Utskrift från www2.yimby.se
....

Plankandomen: Seger för miljön, självbestämmandet och bostadssökande

 


Mark och Miljööverdomstolen har genom onsdagens beslut om att tillåta bebyggelse i kvarteret plankan meddelat hur man ska tolka lagarna vid bebyggelse i miljöstörda lägen i städer.

Beslutet klargör att kommunerna avgör om det är lämpligt att bygga och hur det ska byggas samt att fastighetsägare har rätt att utveckla sina fastigheter även i miljöstörda lägen. Detta så länge förändringarna inte tillför mer miljöstörningar och att det är miljölagstiftningens krav på att miljöstörningens källa ska åtgärdas som gäller.

Det här innebär en brytning med den myndighetspraxis som tidigare inneburit att miljöstörande verksamheter skyddats från krav på åtgärder, medan de kommuner som vill skapa bättre miljöer hindrats från detta och att fastighetsägare som varit utsatta för störningarna varit förbjudna att utveckla sina fastigheter.

Konsekvensen av beslutet blir rimligen att miljön i Stockholm och landets övriga städer kan bli bättre. Det innebär också att kommunerna nu kan planera för bebyggelse i lägen där statliga myndigheter tidigare av omsorg om den egna budgeten stoppat byggande och att massor av fastighetsägare som drabbats av felaktigt tolkade lagar nu kan bygga mer bostäder till alla de som står i kö för en bostad.

Även de redan nu boende i Plankan får ses som vinnare eftersom domstolen konstaterar att bullret och partikelhalterna på Hornsgatan är ett pågående miljöbrott. Möjligheterna för de boende längs Hornsgatan att framgångsrikt driva en miljöprocess mot kommunen för detta miljöbrott borde alltså vara stora.

Här kan du läsa domen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+5
Anders Anttonen (20 Juni 2013 10:28):
Som Plankan-bo gläds jag av beskedet.
+2
Patrik Höstmad (20 Juni 2013 11:09):
Wow! Didn't se that one coming. Jag har inte läst hela domen men det ni skriver om är hur bra som hellst. Det är just mer tryck på bullerkällan som är lösningen.

Nya bullergränsvärden för fordon är i pipen i Bryssel. Tyvärr verkar ett modest förslag som ändå var i rätt riktning nu ha urvattnas till att i princip mer buller tillåts. Det är oerhört svårt att följa och förstå den processen. Det kommer troligen bli väghållaren som får ta det mesta av ansvaret - åtminstone på medellång sikt - genom att hindra trafik, omleda trafik, dra ner hastigheter och använda bullerreducerande beläggningar.
+3
Patrik Höstmad (20 Juni 2013 12:27):
Jag gillar även att de i domen skriver att

"En tät stad leder till mindre total miljöpåverkan, bl.a. vad gäller bilism, kollektivtrafik, fjärrvärme, vatten- och avloppssystem. I förlängningen minskas privatbilism och transporter och således även det trafikrelaterade bullret."

Är det här och nu de funktionalistiska principerna för bullerhantering (avstånd och skärmar) äntligen går i graven?
 0
Kami Petersen (20 Juni 2013 12:30):
Inte över än på ett tag verkar det som:

"Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolen tillåter därför med stöd av 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar att domen överklagas till Högsta domstolen."

@Patrik, som jag har förstått fordonsbullerreglerna från Bryssel så blir de gradvis skärpta rent nominellt, men att de föreskrivna mätmetoderna kontinuerligt också anpassas efter de tyska lyxbiltillverkarnas motorer. Tror det vore något mera praktiskt att börja ställa krav på hårdare nationella regler i stället för att hoppas att EU kommer ta täten när det gäller miljöstörningar.
+1
Patrik Höstmad (20 Juni 2013 13:16):
Kami, ja det är en gradvis skärpning som var tanken och det var vad som kommisionen föreslog 2011. Sedan har det urvattnats och miljörörelsen skriker högt om att det är tok för dåligt. Det ansåg även parlamentets miljökommitté, men parlamentet godkände det urvattnade förslaget. Det ska tröskas vidare i apparaten så det är inte klart hur det slutar.

Det som iallafall har hänt är att motorstarka fordon med breda sulor får bullra mer (som du säger genom anpassad mätmetod). För tunga fordon är mätmetoden så förändrad att det är svårt att jämföra. Det positiva är att mätmetoden mer liknar körförhållanden i tätbebyggda områden (acceleration vid låg hastighet). Det verkar dock inte som någon lastbilstillverkare måste göra några avgörande designförändringar, vilket jag tycker indikerar att det inte är en avgörande skärpning. Dessutom är mätproceduren dålig på att snappa upp det lågfrekventa buller som är det som går rakt genom fönster och fasader och in i lägenheterna.

Det man ser hända är att städer sätter restriktioner på var och när fordon får framföras. Typiskt har vi redan förbud för tunga fordon på vissa gator vissa tider på dygnet eller vissa utsläppskrav inom miljözoner. Det som ligger på förslag är öven tysta zoner och Södermalm inom Hornsgatan-Ringvägen är ett av de hetaste områdena för att införa det. Detta gör det intressant för logistikföretag och fordonsindustrin att utveckla tystare och renare fordon för att få full access till vägar och områden. Jag tror det blir detta som i praktiken kommer driva fram tystare fordon.
 0
Rasmus Larsson (20 Juni 2013 13:28):
@Patrik Stycket om tät stad är nog från Stockholms Stads inlaga. Domen börjar på sid 26. Notera att våra slutsatser även bygger på vad de inte säger och vilka argument från parterna respektive Miljödomstolen i Nacka som de helt ignorerar.

Verkligt intressant är att de i praktiken anser att ett en uppenbart olaglig och pågående miljöstörning inte i sig är skäl att avslå en detaljplan.
 0
Patrik Höstmad (20 Juni 2013 13:34):
@Rasumus: Tack för klargörandet. Domar är uppenbarligen inget man bara skummar igenom....
 0
Rasmus Larsson (20 Juni 2013 13:40):
Citat: Mark- och miljööverdomstolen bedömer, trots förändringarna i form av ökad skuggning av gården, ökad insyn, minskat ljusinsläpp och minskade rekreationsytor, att boendemiljön kommer att bli godtagbar och att bebyggelsen inte innebär sådana betydande olägenheter för de boende att planen bör upphävas.
 0
Erik Jungnelius (20 Juni 2013 19:11):
There is a God!
+2
Michael Lindgren (20 Juni 2013 20:58):
Patrik Andersson: Domar är något som faktiskt kan skummas igenom, det krävs dock en viss vana för att man skall göra det korrekt. Jag ser att Rasmus Larsson redan förklarat för dig vad du gjorde för fel - det gäller att hålla reda på vad parterna tycker och vad domstolen tycker (det senare kommer alltid sist).

Eftersom möjlighet ges till överklagan till HD bör man nog avvakta ev. beslut därifrån innan man jublar - förhoppningsvis ges PT och därefter en positiv dom så blir det slutdiskuterat fram till nästa reform (som även den lär vara positiv för yimbyiter om jag får gissa).
 0
Alf . (22 Juni 2013 12:31):
Domstolar och överklagande.

HD borde sitta i rummet bredvid och när Mark och Miljööverdomstolen i detta fallet tillåter bebyggelse i kvarteret plankan så borde någon överklaga varvid alla inblandade reser sig upp går över till det intilliggande rummet där HD sitter och processen börjar om varvid HD tre timmar senare tillåter bebyggelse i kvarteret plankan.

Nu tar det väl ett år till? Minst.
 0
Per Hagwall (23 Juni 2013 14:23):
Utökad möjlighet för boende att driva miljömål mot verksamhet som fanns redan då de flyttade dit är dock inte bara av godo. Det har redan hänt flera gånger att lantbruk tvingas lägga ned eftersom en allergiker köpt ett hus som ligger några hundra meter bort. Det var också detta som gjorde att det inte blev några bostäder mot vattnet i de nya husen vid Slussen. Så fort någon inflyttad hade klagat hade nämligen hamnverksamheten legat i farozonen pga bullerlagstiftningen. Vi kunde inte ta den risken. Utökad möjlighet att driva processer måste kombineras med utökad möjlighet att sammanväga olika behov och skadeverkningar. Miljölagstiftningen kan inte i dessa fall alltid trumfa allt annat.
 0
Rasmus Larsson (24 Juni 2013 13:02):
@Per Nånstans måste man börja med att reda upp den härva av lagar som ni moderater har ställt till tillsammans med socialdemokraterna inom just miljöområdet och skyddet för enskilda människor.

Skälet till att det blivit som det blivit är att våra två största partier både lider av det felaktiga tänkandet att alla miljöstörningar i grunden är omöjliga att åtgärda vid källan genom smartare lösningar. Att tro detta är i sig kraftigt innovationshämmande och sänker över tiden Sveriges internationella konkurrenskraft.

Men, jag ska inte gnälla, istället tänker jag hjälpa till och så fort jag hinner kommer det ett Yimby-orienterat förslag på hur man ska strukturera om Miljölagstiftningen så att vi får både ett stärkt skydd för enskilda och en högre ekonomisk tillväxt på samma gång.
 0
Jan Wiklund (25 Juni 2013 17:21):
Rasmus (och Per H): det går längre tillbaka än så. Hela det modernistiska stadsbyggandet utgår från att det enda sätt människor påverkar varandra är genom att störa varandra. Att det också finns något sånt som synergier fattade dom aldrig. Och nuvarande praxis hänger med.
 0
Anders (4 Augusti 2013 17:52):
Jag och många med mig är spontant intresserade av att göra en almstrid av det hela utifall att HD godkänner bygget. Bränna upp byggmaskiner nattid och slåss med polisen dagtid. Även om det inte är särskilt troligt gillar jag tanken :o)

Frustrationen bland många här på Södermalm har ökat i takt med att vi ständigt blir överkörda av klassfiender. Ställ er själva frågan varför vi inte får se denna galna förtätning där överklassen bor. Ni borde kalla er yiyby (yes in your backyard) så att det inte råder några frågetecken gällande själva bevekelsegrunden.
+6
Herbert Tingesten (5 Augusti 2013 09:50):
Anders: Om du läser alla kommentarerna så ser du att du har en namne som i högsta grad har detta bygge på sin egen bakgård, och välkomnar det. Och även på överklassens Östermalm förtätas det kraftigt i detta nu, t ex bygget intill Engelbrektsskolan och det nya kvarteret vid Musikhögskolan. Visst är det många som känner frustration när status quo förändras, men efter några år brukar det gå över. En tätare stad har alla glädje av.
+2
Jan Wiklund (5 Augusti 2013 13:51):
Om inte annat kanske man kan fråga sig varför det är de tätaste och mest exploaterade stadsdelarna som folk slåss om att få bo i?

Och Södermalm är väl inte direkt nån underklasstadsdel numera? Delvis för att det är så tätexploaterat att det blir intressant för dom som har pengar att spendera.

Själv bor jag i korsningen Varvsgatan Heleneborgsgatan och skulle gärna se lite byggnader
- på Hornsbruksgatan, innerstans tråkigaste gata, där planer på nya hus motarbetas av grannarna trots att förslaget är betydligt trevligare än den brutalistiska t-banestation med vidhängande pissmoj och sopstation som finns där nu
- på Varvsgatan, mellan gatan och Kristinehovs malmgård
- på den obebyggda tomten på Heleneborgsgatan, mellan nunmmer 10 och 12
- i spetsen mellan Heleneborgsgatan och Högalidsgatan.

I gengäld kunde man göra en trevligare park av det tomma området runt kyrkan, där man inte ser särskilt mycket folk och som följaktligen inte är särskilt uppskattat.
 0
Anders Ryding (17 Augusti 2013 11:34):
@Jan
Ödetomten du nämner den är naturminnesskyddad sedan 1997. läs den lilla informationsskylten. Den säger ganska mycket om problemen i den här stan och att man hela tiden låter gröntalibanerna diktera villkoren.
Ombyggnaden av Hornstull har ju tydligen ökat attraktiviteten i området. Dvs när man förstärker urbaniteten då vill folk flytta hit. Parkerna och vattnet fanns ju även på den tiden då inte en jävel ville sätta sin fot här.
Jag antar att det bor någon Moderat potentat i Högalid, som motsätter sig exploatering, annars borde man väl ha gjort en plan för förtätningar i området. Om man inte kan göra det i ett läge med skriande bostadsbrist och en folktillväxt på 40000 om året, då kommer det väl aldrig att bli tillfälle. En varsam förtätning skulle ju kunna göra området så mycket trivsammare och förbättra flödet. För idag vill man ju inte röra sig här ens för att passera. Det är ödsligt och otryggt och parkerna nyttjas ju inte i någon större omfattning.
Varför kunde man inte ha låtit den nya bebyggelsen på Hornsbruksgatan runda hörnet en bit in på varvsgatan, varför drog man tillbaka förslaget om bebyggelse på Kristinehovsgatan mitt emot Borgarhemmet. varför kan man inte bebygga Ansgarieparken/Brännkyrkagatan, en ödetomt som kallas park och bara är ödslig. Varför kan man inte på delar av Lundagatans slybacke bygga lokaler i ett eller två plan för hantverkare o.d. Varför river man inte Globala gymnasiet och spränger bort bergmassivet, som ju så brutalt sätter stopp för stadens utbredning. Där borde stå en skylt: Nu börjar förorten. Genom att omstrukturera hela området runt Stockholmshem, skulle man kunna få till relativt många nya bostäder och till på köpet få en trevlig stadsmiljö. Det gäller för övrigt också Ringvägen vid Zinkensdamms idrottsplats. Ringvägen 19 borde ha rivits för länge sedan.
varför finns det så liten vilja att utveckla Stockholm i en urbanare riktning och göra en storstad av klass och inte ett förvuxet Karlskrona. Med den stora folktillväxten som sker nu, så har man ju alla möjligheter. varför tar man då inte tillfället?
 0
Jan Wiklund (17 Augusti 2013 22:47):
Många varför, och vi har grubblat över dem i många trådar. Säkert finns det lika många därför, men jag tror på ett samspel mellan fastighetsspekulanter (mer vinst på att bygga på billig perifer mark, särskilt om kommun och stat betalar infrastrukturen) och offentliga byråkrater som har lärt sig att allt människor gör med varandra är att störa varandra (och därför måste ha massor av säkerhetszoner mellan sig).

Den senare ingrediensen tror jag lättar, de är bara trafikplanerarna som sitter envist fast i gamla mönster. Men de har ju å andra sidan högst status och starkast institutioner.
 0
Anders Ryding (18 Augusti 2013 10:17):
Jovisst har vi ställt oss frågan tidigare, Men denna gången ställde jag nog frågan på fel sätt. Trots allt så planerar man ju en hel del välbehövliga förtätningar i innerstan: Marieberg, Barnängen, Tobaksmonopolet, grimman osv. Frågan jag ville ställa var nog: Varför vågar man inte röra dessa delar av Högalid och även Reimersholme. Det är ju riktigt dysfunktionella stadsmiljöer och som jag skriver: med varsam förtätning så skulle man kunna få många bostäder/lokaler och samtidigt en trivsammare miljö här. Men förslagen lyser med sin frånvaro. Trots högljudda protester så vågar man ju planera för en förtätning i Marieberg, men Högalid tycks vara minerad mark.
 0
Jan Wiklund (19 Augusti 2013 09:49):
Yimby kanske skulle lägga ett eget proaktivt förslag för att få stadsbyggnadskontorets häck ur vagnen?
 0
Rasmus Larsson (19 Augusti 2013 20:02):
Förklaringen kan vara så enkel som att området kallas knivsöder. Varenda inflyttad lantis tycks känna till begreppet, även om de ofta tror att det rör hela Södermalm. Vilket kan tyda på att det hel enkelt handlar om ett varumärkesproblem som gör att man tror att inga köpstarka bospekulanter kommer efterfråga bostäder i området. Det faktum att man inte åtgärdar bullret på Hornsgatan mellan Hornstull och Zinkensdam är ytterligare ett tecken på att man tror att detta är ett lågstatusområde. Och skulle någon exploatör ändå drista sig att åka hit och kolla så är det första de ser alla loftgångshusen längs Hornsgatan och då vänder de direkt. Att det något kvarter bort från Hornsgatan i Högalid ligger några av Stockholms verkliga högstatusadresser har de ingen koll på. ... och det kanske vi inte heller ska berätta...
 0
Jan Wiklund (20 Augusti 2013 10:55):
Nej för fan! Ju färre med pengar som hittar hit desto bättre...

Men med tanke på de priser lägenheterna i mitt hus betingar är det tillräckligt många som hittar hit ändå. Alla gamla boende som brydde sig om huset när det ägdes av Stockholmshem försvinner och in kommer nya bortskämda människor som tycker att nån annan får städa på gården, de har betalt så mycket att det har de rätt till.

Men nog skulle man bli av med lägenheter som byggs i de lägen Anders föreslår?
 0
Rasmus Larsson (24 Augusti 2013 01:54):
Haha Janne, hur är det egentligen med Yes in my backyard? Vill du inte ha nyrika lantisar på bakgården?

Det roligaste tycker jag är att de tror att det är stadsdelen man bor i som speglar statusen samtidigt som varenda inföding vet att det är i vilket hus i stadsdelen man bor (och ibland tom i vilken lägenhet i huset) som speglar ens status.
 0
Jan Wiklund (24 Augusti 2013 21:49):
Nja, jag ser nog hellre normala människor utan särskilt mycket pengar här. Typ kommunala hyreshus eller så. Såna kan dom gärna få bygga på de tomma tomterna. Annars driver dom upp priserna på våra butiker och krogar för mycket, så man inte har råd att använda dom.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter