivåer pga klimatförändringar.
 0
Erik Sandblom (11 Mars 2013 19:10):
Stefan Attefall twittrar:

Noterar att M skriver en bra artikel om bostadspolitiken i DI. Bekräftar och understryker det vi redan arbetar med.
http:​/​/​twitter.​com/​SAttefall/​status/​3110​61922671894529

Där ser man. De jobbar redan med att begränsa användandet av parkeringsnormer!
 0
Robin Andersson (11 Mars 2013 19:30):
Lomma: Den där varianten finns det väl knappast något bra med, eller? Det lär väl knappast vara bättre utifrån stigande vattennivåer heller, eftersom entrén ligger på samma höjdnivå som överkant asfalt. Och hur skulle det kunna bli bättre havsutsikt? Bättre än vad? Alternativet är ju att man hade haft bostäder/verksamheter istället för garage - och därmed är den enda skillnaden att fler hade kunnat bo där.
 0
Daniel Andersson (11 Mars 2013 21:18):
Lomma: Områden med hus på pelare ovanpå parkeringsplats gör inte markplanet särskilt atraktivt för fotgängare och cyklister.
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​ttZj7
 0
Danie (12 Mars 2013 08:18):
Om man ska säga något negativt om Friggagatan i Göteborg så är det att många av dom nya husen står delvis på pelare med parkeringar under:
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​dnpL1
Inte direkt så promenadvänligt utan känns nog otryggt av många.

För övrigt så är parkeringsnormen en av anledningarna till att man inte bygger på ödetomten på Södra Hamngatan i Göteborg. Där har ju stått ett hus innan som brann ner. Den delen av Södra Hamngatan som tomten vetter mot får inte vanlig biltrafik köra på och ändå måste tomtägaren fixa fram två parkeringsplatser. http:​/​/​goo.​gl/​maps/​ZEESK
 0
Erik Sandblom (25 Mars 2013 16:59):
Vänsterpartiet ville att "bestämmelserna om krav på bilparkering tas bort från plan- och bygglagen". Civilutskottet sa nej med följande motivering:

"Det förefaller inte realistiskt att, som motionärerna förordar, helt ta bort kommunernas möjlighet att reglera frågor om bilparkering. Det skulle kraftigt begränsa kommunernas möjlighet att utforma en hållbar trafikplanering och parkeringspolitik."

Är inte Civilutskottet ute och cyklar? Kommunen har ju kvar gatuparkeringen, och kan dessutom bygga egna p-hus på kommunal mark om de vill.

Civilutskottet betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande
http:​/​/​www.​riksdagen.​se/​sv/​Dokument-​Lagar/​Utskottens-​d.​.​
 0
Rasmus Larsson (25 Mars 2013 18:20):
@Erik Om man läser protokollet kan man se att endast Vänsterpartiet reserverat sig mot beslutet. Vilket innebär att alla andra partier inklusive MP åtminstone passivt stöder att parkeringsnormerna ska vara kvar.
+1
Karolina Skog (26 Mars 2013 11:52):
Jag vet inte exakt hur vår ledamot resonerat i civilutskottet, men en ledtråd finns i en motion:

"Plan- och bygglagen är det huvudsakliga verktyget och styrinstrumentet för samhällsplanering tillsammans med de krav på miljöbedömningar som preciseras i miljöbalken. Plan- och bygglagen bör omformas så att det vid varje upprättande av en plan ska ställas krav på att redovisa hur planen bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att transportbehov och energianvändning minimeras."

Motionens förslag innebär att det läggs en bevisbörda på den som bygger att beskriva hur transportbehovet ska minska, med stor öppenhet kring hur det ska ske. Det är inte självklart att för att man vill ha bort parkeringsnormer att man vill att detta ska ske genom att riksdagen tar bort möjligheten för kommuner att styra via parkeringsnorm. Avvägningen mellan att får igenom förändringar snabbt och att behålla makt lokalt är aldrig enkel. Alla sätt är inte bra sätt.
+1
Erik Sandblom (26 Mars 2013 12:32):
Tack för bra svar Karolina.

Jag fäster mig vid majoritetens uttalande att byggloven är "kommunernas [enda] möjlighet att reglera frågor om bilparkering". Det är helt fel vad jag kan förstå, eftersom kommunen har gatuparkering mm. Andra politiker har uttalat sig på samma sätt och även Stockholms handelskammare har sagt att kommunen "håller nere" parkeringen, när det i själva verkat är tvärtom.

http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​2663-​Forenklade-​byggre.​.​
 0
Jan (26 Mars 2013 12:50):
Parkeringsnormen är inget som riksdagen beslutar om utan det är en kommunal fråga och ett verktyg som många kommuner använder sig av. Att miljöpartiet nte röstade för ett avskaffande av P-normen beror på att vi värnar det kommunala självbestämmandet. Skulle riksdgen besluta att vörbjuda en P-norm så skulle förmodligen de kommuner som vill ha många P-platser besluta om det utan att hänvisa till en norm. Det är altså ett sådant typiskt förslag som bara är till för plakatpolitik.

Vi föredrar att ålägga kommunerna att bevisa hur deras planering leder i hållbar riktning och tror att det kommer att innebära att det blir mer utrymme för kollektivtrafik, cykel och fotgängare på bekostnad av bilutrymme. Styrmedlen måste utformas så att det blir atraktivt för de som skall tillämpa det hela praktiskt att vara kreativa med målet som inriktning.
+1
Erik Sandblom (26 Mars 2013 13:14):
Jan, "Skulle riksdagen besluta att förbjuda en P-norm"

Men det är ju tvärtom idag, i plan- och bygglagen står det att "tomten ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon" http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​sls/​lag/​20​10​0​90​0​.​htm#K8P9S1N4

Att stryka detta skulle väl inte hota det kommunala självbestämmandet? Jag tycker det är bilistens ansvar att ordna med parkering, inte kommunens eller fastighetsägarens.
 0
Karolina Skog (26 Mars 2013 13:15):
Ja, det är en märkligt skrivning, Erik. Det är lite för att slippa ta jobbiga strider om reglering av parkering på gatumark som parkeringsnorm som styr parkering på tomtmark. Jag kan intyga att det finns ett stort tryck att vi ska tillåta boende att parkera på gatorna. Det värsta värsta exemplet jag hört var en byggare som frågade varför de som flyttar inte i deras helt nybyggda hus hade "problem med att få boendeparkering". Föreställningen att kommunen ska lösa så kallade parkeringsbeho sitter starkt.
En snäll tolkning av utskottets skrivning kan dock vara att "helt ta bort" syftar på att "helt ta bort det ut lagen".
+1
Erik Sandblom (26 Mars 2013 13:30):
Vill man använda lagen för att slippa jobbiga strider kan man göra som i Japan, kräva parkeringsbevis när man ska köpa bil. Bilköparen måste först ordna parkering, och sen ska polisen godkänna parkeringsbeviset. http:​/​/​www.​reinventingparking.​org/​20​10​/​0​8/​japan-​style-​.​.​

Men det finns ju fler möjligheter, t ex att samarbeta med Fastighetsägarföreningen för att upplysa om att parkering är bilistens ansvar, inte kommunens eller fastighetsägarens. Fast med dagens bygglag uppfattar jag det som att det tvärtom INTE är bilistens ansvar att ordna fram parkering. Jag har hört att England inte har parkeringsnormer, det kanske finns erfarenhet att hämta därifrån?
+1
Karolina Skog (26 Mars 2013 13:41):
Och så en kommentar till artikeln i DI. Det vore rimligare om moderaterna slutade krama höga parkeringsnormer ute i kommunerna än att de gör nationella utspel om denna kommunala fråga. För att vara marknadsförespråkare lägger moderata kommunpolitiker väldigt mycket energi på att styra marknaden.
+1
Johannes Westlund (26 Mars 2013 15:17):
Det låter som att det här ytterst är en fråga om kommunikation och att vara konsistent. Byggbolag/fastighetsägare vill självklart komma undan kostnaderna och bara få fiolerna, det vill alla vinstdrivande bolag, men vad de vill ännu mer är att i alla fall inte få en sämre deal än grannen. Om kommunen fixar boendeparkering till kvarter a och b som någon annan bygger och jag bygger kvarter c så vill ju jag också få hjälp av kommunen om nu den andra byggaren får det.

Då är det nästan bättre att man gör en generell regel, att kommunen inte tar ansvar för boendeparkering. Då vet byggarna att alla spelar på samma villkor, att alla åker på att fixa de parkeringar som de boende efterfrågar. Nuvarande boendeparkering längs med gator kan man upprätta en handlingsplan för hur man fasar ut tills boendeparkering helt är en fråga för marknaden.
+1
Karolina Skog (26 Mars 2013 15:54):
I de delar av städerna som är täta och byggda utan parkering är det svårt att göra något annat än att tillåta boendeparkering på gatan och ta något som kan likna marknadspriser för det och betydligt högre avgift för tillfällig parkering. I Malmö går vi nu ifrån metoden att fråga boende om de vill betala eller stå gratis och mot metoden att införa boendeparkering i de områden som inte har parkering alls på tomterna. Många gator som varit gratis får med detta parkeringsautomater och pendlarna får leta sig vidare i sin jakt på gratisluncher.
+1
Erik Sandblom (26 Mars 2013 17:11):
Boendeparkering, som jag förstår det, är alltså inte något fysiskt utan en rabatt som ges till de som bor i närheten. Tanken är att med rabatten så lämnar de bilen hemma när de arbetar på dagen. Annars hade de lockats att spara pengar genom att köra bilen till jobbet och därmed slippa betala parkeringsavgiften dagtid hemma.

Är det rätt uppfattat?
 0
Johannes Westlund (26 Mars 2013 19:00):
Fast samtidigt så får många (kraftig) rabatt på parkering av sina arbetsgivare, dvs parkeringsförmån, vilket gör att det är billigare att ha bilen där på dagarna än att betala boendeparkeringen. Hade en lång sådan diskussion med en bilist för något år sedan.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter