Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om studentlägenheter i Spånga-Tensta

 

60-talet ringde.

Ärendet avser ändrad markanvändning till bostadsändamål. Ärendehandlingar.

I planförslaget tillkommer 1200 studentbostäder vilket YIMBY varmt välkomnar, även om avståndet är långt till närmaste lärosäte. Den relativt täta bebyggelsen kommer att skärma av bullret från järnvägen vilket också är utmärkt. Vi ser också med tillfredsställelse att kvarteren slutits samt att p-talet hålls så lågt som 0,1 medan varje lägenhet får 1,3 cykelplatser. Vår kritik gäller främst den föreslagna planens låga stadsmässighet.

Bromstensvägen har idag karaktären av trafikled med få korsningar, vilket inbjuder till höga hastigheter. I en framtid när kringliggande industriområden och Brommafältet bebyggts kommer den att vara ett viktigt stadsstråk, och redan idag är det därför motiverat att utforma nybyggen så att de smälter väl in i en framtida och betydligt tätare omgivning. Förslaget visar emellertid en enformig monolitisk fasad mot gatan som i sin fängelseliknande ogästvänlighet t o m överträffar industribyggnaderna som låg där innan. "För att undvika monotona fasader ska bebyggelsen delas in i olika volymer som ges olika uttryck" säger planförslagets avsnitt om gestaltningsprinciper men det skär sig så radikalt mot det verkliga förslagets absolut likformiga halvkilometerlånga fasad med snörräta band av identiska fönster och balkonger att det framstår som ett sarkastiskt skämt.


Promenadstad?

I en tidigare version fanns variation i höjdled med hus i mellan 7 och 10 våningar men allt har hyvlats ner till exakt samma höjd "för att anpassa byggnaderna till omgivande bebyggelse", som också utgörs av monotona förortslimpor med döda bottenplan, dock med en fasadlängd på endast 200 meter. Skälen till den anpassningen redovisas inte men klart är att åtskilliga bostäder och en betydligt mer varierad stadsbild offrats. Högre bebyggelse här hade annars mött synnerligen få hinder med tanke på att skuggorna faller norrut över järnvägen och att utsikten inte störts för någon av de kringboende.

YIMBY kan inte nog betona vikten av att ge ny bebyggelse, speciellt längs stora stråk, möjlighet till verksamhetslokaler i bottenplanet. Ett drygt tusental studenter är i sig underlag nog att driva ett mindre kafé, och med kommande förtätningar ökar underlaget för ytterligare etableringar som livar upp gatubilden och erbjuder närservice. Förslagets långa otrygga loftgångsliknande balkong i markplanet omöjliggör detta och ger dessutom ett intryck av att hela byggnaden sjunkit ner en våning i marken.


Inte promenadstad!

Vi föreslår att designen arbetas om så att bottenvåningen får högre takhöjd och så att användningen lätt kan ställas om från studentbostäder eller förråd till lokaler med ingång från gatan. Redan nu bör ett par av lokalerna avsättas för t ex serveringsändamål.

En viktig målsättning i Promenadstaden är att bygga så att man får bort onödiga barriärer. Bromstensvägen är idag en barriär med bara två övergångsställen på 1,5 km och skulle vinna på att kopplas ihop med det befintliga gatunätet. Både norr och söder om planområdet finns en logisk gatustruktur med rektangulära kvarter och raka gator som möter varandra om de dras ut. På planområdessidan slutar de nordsydliga idag mot Bromstensvägens parallellgata Dagsverksvägen men de kan lätt förlängas norrut genom planområdet, och planförslagets nordsydliga angöringsgata skulle kunna flyttas för att bli en del av det gatunätet. Terrängförutsättningarna är sådana att gatorna inte behöver höjas mer än ett par meter för att passera järnvägen på broar och ansluta till befintlig gatustruktur på nordsidan, om man inte vill ha plankorsningar. Det är integrationsmöjligheter man inte bör avhända sig, och kvarteren borde därför orienteras efter dessa potentiella framtida gatuförbindelser i stället för att ställa sig tvärs över dem. Bullerproblematiken kan hanteras med låga tillfälliga byggnader eller med skärmväggar.Kartan visar ett exempel där gator dragits fram till sina motsvarigheter på andra sidan järnvägen. Fristadsvägen, som idag mynnar ut i en plankorsning med järnvägen, har dragits rakt fram till Stackvägen i stället för dagens omväg runt planområdet. En möjlighet som också finns inritad på kartan är att öppna upp Spångaåns kulvert och leda ån genom planområdet.

Länkar:
Ärendehandlingar.
Prime Living AB är byggherre.
Arkitekt: Scharc Group.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+4
Peter Neal (8 Mars 2013 23:41):
Mycket bra skrivet; jag håller med hela resonemanget. Tänk om man kunde få dessa enkla detaljer som flexibla, lokalvänliga bottenvåningar och promenad vänliga kvarter som självklarheter vid alla nyplanerade stadsbyggnationer. Man kommer aldrig att få en promenadstad om man inte bygga efter dessa principer även ute i förortena.
+4
Peter Neal (8 Mars 2013 23:43):
Loftgångshus är impopulära redan där de finns sedan 60- och 70-talen. Helt ofattbart att man fortfarande vill bygga så, till och med på bottenvåningarna.
+2
Oscar A (9 Mars 2013 00:40):
Bra skrivet! Hur det är möjligt att som arkitekt rita så enformigt och fult är bortom mitt förstånd. Och att det skall vara så svårt att bygga stad... Någon som vet vilken arkitektbyrå som ligger bakom förslaget?
 0
Anders Gardebring (9 Mars 2013 01:50):
Oscar A: Verkar vara de här: http:​/​/​scharc.​com/​
+2
Ragnar Lind (9 Mars 2013 08:34):
Jag kan inte nog tjata om att man bör ha Aspudden/Midsommarkransen som förebild när man förtätar i förorter, både vad gäller struktur och estetik. Då får vi variation, lokalvänliga bottenvåningar och promenadvänliga kvarter. Varför är detta så svårt?
+3
Karl (9 Mars 2013 10:39):
Helt otroligt vilka fruktansvärda hus, men tror inte det är sant. Dock trevligt med ett parkeringstal på 0,1, det trodde jag inte förekom i Stockholm alls.
 0
Erik Johansson (9 Mars 2013 14:37):
Fantastiskt arbete precis sådant som ska lyftas fram, det är mycket där ute i Spånga som faktiskt kan tas tillvara, om man förtätar lite. Det finns ännu lite av stadskänsla i det området.

Några frågor, först om Yimby artikeln:

Är inte 200 meter långa kvarter lite väl långa? Jag får det till 220 meter + 100 meter, menar ni att det är bra?

Bällstaån/Spångaån är nog inget du vill ha upp till ytan, liknande åar har jag sett benämnas "Svarta ormen".

Studenter och kaféer, jag tror inte att det är nog, det behövs nog mer än studenter i kundkretsen för att det ska fungera. Jämför Bergshamra och Lappis.

Sedan angående planbeskrivningen:
Visst 0.1 parkeringar per längenhet, men de är alla samlade på samma sida av bygget, inte speciellt trevligt för de som bor där.

Många cykelparkeringar men de verkar alla vara ute på gården utan tak.

Cykelpendla till stan går ju, men det tar rätt lång tid, så man kan anta att många kommer att välja att cykla till pendeltåget. Spånga station är inte ett jätte bra ställe att parkera cykeln på. Speciellt inte om 1200 studenter flyttar in.
+3
Martin Kolk (9 Mars 2013 16:03):
Utmärkt inlägg! Man undrar verkligen om det är någon gammal plan från 1972 som plockats fram igen.
+3
Amy (9 Mars 2013 17:51):
Som kvinnlig fd student kan jag vittna om att studenthus drar till sig nyfikna typer som smyger runt husknutarna, så: Loftgångar – nej tack!
+3
Benny H (10 Mars 2013 08:47):
Exakt sån här skit bygger man i Växjö...och ja det är lika fult här! Varför fortsätter man att rita totalt fantasilösa hus trots att det finns så många influenser från andra länder att ta till! Man behöver inte ens åka utomlands, det räcker med att kolla på internet. Jag skulle kunna rita betydligt mer tilltalande hus i paint på mindre än en timme!
+3
Erik L (10 Mars 2013 13:01):
Bra inlägg av Yimby. Man kan fundera om det är någon bra idé att bygga en hel stadsdel bara för studenter. Visst är studentrumbehovet skriande för närvarande, men nog borde man väl planera för en del "vanliga" boende i området också. jag tror att det skulle kunna bli ett bättre boende för alla om man inte bygger ett "getto".

När man i framtiden (när bristen på studentlägenheter inte är akut som nu) av sociala orsaker vill bygga om stadsdelen så att det inte bara finns smålägenheter så blir det svårt utan utrymme för parkeringsplatser.

Det finns detaljer i och runt den här planen som inte verkar särskilt genomtänkta tycker jag (förutom arkitekturen! och varför bygga i en grop?) Balkonger mot trafikleden och en cyckelbana som passerar den utbyggda mälarbanan i plan...? (dålig idè)

Det vore kanske bättre om man istället bygger sådana där studentbostäder som stod i Hammarby Sjöstad några år och sedan togs bort. (blev hotell i Haparanda). Det skulle rimligen gå fortare att få upp sådana moduler. Sen när det akuta behovet minskar så kan man ta botrt dem och göra något mer permanent?
+2
Martin Ekdahl (10 Mars 2013 23:48):
Kommer det ta en månad innan området uppfattas som en slum?
+4
RJA (11 Mars 2013 10:35):
Som sagt, fasansfull arkitektur - den/de som ritat det borde konfronteras personligen och eventuellt byta jobb. Hoppas att politikerna lyssnar på Yimbys remisssvar. Ert arbete behövs verkligen, att skapa en mer människovänlig och trevlig stad är ett jätteviktigt jobb som berör alla.

Såna här hus får bara inte byggas år 2013.

Är det någon som vet vilka ansvariga politiker man kan kontakta direkt?
 0
Lomma (11 Mars 2013 20:19):
Det här påminner om studentområdet Vildanden i Lund (ca 40 år gammalt).

http:​/​/​goo.​gl/​maps/​fBTbc

Men ändå inte.

Kanske har man tagit fasta på att studentlägenheter är genomgångsbostäder, med tanke på att det är nära en högtrafikerad järnväg i Spånga.

I framtiden skulle jag dock inte bli alltför förvånad om även fattigpensionärer måste bo i korridorrumsmässiga bostäder och då blir det kanske lite längre tid än bara några få år.

I vilket fall undrar man hur de tänkt här.

Studentområdet Flogsta i Uppsala hade många tomma bostäder på 80-talet, så fyra av de sexton höghusen såldes ut och byggdes om. I det här fallet skulle det inte förvåna om det blir fattigpensionärsboenden istället, om studenter finner att det är fult eller otryggt. Men folk har naturligtvis olika smak, så somliga kanske tycker att det verkar bra. Vem vet.
+1
Lomma (11 Mars 2013 20:42):
Förresten ganska ofattbart att man inte tar vara på stråket. Hägerstensvägen är väl ett bra exempel. Jag kan annars rekommendera en långpromenad längs Frederikssundsvej i Köpenhamn för Stockholms planerare.

Här ser man gatan uppifrån:
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​gi42T

Gatuvy (notera den relativt varierande bebyggelsen och att det är villor i stor utsträckning i närliggande kvarter):
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​Z648l
+3
Hilda Sandberg (12 Mars 2013 20:06):
Jättebra skrivet! Fantastiskt att man fortfarande verkligen vill bygga loftgångar!
 0
Daniel (13 Mars 2013 11:09):
Stadsdelen Kärra i Göteborg är stadsdelen för den som gillar loftgångar. Problemet är att loftgångarna på husen är såpass spridda att man vet inte om det är balkonger eller loftgångar. Men vissa ser väl skönheten i allt. Sköna nya värld.
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​T7D0​9
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​sqKgT
http:​/​/​goo.​gl/​maps/​DvRE2
+1
Martin Ekdahl (14 Mars 2013 12:17):
Jag hade loftgång när jag bodde i Gustavsberg. Tyckte ibland att det var lite obehagligt att stå i köket och laga mat när den fulla grannen kom hem och tittade rakt in genom köksfönstret mot loftgången.
+2
MÄX (6 April 2013 14:28):
Godafton gott folk, jag är arkitekturstuderande på KTH åk3 och tänkte bara instämma i att arkitekturen närmast är att betrakta som ett tjänstefel. Arkitektkontoret som gestaltat förslaget (scharc) verkar ha kostnadseffektivisering, inte arkitektur, som målbild. Detta konvergerar väl med byggherren primelivings uttalade affärsidé. Jag har rört mig på YIMBY och andra forum som diskuterar stadsbyggnad och arkitektur och har fått uppfattningen att det cirkulerar ett antal missförstånd i fråga om arkitekter och vad vi står för. Så tänkte bara förtydliga i det här specifika fallet: ingen på skolan hade ansett att detta var ett lyckat projekt i något som helst avseende och de ansvariga arkitekterna bör få smisk.
+2
Jan Wiklund (7 April 2013 19:26):
Bra, MÄX! Kan vi få ett remissvar från årskurs 3 på arkitektutbildningen som säger ungefär detta?

Det behövs mer debatt, där arkitekter hänger ut dålig arkitektur!
+3
Anders Gardebring (8 April 2013 00:05):
Hej MÄX! Jag vet att många arkitekter inte gillar det här. Vad jag gärna skulle se är att Emma Jonsteg på Utopia och liknande arkitekter som vågar höja rösten fick sällskap av många, många fler! Så länge arkitekturkåren tyst accepterar det rådande paradigmet kommer allmänheten att fortsätta skylla på just arkitekterna.
+2
MÄX (8 April 2013 11:11):
Jag har kommit underfund med samma sak som er, det finns ett skriande behov av debatterande arkitekter. Jag har precis avslutat en uppsats med titeln "Modernismens baksmälla - hur marknaden stal arkitekturen" där jag funderar över vad fan som hände i Sverige. Grovt förenklat kan man säga att arkitektkåren lider av dåligt självförtroende (med all rätt) efter rekordåren, detta har succesivt lett till att vi fått allt mindre att säga till om och marknadens stora aktörer har tagit över taktpinnen i samhällsbygget istället. Och de fokuserar på kostnadseffektivitet, inte arkitektur (som synes ovan...). Anledningen till varför så få arkitekter hörs i samhällsdebatten är att vi är beroende av våra beställares (marknadens) kapital, och är vi osköna så tappar vi uppdrag. Personligen planerar jag inte att bry mig om den saken i min yrkesbana, och jag sympatiserar mycket med Emma Jonstegs arbetsmetod. Hon och Utopia har lyckats att ta sig ur den osköna "gnällpositionen" vi arkitekter ofta hamnar i, vilket känns lovande inför framtiden. Som ett led i att bemöta min egen problemanalys tänkte jag börja skriva inlägg här på YIMBY regelbundet för att ge min syn på saker och ting :)
 0
MÄX (8 April 2013 11:17):
Arkitekter är tyvärr allt för enkla att peka ut som syndabockar tror jag ("det är ju de som har ritat husen!"). Om man problematiserar det ett steg djupare så upptäcker man snabbt att arkitekter ofta är ganska låsta (och väldigt frustrerade)av det ekonomisk-politiska ramverket vi måste verka inom. Ytterst genom våra beställares vilja... Jag säger inte att alla arkitekter är ofelbara, det finns företag som tjänar pengar på att stryka systemet medhårs mot bättre vetande (certifierade JM-arkitekter, scharcgroup som ritat ovanstående m.f).
 0
MÄX (8 April 2013 11:48):
For your interest: Pysslar med kandidatprojektet just nu och har bokat in ett möte med PrimeLiving. Vi råkar nämligen ha ungefär samma modulära princip i vårt projekt som i deras byggsystem, bara det att vi fokuserar på att göra bra arkitektur av det...

Skall jag hälsa något från YIMBY till PrimeLivings VD? Kan inte garantera att det är lämpligt för oss att vidarebefodra hälsningen, men iaf ;)
+1
Jan Wiklund (8 April 2013 12:32):
MÄX: Det skulle vara mycket värt om arkitekturstuderandena bråkade lite mer. Som de gjorde runt 1970. De är ju inte direkt underställda bolagsdisciplin.

Och att att ha visat framfötterna måste ju vara en bra taktik när man sen söker jobb även om man har stött sig med en och annan.
 0
MÄX (8 April 2013 19:34):
Agreed. Problemet är att utbildningen är ganska verklighetsfrånvänd, så det är få som över huvud taget uppfattat att det finns ett problem (fram tills att de examineras och lär sig den hårda vägen). Min analys är att det är den redan kuvade, yrkesverksamma lärarkåren som ägnar sig åt kreativ eskapism på skolan. De orkar inte hantera alla "jobbiga" saker i den miljön OCKSÅ, vilket tyvärr går ut över oss studenter på sikt...
+4
Jan Wiklund (8 April 2013 21:33):
Kanske man kan tänka sig en aktiv yimby-grupp som träffas över en öl varje tisdag?
+3
Marre (30 April 2013 09:35):
Herregud, loftgångar! Så att man verkligen inte skall känna sig trygg eller kunna ha ett öppet fönster ens på våning 7...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter